REKLAMA

"Dyskusja wokół Tarczy pokazuje problemy prawa pracy, na które związki zawodowe zwracały uwagę już wcześniej"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-03-27 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przed nami ostatnia część popołudnia i zapowiadana rozmowa z naszym kolejnym gościem jest pani Barbara Surdykowska prawniczka ekspertka do spraw prawa pracy w biurze eksperckim komisji krajowej NSZZ Solidarność wykładowca na wydziale prawa administracji UKS w Łodzi dobry pani dzień dobry witam państwa to trzeba zacząć od wątku, który kończył moją poprzednią rozmowę z przedstawicielem organizacji pracodawców Lewiatan pan Maciej Witucki on wyraził pewnego Rozwiń » rodzaju żal, że starczy antykryzysowej znikł zapis, że w ciągu 2 dni reprezentatywne związki zawodowe pracodawca muszą zawrzeć porozumienie dotyczące wprowadzenia zasad tarczy anty kryzysowej do firm m.in. za sprawą lobbingu Solidarności ten zapis już nie istnieje ima nie być żadnych terminów zdaniem szefa organizacji pracodawców to niedobrze, bo nie ma czasu to znaczy temu 2 dni był terminem k całkowicie nierealistyczny na zawarcie tego typu porozumienia ja naprawdę bardzo wierzyła w racjonalność także racjonalność po stronie związków zawodowych i zrozumienie, dlatego że będą to bardzo szczególnej trudną sytuację jednak tego typu rozmowy po pierwsze, wymagają czasu, a po drugie, pewna pozycja obu stron musi być się zrównoważone stąd też ja osobiście oceniam związek stoi na stanowisku, że zakład ta zmiana w tarczy jest zmianą idącą w dobrym kierunku i oczywiście tutaj sytuację mogą być różne, ale wydają się raczej będziemy do czynienia z zachowaniami, które ten bowiem ból związany z tą bardzo trudną sytuacją będziemy ponosić po prostu wspólnie, więc ja się aż tak bardzo tych rozmów ze związkami zawodowymi obawiała no oczywiście natomiast ja rozumiem, że pracodawcą tutaj chodzić mówiący w interesie firm swoich członków że, gdy się pali pod pod nogami to trudno wyobrazić, jakie właśnie długie negocjacje to 1 jeszcze wątek, ale drugi, który chciałbym, żeby pani była tak miła wyjaśniła słuchaczom czy w ogóle te negocjacje muszą być zgodnie z tym prawem muszą się odbyć i jeżeli nie dojdzie do porozumienia to wtedy nie można wprowadzić reguł tarczy anty kryzysowej w przedsiębiorstwie czy to jest jechanie w grze użytego kolegialnego określenia na wspólnym wózku związki zawodowe to całkowicie rozumieją, więc naprawdę bym nie zakładała do tego typu o porozumienia konsensusu nie dojdzie najprawdopodobniej nie dojdzie do niego w ciągu 24 godzin, ale ten konsensus będzie miała także związki będą widziały potrzebę podjęcia określonych działań, ale pamiętajmy, że w tej kryzysowej sytuacji są także różne elementy, które nie są tylko bezpośrednio związane z wdrożeniem tarczy, ale innymi elementami związanymi z warunkami pracy kwestiami dotyczącymi czasu pracy na matę kwestie kwestie dotyczące gwarancji zatrudnienia w różnego rodzaju przedsiębiorstwa istnieją różnego rodzaju pakiety gwarantujące zatrudnienie pakiet dobrowolnych odejść to są różnorodne sytuacje te wszystkie elementy strony dialogu społecznego na poziomie zakładowym muszą wziąć pod uwagę, więc to nie jest takie nie będzie taka prosta rozmowa o tym czy bierzemy bierzemy tą bierzemy to propozycje starcie i kończącą się takim 1 zdaniu prawda, więc tutaj akurat to, że ustawodawca daje ten czas daje konieczność osiągnięcia konsensusu wydaje się jedyną metodą na uwzględnienie tych przeróżnych sytuacji, o których wspomniałam no ale był jeszcze tylko, że kropkę nad proszę postawić, ale ale, jeżeli nie dojdzie ono zakładamy wszystkich dobrą wolę itd. ale nie dojdzie do porozumienia to wtedy nie można wprowadzić na poziomie przedsiębiorstwa reguł tej tarczy po pierwsze, popatrzmy na i nie jest też mówimy o dynamicznie zmieniającym się w akcie prawnym otoczona jest mówić o o tym, kontekście ostatecznych zapisów, a więc nic nie tyle mam ochotę odeprzeć trzeba to pytanie tylko wydają się tutaj nie jest jakby istota rzeczy rozmowy na temat tarczy prawda mamy do czynienia z oczywiście z różnymi sytuacjami czasami może mieć do czynienia z jakimś daleko idącym realizmem związkowym na poziomie zakładu pracy możemy mieć do czynienia z kimś pewnym skonfliktowani z różnymi poglądami, które będą wyrażane wydaje się jednak to rozwiązanie, które pierwotnie było starcie ten termin był nie było rozwiązaniem optymalnym, więc tutaj ustawodawca w naszej ocenie poszedł we właściwym kierunku to jest proszę wyjaśnić co się dzieje, kiedy w firmie nie ma związków zawodowych to sytuację zupełnie zupełnie wówczas inna prawda wówczas nie mamy do czynienia z tą formą przedstawicielstwa, którzy także zwrócić uwagę na to, że tarcza wydaje się dosyć świetny sposób pokazuje pewne nasze dyskusje w tej chwili wokół tarczy pokazują pewne problemy, które były w Polskim prawie wcześniej weźmy inny inny inny element możliwość, którą ustawodawca w tej chwili proponuje zawieszenia warunków wynikających z umowy o pracę dotychczas mogło dotyczyć to tylko niewielkich pracodawcą w tej chwili ma dotyczyć także większych może mieć do czynienia z takim zawieszeniem dokonane przez przedstawiciela pracowników, który jest wskazany w trybie przyjętym udanego pracodawcy jak nie ma związków zawodowych dach Mysona pokazuje, że pewne problemy, które wcześniej były np. z możliwością wydłużania okresów rozliczeniowych właśnie przez takiego przedstawiciela w trybie przyjętym udanego pracodawcy, na które związki zawodowe zwracały uwagę w tej chwili także nam się, jakby to odbija rykoszetem, a w sytuacji, w której ustawodawca planuje rozszerzenie właśnie tej możliwości obecnie występujący w art. 23 ze znaczkiem 1 kodeksu pracy także największych pracodawców i mówię to po to, żeby pokazać czy cała cały problem polega na tym, że miesiąc pewne źle funkcjonujące instytucje wcześniej w tej chwili w jakimś takim nadzwyczajnym szybkim tempie nie ma możliwości, żeby w tej chwili poprawić, ale cała dyskusja wokół tarczy pokazuje daleko idące problemy polskiej i sytuacji na rynku pracy kwestia dotycząca umów śmieciowych kwestie dotyczące zasiłku dla bezrobotnych to wszystko po prostu jak w soczewce widzimy w tej chwili te problemy, na które związki zawodowe zwracały uwagę wcześniej no ja pamiętam jeszcze bardzo burzliwą dyskusję nad paktem antykryzysowym tym sprzed wielu lat, kiedy mieliśmy kryzys tzw. kryzysy finansowy i tam wtedy akurat udało się partnerom społecznym dojść do porozumienia natomiast rzeczywiście pewne rozwiązania miały być tylko tymczasowo tymczasem część z nich przetrwała do dzisiaj no i m.in. pamiętam burzliwą wtedy dyskusja na temat elastycznego czasu pracy Solidarność bardzo krytycznie oceniła m.in. pomysł skrócenia dobowego odpoczynku z 11 do 8 godzin proszę wyjaśnić, o co tu, choć ma to jest 11 to jest to jest element się w tej chwili pojawia starczy to jednak zmian w kodeksie pracy, którą ustawodawca proponuje tutaj po pierwsze, nasz sprzeciw wzbudza fakt całkowitej samodzielności pracodawcy do podjęcia tej decyzji dotyczących skrócenia dobowego odpoczynku, ale także uważamy, iż niezależnie od tego, że ten tryb wprowadzenia i także niejasny sposób, którym ten czas odpoczynku będzie rekompensowany pracownikom to także tutaj problematyczne jest to czy w ogóle to jest zakład instrument, którego pracodawcy w tej chwili potrzebują, więc pewien problem starczą jesteś taki, że wydaje się, że jest to instrumentów mniej, które potem może się okaże okazać, że w praktyce tak naprawdę nie będą po prostu wykorzystane myślę m.in. postulowali, aby chociażby informować Państwową Inspekcję Pracy o tym, skróceniu dobowego odpoczynku 11 do 8 godzin no chociażby o to, żebyśmy mogli potem jakoś realnie ocenić czy ten instrument do czegoś potrzebne ten instrument postępu tylko instrumentem, który znalazł na papierze w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związku z przedstawicielami pracowników tarcza mówi będzie mógł zostać też wydłużony dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy co związki na to dlaczego pan znał upadł na sprawę realnie skala generalnie pracowników w tej chwili o okresie przed epidemią pracujących do 12 godzinna dobę no w Polsce jest wysoka i to poznamy z innymi państwami nawet nie tylko tzw. starej Unii, więc wykonanie to znowu jest pytanie jest ich pracodawca będzie potrzebowało rozwiązanie oczywiście jest pytanie dotyczące tego właśnie czy akurat ta zmiana jest tą pierwszoplanową zmianą, którą powinien rząd wprowadzać z tej nazwijmy to tak czy 01 prawda jak przedmówca taki, że wiadomościami wskazywał my wszyscy przecież mamy świadomość olbrzymiej dynamiki sytuacji mamy świadomość tego, że pewne rozwiązania trzeba będzie dostosowywać do dynamicznie zmieniających się sytuacji stąd wydaje się, że pewne rozwiązania, które byłyby takimi naturalnymi pierwszoplanowymi w tej przede wszystkim mam namyśli podniesienie zasiłku dla osób bezrobotnych pamiętajmy o tym, że zeszłego podniesiono ostatni raz w roku 2013 i pamiętajmy o tym, że w tej chwili kwota zasiłku przez pierwsze 3 miesiące to jest 741zł brutto jest to jest tak naprawdę kwestia pierwszoplanowa, ale jak piszecie państwo swoich postulatach należy radykalnie podnieść zasiłek dla osób bezrobotnych to co to oznacza na wie pan przede wszystkim mamy świadomość tej zresztą o to chodzi, żeby wskazywać na zasadzie, a nie mówiliśmy tutaj mogę powiedzieć, że przecież tutaj nie mówiliśmy dotyczy partnerów społecznych były wspólne stanowiska i pracodawców i związków zawodowych zawarte w radzie dialogu społecznego sprzed kryzysu sprzed epidemii, które wskazywały na konieczność podniesienia zasiłku dla bezrobotnych tego całkowitą nieadekwatność niestety rząd miał tutaj do po pierwsze, grzech zaniechania, a po drugie, grzech polegający na tym, że środki funduszu pracy i środki funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych były przeznaczane na cele, które nie były, do których nie jest powołany ani fundusz pracy ani fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych i teraz tej chwili, w której obciążamy te fundusze kolejnymi działaniami, które nie są związane bezpośrednio ze stanem epidemii ze stanem właśnie to zagrożenia KOV 19 no dokładnie pokazuje to, że to ich wcześniejsze wytrenowania nie ich finansowanie teraz nie z budżetu tylko właśnie ze środków tych 2 funduszy kryzysowych rozwiązań na no dosyć wydaje komukolwiek iluzoryczną możliwość wsparcia osób, które utracą pracę, a jest też jasne, że przy całej naszej woli działań, które przede wszystkim mają ona na celu zachowanie miejsc pracy utrzymanie miejsc pracy są też osoby, która to będą osoby będą pracownicy, którzy pracę utracą tak nie możemy abstrahować udawać, że nie będzie miało miejsca no i tu można powiedzieć, że jest państwa stanowisko identyczne ze stanowiskiem, które słyszeliśmy przed chwilą właśnie pana Witeckiego z Konfederacji Lewiatan, że dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników należy rozszerzyć także na duże przedsiębiorstwa zgadzacie się państwo ci tak bardzo się z tym zgadzamy przede wszystkim w sytuacji, w której muszą pamiętać, że sytuacja dużych przedsiębiorstw być bardzo zróżnicowana nie chodzi mi w tej chwili nawet wyłącznie ich kondycję finansową, bo to jest jak jasna żona może być różna, ale sytuację związaną z łańcuchem podwykonawców i ich usytuowaniem pewnemu pewnym w pewnym szerszym spojrzeniu na NATO czy po prostu dana dany zakład produkcyjny zajmuje prawda, jeżeli mamy kompletną kompletne zamknięcie fabryk produkujących samochody to jest jasne, że podwykonawcy, którzy no znajdują się zupełnie innym położeniu niż np. jakiś jakich firm branży w branży spożywczej, gdzie ta sytuacja w tej chwili wygląda inaczej, więc tutaj muszą być w naszej ocenie różnego rodzaju działania, które są działaniami, które mają bardziej charakter sektorowy, które mają charakter branżowy, które będą patrzyły po prostu na sytuacje poszczególnych przedsiębiorcy zależy właśnie tego ich usytuowania cały łańcuch łańcuch podwykonawców i tego na ile ta globalna pandemia pozwała łańcuchy podwykonawców i powódź uniemożliwiła też prowadzenie określonych w określonych działań, które mają te są powiązane z produktami usługami które, które dane przedsiębiorstwo wytwarza, więc jeżeli chodzi Otóż za duże zakłady to też pamiętajmy, że tam jest duża wartość dodana ze utrzymaniu tych tych zespołów pracowników prawda, jeżeli ma na wszystko patrzeć optymistycznie na to chyba jest nawet ścieżka, która w tej chwili powinna przyświecać na to, aby potem wznowić produkcję, aby później móc dalej w miarę szybko podjąć i podjąć się podjąć działania potrzebujemy tych właśnie z kwestii związanych z przestojem pracowni i ciem no tak, aby tak, aby teza, bo załoga się, że użyję takiego sformułowania nie rozproszyły prawda tylko aby można było tam produkcję następnie szybko szybko zwiększyć zakres no właśnie czyli, czyli dużo jeszcze przed rządem bo, bo to jest postulat, który ciągle nie został spełniony zobaczymy jak to wyjdzie mówiąc krótko parlamentu dzisiaj bardzo dziękuję pani Barbara Surdykowska z biura eksperckiego komisji krajowej Solidarności wykładowca na wydziale prawa administracji UKSW była z nami ja też już państwu bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę Bartłomiejowi pograniczne Adamowi krajowi, którzy pomogli, aby popołudnie się okazało za chwilę informacje po nich kultura osobista się usłyszeć państwa jutro w weekendowym poranku siódmy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA