REKLAMA

UE w czasie pandemii: "Teraz powinniśmy skoncentrować się na tym jak najlepiej wykorzystać mechanizmy Unijne"

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-03-28 08:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie w czwartek odbyło się niezwykłe posiedzenie parlamentu Europejskiego z kilkoma osobami w sali i przewodniczącym Dawidem soli, który prowadził te to to posiedzenie krótkie dosyć, ale też ważne bo, bo były tam głosowania przedstawionych przez komisję Europejską ważnych przepisów zasad, które będą również miały wpływ na walkę skoro wirusem po południu odbyła się w formie wideokonferencji rada Europejska ale gdyby chcieli spojrzeć na Rozwiń » pierwsze strony portali internetowych czy nawet gazet to informacje na ten temat co się wydarzyło w czwartek w Brukseli raczej nie znaleźliśmy nie znajdziemy czy to kolejny dowód na to, że wczasach, w jakich żyjemy ta Unia Europejska staje się dla ludzi i polityków nieważna czy czy ona rzeczywiście, ponieważ nie ma kompetencji do działania spada na jakiś bardzo daleki plan to pytania do naszego kolejnego gościa jest pan Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura European Council on Foreign relations dzień dobry dzień dobry mówię, że świetne pytania akurat do pana, bo kilka dni temu napisał pan taki tekst zaczynający się czy, które wprowadzają 2 zdania nie dajmy się zmylić zamkniętym szlabanem nekrologi Unii są przedwczesne na dalej pan podtrzymuje ten teza ta oczywiście dalej podtrzymuje tę tezę, dlatego że musi odejść to co byłoby szczególnie niebezpieczne i niesłuszne obecnych warunkach ustawianie jakiś kij szlaban uciekł bariery, jakie przeciwności między Unią Europejską państwami narodowymi to znaczy dzisiaj jest taka tendencja, którą zresztą wczoraj widzieliśmy też w sejmie premier Morawiecki nie pokusił się taki sformułowanie właśnie Unia nic nie robi żadnego centrum nie dostaliśmy tylko tylko państwo narodowe, ale nie jest od osób uzasadniony w tym w takim w takim podejściu niedawno był też teksty były minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmara Gabriela też w takim podobnym tonie mówiący, że Unia nic nie robisz, że to jest fiasko itd. wydaje się, że też bardzo niebezpieczna tendencja, ponieważ prawdą jest oczywiście, że w w takich sytuacjach kryzysowych jak w tej chwili państwa członkowskie nie przekazały na nas na poziom unijny żadnych poważnych kompetencji do reagowania takiego doraźnego natomiast Unia i dlatego dzisiaj być nasz wzrok skierowany przede wszystkim na to co robią państwa członkowskie rządy narodowe też największe naturalne nie było w ogóle nie powinno się dziwić nie powinniśmy nawet nie poniesie tylko tego przedstawić jako fiaska Unii Europejskiej natomiast prawdą jest prawda jest taka, że jak zaczniemy zajmować się konsekwencjami ekonomicznymi tego kryzysu to wszystkie te działania, które dzisiaj państwa członkowskie podejmują na szczeblu Narodowym najprawdopodobniej będą niewystarczające i do tego potrzebujemy zdecydowanie Unii i tutaj sam fakt istnienia w ogóle Unii Europejskiej możemy dzisiaj wyobrazić jak wyglądałaby dyskusja dzisiaj w Europie, gdyby Unii nie było, gdyby nie było strefy euro, gdyby nie było wspólnego rynku to wyliczenie wyglądałoby to tak, że szefowie państw kłócą się ze sobą i i mają no i to oczywiście jest takim sygnałem dla obywateli, że nie mogą się dogadać, że tak, że Europa podzielona tylko byłaby naprawdę podzielone to znaczy byłaby byłyby wojny walutowe byłyby próby dewaluacji własnych walut byłyby bardzo to co znamy co znamy przyszłości znaczy myślę, że mogliśmy także widzieć jakiś jak w takim kontekście trochę nie trochę szerszym, a co więcej no już mieliśmy teraz wspomniał pan o tym czy czwartkowym szczycie Unii Europejskiej dyskusja na temat odpowiedzi Unii ekonomicznej na ten kryzys się zaczynać już wtedy zaczęły one będzie gaz długotrwała, ale to będzie tak prawne tak naprawdę prawdziwy test czy Unia Europejska jest w stanie sobie z tym kryzysem poradzić no tak, że byłby wrak właśnie, przechodząc do tego wątku do to właśnie chciałem pana zapytać jak pan myśli, którą to pójdzie stronę, bo jeżeli rzeczywiście w tej chwili atak tak to jest tak to słyszymy widzimy to dominuje ten pogląd, że nie da, że Unia Europejska się nie sprawdza w trudnych czasach to jeszcze na dodatek jak ktoś chce liczyć na pomoc tę dostanie albo wzrost albo Chin i i to się przebija raczej bardziej niż głosy ludzi, którzy mówią Słuchajcie to jest dowód na to, że my musimy wrócić do do rozmowy o pogłębionej integracji o przekazaniu na poziom unijny większych kompetencji być może jeszcze raz wrócić do traktatu z Maastricht jeszcze raz przeczytać art. 3 BM o zasadzie subsydiarności no bo widzimy, żeby właśnie to lepiej wszystko funkcjonowało nie było tych oskarżeniu o obraz działania brak Solidarności tak dalej to musimy ją zmienić i to wszystko jeszcze, gdybyśmy mieli w osadzić w trwającej od kilku ładnych lat dyskusji z Unii Europejskiej, w której się mówi nie Ross nie otwierajmy debaty na temat zmiany traktatów nikt się na to nie zgodzi zapomnijmy o tym jak to w takim razie miałoby wyglądać, którą stronę to może pucz rzeczy po pierwsze, ja uważam, że trzeba bardzo jasno powiedzieć to co robią Chiny Rosja w tym w zakresie pomocy dla krajów Unii Europejskiej to jest 90% akcja propagandowa Chiny dostarczają oczywiście materiał i różne różnych rodzajów wyposażenie medyczne, ale robił to ogromnej części na zasadach komercyjnych są po prostu gigantyczny producentem tego tych środków Europie, że w trzeciej i dostarczycielem Europy Europy całkowicie uzależniona od 5070% w zależności od tego jakich, jakiego rodzaju imporcie środków medycznych mówimy od importu właśnie z Chin, ale uwaga słowa wczoraj właśnie te paski słynne podkreślały, że to wylądowały w Warszawie wyda w sumie 3 samoloty z Chin żaden nie wylądował z Niemiec Francji Chin tak lądują w Chinach, skąd mają lądować one one lądują Chin, dlatego że tam produkuje 1 ten ten sprzęt no ale dla ludzi to jest sygnał, że Chiny pomagają oczywiście dotyczy jasno mówić, że to jest ta pomoc jest oczywiście to jest częściowo nawet trzeba też jasno powiedzieć to jest sami też pomoc seksu w nie komercyjna, chociaż pytanie jest na ile ona, jakie polityczne cele też za tym stoją, ale nie chcę wchodzić jest w Kazimierzu wiemy że, że część tej pomocy czy tych dostaw np. w Czechach Hiszpanii we włoszech całkowicie nieprzydatna czy te, gdy testy były nie niesprawne nie działały sprawnie spełni nie spełniał żadnych kryte więc, jakby 1 reszta to musimy jasno powiedzieć, że to, że tutaj mamy bardzo poważną walkę propagandową narrację, kto w tym kryzysie działa druga rzecz jest taka, że jeśli chodzi o nie o to czy Unia nic nie może nic nie robi inaczej ile to jest także oczywiście że, że my Unii Europejskiej też wprowadzamy bardzo ważny działania, które wymagają żadnych zmian traktatowych w tej chwili to co komisja Europejska zaproponowała na co państwo członkowskie zgodziły to znaczy wspólne wspólne zakupy właśnie tego sprzętu to znaczy tak żeby, żeby kraj członkowski nie konkurowały ze sobą, a dostawcy tego sprzętu nie musi nie nie wyznaczali cen dyktowali cen, które byłyby horrendalne to znaczy państwa dogadują się razem z kupuj dla dla Unii Europejskiej sprzęt będzie za jakiś 10 dni będzie będzie dostępny na czytelne zakupił będą mogły Europy trafić to co się dzieje w unii i czy gdzie nikt inny nie jest w stanie ani Chiny ani Rosja w tym nam pomogła wysadzić tutaj konkurentami są też wszystkie kwestie dotyczące ochrony infrastruktury ministra o znaczeniu strategicznym, czyli np. firm, które produkują właśnie sprzęt medyczny w Europie albo, które pracują na bardzo zaawansowanych technologiach, które trzeba, by uchronić przed tym przed wrogim przejęciem przez przez konkurentów to jest coś, gdzie Unii Europejskiej działa, gdzie wprowadza regulacje, które które, które będą skuteczne jest mniej widoczne to jest oczywiście, że to się na paski w telewizji mniej nadaje, ale to ma gigantyczne gigantyczne znaczenie tylko, że to jest to co Unia i tu w 2, bo pan wraca w tym kontekście uwagę właśnie też na język, bo ciągle mówimy zamiennie Unia Bruksela Europa tak naprawdę, toteż między nimi powoduje ten chaos, ale to jest coś co Unia może robić w ramach obecnych kompetencji natomiast pan w tym swoim tekście, którym powiedziałem na początku zwraca uwagę, że Unia, jaką znamy ostatecznie się skończyła czas na zupełnie nowy początek przywołuje pan niemieckiego publicysty Niemca Ingmara, który der Spiegel pisze pierwszym zadaniem po zakończeniu pandę będzie wymyślenie Europy na nowo no, więc ja rozumiem, że jednak mówimy tutaj o właśnie tych głębszych zmianach tylko pytanie czy będzie w tym klimacie na nie przyzwolenie skoro kilka lat temu nawet nie wiem prosta sprawa zmniejszenia tej liczby zasad głosowania jednomyślnego w radzie budziła sprzeciw rządów aktor Jan Raszeja cytuje takiej opinii, ale się nie zgadza to znaczy uważam że, że w tej chwili mówienie o tym, że, że powinniśmy myśleć Unię Europejską na nową prowadzi całkowicie ślepą uliczkę, ponieważ dzisiaj i widzimy po tej dyskusji nawet, którą mieliśmy ostatni raz Europejski właśnie w czwartek na temat tzw. euroobligacji czyli, czyli mechanizmu finansowego za pomocą, którego te bogatsze kraje Unii Europejskiej strefy euro pozwalały się zadłużać na lepszych warunkach korzystniejszych warunkach tym krajom słabszym takim, jakiego Włochom czy Hiszpanii ta dyskusja wywołała gigantyczny spór kraje bogatsze nie chcą się coś takiego zgodzić widać, że po prostu są pewne granicy i pewnie tak szybko nie nie nie przekroczymy natomiast i uważam, że ta prawdziwa alternatywa dziś istniejące dzisiaj Unii, która moim zdaniem ma w dalszym ciągu taka, jaka jest dzisiaj bardzo dużo instrumentów, które można wykorzystać taką prawdziwą alternatywą dla Unii nie jest dzisiaj jakaś Super sprawna zintegrowana w fantastyczna i Unia która, która naszych marzeń tych marzeń nie wiem Federal listów czy nieważne Zjednoczone Europy nie stany Zjednoczone Europy tylko to jest niektóre, którą projektują raczej przeciwnicy dzisiejsze to znaczy musimy być też realistami w tym w tym zakresie dzielimy delegitymizacji jemy to taką taką całkowicie bezmyślna często krytyką, że Unia nic nie może, że Unia się nie sprawdza czy poniósł w związku z tym kryzys jeżeli, jeżeli nakręcamy tę narrację, która w gruncie rzeczy narrację dzisiaj narracją wrogów Unii to znaczy albo konkurentów to my delegitymizacji my to co dziś co mamy atak naprawdę nic dużo lepszego mieć nie będziemy my czuliśmy się z skoncentrować na tym jak najlepiej wykorzystać istniejące mechanizmy, które w unii są i moim zdaniem tutaj przestrzeń do tego jest jest dalszym ciągu bardzo duże znaczenie powinniśmy teraz w środku tego kryzysu otwiera dyskusję o tym jak zreformować traktaty unijne, bo to niewiele niewiele przyniesie, więc ja bym był bardzo za tym, żeby spojrzeć dzisiaj właśnie na te elementy działania Unii, o których mówiłem tam, gdzie ona ma dzisiaj poważne kompetencje w sferze zarządzania gospodarczego w sferze polityki finansowej przez Europejski bank centralny oczywiście polskim dotyczy nie tylko w strefie euro co zresztą jest być może też jakimś ciekawym przyczynkiem do naszej dyskusji Europejskiej podróży euro być po 6zł to wtedy może się dyskusja znowu zacznie tak, ale tak jak życzy się, że dzisiaj mamy sytuację, w której w, której Europejski bank centralny otwiera gigantyczny parasol nad nad strefą euro gdzie, gdzie brytyjski bank centralny będzie skupywać nieograniczony sposób obligacje np. włoskie po to, żeby po prostu pomóc temu krajowi w sytuacji, kiedy jest w gigantycznych problemach będzie nie tylko problem i epidemiologicznych ale, ale finansowych za chwilę no kraje spoza strefy euro tak szybko takiej pomocy nie uzyskają, więc co widać że, ale też, jakby trochę na marginesie tej dyskusji, który o, których tutaj rozmawiać no tak, ale to to dokończenie procesu integracji również wiązało się od lat było to mówione o również o dokończeniu Unii monetarnej i walutowej jeszcze ją kar zaproponował nawet pomoc dla państwa nie weszły do strefy euro finansową pomoc, żeby zechciały to zrobić mój Boże przeszły ten proces łagodniej no mnie się wydaje, że to wszystko na dzisiaj trzeba odłożyć chyba na lata w co się okaże to znaczy ja myślę że, że to mamy minut nakazy dzisiaj dzisiaj bardzo trudno oczywiście wyrokować jak to będzie rozwijać i tak naprawdę wszystko będzie zależało od tego jak długo potrwa ten stan zamknięcia gospodarek europejskich i od tego zależy jak długo będziemy wychodzić z kryzysu ekonomicznego, które czeka i myślę, że jeżeli będzie trzeba to Unia Europejska, zwłaszcza strefa euro będzie skłonna podjąć działania, o których dzisiaj tak naprawdę nikt nie chce rozmawiać do tego należy np. te tak kontrowersyjnie dzisiaj dyskutowane euroobligacje, ale na to trzeba poczekać pewnie do końca roku do końca roku wydaje działania podejmowane przez Europejski bank centralny będą miały kluczowe znaczenie dzisiaj do stabilizacji ekonomicznej Unii Europejskiej, a co będzie pod koniec roku to to rzeczywiście bardzo trudno dzisiaj przewidzieć Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 40% taniej!

KUP TERAZ 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NULL
Array