REKLAMA

Niskie zarobki, duża odpowiedzialność: "Odpowiadamy własnym majątkiem i prawem wykonywania zawodu"

OFF Czarek
Data emisji:
2020-04-02 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
42:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj państwa i moim gościem przez Skype jest dr Matylda Witkowska wiceprezes krajowej rady diagnostów laboratoryjnych dzień dobry witam serdecznie pani doktor dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu potrzeba państwu wiedzieć, że na początku był diagnosta laboratoryjny, który rozumie, w którym momencie jako pierwszy dowiedział się, że w Polsce mamy Korona wirusa zastanawia się pani doktor jak to wszystko wygląda mówi się o oczywiście braku tych testów może do Rozwiń » tego też dojdziemy, w którym momencie, ale są ci, którzy ci z nas szczęśliwcy tak się wyrażę, którzy mieli możliwość zrobienia takiego testu i teraz ten test trafia do laboratorium trafia do diagnostów jak wygląda procedura jak to wygląda od nomen omen kuchni Szanowni Państwo pamiętajmy, że podstawą do wykonania takiego badania jest prawidłowo pobrany materiał to jest taki pierwszy punkt, w którym jako diagności w naszej pracy mamy do czynienia to jest nasz pierwszy etap, czyli ocena czy materiał pobrany nadaje się nadaje się do wykonania dalszej procedury wydaje mi się, że często i zresztą trafiają do mnie takie takie informacje, że materiał pobierany jest niewłaściwe niewłaściwy sposób i być może to również często wpływa na wydłużenie czasu uzyskania wyniku przez przez naszych pacjentów na to musimy zwrócić uwagę również jako diagności laboratoryjni, ponieważ od tego etapu zależy nasza późniejsza praca, czyli prawidłowo pobrany materiał podstawą sukcesu mówiąc kolokwialnie natomiast gdy już ocenimy czy taki materiał diagnostyczny nadaje się do dalszej do przeprowadzenia dalszej procedury następnie wdrażamy ją, czyli mówiąc bardziej obrazowo próbujemy z pobranego materiału tego wirusa jakoś uzyskać używamy do tego oczywiście specjalnych procedur odczynników, ponieważ musimy dobrać się mówiąc również kolokwialnie do wnętrza naszego wirusa, czyli musimy go pozbyć tego wszystkiego co stoi nam na drodze do tego co nas najbardziej interesuje czy do jego materiału genetycznego, który znajduje się pod otoczką, która akurat ten Korona wirus stawką 2 posiada musimy zniszczyć wszystko co stoi na naszej drodze i następnie przejść do kolejnego etapu, czyli izolację tego materiału genetycznego to jest absolutnie pierwszy najważniejszy etap, ponieważ następnym etapem tego całego badania całej tej niestety długiej procedury jest przepisanie RNA, czyli kwasu rybą klej nowego, bo pamiętajmy, że ten Korona wirus w swoim wnętrzu posiada właśnie kwas rybą Klein nowe musimy go następnie w reakcji odwrotnej transkryptazy przebieg przepisać na kwas detoks rybom uklei nowe idee no, ponieważ tylko dna może być produktem do reakcji PCR, której zapewnienie zapewne państwo już bardzo dużo słyszeliście na tym polega cała ta procedura pamiętajmy, że niestety jak państwo pewnie usłyszycie sami opis jest bardzo skomplikowany i cała ta procedura niestety również jest skomplikowana długotrwała także tym na co dzień obecnie zajmują się diagności laboratoryjni to jest teraz ona zasadniczo to nad tym pracujemy i to dzięki czemu wyszliśmy niejako mówiąc szczerze trzęsienia, w którym w ostatnim czasie niestety pozostawaliśmy, ponieważ Dong medycyna laboratoryjna taki Kopciuszek tak to sobie możemy wizualizacje, które przez lata niestety no doceniony nie był diagności laboratoryjni też należą do do to docenianej przez ministerialnych oficjeli nie tylko przez ministra Szumowskiego, ale wszystkich pozostałych i ze wszystkich innych opcji politycznych również na nie znaleźliśmy do tej pory takiego partnera, który chciałby się problemami medycyny laboratoryjnej zająć się, że pamiętajmy jak zresztą widzimy w tym momencie jest to absolutnie kluczowe kluczowe obszary medycyny bez diagnostów laboratoryjnych bez naszej pracy praktycznie w tym momencie stalibyśmy sparaliżowani no bo i tak jest naturalizować, ale pani doktor diagnosta laboratoryjny i właściwie, kto to znaczy jak zostać albo jakie uprawnienia, jaką edukację posiada diagnosta laboratoryjny i czy każdy diagnosta laboratoryjny może badać np. próbki carską w 2 diagnosta laboratoryjny jest to absolwent pięcioletnich studiów medycznych na kierunku analityka medyczna medycyna laboratoryjna do niedawna była jeszcze otwarta ścieżka tzw. studiów podyplomowych dla absolwentów biologii czy biotechnologii mogli oni w trybie dwuletnim również na uczelniach medycznych odbyć takie na studia podyplomowe wtedy również nabywali uprawnienia diagnosty laboratoryjnego proces kształcenia diagnostów jest długotrwały pamiętajmy, że oni po skończeniu tych studiów medycznych na kierunku analityka bądź medyczna laboratoryjna następnie rozpoczynają szkolenie specjalizacyjne, za które żeby było śmieszniej sami płacą i to są, a mówię to doświadczenia, ponieważ jestem takim diagnostą laboratoryjnym, które kończy właśnie specjalizację ma specjalizacja kosztowała nie chcę państwa skłamać, ale chyba około 20 000zł co przy zarobkach czy płacy zasadniczej, która oscyluje w okolicach płacy minimalnej jest dla nas kosztem ogromnym także jest to dość duży problem ale, przechodząc do drugiego pytania pana redaktora czy każdy diagnosta może Szanowni Państwo mamy swoje specjalizacje tak jak już wspomniałam nie każdy diagnosta nie każde laboratorium, bo to jest również bardzo istotne wykonuje na co dzień badania technikami biologii molekularnej oczywiście po przeszkoleniu możemy rozpocząć wykonywanie wykonywanie tych badań natomiast oczywiście również w trakcie trwania studiów uczymy się o technikach biologii molekularnej także nie jest dla nas jakaś ogromna nowość natomiast oczywiście w rutynowej naszej pracy techniki są stosowane, ale być może nie dokładnie ta technika, która potrzebna jest akurat przy wykonywaniu tych oznaczeń w kierunku ochrona wirusa carską 2, a ilu mamy w Polsce diagnostów laboratoryjnych znajdzie ponad 16,51000 około 16 700 nie wszyscy oczywiście oni pracują pracują zawodzi natomiast to są dane z rejestru diagnostów laboratoryjnych, które prowadzi krajowa izba diagnostów laboratoryjnych, a specjalistów mikro biologów specjalistów tutaj z podziałem na specjalizację, ale nie proszę pamiętać, że to nie tylko specjalista mikrobiolog może wykonywać badania, ponieważ mamy jeszcze genetyków technikami biologii molekularnej pracują również diagności ze specjalizacją ogólną, czyli diagnostyka laboratoryjna u nas niestety nie jest do końca tak jak lekarzy kardiolog wada serca itd. my łączymy bardzo często nasze nasze techniki, ponieważ różne choroby różne wirusy różne bakterie grzyby są wykrywane w różnej specjalności laboratoria także u nas jest migracja technik pomiędzy poszczególnymi laboratoriami natomiast jeszcze raz podkreślę nie każde laboratorium stosuje techniki biologii molekularnej natomiast co do podziału na specjalizację czy specjalności tutaj często te badania różnymi technikami mieszamy no ale rozumie, że oprócz tego, że ktoś może badania przeprowadzić to jeszcze jest także chyba trzeba mieć odpowiednie uprawnienia, żeby tak powiem całą stanowczością swojego wykształcenia zawodu i pieczątki stwierdzić, że tak jest wynik ani innych to prawda to jest to, o czym mówi pan redaktor jest to etap autoryzacji wyniku do autoryzacji wyniku prawo mają tylko łącznie diagności laboratoryjni, ale pamiętajmy, że w laboratoriach medycznych laboratoriach diagnostycznych nie pracują tylko diagności pracują także technicy analityki medycznej pracują biolodzy biotechnolodzy także, ale pamiętajmy liderem, czyli tą osobą, która naprawi autoryzacji, czyli postawienia takiej kropki nad i nad całym wynikiem ma diagnosta laboratoryjny ile w Polsce może nie padnie tyle chodzi o liczbę być może pani na tę liczbę, ale czy wystarczająca czy niewystarczająca liczba laboratoriów czy chodzi panu redaktorowi o o laboratoria, które wykonują obecnie badania w kierunku Korona wirusa myślę, że ta liczba laboratorium musi absolutnie zwiększa ona będzie się zwiększać pamiętajmy, że no cóż oko uwagi tak jak wspominałam wcześniej przez 30 lat nie było skierowane na laboratoria medyczne nie było skierowane na medycynę laboratoryjną i nagle musimy przeprogramować, jakby myślenie całego systemu opieki zdrowotnej i zauważyć, że rola diagnostyki laboratoryjnej medycyny laboratoryjnej jest absolutnie kluczowa stąd w tempie błyskawicznym doposażone są kolejne laboratoria, które do tej pory w odpowiedni sprzęt być może wyposażone nie były i diagności są szkoleni do wykonywania do wykonywania tych badań, a czy to da się tak zrobić z dnia na dzień to znaczy, gdybym siedział pani doktor od jutra potrzebujemy 5 laboratoriów panią dobra to już wchodzę na stronę, gdzie za mawia nie wiem 4 piece i 20 Witek i będziemy panie redaktorze przede wszystkim, gdyby pan do mnie zadzwonił tobym panu powiedziała, że ja w tym momencie za powstanie tych laboratoriów nie odpowiadam cały nadzór tutaj krajowa izba diagnostów laboratoryjnych unika koordynuje działania działania koordynuje Ministerstwo Zdrowia we współpracy głównym inspektorem sanitarnym także wszystko to co państwo obserwuje się to są efekty działania właśnie tych tych 2 podmiotów czy Ministerstwo Zdrowia i główny inspektor sanitarny inspektor sanitarny tak w tym momencie oni odpowiadają za całe lub oczywiście cała pana, za który opieki zdrowotnej to jak bardzo rozumiem, bo już chyba 24lutego premier Mateusz Morawiecki mówił, że jesteśmy gotowi na pojawienie się Korona wirusa w Polsce rozumiem, że to oznaczało także odpowiednią liczbę laboratoriów i personelu czy diagnostów panie redaktorze proszę pamiętać, że to pandemia stron boryka się w tym momencie cały świat ma swoje etapy i to naprawdę tak przebiega to nie jest akurat żadna demagogia jesteśmy na konkretnym etapie i wszystkie kraje, które przez ten cały koszmar pandemii przechodzą dostosowują swoje działania do określonego etapu, na którym się znajdujemy czy byliśmy gotowi nie umiem panu na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie powinno być jego adresatem, bo nie ja odpowiadam niejako ordynuje cały ten proces myślę, że akurat koordynacja procesu diagnostyki laboratoryjnej w kierunku tego Korona wirusa powinna też w jakimś stopniu dotyczyć diagnostów laboratoryjnych, którzy na miejscu np. tak jak ja akurat w tym momencie w Poznaniu znamy sytuację, jaka tutaj ma miejsce prawda, które laboratoria pracują ile, jakie mają moce przerobowe czy gdzieś np. można badań trochę dołożyć czy nie trudno jest koordynować jedno z chowu z Najwyższego ani, która to ja proponuję, żebyśmy do tego wątku powrócić po informacjach, które się zbliżają, a do tego wątku przygotowania też koordynacji powrócimy po informacjach dr Matylda Witkowska wiceprezes krajowej rady diagnostów laboratoryjnych jest państwa moim gościem informacji o jedenastej 20 po informacjach wracamy czarę państwa moim gościem przez Skype jest dr Matylda Witkowska wiceprezes krajowej rady diagnostów laboratoryjnych o pracy diagnostów dzisiaj rozmawiamy powrócę do pytania o kuchnie to znaczy jak długo średnio oczywiście test trwa, jeżeli nie ma żadnych wyzwań jak długo może trwać, jeżeli te wyzwania się pojawiają i też, jakiego sprzętu używa się trochę mając namyśli to że, gdybyśmy mieli nagle otworzyć dodatkowe laboratoria to jest coś rozumiem, że tak, by nie jest pani odpowiedzialność, ale czy sprzęt personel przygotowanie to jest coś co można zrobić z dnia na dzień to wymaga tygodni może miesięcy, a może lat panie redaktorze jeszcze raz wrócę tutaj do do tego momentu kobiet samego pobierania materiału pamiętajmy, że na całkowity czas wykonania badania wpływ ma również choćby sam czas transportu materiału to również musimy, jakby w tę całą procedurę włączyć poza tym pamiętajmy, że oznaczenia kierunku Korona wirusa metodami molekularnymi wykonywane są w pewnych seria, czyli nastawiamy Serie wkładamy do aparatu, który nam naszą pracę w codziennych warunkach wspomaga następnie przed dokonujemy dalszej dalszej analizy tego tego materiału natomiast co jest tutaj kluczowe my pewnych reakcji nie przyspieszymy, bo nie jesteśmy w stanie tyle trwają procedury i niestety ten czas czas samych reakcji jest bardzo bardzo długi natomiast ja zauważyłam, że politycy często tutaj się prześcigają się badanie trwa 3 godziny 2 to są czasy samych reakcji my chcielibyśmy wierzcie mi państwo każdy diagnosta w tym kraju chciałby to badanie dla państwa zrobić 3 godziny tylko nie każdy jest w stanie np. pobieramy próbkę w mieście położonym 50 km od Poznania transportujemy ją następnie do Poznania ta próbka do nas trafia musi zostać zarejestrowana dokonujemy też wstępnej takiej oceny czy to badanie nadadzą ucieczka próbkę nadaje się do dalszego badania czy też nie wszystko to składa się na ten czas badania, a jeżeli ta próbka czy to ten materiał pobrany od pacjenta trafi do nas już po nastawieniu tej całej serii, która poszła musi poczekać na następną następną przygotowywaną serii oznaczeń dlatego ten czas badania, które wstępnie podawało PZH moim zdaniem jest bardzo bezpieczny to 18 godzin i oczywiście wszyscy jeszcze państwo wszyscy diagności w tym kraju starają się oznaczyć, kto rzeczywiście wykonują badania, starając się, że ten czas maksymalnie maksymalnie minimalizować lekko jak, jakkolwiek to nie zabrzmi natomiast pracujemy pamiętajcie państwo pod ogromnym pod ogromną presją w warunkach nieprawdopodobnie ciężkich kombinezonach, które ograniczają ruch kombinezonach, w których ludzie się gotują w maseczkach, które powodują, że ludzie się duszą sama czy miał okazję taką założyć, więc wrażenie jest po prostu dla osoby z lekką klaustrofobię no dość tragiczne dlatego pamiętajmy o pracy tych ludzi oni u nie na złość państwo pracują tak długo tylko po prostu tyle trwają procedury wszyscy chcielibyśmy je skrócić pojawiają się przecież też doniesienia ze Stanów zjednoczonych o tym, że pewna firma wprowadziła pamiętajcie szybki molekularny to jest to też ma bardzo bardzo duże znaczenie, które trwa 5 minut, jeżeli tak to dla mnie jesteśmy już w tym momencie diagnostycznym kosmosie, bo jeżeli izolacja materiału genetycznego i odwrotnej transkryptazy i reakcję PCR może zająć 5 minut to wierzcie mi państwo jesteśmy już w innej lidze bardzo bym chciała, żeby te aparaty trafiły do Polski, żebyśmy mogli dla państwa tymi metodami pracować natomiast nią szczerze wątpię, ponieważ widzimy jak wygląda dynamika rozwoju pandemii w stanach Zjednoczonych jak bardzo oni na miejscu potrzebują potrzebują tych aparatów w związku z Czech w Polsce nadal mamy te aparaty, które pracują po prostu dłużej pamiętajmy też, że teraz ta Super szybka metoda ze Stanów zjednoczonych będzie potrzebowała też walidacji, czyli sprawdzenia właśnie w tzw. ogniu czy ona będzie możliwa czy wyniki będą wiarygodne miarodajne natomiast no chciałabym, żeby i w Polsce taka metoda się pojawiła pani doktor pojawiają się też informacje o tym, żeby być stuprocentowo albo dużej części pewnym, że wynik jest pozytywne albo negatywne należy tam próbkę każdą grupę zbadać dwukrotnie czy badać dwukrotnie powiem szczerze, że nie słyszałam o takiej takiej procedurze natomiast pamiętajmy, że początkowo wyniki były sprawdzane wszystkie wyniki były dodatnie były przesyłane do PZH, które sprawowało sprawowało nadzór i myślę, że tutaj tutaj jest akurat ta kwota podwójna podwójna reakcja natomiast pamiętajmy też o 1 bardzo w tym momencie istotnej rzeczy nowe laboratoria, które powstają to jest dla nas w tym momencie błogosławieństwo wszyscy diagności, którzy tam teraz na tej pierwszej linii frontu pracują dokładają wszelkich starań, ale pamiętajmy tutaj jest gorący apel oni muszą być zabezpieczeni środki ochrony indywidualnej jest absolutnie ogromna konieczności oni muszą być bezpieczni, ponieważ nie możemy dopuścić do zakażenia tym ochrona wirusem też wśród personelu laboratoryjnego po to, nas po prostu złoże mówiąc brzydko na łopatki in dlatego apeluję o to, żeby wszyscy dyrektorzy i czy prezesi podmiotów leczniczych w kraju zwrócili szczególną uwagę również na diagnostów, którzy w tym momencie akurat nie wykonują badań w kierunku Korona wirusa metodą PCR, bo pamiętajmy Szanowni Państwo 1 chorzy naukowych 19 mają też wykonywane wykonywane badania rutynowe z najzwyklejszą w świecie morfologię badania biochemiczne oznaczenie stężenia CRP czy zwykłą gazowe tria zwykłą niezwykła oczywiście tutaj netto taka nasza nasza kuchnia czy diagności technicy też muszą być zabezpieczeni tutaj BHP bezpieczeństwo ich pracy musi być absolutnie na pierwszym miejscu to jest mój w tym momencie apel do dyrektorów proszę sobie nie Mieszkowi w tym momencie diagnostów laboratoryjnych, bo takie głosy do nas trafiają, że dyrektorzy bagatelizują zabezpieczanie personelu laboratoryjnego środki ochrony indywidualnej Szanowni Państwo wyłączyć laboratorium to wyłączać serce szpitala o laboratorium to jest takie serce, do którego spływają materiały z każdego oddziału każdego punktu pobrań materiału do badań na terenie konkretnej placówki medycznej jeśli wyłączyć serce to macie fuchę w dlatego taki jest mój w tym momencie za państwa dziękuję za to bardzo pośrednictwem apel nie bagatelizujemy zagrożenia w laboratorium, bo jest ono duże pani doktor, a jak można zwiększyć liczbę badań to z 1 strony rozumiem, że to jest liczba testów dostępnych rozdanie strąca z pewną przepustką do laboratoriów absolutnie Jaś jak może jak szybko można laboratoria rzekłem sprokurować czy drogi sprzęt samo samo proklamowanie konkurowanie laboratoriów jest to proces wymagający jakiegoś czasu pamiętajmy, że nawet, bo to też jest dość istotne z klubu to państwo jakoś łatwo wytłumaczyć w prosty sposób nawet jeśli na co dzień diagności laboratoryjni pracowali konkretnymi technikami nawet biologii molekularnej danej pracowni w tym momencie są zaopatrywani odczynniki, które nie zawsze pasują do aparatów którzy, która akurat mieli na wyposażeniu laboratorium dlatego też konkurs koło konieczne jest w tym momencie doposażanie konkretne aparaty tutaj mamy to nieszczęście, że pewne rzeczy muszą być po prostu ze sobą ze sobą kompatybilna jak szybko to zrobić doposażyć laboratoria w konkretny sprzęt zapewnić odpowiednią ilość odczynników potrafiły już do przestrzeni publicznej informacja na temat tego, że jeżeli nie gdzie odczynniki się odczynniki się kończą nie może mieć miejsca jeżeli, jeżeli mamy mieć maksymalną przepustowość no i dbajmy o personel dbajmy o diagnostów dbajmy o techników dbajmy o biotechnologiczną po prostu to jest teraz klucz zastając swoją drogą jak przy okazji różnych wydarzeń, które dzieją się w Polsce czy na świecie odkrywamy różne grupy zawodowe np. w których wcześniej nie to, że nie wiedzieliśmy, ale często nie myśleliśmy tak, bo problem panie redaktorze przepraszam, że pan obszar bardzo proszę zaś diagnostów laboratoryjnych polega na tym że, gdy pacjent trafia do lekarza to widzi lekarza lekarz natomiast na następnie ocenia jego stan kliniczny i zleca wykonanie badań laboratoryjnych materiały pobierane często przez pielęgniarkę i po prostu pacjent naszej pracy na co dzień nie widzi zresztą nie może jej widzieć, bo na terenie laboratorium przebywać nie może natomiast cała informacja, którą na temat jego stanu zdrowia, która płynie z wyników w naszej codziennej rutynowej pracy jest kolosalna i ma kluczowe znaczenie dla całego procesu diagnostyczno terapeutycznego pamiętajmy, że około 60% rozpoznań lekarskich opiera się wyniki badań właśnie diagnostów laboratoryjnych także my w szpitalach czy placówkach medycznych my wiemy, że jesteśmy zespołem naczyń połączonych i wiemy, że praca każdego medyka w tym momencie na wagę złota i nie tylko w tym zawsze jest na wagę złota natomiast nasz problem polega na tym, że nie jesteśmy dla pacjenta widocznie natomiast efekty naszej pracy dla wszystkich pacjentów i zawsze mają ogromne znaczenie pamiętajmy, że my na co dzień pracujemy z wirusami to nie jest pierwszy wirus, którym pracujemy na co dzień mamy do czynienia z pacjentami zakażonymi wirusem HCV HBV rozpoznajemy przyczyną sepsy prawda czy oznaczamy mechanizmy lekooporności Super bakterii, z którymi, z którymi też na co dzień mamy do czynienia także nasza praca ta codzienna też jest obarczona dużym ryzykiem stresem, a informacja dla pacjenta, która płynie z naszej pracy ma UPO kolosalne znaczenie pani doktor skoro na co dzień pracuje się w takim niebezpieczeństwie toczy nie jest także powinniście mieć zapasów ochronnej odzieży sprzętu itd. na nie wiem pół roku do przodu każdy rodzaj i tutaj akurat w przypadku tego Korona wirusy pamiętajmy o 1 rzeczy jest to wzrost nowe jest to wzrost nowych i jest to wirus, który przenosi się podczas wykonywania procedur generujących powstawanie aerozolu w związku z tym taką procedurą jest choćby wirowanie materiału i otwarcie takiej probówki z krwią pacjenta to jest kierowaniu czy innego materiału biologicznego stanowi dla nas w tym momencie ryzyko przeniesienia tego wirusa właśnie na tej drodze kontaktu z tym aerozole dlatego te środki muszą być maksymalne środki ochrony indywidualnej muszą być w tym momencie maksymalny jest wzrost nowe i przy pracy z każdym nowym wirusem musimy się zabezpieczać maksymalnie poza tym diagności, których państw, których mieliście państwo pewnie okazję zobaczyć czy to w sosie Milija na tych zdjęciach w tych specjalnych kombinezonach oni izolują materiał genetyczny tego wirusa, że to też jest bardzo wrażliwy etap najpierw przeprowadzają jego jego ekstrakcji, więc not są te powinniśmy być zawsze jesteśmy zabezpieczeni natomiast tutaj procedury są jednak bardziej restrykcyjna bardzo dziękuję pani doktor dr Matylda Witkowska wiceprezes krajowej rady diagnostów laboratoryjnych były państwa i moim gościem uzyskałem dziękuję serdecznie do tematu za pracę diagnostów laboratoryjnych powrócimy jeszcze po informacjach Radia TOK FM, ale troszeczkę innej strony informacje o rodzinie dziś jedenastej 40 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek powracamy do pracy diagnostów laboratoryjnych w czasach Korona wirusa państwa my gościmy pani Agnieszka pierwszą sekretarz krajowego związku zawodowego pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych dzień dobry witam serdecznie, więc dobry panie redaktorze dzień dobry państwu w czasie pierwszej drugiej części rozmowy na temat pracy diagnostów pojawi się wątek tego jak bardzo ważny jest upewnienie się, że próbka została odpowiednio zabezpieczona, że przyjechała została opisana skierowana itd. tak dalej i w tym kontekście zainteresował mnie list, który krajowy zarząd krajowego związku zawodowego prawników medycznych laboratoriach diagnostycznych skierował do ministra zdrowia i ten list dotyczy dezaprobaty wobec regulacji prawnych, które ministra Ministerstwo Zdrowia wprowadza rozporządzenie z dnia 17marca, które zmienia rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych mikrobiologicznych umożliwiających zdalną autoryzację wyników badań wykonanych metodą automatyczną, dlaczego zdalna autoryzacja jest czymś co budzi zastrzeżenia panie redaktorze daną cyfryzacja to jest coś, czego związki zawodowe czy też nasza izba zawodowa od wielu lat nie chciały dopuścić nie chodzi tutaj bynajmniej o żadną elitarność szuka zakładu zachowanie jakiegoś jest wyłączności panowania nad diagnostyką laboratoryjną w Polsce aż takich jakich bardzo egoistycznych pobudek chodzi o jakość w laboratoriach chodzi o nasze rozumienie tej jakości, czyli nadzór nad badaniami od momentu ich wprowadzenia do laboratorium rejestrowania przyjęcia próbki poprzez wykonanie badania to zadania w wyniku tego badania i w tym momencie ministerstwo, wprowadzając zapisy zdania relacji sugeruje nam, że my ten nadzór możemy prowadzić każdego miejsca w Polsce za pomocą jakich środków teleinformatycznych bliżej nieokreślonych laboratoria, których nie znam strona może trafić w tym momencie już możemy, że są badania automatyczna tzw. metodą automatyczną i teoretycznie wg ministerstwa możemy, a nawet powinniśmy jest zapis zobowiązujący zgodnie z rozporządzeniem, które pan powiedział przez najbliższe 3 miesiące po jak w sprawach związanych ze Antonio Korona wirusa, a więc bardzo nas dziwi, że pod płaszczykiem tandem dopuszcza autoryzację badań automatycznych daną, ponieważ akurat te badania Corneliusa stricte nie są takimi pytaniami po pierwsze po drugie pierwotnym zamiarem ministerstwa było wprowadzenie zdalnej autoryzacji na okres na czas nieokreślony nie tylko na 3 miesiące, więc tutaj czujemy dużą niesprawiedliwość zostało tak zamknięta pod osłoną nocy w zasadzie po trzecie właśnie chcemy się zgodzić dlatego, żeby panować nad tymi badaniami chcemy, żeby badania dochodziło do pacjentów wyniki badań dochodzimy do pacjentów no autoryzowane przez nie wiadomo kogo nie wiadomo, jakiego laboratorium nie wiadomo jak było wykonywane strona bardzo bardzo bulwersuje zmian zapisy tego rozporządzenia, które mówią Renata w tym momencie pozwalają też cała droga legislacyjna aktu tego rozporządzenia została totalnie pominięta nie było konsultacji, które są zwyczajowo przeprowadzane rozporządzenie zostało wymyślone nocą, a wprowadzona w zasadzie na koniec tego samego dnia z tego co akurat nie powinno chyba nikogo dziwić kto, a jednak 9 zlotych tak no dobrze ale gdy nie rozumiem, że w pierwszej części programu czy te rozmowy rozmawiałem o tym, że diagnosta laboratoryjny wydaje autoryzację mówi dobrze takie wyniki rozmów chodzi o to, że jeżeli nie zna metod nie widzi, jakby nie ma nadzoru nad procedurami nie powinien wydawać nie powinien tak tak zawalili stanowiskiem tak radcy prawnego naszej zawodowej możemy odmówić autoryzacji wyniku takiego badania to po prostu nie mamy świadomości jak i przez kogo jakich warunkach, jakimi metodami zostało takie badanie wykonane jest pracami zdrowia mówi, proszę bardzo, zdalnie wydawać autoryzację wyników badań nad którymi nie macie nadzoru dokładnie tak jest, więc jest to bardzo zadziwiające, zwłaszcza wtedy tandem, kiedy tak mówi dr Rutkowska wszystkie wyniki badań powinny pochodzić z pacjentów jak najbardziej jak najszybciej przede wszystkim automatyzacja niekoniecznie będzie umożliwiała powinny być sprawdzone powinny być bardzo wiarygodna powinny po prostu pomagać lekarzom w leczeniu pacjentów pomagać w podejmowaniu decyzji klinicznych Ania oddala ich od tego, bo być może będą jakieś wątpliwości do tego czy osoba, która interesowała wyniki kształcenia nie jest osobą trasy i Lublinie i nie do końca wie co z tym operatorem siedziało nie podał, że należy laboratorium w Szczecinie tak tylko malarstwo chcielibyśmy mieć nadzór o to, jaką odpowiedzialność ponosi diagnosta, który autoryzuje niewłaściwy wynik albo właśnie wynik, nad którym niema kontroli jest zarówno odpowiedzialność zawodowa to możemy stracić prawo wykonywania zawodu albo mieć zawieszoną na dłuższy czas albo możemy też odpowiadający własnym majątkiem możemy po prostu zostać pozwani wszyscy tak wysoka założę jakieś niewłaściwe decyzje zostały podjęte na bazy wyniku, który no niewiarygodne nieprawdziwe i odpowiadać za to również materialnie jako, jaką my jako osoby nie tylko szpitale laboratoria, w których pracujemy, czyli ministra zdrowia w strukturach trudnej sytuacji bardzo trudnej sytuacji stawia i to tłumaczenie, że to na czas pandemii tłumaczenie, że to później skończy trudno w to uwierzyć w pierwotnym zamiarem ustawodawcy podaż nad definitywnie to, żeby to rozporządzenie obowiązywało zawsze, a po drugie, też trudno nam ciężko wierzyć, że tak się to uda ukrócić potrzebne są także już jakiekolwiek placówki przejdą na ten tryb oszczędzą tym samym na personelu, ale spodziewamy się kryzysu recesji prawda, więc jeżeli ktoś gdzieś podejmie się tego, że będzie kierował wyniki spoza miejsca, w którym pracuje i będzie to tańsze dla rad trudno uwierzyć, że po 3 miesiącach nagle przywrócona zostanie cała kadra laboratorium, która pracuje na miejscu autoryzuje wyniki z miejsca pracy to się rozmawiamy o kadrze laboratorium, bo w rozmowie z dr krótką pojawi się ten wątek pięcioletnich studiów, a potem jeszcze wieloletniej specjalizacji i wynikało z tego, że po nie wiem 10 Kik czy nie wie 15 latach inwestowania to powinno się zwrócić przy tym na poziomie finansowym, czyli powinno być to praca marzeń powinna tak oczekiwalibyśmy tego rzeczywiste, ale nie jest tak ale jaka jest tak jak mówi Piotr Kutkowski nasze zarobki oscylują granicach pensji minimalnej, zwłaszcza mniejszych miastach większych miastach są kwestia urzędu 2 tysięcy skarg okiem na rękę, więc to też nie jest praca marzeń trudno mówić atak marzeń to dopiero wtedy, kiedy pracujemy 23 miejscach i mamy na cmentarzu re no i wtedy mamy odpowiednią ilość pieniędzy natomiast niewielką ilość czasu na dokształcanie trzecie życie po prostu będzie też jest coś, o czym chcielibyśmy marzyć jest też od lat lat próbujemy walczyć tutaj ministerstwa kupujemy przedstawiać racja dobijać do pewnych standardów wyceny takiej pracy na poziomie europejskim powiedziałem w jakiś wynik zależności pomiędzy wynagrodzeniami w ochronie zdrowia, ale niestety nasz głos jest słabo słyszalne przez ministerstwo może teraz zostanie usłyszany w, kiedy wszyscy dowiedzą się, że właściwie tak jak powiedział dr Rutkowska to jest trochę serce niektórych systemów no bo jak inaczej dowiedzieć się jest jak jest rezultat próbki takie słowa, jeżeli nie mamy diagnostów laboratoryjnych na końcu tego łańcucha, by pojawi się także wątek w rozmowie z dr Rutkowska odzieży ochronnej w ogóle środków bezpieczeństwa zabezpieczenia myśleć, że w dobie teraz pandemii właściwie każda próbka powinna być traktowana jako potencjalnie zawierająca potencjalnie niebezpieczna nie chciałbym też tak uważamy, że nie wszyscy pacjenci są zdiagnozowani nie wszyscy mają objawy niektórzy chodzą i lekarza nas co dzień tak samo jest krótki kontrakt z laboratoriów no właśnie pod kątem zwykła innych badań otworzy też makaronach wirusa nie oznacza, że nie ma tych słynnych chorób współistniejących jednak może mieć ona też diagnozowane są za pomocą badań Laboratory co macie zabezpieczenie sprzęt kaski i maseczki ich zsumowany jest bardzo różnie niestety te standardy są raczej na przeważają na niekorzyść stosowane w laboratorium rzecz ile taksówek w Polsce, bo mamy bardzo wiele doniesień 1 piszą dzwonią sami pracujemy w różnych miejscach, o których wiemy, że jest dobrze pan za więc, więc jasno wiemy, że dyrekcje szpitali czekają nas na ostatnim miejscu zasada oczywiście po lekarzach pielęgniarkach, którzy widzą pacjenta pobierają materiał badają go co z nimi na oddziale pacjentami, a nas, że mamy kontakt włącznie z próbką traktuje jako tych, którzy popisy niczym zarażoną, a to wiemy, że niemożliwe i nieprawdziwa a, a nasze potrzeby są bardzo często bagatelizowana tak samo potrzeba to co mówi ma to ma związek zarówno diagnostyką Korona wirusa w tym, że sami jesteśmy ludźmi, którzy są narażeni nie tylko praca nadzwyczajnie nadal nam jeszcze w sklepie prawda w tramwaju gdziekolwiek chcemy możemy zakazić ma związek z niedoborem personelu dla personelu laboratoriów w ogóle i być może ten niedobór chciał rozwiązać minister zdrowia poprzez rozporządzenia, który rozmawia się przed chwilą, bo zdalna autoryzacja sugestia ministerstwa spowoduje że, gdyby braku personelu, jaki laboratorium czasy bandami ktoś z innego laboratorium wypuści te wyniki pacjentów lekarzy, a od 2 jest zatem autoryzację, a tutaj, bo proste rozwiązanie tej sytuacji nam chodzi o środki ochrony osobistej podczas naszej pracę oraz minimalizują ryzyko zakażenia i druga rzecz, którą postulujemy jako związek zawodowy i którą gdzieniegdzie wdrożono w niektórych szpitalach, bo nie jest także nie są standardem nie działa, ale większość jednak jak sugerują, żeby dla nas również wprowadzić tryb pracy rotacyjnej dla personelu laboratoriów także 1 przechodzi przez ten dzień drugi odchodzi drugi dzień te drużyny ze sobą mijają nie widzą się, więc to też minimalizacja ryzyka zakażenia miejsca pracy chcielibyśmy uniknąć sytuacji, kiedy spotkamy się wszyscy razem podczas 1 zmiany czy podczas wymiany personelu, więc zmianę dzienną nocną i okażemy się od siebie grono wirusem, który mamy z różnych źródeł być może i te ostatnie znajdujemy na kwarantannie jak nie jest straszeniem niemi, a tylko przeżycie wszystko jedno zmianę z dużą część placówek przechodzimy wszyscy razem albo albo mijamy się tak jakby kontaktową tak nie ma możliwości oddzielenia gród, sugerując oraz rozwiązaniem tej sytuacji byłby system rotacyjny wprowadzono szpitalach tak samo dla na oddziałach jakich laboratoriach, żeby minimalizować ryzyko zakażeń persona logo widzimy co się dzieje w szpitalu w Radomiu w szpitalu Bródnowskim w Warszawie, gdzie no personalizacji są potężne braki, a nie sądzą ludzie, którzy z dnia na dzień zostaną przesunięci zrażeni, chociaż minister też tak to widzi prawda, że opcja istnieje przesunie nas do pracy w innym miejscu winnym mieście w innym szpitalu czy zmiany profilu szpitala z ogólnego na zakaźne, ale to nie jest takie proste nawet takie drobne kroki podjęte w stosunku do personelu i minimalizację tych zakażeń byłaby sukcesem ten apel również pozostaje do tej pory nie wysłuchane przez ministerstwo, które mogą rekomendować dyrektorom szpitali ta ministerstwo się chwaliło kilka dni temu, że wykonano rekordowe 4 pół 1000 testów zastanawia się czy gdyby np. zwiększyć liczbę testów do dziesięciokrotnie na szkodę 45 000 co prawdopodobnie byłoby pożądane to czy laboratoria obecnie istniejące był w stanie użyję terminu przerobić taką liczbę testów możliwe że, gdyby zaczął pracować na 3 zmiany, która z nich już robi to trochę jeszcze dałoby się z laboratoriów kolokwialnie mówiąc docisnąć, ale nie sądzę, że inteligencja mogą zrobić elaborat dyrektora już mam raczej fizycznie po prostu niemożliwe ze względu na ilości personelu i sprzętu i po prostu czas tych procedur jak mówiła dr Rutkowska nie da się przyspieszyć ten samochód, który z racji materiału wirusa później procedury testów biologii molekularnej po prostu jest czas, którego nie można się za życia czy da się oszacować przepustowość laboratorium, jeżeli chodzi o liczbę testów na czy też myślę, że nasz sekret zrobić natomiast nie sądzę, że ja jestem osobą, która jest kompetentna w kwestii, bo nawet nie pracuje tak niestety laboratorium, żeby mogła powiedzieć jeszcze więcej dane laboratorium może zrobić, jakie konkretne myślę, że można na pewno troszeczkę szczegółowych zwiększy natomiast nie jakoś tak ma 55× więcej, bo to jednak jest mówią ludzie czas sprzęt to czy Rozmierzy, jeżeli chodzi o punkt widzenia związków zawodowych to po pierwsze, wyższe zarobki po drugie, też autoryzacja wyników w sposób, który umożliwia osobom czy diagnostom obserwowanie tego procesu, żeby wiedziały bardzo co firmuje co co podpisuje no i też nie nie być traktowanym jako ostatni tutaj, który czeka na sprzęt ochronny to się takich natychmiastowych zmian też praca rotacyjna czy też praca zmianowa mnie są proste rozwiązania i wiemy już, że Sejm odrzucił tę poprawkę do specustawy okolicy piętnasta o tym, żeby wypłacać jakiekolwiek dodatki za pracę nawet personelowi bezpośrednio zaangażowane mu diagnostyka wirusa i leczenie pacjent z wirusem Perską 2, a więc to się na coś co nasza projekcja marzeń zostanie z tych taktycznymi teraz słuchane, ale te i inne drobne tak naprawdę rzeczy jak środki ochrony osobistej czy właśnie ten system dotacyjny dla pracowników, jakie konkretne wytyczne forsowane przez ministerstwo w stronę trakcji szpitali bez, żeby nigdy ona lekceważona jako wyłącznie wytyczne konsultantów krajowych na same przez kogoś być może ten ktoś inny też, ale lubi tego konsultant albo nie lubi albo nie uznaje za poważnego profesora nie wiem, dlaczego niektórzy po prostu nie stanie co nie stosują tę wytyczną być, gdyby wszystko, bo realizowane na poziomie ministerialnym na poziomie PiS-u wtedy dyrektor szpitala nie elity celowe, żeby traktować najgorzej jak właśnie ostatni w łańcuchu pan redaktor mówi natomiast bardzo pani zostanie wysłuchany szybciutko się wykruszyła bardzo pani dziękuję pani Agnieszka Giersza sekretarz krajowego związku zawodowego pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych była państwa i moim gościem informację Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara nad jakością czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA