REKLAMA

Czy "tarcza antykryzysowa" uratuje polskie firmy?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-03-24 12:40
Czas trwania:
15:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze 42 minuty po godzinie dwunastej to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry tak jak państwo już słyszeli czekam na konferencję premiera Mateusza Morawieckiego konferencję po posiedzeniu rządowego centrum zarządzania kryzysowego zobaczymy, jakie nowe wiadomości przekaże nam się szef rządu, a teraz nowe wiadomości od przedsiębiorców wciąż oczywiście czekamy na tarczy tzw. tarczę antykryzysową i właściwie pozostaje tylko apelować Rozwiń » jak najszybciej jak najbardziej jasna przejrzysta pomoc pierwszym gościem raportu gospodarczego będzie teraz pan Marek Goliszewski prezes biznes Center Club dzień dobry panie prezesie dobry tam, z jaką przedsiębiorcy także współpracujecie nie tylko z rządem w ramach rady dialogu społecznego czekając na kolejne albo ostatecznej wersji projektu, ale rozumiem powołać się jako największe organizacje przez pracodawców rady przedsiębiorczości tak będziemy reaktywować radę, która osa 2003 roku dzisiaj spotkało spotkali się liderzy wideo w wersji 8 organizacji polskiej rady biznesu pracodawców RP Lewiatan krajowej Izby gospodarczej biznesy praw oczywiście i zdecydowaliśmy się reaktywować radę w tych nadzwyczajnych czasach po to, żeby po pierwsze, być razem po drugie, wspólnie fotografować największe zagrożenia dla gospodarki dla przedsiębiorców dla płynności firm dla pracowników i dostarczać te rozwiązania bezpośrednio premierowi ma pan taką nadzieję, że rada przedsiębiorczości, która zostanie przez nas reaktywowana będzie miała jeszcze większą siłę w przekonywaniu polityków, jakie działania są w tej chwili niezbędne dla gospodarki, a ja myślę ta, że tak będzie, dlatego że każdy z naszych organizacji podejmuje heroiczny wysiłek, żeby właśnie analizować właśnie podpowiadać właśnie sugerować się przygotować konkretne zapisy ustawowe takie zrobi to biznes Center Club w sprawie tarczy antyrakietowej został przekazany Pani Minister Emilewicz, ale chodzi o to, żeby to był jednak zintegrowany zagregowanych głos przedsiębiorców także kara ma być otwarta także dla przedsiębiorców działających w skali regionalnej skali województwa powiatu tych najbardziej graniczy z organizacji skupiająca tych ludzi, którzy no zdają sobie sprawę, jaką tragedią spotyka się jeszcze się Polska gospodarka to dobrze to są ważne deklaracje, tym bardziej że stoimy w obliczu no prawdopodobnie recesji gospodarce w drugim kwartale wzrostu bezrobocia na razie możemy tylko prześcigać się w kolejnych prognozach, ale prognozy są najważniejsze tylko działania pani przypadnie wg pana wiedzy na teraz na tę chwilę jest za 15 pierwsza we wtorek na jakim etapie jest rząd w konsultacjach z wami w opracowaniu i wdrożeniu sprawnym tzw. tarcza anty kryzysowej, a wszystkie propozycje rozwiązań dostaliśmy Pani Minister rozwoju panie widzę Emilewicz to są konkrety zapisy dostarczyliśmy również konkretne zapisy piąty Senatowi, który jak rozumiem przedstawi przedstawić swoje propozycje nowelizacji Sejmowi ja mam to świadomość, że premier rząd wiedzą dokładnie co należy zrobić w tej sytuacji i jutro w stosowaniu w piątek do premiera wezwanie, żeby błyskawicznie po drodze jest 30 paru sprawach dzisiaj problem może to będzie moja osobista opinia polega na tym czy premier jest stanie czy ma narzędzia do tego, żeby wydawać swoje rozporządzenia mocą ustawy o stan wyjątkowy zobowiązała się działacze tego dla wyzwalacza dla prezydenta stan wojenny, ale póki osób stanu wojennego jeszcze wprowadzali mam nadzieję, że nie wprowadziły natomiast dzisiaj jawi się 1 rzecz obecnie przepisy i nawet jeśli tarcza zostanie uchwalona obecnie obowiązujące przepisy blokują szybkość podejmowania decyzji i konkretnych rozwiązań dla przedsiębiorców, jaki pracowników i premier musi u siebie premierowi zaufać po prostu no i przez 4 miesiące powinien dostać nadzwyczajne uprawnienia w moim przekonaniu oczywiście swoje osobiste zdanie nadzwyczajne uprawnienia do podejmowania decyzji, które uchwali Sejm w ramach tarczy anty kryzysowe to rozumiemy nie jest stanowisko wszystkich organizacji tylko pana jako Marka Goliszewskiego tak dokładnie tak jest bardzo dziękuję bardzo, jest oczywiście symboliczna symboliczna taka deklaracja o przywróceniu rady przedsiębiorczości, ale jak rozumie przez ten symbol ma pokazywać jak niezwykle ważnym miejscu w tej chwili znajdujemy się przed jakimi ogromnymi wyzwaniami Marek Goliszewski prezes biznesem tylko był gościem raportu gospodarczego przypomnę państwu czekamy na konferencję premiera Mateusza Morawieckiego, a pan Marek Goliszewski jak sam poinformował wspólnie z przedstawicielami pozostałych największych Central pracodawców przedsiębiorców powołują reaktywują radę przedsiębiorczości to co wydaje się w tej chwili kluczowe to, o czym mówią po nasi goście w audycjach w TOK FM przedstawiciele organizacji biznesowych większych mniejszych konkretnych firm to jest w tej chwili możliwość dostarczenia płynności do firm to jest w tej chwili możliwości poważnych informacji czy informacji dotyczących tego, jakie będą zmiany czy ułatwienia w opłacaniu podatków składek i ochrona miejsc pracy ta płynność gotówka w firmach ma chronić miejsca pracy z podatkami co z rozwiązaniami, które już zapisane są tzw. tarcza anty kryzysowej to pytanie do pana prof. Adama Mariańskiego przewodniczącego krajowej rady doradców podatkowych dzień dobry panie profesorze nie naprawi dopłaca ta tarcza tzw. tarcza anty kryzysowa, której ostatecznej wersji jeszcze nie możemy obejrzeć, bo ona wciąż zmienia się tak jak do końca nie wiadomo w jaki sposób będzie uchwalona czekamy jeszcze na NATO jak Sejm będzie pracował, chociaż już pojawiły się głosy, że część posłów będzie obradowała zdalnie panie profesorze podatki i opłacanie podatek podatków zaliczek na podatki w tych rozwiązaniach, które są w pierwotnych wersjach tej tarczy anty kryzysowej czy wyłania się z tego jakiś spójny obraz jasny sygnał dla obywateli przedsiębiorców co trzeba będzie, czego nie trzeba będzie w tej chwili płacić znaczy projekt ustawy jest poniżej minimalnych oczekiwań nie zawiera rozwiązań napisanych dla przedsiębiorców celem ratowania niewielu firm wydaje się, że to jest projekt urzędniczy przygotowany przede wszystkim ku wygodzie urzędników apteka dlatego rząd zawiera wiele rozwiązań, które wiele przepisów są nieprecyzyjne i pomija różnego różne obszary przy tej okazji może to swoje przeżyć jest wynikiem pośpiechu przy procedowaniu, ale co jest charakterystyczne w przypadku innych postępowań mamy o wiele dalej idące pozytywne przepisy rozwiązania niż w sprawach podatkowych przykładowo minister sprawiedliwości postuluje zawieszenie wszystkich terminów procesowych dodał w sprawach podatkowych kontrole podatkowe będą prowadzone w dalszym ciągu bez zmian, chyba że urzędnik wyrazi na to zgodę, ponieważ zawieszenie kontroli podatkowych nie uznaniowe może nastąpić z urzędu, kiedy jest wygoda urzędników na wniosek podatnika może być zawieszone, ale nie musi to charakterystyczne, że w dobie kwarantanny podatnik albo jego pełnomocnik musiałby składać wniosek o zawieszenie kontroli podatkowej nie wiem jak to możliwe, żeby nie naruszyć innych przepisów, a terminy będą biegły mamy także całą grupę przepisów, które chronią urzędników przetnie niezachowaniem terminu np. przedłużenie terminu wydania interpretacji podatkowych, które to ulegają zawieszeniu na czas trwania epidemii natomiast nie ma takiego zawieszenia w stosunku do podatników np. terminu odwołania od decyzji podatkowych czy złożenia skargi do sądu także wiele obowiązków technicznych, którym oczywiście wiążą się skutki podatkowe nie zostało zmienionych przykładowo mamy będzie odsunięta terminy złożenia deklaracji rozliczenia rocznego podatku dochodowym od osób prawnych tylko niektóre nie zeznania podatku dochodowym od osób fizycznych odroczenie te wszystkie terminy podróży powinny ulec zawieszeniu na czas trwania staniu vide i bardzo im zarzut, że te wszystkie zmiany przepraszam, że tutaj wejdę słowo, ale biorąc pod uwagę to co pan dotychczas powiedział czy te wszystkie zmiany, które pan postuluje, by zostały wprowadzone 3 sprawy zostały wyjaśnione one muszą zawierać się w przepisach ustaw czy można decyzjami ministra finansów szefa kraju w administracji skarbowej naczelników urzędów skarbowych rozwiązywać niestety większość musi być w drodze ustawowej bądź rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy, ponieważ dotychczasowe przepisy nie pozwalają na inne podejście do tych problemów niż te regulacje, które mamy przykładowo rozłożeniu na raty odroczenie terminu płatności wymaga spełnienia szeregu przesłanek, czyli to już wielokrotnie, bo organy chociażby w kontekście te płacenia składek na ZUS jak rozbudowany musi być to wniosek, skąd te wszystkie dane pobrać się w tym czasie gwaranta pojawił się ten nowy wniosek ten już plan, ale dla tak, ale to dlatego mówimy się starych przepisów niestety wnioski będą bardzo rozbudowane nie zawsze będą kończyły się pozytywnym rozstrzygnięciem, ponieważ decyzja o rozłożeniu na raty umorzeniu odroczeniu ma charakter uznania administracyjnego czy urzędnik może, ale nie musi, nawet jeżeli są spełnione przesłanki, czyli np. firma de facto bankrutuje to i tak urzędnik może odmówić takiej decyzji pozytywnej dla przedsiębiorcy dlatego są niezbędne zmiany, aczkolwiek projekt ustawy, który przewiduje również pewne możliwości zawieszenia czy odroczenia terminu płatności jest napisany chyba, jakby nie było tej epidemii, dlatego że te wnioski i także uznaniowości rozstrzygano niewiele różnią moim zdaniem znacznie przyspieszą tryb postępowania w tych sprawach wydaje się, że tutaj to powinna być pożyczkę inna metodologia w przypadku mikro małych przedsiębiorców co do zasady urzędu powinno nastąpić zawieszenie wszystkich terminów także terminów płatności podatków podatku dochodowego CIT-u PIT-u nie ZUS-u innych podatków, które są wymagalne w tym okresie po zakończeniu epidemii moglibyśmy się zająć wnioskami o umorzenie tych zobowiązań zatem okres tam, gdzie symptomatyczna tak tam, żeby było to konieczne, bo wszystko nie można umorzyć budżet państwa do tego mógł mnie nie wytrzymać natomiast zawieszenie powinno być automatu, więc filozofia samej ustawy jest nie na czas klęski, którą mamy do czynienia z napisem na czas pokoju nie na czas wojny, które jesteśmy w tej chwili dobrze panie profesorze to była ta pierwsza część ja panu wcześniej przerwałem jak rozumiem jest jeszcze kilka informacji, o których warto byłoby wiedzieć ale, ale też, gdybyśmy mieli tak podsumować w sposób odpowiedzialny to co już zostało powiedziane, jeżeli ktoś, kto nas nie słuchał wcześniej albo nie miał okazji w ogóle służyć zbyt wiele informacji na temat tych w przyszłości już za chwilę proponowanych rozwiązań na teraz na teraz przepisy nie pozwalają jak rozumiem np. nie zapłacić zaliczki, które dzisiaj jest 2003. 32005. płacić VAT płacimy nie płacimy płacimy płacimy to na razie przepisy, by na ten temat nic nie jest nie zmieniło się nowa ustawa została uchwalona obowiązek złożenia deklaracji zapłacenia zaliczki czy też podatku np. podatku od towarów usług bez tego piątego każdego miesiąca powstaje bez względu na sytuację, z którą mamy do czynienia oczywiście podatnik może złożyć wg starych przepisów wniosek o odroczenie terminu płatności tego podatku natomiast nie zwalnia go to ze złożenia deklaracji podatkowych prawidłowej rzetelnie wypełnione deklaracje ponieważ, jeżeli złoży nieprawidłową deklarację w świetle obowiązujących przepisów także odpowiada kary w zakresie przepisów karnoskarbowych, czyli nierzetelnego lub błędnego złożenia deklaracji lub innego zeznania podatkowego sytuacja do piątku jest dość trudna dla wielu przedsiębiorców także dla wielu doradców podatkowych, którzy w imieniu podatników muszą złożyć deklarację, bo nie ma pewności czy uda się prawidłowo wypełnić wszystkie obowiązki dlatego ta ustawa powinna być no moim zdaniem już chyba tak tydzień temu może nawet 2 tygodnie temu uchwalona, bo jak, gdyby się można było spodziewać sytuacji, która spotka no tak, ale jeszcze jesteśmy przed uchwaleniem ustawy nie wiadomo jak nie można liczyć na to, że ona będzie oczywiście przyjęta jeszcze w tym tygodniu, ale trwa nie wyczerpuje całej całej procedury realizacji z tych wniosków, który jako krajowa izba doradców podatkowych także współpracę z organizacjami przedsiębiorców z radą dialogu społecznego nie złożyliśmy w toku procedowania projektu, który pojawił się w sobotę niewygód we w późnych godzinach popołudniowych wieczornych my w ciągu 12 godzin zebraliśmy te wszystkie informacje przekazaliśmy to zostało zbyt dosłownie kilka i to w ograniczonym zakresie propozycji te pozostałe, które wskazywaliśmy zostały kompletnie pominięta w tym projekcie, a tak naprawdę najważniejsza nie tylko samo odroczenie terminu płatności rozłożenie na raty, ale zdjęcie wielu obowiązków techniczną informacyjnych przedsiębiorców, którzy nie będą w stanie wykonać w tym czasie, bo nie daj się fizycznie wykona jak się nie ma dostępu do materiału informacji po sobie wyobrazić, że w tym tygodniu doradcy podatkowi dostali wiele wezwań do zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie przed wydaniem decyzji podatkowej wymaga udania się do urzędu zobaczenia akt przyjrzenia sprawdzenia i napisania od pewnego stanowiska, ale są niewykonalne, bo urzędy są zamknięte i tych dokumentów nie można przeglądać, ale jeżeli podatnik napisze zastrzeżeń będzie wydana decyzja, która może być dla niego nie niekorzystna również będzie także normalnie upłynął termin do wniesienia odwołania w związku z tym to powinno być bardzo szybkie działanie, zwłaszcza w zakresie tych wszystkich terminów procesowych informacyjnych automatycznych odroczenie przynajmniej do czasu, kiedy zostanie formalnie ogłoszony stan zakończenia tej ewidencji bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę pan prof. Adam Mariański przewodniczący krajowej rady doradców podatkowych długością raportu gospodarczego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA