REKLAMA

Zabezpieczenie biznesu w dobie koronawirusa [PORADY PRAWNIKÓW]

Strefa Szefa
Data emisji:
22-03-2020 15:20 (Powtórka: 17-05-2020)
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Maria Mazur witam państwa bardzo serdecznie dzisiaj temat zapowiadane już tydzień temu, czyli jak zabezpieczyć biznes w czasach Korona wirusa co zrobić, żeby prowadzić biznes bezpiecznie i bez wpadek jak uchronić przed przed przyszłymi posłami o tym, też będziemy dzisiaj mówić studio państwa i moi goście pan Aleksander Galos mem partner w kancelarii Kochański partnerzy dzień dobre czy dobry państwu i pan mecenas Wojciech Wrochna Rozwiń » również partner kancelarii Kochański partnerzy dzień dobre witam państwa właśnie 2 prawników studia, ponieważ w sprawach prawnych dzisiaj będziemy mówić zacznijmy od tego w jaki sytuacji prawnej znaleźliśmy się w piątek co od piątku teraz w Polsce obowiązuje jak i praw od piątku znaleźliśmy się zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem Sas przed Piątkiem obowiązywało rozporządzenie również ministra zdrowia, które ustanawiały stan zagrożenia epidemią mego w tej chwili po analizach rząd i właściwy do wydania tego rozporządzenia minister doszli do wniosku, że w oparciu o ustawę o wart zwalczaniu chorób zakaźnych jesteśmy już w stanie epidemii na podstawie tej ustawy zostało wydane właśnie takie rozporządzenia teraz może kilka słów na temat tego jak istotny sposób zmienił się stan prawny w porównaniu do poprzedniego rozporządzenia, które rozporządzenie zostało automatycznie uchylone, porównując rozporządzenie, które obowiązywało do dnia 20marca to rozporządzenie, które obowiązuje od 20marca, czyli tą, która ustanawia stan epidemii można stwierdzić, że różnice bardzo istotne nie są natomiast kilka takich kwestii, które to rozporządzenie reguluje to są te same kwestie, które były Uro uregulowane już wcześniej, czyli przede wszystkim takie istotne dotykające przedsiębiorców rozwiązania, które wpływają na zakaz ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej to jest to rozporządzenie, które np. ogranicza możliwość prowadzenia handlu w dużych galeriach handlowych jest to rozporządzenie, które ogranicza możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej w tym zakresie to rozporządzenie powiela te przepisy, które już wcześniej rozwiązywał zna dokładnie wprowadza też pewne drobne modyfikacje modyfikacje te wynikają głównie z potrzeby doprecyzowania pewnych wątpliwości dotyczących tego jak ta działalność była wcześniej prowadzona, ponieważ to rozporządzenie poprzednie rodziło pewne wątpliwości interpretacyjne mieliśmy np. taką wątpliwość czy kioski z gazetami mogą w centrach handlowych działacz członkom funkcjonować teraz rozporządzenie taką wątpliwość usuwa ich wiemy ile w tej chwili mogą w każdej chwili mogą jest wyłączenie, które jednocześnie jednak jednoznacznie pokazuje, że to jest dopuszczone w naszej ocenie było to możliwe również wcześniej, ale wątpliwości interpretacyjne były, a jeżeli mówimy o przepisach, które wiążą się z ewentualną odpowiedzialnością warto, żeby nie było wątpliwości zresztą cecha czasu, którym w, którym żyjemy, że przepisy, które już powstały albo, których się spodziewamy, o czym być może za chwilę powiemy słów kilka są przepisami powstającymi Toszka ad-hoc, czyli dosyć szybko na skutek zmieniających się sytuacji są przepisy, które nie wchodzą bardzo szeroko od razu tylko rząd jak rozumiemy próbuje stopniowo regulować poszczególne obszary naszego życia indywidualnego czy społecznego gospodarczego 3 czy każdego innego aspektu stąd no spodziewamy się też, że te przepisy mogą budzić szereg wątpliwości może nie od razu nie teraz od najbliższej przyszłości bardzo trudno będzie stosować w niektórych przypadkach, zwłaszcza wątpliwych tych przypadków jak 1 z nich został skazany będzie więcej z 1 strony powinniśmy się cieszyć, że prawo nadąża za zmieniającą się sytuacją z drugiej strony pytanie czy nadążamy za zmieniającym się prawem mamy tutaj sytuacja bardzo dynamiczną to wszyscy wiemy właściwie każdy dzień otwiera nową rzeczywistość i prawo próbuje również za to rzeczywistością nadążyć albo czasami ją wyprzedzić zeszło nie jest to bardzo komfortowa sytuacja dla prawa bowiem prawo raczej wymaga pewnej stabilności przewidywalności, a to co nas otacza to jest ciągła zmiana ciągła niepewność i trudność przewidywania no przyszłości już nawet nie w latach, ale w tygodniach czy miesiącach bardzo trudno w takich wypadkach podejmować też decyzje gospodarcze bardzo trudno w takich wypadkach również no przewidywać, jakie zdarzenia mogą mieć miejsce w najbliższym czasie dlatego rozumiemy rząd opracowuje pakiet ustaw, które innych innych aktów prawnych, które będą próbować temu zaradzić, ale niewątpliwie sytuacja dynamiczna i to nie sprzyja nikomu, ale jest wynikiem pewnej konieczności mamy do czynienia z sytuacją, w której ścierają się 2, gdyby wartości ochrona życia i bezpieczeństwa nas wszystkich, ale oczywiście także ochrona porządku społecznego porządku gospodarczego przewidywalność i ochronę tego, czego żyjemy na co dzień w związku z tym sytuacja rzeczywiście dosyć trudno też ochrona prawa własności, bo rozumiem razem z wprowadzeniem stanu epidemii wszedł pakiet ustaw 10 ustaw tzw. zawodowych, które z nich są szczególnie ważne z punktu widzenia przedsiębiorców to może najpierw, żeby pokazać troszeczkę szerzej całe otoczenie regulacyjne, które dzisiaj działa bądź w wkrótce zacznie działać w związku z funkcjonowaniem zwalczaniem epidemii kolana wirusa warto sobie właśnie uświadomić, gdzie jesteśmy tutaj może taka krótka informacja pomoże to będzie troszeczkę wiedzy prawniczej chciałbym pokazać właśnie ten ramy regulacyjne potrzeby przedsiębiorcy zdali sobie sprawę z tego w jakim stanie prawnym jesteśmy, a Toma wpływ na to jaka jest ich sytuacja prawna, jakie zarówno ze swoimi kontrahentami i z administracją publiczną przysługują im uprawnienia instrumenty bądź narzędzia, więc mamy ustawę spec ustawę Korona wirusową takie możemy nazwać ustawa została przyjęta przez Sejm na początku marca to jest ustawa, która w swojej pierwszej formie dosyć taki odrębny sposób i zakres ustanawia pewne szczególne przepisy w związku z zagrożeniem wtedy jeszcze epidemią kolana wirusa warto pamiętać, że kiedy ta ustawa była przyjmowana w Polsce był zdiagnozowany jeszcze ani 1 przypadek z ruchu za zachorowania na kolana wielu zdiagnozowany to dobre słowo nie był zdiagnozowany może przy tym zostańmy natomiast wprowadzała ona już pewne rozwiązania które, które pozwalały przygotować na to sytuacja zmieniała np. czy wprowadzała możliwość wprowadzenia przez pracodawców pracy zdalnej jest to mechanizm, który w praktyce często występował natomiast w sposób taki bardziej szczegółowe oraz uregulowana była telepraca, a ta telepraca wymagała szeregu stworzenia szeregu regulaminów i całą pewnością dla pracodawców był to jakiś tam sporo obowiązek ta ustawa dała możliwość funkcjonowania specjalnych zasiłków opiekuńczych w sytuacji, w której rodzice są zobowiązani zajmować się dziećmi, które zostały wysłane na przymusowe Korona ferie, tak więc szereg szereg instytucji został w tej ustawie wprowadzony trzeba natomiast pamiętać jednocześnie, że pewne rozwiązania, które zostały przyjęte, czyli np. rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające stan zagrożenia epidemią mego, a także dzisiaj rozporządzenie w stwierdzające, że w Polsce mamy już epidemie koro na wirusa są to przepisy, które działają w oparciu o inne już wcześniej funkcjonujące przepisy, czyli przede wszystkim ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych są to przepisy, które funkcjonowały już wcześniej co istotne z punktu widzenia konstytucyjności z punktu widzenia ograniczeń konstytucyjnych są to przepisy, które są przewidziane na warunki zwykłe tak, czyli nie są to przepisy określające uprawnienia organów państwa w sytuacjach konstytucyjnie określonych jako stany nadzwyczajne, bo warto natomiast powiedzieć też o tym, czego możemy spodziewać, bo wydaje się, że dla nas wszystkich dla obywateli dla przedsiębiorców dla pracowników pracodawców najważniejsze jest pewna przewidywalność, więc to, czego możemy spodziewać tak jak wspomniałem w tej chwili jest w uzgodnieniach w konsultacjach społecznych szereg aktów prawnych, które regulują bardzo różne aspekty naszego życia w tym w większości dotyczyły one życia gospodarczego, ale nie tylko regulują w oparciu też postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców wszystkie one zostały przyjęte, ale wiele z nich zostało myślę przynajmniej częściowo tam zaprojektowanych Otóż wydaje się, że ten pakiet jest bardzo obszerny to co może ogólnie nie powiedzieć, że nie dość skomplikowany, a więc w jakby dostosowanie się do niego czy skorzystanie z różnego rodzaju ulg pomocy zwolnienie przedłuży itd. nie będzie proste to od razu trzeba powiedzieć i bez fachowej pomocy będzie trudno się przeciętnemu przedsiębiorcy w tym zorientować dotyczą one takich rzeczy jak bardzo różnych, ale dotyczą takich rzeczy jak chociażby nie wiem 10101. z brzegu pobytu cudzoziemców w Polsce to jest oczywiście bardzo ważna rzecz dla dla dla dla zapewnienia pracowników dla naszych przedsiębiorstw zamówień publicznych też poluzowanie niektórych mówiąc potocznie terminów czy wymagań prowadzenia inwestycji także budowlanych także tutaj ułatwienia w szeregu rodzajów zwłaszcza, że to są inwestycje związane właśnie z przeciwdziałaniem wirusowi to jest możliwość późniejszego wywiązania się bądź zwrotu pieniędzy, które biura podróży bądź organizacje organizujące różnego typu eventy wystawy wydarzenia pobrały wcześniej swoich od swoich klientów mają na to 180 dni, czyli przedłużenie odroczenie tych tych możliwości, ale oczywiście są też takie może oczywiście, ale są też takie, które wkraczają bardzo mocno kwestie cywilnoprawne, o czym też warto pamiętać i ograniczające bardzo mocno pewne wolności swobody gospodarcze no wiemy już sam stan epidemii może znaczy umożliwia np. zdefiniowanie strefy 0, czyli zamknięcie jakiegoś obszaru kraju zakaz opuszczania miasta albo w ogóle zakaz opuszczania jakiegoś regionu to wiemy, że to już bardzo mocno ingeruje zarówno rozum wtedy prowadzenie działalności gospodarczej na takim terenie praktycznie jest niemożliwe jeśli np. pracownicy dojeżdżają skądinąd tak dokładnie taka sytuacja ma czy może mieć miejsce musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego i pamiętać, że przepisy, które są wprowadzane na podstawie już obowiązujących albo nowelizowanych ustaw są przepisami, które ingerują bardzo mocno swobody konstytucyjne czy np. swobodę przemieszczania się swobody prowadzenia działalności gospodarczej chronią jednak również wartości w tym wartości konstytucyjne o charakterze nadrzędnym act, czyli chodzi przede wszystkim o zdrowie i trzecie obywateli to co jest istotne w tym wszystkim to z punktu widzenia przedsiębiorcy jest bardzo kluczowy element to jest kwestia oceny czy charakter ograniczeń, które jest wprowadzane cały czas chcę przypomnieć, że jesteśmy jesteśmy w sytuacji stanu nadzwyczajnego tak jesteśmy cały czas sytuacji może to powiedzieć konstytucyjnie zwykłej, czyli takiej, w której organy państwa w normalnych ograniczeniach konstytucyjnych są w stanie funkcjonować to nakłada na organy pewien zakres ograniczeń chodzi przede wszystkim o to, że ich działanie musi być proporcjonalne i ograniczenie tych swobód konstytucyjnych nie może ingerować zbyt daleko w ich naturę w konsekwencji szereg ograniczeń, które również będzie wprowadzany w związku z proponowanym pakietem legislacyjnym w tym pod tym kątem musi być oceniany miast chciałbym podkreślić, że sama samo ograniczenie tych wolności konstytucyjnych swobód konstytucyjnych jest uprawnione na takie uprawnione sytuacja którą, której się cały świat znalazł, ale skądinąd wiemy, że chociażby ten pakiet ustaw zawodowych dużej części 11 przenosi przepisy, które są wyjęte z ustawy o stanie nadzwyczajnym to tak konkretnie tutaj chodzi o przepisy wprowadzające Konstytucyjny stan nadzwyczajny klęski żywiołowej oczywiście jest także niektóre przepisy, które będą wprowadzone czy są już wprowadzone są tożsame z tymi, które występują w ramach tych ustaw, które regulują konstytucyjne stany nadzwyczajne natomiast trzeba też powiedzieć, że poza tymi elementami, zwłaszcza ten pakiet, który został przewidziany do przyjęcia to jest szereg całych ustaw czy zmian ustaw związanych z regulacją relacji pracodawca pracownik czy też pomocą finansową dla przedsiębiorców i tych regulacjach i od tej pomocy to rozmawiamy w drugiej części audycji zaraz po skrócie informacji Radia TOK FM strefa szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur studio państwa i moi goście pan mecenas Wojciech Wrochna pan mecenas Aleksander Galos partner w kancelarii Kochański partnerzy rozmawiamy o tym jak zabezpieczyć biznes w czasach Korona wirusa w pierwszą część audycji poświęciliśmy na omówienie tego w jaki obecnie sytuacji prawnej się znajdujemy jak już wiemy ta sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie już 2 dni może być silna sytuacja za 3 dni zupełnie inna sytuacja prawna, ale dziś na dzisiaj znajdujemy się w takiej przechodzimy teraz do konkretnych wytycznych albo wniosków albo takich porad dla przedsiębiorców co mogą zrobić w ochronie swoich biznesów tak, bo pamiętajmy, że pierwszą myślą przedsiębiorcy tuż po ochronie własnych pracowników i swoich ludzi jest ochrona swoich interesów porozmawiaj żyjemy w czasach turbulencji gospodarczych i wielu innych oczywiście to jest sytuacja, która musi oddziaływać na życie gospodarcze na nasze relacje z naszymi kontrahentami to co się mówi w sposób taki bardziej może ekonomiczne łańcuchy dostaw się urwał, czyli krótko mówiąc relacje między poszczególnymi przedsiębiorcami biznesami ulegają po prostu zachwianiu bądź rozerwaniu na skutek tego, że jedynie wykonują swoich zobowiązań wobec innych ci znowu wobec kolejnych np. nie mogą, bo zostali pozbawieni takiej możliwości chociażby przez wprowadzenie gwaranta z tego powodu albo z powodu ogólnej sytuacji rynkowej np. nie mogą, ponieważ rynek rezygnuje z ich usług należą ludzie nie przyjeżdżają np. na wakacje korzystają z usług hotelowych albo po prostu nie chcą się przemieszczać z różnych powodów nie są w stanie wykonać swoich zobowiązań i tutaj w sukurs może przyjść nie twierdzę, że to jest rozwiązanie, które uzdrowi natychmiast sytuację ale, którą warto pamiętać, czyli takich relacjach biznes wobec biznesu, czyli przedsiębiorca przedsiębiorcy trzeba, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dotyczy to poważnych dla nas istotnych umów przejrzeć umowy, dlatego że bardzo często w tych umowach znajdziemy być może rozwiązaniem, bo podpowiedzi w jaki sposób powinniśmy się dzisiaj zachować trzeba mamy szukać mamy szukać przede wszystkim takich postanowień w tych umowach nazywają prawnicy klauzulami, które mogą mieć zastosowanie w sytuacjach wyjątkowych albo przepisów, na które można się w takich sytuacjach właśnie powołać 1 z takich przepisów jest artykuł kodeksu cywilnego 157 z indeksem 1 to jest przepis mówiący o tzw. nadzwyczajnej zmianie sytuacji, czyli w sytuacji, której nie można było przewidzieć wcześniej następuje zmiana relacji gospodarczych i ekonomicznych można zwolnić się odpowiedzialności z własnego partnera od drugiego partnera, powołując się właśnie na tę zmianę to jest jedno z rozwiązań, jeżeli mamy wskazał sąd kary umowne za niewywiązanie się z kontraktu to mając taką klauzulę w umowie możemy się na nią powołać i uniknąć chociażby karą to zakład przepis ogólny nie musi być w umowie natomiast rzeczywiście w umowie są pewne też inne klauzule które, które mogą temu służyć, o czym tutaj pani powiedziała taką klauzulą może być konsula tzw. siły wyższej bardzo popularny zwrot ostatnio chcę tylko, żeby zwrócić uwagę na to, że pojęcie siły wyższej nie jest pojęciem ustawowym nie jest pojęciem prawnym pojęcie siły wyższej jest pojęciem kontraktowych w związku z tym trzeba bardzo szczegółowo przeczytać tę klauzulę w naszym kontrakcie czy możemy się na nią powołać możemy z niej w danym wypadku w danej sytuacji skorzystać na to zwraca uwagę nie ma generalnej klauzuli siły wyższej ostatnia rzecz, której może warto wspomnieć z ogólnych to są kwestie prawa upadłościowego bardzo często to słowo budzi lęki strach przedsiębiorców ono wiąże się w warunkach polskich polskich regulacji nie tylko zresztą, ale z takim pojęciem jak restrukturyzacja i o tym warto pamiętać, ale co jest najważniejsze, jeżeli jesteśmy sytuacji, której powinniśmy zgłosić upadłość musimy to zrobić inaczej i naszej inaczej zarządzający przedsiębiorstwem przedsiębiorstwem zarządy mogą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec tych podmiotów innych kontrahentów, które poniosły szkodę nie wiedzą o tym, że, że że, że my jesteśmy w takich warunkach krótko mówiąc niewypłacalności, więc tutaj mamy bardzo ograniczone terminy szybko powinniśmy działać, jeżeli działamy szybko możemy liczyć na możliwość restrukturyzacji naszego przedsiębiorstwa w ten sposób jego uratowanie przetrwanie przynajmniej na najbliższy czas na nie może jeszcze ad vocem do siły wyższej oczywiście tak jak tutaj kolega powiedział musimy szukać przede wszystkim w naszych umowach, które nas łączą z naszymi kontrahentami tego pojęcia tego jak możemy się na to siłę wyższą powołać w celu ewentualnej modyfikacji zobowiązania, które możemy wykonać ewentualnie zwrócić na to uwagę w kontekście tego w jakim zakresie nasza wierzytelność będzie egzekwowana natomiast tutaj w sukurs mogą przyjść nam właśnie przepisy prawa powszechnego w tym te, które w tej chwili czy te, które zostały już przyjęte, a także te, które mogą w przyszłości najbliższej przyszłości zostać przyjęte przede wszystkim takim istotnym istotną wskazówką i pomocą możliwości powołania się na siłę wyższą może być rozporządzenie piątkowe rozporządzenie ministra zdrowia, które wprost mówi o tym, że w tej chwili jesteśmy już w stanie epidemii na potrzeby umowne bardzo często dokonuje się definicji siły wyższej i tam bardzo często tytułem przykładu wymienia się, jakie sytuacje mogą właśnie stanowić przykład przejaw siły wyższej bardzo często oprócz wszelkich Stanów nadzwyczajnych wojny oczywiście wymieniane są właśnie epidemie, czyli w takiej sytuacji w związku z tym jesteśmy w stanie epidemii będziemy dosyć automatycznie mogli na to sytuacja się powoła, jeżeli związek przyczynowy oczywiście lekarzem między epidemią brak możliwości wykonania przez nas kontrakt porozmawiajmy o tych od pomocy finansowej dla przedsiębiorców właśnie czy w związku z nieoczekiwaną sytuacją dosyć kryzysową np. Wielkiej Brytanii rząd zapewnia 80% w czasie miesiąc 5 tego pamiętam dopłaty do pensji dla osób, które miałyby podlegać zarząd zwolnienia w związku z epidemią czyli, jeżeli szkoły zwolnić to nie zwalnia my zapłacimy 80% pensji tej osoby czy w Polsce też możemy liczyć na jakieś wsparcie finansowe dla przedsiębiorców takie wsparcie finansowe dla przedsiębiorców dla pracodawców, a także dla wielu drobnych przedsiębiorców i mówię tutaj nie tylko o mikroprzedsiębiorca, ale również o osobach fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest przewidziane w tym pakiecie, który wstępnie został już zaprezentowany, które mamy nadzieję w najbliższym czasie będzie przyjęty rozwiązania te m.in. pozwalają na takie rzeczy jak w przypadku pracodawców, którzy są zobowiązani czy sytuacja wymusi na nich przestój ekonomiczny rozwiązanie da możliwość współ Fina w współfinansowania wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego z funduszu pracy walnego wag, więc to jest to jest rozwiązanie, które zostało wprowadzone jednocześnie wprowadzony jest szereg możliwości finansowych takich jak gwarancje kredytowe takich jak pożyczki, czyli te wszystkie rzeczy, które mogą zwiększyć płynność finansową przedsiębiorców i kolejny taki istotny element możliwość odroczenia zobowiązań publicznoprawnych, czyli przede wszystkim ZUS-u i zobowiązań podatkowych, a co z możliwością obniżenia pensji pracownikom obniżenia w sytuacji, w której jesteśmy zobowiązani tam sytuacja wymusi na nas przestój tak tutaj mamy możliwości elastyczniejsze go organizowania czasu pracy to jest chyba najbardziej adekwatne rozwiązanie to pozwoli na to, żeby w sytuacji, w której spadną nam zamówienia spadną obroty produkcja będzie musiała troszeczkę zwolnić pozwolić pracownikom zostać w domu następnie już po po tym, kryzysie, który związany z epidemią, którą mamy nadgonić rozliczyć ten czas pracy w dłuższym terminie musimy mieć świadomość, że te rozwiązania są rozwiązaniami dosyć doraźnymi i znowu, jeżeli myślimy o pewnej stabilności prawa trudno jest dzisiaj powiedzieć, jaki okres one są wprowadzone, dlatego że sytuacja znowu zdrowotne, od której to wszystko zależy zmienia się i być może te przepisy także w drugiej swojej kolejnej wersji bądź odsłonie także będą musiały ulec zmianie w związku z tym nie możemy traktować tych rozwiązań, które są w tej chwili albo, który się spodziewamy się początkiem przyszłego tygodnia w przyszłym tygodniu jako rozwiązanie definitywnych sens moim zdaniem bardzo ważne także z perspektywy patrzenia na na przyszłość naszego biznesu niestety znowu pojęcie zmienność tutaj daje o sobie znać chciałbym zwrócić natomiast uwagę na 1 rzecz im dłużej będziemy mieli do czynienia z tym kryzysem, tym bardziej będziemy musieli przechodzić na radzenie sobie z tym kryzysem w relacjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a mniej liczyć na wsparcie państwa z czego wynika przede wszystkim z tego, że budżet państwa na dłuższą metę, czyli w perspektywie kilku nie mówiąc o kilkunastu miesiącach nie jest w stanie finansować działalności postoju przedsiębiorców nie można tych podatków odroczyć na zbyt długo jednak wtedy pozostanie nam raczej już tylko wyłącznie usiąść do stołu z naszymi partnerami kontrahentami i negocjować, gdzie jesteśmy co zrobić, żeby wspólnie uratować nasze biznesy sporo tutaj stara się też zrobić Unia Europejska jest przewidziany pakiet pomocowy i co istotne Unia Europejska w tym zakresie działa dosyć sprawnie są wydane już komunikaty, które pokazują wytyczne, które pokazują jak stosować po zasady pomocy publicznej do pomagania przedsiębiorcom jest to bardzo mocno uelastyczniono wydaje się, że z tej perspektywy kłopotów żadnych być nie powinno, bo może nakazać pracę za chwilę na podwórko polskie chcę powiedzieć, że musimy świadomość rozwiązania są skomplikowane czasem wchodzą też bardzo głęboko no wydawały się nienaruszalne prawo prawo własności 1 z przykładów jest w tej chwili projektowany przepis, z którego wynika, że najemcy, którzy wynajmują swoje powierzchnie handlowe duży dużych centrach handlowych np. nie będą mogli być zwolnieni ustawowo do 90% czynszu, jakie są obowiązani płacić oczywiście dla małych czy mniejszych sklepów jest to pomoc dla właścicieli tych centrów jest los jest to bardzo jest to bardzo duża duża strata też inne przepisy warto prześledzić warto przeanalizować, bo mogą zawierać w sobie przeróżne niespodzianki właśnie zawsze z tą pomocą jest także jest dosyć niesprawiedliwa, bo albo obejmuje tylko niewielki niewielką część przedsiębiorców albo ewidentnie pomaga 1 branży tak dalej itd. więc z punktu widzenia sprawiedliwości na ona jest nie fair, ale z kolei pozwala utrzymać się niektórym na na powierzchni żyć ciężkie czasy na przyszły co mają zrobić przedsiębiorcy, którzy właśnie nie są wielkimi korporacjami, które jury, którzy nie mają swoich działów prawnych, którzy właściwie codziennie są zaskakiwani nowymi nowymi zmianami czy jest jakieś miejsce, gdzie oni mogą się zgłaszać albo gdzie mogą czytać tych zmianach zmiany jak wspomniałem wymagają jednak pewnego zastanowienia się takimi ministrami oczywiście są kancelarie, ale nie tylko to są także stowarzyszenia przedsiębiorców, które do dosyć aktywnie działają także mający swoje służby prawne bądź współpracujący z innymi kancelariami my w tej chwili już odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie dużych średnich mniejszych przedsiębiorców właśnie taką taką pomocą tych, którzy do tej pory działali w sposób standardowy, a dla, których te regulacje nie są regulacjami typowymi są regulacjami nowymi także dla nas dla prawników będziemy wspólnie musieli znajdować tutaj ścieżki rozwiązania także z rządem także z agendami rządu na pewno nie ułatwia sytuacji to, że np. sądy w tej chwili działają bardzo okrojonym zakresie składzie na pewno nie ułatwia sytuacji to, że w urzędach także są czasami przestoje będzie musiał sobie radzić solidarnie myślę, że poradzimy zabrakło nam czas na 1 rzeczą, której chciałam porozmawiać to znaczy o wartościach o tym, czego przede wszystkim powinien bronić pracodawca, ponieważ trafiają do nas do redakcji sygnały, których jest powiedziane, że no właśnie występuje jakieś realne zagrożenie zakażenia na terenie pracę przy czym pracodawca, słysząc o tym, mówić, żeby nie siać paniki albo, żeby w ogóle nie mówić o tym, czyli zamiata sprawę sprawę pod dywan co być może skończy się dobrze nie do nie dojdzie do żadnych zakażenia, jeżeli dojdzie do zakażeń może generować Ewę ewentualne pozwy potem prawda, czyli tutaj krótko przede wszystkim odpowiedzialnością zarówno na pracodawcy jak na pracowników, jeżeli pracownik jest chory to mówiąc krótko do pracy nie powinien przychodzić, jeżeli pracodawca wie, że pracownik jest zarażone to również musi zrobić wszystko wysłać takiego pracownika na badania lekarskie i nie może dopuścić go do świadczenia pracy jest on zobowiązany do tego, żeby zapewnić bezpieczne i aleję to nie jest prawda, że pracownik jest chory i on już jest w domu, ale wcześniej przez 2 tygodnie, czyli wtedy, kiedy był nosicielem cały czas chodził do pracy, czyli mamy teoretycznie są co firmy mamy potencjalnie zakażonych, a mówimy, że nic się nie stało, bo przecież pracownika już niema to tutaj jest dosyć groźne to jest pewnie trudna sytuacja natomiast w takiej sytuacji wydaje mi się należy się odnieść do tych procedur, które już w tej chwili działają, czyli powiadomić stację Epidemiologiczną sanitarną i tam uzyskać informacje każdy wiedzący o takiej sytuacji powinien w ten sposób się też zachować, czyli my też możemy coś zrobić bardzo państwu dziękuję za udział audycji państwa moimi gośćmi widzi pan mecenas Aleksander Galos partner kancelarii Kochański partnerzy dziękuję bardzo, dziękuję państwu i pan mecenas Wojciech Wrochna również partner kancelarii Kochański partner bardzo dziękuję dziękuję bardzo, dzisiejszą audycję realizowała Martyna Osiecka wydawał Paweł Ziętara bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, a ja nazywam się Marzena Mazur zapraszam na kolejną audycję strefa słowa już za tydzień do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA