REKLAMA

Czy komornik zapuka do drzwi podczas epidemii?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-03-26 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
41:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj epidemia rotawirusa Szanowni Państwo oznacza to, że niektórzy, aby pracę stracą, a albo ich zarobki zostaną znacznie ograniczone na teraz możesz się okazać, że nie starcza na wszystko, że trzeba priorytety chować być może niektóre rachunki niektóre zobowiązania finansowe nie zostaną zapłacone i co wtedy czy do drzwi za stuka komornik państwa i moim gościem jest pani Małgorzata pociąga Szot członek rady Izby komorniczej w Krakowie komornik sądowy przy Sądzie Rozwiń » Rejonowym w Oświęcimiu dzień dobry witam panią serdecznie dzień dobry witam czy komornicy w tych trudnych czasach będą stukać równie często i bezwzględnie co zwykle powiem tak tak jak dla całego społeczeństwa kwestia epidemii jest dla nas komornikom zupełnie sytuacją nową bardzo stresującą jak widać wszyscy jesteśmy równi wobec Korona wirusa i może dotknąć zarówno wierzycieli dłużników i skoro nawet nie boi się również komornika i próbujemy się w jaki sposób odnaleźć w tej nowej sytuacji i dostosować po prostu do aktualnych warunków chciałbym podkreślić, że komornicy jako funkcjonariusze publiczni, którym jesteśmy, prowadząc kancelarię musimy zapewnić jednocześnie ciągłość egzekucji, ponieważ wiążą nas pewne przepisy terminy, ale jednocześnie ma musimy być również na względzie epidemie i bezpieczeństwo naszych pracowników i stron postępowania i odpowiada dyrektor połączą pana pytanie trochę, jakby nieco Realu tak jak mówię musimy jakoś odnaleźć tej sytuacji innych taką pierwszą główną reakcją na zagrożenie wirusem było odwołanie tych czynności terenowych, o których pan mówi to znaczy, kiedy się pojawiają te czynności terenowe wtedy, kiedy komornik wie, że dana osoba np. nie pracuje nie ma środków na koncie w takiej sytuacji musi po prostu pójść do miejsca zamieszkania dłużnika i ustalić czy dana osoba ma np. ruchomości jak jeszcze czy też ustalić zasady spłaty zadłużenia tych czynności obecnie nie podejmuje bardzo wielu komorników ze względu na te zagrożenia w pierwszych dniach epidemii odwołano kilkanaście tysięcy takich czynności, choć taki, kto podejmie decyzję to każda każda Kancelaria decyduje czy jest jakieś odgórne zarządzenia to znaczy myśmy mieli takie zalecenia ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze strony KRK, żeby jednak mieć na względzie przecież te całe w działaniach no bezpieczeństwo kart trochę inna rada krajowa rada komornicza tak tak nie w tym momencie mieliśmy też zalecenia, żeby ograniczyć kontakty ze stronami i w związku z tym oczywiście jest pełny dostęp telefoniczny dla stron do kancelarii natomiast komornicy wielu komorników podjęło również decyzja o w uzgodnieniu z prezesem Sądu Rejonowego, któremu podlegamy, aby odwołać lub ograniczyć przyjmowanie w ogóle stron, ponieważ no wiadomo, że my od jesteśmy odpowiedzialni za równo za stronę, ale również za bezpieczeństwo naszych pracowników, więc rzeczywiście w tym względzie również są wprowadziliśmy takie środki bezpieczeństwa i mało nie dość mamy odwołane odwołane czynności terenowe również są odwołane licytacje w sądach też ta liczba na początku tej całej epidemii wynosiła około 1000, więc wszystkie te licytacje będą przełożone najprawdopodobniej na okres późniejszy co powoduje pewien zastój w całej egzekucji, czyli wierzyciele nie dostają środków natomiast w obecnej sytuacji komornicy ograniczają właśnie chodzenie w teren, czyli pukanie do drzwi tak jak pan redaktor co pracują pracują zdalnie nie znaczy generalnie kancelarie działają my rozliczane wszystkie środki przyjmujemy korespondencji, jeżeli jest dostarczana, bo z tym mamy też problem, jeżeli chodzi o pocztę polską natomiast do samych kancelarii jest ograniczony dostęp natomiast również przygotowujemy się na taką sytuację, ponieważ może się zdarzyć, że pracownik czy komornik będzie zarażone na to, żeby przejść na pracę zdalną tylko to się również wiąże z tym, iż musimy zapewnić odpowiedni sprzęt dla pracowników musimy mieć bezpieczne łącze internetowe i również mieć na względzie to, że nie wszyscy w domu są w stanie pracować, jeżeli np. opiekują się dziećmi, które teraz nie chodzą do szkoły, czyli jak wygląda taka praca zdalna np. zwolni się do kogoś mówi przepraszam czy mógłby pan ten ciągnik wsiąść przejechać nim do kancelarii nie nie praca zdalna polegałaby przede wszystkim na tym, bo unikamy kontaktu z dłużnikami generalnie takiego bezpośredniego wyglądałaby w ten sposób, że pewne czynności można zrobić jak były na komputerze, ale to, jakby nie zmienia faktu, że dokumenty musi komornik podpisać oraz wysłać już doręczone wprowadza praw wszak muszą do końca i tutaj mamy także doręcza mamy jakieś zajęcie zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprawdzamy to wysyłamy zanosimy w dalszym ciągu na pocztę, ale nie wiemy czy te przesyłki są doręczane w tym momencie, ponieważ dochodzą nas sygnały, że są pewne problemy z doręczaniem przesyłek będzie jako komornicy rozumie też pracują tak w sensie na podstawie orzeczeń sądowych no i teraz pracę niektórych sądów też została ograniczona tak jest to dla nas takie zagrożenie prawda również dla wierzycieli, ponieważ komornik, żeby zacząć działać musi mieć wniosek egzekucyjny oraz orzeczenie sądu, jeżeli taki orzekł, że jeżeli orzeczenia nie będą wydawane no to my po prostu nie mamy w tym momencie pracy i prawa wierzyciela też w tym momencie w jaki sposób ograniczony, ponieważ nie może on korzystać z ochrony prawnej chciałbym jeszcze powiedzieć, że odwołane są również i eksmisje eksmisje opisy nieruchomości to są takie czynności, które generalnie są na co dzień obecne w pracy komornika nie doręczane również z tej też jest to kilka chyba tysięcy spraw w tym momencie pozwów to jest taki nasz nowy obowiązek nowe uprawnienie, które dostaliśmy czyli, jeżeli pozwany nie dostanie pozwu to wówczas zleca komornikowi doręczenie takiej przesyłki, więc w tym zakresie również będzie ogromne opóźnienie i przecież jak tak to wygląda to to dostarczanie czy wystarczy wysłać listem poleconym trzeba już tak powiem odnalezienia najczęściej komornicy udaje pod dany adres sporządza protokół takie doręczenia takiej przesyłki, ale to jest norma taka funkcja jakoś nie ma w domu trochę jak listonosza jakoś nie ma w domu wówczas spróbuje ustalić winny sposób czy przypadkiem ta osoba tam nie mieszka mamy również nie mieszka np. ale nie weselne wyszła wówczas próbujemy nadal ustalić taka osoba ta mieszka np. wśród sąsiadów mamy również dostęp doba do bazy PESEL net, gdzie mamy również dane adresowe, jeżeli nam się nie uda tego dostarczyć to próbujemy to wówczas piszemy o tym, do wierzyciela, a wierzyciel może nam zlecić poszukiwanie takiej osoby jak się poszukuje to już trochę to zaczyna życie tacy łowcy nagród amerykańscy panie redaktorze na poszukiwanie wygląda sensu tak jak mówię my mamy bazę i możemy złożyć zapytanie do PESEL netu do do ZUS-u możemy zrobić zapytanie również do MOPS-u mamy również, jakby swoją bazę my dużo dużo również rzeczy wiemy o swoich dłużnikach możemy również takie aktualne adresy no dobrze, czyli rozmawiamy dzisiaj o tym jak działają komornicy w czasach epidemii czy też pandemii wspaniała pani o ograniczeniu czy też środków zapobiegawczych, ale również na podstawie, gdyby sugestii Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli ta trójka każda Kancelaria podejmuje własne decyzje tak odwołanie czynności terenowych no i też, iż ograniczenie działania strasznymi bezpośrednio rak bezpośrednie tak również nie przyjmujemy dużo osób ograniczało przyjmowanie gotówki, ponieważ jak wiadomo sam pieniądz może być nośnikiem nie tylko brud, ale właśnie bakterii zarazków wyrzuca wówczas odsyłamy strony do tego, żeby wpłacały należności na na konto teraz jeszcze chciałam odpowiedział bardzo 1 ważnej rzeczy tak jak pan mówi w tym momencie są to zalecenia natomiast, jeżeli pojawiają się tak przestrzeni publicznej różne pomysły odnośnie czy to zawieszenia egzekucji czy to zawieszenia terminów procesowych no jest to zdecydowanie zły pomysł, ponieważ przede wszystkim może proponuje tak proponuje byśmy tego wątku wrócić, bo po informacjach zbliżają się informacja czuję, że to jest wątek szerszy, więc ja zaproszę panią naszych słuchaczy na informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie jedenastej 20 to informacja wrócimy do naszej rozmowy państwa i moim gościem jest pani Małgorzata, bo ciąga Szot członek rady Izby komorniczej w Krakowie komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu informację o jedenastej 20 wcale państwa i moim gościem jest pani Małgorzata ociąga się od członek rady Izby komorniczej w Krakowie komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu komornicy koronę wirus przed informacjami wspomniała pani o pomyśle zawieszenia egzekucji np. na 6 miesięcy i wspomina pani, że to nie jest dobry pomysł tak i wg pani tłumaczy tak nasze generalnie to są takie pomysły, które się pojawiają przestrzeni publicznej nie ma żadnych projektów na ten temat, ale także są głosy, ale trzeba, jakby wyjaśnić, jakie były tego skutki przede wszystkim spowodowałoby to dla wierzycieli to, iż nie byłyby wysyłane żadne pieniądze dla nich również dla wierzycieli alimentacyjnych, nawet jeżeli zawieszenie egzekucji oznacza, że komornik nie może podejmować żadnych czynności, jeżeli nawet wyłączyli byśmy z tego sprawy alimentacyjne to przy jednoczesnym zawieszeniu biegu terminów procesowych, o czym zaraz powiem powodowałoby to, że żadna czynność komornika nie byłaby prawomocna nie moglibyśmy wysłać żadnych pieniędzy trzeba popatrzeć również na egzekucje ze strony wierzyciela nie tylko dłużnika wniosku wierzyciel postarał się o to, żeby uzyskać wyrok to on skorzystał z tej ochrony prawnej zaangażował i czas i pieniądze, żeby uzyskać wyrok i teraz ten wierzycie okazuje się, że jest w gorszej sytuacji niż dłużnik, ponieważ dłużnik ma jakby zawieszono tu egzekucje natomiast wierzyciel nie dostaje pieniędzy przecież wierzyciele to też są osoby, które są dotknięte pandemią wierzyciele to też są małoletni wierzyciele w sprawach alimentacyjnych poza tym trzeba również wskazać, iż są takie osoby, których skutki prawne oprócz tego jeszcze ciężej ode mnie tak tak tak, bo rozumiem, że też mamy do czynienia ona z błędami komorniczymi tak przecież to ja jest kilkadziesiąt kilkadziesiąt tysięcy skarg, jeżeli innym jest bardzo dużo skarg, ale w takiej sytuacji, bo to rozdziela 2 sytuacje, że jest w ogóle zawieszona egzekucja co powoduje, że w zasadzie my nie pracujemy, a jeszcze przypominam, że my również zatrudniamy około 10 000 osób wierzyciele nie dostają pieniędzy no tak, ale mówię to druga to ważne zgodnie się komornicy działają bezprawnie teraz nigdzie spalarnie działają działają, kto tak panie redaktorze twierdzi komornicy komornicy działają zgodnie z prawem na każdą czynność przysługuje skarga, jeżeli były zawieszone terminy taką skargę wnosi w terminie 7 dni zawieszone terminy to, nawet jeżeli byśmy prowadzili egzekucję w każdej sprawie i alimentacyjnej tych powiedzmy tych zwykłych sprawa to wówczas żadna z naszych czynności, by się nie uprawomocniła, czyli dopiero po odwieszeniu, jakby tego tej instytucji zawieszenia terminu biegu terminów procesowych można, by wnieść skargę, jeżeli przychodzą pieniądze do komornika i wobec dłużnika 1 latka z prowadzonych kilka spraw sporządza się plan podziału ten plan podziału wysyła również do dłużnika jest prawo wniesienia na ten plan zarzuty, jeżeli my nie będziemy w stanie stwierdzić prawomocności tego planu podziału nie możemy wysłać środków również do wierzycieli alimentacyjnych to była po prostu generalnie blokada całej egzekucji, bo chciano podkreślić, że nie wszystkich do dotykają skutki tej epidemii prawda, ponieważ mamy takie osoby, których powiedzmy dochód się w zasadzie nie zmienia, bo nadal mają prace nadal pracują czy np. emeryci mają za gwarantowany dochód zostanie mieliśmy komunikaty, że nie są ich ani emerytury ani trzynastka niczym czternastki żaden sposób zagrożone więc, jakby nie ma uzasadnionych podstaw do tego, żeby wobec takich osób zawieszać egzekucję natomiast najbardziej dotyka epidemia Ano pani od naszej perspektywy dla przedsiębiorców małych przedsiębiorców za kilka przedsiębiorca za chwilę przedsiębiorca, ale myślę sobie np. to emeryta chciała najbiedniejszych to, że ktoś dostaje jakąś tam emeryturę na głodowym poziomie to jest jedno tak, ale co np. ze wzrostem cen żywności tak nagle kość życia jest wyższy rozumiem, że z punktu widzenia litery prawa no to pani może powiedzieć no nic nie zmieniło możemy egzekwować tak jak egzekwowali metod przeciwnie tak, ale duch prawa, bo jest trochę inny znaczy tak jak chciała jeszcze raz my komornicy generalnie też prowadzimy taką akcję pt. sygnalizuje problem polega na tym, że jeżeli to jest sygnał, ale oni w koszty żywności poszły w górę musi pan inflację okazać, że dobrze dziękuję panu radnemu wykonywania obowiązków w górę to wystarczy się wystarał się wam za 6 zgłębia pan mi pan mi to zasygnalizuje ja jako komornik jestem zobowiązana podejmować czynności, ale jeżeli pan zgłosi taki problem to zawsze zgłasza państwo będzie indywidualnie indywidualnie rozpoznana udziałem wierzyciela, dlatego że chciał jeszcze podkreślić koło sąd orzeka komornik wykonuje komornik nie ma nie może ani umorzyć długu ani takie rzeczy się wtrącać, ponieważ komornik tylko wykonuje wyroki orzeka sąd, ale może np. wycenić i w takiej sytuacji w taki może matka mają ten majątek wart 3 000 000 lat może majątek majątek wart 3 000 000 wycenić na 100 000 no przecież mamy wyraz mamy powołujemy biegłego do takich czynności na taką czynność przysługuje normalnie środek zaskarżenia, więc tutaj, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek za zastrzeżenia trzeba złożyć po prostu skok na czynności komornika mówi o zbadanie piętnastego roku na majątek wart 3 000 000 został wyceniony na 100 000 sprawa w sądzie ciągnęła się ponad 3 lata to, więc nie żart ta równość równość wobec prawa jest różna dłużnik ma wszystkie MO ma możliwość zaskarżenia wszystkich środków wszystkich czynności przepraszam tak jest skonstruowane postępowanie egzekucyjne rzeczywiście jest kontrola sądowa nad czynnościami komornika to się pojawiają błędy takie drastyczne akurat jak pan mówi no to to jest ilości spraw, które są prowadzona jest kilka milionów to naprawdę błąd może się zdarzyć, ale tak jak mówię nikt nie zostaje to nie jest tak, że ktoś jest bez niej nie ma jakby możliwość źródło można, by zostali przeciwdziałania temu, a poza tym, jeżeli pan złożył taki wniosek, o którym pan mówił jeszcze skończę tę myśl w tym momencie ani ja mogę go rozpoznać również w ten sposób, że przekazuje taką informację do wierzyciela, ponieważ to wierzyciel jest decyduje o przebiegu tego postępowania ja jestem związana wnioskiem wierzyciela oraz wyrokiem i jeżeli taka wiadomość zostanie przekazana do wierzycieli, a często nawet kiedy nie ma epidemii takie wnioski przekazujemy, jeżeli wierzyciel zgodzi co też się zdarza to w tym momencie ograniczamy potrącenia, ale to nie może również może też dzisiaj o tym, decydować komornik czy szczeniaczka uważa pani, jeżeli pani zgłaszam sprawę, że ceny żywności poszły znacznie w górę to i taras jest pani już powiadomiona o tym czy będzie pani te informacje dołączały do całej korespondencji, którą np. pani Kancelaria będzie prowadziła z wierzycielami mówiąc no wprawdzie osoby, które chcemy egzekwować dług wciąż dostaje emeryturę, ale ceny żywności poszły w górę panie redaktorze tak wskazujemy te okoliczności, które podał nam dłużnik to musimy pamiętać, że po drugiej stronie ale, której pani podałem no bo to jest rzecz dotyczy wszystkich nas to nie jest sprawa panie redaktorze zapomniałam logicznego już kwestia kwestia wierzyciela komornik samodzielnie podejmuje takiej decyzji natomiast kiedy możemy my jako komornicy też tym czasach jesteśmy na to uczulenie to przede wszystkim na osoby, których rzeczywiście dochód się zmniejszył, czyli chodzi o małych przedsiębiorców o tych, którzy prowadzą warzywniak, którzy prowadzą budkę z hamburgerami tu jest rzeczywiście, jakby nie ulega wątpliwości, że skutki pandemii czy epidemii tych osób dotyczą w tym momencie my właśnie w ramach tej akcji sygnalizuje problem prosimy o kontakt przedstawienie tej sytuacji np. jeżeli te osoby wpłacały pieniądze bezpośrednio do komornika, czyli byliśmy tak powiem umówieni z dłużnikiem, że on co miesiąc przy nosi kwotę x w tym momencie ja wiem, że nie jest w stanie tej pieniędzy przynieś, ponieważ ma tę budkę czy warzywniak zamknięty i w tym momencie na pewno na pewno większość komorników uwzględni taką taki wniosek, ponieważ wiadomo większość na pewno tutaj nie ma, ale czy na pewno, że większość mamy takie takie zalecenie, żeby takie sytuacje uwzględniać, ale chodzi, ale miał bowiem od osoby ma, ale nie obowiązek panie redaktorze, jeżeli ktoś mi nie przyniesie pieniędzy bezpośrednio to ja normalnie podjęłabym czynności w terenie tak jak zaczęłam metra czynności terenowych ze względu na zagrożenie nie podejmujemy chodzi o to, żeby my rozumiemy też sytuację dłużników przecież my chcemy, żeby ludzie mieli te pieniądze na spłatę zadłużenia po po to, jesteśmy, żeby egzekwować prawda nie ograniczać wszystkim też potrącenia natomiast rozumiejąc sytuację jak najbardziej idziemy w tym kierunku, żeby takim małym przedsiębiorcom czy osobom, które rzeczywiście są dotknięte skutkami tej epidemii pomagać pomagać jak tak w jaki sposób czytać na końcu Szanowni tolerowania czynności terenowych tak no tak w tym momencie tak, ponieważ normalnie komornik może przyjść do mieszkania może może dokonać zajęcia ruchomości, a przed jak długo przepraszam jeszcze raz jak było jak długo komornik średnie podejmował, by takich działań nad areną powstania ustania skutków tej epidemii prawda no bo jeżeli zobaczymy, że mam nadzieję, że czas otwarcia tego przysłowiowego przysłowiowej budki z hamburgerami czy do czasu aż sytuacja gospodarcza wróci do normy, a każda sytuacja myślę, że będzie rozpatrywana indywidualnie, a poza tym jeszcze 1 rzecz czy też uznania bardzo ważna jest uznaniowe uznaniowe tak, ponieważ nie chodzi o to, żeby wszystkim ograniczyć ograniczyć spłaty tylko chodzi o to, żeby ograniczyć spłaty tym wszystkim, których dotknęły skutki widać natomiast panie redaktorze jeszcze 1 bardzo ważna rzecz wczoraj ze strony KRK krajowej rady komorniczej został wystosowany dzięki apel do wierzycieli to bardzo istotne właśnie do wierzycieli, ponieważ my o tym nie decydujemy oto, żeby nie składali wniosków przeciwko szpitalom, ponieważ wiedzie wiemy, jaka jest obecnie sytuacja służby zdrowia, że w zasadzie cała służba zdrowia to przecież władze na Marsie tworzonego obecnie to nie jest sytuacja, które są obecnie to sytuacja, która jest od 901520 lat, ale panie redaktorze no teraz jest wyjątkowa no to jakby nie ulega wątpliwości no i generalnie ustawodawca nie wprowadził zakazu prowadzenia prowadzenia egzekucji przeciwko szpitalom natomiast tak jak mówię komornik jeżeliby dostał taki wniosek przeciwko szpitalowi na dzisiaj na dzisiaj to w tym momencie nie ma innego wyjścia tylko musi podjąć takie czynności dlatego stąd nas nasz apel o to, żeby takich wniosków po prostu nie składać od zalecenia rozliczyli kierujemy ich ary może powiedzieć komornika powiedzenie, że jako zalecenie zalecenie, ale ja będę egzekwował to jest kwestia wierzyciela to jest kwestia wierzyciela no panie redaktorze my mamy pewne obowiązki jako komornicy póki co one nie są żaden sposób tak powiem ograniczone ja mam obowiązek założyć sprawę, jeżeli mam wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy ja mam zarejestrować sprawę i pieniądze wyegzekwować nie ni ja ja nie działam w ten sposób uznaniowo, że mówię, a ten wierzycie ten przeciwko temu dłużnikowi będę prowadzić, a przeciwko temu nie należą do pani powiedział Tomasz takiego że, że albo rozwiązania muszą ograć pytałem jednak tak tak nowa wiata ograniczenia jednak tak, kiedy np. nastąpił powrót do działań terenowych od czego to zależy Panie Pośle, to jest uznaniowe, czyli to pani może uznaje głównie panie redaktorze ja powiedziałam, że jest uznaniowe to, jakiej kwocie na skład będzie zmniejszona kwota wpływów od dłużnika nie powiedziała kobieta, która może najbardziej podatna jak długo ja pytam pana jak nas terenowe wznowimy wtedy, kiedy nie będzie zagrożenia epidemią nota, ale w tym przecież powodem rozumiem, że powody Szanowna pani powodem tego, że ktoś nie może płacić jak ma budkę z hamburgerami nie jest to, że jest zagrożony epidemią tylko jest to, że przepisy sprawiają, że nie ma żadnego dochodu, tak więc to, że nagle zniknie zagrożenie epidemią nie musi automatycznie oznaczać, że on będzie miał dochód i tam chodzi o pewne myślenie o tym, że przepisy martwe, ale za każdym przepisy stoją ludzie albo te przepisy dotykają ludzi, ale proponuje, by do tego wątku powrócić osoba po informacjach Radia TOK FM powrócimy po informacjach państwa moim gościem pani Małgorzata ociąga się od członek rady Izby komorniczej w Krakowie komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu informację o 1140 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa i moim gościem jest pani Małgorzata pociąga Szot członek rady Izby komorniczej w Krakowie komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu rozmawiamy o komornikach w dobie pandemii proponuje, by mieć na chwileczkę wrócić tego wątku żeby, żeby to wyjaśnić wspomniała pani o tym, że, jeżeli mamy drobnych przedsiębiorców, którzy np. uiszczają jakiś co miesiąc comiesięczne opłaty to w momencie pandemii Korona wirusa komornik przestałby podejmować jak rozumiem działań działania terenowe tak panie redaktorze formy teraz w tym momencie większości czynności terenowe nie są podejmowane chodzi nam o o ochronę takich osób, które rzeczywiście na skutek tego co się dzieje w naszym kraju czy na skutek tej epidemii i ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, żeby tym osobom umożliwić, jakby odroczenie tych spłat natomiast to co jest ważne to jest to, że komornik ma do spełnienia pewne funkcje to jest wyegzekwowanie pieniędzy najczęściej jest tak, że dłużnicy są w niej najlepszej sytuacji materialnej bo gdyby byli dobrzy toby dlatego są dużo było spłacone dlatego są dłużnikami, więc nie można negować, jakby całej Gos sensu egzekucji, bo w tym momencie tak jak pan mówi jest jest drożyzna ludzie nie mają dochodu netto w tym momencie każdy tak może powiedzieć powiedz nie mam na spłatę komornikowi, ale dlatego mamy pewne ograniczenia ustawowe czy to co do potrącenia wynagrodzenia do pracy za pracę czy przy przy egzekucji z rachunku bankowego te ograniczenia mają zapewnić minimum egzystencji dla dla dłużników, więc teraz ta sytuacja, która jest to jest jakby z naszej strony to jest też umożliwienie ludziom tak naprawdę, że tak powiem powrotu potem do tej działalności natomiast czynności terenowych większości nie podejmujemy tak jak powiedziałam wszystkie przypadki takie zgłoszone, że ktoś znalazł rzeczywiście bardzo ciężkiej sytuacji będą rozpatrywane przez komornika metą sytuację rozumiemy i nam zależy na tym, żeby dłużnicy w przyszłości również mieli możliwość zarobkowania, a czasem jest nawet oszczędności, które są, które mają muszą spożytkować na co na inne rzeczy, więc my w tym momencie próbujemy tu wynikami jak zawsze zresztą rozmawiać tylko do komornika trzeba przyjść zadzwonić albo napisać teraz nie przy przejściu 2 zadzwonić zadzwonić albo napisać i w tym momencie taka sprawa będzie przez komornika rozpatrywana mamy również przygotowani, bo przez panie redaktorze ja odpowiadam na to pytanie chodzi o to teraz jesteśmy w sytuacji wyjątkowej dla wszystkich jest to sytuacja nowa i stresującym taka decyzja ma dodatkowo branża lanie od ręki chodzi o decyzję w kwestii np. pozwolenia na mniejsze wpłaty pozwolenia albo odroczenie albo nową spełnia pani, że to się dotknięty jakoś szczególnie może zadzwonić albo napisać tak na to jak żadna z Łodzi na razie mamy ograniczenia tak czy zadzwonić albo napisać, lecz to jest decyzja, którą np. komornik podejmie od ręki czy musi się zastanowić przespać z tym porozmawiać poradzić nie no generalnie komornik się zastanawia nad każdym czynnością, którą wykonuje jak długo się zastanawiać czy są jakieś, jeżeli ktoś napisze to czy może dziś odpowiedź tego samego dnia czy w ciągu 30 dni czy nie 30 dni natomiast tego samego dnia raczej nie ma takiej możliwości, ponieważ przede wszystkim chcę pismo przygotować wysłać jeszcze poczta musi on jest doręczyć, ale chyba, że zostanie zawiadomiona dana osoba telefonicznie na temat tak tak tak słucham bardzo ważna nie ja ja ciągle próbuje, jakby pokazać, że jako komornicy mamy pewne obowiązki no egzekucja jest dolegliwością jest przykra najczęściej jest także nasi dłużnicy nie znajdują się w dobrej sytuacji materialnej najczęściej w związku z tym są ograniczenia ustawowe nie możemy zabrać całego wynagrodzenia np. za pracę nie możemy zabrać całej emerytury i przekazać jej wierzycielom, ale no to jest moja praca moja praca polega na tym, że wykonuje orzeczenia sądowe trudna praca myślę sobie łatwa nie jest łatwa nie jest, zwłaszcza w tych czasach, ponieważ rzeczywiście mamy też widzimy jest to dla nas bardzo trudne rzeczywiście wiele osób znajduje się w coraz gorszej sytuacji materialnej wielu przedsiębiorców, jakby zaprzestało działalności tym, jeżeli przedsiębiorców to również to również, a w kwestii wypłacania pracownikom kwot czy też jako działają jako zleceniodawcy również oni tam wówczas tam nie przy niepewnie przesyłają pieniędzy, ale skoro jest taka trudna praca to co jest co daje radość, że pani, jakby wciąż decyduje się robić co pani robi daje radość to, że ja realizuje realizuje wyroki sądowe i przekazuje pieniądze wierzycielom to oznacza, że wydanie wyroku przez sąd ma głęboki sens ponieważ, jeżeli nie było komorników to w wielu przypadkach taki wyrok byłby tylko wyłącznie kartką papieru, a ja jest jestem komornikiem i oddaje ludziom to co mi się należy czy taki trochę Robin hut odwrócony tak czy zawiera także w krótkim działam ja nie zabiera to różnice nie spełnili swoich obowiązków w związku z tym tra sprawa trafiła do sądu tak jak powiedziałam wcześniej trzeba na egzekucję popatrzeć również z tej strony, że ona jest prowadzona na rzecz wierzyciela, że ktoś również te pieniądze czeka w o tym, jakby zapominamy, że mamy 2 strony i w takich sytuacjach jakie, jakie mogłoby się wydarzeń to mogłoby okazać, że właśnie wierzyciele alimentacyjni nie dostaliby środków pieniędzy, a tego chcemy środowisk przecież tak czy środowisko komornicze jest jakby w ogóle jest jednomyślne myślę tu sobie o tej nowej sytuacji, która dla wszystkich nas jest nowa no właśnie np. kwestii zawieszenia, bo wspólnie z panią przedstawia pani swoje zdanie zastanawia się czy całe środowisko myśli podobnie czy jest także są różne pomysły różne różne sposoby różne różne punkty widzenia, że to na nich też teza ze wszystkich komorników wypowiadać natomiast no każdy sobie zdaje sprawę z komorników, że w razie zawieszenia w ogóle egzekucję no to w tym momencie w zasadzie zamkiem zamykamy Kancelaria no i chciał tutaj też powiedzieć o tym, że komornicy łącznie zatrudniają około 10 000 osób, więc zamknięcie kancelarii to tak naprawdę też pozbawia nas w tym momencie prac, ale rozważamy wręcz kancelarią model oznaczony no właśnie, a czy mogą w takiej sytuacji np. zamykać kancelarie część osób staje się dłużnikami wtedy dochodzić cie długów od swoich byłych pracowników jeszcze raz przepraszam, że części teoretycznej taka sytuacja się ktoś zamyka, że ktoś zamyka kancelarie osoba, która pracowała w tej kancelarii staje się dłużnikiem z różnych powodów teraz były pracodawca dochodzi należności od byłego pracownika nie tutaj mamy instytucję wyłączenia w takiej sytuacji komornik może wyłączyć po prostu nie ja tak to się taka sytuacja powiedziałabym no ekstremalna, bo generalnie, jeżeli nie będziemy mieć pracowników przy takiej ilości spraw, jakie wpływają do komornika wynosi średnio nam wychodzi, że komornik zatrudnia około 5 osób no to zwolnienie pracowników, by oznaczało tak naprawdę zastój w kancelarii i również opóźnienia również tych wszystkich terminów przekazywania należności dokonywania czynności już teraz mamy pewne opóźnienia ponad, bo np. ZUS ma może mieć jeszcze w tym momencie tak bardzo tego nie odczuwamy, ale już o tym, wiemy, że będzie później nam odpowiadać na zapytania czy dana osoba pracuje, jeżeli dostajemy taką odpowiedź z opóźnieniem robimy później zajęcie prawda, czyli to o być znowu przesuwa się, jakby termin wypłaty tych środków, a jakich sytuacjach komornik może się wyłączyć no to w takich sytuacjach, jeżeli jest jest relacja pomiędzy nim, a dłużnikiem taka, żeby mogła wpływać na na jego bezstronność no wiadomo, że nie mogę np. nie mogłabym prowadzić egzekucję wobec mojego małżonka wobec mojej mamy wobec pani dobrze mieć relację z komornikiem generalnie zawsze można iść do innego komornika czy dobrze mi rację wielu rolników jeszcze trochę jest nadal jest coraz więcej mamy już prawie o około 2 tysięcy komorników nadal nie tylko nadal jest tak nadal są chętni na to, żeby być w tym zawodzie chociaż, chociaż czasy przyszły trudne ale, ale jednak jest jeszcze parę osób, których ten zawód wykonywać czy jednak to zwyczajnie pieniędzy ta jest straszną satysfakcję jak rozumiem skoro przybywa komorników no myślę, że tak no chyba każdy, kto decyduje się na celne za doskonale wie, jakie łączą się z nim obciążenia, że jest właśnie zawód trudny, że często często są takie dylematy moralne którymi również sobie jako komornicy musimy poradzić, ponieważ my już nie jesteśmy tak jak powiedziałam od rozpoznawania spraw i zastanawiania się czy rzeczywiście wyrok został wydany słusznie, ponieważ mamy zakaz badania w zasadzie wyroków tylko musimy egzekwować my tylko jesteśmy od tego, żeby wykonać swoją prawie narzędzia, by ratować pieniądze tak jesteśmy wykonawcą w tym momencie życia, kiedy doszły nam te doręczenia to jesteśmy trochę też listonoszem czy no tak te dotyczą również są trudne szczególnie szczególnie w tych w tych czasach, bo nie można polegać tylko włożyć trasie osób parlament Ryszard tak w tym momencie są w zasadzie wstrzymane no bo to się wiąże organ prawda drugim człowiekiem z drugim człowiekiem na dzisiaj na dzisiaj mamy te kontakty ograniczać natomiast róż również służymy jako samorząd komorniczy takim narzędziem w postaci infolinii, która trafi, który codziennie czynna można zadzwonić i uzyskać również informacje natomiast ja zawsze zachęcam do tego, żeby skala w każdej trudnej sytuacji kontaktować się z komornikiem telefony działają także zachęcam zatem rynkiem rozmawiać bardzo dziękuje pani Małgorzata pociąga Szot członek rady Izby komorniczej w Krakowie komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu była państwa i moim gościem informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut i jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara wspierała go Olga ta Majewska nad jakością naszych połączeń czuwał Krzysztof Woźniak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA