REKLAMA

Skarga Towarzystwa Chrystusowego oddalona. SN utrzymał milionowe odszkodowanie dla ofiary księdza pedofila

Analizy
Data emisji:
2020-04-01 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie z nami telefonicznie dr hab. Paweł Borecki z zakładu prawa wyznaniowego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego witam serdecznie na antenie dzień dobry pan wielu różnych i będziemy rozmawiać o wyroku Sądu Najwyższego ale zanim powiemy dokładnie co Sąd Najwyższy powiedział to będziemy musieli i dla mnie i częściowo też dla słuchaczy stworzyć mały słowniczek panie doktorze czym różni oddalenie skargi Rozwiń » kasacyjnej od częściowego odrzucenia skargi kasacyjnej, bo takimi pojęciami posługuje się komunikat Sądu Najwyższego różnice są czytelne w przypadku belek mamy do czynienia z bezradnością merytoryczną skargi w przypadku od odrzucenia są to zarzut natury proceduralnej rozumiem no dobrze, czyli pierwszym przypadku mamy, bo brak podstaw merytorycznych, a drugim przypadku są to wątpliwości natury proceduralnej rozumiem, czyli tak czy siak strona, która przegrywa, której skarga została oddalona i odrzucona nie miała racji to jest ważne, dlatego że będziemy dzisiaj rozmawiać na temat wczorajszego wyroku, który właśnie posługuje się tymi 2 pojęciami oddalenia odrzucenia częściowego skargi kasacyjnej wniesionej przez Towarzystwo Chrystusowe sprawę komentujemy już od kilku lat jest to sprawa pani Katarzyny ofiary księdza, który był, u którego zwierzchnikiem było Towarzystwo Chrystusowe pani Katarzyna jako dziewczynka mówi nastolatka była więziona przez tego księdza wita prześladowana i gwałcona wygrała sprawę i ten ksiądz po pierwsze, sąd ksiądz został skazany karnie na 4 lata więzienia, ale ona też wygrała sprawę o odszkodowanie i jak stało panie doktorze, że owa sprawa słynna na całą Polskę milionowe odszkodowanie wczoraj znowu była rozpatrywana przez Sąd Najwyższy co tam się stało po drodze jest dokładnie tej sprawy nie badał wyznaczenie miałem dostępu do, a sprawy natomiast przy w szczególności Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii zagranicznej zakwestionowało m.in. podstawę prawną odpowiedzialności zakonu dla działania swojego swojego funkcjonariusza jest sprawa precedensowa, ponieważ dotychczas nie zdarzyło, żeby Sąd Najwyższy rozpatrywał kwestię odpowiedzialności instytucji kościelnej dla działania podległego jej pochodne, czyli z tego rozumiem Towarzystwo Chrystusowe nie zgadzało się spod z najważniejszych częścią całego sporu, czyli z tym, że odpowiada instytucja kościelna za przestępstwa popełnione przez swojego podwładnego w tym przez konkretnego księdza między to był argument zasadniczy tym, że ostatecznie od stało się argumentacja Sądu Apelacyjnego wcześniej sądy Okręgowego, że sprawca podlegał instytucji kościelnej i w związku z tym w szczególności Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii zagranicznej i w związku z tym ponosi odpowiedzialność obu Towarzystwo na zasadzie od odpowiedzialności działania podwładnego, ponieważ rząd dopuszczali sprawca dopuszcza się tych haniebnych czynów, wykonując posługę kapłańską czy tak powiem przy okazji wykonywania posługi poselskiej to pozostało monit bank jak najbardziej poprawie interpretowano oceniane przez sądy kolejnych instancji i tym, że czeka na uzasadnienie orzeczenia Sądu Najwyższego mam nadzieję żoną każe się w niedługim okresie czasu będzie można to orzeczenie komentować dokładniej przeanalizować i no co dużo mówię ja się cieszy z tego orzeczenia, ponieważ ono daje nadzieję spraw ofiarom podobnych przedtem ze strony instytucji kościoła katolickiego na dochodzenie sprawiedliwości dochód dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę szkodę, a ja no to oczywiście była sprawa jednostkowa rozstrzygnięta w izbie cywilnej Troyes sędziów rozpatrywało ją nie ma zatem jak rozumiem tego waloru zasady prawnej, ale można się będzie posługiwać innego rodzaju sporach sądowych, wskazując na to, że Sąd Najwyższy też tutaj się wypowiedział ważny jest jak rozumiem to, że sąd nie dał się przekonać argumentacji, że kiedy ksiądz popełnia przestępstwo a, a robi to no nie jest na zlecenie zwierzchników to mimo wszystko występuje jako ksiądz, a nie po prostu w tym momencie prywatny człowiek zupełnie niemający związku i żadnych związków z kościołem pełni bardzo się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, bo proszę pamiętać, że w tym przypadku analizowany, aby i pralka działał okazywał się ofiarą swoich towarów PIT i instytucjach kościelnych był widziany jego obecność w takich relacjach bardzo powoli współ bliskich z uprawą była akceptowana przez zwierzchników nikt nie pytał, dlaczego taka nie inaczej po zachowują się, więc to było to było jakoś dziwnym trafem akceptowane dopiero 1 osoba dodaje psycholog świecka zwróciła uwagę, że coś się nie porządku zawiadomiła organy policji, ale instytucje kościelne czy w tej sprawie w ogóle traktował jako rzecz oczywistą, że dorosły mężczyzna pojawił się bardzo dziwnych sytuacji w towarzystwie nastolatki wszystko było prą ku tak zapewne nawet gdy gdy sprawca, działając jako podwładny danej instytucji niejako przy okazji dopuszcza się wyrządzenia szkody również ponosi odpowiedzialność taka jest utrwalona wykładnia art. 430 kodeksu cywilne 1 to nie jest tak, że ta podległość musi być przy przy wyrządzeniu szkody musi być bezpośrednia musi być oczywista w czasie jest stanowiskiem Sądu Najwyższego jak najbardziej zgodnie z no właśnie pamiętam, że sama pani Katarzyna w takich wstrząsających wywiadach prasowych mówiła o tym, że w była przetrzymywana na parafii przez tego księdza, gdzie również pojawiali się inni młodzi księża i oni widzieli ją spotykali wiedzieli żona tam jest dzień noc i a nie reagowali ja rozumiem, że tutaj sam fakt ten, że ta instytucja żaden sposób nie próbowała zapobiec też ma znaczenie, że mogłaby ratować swoją swoją swoją sprawę czy to Towarzystwo Chrystusowe mogą jakoś bronić, gdyby udało, chociaż 1 dowód na to, że próbowało ochronić tę dziewczynkę, ale to nie było ani razu takich sytuacji to jest przerażające to oznacza mówiąc językiem sportowym czerwoną kartkę wobec instytucji kościelnych, które zamiast chronić opiekować się w sensie pozytywnym osoba słabszymi mu 3 dni oddaje je na pas te bestią w sutannach, które w takich instytucjach specami nieco pojawiają i tym wypadku pewne tak miało miejsce ja jestem ciekaw tego nie udało się wykazać czy zwierzchnicy redakcje wiedzieli o jego o jego zachowaniach skoro dziecko widzieli te prawdy naocznie kontra 3 tego księga pełno spraw też pani redaktor mówi byli u niego na terapię czy to również było wiadomo jedynie głośnikom toczy się sprawa, którą teraz nie da się udowodnić byka chociaż, gdyby dało wykazać to mielibyśmy dodatkową przesłanką odpowiedzialności osoby prawnej w tym wypadku instytucji kościelnej działania swoich organów zwierzchnik, które dopuszczały godzimy się na wyrządzenie krzywdy szkody niematerialnej i opinie, że haniebnych działań spraw, ale się do rozważań toalety tak czy do poczekamy też uzasadnienie ze strony Sądu Najwyższego ciekawa jest też reakcja Towarzystwa Chrystusowego, dlatego że oprócz tego, że złożył kasację teraz już wczoraj przegrało to oprócz tego również odpowiedziało na apel 2 osób Agnieszki Ziółkowskiej poznanianki aktywistki i Pawła Ostrowskiego z ruchu czystych serc i te 2 osoby apelowały do zakonu, żeby wycofał to o kasację ten wniosek o kasację nie wskazywały właśnie na to, żeby po prostu kościół, że odpowiedzialność za czyny duchownego i ciekawą rzecz to oko Press przytacza akurat, relacjonując całą sprawę, że Chrystus owcy w końcu odpowiedzieli na te apele i to proszę posła co konkretnie padło zastosowana przez sąd jeszcze chodzi o sądy wcześniejszych instancji zastosowana przez sąd wykładnia przepisu mówiącego o odpowiedzialności instytucji za czyny popełnione przez 1 z członków rodzi poważne wątpliwości i teraz uwaga może stanowić przestrzeń do nadużywania tego przepisu w przyszłości wobec innych instytucji nie tylko kościelnych zaczynają się panie doktorze w sytuacji, którą znamy realnej nie wymyślonej przez chrystusowców w jaki sposób miałoby być ten przepis wykorzystywany przeciwko Kościołowi przez jego ofiary lub też udawane ofiarom to redaktor ja myślę sobie ta, gdzie ten tak czy i jest to pierwszy przypadek, że sprawa dotarła do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy podzielił wykładnię przyjętą przez sądy niższej instancji co do interpretacji art. 430 kodeksu cywilnego, aby jeszcze mówiąc obrazowo w tej sprawie szampana nie otwierał, ponieważ jest jeszcze coś takiego jak na skargę nadzwyczajną słowo może w szczególności wnieść prokurator generalny środowiska klerykalne będą się bronić, ponieważ ta pani Katarzyny jest sprawą precedensową ona dotarła aż do Sądu Najwyższego i od wczorajsze orzeczenie Sądu Najwyższego daje nadzieję ofiarom podobnych czynów dokonanych przez funkcjonariuszy kościoła katolickiego i tylko taka bardziej zrozumieliśmy panie doktorze ja muszę przypomnieć chronologię najwyższym ksiądz został skazany karnie na więzienie to wprawdzie zmniejszyli wyrok zaś na 4 lata, bo przecież, dlaczego gwałciciel, który torturuje dziewczynkę miałby dłużej spędzić czas w zakładzie karnym, ale został skazany nie było wątpliwości co do czynów w jaki sposób Towarzystwo Chrystusowe twierdzi, że teraz będzie nadużywany ów art. 3430 KC do owych wobec instytucji nieuczciwie skoro mieliśmy czarno na białym wskazanie najpierw sprawcy, a potem dopiero wyciągnięcie wniosku, że instytucja odpowiada ze swojego podwładnego to jest jakaś bardzo pokrętna logika albo nieprzygotowanie się na tę sytuację kościoła jeszcze nie wymyślił lepszego lepszego sposobu komunikowania pani redaktor były charakterystyczne dla instytucji kościelnych dla części ludzi kościoła Przemka krytyka instytucji kościelnych ludzi kościoła jest traktowana jest interpretowane jest ogłaszana jako atak na kościół i w tym od punkty w tym stanowisku Towarzystwo Chrystus owców jest bardzo czytelna sugestia, że to też jest atak na kościół jako całość, czyli mamy tutaj do czynienia w mojej interpretacji z logiką oblężoną twierdzę, że teraz zaczną się po, gdyby powtórzyć sytuacja ze Stanów zjednoczonych, ale z Ameryki czy w innym kraju pomimo, gdzie miały miejsce podobne sytuacje podobne procesy w związku, ale uczczona, ale zaraz bądź nie było tam nadużyć pt. fałszywa ofiara wyciąga mnóstwo pieniędzy od kościoła to jeszcze przez co to jest właśnie taka tego typu nagrać charakterystyczne dla części instytucji kościelnych umowy w ogóle powiedzmy sobie otwarcie ciągle dominujące w kościele polskim, że wszelka wszelkie podważanie stanowiska kościoła czy krytyka ludzi kościoła jest traktowane jako atak na całą instytucję nadal jest to moim zdaniem odwołanie się do logiki oblężonej twierdzy Solidarności korporacyjnej jak tak odbieram to jest oczywiście stanowisko, gdy Towarzystwo Chrystus owców min był rażony w tym oświadczeniu jest dobiera sobie sytuację, bo każda sprawa jest przez sąd interpretowany indywidualnie oceniana indywidualnie i trudno sobie za założyć, że nagle wszystkie polskie sądy en bloc bezwzględnie ma za aspekty poszczególnych spraw będą żądać odszkodowania zadośćuczynienia automatycznie na rzecz ofiar przestępcy Cygana bez rozpatrzenia wnikliwego materiału przedstawionego postępowań jak ja uważam, że jest to, że nie są to insynuacje i które mają na celu obronę stanowiska instytucji, która poczuła się zagrożona tym przypadku, ale przegrała Sąd Najwyższy wczoraj Allegro, gdzie wczoraj oddalił i częściowo odrzucił skargę kasacyjną Towarzystwa Chrystusowego i 1 000 000zł odszkodowania pozostaje przy ofierze księdza i takie jest taki jest koniec, chyba że pan dr Paweł Borecki ma rację i zostanie złożona przez prokuratora skarga nadzwyczajna wtedy będziemy ponownie wracać do tej historii dr hab. Paweł Borecki z wydziału prawa administracji UW był państwa moim gościem kończymy już te analizy przygotowały dla państwa Bartłomiej Pograniczny realizował Adam Szurek za chwilę informacje, a po nich kultura osobista, a po dwudziestej uwaga dietetyczka i państwa pytania i sposoby na zdrową dietę w czasie kwarantanny Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA