REKLAMA

Ustawa o stanie wyjątkowym w sytuacji epidemii koronawirusa. Czy zadziała?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-03-24 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie dzisiaj jeszcze bardziej bezpiecznie niż zwykle, bo przez skarb państwa moim gościem jest pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu panie profesorze od czasu do czasu pojawiają się głosy dotyczące wyborów prezydenckich część polityków mówi Rozwiń » powinny się odbyć w terminie, który został ogłoszony, czyli żadnych zmian inni mówią wybory prezydenckie powinno się przesunąć inna data nowa data na początek może porozmawiamy o tym, panie profesorze co by się wydarzyło co by się stało, gdyby wybory odbyły się w zaplanowanym terminie, czyli bez żadnych zmian zaczną od naszego spotkania w Wigilię w ubiegłym roku i 2 lata temu nie obiecywaliśmy sobie, że będziemy regularnie omawiali poszczególne rozdziały konstytucji, ale to miały być rozmowy przychodzące aliści okazało się, że wcześniej rozmawiamy o rozdziale jedenastym konstytucji o Stanach nadzwyczajnych, bo żyjemy w stanie nadzwyczajnym i odpowiadając na pana pytanie co by się stało, gdyby wybory odbyły się 10maja trzeba, zanim odpowiem na to pytanie dokonać pewnego zastrzeżenia mianowicie był związany jest ono z tym, że nie wiemy z dokładnie, jaka sytuacja będzie 0809. 1011. maja, ale możemy zakładać biorąc pod uwagę rozwój sytuacji w innych państwach rozwój epidemii co może się zdarzyć i jeżeli przyjmiemy takie założenie to moim zdaniem odbycie wyborów 10maja będzie niekonstytucyjne i antykoncepcyjne będzie niekonstytucyjne, dlatego że będzie złamane wiele zasad konstytucyjnych związanych z wyborem ich powszechność w sytuacji, w której część ludzi będzie poddana kwarantannie myślę, że bardzo duża grupa ludzi będzie poddana kwarantannie z własnej woli szczególnie osoby, które w stan zdrowia wskazywałby na to, że podlegają większym stopniu ryzyku zarażenia niż inni ludzie starsi, ale też myślę, że matki, które troszczą się o własne dzieci również będą bardzo ostrożne w wykorzystaniu prawa politycznego, jakim jest udział w wyborach po drugie mamy do czynienia z sytuacją, w której stawiani będą ludzie z całą pewnością wobec bialskiej naprawdę diabelskiej alternatywy, a mianowicie czy korzystać z prawa politycznego, jakim jest prawo udziału w wyborach czy też chronić własne zdrowie, a ochrona zdrowia jest też moim prawem konstytucyjnym innymi słowy ten ETA taty alternatywa prawo korzystania z prawa politycznego ochrona zdrowia nie powinna być udziałem czy nie wie czy przyczyną tej alternatywy nie powinno być działanie władzy publicznej władza publiczna była na wszystkie władze państwowe powinny w sytuacji konfliktu różnego rodzaju wartości konstytucyjnych prowadzić do ich wyważenia i takiego wyważenia, w wyniku którego w najwyższym stopniu będą chronione, a najwyższe wartości nie ma żadnej wątpliwości, że życie i zdrowie obywateli jest znacznie ważniejszą wartością niż możliwy do zrealizowania akt politycznego wybuchu przełożony kilka miesięcy mogę przytaczać jeszcze wiele innych powodów czy czy uzasadnień, dla których przed taką alternatywą powinniśmy być uchronić panie profesorze warto też pamiętać o tym, że Polacy uczestniczą, uczestnicząc w wyborach nie głosują tylko na terenie Polski, ale także w konsulatach na terenie innych państw duże duże skupisko Polonii znajduje się w Chicago przypominam, że na razie w tym momencie władze Chicago wydał rozporządzenie, żeby zostać w domu, więc myślę sobie, że także udział w wyborach za pośrednictwem np. konsulatu polskiego Chicago czy w Toronto byłby udziałem, który znacznie ograniczone obywatele, którzy znajdują się na terenie danego państwa podlegają jurysdykcji tego państwa, czyli zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego tam prawo i nie można realizować swojego obywatelskiego prawa Konstytucyjnego, jakim jest prawo do udziału w wyborach prezydenckich, łamiąc obowiązujące nadanym terenie prawo znowu i obywatele ludzie nie mogą być stawiani przed tego typu alternatywami, ponieważ jest to niezgodne z jakimikolwiek zasadami konstytucyjnymi tymi nie jakimkolwiek jego najpoważniejszym, ale po drugie jest to niemoralne jest to nieetyczne etyka władzy publicznej nakazuje znajdowanie rozwiązań optymalnych, czyli takich, które najwyższym stopniu uwzględniają najważniejsze dobre no dobrze, ale czy w takim razie czy w takim wypadku pan premier albo jego mocodawca może po prostu sobie powiedzieć no dobra to przesuwam wybory niech odbędą się np. 6czerwca, bo tak i tego nie można zrobić w sytuacji, w której obowiązuje prawo prawo, które nie zostało zmienione w ten sposób, na który pozwala konstytucja i nie można przełożyć wyborów prezydenckich parlamentarnych tak długo jak nie powstaną nadzwyczajne okoliczności, które dają podstawę do takiej zmiany i taka możliwość istnieje wtedy, gdy w państwie było w państwie polskim w Polsce byłby ogłoszony stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej w oparciu o stosowne przepisy konstytucji wówczas powstaje podstawa i zarazem zobowiązanie do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich a jakie akty prawne dają nam podstawę do przesunięcia wyborów prezydenckich podstawowym aktem prawnym jest to oczywiście konstytucja, którą i pan redaktor religia traktujemy się miłością szacunkiem i najwyższym respektem jako obywatele Rzeczypospolitej polskiej i na podstawie przepisów konstytucyjnych można wprowadzić w Polsce stan nadzwyczajny sytuacji, w której się znaleźliśmy jest do wypoczynku stan klęski żywiołowej lub stan inne wyjątkowe z punktu widzenia dynamiki i epidemii właśnie pandę im później będą przeprowadzone wybory tym lepiej dla samego procesu wyborczego dla aktu głosowania i optymalnym w tej sytuacji moim zdaniem byłoby za zastosowanie przepisu art. 230 konstytucji, który mówi o możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego na części albo na całym terytorium państwa oczywiście w grę wchodzi tylko rozstrzygnięcie dotyczące całego terytorium całej Polski wtedy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek rady ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż 90 dni stan wyjątkowy ten stan wyjątkowy można przedłużyć o dalsze 60 dni, czyli mamy 150 dni stanu wyjątkowego w czasie, którego nie można te przeprowadzać wyborów, czyli maksymalnie 150 dni, przez które nie można przeprowadzać wyborów proponuje pani profesorze, abyśmy do szczegółów takiego potencjalnego stanu wyjątkowego czy wprowadzenia stanu wyjątkowego, które myślę w naszym kraju bardzo źle się kojarzy proponuję byśmy do szczegółów powrócili po informacjach Radia TOK FM informację, że kilka minut po godzinie dziesiątej 20 państwa i moim gościem Super Super bezpieczny sposób, bo przez Skype jest pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku informacje o dziesiątej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek który państwa i moim gościem Super bezpieczny sposób, bo przez Skype jest pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku przed informacjami pan profesor powiedział, że jedynym sposobem, aby zmienić przesunąć datę wyborów prezydenckich jest wprowadzenie stanu wyjątkowego co to oznacza panie profesorze, bo wydaje się, że pewne ograniczenia, które teraz mamy związane z pandemią koronę wirusa no już obowiązują od 15marca i znacznie nas ograniczają na różne sposoby co oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego wprowadzeniu stanu wyjątkowego, czyli wydanie rozporządzenia przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek rady ministrów oznacza uruchomienie ustawy o stanie wyjątkowym ustawy z 2002 roku, a to oznacza, że mogą, ale nie muszą być zastosowane wszystkie instytucje i mechanizmy, które zawarte są w tej ustawie dla przykładu tam jest dużo wszelka regulacja dotycząca użycia środków przymusu bezpośredniego przez policję łącznie z użyciem broni palnej, ale rozumiem, że to nie jest ta sytuacja, która by uruchamiały ten mechanizm, ale to jest możliwość zawieszenia samorządów gminy powiatu czy województwa wtedy, kiedy samorząd zdaniem rządu nie realizowałby właściwie swoich zadań to jest także przypominam sobie po sześćdziesiąty ósmy i wydarzenia marcowe na Uniwersytecie warszawskim w innych uczelniach to jest np. prawo wejścia policji na terenie Uniwersytetu bez zgody rektora dzisiaj nie ma studentów nie ma ryzyka, że studenci będą podnosili głowy taki sposób, że trzeba uruchomić jednostki policji, ale są inne te ograniczenia np. zawieszenie praw politycznych to jest możliwości internowania to się w ustawie określa jako udostępnieniu, żeby liczna nie było skojarzeń ze stanem wojennym to są różnego rodzaju ograniczenia działalności dnia codziennego w tym działalności gospodarczej i to co jest ważne to to, że też wprowadzenie stanu wyjątkowego, czyli zastosowanie ustawy o stanie wyjątkowym i nie uchyla istniejącego i stosowanego prawa dotyczącego chociażby zapobiegania ich zwalczania chorób zakaźnych czy ustawy o zarządzaniu kryzysowym czy tej ostatniej ustawy marcowej dotyczącej Eko vit 19 chcę powiedzieć, że wprowadzenie stanu wyjątkowego nie uchyla obowiązującego prawa, a jeżeli popatrzymy na stosowanie obowiązującego prawa Noto mamy stan wyjątkowy w państwie, ale jeszcze jeszcze jedno uzupełnienie Otóż jeżeliby wprowadzony został stan wyjątkowy wówczas zostałaby uruchomiona taka ma mała dziś 11 artykułowi ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności praw człowieka i obywatela w szczególności swobody prowadzenia działalności gospodarczej Otóż każdy, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego w tym wypadku stanu wojennego wyjątkowego służy roszczenie o odszkodowanie co znaczy to oznacza, że szkody, które powstaną w wyniku legalnych zgodnych z prawem działań władzy publicznej podlegają rekompensacie, czyli to co obywatel w wyniku zamknięcia na polecenie władz publicznych zakładów pracy utracił to będzie mu uzyskać rekompensatę majątkową nie będzie mógł uzyskać więcej, czyli tzw. lucrum cessans, czyli oczekiwanych korzyści musi być wykazana rzeczywista strata majątkowa, ale wtedy otwiera się możliwość skutecznego dochodzenia takich mieszkań co sprawami, które prawa można zawiesić, które można ograniczyć i mamy sytuację w kilku, która mówi o tym, że w sytuacji stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan wyjątkowy mogą być ograniczone mogą być właściwie ograniczone wszystkie te prawa z wyjątkiem wymienionych w art. 233 takich jak godność obywatelstwo ochrona życia humanitarne traktowanie ponoszenie odpowiedzialności karnej dostęp do sądu sumienie religia petycje czy ochrona rodziny i dziecka i to jest ta, że można z wyjątkiem godności oraz oczywiście, by bezpieczeństwa przebyty tonie mającym decydującym traktowanie i torturami można praktycznie ograniczyć wszystkie prawa osobiste i polityczne i ekonomiczny i kulturalnym tyle, że to ograniczenie musi być proporcjonalne i innymi słowy nie może być to, a te bez uzasadnienia wyłączenie, czyli i zawieszenie wszystkich czy każdy bez tych praw musi odpowiadać warunkom, w jakich następuje ograniczenie prawa i musi w największym stopniu realizować prawo, jeżeli to jest możliwe i wy najmniejszym stopniu jak to jest możliwe być uciążliwe dla obywatela innymi słowy to nie jest także władzy wolno wszystko w pełnym zakresie nie musi się niczym Miś z nikim liczyć musi się liczyć z konstytucyjnymi ograniczeniami, a tym konstytucyjnym ograniczeniem jest zawsze proporcjonalne, czyli stosowne zachowanie do powstałej sytuacji no dobrze panie profesorze, ale któż miałby władze rozliczać z tego, że ograniczenie jest proporcjonalne albo nieproporcjonalne powiedzmy, gdyby ktoś pana pomysł, żeby wyłączyć telefony albo wyłączyć internet albo wyłączyć niektóre kanały telewizji zostawić inna no to teraz, jaka instytucja Państwowa, jaki urząd mógłby powiedzieć halo halo to jest nieproporcjonalne w stanie wyjątkowym takie sytuacje mogą mieć miejsce jest podstawa prawna do daleko posuniętej ingerencji 4 wolności słowa dostępu do do informacji za pośrednictwem różnego rodzaju środków komunikacji publicznej i prywatnej również no to jest kwestia znacznie myślą już większa o odpowiedzialności i rozliczalności władzy publicznej ma wrażenie, że w sytuacji, w której od kilku lat władza publiczna jest w istocie nierozliczona i z punktu widzenia działalności zgodnie z konstytucją nie podlega skutecznej kontroli tym trudniej byłoby zrealizować postulat odpowiedzialności w warunkach nadzwyczajnych to jest kwestia reakcji opinii publicznej, która może następować powinna następować w różnej w różnych formach i to również jest odpowiedzialność za nie nadmierne, czyli eks odpowiedzialni za ekscesy pewne korzystanie z uprawnień ustawowych po zakończeniu stanu wyjątkowego, gdy będzie to w przypadku przekroczenia kompetencji odpowiedzialność jest określona w kodeksie karnym, a żeby w przypadku takiego nadmiernego działania, które nie uwzględnia w sposób właściwy wszystkich okoliczności będzie odpowiedzialność polityczna, czyli bardzo iluzoryczna odpowiedzialność w Polsce odpowiedzialność polityczna praktycznie nie istnieje nie ma tego co jest podstawą odpowiedzialności politycznej, a mianowicie, a mianowicie poczucie odpowiedzialności za to co się robi i rodzaj etycznego zobowiązania do działania na rzecz dobra publicznego nie na rzecz bardzo określonego dobra partykularnego taki ta reakcja panie profesorze, który pan wspomniał do tej pory mieliśmy reakcje polegające na tym, że obywatele np. wychodzili na ulice protestowali organizowali się organizowali marsze rozumiem, że w przypadku stanu wyjątkowego, ale nawet teraz już mamy do czynienia z zakazem, więc nawet taka taka reakcja nie byłaby możliwa ocena do tego, o czym mówiłem wprowadzenie stanu wyjątkowego nie uchyla obowiązującego stosowanego ustawodawstwa już dzisiaj mamy na mocy ustawy marcowej tej o karze na wirusie oraz na mocy wydanych rozporządzeń stan wyjątkowy w państwie tak to trzeba nazwać to, że został nazwany przez ministra i określone we w odpowiednim rozporządzeniu stanem epidemii to jest tylko 1 z twarzy stanu wyjątkowego w jakim czy jednak 1 z elementów stanu wyjątkowego w jakim znajdujemy się w Polsce KE, iż faktu czy okoliczności, że można prowadzić dalej idące ograniczenia wolności praw jednostki nie wynika nie można wyprowadzić wniosku, że mamy stan zwyczajny stan normalny nie mamy stanu normalnego mamy już w stan nadzwyczajny, jakim jest stan po stwierdzeniu czy po zarządzeniu stanu epidemii w Polsce, ale nie został jeszcze wykorzystany ten instrument Konstytucyjny, jakim jest stan wyjątkowy, czyli można, by rzec mamy taki sytuacje typu § 22 tak źle i tak niedobrze to znaczy przeprowadzenie wyborów w tym terminie, który jest zaplanowany byłoby anty konstytucyjne czy też niekonstytucyjne, a jednocześnie wprowadzenie stanu wyjątkowego z tego co pan mówi też nie wydaje się dobrym rozwiązaniem myślę o wprowadzeniu w celu zmiany terminu nie myślę, że w takich sytuacjach zawsze wybieramy to co nazywamy mniejszym złem i to jest luksusowa sytuacja dla nikogo ani dla władzy może dla niektórych przedstawicieli władz jest luksusowa, ale nie dla władzy odpowiedzialnej za stan państwa polskiego ani dla obywateli i którzy chcieliby żyć w warunkach określonych w UE m.in. też w konstytucji, która by stanowił Rzeczpospolita Polska zapewnia bezpieczeństwo obywateli to znaczy także bezpieczeństwo sterował tną i takie wybory są bardzo trudne i to co jest istotne być może nauczymy się czegoś tak z tej sytuacji, a mianowicie to, że nikt nie ma monopolu na rację nikt nie ma monopolu na słuszność, że trzeba naprawdę słuchać tych, którzy mają inny pogląd inną perspektywę inne rozumienie świadka i nie ma monopolu na Krasne rozumienie rzeczywistości dla szczególnie takiego monopolu nie ma urzędująca władza ich trudna sytuacja panie profesorze i myślę, że wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, ale i to chętnie natomiast ta sytuacja nie jest tylko udziałem Polski, bo mamy właśnie to przyjrzyjmy się temu panie profesorze jak to wygląda w innych państwach po informacjach Radia TOK FM informację o godzinie dziesiąty 40 już za 2 minuty państwa i moim gościem przez Skype jest pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku wracamy po informacjach które państwa i moim gościem przez Skype jest prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku profesorze przed informacjami wspomniał pan, że przecież nie tylko Polska boryka się z problemem wyborów mamy do czynienia z wyborami prezydenckimi, ale przecież także wybory samorządowe w niektórych miejscach, ale ten proces wyborczy trwa na całym świecie na świecie, który jest ogarnięty pandemią i jak inne państwa radzą sobie jak rozwiązują to wyzwala to zależy od tak jak sytuacja w danym państwie, ale mam przed sobą inną informację przeczy 3 nie o tym, jakże reagowały państwa już na epidemię i 30 państwach zostały przełożone różnego rodzaju wybory czy to lokalne czy parlamentarne czy prezydenckie np. w północnym Cyprze, który miał się odbyć 26maja, czyli przepraszam kwietnia, czyli blisko naszych wyborów to są to są przełożone wybory ze wskazaniem następnej daty czy ta data będzie czy termin będzie dotrzymany to się okaże dopiero w momencie gdy, gdyby będą podejmowane decyzje o uruchomieniu procesu wyborczego, ale są też państwa, które nie zrezygnowały ze 1 z wyborów z odbycia przeprowadzenia, gdyby już i takich państw wg tej statystyki jest 6 wśród nich wymieniana jest Polska wybornej uzupełniające 22marca i to ciekawy jest na świecie 6 państw, które jeszcze nie odwołały wyborów to jest Korea Południowa tam wybory parlamentarne Polska wybory prezydenckie w Rosji referendum konstytucyjne zapowiedziane na 22kwietnia w Indonezji nowej Zelandii i rumu jesteśmy w gronie 6 państw i 5 państw obok Polski, które nie podjęły jeszcze decyzji o odwołanie, ale patrząc na to w jaki sposób większość państw zareagowała na sytuacji biorąc pod uwagę przede wszystkim troskę o własnych obywateli można wyciągnąć wnioski co do naszymi tendencji, jaka w tym zakresie ma miejsce dobrze, ale te wybory na Cyprze zostały przełożone na podstawie jakich przepisów na podstawie i obowiązujących na Cyprze przepisów dotyczących dokonywania wyboru możliwości zmiany terminu ze względu na nadzwyczajne okoliczności, które powstały, ale także rozumie nie mamy takiej możliwości bez wprowadzenia stanu wyjątkowego i jeżeli chcemy szanować konstytucję bardzo chciałby, żeby konstytucja była nareszcie szanowana to powinniśmy zastosować te środki, które są do dyspozycji władzy publicznej, bo władze publiczne nie może argumentować nie może przedstawić argumentacji, a nic nie możemy zrobić mamy związane ręce oto konstytucja powoduje, że nie, że jesteśmy w sytuacji ulubionej imposybilizmu prawnego, czyli związanie rąk i niemożliwości działania są możliwości działania trzeba te możliwości wykorzystać w tym podstawowym powtarzanym zastrzeżeniem wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan wyjątkowy musi być dokonane w sposób właściwy dla Stanów nadzwyczajnych, czyli proporcjonalne ograniczenia wolności praw jednostki stosownie do okoliczności niestosownie do widzimisię tego czy innego urzędnika bowiem jak patrzę na to co się dzieje na zachowania władzy publicznej i by kompetencję, a właściwie niekompetencji urzędników dostają mi przed oczami staje przed oczami kolejki tysięcy ludzi na granicy polsko-niemieckiej, gdy Stali samochodach i władza Polska nie w urzędniczy nie byli w stanie podjąć natychmiast decyzję o tym, żeby pomóc ludziom argument to jest na terenie Polski nie zostały otworzone korytarze dla obywateli Estonii i ludzie przy 3 ratujący w ramach specjalnych samolotów nie byli badani na lotnisku no to jest stan niekompetencji organów władzy publicznej z 1 strony niezwykła niezwykle ofiarna działanie lekarzy służby zdrowia pielęgniarek salowych osób, które wykonują testy, a z drugiej strony przecież mamy regulację prawną dotyczącą sytuacji kryzysowych pytam, gdzie i w jaki sposób funkcjonują organy władzy publicznej trudna sytuacja panie profesorze, bo rozumiem, że pan mówi o tym, że właściwie przepisy, które istnieją działają mają prawo zadziałać pod warunkiem, że wszyscy, których te przepisy dotyczą wykonują swoje obowiązki absolutnie nie mamy przecież cały mechanizm prawny organizacyjny kompetencyjny wykonawczy, który powinien być natychmiast uruchomiono przed co najmniej miesiącem dla realizacji tych wszystkich zadań, których celem jest realizowanie ochrony zdrowia i ochrony zdrowia obywateli, więc to jest to jest dla mnie podstawowy kryterium prawidłowości sprawności działania władzy publicznej mówią o tym, dzisiaj w tych warunkach, dlatego że 6 pilnuje kopyta każdy z nich robi to co do niego należy, a naszym również zadaniem jest obserwowanie sposobu działania władzy publicznej w warunkach kryzysowych, żeby wyciągnąć podstawowe wnioski z tej sytuacji, która powstała, żeby de i nie powtórzyły się błędy, które z powodu, by nie wyciągnięcie wniosków co spowoduje, że kilka lat w podobnej lub identycznej sytuacji będziemy reagowali tak jak reagujemy dzisiaj, czyli o słyszeli panie profesorze zdaje się remonty pana mieszania do tego czasu trwają tak takie będzie tutaj raczej do innego pomieszczenia nie proszę proszę panie profesorze sobie spokojnie siedzieć to jeszcze dodaje takiego lekkiego kolorytu to też pokazuje, że od funkcji my też panie profesorze w pewnym sensie w stanie takim trochę wyjątkowym, a tak, ale myślę, że jeżeli możemy jeszcze wrócić do do wyboru, bo one są te ważne proszę zwrócić uwagę na na cele uchwalenia ustawy o KO na wirusie tej marcowej ustawy, jeżeli popatrzymy na cel, jakim jest przeciwdziałanie i zapobieganie i przeciwdziałanie i walka asy epidemią to jak się zastanawiam czy łączenie 300 000 obywateli do organizowania komisji dopatrzeć komisjach wyborczych realizuje ten cel czy sytuacja, w której moja kochana mama, która ma 95 lat i bardzo chce uczestniczyć w wyborach prezydenckich, bo zawsze od bardzo serdecznie dziękuję tego bardzo dziękuję uczestniczyła przecież nie można narażać mojej mamy już podobnych na niebezpieczeństwo związane z epidemią, więc jeżeli popatrzymy wracam do tego wątku mamy cały mechanizm prawny, który nie tylko powinien być zastosowany dla realizacji celów, jakie są stawiane, ale przede wszystkim z punktu widzenia no polityków ludzi odpowiedzialnych powinien wskazywać, czego nie należy robić co jest konieczne co należy, ale też w co trzeba należy uniknąć, żeby nie pogłębić stanu nadzwyczajnego, jakim jest stanie gdy co się stanie panie profesorze tam czysto teoretycznie, bo wspomniał pan o stanie wyjątkowym i rozumie, że wtedy mielibyśmy do czynienia w te, gdyby z przesunięciem wyborów prezydenckich, lecz też pewnie stać wyjątkową najpierw na 90, a potem dodatkowo jeszcze na 60 dni, czyli 150 dni wydaje się, że to jest sporo, że do tego czasu sytuacja mogłaby rozwiązać, gdyby nie rozwiązała, a wtedy powstanie nadzwyczajna sytuacja, ponieważ konstytucja nie przewiduje mechanizmu rezerwowego, bo to już jest mechanizm rezerwowy na wypadek szczególny w związku z tym trzeba byłoby się do stołu i wspólnie wszystkie siły polityczne w państwie inne niż polityczne podmioty instytucje państwowe powinny być włączone w UE sposób rozwiązania kolejnego problemu, który miał być czy mógłby być rozwiązany za pomocą istniejących mechanizmów, ponieważ one miałyby się okazać nieskuteczne trzeba poszukiwać nowych rozwiązań i to jest możliwe, ale pod warunkiem, że będziemy mieli zgodę wszystkich najważniejszych podmiotów życia publicznego w państwie to jest możliwe tego nie wiem mam nadzieję że, że UE rozum będzie determinował zachowania różnych osób w państwie czyli, żeby przesunąć wybory prezydenckie potrzebny, by potrzebna byłaby taka wersja light stanu wyjątkowego, czyli nie ograniczamy rzeczy, które są niepotrzebne, których nie musimy ograniczać myślę tutaj o prawach, ale wykorzystujemy to do przesunięcia terminu wyborów tak to jest to jest rozwiązanie bardzo poważnego ustrojowego problemu, ponieważ znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji posługujemy się wyjątkowymi instrumentami, które są określone w konstytucji, a np. ze zmianą konstytucji i powiedzmy dopisanie albo zmodyfikowanie 1 artykułu mówiące, że w sytuacjach nadzwyczajnych np. pandemia zaraza plaga i wymyślamy teraz jacy aktorzy sceny politycznej mogą zadecydować być może parlament w głosowaniu takim, ale uwagi z takim stosunkiem głosów może zdecydować o przełożeniu np. czy przesunięciu terminu wyborów o 1306090 dni i myślę, że wtedy możemy rozważać bardzo różne koncepcje i możliwości rozwiązania powstałego problemu, ale zawsze w takich sytuacjach uwzględniałby 2 elementy po pierwsze, przede wszystkim myślał o potencjalnych długofalowych negatywnych konsekwencjach szybkiej zmiany konstytucji, a po drugie, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną to ten ta zmiana konstytucji powinna na początek mieć charakter jednorazowy do jednorazowego zastosowania, a dopiero pół i powinna utracić moc obowiązującą, a potem dopiero zastanawiać się czy obok pierwszego mechanizmu rezerwowego nie tworzyć kolejnego na taki wypadek no, które niszczy jesteśmy teraz komfortowa panie profesorze bardzo bardzo panu dziękuję, że poznał mamę, ale też proszę pozdrowić panów być może panie, które dzielnie pracują w tym czasie, aby przepraszam pani mieszkania nasila lepiej, w którym zresztą dane udział dziękuję bardzo, serdecznie dziękuję pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku przez skarb państwa i moim gościem informacje Radia TOK FM już za 3 minuty po godzinie jedenastej, a po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA