REKLAMA

Nowe ograniczenia dla Polaków - co nam wolno w czasie epidemii?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-03-25 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa 7 minutę minęło południe połączy się z dr. Piotrem Kładocznym prawnikiem karnistą z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry panie doktorze dzień dobry kłaniam się wczoraj minister zdrowia rozporządzeniem w nałożył kolejne ograniczenia jeśli chodzi o Polski LOK dał no np. ograniczenia dotyczące przemieszczania się znamy je oczywiście są jest kilka wyjątków możemy się przemieszczać w sprawach dotyczących czynności zawodowych w Rozwiń » z zadań służbowych w związku z zakupami na, ale jest to jest bardzo wiele niejasności, a przede wszystkim chcę pana zapytać czy te ograniczenia są w ogóle legalne bez wprowadzania 2 rynkowe, a od tego trzeba zacząć od paru lat mamy zawsze takie pytania ostatnio czy coś co jakiś prawo, które zostało uchwalone jest legalne muszę powiedzieć, że nos z punktu widzenia taki 1 normalny egzegezę doktrynę prawa wydaje się, że te 2 przynajmniej ustalenia, które zostały wprowadzone rozporządzeniem właśnie zakaz przemieszczania się i zakaz ciemne spotykania się większym gronie wdową wydaje się, że nie ma podstawy prawnej, ponieważ to jest rozporządzenie rozporządzenie może być wydawane tylko w Polsce na podstawie i zgodnie z ustawą i to wprawdzie powołuje się na ustawę oczywiście o chorobach zakaźnych w leczeniu chorób zakaźnych no ale jednak tak trochę niedokładnie podział kolacja kolokwialnie mianowicie ustawa mówi o tym, że w rozporządzeniach takich właśnie jak to, które pan minister zdrowia wydał można ustanowić ograniczenia, ale np. brzmi to tak jest pkt 1, który mówi czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się no nic więcej czy nie przemieszczania się w ogóle tylko czasowe ograniczenia pewnego sposobu przemieszczania się w tej jesteśmy w rozporządzeniu ministra zdrowia jest mowa o tym, że np. autobusie powinna być co drugie miejsca wolne od 9 i o pewien czas to dotyczy sposobu, a nie zakazu przemieszczania w ogóle jakiegokolwiek powodu stąd myślę, że to rozporządzenie w tym zakresie nie ma odpowiedniego umocowania ustawowego ktoś mówi i w związku z tym no on wychodzi poza zakres kompetencji ministra i tego rozporządzenia oraz uregulować i nie może nie powinien oczywiście dla zwykłego śmiertelnika, jeżeli przed policjant zatrzymał powie ja wiem zakres urządzenie jest to oczywiście, jeżeli policja będzie zobowiązana przez ministra spraw wewnętrznych było egzekwowania takiego przepisu to radzimy się w konflikcie, bo ktoś może powiedzieć, ale to rozporządzenie nie ma odpowiedniego umocowania dyskutuje dlatego przestrzegane pytanie tak to nie doprowadzi do chaosu jak możemy rozstrzygnąć to ma rację w sądzie może w sądzie konstytucyjnym, które wiemy nie funkcjonuje no ale obecnie sądy nie żadne działają jeszcze mają przerwę i najważniejszych sprawach skutek najpilniejsza sprawa się się zbierają i obradują to możemy zrobić duży duży chaos, bo jak powiedział, że jeżeli chodzi o ten zakaz akurat nie ma on nie podstawia podstawy prawnej tak samo nie ma podstawy prawnej moim zdaniem to, że nie wolno się zbierać więcej niż w gronie rodzinnym nazwijmy to w domu kogoś do, ponieważ znowu trener uczy, żeby ust. 4 ustawy o chorobach zakaźnych w razie mówi o zakazie można prowadzić ograniczenie polega na zakazie organizowania widowisk innych zgromadzeń ludności, ale ewidentnie kończą zgromadzenia w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach, a te to rozporządzenie wychodzi na to mówi wszystkich innych spotkań również również również w domu mówi o tym, wyraźnie wszelkich spotkań, więc można sugerować ktoś mógłby sobie powiedzieć mnie, że chodzi mi spotkania towarzyskie nawet nielicznym gronie ja rozumiem przecież to jest kłopot, że ta niechęć do wprowadzenia stanu wyjątkowego, który rozumiem przez konstytucyjne rozwiązałby też sprawa wynika stąd, że Jarosław Kaczyński w dalszym ciągu twierdzi, że wybory powinny się odbyć w wyznaczonym terminie na to jest upór godny lepszej sprawy zdecydowanie lepszej, bo wyraźnie konsul mówi o tym, że w oczach szczególnych zagrożeń i pod określone w art. 7 muzeum, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające może zostać prowadzone w pełni nadzwyczajnym czym czy można mówić o jakimś innym zdarzeniu wymaga, iż nie uwzględni niezwykły środków konstytucyjnych jak i to, że nie jest koncepcja zbierania Sejmu po domach czy dziś posłowie nie będą przyjeżdżać będą głosować do mamy ewidentnie nadzwyczajny środek niekonstytucyjne firmie rozwiąże on powołany dlatego tak wydaje sąd jest niezgodny konstytucją na torze na kwestia, bo być może tylko środki konsularne są niewystarczające, jeżeli są niewystarczające to taki klasyczny dowód na to, aby wprowadzić stan, jaki stan nadzwyczajny no bo sam bym przyznają to nie to projektodawcy nie bardzo chcą wziąć, bo boją się bądź nie chcą bądź uważają też niekorzystne były w sposób niezwykły Konstytucyjny zebrać parlament, żeby nie, żeby nie można, bo do normalnym trybie dokonać głosowania, więc to, aby ta jest przyznanie się, że są też jednak nadzwyczajne i zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, by można je wprowadzić nowe rozporządzenie wydał minister zdrowia i wczoraj, tłumacząc je na konferencji prasowej mówił np. że wyjście z domu w celach zdrowotnych nie znaczy tak, ale już nie na plac zabaw z dzieckiem czyli, bo mam wrażenie, że wielu słuchaczy ma wątpliwości, gdy wyjdę samemu przebiec się zupełnie sam czy Łany to rozporządzenie czy nie, gdy wyjdzie nam się na ławce sam łamie rozporządzenie czy też nie panie panie redaktorze ustawa polega na tym, że tak do końca tego nie wie to co jest jak chciał i tak się do pory tym zajęliśmy tak być powinno, że przepis jest w miarę precyzyjny czasem jako kurator słusznie mówi na przepis nie jest tam przeprowadzony rozporządzenie ministra zdrowia nie jest precyzyjne mówi o zaspokajaniu niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego dla konia z rządem, kto prowadzi jakąś jednolitą interpretację i znowu trochę trochę jest tak że, gdy mówimy nie wiemy do końca znaczy zaspokajaniu niezbędnych potrzeb dane z bieżącymi sprawami życia codziennego pewnie będziemy zgodni co do jakich potrzeb konkretnych co do innych będziemy będzie rozbieżność będzie zależało od tego reakcja pytam policjanta czy na osobę biegnącą uznać to jest tutaj drogi krzyczy spacer spacer dla ratowania bieżących spraw życia codziennego nawet codziennie tak biega albo nie wymaga treningu, żeby siedzieć kwarantanny musieli mnie latania siedzi w domu nie zarażać ewentualnie potencjalnie innych osób chce jednak przebić o godzinie powiedzmy w szóstej siódmej także nikogo nie nie spotkać i przebiegnie pracowali od interpretacji konkretnego policjanta, który zechce albo nie zechce interweniować i takich przepisów nie powinno to, że na stronie stronie minister zdrowia Miss lata wewnętrzny pojawi się jakaś interpretacja to nas to oczywiście o tyle nie nie musi interesować co na to, że nie ma mocy prawnej, a to tak napisał Roger resort wariantach, że przez wszystkie dzisiejsze ograniczenia swobód są nielegalne bez wprowadzenia stanu wyjątkowego mandaty policji będą oczywiście uchylane przez sądy brak konstytucyjnej podstawy prawnej do ograniczenia praw obywatelskich, a wystarczającą przyczyną takiego uchylenia no, więc bardzo liczę, że tylko ja też uważam, że nie ma podstawy prawne wniosku z tym, jakie kolejne daty byłoby tutaj nadużyciem, ale drugi Sącza powiedzieć, że też nie ma podstawy prawnej tych mandatów za bardzo, ponieważ ustawa określa odwołuje rozporządzenie ministra zdrowia nic na ten temat mówi nie, a mówi o innych kara pieniężna za inne nie niewłaściwe niezgodne z prawem zachowania niezgodne z tą ustawą wniosku tym, by problem pojawił się głosem ze strony policji, że to może być na podstawie kodeksu wykroczeń art. 10go czwartego kodeksu wykroczeń no ale jednakowoż nie są dalsze wątpliwości można ten art. 1004 raczej dzień tak, żeby kasa przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu 1 z publicznych, więc oczywiście można wydać dając trochę uznać, że ktoś biegnie w miejscu publicznym, a raczej nie publicznym biegnie no w takim razie nie będzie mógł oddać do 500zł grzywny, ale już np. egzekwowanie zakazu przebywania w domu, a z innymi osobami, czyli wydawać 56 osób np. nie będących rodziną no nie jest już przebywania w miejscu domowy miejscem publicznym w tym to też byłaby wątpliwości i czy istnieje możliwość karania mandatem za za takie tego rodzaju zachowanie, więc mamy szereg wątpliwości nie ma o tym co prawda powiedział, cytując też pana pana Giertycha dobrze usłyszałem, że to jest oceniła podstawy prawnej dojrzeć do podstawy prawnej nie ma, a jeżeli potrzebujemy takich działań to rzeczywiście spróbujmy zastanowić się na sprawdzeniu stanu nadzwyczajnego, bo przecież nic nie stoi na przeszkodzie, bo 1 się powinno wydarzyć, żeby dojść do wniosku, że mamy wsparcie nadzwyczajną i trzeba samodzielnie prowadzić wojsko pomaga policji ludzie nie mogą wychodzić z domu sami się do tego rozporządzenia bez potrzeby nie możemy Sejm nie może zwołać zabrać, ponieważ to gruz zagraża jakiemuś bezpieczeństwo komuś posłów czy innych osób będą te osoby chętne osoby te posłów senatorów czy wodzić znajdą się informacja nie jest wcale im się jednak zbierze w budynku europarlamentu takie są najnowsze ustalenia wynika ze sprzeciwu Platformy Obywatelskiej i Konfederacji co do takiego trybu obrazowania, jaki proponowało dotąd prezydium chodziło tzw. obrady zdane jak wiadomo regulamin Sejmu nie przewiduje takiej możliwości czas zmienić regulamin serię Sejmu w dodatku zmienić zdanie co też jest nowym serwisie możliwe Pato, ale regulamin Sejmu można policzyć zmienia natomiast organizatorzy nie znajduje zdalnie nie można też ustalić, że to jest możliwe wszechobecnego regulamin nie jest możliwe jest trochę tak, aby wyciągnąć sam zapłacone raty trzeba ustalić prawa zgodnie przepisami zgodnie z prawem prawda, a dopiero potem się, by stosować tylko, że mamy konstytucję nie taki jest mniej kłopot i w artykule to dziewiąty mowa Otóż Stanisław obradują na posiedzenia, więc te obrady powinny mieć miejsce na posiedzeniach, a poszedł na posiedzeniu dekady to tak ostatnie dekady poseł senator jest u siebie w domu na koniec posiedzenia Sejmu daje to jest dalszy problem Konstytucyjny nie będzie taka prosta zmiana regulaminu będzie będzie z kolei zgodna z marką na Sejm postanowi okazują się spotkać się i piątek w budynku wrócił do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM dr Piotr Piotr Kładoczny karnista z Helsińskiej fundacji praw człowieka jest państwa moi goście, a teraz na poważnie jest z nami dr Piotr Kładoczny karnista z Helsińskiej fundacji praw człowieka rozmawiamy o nowych rygorami wprowadzonych od dzisiaj przez ministra zdrowia np. zakaz poruszania się są to oczywiście 4 wyjątki, które dają prawo do przemieszczania się ludziom, ale generalnie wychodzić z domu nie wolno z zgodnie z tym rozporządzeniem mamy pytanie odnośnie poruszania się samochodem własnym samochodem najeżona, a np. chce wyjść z domu i pojechać dziś samochodem no po prostu nic, żeby dla zdrowia psychicznego, żeby nie siedzieć cały czas w 4 ścianach to łamie rozporządzeń nadają się, że nie, ale to znowu się okaże jak i jaka będzie interpretacja im, jakie będą, jakie będą działania ze strony służb porządkowych i policji, ponieważ tak możemy się powiedzie zobaczymy jak będzie interpretacja osób, które będą chciały ewentualnie karać mandatem, a trochę tak właśnie z urzędu co 1000× rzecz, że czas może jest wystarczający, żeby dokonywać pilnych zmian, ale one muszą być przemyślane i dosyć precyzyjne, bo tak jest będziemy taką sytuację jak pan ratusz może nie pamięta na pewno taki czas Walia jest to może dostarczyć pamiętam że, jakbyśmy się zostawiali, jakie prawo za czasów PRL-u wykazywało wychodził do telewizji ten program pierwszy był jedynie odwagę Czesław Kiszczak mówi takie prawo jak ja mówię nawet nie musi się nawet czy potrzebuje potrzebny jest jakiekolwiek publikowanie w Dz.U. zdobędą wszyscy słuchają, ale też nie może być mamy państwo jednak praworządnym staram się pani mieć praworządne czasu jest wątpliwość czy jestem bardzo natomiast dostarczyliśmy żadnego standardu powinno być jasno napisane oczywiście ja się w pełni z tym zgadzam to znaczy to jest stan wyższej szkole konieczności oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę jak wielkim zagrożeniem jest obecna pandemia, więc że, żeby to było jasne razem z panem doktorem nikogo nie namawiamy do tego, żeby łamać to rozporządzenie Stalina, ale zastanawiamy się tylko latem nad jego dlatego precyzją nad jego jasnością, a przede wszystkim na jego umocowaniu prawnym umocowanie prawne co dotyczy tych zakazów jest moim zdaniem żadne nie ma umocowania w ustawie, która została zorganizowana przecież można było nazwać tak, żeby umocowanie było, jeżeli uważamy, że tego rodzaju tego rodzaju zachowanie powinno być powstrzymane dotąd można było zrobić taki przepis można jednocześnie nowelizować ustawy o o chorobach zakaźnych po to, żeby nagranie na jej podstawie to oczywiste było czworga rozporządzenia, ale mnie mimo wszystko sprawdzenia przerastają to co zostało zmienione ustawiono tylko tego tego, czego się nie robi do ataku to zgodne z jakąkolwiek jakąkolwiek zasadami legislacji, ale rozumiem, że wprowadzenie stanu wyjątkowego, czego nie chce władza jakoś rozwiązywało, by tę sytuację, bo stan wyjątkowy, a w tym stan wyjątkowy może być wprowadzony właśnie ze względu na epidemie tamtej to 1 są nadzwyczajne czy stan klęski żywiołowe tak wygląda na chorobę zakaźną za no właśnie daje takie możliwości to znaczy daje możliwość Konstytucyjnego zawieszenia niektórych w sobotę nie o to chodzi, żeby też pewnie wielu osobom też chodzi o to, że w trosce o o zdrowie publiczne dla konkretnych osób, jeżeli istnieją potrzebę, jakiego jakiś ograniczeń i czy może ograniczyć tak daleko idących jak obecnie 8 już mamy, żeby te zostały zrobione zgodnie z przepisami zgodnie z prawem przewidziany na to okoliczności i to drugą kwestią dopiero jest kwestia wyborów prezydenckich dalszą powiedział w trzeciej kolejności stan klęski żywiołowej zaś tylko klasa prestiżowej klasie po to, żeby móc zapobiegać niż w przypadku konkretnie pandemii czy chorobą robi horror o rozpoczęciu choroby choroby zakaźnej konsekwencją wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jednak oczywiście przesunięcie wyborów na leki, gdyby takie były w sprawie albo też Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar argumentuje w ten sposób, że nie ma właściwie możliwości, żeby zorganizować wybory 10maja argumentuje tak nie wolno narażać zdrowia życia ludzi prawo przewiduje zresztą za to odpowiedzialność karną Sąd Najwyższy wskazał już w obecnych warunkach kandydaci nie są w stanie zebrać podpisów poparcia po trzecie wreszcie do tego nie każdy, kto chce będzie mógł głosować zasada polskich wyborów zasadą polskiej wyborów jest powszechność zapisaną zapisana w konstytucji część wyborców będzie w kwarantannie nie każdy będą w stanie mówiąc już o osobach, które mogłyby musiałyby być w komisjach wyborczych, które były generalny NATO, że kolejna z badań będą przychodzić w różnym stanie zdrowia przecież zakażone nie zakażone no to wszystko razem, bo myślę niemożliwe do przeprowadzenia natomiast zdaje się, że rządzący przyjmują wiadomości tylko 1 rzecz, że 10maja Otóż może być po wszystkim, czyli po całym powstałym zagrożeniu wtedy życie każdy punkt wyboru tylko trzeba przygotować jeszcze bardzo się to cały długi proces 8 dni dają się te osoby te osoby nie myśleć i mówią, że to jest możliwe, żeby 10maja poszły poszły już wszyscy bezpiecznie poszli do urn ja bardzo tego, że 62 maja, by była pandemia nasza w naszym kraju epidemia rotawirusa wyczerpie wszelkie inne opanowane i że to było już za nami i wrócilibyśmy do normy, czyli do takiego stanu jak przed sprzed epidemii gromadzili się tylko między czasie przeczytali pewne działania, żeby w ogóle mogło dojść do wyboru no właśnie niestety, choć nowelizacja umożliwia kandydaci muszą zebrać wywiad tak np. trasa skoro nie wolno dziś na ulice z innych powodów niż inne niż życie życiowej potrzebne bada zawodowe wniosku z tym no to się córką jadła ręczne zbieranie podważa to żadna z tych potrzeb, czyli żadnej pracy zarząd zbiera nie wolno publicznie, jaki inny sposób zrobić dlatego też tego też na to nie ma pomysłu w związku z tym myślę sobie, że jest rzeczą oczywistą, że takim w takiej sytuacji przy takim ograniczeniu praw obywatelskich, jakie nam proponuje rozporządzenie ministra zdrowia już raz, a przekaz tego robić legalnie na podstawie ustawowego bądź nie, ale to pokazuje, że mamy do czynienia faktycznie zostałem klęski żywiołowe potrzeby, by ogłosić wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z konstytucji w tym zakresie, czyli w związku z tym, że celem na 30 dni nie dłuższy niż 30 dni no i potem przez 90 dni nie może odbywać wybory, ale mogą także przygotowania wniosku z tym miałem można, by zrobić można to zrobić myślę mówię kwestia wyboru rzeczą wtórną w szczególności chodzi o zdrowie na wszystko, jeżeli jest taka sytuacja, że zdrowie musimy też publiczne ratować stoi tak nadzwyczajne to po to, właśnie są m.in. stan zwyczajna w szczególności stan klęski żywiołowe wróćmy jeszcze do obrad Sejmu w tym tygodniu w piątek miały się odbyć obrady zdalne wiemy już, że Sejm zbierze się jutro, by uchwalić zmiany w regulaminie Sejmu, które umożliwiłyby takie procedowanie tymczasem Sejm musi zebrać bardzo pilnie chodzi np. o tę tarczę antykryzysową, która w, którą zapowiada rząd bez tego ani rusz przedsiębiorcy, ale także wszyscy pracownicy w Polsce czekają z ogromną niecierpliwością na te rozwiązania na ten takie one są potrzebne właściwie od zaraz tymczasem właśnie jeszcze niedawno prezydium Sejmu chciało wejść w taką się awangardę z i zorganizować najpierw głosowanie nad zmianą regulaminu Sejmu zdalnie, a potem zdalne obrady jest tutaj wątpliwość właśnie czy czy w ogóle takie obrady byłyby zgodne z konstytucją, ale też Kancelaria Sejmu działa można powiedzieć po polsku, bo np. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski opublikował na Twitterze, że otrzymał właśnie login hasło do takiego zdalnego posiedzenia jako żywo w tej kadencji ani przez moment nie był posłem no właśnie no i to dotyczy wszystkich nie ma technicznej nie chcę być nowinek, ale w Kanadzie nowych zastosowań technologii, które już mamy no trzeba się odpowiednio przygotować nie chcę się jest także można z dnia na dzień po, a teraz głosujemy zdalnie i być pewnym, że ten proces jest niezakłócone czyste przepisy, które o tym, mówi i jedno Consus mniejszym stopniu, ale regulamin Sejmu co, więc m.in. solone po to, się myli po pierwsze, mogli obserwować jak głosują posłowie mogli mogli wypowiadać mogę odnieść do propozycji projektów do projektów konkretnych ustaw to po pierwsze, byśmy mogli jako jako ludzi obserwować ten to po to, posiedzenie Sejmu, bo uciekł być może dziś sensu ostatnio nie jest takie proste decyzje czy w tych czasach, które rządzi w rządzie rządzie prawa sprawiedliwości wolności no ale także autorzy mieli pewne, kto głosuje i że uprawniona osoba głosuje na temat kazus z panem panem prezesem Siatkowski pokazuje, że możemy mieć do tego wątpliwości, a jednak gwarancją tego, że ktoś głosuje jest to, że włoży kartę do głosowania na swoim miejscu, do którego ma dostęp i on tylko pomiędzy z niego korzystać tak naprawdę nie wiem czy głosuje czy któryś, który z posłów Anny nie chciałby powiedzieć może w myśl zaowocuje to wyjątkowa okazja do domu do busa popadnie powinni głosować rada ją być Maćka naciśnij Enter itd. do składu pozostaje mało poważne ma jednak wydaje się, że jeżeli pracują różne służby 100 000 policjantów pracuje pomaga wojsko to od posłów mogliśmy też wymaga tego ustawa tak trudnych nadzwyczajnych po co sami przyznają zbiorą się raz uchwalą co trzeba i przykład np. właśnie dało do ustawy dotyczącą wspierania przedsiębiorców, a potem można powiedzieć o głośne tam czas nadzwyczajny i być może będzie potrzebne będzie brana operować innymi środkami zgodnymi z konstytucją są także rozważano taką możliwość tylko pokazuje, że zostanie nadzwyczajny no właśnie, bo rozumiem, że jeśli zostanie wprowadzony jakiś, który ze Stanów nadzwyczajnych to w tym czasie parlament się nie zbieraczy jak to jest no ale nie ma być może takiej wielkiej potrzeby można pewne pewne rzeczy robić, aby organizować nie na podstawie przepisów już istniejących i przystosowany do tej ciężkim nie do klęski, jaką jest klęska żywiołowa i tego nie będzie już powodu, iż powodem rzeczywiście jest tylko wyłącznie kwestia wyborów prezydenckich czy jak inne powody naprawdę nie wiem nie chcemy głosować na nadzwyczajne, ale jednak już przygotowany sposób funkcjonowania na tak to jest to zadziwiające, a problemy z prawem czy porę odlewnicze prawda, że Sejm rzeczywiście mógłby nie być potrzebne tak ekstra ordynarnych sytuacyjna przypomnijmy, że stoi cała gospodarka to jest sytuacja niezwykle groźna dla dla państwa, ale co sytuacje, ale np. ponoć, bo tak, chcąc co dzieje się w konstytucyjne w sytuacji, gdy np. Sejm nie ma kworum po prostu większość posłów jest objęty kwarantanną i nie da się zebrać kworum, by skutecznie obradował parlament co wtedy już no jeśli ma kworum nie można nie będą nie można przeprowadzić żadnej żadnej ustawy, ale czy taka sytuacja musi mieć miejsce jest mogę brać nadzwyczajne środki ostrożności przy przeprowadzaniu posługi naszego głosowania i imiennego tak, żeby każdy mógł wejść i albo 1 brygady wchodzi odizolowano drugiej osoby zagłosuje na pakiety pakiet ustaw to jest możliwe do zrobienia moim zdaniem ocen technicznych i naprawdę nasi nasi przedstawiciele w parlamencie nie są osoby, które nie mogą no poświęcić swojego swojego czasu i zaryzykować wybory zdrowia po podczas gdy inne osoby w państwie właśnie biały, bo po policja w szczególności wojsko polskie służby dla wydawców sklepach oczywiście są ci, którzy zajmują się niezbędną infrastrukturą konieczną do naszego funkcjonowania także codziennie narażają na rozdrożu, ale oczywiście wniosku na naradę nie widzę powodu przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności, żeby przyjechali posłowie zagłosowali nie muszą siedzieć koło siebie zresztą przez cały czas prawda, bo to jest 1 jak wyglądały obrady Sejmu czasami, bo boi bez bez Korona wirusa, że przemawia ze z mównicy sejmowej poseł, a słucha godziwym garstka osób badacze to nie jest niezbędne było tam być w tym momencie, ale od głosowania dobrze zorganizować w ten sposób, żeby nie musiało powodować ryzyka zarażenia innych osób należy o tym, mogli mówi, czyli siebie nawzajem panie doktorze, kto może ogłosić stan nadzwyczajny robi to premier robi to parlament pan robi się, że spółka sporo, ale to tylko parlament Robin to Robin patrzeć zakład, jeżeli chodzi o klęskę klęskę żywiołową rada ministrów wyprowadzić na czas oznaczony taka minister w celu usunięcia to za 2002 konstytucji skutkom katastrof zbliżenia z kompasu naturalnych na Miedzyniu klęski żywiołowej tam też chorobach zakaźnych rada ministrów prowadzi na czas oznaczony dłuższy niż 30 dni stan klęski żywiołowej na cały 2 części terytorium poprawnie dochodziło o o cały kraj pewnie, a przedłużenie tego sam może sobie tylko do Sejmu nowa także na razie na 30 nie mogliśmy opanowano straty przez test rady nic w bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę dr Piotr Kładoczny karnista SA dziękuję i praw człowieka państwa moim gościem zapraszam teraz państwa na informację Japonii na raport gospodarczy program przygotował Tomasz Krzymiński realizował Szymon waluta Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA