REKLAMA

3 osoby na kasę w sklepie, zakaz spacerów w parku, zamknięte salony fryzjerskie

Połączenie
Data emisji:
2020-03-31 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie to była konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego dotycząca nowych obostrzeń związanych z epidemią KOV 19 znam jest dr Łukasz Fyderek Instytut bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry dzień dobry poza tym, że jest pan specjalistą od bliskiego Wschodu to jest pan też z wykształcenia specjalista zdrowia publicznego więc, jakie są pana wnioski po tej Rozwiń » konferencji no tak ja, zanim rzeczywiście przy przeniosłem się do środowiska i dalekiego Wschodu pracowałem jeszcze z publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Note i obostrzenia niewątpliwie każą patrzeć na to z perspektywy charakterystyczne dla polityki zdrowotnej, w której to niejako od zawsze mamy do czynienia z pewnego rodzaju sporem między rozmaitymi wartościami tyle tylko, o ile do tej pory ten spór pomiędzy wartością chociażby zdrowia nie licznych czy zdrowia szerszej grupy był sporem, który toczyli bądź to, a analitycy polityki zdrowotnej bądź filozofowie analitycznie teraz przeniósł się na całe społeczeństwo mam namyśli Otóż w literaturze z zakresu polityki zdrowotnej od dawna toczą się rozważania na temat tego w jaki sposób urządzić sprawiedliwie system zdrowotny tak sprawiedliwie w jakimś sensownym sens dla danej populacji tylko, że do tej pory dotyczyło takich dylematów jak chociażby to jak alokować środki czy sensownym rozwiązaniem jest ratowanie życia nielicznej grupy ludzi czy może te środki lepiej wydać np. fundując terapie na rzadkie choroby, utrzymując oddziały, które leczą rzadkie choroby czy ten to jest to samo Quantum środków wydać na prewencji albo na leczenie lżejszych zachorowań lżejszych chorób czy też urazów, które dotykają jednak szerszej grupy osób jak wycenić zdrowie tak czy życie 10 osób możemy przełożyć na poprawę stanu zdrowia z najlepszą rehabilitację 2 tysięcy osób tak, jeżeli środki przekazujemy np. terapii onkologicznych na Nana Nana na medycynę urazową tak jak ocenić to w perspektywie tych następnych lat życia te rozważania niejako zanurzony w bardzo mocno filozofii utylitarnych tego, żeby maksymalizować korzyści dla maksymalnej liczby ludzi, ale nie naruszając ich praw nie obowiązków teraz są przesunięte dotykają nas wszystkich prawda no one one wcześniej były nie domeną, jakby z 1 strony tych dotkniętych tymi chorobami wszyscy się o tym, przekonywaliśmy chociażby wtedy, kiedy np. rodzice dzieci urządzali zbiórki mediach porzuci urządzają zbiórki mediach społecznościowych, bo okazuje się, że terapia, jakim rzadkiego schorzenia nie jest finansowana w Polsce czy nie nie można zrealizować w Polsce nadal nie można zrealizować, dlatego że ograniczone środki zostały zablokowane inaczej, o ile wcześniej dylemat był domeną właśnie tych, którzy byli dotknięci schorzeniami od lat teraz stało się domeną nas wszystkich, ponieważ ograniczenia, o których słyszymy uderzają w naszą wolność osób bardzo bezpośredni uderzały już kilka tygodni temu jeszcze kilkanaście dni temu w dniu dzisiejszym te obostrzenia uderzają w znacznie większą zna znacznie większym stopniu i ten dorobek teoretyczny polityki zdrowotnej w pewnym sensie można sprzedać do tego, żeby konceptualizm rwać sobie jak możemy porównywać coś jest zasadniczy nieporównywalne, czyli wartość wolności 38 000 000 ludzi z wartością zdrowia kilku tysięcy kilkunastu tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy w zależności od tego jakie scenariusze rozwoju epidemii się spełnią co do prowadzi na stronę jeszcze 1 dylemat mianowicie tego w jakim stopniu ta polityka jest kierowana naukowymi ustaleniami co oznaczają ustalenia naukowe no właśnie to jest najciekawsze pytania to znaczy czy właściwie z dnia na podstawie jakich danych bazujemy w tej chwili na podstawie jakiego przeświadczenia naukowego czy może raczej przeczucia właśnie w tym momencie podejmujemy tak drakońskie działania tak i warto żebyśmy, bo odsłonili wprost pewnego rodzaju ograniczenia metody naukowej, ponieważ my jesteśmy w zjawisko, które nas spotyka jest, czyli epidemia rok lokuje się na obszarze, który jest uprawiany przez 2 różne rodzaje nauki, czyli nauki przyrodnicze i nauki społeczne i te 2 różne tradycje badawczy tradycje intelektualne w jakim stopniu właśnie na obszarze nauk zręby polityki zdrowotnej muszą ze sobą współpracować kooperować, żeby dostarczyć w tym przypadku bardzo realne wskazówki dla polityków podejmujących decyzje są bardzo różne tradycje, w których który już chociażby to że, o ile w naukach społecznych jest kim jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze sądy są jedynie sądami próba mistycznym są Zet obarczone bardzo dużą kwalifikowalności bardzo niepewnym, więc jeszcze prościej o tyle w naukach przyrodniczych no istnieje raczej przeświadczenie, że te sądy te opinie są pewniejsze i możliwe do potwierdzenia eksperymentem epidemiologii z taką dziedziną, w której które bazuje na tym dorobku właśnie eksperymentalnej medycyny no ale jednocześnie operuje wielkimi wielkimi populacjami, gdzie przeprowadzenia eksperymentu jako takiego jest niemożliwe ta niemożność przeprowadzenia eksperymentu też możliwość zaistnienia tylko tego czym wszyscy uczestniczymy, czyli eksperymentu naturalnego jest granicą tej pewnej wiedzy nauk nauk przyrodniczych przeżył przy przemieszczaniu się poza tą granicy wchodzimy w obszar wiedzy znacznie mniej pewnej wiedzy, którą tylko możemy szacować w pewnym w pewnym prawdopodobieństwo, które trudno kraj trudno oszacować jak dużym jest w tym kontekście, żeby może jeszcze to widzę za obrazować modele rozwoju epidemii, które które, które funkcjonują w tym momencie operują zestawem 8 bądź 9 zmiennych i w momencie, w którym wprowadzamy do tych modeli dane w zależności od tego jak duża jest jak jak bardzo zmienimy 1 parametr chociażby ten parametr, którego ciągle nie wiemy jak zachowuje, czyli przez ile dni osoba zarażona może zarażać inne osoby prawie daje się w 2,5 dnia 2,5 do 3 dni, ale jeżeli okres ten parametr zmienimy na tej samej populacji przy zachowaniu wszystkich innych pozostałych parametrów takich samych klimatycznych i długości czasu śmiertelności to ten 1 parametr ilości dni kiedy, kiedy o długości czasu, kiedy może następować zarażenie sprawia, że na skali populacji takie jak na 38 milionowej prognozy zupełnie inaczej wyglądają prognozy do ilości osób zakażonych prognozy potencjalnego szacowanego obciążenia opieki zdrowotnej systemu opieki zdrowotnej, a mówimy tu o zmianie 1 tylko 9 parametrów, którym funkcję którymi którymi się się możemy posługiwać to jak każdy z tych parametrów wygląda do tego próbują dojść badacze właśnie w krajach w szczególności dotkniętych tą tą epidemią, próbując na bieżąco zbierać dane szacować je porównywać i ich dochodzić do jakich wniosków, niemniej jednak jest to jest to jest to proces w dużym stopniu improwizowane przeniknąć szanse konieczna mówi nam pan o tym, że uczestniczymy wciąż na kształt eksperymentu społecznego oczywiście wszyscy uczestniczymy to nie jest eksperyment tylko wyłącznie społeczny tylko po pewnej perspektywy możemy na niego spojrzeć jako na eksperyment, który zafundowała nam natura, a my dzięki naszym systemom, które sobie też można spojrzeć jako nasze dostosowanie ewolucyjne, bo przecież od czasu, kiedy sięgnęliśmy po pierwszej narzędzie jeszcze poprzednicy Homo sapiens wykonali tę pracę intelektualną ten ten cały proces z 1 strony rozwijania tego co nazywamy dzisiaj nauką, czyli rozwijania racjonalnego racjonalnego myślenia z drugiej strony rozwijania sposobów organizacji większych społeczności ludzkich nie jest niczym innym jak walką z naturą i walką do, która ma na celu pokazanie, że też do przystosowania się do zmieniających się okoliczności my o tym, zapomnieliśmy, ponieważ akurat wiek dwudziesty poza grupą Hiszpanką dołował na istotnych rzeczy naturalnie fundowane potężnych wstrząsów i niejako zbiorowej pamięci wyparli my to, że my jako ludzkość naturę może stanowić śmiertelne zagrożenie da żyjemy w miastach otoczeni wytworami cywilizacji nie dostrzegamy tego tego tego zagrożenia, ale przecież przez z całą zgoła historie sytuacja była odmienna tonie człowiek człowiekowi fundował najwięcej zagrożeń tylko natura człowieka tekstu spójrzmy chociażby na nie rywalizację polityczną państw, która przez wieki była zdominowana pewnym stopniu tylko rywalizacja między młotem mocarstwami czy państwa jak dużym stopniu właśnie czynnikami epidemiologicznym czynnikami naturalnymi tym, że gdzieś pojawiła się epidemia prawda jak w trakcie przytaczane teraz wojny peloponeskie prawda Ateny ze Spartą przegrały Domino walkę o dominacji nad starożytną Grecją w dużym stopniu dzięki epidemii, które się pojawiła w Atenach z drugiej strony, gdy patrzymy na rozwój imperium brytyjskiego często zapominamy, że u podstaw tego rozwoju było to, że w pociąg klub wieku jak John snuł priony zdrowia publicznego dzięki swoim pracownikiem pierwszym krokom właśnie polityki zdrowia publicznego w Londynie był w stanie zdławić epidemii cholery co pozwoliło na dalszą urbanizacja i dał otwarło drogę do rewolucji przemysłowej i budowy imperium, nad którym słońce nie zachodziło tuż za my mamy tutaj my po informacjach jest 1319 łączenie kilku reklam łączenie trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Łukasz Fyderek Instytut bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego zaczęliśmy naszą rozmowę od rozmowy o zdrowiu publicznym, które też się pan w swojej karierze naukowej zajmował, ale oczywiście są połączenia w tej chwili między tym co politycznej tym co jest polityką zdrowia publicznego połączenia się bardzo bezpośrednie trochę się te sfery utożsamił w tym momencie i może spójrzmy na kraj, który jest przedmiotem pana naukowego zainteresowania 1 z kraju mianowicie na Iran, które wydawały się na samym początku tej epidemii pandemii 1 z krajów najbardziej problematycznych potem wydawało się przynajmniej tych danych, które napływały udało się po części ten to szerzenie się kawy 19 jakoś przyhamować no ale wydaje się, że w tym momencie Iran zaczyna sięgać tego być może tego szczytu nowych zakażeń o 117 wzrosła liczba ofiar epidemii karana wirusa w ciągu doby to jest informacja z wczoraj od początku epidemii ponad 41 00041 000 pół zaś wszystkich ofiar śmiertelnych prawie 3000 czy jest szansa na to, że to jest właśnie ten plik, że to jest ten szczyt zakażeń no może w ten sposób to co obserwujemy w Iranie najprawdopodobniej ten wzrost zakażeń łączy się perskim nowym rokiem neurozy, którym mieliśmy okazję jakiś czas temu rozmawiać bardzo trudno ocenić wiarygodność danych, ale Irańczycy znajdujący się na uchodźstwie ani też są zazwyczaj bardziej krytyczni wobec reżimu ani szacują, że około 8 000 000 Irańczyków jednak podróżowało w trakcie euro po Iranie, a przemieszczały się po tym, kraju, stanowiąc to właśnie zagrożenie epidemiologiczne niepowstrzymany przez przez państwo i no minęło od tego czasu około 910 dni co koresponduje tym co wiemy na temat okresu inkubacji wirusa i teraz zapewne czeka nas w Iranie wzrost zachorowań związanych z to mobilnością społeczną właśnie dość masowo co jest oczywiście powinno być dla nas szczególnym szczególną przestrogą w kontekście też w nadchodzących u nas świąt, które dla wielu mogą stanowić pokusę, żeby taką taką mobilność stosować, bo na dno prawdopodobnie jest oczywiście za wcześnie, żeby stawiać takie mocne tezy, ale prawdopodobnie będziemy w najbliższych dniach obserwować dalszy wzrost zainteresowania spowodowanych tą mobilnością związaną świętem perskiego nowego roku czy można będzie dość w sumie dość proste wytłumaczenie nie wiadomo tylko na ile precyzyjne w tej chwili natomiast zastanawia mnie czy te środki, które zastosował Iran były również stopniowane to znaczy można, by powiedzieć, że podobnie jak u nas ten interes dyrekcję dotyczące przemieszczania się są zawyżane przez zacieśnianie no tak one są zacieśnia, ale są zacienione powoli znacznie mniej znacznie mniej istnieje taki dość powszechne przeświadczenie, że są to są to kroki spóźnione i no i pojawia się na pojawia się szereg dylematów tutaj dylemat chociażby taki, który wydaje nam, że Iran jako państwo autorytarne w pełni kontroluje swoją populację co nie jest prawdą i nie jest w zakresie zdolności tego tego państwa który, które ma ogromne problemy z funkcjonowaniem także służb porządku publicznego niezbyt dobrze wy po opłacanych i wydaje się, że ta mobilność niepowstrzymany na czas jest istotnym istotnym dylematem pamiętajmy też w Iranie ciągle istnieje bardzo duża opozycja i to Stacey wobec kroków, które podejmuje rząd to jest ta opozycja płynąca ze strony tej, w której reżim zazwyczaj do tej pory miał mocne wsparcie, czyli ze strony kręgów można powiedzieć ultra konserwatywnych czy też ultra religijnych, który w, które kontestują ograniczenia chociażby ruchu pielgrzymkowym czy ograniczenia w możliwości odwiedzenia sanktuarium szyickich z uwagi właśnie zagrożenie epidemiologiczne wskazują, że na wszystko w rękach Boga i w tych świętych miejscach do zakażeń nie będzie dochodzić, tak więc mamy do czynienia z sytuacją, w której część establishmentu religijnego i kontrolowanych to pośrednio czy bezpośrednio przez te te kręgi służb bezpieczeństwa nie podchodzi zbyt poważnie do zagadnienia ograniczenia ruchu jest ruch o charakterze religii no zresztą to jest można publicznie do odrębnej dyskusji na temat tego w jaki sposób w jaki sposób autorytety religijne w Iranie, ale także np. w Izraelu prawda, gdy mówimy tej dzielnicy chociażby nasza Jerozolimie starałem się kontestować rozporządzenia władz, ale może rzeczywiście pomóc my o tym co jest bardzo ciekawy wątek to znaczy można powiedzieć, o ile w Izraelu mniejszość na czym ta mniejszość ortodoksyjnym bardzo szerokie wolności jest bardzo znana o tyle w Iranie sprawa jest o wiele poważniejsza, bo rano wpisaną religie swój system polityczny, więc te myśli, ale tak kwestię zderzenia tutaj pewnego sposobu myślenia o zdrowiu publicznym takiego bardzo chciałbym coś tak byliśmy wcześniej naukowego związanego z pewnymi poświęcenia ami w imię dobra publicznego chodzi tutaj jawny konflikt z tymi nie wiem czy interesami, ale z pewnością interesami kleru, ale też Pete pewnymi przeciwdziałania wiata właśnie tak dziś świat jest to bardzo polityczne prawda to co zgotowała nam natura dotyczy jest to polityczny w takim sensie no jak jak, jakiej polityczności nadawali chociażby starożytni, więc dotyczy to spraw publicznych i i pół i władzy, tak więc jest to przyczynek do, w którym autorytety religijne chociażby właśnie w Iranie czują się zagrożone też można to też jest karma 1 z perspektyw interpretacyjnych czują się zagrożone, gdy pojawia się tutaj właśnie chociażby człowiek, który jest twarzą tej walki w Iranie jest Korona wirusem c 1 maki, który na który, jakby ogranicza pod tą są sfery, w której dominowały autorytety religijne zapewniając też istotny też kontekst połączenia, które w Iranie jest bardzo mocne, czyli połączenia instytucjami gospodarczymi tzw. fundacjami gospodarczym religii fundacjami i gospodarki, bo diodami, które operowały operują np. sieciami hoteli obsługującymi ten ruch pielgrzymkowy, a więc uderzenie jest w interesy interesy też gospodarcze, a pamiętajmy, że w połączone jest to dominację nad takimi obszarami służb bezpieczeństwa, chociaż i irańska zarówno Gwardia rewolucyjna jak kort bawić w oficjalnej swojej polityce zachęcają najwyższe autorytety zachęca do włączania się w kampanie naprzeciwko Korona wirusowi prowadzone są manewry wojsk 4 jednostek obrony przeciwchemicznej czy przeciwko broni biologicznej, ale na takim poziomie średniego poziomu średniego poziomu dowództwa interesów właśnie w miastach prowincjonalnych chociażby takich jak świat, gdzie gdzie, gdzie ten ten te połączenia są bardzo widoczne no wydaje się, że to co mówi wielkie ajatollah Chamenei nie w pełni przekłada się na na praktykę polityczną tej sieci interesów gospodarczych bezpieczeństwa są ze sobą połączone może jeszcze dodajmy na ryby to unaocznić czym różni się czymś co jest charakterystyczne dlatego kontekstu to, że to te interesy skupionych w ramach 1 rodziny pamiętajmy, że przecież kler irański ma bardzo rozbudowane często rodziny, gdzie poszczególni synowie często to jest występują funkcji zarówno duchownych albo jedni są duchownymi drudzy są biznesmenami trzeci są dowódcami właśnie jednostek poszczególnych służb bezpieczeństwa wewnętrznego i to powoduje, że te interesy się koncentrują w grupach takich oligarchy licznych rodzin których, jednakże są rodzinami kleru w zdominowanym przez przez autorytety jakich religijny regionalny bądź lokalu czy tej epidemii w Iranie zaznacza się jako konflikt między obozem Prezydenckim Hasana Rohaniego i tym klerem na czele oczywiście Ali Chamenei to znaczy czy można powiedzieć, że tu też ta ten rozdźwięk jakoś daje o sobie znać Hasan Rohani był identyfikowany jako ten bardziej liberalny z przywódców irańskich no ten konflikt dało się dostrzegać może na przełomie lutego ja przynajmniej wrażenie, że brzmi widzi widać taki rozwój na przełomie lutego i marca, o ile pamiętam no w momencie kiedy pojawił się dylemat, kto powinien stanąć na cele kampanii walki skoro wirusem ruch ani wskazał właśnie swojego ministra zdrowia na jakiego, a na mniej wtedy popełnienie to powinien Hasan Rouhani być twarzą właśnie tej tej kampanii kampanijna dodajmy niepopularnej raczej i w trudno powiedzieć skazanej na niepowodzenie, ale można było ten ruch odczytywać jako właśnie taką próbę manewrowania Rouhaniego podejmowanie niepopularnych decyzji zrobienie go twarzą polityki być może skazanej na na na niepowodzenie, ale innym ale, ale to to to samo dotyczy ostrożnie, bo są tu jest jest sporo wcześniej do do interpretacji, gdy spojrzymy na Iran z perspektywy porównawczej niewątpliwie warto pamiętać wbrew pewnym scenariuszem, który też są określone takim można powiedzieć o takiej funkcji kręgów w stanach Zjednoczonych w szczególności niechętny reżimowi, że oto państwo się rozpada i już lada moment dojdzie do jakiegoś jakiegoś rozpadu reżimu w mojej ocenie działa tutaj w takich momentach kryzysu jednak ten efekt gromadzenia się wokół flagi widzieliśmy to my też bardzo wielu przypadkach bardzo wielu innych reżimów autorytarnych jest jednak kryzys ich mojej ocenie, choć oczywiście też irańskim parlamencie były były spory do tego czy rząd ukrywa liczbę ofiar nie te spory są, ale jednak w momencie kryzysu dopóki ten kryzys zostanie jednak zażegnany to nie spodziewam się tutaj znacznego osłabienia mam wrażenie, że spójność reżimu Izrael wzrosła w ostatnich tygodniach, a spory są nieco mniejsze co nie znaczy oczywiście, że po wyciszeniu pewnym tego tego tego tego, gdy epidemii nie dojdzie do szeregu trudnych pytań i czasu rozliczeń, ale to jest gdzieś dopiero w przyszłości w krótkiej perspektywie wydaje mi się takie odnoszę wrażenie, że irański reżim wykazuje większą spójność ostatnich tygodniach, starając się w Zjednoczonym wobec tego zagrożenia czy Iran próbuje jakoś zaznaczać swoją obecność widzimy coś podobnego mimo tak mimo tej słabości infrastrukturalne jeśli chodzi o służbę zdrowia to widzimy jakiś jakąś próbę zaznaczania swojej obecności poza granicami kraju tak jako tego Regionalnego imperium w tych obszarach w tych krajach w tych miejscach, które do tej pory Iran był obecny przez choćby finansowanie swoich bojówek czyta dyplomacja zdrowotna też tutaj jakoś się pojawia no na znacznie mniejszą skalę, ale taka pomoc zdrowotna, aby została odnotowana w odniesieniu do do Syrii i choć to trudno porównywać ze skalą, którą dyplomacji tej pandemii Ney czy też zdrowotnej, którą realizują Chiny to wydaje się, że że, że przynajmniej w oddźwięk medialny w Syrii znalazło to, że Iran pomaga też w tym zakresie, przesyłając specjalistów i środki ochrony osobistej dla personelu medycznego, niemniej jednak oczywiście trudno zweryfikować to do jakiego stopnia jest to historia na pomoc zdrowotną, o ile do, jakiego stopnia jest jednak pomoc militarna, która zostaje tylko na potrzeby PR ubrana w takie w takiej oto szaty, bo niewątpliwie jest to, że pomimo tej epidemii pomimo bardzo trudnej sytuacji jak Iran znajduje Iran nadal wspiera swoich klientów przede wszystkim w Syrii czy w Libanie, ale wspiera to wsparcie ma charakter przede wszystkim zakresów ze wsparcia finansowego z 1 strony z drugiej strony oczywiście wysyłania uzbrojenia czy czy bojowników to to jest to jest dokumentowane wydaje się, że wiarygodnie przez szereg ośrodków monitorujących konflikt syryjski i oczywiście otwiera też drogę do do kolejnych pytań prawda jak dużym kryzysie musi znaleźć państwa Republika islamska, żeby zredukować zakres zaangażowanie zagranicznych, które tak bardzo antagonizuje no też na stawie przeciwko Iranowi mocarstwa regionalne światowe dziękuję bardzo, dr Łukasz Fyderek Instytut bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami 1339 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA