REKLAMA

Ukraina: wielka reforma w cieniu pandemii, oligarchowie, korporacje czy rolnicy? Kto przejmie ziemie?

Światopodgląd
Data emisji:
2020-04-01 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie państwa zapraszam na światopogląd w ostatnich dniach tygodniach pewnie słyszeliście państwo już te frazy, bo korzystają z niej eksperci, że pandemia przedstawia lustro społeczeństwo, w którym mogą zobaczyć wszystko to co nie działało i teraz tym bardziej odczuwamy skutki tam, gdzie państwo było z tego przysłowiowego już kartonu tam, gdzie sprawnie dofinansowane były instytucje tam, gdzie ludzie nie płacono teraz Rozwiń » płacimy za to często wysoką cenę i tak też pewnie jest na Ukrainie, gdzie kłopoty czy wyzwania są pewnie podobne do tych polskich tylko po prostu bardziej tamtejsza służba ochrony system ochrony zdrowia jeszcze bardziej wymagał ratunku jeszcze przed pandemią tamtejsze instytucje i przede wszystkim wyzwania finansowe dlatego też, że potrzebuje Ukrainy bardzo wsparcia finansowego z Międzynarodowego funduszu Walutowego to w wczoraj przeprowadziła 2 od dawna przygotowywane, ale tak duże, że się rządy obawiały przeprowadzenia, ale w końcu właśnie pandemia koronę wirusa wymusiła 2 spore ważne decyzje w tym tzw. reforma rolna, więc o tej reformie państwo teraz powiemy oczywiście z pandemią Korona wirusa w tle państwa gościem jest Wojciech Konończuk ekspert ośrodka studiów wschodnich dzień dobre dzień dobry też kierownik zespołu Białorusi Ukrainy Mołdawii w tymże ośrodku studiów wschodnich, więc pozwoliłam sobie zacząć właśnie od pytania, bo to wydają się w tych dniach ważne i to, że ukraiński parlament ukraińskie władze były zmuszone w tak trudnych okolicznościach podjąć no tak ważną decyzję jak reforma reforma rolna czy reforma ziemi ziemska jak to określić, dlaczego to jest takie ważne były zmuszone też chciały to zrobić to znaczy z 1 strony wymaganie funduszu Walutowego stało się dobrym pretekstem, żeby wreszcie zebrać odpowiednią ilość głosów ukraińskim parlamencie te zmiany przegłosować tym się bardzo ważna jest przypomnienie kontekstu, że Ukraina do wczoraj była jedynym państwem, kiedy bardzo nielicznych państw Unii Europejskiej może tak, które nie miało wolnego obrotu ziemią rolną w tej ziemi nie można było swobodnie kupić swobodnie sprzedać odciął się zmieniło to rzeczywiście było 1 z 2 głównych wymagań MFW dla nowego progu dla uruchomienia nowego programu pomocy dla Ukrainy, który biorąc pod uwagę sytuacji, jakie dzisiaj gospodarka ukraińska społeczeństwo ukraińskie no to pieniądz rzeczywiście bardzo bardzo dzisiaj potrzebne z drugiej strony w programie prezydenta Kaczyńskiego 1 z najważniejszych punktów było właśnie przeprowadzenie tej reformy więc, gdyby się zbiegły się zbiegły z 1 strony wymagania oczekiwania Międzynarodowego funduszu Walutowego, a z drugiej strony to się idealnie wpisało w w program reform ekipy rządzącej przygotowania tej reformy trwały tak naprawdę od kilku lat pierwsze czytanie odbyło się jeszcze w zeszłym roku, więc widać też było że, że prezesowi Kaczyńskiemu na tym bardzo zależy na powiedzmy te konteksty są istotne, bo mówimy mówi pan, że podziemia należała de facto do państwa to był w zasadzie ostatni i niemalże trochę przesadza, ale ten fragment wspólnego dobra czegoś co zostało sprywatyzowane po roku dziewięćdziesiątym, więc wielkie pytania rozumiem było, kto przejmie teraz kto przejmie wykupi te ziemie, jaki będzie model własności tej ziemi w przyszłości są bardzo pytania bardzo ważne pytania, ale rzeczywistość rolna Och, niestety technologia, ale cały czas się zmagamy, więc mam nadzieję zaraz odzyskamy połączenie z Wojciechem ekonomiczną okiem eksperta ośrodka studiów wschodnich, więc ja pozwolę sobie może słowem wstępu do tego, o czym będzie mówił ekspert zwrócić uwagę, że duże pytanie dotyczyło przede wszystkim tego np. czy to oligarchowie w pewnym momencie będą mieli możliwość te ziemie przejąć z kumulować czy może korporacje międzynarodowe czy Ukraińcy czy słyszymy tak jak pani usłyszeć to wspaniale Wojciech Konończuk z państwa w tym właśnie trochę zaczęła zarysowywać duże pytanie było czy, więc bardzo kolokwialnie i tę część przejmą najbogatszy najbardziej wpływowi Ukrainie czy korporacje międzynarodowe, bo wiemy, jaka jest sytuacja na świecie taki model biznesowy posiadanie ziemi i upraw czy Ukraińcy będą to małe średnie gospodarstwa to są bardzo dobre pytania, na które w tym momencie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć z 1 strony do 15 ziemi należycie do państwa reszta ziemi jest posiadaniu byłych pracowników kołchozu ewentualnie ich w ich potomków paradoks sytuacji do przyjęcia tej ustawy ukraiński jest taki, że ziemi nie można było niemożna było sprzedawać ani kupować można młodzi liczyć to znaczy można było bezpośrednio prawda wśród wstępnych danych osoby, która była właścicielem ziemi w ten sposób przekazywać ta ustawa wprowadzi rynek obrotu ziemią rolną, ale stanie się osób dopiero w połowie przyszłego roku teraz opowiada pani pytanie do czego to może doprowadzić myśl spodziewamy i to są też rachuby władz ukraińskich jak rozumiem również funduszu Walutowego, że będzie to gigantyczny impuls rozwojowy dla potrzeb gospodarki ukraińskiej już dzisiaj ziemia, która jest uprawiana w formie dzierżawy jest dzierżawiona jest uprawiana przez wielkie Agro Holding ukraińskie ona generuje około 44% ukraińskiego eksportu to jest, gdyby ukraiński eksport Rolno-Spożywczy to jest no nie ma, że połowa ukraińskiego eksportu dzisiaj wiemy to jest taki 1 z takich powszechnych uchwały chyba tej informacji na temat Ukrainy do Sky, który ma najlepsze ziemie w całej Europie tak rzeczywiście jest, więc ten potencjał rozwojowy, jaki ukraińskich czarna ziemia czarno zimach tkwi on do tej pory niewykorzystywane więc, gdyby władze liczą na to, że wprowadzenie wolnego rynku obrotu ziemią będzie bardzo ważnym impulsem, który właśnie się kolokwialnie w wyrazie wyrazie będzie kotem rozwojowym dla całej gospodarki ukraińskiej miliardy do budżetu, ale rozumiem, że pomysł taki, że od połowy przyszłego roku ziemie mogą kupować wyłącznie osoby fizyczne obywatele Ukrainy nie więcej niż 100ha i tak ma być przez 2 lata, czyli teoretycznie to powinno zabezpieczyć taki model małych średnich z ukraińskiej głównie gospodarstw słowa tak rzeczywiście do do końca 2023 roku naziemną mogą kupować wyłącznie osoby fizyczne ukraińskie do 100ha potem ten limit zostanie podniesiony do 10 000ha w kolejnych latach i też założenie takie, że obcokrajowcy w myśl tej ustawy nie mogą kupować ziemi dzisiaj, ale będzie przeprowadzone referendum ogólnokrajowe wolno ogólnokrajowe, gdzie będzie właśnie postawione pytanie czy jest za tym, że dług, żeby obcokrajowcy mogli kupować ziemię na Ukrainie myślę, że wyniki tego referendum nie jest trudno przewidzieć oczywiście Ukraińcy, którzy generalnie byli niechętni tej umowy tej ustawie nasz prezent japońskiego pan zrobi to de facto wbrew woli dużej części społeczeństwa to społeczeństwo trudno w tym w tym momencie sobie wyobrazić, że się zgodzić na to, żeby ludzie bez, które nie mają paszportu ukraińskiego może nie mogli kupować, ale to pytanie o to jaki model gospodarowania zimą na Ukrainie w rezultacie tej reformy się się się dłoni jest cały czas pytaniem otwartym znaczy mamy mamy ramową umowę, która nie jest długa, która będzie wymagała szeregu aktów wykonawczych i ja jak zawsze tkwi szczegółach, więc w tym momencie odpowiedzenia na jasno precyzyjnie na pytanie do czego to może doprowadzić, jaki model rynku ziemi naszego sąsiada się z tego wyłoni nowe właściwie jest właściwie bardzo trudno ich państwa możliwe czemu Ukraińcy w większości są przybyli przeciwnie chętniej nieufność to jest szczyt co myślę, że to z 1 strony nieufność drugiej stronie to jest chyba też pewne takie przywiązanie do, jakkolwiek strasznie to nie zaś do tradycji sowieckiej, która żywiła ludziom doszło do głowy, że zima jest dobrem Narodowym, którego nie powinno kupować sprzedawać powinno być własnością prawda głównie państwa, więc się z tego wynika, ale też chyba trochę z niewiedzy to znaczy toczy mówił na początku Krajna z 1 z ostatnich państw nawet w Europie które, które takich rozporządzeń wolnego warto się do tej pory nie przyjęły czy pan się takim, które jeszcze ma możliwość wpływania kształtowania tego modelu tak, bo tu oczywiście wchodzą różne oczekiwania też różne pomysły na rolnictwo oraz na świecie się dyskutuje mówi więcej o potrzebie bezpieczeństwa teraz pandemia też pokazała żywnościowego czy produkowanie na miejscu o ekologii, ale z drugiej strony oczywiście mamy duże korporacje dużą produkcję na tą charakterystyczną dla Ukrainy system tych oligarchów, którzy mogą zbudować jeszcze do tego latyfundia ziemskie to jest to jest bardzo ważna sprawa teraz udział istnieją też kolejny paradoks tkwi w obecnym modelu rynku rzymskiego na Ukrainie mamy mamy kilkanaście wielkich latyfundiów oligarchicznych ukraińskich, które dzierżawią one nie są właścicielami, ale dzierżawią po kilkaset tysięcy hektarów ziemi da, więc często ten model porównywany do dawnego modelu magnackiego dawnej Rzeczpospolitej przedrozbiorowej to prawda, gdy na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej były te gigantyczne latyfundia Potockich Branickich Radziwiłłów tak dalej, więc 6 zlotego porównywalne ta ustawa, która jak mówiliśmy ogranicza ilość posiadanej ziemi do 10 000ha ona uderzy w wielkie latyfundia niektóre z nich mają po 400503 000ha ziemi, więc pytanie czy w tych aktach wykonawczych, o których mówiłem wcześniej, które będą bardzo ważne, jakie w nich będą zapisy będą tam zapisy, które będą uniemożliwiały koncentrację ziemi właśnie wraz ze w rękach de facto prowadzących do 1 adresu gospodarczego czy do 1 ukraińskiego oligarchy tego tego dzisiaj nie wiemy też na koniec właśnie to jest także trasy uproszczeń, ale w roku głównym takim wrogiem funduszu Walutowego, który pożycza pieniądze Ukraińcom jest Ihor Kołomojski, bo ta ustawa jest jakby nowy nacisk był, żeby nie sprzyjała oligarchą, a po drugie jest to druga ustawa, która to przyjęta dotyczy banków ściśle, mówi że mają mu nie oddawać prymat w banku tak wczoraj też przegłosowano tzw. ustawę bankową to też drugie wymaganie ze strony Międzynarodowego funduszu Walutowego, która ma być taką przy tak takie taką samą, która postawi możliwość odzyskania przez Ihora kołomyjskiego prymat banku jest najważniejszy bank na Ukrainie największy, który stał znacjonalizowany w 2016 roku trafił w ręce państwa za symboliczną jedno hrywna no i Ihor Kołomojski, które miał na pieńku z poprzednią władzą jest nieco bliżej tej obecnej ekipy rządzącej, chociaż tam też nie wszystko się gładko między prezydentem Kaczyńskim i oligarcha Kołomojski układa próbuje ten bank odzyskać, a przynajmniej jakiś jakoś, by sowitą kilku miliardową w dolarach rekompensata za ten bank międzynarodowy fundusz walutowy walutowe, mówi że Ukraina dostanie pieniądze z nowego programu, ale drugim warunkiem obok rynku ziemi jest właśnie przyjęcie ustawy, która uniemożliwi zwrot banku albo trwać banku Kołomojski Emu ewentualnie wypłacenie mu sowitej rekompensaty za ten bank bardzo dziękuję to są niezwykle ważnej fascynujące procesy i to wszystko dzieje się w cieniu pandemii również na Ukrainie, która zmaga się wirusem i jedno jest wdaje się jako państwo do słabsza niż wiele niż inne pozostałe europejskie państwa bez tym wielkim wyzwaniem zmierzyć będziemy też informować Wojciech Konończuk ekspert ośrodka studiów chodnik był państwa gościem jeszcze raz dziękuję informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA