REKLAMA

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich? "Na 40 dni przed wyborami PiS proponuje rewolucję. To niewykonalne"

Analizy
Data emisji:
2020-03-31 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

- To jedna z bardziej szokującym propozycji legislacyjnych, jakie kiedykolwiek przeczytałem - tak nowy projekt PiS, zgodnie z którym głosowanie korespondencyjne byłoby dostępne dla każdego obywatela, ocenia Dawid Sześciło z Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie z nami dr hab. Dawid Sześciłło z zakładu nauki administracji na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego łączymy się telefonicznie dzień dobry panie doktorze dzień dobry dobry wieczór, a przede mną świeżo te rynkowe drukowany projekt ustawy właśnie chyba spec ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku Rozwiń » generalna generalny koncept jest taki, żebyśmy wszyscy mogli głosować korespondencyjnie z małymi wyjątkami panie doktorze to przyjrzymy się temu przede wszystkim powiedziała, że małymi wyjątkami, ponieważ w niektórych miejscach wciąż głosowanie będzie można być analogowe, czyli osobiste, w jakich tak to jest jednak bardziej szokujących propozycji legislacyjnych jak zdarzyło się przeczytać kiedykolwiek, bo mamy nie już niewiele ponad miesiąc do wyborów tymczasem szykujemy w tym projekcie rewolucję w systemie wyborczym w dodatku mojej ocenie reguł rewolucji całkowicie niewykonalną względów czasowych technicznych, ale rzeczywiście projekt zakłada, że w wyborach prezydenckich tegorocznych tylko tegorocznych, bo jest to ustawa o jednorazowe jednokrotnego użytku ma zostać wprowadzona powszechna możliwość głosowania korespondencyjnego, która notabene już w przeszłości prawie wyborczym była natomiast została zniesiona przez nikogo innego jak partie obecnie rządzącą głosowanie korespondencyjne zachowano tylko wyłącznie dla dla wyborców z niepełnosprawnościami ogólne ale, argumentując że, że głosowanie korespondencyjne dla wszystkich to jest ryzyko nieprawidłowości naruszeń przepisów wyborczych teraz w ogóle zagrożenia się w projekcie nie pojawiają czy pani zadanie to od razu dodam tak na uzasadnienie liczy sobie mniej więcej tyle co co sam projekt Sojusz świadczą o tym, jakiej jakości jest to propozycja no właśnie to tak powiedzmy oprócz zakładów karnych aresztów i domów studenckich i polskich statków morskich wszędzie indziej będzie możliwe głosowanie korespondencyjne i tutaj jest mowa o tym co zrobić, by szczegółowo omawiać, że minister do spraw aktywów państwowych będzie określał tryb odbierania kopert zwrotnych ale zanim odbierze te koperty od nas to musi nam dostarczyć w jaki sposób no tutaj wracam do tego wątku, który już już poruszyłem, że jest to niewykonalne czasowo i technicznych różnie to jest pan pan tutaj pan tutaj się zna nastawiona nie czas, że na sobie na tak, czyli kongresmena poparł Marka tak, ale dobrze zgodnie z tym z tym projektem mamy tutaj stosować przepisy, które już są kodeks wyborczy taki wypad do głosowania korespondencyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i zobaczmy zwróćmy uwagę na np. na taką, że to, że pakiety wyborcze, które z, których korzysta osoba głosująca korespondencyjnie mają do niej trafić na co najmniej 7 dni przed przed wyborami zakłada że, że Senat wykorzysta dobrze czas do namysłu, który ma w przypadku tego projektu to oznaczać to będzie, że wybory w trybie korespondencyjnym trzeba będzie zorganizować w ciągu 12 dni łącznie z dostarczeniem wydrukowanie i dostarczeniem pakietów wyborczych wszystkim osobom, które chciałyby głosować korespondencyjne może PKW, bo tam również PKW ma nad tym pracować i minister spraw zagranicznych minister właściwy w sprawach tych państwowych minister zdrowia nie mogą tego wszystkiego już przygotować i tylko czekać na podpis prezydenta natychmiast potem ogłosić, jakie są formularze i zacząć drukować, ale to należało pytać jeszcze czas zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego samym wyborcom, żeby zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego tutaj tutaj chyba wypada ten przepis panie doktorze ten przepis, który wymaga zgłoszenia się w przypadku głosowania korespondencyjnego na ile mejle czytam w tym momencie te le te przepisy to tonie nie wypada obowiązek całkowicie nie wypada obowiązek zgłoszenia no bo po nim nie jest obowiązek wyborczy, żeby głosować korespondencyjnie tylko jest w dalszym ciągu prawo i to prawo potrzeba, a rozumie wciąż będzie można pójść do lokalu wyborczego jak najbardziej to znaczy ta ten projekt zakłada likwidacji głosowania w trybie stacjonarnym, ale pan pan mówi tym samym czy, że nie mogę przeżyć śmieje, ale to już naprawdę taki absurd, żeby czas, by za te wszystkie lokale wyborcze i jednocześnie o głosowanie korespondencyjne trzeba będzie powołać każdą komisję obwodową tak jak to jest tak jak to jest przewidziane przy każdych wyborach ta komisja obwodowa będzie Kol zbierać zbierać przesyłki głosami oddanymi korespondencyjnie ma potężny problem w tym, żeby traktować ten projekt inaczej niż tylko pewną prowokację dla dla podgrzania atmosfery opinii publicznej, bo wystarczy już naprawdę pobieżna lektura przepisów o głosowaniu korespondencyjnym, których tutaj ta ustawa zasadniczo nie modyfikuje to znaczy ten projekt nie zmienia tych terminów, które dotyczą głosowania korespondencyjnego-li do to już samo wystarczy zderzenie tych tych przepisów treścią projektu, żeby powiedzieć, że tego się po prostu fizycznie nie da, bo chciał być Starym świecie dawniej, kiedy głosowanie korespondencyjne było wykorzystywane m.in. osób z niepełnosprawnościami to taki pakiet wyborczy z kartą do głosowania tam różnymi innymi dokumentami musiał trafić do rąk własnych wyborców wyborczymi w tym przypadku wydaje się również tak miałoby być, ponieważ tutaj nie widać w tym projekcie zmiany tego tej procedury co oznacza, że listonosze w całym kraju oraz chyba nie wiem, kto wojsko i obrona terytorialna będą odwiedzać domy gospodarstwa w całym kraju, żeby wręczyć nam pakiety wyborcze tak, a potem od nas osobiście odebrać, bo też to ma być tak zrobione żeby, żeby było jasne, że ten, że ta karta do głosowania trafiła do do do komisji obwodowej tak jest to tutaj reguły się w świetle tego projektu nie zmieniają to znaczy my jako wyborcy mamy zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego do piętnastego dnia przed dniem wyborów ten przepis czy art. 53 BM w § 1 nie jest tutaj wykreślany czy przed zmieniamy le do siódmego dnia przed dniem wyborów ten pakiet ma do nas trafić ma zostać Doron doręczony, czyli Leo no musi być też element weryfikacji tożsamości osoby, która ten pakiet od 2 otrzymuje i kontakt z osobą, która ten ten pakiet przekazuje następnie ten pakiet odbiera, więc tutaj tego fizycznego kontaktu to na masową skalę nie da się nie da się w żaden sposób uniknąć i też, ale tą dzielnicą, kto miałby robić, bo to będą potrzebne nie tysiące ludzi, którzy by te formularze wyborcze dostarczali do domów pytanie oczywiście w jaki sposób lecz, skąd wiedzieli, jaki adres się zgłosić, bo przecież nie wszyscy mieszkamy tam jesteśmy zameldowani, a jeszcze w dobie Korona wirusa kwarantanny tego wszystkiego ja to też zupełnie, ale właśnie ustawa tego nie ogólnie nie przesądza tylko jest dużo mowy o tym, że w rozporządzeniach będą doprecyzowane te rzeczy czy tak można czy też te kwestie techniczne które, które dotyczą tego w jaki sposób koperty są dostarczane do to komisji obwodowej np. on już dzisiaj rzeczywiście są regulowane rozporządzeniami np. tryb odbierania kopert od od wyborców dostarczania do komisji obwodowych to już dzisiaj są przepisy rozporządzeń, ale te przepisy nie mogą modyfikować np. skracać czy czy jakikolwiek inny sposób zmieniać tego co wynika wprost ustawy, zwłaszcza terminów, zwłaszcza podstawowych reguł dotyczących weryfikacji tożsamości wyborców dotyczących zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego to wszystko zostaje musi zostać nim w rozporządzeniu zmienić nie można natomiast ustawy jest przy tym projekcie na szczęście jeszcze nie w ustawie w projekcie jest 1 punkt czy 1 przepis, który w zasadzie daje Państwowej Komisji Wyborczej możliwość modyfikacji czy odstąpienia od przepisów ustawowych to znaczy to jest kolejne kuriozum tego projektu to znaczy art. 7, którym pada, że Państwowa Komisja Wyborcza może określić inne niż w ustawie w kodeksie wyborczym warunki powoływania komisji obwodowych, czyli np. jak rozumiem decydować o tym, że te komisje obwodowe nie będą obsadzane tak jak dzisiaj przez osoby zgłoszone przez komitety wyborcze, ale będą np. obsadzane przez żołnierzy wojsk obrony terytorialnej czy czy policjantów no ja milczę, ponieważ procesuje to co pan, a co odpowiedział, ale może być tak np. komisja wyborcza będzie złożona z 1 osoby w takim razie tutaj tutaj też w tym wypadku akurat wydaje się to niemożliwe natomiast uzupełnienie składu komisji obwodowej, jeżeli np. komitety wyborcze nie zgłoszą tam swoich kandydatów czy swoich przedstawicieli może nastąpić to wolny sposób, jeżeli te przepisy wejdą w życie w taki sposób w jaki to Państwowa Komisja Wyborcza powstaną oczywiście nie zakładam, że PKW będzie tutaj działało swojej woli, ale jeżeli ustawa tego typu postanowienia wprowadzić w życie taka ustanie przed koniecznością realizacji zapewnienia, że ten proces wyborczy zostanie przeprowadzony jak będzie przeprowadzony to już to już inna sprawa, ale jeżeli ta ustawa wejdzie w życie na to PKW nie pozostanie nic innego jak tę ustawę realizować tak tak też przedstawiciele państwa komisji wyborczej i biura krajowego biura wyborczego twierdzi na antenie, że oni nic nie mogą zrobić oni muszą realizować przepisy bardzo mnie ciekawi wojen tak na chwilę zostawią w tym projekcie będziemy właśnie zaciekawiło to co pan powiedział, że uważa, że jest to swoistego rodzaju wrzutka, żeby emocje wzbudzić im i mam nadzieję, że że, że ma pan rację to znaczy i trochę tak zastępczy najlepiej radykalnej to o tym projekcie w ogóle rozmawiamy, bo w tym czasie moglibyśmy rozmawiać o nie przygotowaniu szpitali na walkę z epidemią o braku rzetelnych danych dotyczących zakażeń i śmierci z powodu Korna wirusa, a zamiast tego powinien nie tylko dziś, ale jutro wiele nasze uwagi będzie poświęcone na ten bardzo absurdalnej zdumiewający projekt specustawy dotyczącej głosowania powszechnego głosowania korespondencyjnego notowaniu takie mam wrażenie, że tracimy czas nerwy na coś co zdecydowanie nie zasługuje na uwagę, a zasługuje tylko na to żeby, żeby puścić to to nie pan dziesiątek, ale takie są prawidła poza tym jednak jakby nie było to są powszechne wybory prezydenckie i ani sąd w internecie, więc jednak wciąż jeszcze traktujemy poważnie, chociaż wydaje się, że parowej sprawiedliwość niekoniecznie dr hab wprost, że projekt projektodawcy zdecydowanie tych wyborów już poważnie nie traktują na co treść uzasadnienia tego projektu dobitnie wskazuje to zrealizowane Dawid Sześciłło z wydziału prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim bardzo dziękuję za rozmowę projekt mają państwo na stronach sejmowych w dziale druki zachęca można przeczytać całe uzasadnienie, który ma 8 akapitów kończymy analizy przygotowali państwo warto po granicznej realizował Adam wczoraj ja spotkam się z państwem jutro 1720 teraz czas na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA