REKLAMA

Zamknięte żłobki i przedszkola. Czy rodzice powinni płacić czesne w prywatnych placówkach?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2020-03-29 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w naszym niedzielnym magazynie Radia TOK FM łączymy się kolejnym gościem jest nim pan Robert Kamionowski w kancelarii Peter Nielsen and Partners solą Office dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu oczywiście nie z odchodzimy od tematu Korona wirusa, ale nie tym razem powiem o jego konsekwencjach jeśli chodzi o kieszeń kieszenie rodziców to pytanie pada bardzo często też myślę, że prawne spojrzenie na nas na tę sprawę będzie dość istotne pytanie czy Rozwiń » prywatne żłobki przedszkola w czasie epidemii powinny pobierać czesne od rodziców generalnie można przenieść także inne dziedziny usług i te relacje między usługodawcą, a nie, a usługobiorcą czy w momencie, kiedy te usługi nie są świadczone z przyczyn wyższych niezależnego od tego, który te usługi świadczy obowiązuje ta relacja, za którą trzeba zapłacić, ale pozwoli pan, że wyjdziemy właśnie tych żłobków przedszkoli, bo to jest temat, który nas słuchaczy były pali dość poważnie co nasza lista korespondencji z nimi do nas tak naturalnie i to jest 1 z tych pytań, na które nie ma prostej odpowiedzi tak lub nie niestety przepisy które obowiązują przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego w jakim stopniu takie sytuacje regulują, ale pozostawiają stronom tzw. swobodę kontraktową, czyli tak naprawdę to strony w swoich umowach powinny one ułożyć wzajemne stosunki nie tylko na ten czas dobre, ale również czas zły, bo taka zasada, że wtedy, kiedy jest dobrze to właściwie to prawo jak działa samo siebie natomiast umawiamy się na sytuacje, które są sytuacjami nadzwyczajnymi nieprzewidzianymi mniej więcej tak jak to mamy do czynienia teraz tylko konkluzja jest taka, że najważniejsze w relacjach pomiędzy klientami czy rodzicami, a placówkami opiekuńczo-wychowawczym typu przedszkole żłobek jest umowa mówimy tu oczywiście o placówkach niepublicznych albo tych publicznych, które nie są prowadzone przez samorządy, ponieważ tam sprawa wygląda zupełnie inaczej no najpierw trzeba zajrzeć do umowy to co jest w umowie w pierwszym urzędzie jest postanowieniem, wiążąc albo rzeczy pańskim zdaniem te umowy nie są dość jednolite one nie są nie chcę powiedzieć odbijane od sztancy, ale generalnie czy prywatne placówki, o których mówimy nie posługują się tym samym wzorem relacji z rodzicami tak posługują się podobnymi wzorami, dlatego że są tam wzory, które oparte są na ogólnych przepisach o zasadach prawa cywilnego kodeksu cywilnego natomiast mogą być sytuacje i ze znanych mi umów właściwie niemal każda zawiera regulacje dotyczące np. nieobecności dziecka przedszkolu czy żłobku i te zasady w pierwszym rzędzie powinny również zostać odniesione do sytuacji obecnej, jeżeli są niewystarczające musimy iść dalej natomiast trzeba pamiętać, że umowy zawierane z tymi placówkami są umowami, które mają przede wszystkim charakter umowy zlecenia tak to regulują przepisy kodeksu, ale również są to umowy ciągłe, która mają za zadanie zapewniania tych usług przez długi okres czasu często jest to rok szkolny, ale bardzo często są to umowy zawierane na cały okres edukacji przedszkolnej edukacji przedszkolnej oczywiście z pełnym prawem do rozwiązania do wypowiedzenia i taka umowa jest umową, która różni się od takiej jednorazowej umowy nawet zlecenia na szczególnie umowy działo, która jest zawierana na krótki okres czasu na wykonanie określonego zadania i tu każda ze stron oczywiście oczekuje realizacji wzajemnych zobowiązań przez drugą stronę ze strony placówki opiekuńczo dzieci opiekuńczo-wychowawczych będzie to realizacja zadań zarówno kształcenia wychowania i opieki ze strony rodziców podstawowym zobowiązaniem jest zobowiązanie finansowe również zobowiązanie do przeprowadzenia dziecka do przedszkola czy do żłobka i czasowe zawieszenie takiej działalności oczywiście musi się odbić też na wzajemnych relacjach prawnych również relacjach finansowych, ale to nie jest niestety taka prosta odpowiedź, że tak na pewno rodzice mają nie płacić lub, że tak całą pewnością rodzice za cały ten okres pobytu mają płacić ja przyznam, że spróbuję próbują posłużyć pewną analogią jeśli pan pozwoli, choć ona jest bardzo daleka jeśli chodzi o same branże, bo będziemy też rozmawiać na naszej antenie podczas dzisiejszego magazynu mianowicie branża fitness, która wbrew pozorom skupia rzesze Polaków to jest 8% ludzi, którzy mają karnety wstępu do siłowni do innego typu obiektów gwarantujących rozrywkę sportową organizowaną grupowo bądź też indywidualnie i teraz większość z tych miejsc wysłało do swoich abonentów informacje o tym, że na czas tej przymusowej kwarantanny obiekty do niej świadczy usług to też można zawiesić te te usługi nie niepłacący za nie odwieszenie tych usług nastąpi, kiedy obiekty będą już użyteczności publicznej pytanie czy taki zasadnie nie można zastosować też do placówek, jakimi są żłobki przedszkola jest jeszcze 1 kwestia, ale to dla pie poproszę odpowiedź na to pytanie później przejdę do kolejnej, bo myślę, że to ta istota e-learningu, która jest w tej chwili widoczna w szkole czy może zostać przeniesiona także na przedszkola na żłobki chyba w mniejszym stopniu tak to nie jest sytuacja całkowicie analogiczna do np. klubów fitness, bo pamiętajmy, że kluby szczepu piętnastą nie będę wchodził głęboko ten temat, ale jak ich zadaniem jest udostępnianie pewnych funkcji pewnych urządzeń natomiast rola placówek żłobek przedszkole jest znacznie szersza i trzeba też pamiętać, że nie nastąpiło ich zamknięcie, ale zawieszenie czasowe działalności edukacyjną nie edukacyjne nawet tylko w zasadzie opiekuńczo wychowawczej, ponieważ zarówno to rozporządzenie pierwsze jaki, jaki kolejne rozporządzenie ministra edukacji nałożyło także na przedszkola obowiązek prowadzenia działalności edukacyjnej oczywiście ta działalność edukacyjna odbywa się zupełnie inny sposób z wykorzystaniem też innych takich środków metodycznych niż działalność szkolna, ale one są fizycznie zamknięte to znaczy to zamknięcie jest jak uzasadnione prawo do otrzymania zasiłku przez rodziców, czyli fizycznie nie są otwarte placówki dla przyjmowania dzieci natomiast ich działalność została pod tym względem tylko zawieszona one inne funkcje spełniają poza żłobkami, bo tutaj zarówno to są zupełnie inne przepisy na ustawę jak inne funkcje opiekuńcze żłobków przedszkoli czy też nie można powiedzieć, że całkowicie nastąpiło zamknięcie działalności przedszkoli tylko w zakresie bezpośredniej opieki wychowania bezpośredniej sprawowanej na miejscu i ta podstawowa różnica druga różnica taka, że jednak przedszkola żłobki szkoły zatrudniają na stałe personel, którego funkcją jest właśnie wprowadzenie opieki prowadzenie edukacji czy wychowania i w tej sytuacji obecnej no trudno nawet to porównać też z sytuacją klubu fitness czy restauracji, ponieważ na tych nauczycieli zostały również nałożone obecnie obowiązki ustawowe do prowadzenia działalności edukacyjnej będą zatem tutaj wobec tego pytanie pełnym temu wobec tego NATO pytanie czy placówki, które myślimy teraz przedszkole do żłobków nie, chodźmy prowadzą nauczanie przez internet rozumiem, że wyczerpują swoje zadania edukacyjne, ale czy w ten sposób wyczerpują także powierzono mu zadania w myśl umowy opiekuńczo-wychowawczych, o których pan wspomniał no oczywiście nie wyczerpują stąd musimy przejść do kolejnych prób rozwiązania tego problemu, bo czysta przepisy prawne nie dadzą nam odpowiedzi na to, jeżeli umowa można tak będzie, jeżeli umowa zobowiązuje do stałego opłacania miesięcznego corocznego czynszu to przede wszystkim ta umowa obowiązuje, ale mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją, czyli sytuację można powiedzieć nadzwyczajnego nadzwyczajne zmiany okoliczności, które nie mogły być przewidziane przez strony i NATO również prawo cywilne znajduje pewne rozwiązania podstawowa jest tzw. klauzula rebus sic stantibus, ale to jest właściwe rozwiązanie dla sądu w przypadku sporu natomiast przede wszystkim strony powinny dostosować swoją umowę do zmienionych warunków na mocy porozumienia i to porozumienie ja doradzam zachęcam do do takich porozumień, ponieważ będzie najlepszym sposobem na ewentualne rozstrzygnięcia ewentualnych sporów pomiędzy nimi sporo płacić nie płacić wydaje się uzasadnione, aby w jakiejś części rodzice to koszty funkcjonowania przedszkola czy żłobka nadal ponosili wydaje się również uzasadnione, że nie powinny to być koszty całościowe, ponieważ część zadań opiekuńczo-wychowawczych cienia odbywa się przede wszystkim nabywa się ożywienie to jest sprawa dosyć jasna oczywista odbywają się różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, które mogą być opłacane czy to dodatkowo ponad ciasną czy czy też w ramach czesnego, ale jeżeli świadczenia dawcy tych usług nie będą ich wykonywać to zapewne oni również otrzymają wynagrodzenia, czyli to jest koszt, którego placówka nie poniesie, ale w takiej sytuacji nadzwyczajnej istotne zmiany warunków obie strony są tak naprawdę zobowiązane do tego, aby spokojnie przeanalizować sytuację i doprowadzić do rozwiązania, która również proszę państwa po pozwoli na przeżycie placówką, bo nie chodzi o to, żeby one zaprzestały działalności zbankrutowały tylko chodzi o to, żeby wszyscy przez przestępców pełny okres oczywiście ponosząc koszty ale, żeby te koszty były jednak rozłożone w miarę sprawiedliwie w miarę równo, a nie tylko wyłącznie na 1 ze stron nadal rzeczy w takim razie najrozsądniejszym rozwiązaniem tej sytuacji są te negocjacje indywidualne w zależności od przypadku, bo przecież sytuacja rynkowa determinuje także budżety domowe portfele rodziców, którzy albo mają poduszkę finansową albo jej nie mają czy można tej zastosować 1 zasadę dla wszystkich 3 czy jednak ta rekomendacja prawda jest taka, żeby indywidualnie podchodzić do każdej ze spraw co do zasady powinna się do każdego stosunku prawnego podchodzić indywidualnie natomiast w ramach grupy jak przedszkolem bądź przy tym przykładzie i rodzice przede wszystkim powinna jakieś nastąpić porozumienie grupą musimy też pamiętać, że nie może być takiej sytuacji w ramach tej samej umowy czy analogicznych umów 1 strona uzyskuje jakieś nadmiernych korzyści albo nadmierny ciężar ponosi inna nie natomiast w przypadku indywidualnych spraw rodziców ich sytuacji materialnej spowodowanej np. właśnie tym stanem epidemii naturalne jest za indywidualne rozwiązania wchodzą re zresztą to są sytuacje, które są już w ogóle czy Issa przewidziana możliwość zwolnienia z czesnego albo zmniejszenia czesnego indywidualnych przypadkach jest wprost wprawie oświatowym zapisana i to dotyczy każdego rodzica czy każdego klienta ma prawo dyrektor czy właściciel takiej placówki do zróżnicowania opłat z tego tytułu także przede wszystkim raczej jakieś porozumienie grupowe z drugiej strony możliwość oczywista indywidualnego zróżnicowania biorąc pod uwagę sytuacji konkretnego rodzica i to też trzeba pamiętać proszę państwa, że muszą rodzice brać pod uwagę właśnie kwestię troszkę dalej niż te najbliższe tygodnie czy najbliższe miesiące, bo finansowanie tych placówek duża część odbywa się z wpłat rodziców czesnego, jeżeli wpłat zabraknie to bardzo krótkim czasie można doprowadzić do upadłości zamknięcia ponowna reaktywacja przedszkola czy żłobka to nie jest kwestia i 12 dni to jest kwestia wielu wielu często miesięcy może się okazać, że za chwilę, kiedy teoretycznie będzie można dzieci do tych placówek już posłać, bo będą otwarte zakończy się tam stan nadzwyczajny nie będzie po prostu gdzie dzieci wysłać ja myślę, że jeszcze trudniejsza sytuacja w przypadku żłobków nawet niż w przypadku przedszkoli niepublicznych mamy 2 minuty tu tak chciałbym pana też uprzedzić, jakim czasie musimy się zmieścić proszę powiedzieć na ich sytuację, jaką mamy do czynienia obecnie zdeterminuje nowe zapisy kontraktowe między rodzicami, a placówkami prywatnymi placówkami oświatowymi przeszłość, bo rozumiem, że chciałem w to wierzyć, że lada chwila pandemia Korona wirusa się skończy ale, ale myślę, że pomni tych doświadczeń będziemy asekurować się także na kolejny wypadki, które miałyby łączyć placówki oświatowe miałyby zatrzymać de facto życie na kilka tygodni trudne pytanie często powtarzam takie stare powiedzenie, że historia uczy tylko tego, że nigdy nikogo niczego nie nauczyła obym się tutaj mylił mam nadzieję, że również prawnicy i wszystkie strony wyciągną z tego wnioski klauzulę siły wyższej są to dosyć powszechne w kontraktach takich biznesowych powiedział po sprawach gospodarczych tutaj mamy do czynienia jednak zupełnie innymi zasadami to nie jest czysta umowa gospodarcza to nie jest taka umowa z jedno przedsiębiorstwo drugiemu co dostarcza natomiast to jest regulacja dotycząca dotycząca dzieci dotycząca spraw osobistych tak poważnych jak jak edukacja, gdyby miało być tylko proste zastosowanie klauzuli wyłączającej np. siła wyższa stanu epidemii czy stan zagrożenia zamykamy nie płacili to nie byłoby to rozwiązanie dobre dla tego rodzaju działalności w takich sytuacjach uważam, że powinna być większa rola państwa czy też rola budżetu do wspierania tych placówek, a w obecnej sytuacji tej tzw. tarcza procesowe absolutnie zabrakło jakiegokolwiek rozwiązania dla tych placówek warto pokusić się, ale można spokojnie o dobre rozwiązania prawne, ale biorąc też pod uwagę interesy samych tych placówek osób prowadzących wprost uważam wyłączenie opłaty za czas przymusowego zawieszenia czy zamknięcia nie jest absolutnie żadnym rozwiązaniem dziękuję panu bardzo za to rozmowy pan Robert Kamionowski z kancelarii Peter Nielsen and Partners celu Office był moim państwa gościem dziękuję państwu bardzo kłaniam się serdecznie wszystkim życzę zdrowia oczywiście panu też przekazujemy te życzenia państwa z kolei zaproszę na informacje Radia TOK FM w naszym niedzielnym magazynie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA