REKLAMA

W Tarczy Antykryzysowej Sejm przegłosował zmiany w kodeksie wyborczym. Czekają nas masowe protesty?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-03-28 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki zaproszą na drugą godzinę weekendowego poranka słyszeliśmy przed chwilą informacjach podczas głosowania nad pakietem tzw. karcie antykryzysowej, a więc czegoś co ma dotyczyć łagodzenia skutków epidemii Korona wirusa prawo po 2 zgłosiło poprawkę zmieniającą kodeks wyborczy i ta poprawka została przyjęta przez Sejm ona m.in. rozszerza możliwość głosowania korespondencyjnego na osoby objęte kwarantanną oraz te, które najpóźniej w dniu wyborów skończą Rozwiń » 60 rok życia łączymy się teraz pan Wojciech Hermeliński byłym przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry panie sędzio dzień dobry powiem wprost nowy niższy nie spodziewał, że w ustawach dotyczących łagodzenia skutków epidemii pojawi się taki taki zapis taka taka poprawka jak pan odbiera takie susze pracodawców czy też powiedział przez przepisy, które dotyczą zwalczania kryzysu znalazły się znalazł się przepis dotyczący kodeksu wyborczego nie tylko tam są aktywnymi elegancko spotykane inne przepisy dotyczące procedury karnej tam pierwotnie tutaj wprowadzić nowy środek zapobiegawczy no i jeszcze dodano właśnie ten przepis dotyczący głosowania korespondencyjnego i naruszając przy okazji kilka zasad 2 co najmniej po pierwsze, zasady, że w trybie pilnym nie głosuje się sprawach kodeksów art. 123 konstytucji jednoznacznie, bo musi nie tylko kodeksach również mówi się w ustawach, które dotyczą wyboru prezydenta Sejmu Sejmu Senatu i tutaj chcę powiedzieć z okazji, że tu widzę Sejm idzie tą samą drogą, jaką poszedłby kilkanaście miesięcy temu, kiedy dokonywał zmian w kodeksie karnym tam również jeszcze pożądany przez marszałka Kuchcińskiego, mimo że zwracano uwagę na to, że kodeksu karnego nie można reformować w trybie pilnym, a to jednak rzeczy uważa ona skutkiem tego było zakwestionowanie przez prezydenta tego projektu ustawy o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego teraz będzie trudno powiedzieć prawdopodobnie nie natomiast natomiast 1 rzecz druga rzecz Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie w szczególności takim wyroku o sygnaturze PK 30 mamy przez 6 wyraźnie powiedział, że wszelkie istotne zmiany wprawie wyborczym mogą się odbywać nie później niż 6 miesięcy przed terminem przed terminem wyborów mamy niecałe niespełna 2 miesiące do do wyborów, które nie ma pan pozwoli pan sędzia, że wejdę wejdę słowo, ponieważ właśnie na to ją na ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego zwraca uwagę chyba na Twitterze poseł koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba na co odpowiedział mu poseł prawa i spraw i sprawiedliwości pan Marek Horała linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jest jasna zakaz zmian ordynacji pół roku przed wyborami dotyczy jej istotnych elementów jak np. wielkość okręgów wyborczych mechanizm podziału mandatów wysokość progów wyborczych zmiany techniczne organizacyjne są dopuszczalne uważa pan poseł chora po prostu choroba powtarza dosyć wcześnie powtarza przy przy zmianach przy procedowaniu noweli do kodeksu wyborczego na przełomie roku 2017 osiemnastego tam również tego rodzaju poglądy wygłasza to absolutnie nie jest żaden przepis techniczny przepis techniczny może być ciężko przepis, który nie wiem czy zmieni jakoś terminy powoływanie komisji wyborczych tam 31 dni później na 2530 to jest istotna zmiana, bo tutaj się rozszerza się prawo do głosowania na określoną grupę osób prawo, które się przed tym zabrało właśnie w tej w ramach tej zmiany roku osiemnastym kodeksu wyborczego zupełnie zlikwidowano głosowanie wyborcze zostawiamy takiej gry już tak powiem, czyli właściwie było tylko dla osoby o niepełnosprawności częściowej, czyli całkowitej trasie auto przy racjonalnym taka atakowani Kasztanka, które są, które szykowane na określone na określone potrzeby, więc jest tutaj tutaj się przyznaje prawo przywracać prawo osobom, które skończyły 60 lat również wydaje się jeszcze osoby, które są w czasie ruszania na kwarantannę izolacji, a co z innymi co z innymi osobami poniżej 60 lat, ale też przecież mają prawo obawiać się pójść do komisji wyborczej, żeby nie narazić swojego zdrowia zdrowia życia absolutnie absolutnie ten tego tego rodzaju forma nie może być uznana za głosowanie o charakterze powszechnym tutaj są ewidentne naruszenie art. 2 konstytucji, ale wracając jeszcze do tej jego pierwszej kwestii dotyczącej niewłaściwego sposobu procedowania przez Sejm tu przecież musi cała ta procedura przebrnąć przez wszystkie przez wszystkie fazy znaczy komisję komisje sejmowe 3 czytania, a przy tutaj do tego nie ma jestem to jest rażące naruszenie konstytucji przy okazji zmian nie pierwsze dni pierwszej nie oznacza to nieostatnie zapewne, bo właśnie, bo tak to jest jest też to co jest tu jest jeszcze 1 rzecz bo, bo to jest wszystko takie tutaj kilka dni temu takie swoje wypowiedzi pani prof. Łętowska nazywa tę procedurę jest nie tylko ten szwindel, czyli to jest rodzaj takiego takiej sytuacji, kiedy jest, więc rzeczywisty stan tak jak obecnie pozamykane są szkoły uczelnie wyższe zakłady pracy w komunikacie prawie nie funkcjonuje są zamknięte kościoły prawie też i to wszystko kwalifikuje się, żeby wykorzystać przepisy konstytucji tylko 2002008. zastosować któryś ze Stanów nadzwyczajnych, bo to ten stan rzeczywisty mieści się w tej w tej hipotezie siano zwyczajnego tego się nie robić w takim okresie drogami wprowadza różnego rodzaju takie kwas z danych, a to to epidemia stan epidemii czyny, a to teraz się do sztuki kupuje tutaj to głosowanie korespondencyjne, a przecież, a przecież o to samo głosowanie korespondencyjne jest konieczny jest też ostatni moment całej procedury wyborczej co przedtem, a kampania wyborcza jest kampania wyborcza szczególnie ten taki na jaskra się tym przejaw czy agitacja wyborcza kodeks wyborczy, mówi że ona odbywa publicznie jest publiczne zachęcanie do głosowania określone osoby czy czy programów to jest tego w ogóle nie ma i od kilkunastu tygodni tego nie było więc, więc to jest takie, jakie sztuką wanie takie stosowanie tych, które oczywiście marszałkowie są dalekie wszelkich teorii spiskowych ale, ale widać wolno zmierza ku temu, żeby za wszelką cenę mimo przesłanych do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nieprzeprowadzenia wyborów jednak przeprowadzić nagrodę za wszelką cenę no tak się teraz jeszcze poproszę pana komentarz do listu, jaki napisał burmistrz podwarszawskiego Błonia pan Zenon Reszka w liście do Państwowej Komisji Wyborczej pan burmistrz m.in. pisze tak widzę możliwości udostępniania szkół przedszkoli oraz innych budynków publicznych na szkolenia i siedziby okręgowych komisji wyborczych wizyta dużej liczby osób w lokalach wyborczych może doprowadzić do skażenia wirusem, a tym samym narazi nasze dzieci rodziców pozostałych mieszkańców na niebezpieczeństwo i swój list kończy tak biorąc pod uwagę art. 165 § 1 trzeci kodeksu karnego oświadczam, że wszelkie konsekwencje wynikające z przeprowadzenia wyborów 10maja br. obciążają administrację rządową w tym Państwową Komisję Wyborczą jeszcze ustaleń PB dowiedział się nie dziwię takie stanowisko pana ministra z tego co wiem co czytałem i w internecie oglądałem to jest to jedyny list tutaj też do państwa komisji wyborczej został skierowany list związku miast polskich też, że inne inne inni burmistrzowie czy prezydenci miast również w ten sposób reagują zresztą nie dziwię, bo rzeczywiście na władzach administracji samorządowej spoczywa na zapewnienie możliwości głosowania poprzez udostępnianie lokali zorganizowanie całej infrastruktury przygotowanie Ekomel lokali komisji wyborczej w tym też niepełnosprawnych na, a teraz dodatkowe obowiązki związane z epidemią liczyli wszystkie środki odkażające przez środki ochrony to jest ciąży na burmistrzu, a jeżeli się okaże, że nie daj Boże, że stanie się tak jak było we Francji po pierwszej turze wyborów samorządowych, kiedy się okazało, że w zasadzie we wszystkich komisjach wyborczych są zakażeni członkowie pewnie też nic i wyborcy to kto będzie odpierał wcześniej wierzy również nie ma zamiaru ponosić odpowiedzialności, a przecież przy szykowaniu takiego lokalu najczęściej były przebywają w lokalach szkolnych w szkołach szkoły centra zamknięte potem trzeba wszystko jest ryzyko uważa też do końca nie wiadomo czy uda się skutecznie zdecydowanie wcześniej wierzę, że buduje się po prostu boi nie chce się zaś odpowiedzialności w takiej sytuacji nasi niektórzy się boi, bo się, bo wysokość trenuje racjonalnego, ale po prostu widzi, jaka sytuacja w związku z tym jako jako rozsądny urzędnik no i chce tę odpowiedzialność ograniczyć nie dopuścić do sytuacji, kiedy będą uczyć się zarażać no i zwrócić uwagę, że to obciąża nie jego jeżeliby nie chciał tego robić, ale właśnie administrację rządową w tym Państwową Komisję Wyborczą chciała pana poprosić jeszcze 1 komentarz no bo akurat tak się złożyło prawda, że o północy z czwartku na piątek mija termin złożenia 100 000 podpisów do Państwowej Komisji Wyborczej okazuje się, że 7 na 19 kandydatów nie zebrało wymaganych 100 000 podpisów poparcia i i ten komentarz się poprosić w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego nieco wcześniejszego, w którym to orzeczeniu sąd stwierdza, że rzeczywiście kandydat na prezydenta pan Sławomir Grzywa nie był w stanie w tych warunkach zebrać tych podpisów no i w sąd wskazuje, że to był no nierealne w tych warunkach wymóg i że tu już mówił pan sędzia Laskowski sędzia, ale jednocześnie rzecznik Sądu Najwyższego no można się spodziewać, że będzie wiele protestów, a w efekcie może być podważanie w ogóle całego procesu wyborczego wyborów jeśli rzeczywiście do nich 10maja dojdzie czy sam ten wyrok Sądu Najwyższego nie nie jest po wystarczającą podstawą prawną do odwołania wyborów sam wyrok sam wyrok jednostkowej sprawie to może nie, bo wywołuje skutki tylko 1 sprawie dotyczącej odmowy rejestracji komitetu wyborczego tego czy tego pana tego pana żywy no, niemniej jednak można sobie wyobrazić osoby, które są podobnej sytuacji, bo z tego co czytałem też komisja wyborcza odrzuciła chyba 7 kandydatów, którzy nie przynieśli wystarczającej liczby list poparcia 100 000 podpisów, więc jeżeli będą się powoływać na te same okoliczności pewnie tak przecież ta sytuacja, jaka istnieje to jest terytorialne sądu Sąd Najwyższy w tym 3 osobowym orzeczeniu trafnie tę sytuację ocenił i opisał więc, więc tego rodzaju skargi są Najwyższego może być więcej one mogą z kolei wywoływać skutkować protesty wyborcze do Sądu Najwyższego i to nie tylko ze strony tych komitetów, którym nie udało się dokonać czy osób nie udało się komitet zarejestrować komitetów w sumie udało się zarejestrować kandydata, ale też ze strony tych wyborców, bo jesteśmy w stanie prowadzić tę grupę wyborców, którym nie umożliwiono głosowanie korespondencyjne korespondencji tego czy osoby poniżej 60 roku życia, które mogą to niszczy żadnej funkcji oczywiście, gdzie elektro mogą podnosić swoich skargach swoich protestów wyborczych, że one również czuje się zagrożony, bo ktoś ma 5859 lat cierpi na różne choroby przewlekłe astmę czy inne leczy nadciśnienie to również nie dał się do lokalu wyborczego chciał głosować nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego, a nawet, jeżeli był bez zdrowych, toteż mógł, toteż mógł się kierować tym, że pójście do lokalu wyborczego w takiej sytuacji grozi ewidentnie zarażeniem rodziny czy naruszenie zdrowia czy życia, więc tych protestów może być sporo może być może być niemało na sytuację, jaka jest ona będzie pewnie skutkować protesty no trudno powiedzieć, jaki będzie ostateczne rozstrzygnięcie przed masowym napływie tego rodzaju testów, które będą przez sąd uwzględniane można też rozważać kwestie unieważnienia wyborów 2 rzeczywiście są dla mnie ja oczywiście nie jestem prawnikiem dla mnie sytuacja, w której 7 kandydatów przez 17 dni nie może zbierać podpisów ze względu na wprowadzone przepisy zabraniające gromadzenia się itd. to jest to złamanie ich prawa i możliwości startowania w wyborach to powinno z automatu, że tak powiem unieważniać tego terminu w notach do naszych wynagrodzeń tak, ale nawet w miastach jest sztywne reguły prawda szybko zostaje mogą być rozpatrywane grupa 3 przed 50, ale nawet, jeżeli przed tymi restrykcjami jeszcze kiedyś wiadomo było, że szerzy się epidemia to oczywistym jest każdy się obawia uczestniczy w jakieś większe zgrupowanie brać aktywny udział w spotkaniach składać podpisy no przecież to jest oczywiste, więc więcej, więc teraz teraz chciałbym się nie zdziwił, gdyby też te wszystkie osoby miały tutaj możliwość zakwestionowania sztuk skutecznie kwestionowały w ramach naszych protestów wyborczych to, że nie mogły brać udziału w kampanii wyborczej czy niema przecież nie przejmować część udziału głosowania z uwagi na po prostu obawy te z ludzką normalną rzeczą piękną dzięki pan sędzia Wojciech Hermeliński były przewodniczący PKW PiS sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku był z nami bardzo dziękuję bardzo, dziękuję również z punktu widzenia przed nami informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA