REKLAMA

Koronawirus. "Trudno mówić o tym, że którykolwiek z krajów jest przygotowany"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-03-24 09:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:35 min.
Udostępnij:

- W Polsce mamy ok. 3 tygodnie przewagi czasowej nad innymi państwami. I mamy potencjał, żeby na ich tragicznym doświadczeniu się uczyć i wyciągać wnioski. A nasze działanie powinno być przede wszystkim nastawione na robienie testów. Bezpieczeństwo personelu medycznego jest gwarantem naszej stabilności - mówiła w magazynie EKG dr Małgorzata Gałązka-Sobotka  - dyrektorka Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, członkini rady NFZ

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka, a w radiu TOK FM trwa magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry naszym kolejnym gościem jest pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotka dyrektorka Instytutu zarządzania w ochronie zdrowia uczelni Łazarskiego członkini rady nadzorczej rady Narodowego Funduszu Zdrowia dzień dobry pani doktor dzień dobry witam państwa co słyszymy się już za chwilę coś będę panią pytało o ochronę zdrowia służby zdrowia i przygotowania, ale dla państwa naszych Rozwiń » słuchaczy przypomnienie w pierwszej części magazynu EKG dziś rozmawialiśmy o tym co w tej chwili wydaje się najważniejsze, czyli ochrona miejsc pracy rynku pracy, a więc i pracowników i przedsiębiorców rozmawialiśmy tzw. tarcza anty kryzysowej trochę, narzekając niestety na to, że nie mamy jeszcze pełnej wiedzy o tym jak tarcza będzie funkcjonowała jak będzie wyglądała pytałem także na co nas stać się stać nas na jakąś pomoc, ale pytanie czy nie powinniśmy przejrzeć wydatków, które mieliśmy zaplanowane wcześniej w budżecie wydaje się, że dostarczenie płynności, czyli gotówki do firm to jest teraz najważniejsze zadanie rządu chodzi o to by bronić firmy bronicie miejsca pracy, tym bardziej że trzeba się spodziewać, że bezrobocie nam w najbliższym czasie wzrośnie w części drugiej rozmawialiśmy o rynkach o tym, jaki ja jako na nich panuje niepewność o tym, że ta niepewność może się wciąż utrzymywać się przez wiele miesięcy takim ciekawym tematem rynkowym był temat rynku mieszkaniowego więcej ten zapytałem pewnie wiele osób nawet dzisiaj nie myśli o mieszkaniach, ale na pewno są takie, które podobne decyzje rozważały zakup mieszkania czy brały pod uwagę były w takim procesie to też ciekawe oczywiście co się będzie działo no ale tutaj nasi rozmówcy przestrzegali zmiany, które szykują się mogą być daleko idące pytanie właśnie rynek pracy od tych, którzy w przyszłości będą wynajmować mieszkania to są naprawdę poważne interesujące sprawa, tym bardziej że wspominałem państwu także nie wcześniej w magazynie EKG a kto nie miał okazji usłyszeć to przypomnę dzisiaj już 3 czytałem taki komunikat instytucji, które koordynują sektor budowlany czy też może grupują firmy sektora budowlanego one także informują o tym, że na budowach mogą pojawić problemy z wykonywaniem pracy właśnie ze względu na brak pracowników absencja pracowników w tym również pracowników, którzy przyjechali do nas z spoza Polski w tej części magazynu EKG temat, który też jest najważniejszy to właściwie każdy temat w tej chwili jest najważniejszy cel ochrona zdrowia już za chwilę ona powinna stać przedmiotem narodowej dyskusji i wtedy, kiedy przejdziemy tę ten stan zagrożenia, które mamy obecnie, kiedy minie pandemia, kiedy będziemy pisać na nowo nasze priorytety mam nadzieję, że ochrona zdrowia stanie się 1 z głównych no ale trzeba sobie radzić także w sytuacji, którą mamy tu i teraz, o czym właśnie będziemy rozmawiać przypomnę pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotka jest naszym gościem pani doktor czy służba zdrowia ochrona zdrowia nie zapytał nawet czy jest przygotowana, bo to wiemy, że nie jest to już widać co właściwie teraz powinno co można zrobić pilnego dla ich ochronie zdrowia może np. test dla pracowników ochrony zdrowia dla lekarzy personelu medycznego może z tego powinniśmy urządzić nasz priorytet panie redaktorze nie odpowiem wprost na to pytanie myślę, że bardzo ważna jest, abyśmy rozumieli te zjawiska, które zachodzą w ochronie zdrowia przez pryzmat tego na co zwrócił uwagę również pan dr Dudek z wcześniejszej rozmowie z panem, a mianowicie na to, jaką projektory bezpieczeństwa zdrowotnego ekonomicznego bezpieczeństwa finansów publicznych pomimo tego, że oczywiście bezpieczeństwo zdrowotne jest dzisiaj naszym absolutnie kluczowym przedmiotem uwagi to wszystko w tym bezpieczeństwie zdrowotnym będzie mogło obyć się mi jak najlepiej w tych bardzo trudne i niepewnych warunkach zabezpieczone, kiedy jednocześnie będzie wydolność systemu ekonomicznego systemu finansów publicznych także myślę że, nawiązując do tego wątku tego wprowadzenia do rozmowy ze mną jak zakończy się ten stan kryzysu to naprawdę w tych 3 obszarach będzie bardzo wiele rzeczy do przedyskutowania głębokiej rewizji czy jesteśmy przygotowani do sytuacji nie jesteśmy Koroną wirus występuje dzisiaj 152 krajach świata powyżej 1000 przypadków odnotowały kraje, które należą do najbogatszych systemów ochrony zdrowia na świecie, do których bardzo często w dyskusji o potrzebach polskiego systemu ochrony zdrowia odwoływaliśmy Holandia Hiszpania Niemcy Austria dania to były kraje, które w debacie publicznej wielokrotnie były przywoływane jako dobre wzorce w przypadku takiej sytuacji, która nie ma swojego precedensu już na taką skalę, jaką jest Korona wirus trudno mówić o tym, że jakikolwiek kraj jest przygotowany teraz trzeba po prostu w tej bardzo niepewnej bardzo dynamicznej sytuacji bardzo wnikliwie obserwować inne państwa, w których epidemia jej szczyt jest dużo nastąpił dużo dużo wcześniej przed nami można powiedzieć mamy około 3 też 3 tygodni powiedziałabym przewagi czasowej patrząc na liczbę zakażonych w Polsce i liczbę ofiar śmiertelnych możemy mówić o tym, że mamy mniej więcej 3 tygodnie przewagi nad innymi państwami zatem mamy ogromny potencjał do tego, aby na tym ich bardzo często tragicznym doświadczeniu się uczyć wyciągać wnioski te wnioski są, jeżeli oczywiście pani doktor jesteśmy, jeżeli oczywiście przyjmujemy, że brak testów oznacza, że inaczej brak testów nie wiąże się z większą grupą osób, która jest zakażona Korona wirusem i jazdę, ale nie mam pewności, jakie są też, jakie są pewni oczywiście, że tak wręcz analizy epidemiologiczne wskazują, że jeżeli dzisiaj odnotowujemy w Polsce 766 przypadków chorych skoro na wirus zaraża zakażone Korona wirusem to można powiedzieć, że tych chorych mamy 3× tyle 2,5× tyle mniej więcej taka jest taka jest taki jestem taki jestem wykładni marnujemy zakażania przez tych, którzy już są dotknięci Korona wirusem inne natomiast to co daje nam doświadczeń innych krajów wskazuje na bardzo klarowną strategię dalszego działania będzie to działanie powinna się skoncentrować na łagodzeniu skutków epidemii oraz oczywiście tłumieniu, czyli uzyskiwaniu tego znowu dodatkowego czasu, a na to składa się kilka, a jak kluczowych wytycznych wokół, których całe nasze działanie powinno być skoncentrowane po pierwsze, testowanie, czyli jednak diagnozowanie i mówimy tutaj o tzw. szybkich testach immunologiczne, które powinny pozwalać nam dokonywać bardzo szybkiego tria bardzo szybkiego identyfikowania tych użytych pacjentów, który jeszcze być może nie ma takich wyraźnych objawów, ale pojawiają się już przeciwciała i ten wirus już w organizmie działa no oczywiście już UN upowszechniania czy też dostępu do tych testów genetycznych tutaj sytuacja znacznie trudniejsza, bo testy wymagają odpowiednich warunków laboratoryjnych i wymagają przede wszystkim czasu, czyli oczekiwanie, że po bardzo duże populacje potencjalnie zarażonych zakażonych będziemy w stanie przeprowadzić badania tymi testami genetycznymi nie jest możliwe w żadnym kraju żaden kraj nie jest w stanie tego zrobić bomby całkowicie zablokował system, ale laboratoryjne to jest niemożliwe, ale bardzo wiele krajów w tym w tym kraju azjatyckie postawiły na tzw. szybkie testy i myślę, że to jest działanie, na które dzisiaj musimy podjąć po postawić izolowanie chorych i izolowanie chorych, których jest to urządzenie, które łagodne objawy w domach służy w szpitalu nie możemy tych szpitali za, że tak powiem dzisiaj zabrać pacjenta jasne to, że mogą być monitorowani przez specjalistów właśnie w ramach tej kwarantannie przymusowej domowej to bardzo cieszy 10 ponownie dobre technologie pani karierze chciałem tylko muszę panią dopytać, bo ja nie bez przyczyny rozpocząłem naszą rozmowę od pytania personel medyczny lekarzy i pracowników personelu medycznego, dlatego że od lat przecież toczyła się w Polsce dyskusja pani także o tym, mówiła niejednokrotnie choćby w magazynie EKG o tym jakie mamy deficyty brakuje lekarzy pielęgniarek wydaje się, że ochrona tych, którzy nas w razie potrzeby będą leczyć jest dzisiaj 1 z najważniejszych zadań, bo jeśli lekarze będziemy wysyłać na kwarantannę, a przecież pani tak jak nasi słuchacze słuchaczki słyszą informację o szpitalach, które trzeba było zamykać albo oddziałach o złych procedurach to nie sposób nie rozmawiać o pracownikach ochrony zdrowia i testowaniu ich i organizacji pracy w służbie zdrowia teraz w czasie, kiedy ta z ochroną zdrowia będzie wystawiona na największą próbę, bo będziemy od nich wymagać ciągłego ciągłej gotowości do pracy stąd też moje pytanie czy ludzie tutaj pan do sprawdzenia robimy wszystko dotyka pan absolutnie krytycznej dzisiaj kwestii cen w kontekście dyskusji o efekty o sprawności systemu opieki zdrowotnej w kontekście Korona wirusa najistotniejsze dzisiaj jest, aby ta stabilność to było w czasie kryzysu zachować, bo właśnie poprzez gwarancje bezpieczeństwa personelu medycznego ta gwarancja będzie wyrażała przede wszystkim dostępie do takich podstawowych elementarnych zasobu, jakim są środki ochrony osobistej, które wciąż w Polsce brakuje jednak w tych krytycznych elementów się łagodzenia i tłumienia Korona wirusa epidemię Korona wirusa jest właśnie zabezpieczenie w szczególności personelowi medycznemu dostępu do tych podstawowych elementów drogi bardzo istotnym narzędziem do tego, aby ten personel medyczny mógł efektywnie sprawnie opiekować się nami jest to, aby on mu bardzo szybko weryfikować potencjalne ryzyko pojawienia się Korona wielu zakażenia Korona wirusem zatem dostępność do testów diagnostyczne i dla personelu medycznego jest początkiem początkiem walki tak naprawdę skoro wirusem, ponieważ jak pokazuje przykład szpitala w Grójcu to nieprawidłowe trakt nieprawidłowe stosowanie personelu do procedur, ale przede wszystkim brak dostępności do tego testuje opóźnione dzienniki testów, które trafiły do personelu nowych działały potem lawinę kolejnych przypadków i tak naprawdę całkowite wyłączenie dzisiaj szpitala absolutnie personel medyczny jego bezpieczeństwo jest początkiem walki o bezpieczeństwo Polaków jesteśmy gotowi na takie działania nie jesteśmy to takie działania w pełni, dlatego że po pierwsze nie zdecydowaliśmy się wciąż na upowszechnienie testów i szybki diagnostyczne i nie mamy tutaj precyzyjnej procedury, która zostanie też bardzo powiedziałabym tak twardą wdrożona do polskich placówek medycznych ten ta historia ulica pokazuje, że my, bo chyba już bardzo mocno upowszechni liczbę dzieci lubią również środkom masowego przekazu informację co powinien zrobić przeciętny Polak jak powinien się tak zachowywać w czasie kwarantanny jak powinien podchodzić do tegoż zaleca mego dystansu niedostosowania społecznego natomiast wydaje się że, gdy wsłuchujemy się opinie i głosy personelu medycznego personelu i menadżerów placówek medycznych to wciąż wydaje się, że funkcjonuje tam pewien chaos i brak pewności co do standardów postępowania wydaje mi się, że cała ta sytuacja generalnie ujawnia jak marginalnie traktowaliśmy w Polskim systemie opieki zdrowotnej standardy postępowania jak to to to był wątek, który wielokrotnie był podejmowany na na różnych forach, że w Polsce standardy postępowania mają bardzo często charakter rekomendacji towarzystw naukowych i gdy dzisiaj konsultanci krajowi wskazują standardy postępowania czy Główny Inspektorat Sanitarny opisuje te standardy postępowania to ma się jednak nieodparte wrażenie, że nawet profesjonaliści medyczni nie zawsze te standardy postępowania znają no i nie zawsze placówki medyczne w tych szkołach standardach bieżącego funkcjonowania sytuacji pandemii wdrażają je tak jak należy ten przypadek Grójca jest rzeczywiście soczewką, niemniej jednak trudno mówić o standardach i to chyba wyraża głos ogromu personelu medycznego które, którą ma mówić o standardach postępowania, jeżeli brakuje nam podstawowego zabezpieczenia masek kombinezonu godnej, gdy brakuje nam dostępu do testów za pomocą, których moglibyśmy bardzo szybko otrzymać odpowiedź czy jesteśmy zakażeni i 3 osoby, które miały z nami kontakt muszą być poddane obowiązkowej kwarantannie ta procedura i ten schemat postępowania będzie dzisiaj kluczowe również do tego, aby nie tylko efektywnie diagnozować śledzić pacjentów dotkniętych Korona wirusem bądź potencjalnie zakażonych Korona wirusem, ale również, żeby zminimalizować tzw. ofiary kolacja realne jest takie pojęcie, które im ma ma przede wszystkim związek jest sporo jest powiązane z wojskowością natomiast ofiary lata realne to są ci pacjenci, którzy ze względu na ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej, a właśnie z racji ograniczenia personelu, który może te świadczenia sprawować nie dostanie odpowiedniego zabezpieczenia na okoliczności zupełnie innych chorób niż Korona wirus pamiętajmy, że żadne inne choroby, które do tej pory były w oku naszej uwagi one nie zrobiły stopu z powodu tego, że oto właśnie na firmamencie pojawił się królujących teraz Korona wirus pacjenci z niewydolnością serca pacjenci chorzy na choroby nowotworowe pacjenci chorzy na choroby neurologiczne nie możemy zapominać, że również po uszy tak potrzebują dzisiaj pomocy i bez dostępu do personelu medycznego, który będzie chciał się tymi pacjentami opiekować, który będzie czuł się bez paliwa, które tak, aby opiekę sprawować tutaj rok w tej sytuacji będzie tego jak i tam będzie znacznie więcej niestety niestety taka sytuacja, jaką mamy teraz poważnego kryzysu pokazuje wszystkie nasze niedoskonałości i pokazuje jak straszna jest propaganda mówiąca o tym, że na wszystko zawsze jesteśmy gotowi to wychodzi w takich dramatycznych momentach pani doktor ważnie redaktorze nikt nie był gotowy na tę sytuację to nikt nie był gotowy historię Włoch Hiszpanii i Wielkiej Brytanii krajów naprawdę doskonale wyposażone i znacznie lepiej funkcjonujących systemów ochrony zdrowia pokazują, że na takie sytuacje trudno się przygotować dzisiaj powinno co dopiero mówić o system działa i determinacja dopiero mówić systemu regatowe nie są o, ale zgadzam się zgadzam się na determinację działalnie pobrań na gotowym musimy kończyć bardzo dziękuję dziękuję bardzo, dziękuję państwu drogę bardzo dziękuję również dołączam się tych życzeń dyrektorka Instytutu zarządzania w ochronie zdrowia uczelni Łazarskiego członkini rady Narodowego Funduszu Zdrowia była gościem magazynu EKG kończymy dzisiejsze wydanie naszej audycji program przygotowali Agata Majewska Maciej Jarząb realizowała Lidia Prądzyńska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA