REKLAMA

Koronawirus: jak już teraz mogą się ratować przedsiębiorcy, którzy odczuwają skutki epidemii?

Podcast przedsiębiorczy
Data emisji:
2020-03-23 05:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:44 min.
Udostępnij:

Swoją pomoc dla przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni czasowo zamknąć firmy lub poważnie ograniczyć działalność, zaoferowały już państwowe instytucje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe), banki, samorządy, a także inne firmy. Można liczyć na odroczenie płatności składek, podatków, rat kredytowych i leasingowych, zmniejszenia czynszów za wynajem miejskich lokali. W tym odcinku zebraliśmy wszystkie te propozycje: gdzie już teraz przedsiębiorcy mogą składać wnioski i próbować ratować swoje biznesy? Posłuchaj!

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak założyć i prowadzić własną firmę podcast przedsiębiorcy zaprasza Wojciech Kowalik dzień dobry dziś odcinek podcastu przedsiębiorczego skierowany do tych, którzy już mają albo spodziewają się finansowych problemów związanych z epidemią koronę wirusa swój pakiet pomocy pisze rząd ale zanim ten pakiet wejdzie w życie przedsiębiorcy już teraz mają możliwości, żeby działać i w jaki sposób pomóc sobie utrzymanie swoich biznesów swoje propozycje mają dla nich ZUS Rozwiń » urzędy skarbowe banki samorządy, a nawet inne firmy i wszystkie te propozycje zbieramy teraz w 1 miejscu pierwsze kroki to najlepiej jak najszybciej można skierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS składek wprawdzie nie podaruje, ale już przyjmuje wnioski o opóźnienie ich płatności oto Maciej Głogowski pytał w TOK FM prezes ZUS-u Gertruda Uścińska całkowicie mamy świadomość, że przedsiębiorcy potrzebują tej propozycji nasze, jeżeli chodzi o pomocy pomocy w razie różnych trudności w prowadzonej działalności to różne branże absolutnie informuje, że istnieją takie możliwości jak odroczenie terminu płatności składek jak rozłożenie zadłużenia na raty, a także oczywiście umorzenie należności z tytułu składek zamieściliśmy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ten temat pełną informację jest także specjalnie dedykowany dedykowana linia to właśnie dla przedsiębiorców, którzy mogą w tych kwestiach dzwoni, ale przede wszystkim my mamy już doświadczenie takie, że dla przedsiębiorców dedykujemy doradców do spraw ulg umorzeń oni są w pełnej gotowości tak, aby przedsiębiorcy przed czasem rozpoczęli zapobieganie także w tej sytuacji, kiedy przed terminem płatności już składek widzą, że mogą być takie problemy prosimy, aby po prostu skontaktowali się z terenową jednostką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych doradców są także tej linii skorzystali, żebyśmy mogli po prostu podjąć wspólne działania odroczenia terminu płatności oczywiście to jest bardzo ważne dla przedsiębiorców, bo ta decyzja spowoduje, że nie będziemy naliczać od właśnie o to chciałem zapytać pani profesor czy to odroczenie kosztuje tak kosztuje oczywiście przede wszystkim to, że nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie naliczał odsetek zawrzemy porozumienie w kwestii tego odroczenia no jest opłata prolongacyjna, a więc na ten moment, ponieważ jesteśmy, gdyby przed tymi sytuacjami, że pojawię się te problemy, że być może nie będzie tych środków na zapłatę tych składek bardzo proszę o te przed terminem płatności o kontakt z nami naprawdę bardzo zindywidualizowanym tutaj mamy podstawy, żeby z każdym przedsiębiorcom usiąść i pomóc właśnie zawrzeć odpowiednie porozumienia dotyczące odroczenia płatną część pani profesor pytam jest szansa na to, że jeżeli przed opłaceniem składek np. teraz mamy marzec, czyli w kwietniu po za marzec, jeżeli przedsiębiorcy wcześniej nawiążą kontakt z zakładem ubezpieczeń finansowych tak jak powiedziałem, że tak po jest szansa, że to rozłożenie płatności nie będzie obarczona dodatkowymi opłatami, że w przyszłości trzeba zapłacić jeszcze więcej tak oczywiście przede wszystkim wiemy też, że największym obciążeniem ty sam fakt, że jeżeli nie uregulujemy tej swojej sytuacji to naliczanie odsetek dlatego konieczne jest to, żeby w takiej sytuacji rzeczywiście zadbać też o to skorzysta z tych możliwości, które dobrze, że mówimy czy to, o czym pani teraz mówiłam dotyczy zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą np. jednoosobową jakich przecież jak i przedsiębiorców zatrudniających przez pracownika tak dotyczy wszystkich przedsiębiorców oczywiście dotyczy wszystkich przedsiębiorców i tych, którzy są samozatrudnieni, którzy zatrudniają pracowników, a więc pojęcie po prostu do ma takie szerokie znaczeń samo złożenie wniosku nie wystarczy jednak, żeby spać spokojnie, bo to urzędnik będzie oceniał czy przedsiębiorca znalazły się w na tyle trudnej sytuacji, żeby składki odraczać jeśli urzędnik wyda decyzję odmowną składki trzeba będzie zapłacić i to uwaga ten wniosek do ZUS jest mocno skomplikowane trudne do wypełnienia, ale zakład zapowiada, że wkrótce będzie uproszczony ZUS to pierwsza Państwowa instytucja, ale z pomocą mającym kłopoty przedsiębiorcom pieszy też fiskus, który również ma już gotowe rozwiązania i do skarbówek wnioski można już składać mówi Małgorzata Brzoza z Izby administracji skarbowej w Szczecinie prawie podatkowym od wielu wielu lat istnieją takie rozwiązania, które pozwalają podatnikom, których się, którzy znajdą w trudnej sytuacji gospodarczej związanej przed jakim zdarzeniem losowym klęską gospodyń żywiołową trudną sytuację zdrowotną np. na rozkładanie podatku na raty na jego odroczenie płatności, czyli przesunięcie terminu płatności lub całkowite jego umorzenie to dotyczy podatku i odsetek od tego od tej zaległości, jeżeli takie powstały podatnicy w takiej sytuacji muszą złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o za wykorzystanie skorzystanie z 1 z takich możliwości muszą ten wniosek dobrze warunkować, ponieważ przepisy mówią, że są to sytuacje jednostkowe uwarunkowane sytuacją gospodarczą kryzysową np. chęć zachowania miejsc pracy w trudnej w trudnym momencie te argumenty są rozpatrywane w każdej sprawie indywidualnie i naczelnicy przyznają jednocześnie przyznają, ale generalnie w trudnych sytuacjach, które są przyznają jedno z tych możliwości, czyli albo rozkładanie na raty podatku albo przesunięcie terminu płatności albo jego całkowite umorzenie wszystko jest uzależnione od tego, jakiej sytuacji znajdują się podatnicy to są indywidualne sytuacje i tutaj do tej pory trudno było mówić o jakiej się stałej sytuacji jak to jak to wyglądało być może teraz tych wniosków będzie więcej wniosku muszą się znaleźć wszystkie nasze dane podatkowe, ale najważniejsze to uzasadnienie tego wniosku, czyli powiedzenie, dlaczego chce skorzystać z takiej formy ulgi podatkowej, bo to jest swego rodzaju ulga podatkowa dla przedsiębiorcy, więc jeżeli prowadzimy działalność mamy chęć chcemy utrzymać miejsca pracy mamy klęskę żywiołową mamy inne psy inne sytuacje, które uzasadniały w tym przypadku chociażby jak epidemia to możemy zawsze wnioskować czy podkreślam najważniejsze będzie uzasadnienie tego tego wniosku, który składa do urzędu skarbowego to ZUS i urzędy skarbowe, które dają możliwość odroczenia składek podatków swój pakiet przygotowały też banki również odroczenie rat kredytów czy rat leasingowych i ułatwienia w odnawianiu kredytów mówi Krzysztof Pietraszkiewicz prezes związku banków polskich banki zapewnią odroczenie zawieszenie spłaty rat kapitałowo odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatycznie musi tutaj nastąpić wydłużenie o ten sam okres okresu spłaty kredytu, ale do tego jest potrzebna oczywiście przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytów to wynika po prostu z podstawowych zasad działalności sektora bankowego zapewnienia jego bezpieczeństwa ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych kredytów dla przedsiębiorców będą podlegać m.in. na szybkim wręcz w niektórych przypadkach bardzo szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia zawieszenia spłaty kredytu i sytuacją finansową spowodowaną pandemią Korona wirus po drugie, banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy na koniec 2000 dziewiętnastego roku posiadali zdolność kredytową, a zostali dotknięci skutkami epidemii Korona wirusa i w którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy banki, które posiadają firmę leasingową, bo chcemy rozwiać wątpliwości w swojej grupie kapitałowej podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów po czwarte banki, które posiadają firmy faktoringowe w swojej grupie kapitałowej podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów rad na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów banki nie pędzą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo odsetkowych lub rat kapitałowych banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany to jest bez konieczności składania w tych najbliższych miesiącach dodatkowych dokumentów zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansową gospodarczą finansową gospodarczą danego kredytobiorcy banki zapewnią możliwość składania wniosków również w formie zdalnej to za pośrednictwem poczty elektronicznej bankowości elektronicznej, ale nie tylko państwowe urzędy instytucje finansowe pomocną dłoń do działających na swoim terenie przedsiębiorców wyciągają też samorządowcy, choć przyznają, że z powodu napiętych budżetów nie jest to takie proste jako pierwszy swój program pauza ogłosiły władze Krakowa zakłada on ulgi podatkowe zwolnienia z czynszów co ma umożliwić funkcjonowanie krakowskim firmom w kryzysie spowodowanym pandemią Korona wirusa wniosek o odroczenie wielu płatności można złożyć elektronicznie mówi rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek podatek od nieruchomości od środków transportu opłata targowa to na pewno taki wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony te z opłaty zostaną wstrzymane co najmniej na 3 miesiące zostanie przesunięty termin płatności będzie też można się ubiegać o to, żeby umorzyć część zaległości podatkowych przedsiębiorcy wynajmujący lokale od gminy, którzy z powodu Korona wirusa byli zmuszeni zawiesić działalność będą zwolnieni z czynszów za ten okres to w Krakowie, ale także warszawski ratusz ogłosił swój pakiet wsparcia w stolicy jest ponad 8,51000 lokali użytkowych, które są wynajmowane na sklepy lokale gastronomiczne usługowe oraz żłobki przedszkola mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjęliśmy decyzję, żeby odroczyć płatności czynszu i rozłożyć należności w czasie zatem czym nie będą też pobierane ewentualne odsetki od nieterminowej zapłaty czynszu oraz najemcy lokali użytkowych, którzy będą chcieli skorzystać z pakietu wsparcia mogą tutaj zgodnie z obowiązującą uchwałą rady miasta złożyć wniosek o obniżenie stawki czynszu na 1 miesiąc i my będziemy rozpatrywali wnioski, jeżeli rzeczywiście okaże się, że sytuacja najemcy bardzo trudno będziemy mogli taki czy na miesiąc obniżyć odroczone zostaną również spłaty zadłużenia, które przedsiębiorcy później będą mogli spłacać w ratach najemcy miejskich lokali, którzy są w trudnej sytuacji chcą skorzystać z ulg muszą złożyć wniosek o decyzję urzędnicy będą podejmowali indywidualnie swój pakiet dla przedsiębiorców mają też władze Gdańska chodzi przede wszystkim tych, którzy w związku z epidemią musieli zawiesić działalność również trzeba złożyć wniosek do urzędu miasta mówią wiceprezydenci Gdańska Piotr Grzelak i Alan Aleksandrowicz odstępujemy od obowiązku zapłaty czynszu za pierwszy miesiąc zawieszany płatność czynszu za kolejne 2 miesiąc zapewniamy możliwość ubiegania się o przesunięcie terminu płatności oraz rozłożenie płatności na raty dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste, jaki za użytkowanie, a zatem pomoc dla przedsiębiorców zapowiadają instytucje państwowe banki samorządy, ale również inne firmy np. 1 z dostawców usług internetowych, czyli hostingu i utrzymania strony proponuje swoim klientom działającym w branżach najbardziej narażonych na ekonomiczne skutki epidemii odroczenie płatności za faktury przedsiębiorcy mają, więc już teraz kilka możliwości do wyboru, a dodatkowe daje specjalny pakiet, który przygotował urząd to był kolejny odcinek podcastu przedsiębiorczego Wojciech Kowalik dziękuje i do usłyszenia podcast przedsiębiorcy na tokfm PL i aplikacji tokfm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PODCAST PRZEDSIĘBIORCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA