REKLAMA

Czy sądy arbitrażowe w funkcjonują w dobie epidemii?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-04-02 12:40
Czas trwania:
13:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze zaczyna raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry 1241 w raporcie gospodarczą na początek wiadomość, której państwo już mogli usłyszeć także i teraz informacjach Radia TOK FM, ale jest ona Warta podkreślenia Bruksela, czyli komisja Europejska proponuje, by przekierować pieniądze z dostępnych w krajach funduszy strukturalnych, czyli tych pieniędzy, które daje Unia Europejska, aby odpowiedzieć na kryzys wywołany Korona wirusem będziemy Rozwiń » wracać do tego tematu tak jak mam nadzieję komisja Europejska powróci do szczegółów tej deklaracji tej propozycji na jakich zasadach można przekierować dostępne strukturalne fundusze na rzecz działania przeciwko czy przeciw skutkom Korona wirusa możemy zmobilizować 100 miliardów euro dzięki gwarancjom państw członkowskim wynoszącym 25 miliardów euro to jest Solidarność Unii Europejskiej w działaniu mówiła dzisiaj szefowa komisji Europejskiej komisja przedstawiła dziś propozycje właśnie instrumentu finansowego na 100 miliardów euro, który ma chronić przed zwolnieniami pracowników firm, które są zmuszone do przestoju przez pandemię Korona wirusa, więc Unia Europejska działa zamierza działać, by przeciwdziałać skutkom epidemii pandemii, która w tej chwili trwa to w raporcie gospodarczym pierwsza wiadomość już za chwilę będziemy rozmawiać o takiej praktyce codziennego prawie prowadzenia biznesu, czyli o sporach pytanie spory sądowe o to czy ona też w tej chwili są przerwane to wiemy, że tak, ale są także spory, które przedsiębiorcy mieli do rozwiązania np. posługiwali się arbitrażem albo mediacjami ktoś mógłby powiedzieć nie czas teraz na spory teraz jest czas na ratowanie miejsc pracy jeśli tak powie będzie miał rację pytanie no i jak sobie poradzić się sytuacją, w której byliśmy w sporze, a dotknęła nas teraz wódkę oraz zbliżenie gospodarcze czy zostawiamy wszystko to co było do początku marca w dniu czy też prowadzimy jeszcze jakieś działania nie tylko związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy o tym, już za chwilę, ale wcześniej króciutko spojrzymy na rynek jak zawsze o tej porze sprawdzimy czy radzi sobie w jaki sposób radzi sobie giełda papierów wartościowych rynek walutowy frank 4zł 32gr euro 450 prawie 7gr funt 5zł 20gr dolar 4zł grosze 17 na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w tej chwili WIG 20 plus ALT jest tak niewielki +3 zyskuje indeks 20 największych spółek ma 1482 punkty w tej chwili przed nami już za chwilę kontynuacja rozmów w raporcie gospodarczym tak jak mówiłem, a rynkową część raportu właśnie zakończyliśmy raport gospodarcze naszym gościem pani Agnieszka Durlik dyrektor generalna sądu arbitrażowego przy krajowej izbie gospodarczej dzień dobry dzień dobry panie redaktorze czy sąd Arbitrażowy w takich warunkach, jakie mamy obecnie w tej chwili działa czy przedsiębiorcy nie są w ogóle zainteresowani prowadzeniem my tych arbitrażowych spraw w sądzie arbitrażowym to jest moje pytanie pani, ale wcześniej proszę tylko przypomnieć jakich zasadach działają sądy arbitrażowe np. przy takich organizacji jak krajowa izba gospodarcza sąd Arbitrażowy rozstrzygają spory pomiędzy przedsiębiorcami co, do których zastosowano tzw. klauzulę arbitrażową, czyli w umowie pani też na fakturze strony zgodziły się na to, że jeżeli z danego stosunku prawnego, a wyniknie czy też umowy najczęściej m.in. wynik, jaki spór będzie rozstrzygane przez sądy polubowne konkretnie musi być wskazane są też np. sąd Arbitrażowy przy krajowej Izby gospodarczej w na stan ten spór nie podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny tylko właśnie taki, a sąd polubowne na podstawie jego regulaminu kodeks postępowania cywilnego jest stosowane jedynie posiłkowo, jeżeli chodzi o pytanie pana redaktora co do toczących się sporów to tutaj arbitraż daje swobodę wyboru stronom oczywiście pod czujnym okiem trybunałów orzekających i oraz jest różnie znaczymy ze strony instytucjonalnej my jesteśmy przygotowani na to aby, a postępowania toczyły się nadal, a bardzo często arbitrażu w większości właściwie przypadków arbitraż toczy się z wykorzystaniem rozmywania się na odległość, a my także fotel postanowienia organizacyjnych często mamy przed Trybunałem stanu uzgodnioną wymianę pism procesowych właśnie formie elektronicznej, a najczęściej pozostaje w sądzie 1 wg papierowe dla później działalności, a sądów powszechnych, które maja podczas, których toczy się postępowanie arbitrażowe natomiast wszystkie wszystkie ciała wymiana korespondencji czy też rozmowa między stronami może być czyniona w formie elektronicznej, a w związku z tym petenta to sytuacja w tym zakresie nie ma wpływu na wiek, ale oczywiście rozumianej trybunały również my jako, a sekretariat dopóki Trybunał nie jest powołany także tą sytuację stron mamy do czynienia, jeżeli pojawiają się wnioski stron, a wydłużenie terminu wcześniej ustalonych NATO z reguły, jeżeli są wnioski uzasadnione samo rozpatrywane pozytywnie na oddziale to proszę powiedz, jakie teraz jest najbardziej ogólnie jak mogę zapytać zapytam jest w tej chwili jakiś ruch czy to wszystko się mało i właściwie nie ma co widać to znaczy w oku mamy co robić jest ruch też wysyła również np. pismo pocztą pisma przygotowawcze stronę zbierają dokumentację przesyłają do nas dokumenty arbitrzy, a czytają akta spraw akta spraw wydają wyroki wydają postanowienia natomiast oczywiście pojawią się też sprawy, w których są składane wnioski o wydłużenie terminów i najczęściej są akceptowane, ale to też muszę patrzeć na to, iż tak jak mamy do czynienia z giełdą z pewnymi branżami, a np. związane z działaniami informatycznymi to tutaj akurat ten kryzys powiedzmy ich nie dotknął czy też mamy sytuacje, w których stroną zależy na tym, aby postępowania jak najszybciej mimo tej sytuacji zamknąć, a po to, aby ich roszczenia było wykonane np. jeszcze przed upadłością kontrahenta takie wydarzenia też mogą się zdarzyć i a także jest to bardzo zależna od tego jak branża reprezentowana w jakiej umowy wynika, a dane spór, ale tak małe sprawy wyrok też są wydawane co pani powiedziała zależy od branży i przedmiotu sporu są jakieś branże, które całkowicie zaniechały w tej chwili prowadzenia sporów na nasze mamy tu wydaje się, że po, więc zastosowanie jest w zakresie branży handlowej, a tak związane z naj mamy tutaj też kwestia tego, iż uregulowania dotyczące opłat za najem kary tylko powierzchniowe ułożą się w galeriach handlowych też jak regulacja została rozwiązana przez ustawę antykryzysową jest tutaj mieliśmy też mając u nich wstrzymania mamy też wnioski o wydłużenie terminu w kwestiach sporów budowlanych, ale nie wszystkich to też jest także spór Arbitrażowy na toczy się przez pewien czas też arbitrzy pracują na dokumentach już dostarczonych przez stronę, a mają rosnąć podczas analizowania tych dokumentów, które już mają w związku z tym wyroki mogą wydawać w momencie, kiedy np. postępowanie dowodowe zostało zakończone to w ogóle tak skoro rozmawiamy mamy też tych lat od razu chciałbym wiedzieć, że my również mamy możliwość przeprowadzenia rozprawy zdalnych i część stron na to się nie zgadza z różnych przyczyn np. taki mają utrudnione pełnomocnicy np. utrudniony kontakt ze stronami, które pracują właśnie w trybie u zmiany zmiany wyłączają część personelu, a prace, ale też część decyduje się prowadzone są telekonferencje, które też są normalnym rewanż i mamy też, że sprawozdanie no dobrze to na koniec jak relacjonowali my jak toczą się sprawy teraz w tym trudnym momencie to poproszę może to będzie już na przyszłość, bo lepsza wskazówka wtedy, kiedy powrócimy do jakiego rodzaju normalności minie ten okres który, który ma obecnie, dlaczego sądy arbitrażowe mediacje są być może lepszym rozwiązaniem niż spory przed tradycyjnymi sądami przy pytam z punktu widzenia przedsiębiorców są bardziej elastyczne rozstrzygane spory rozstrzygane przez specjalistów zdanej branży nie muszą to być nawet prawnicy mogą to być eksperci, a każda ze stron może wybrać swojego arbitra, którzy następnie wybierają superarbitra mamy tutaj, a też na dość dużo szybsze rozstrzyganie postępowań nawet złożone niż przed sądami, a powszechnymi i możemy właśnie stosować w szerszym zakresie rozwiązania elektroniczna miasto też postępowanie, które ma charakter poufny w związku z tym na naszej blokadzie nie są zawieszone informacje ze stron, które dany sport toczą bardzo dziękuję za rozmowę pani Agnieszka Durlik dyrektor generalny Air sądu arbitrażowego przy krajowej izbie gospodarczej dziękuję bardzo, a, więc coś się jednak może działać nawet jeśli nie wszyscy teraz musieli wstrzymać swoje rozprawy przed sądami arbitrażowymi albo nie mają takich sporów może warto by pamiętali, że taka możliwość w naszych gospodarczych realiach jest to znaczy, by rozstrzygać swoje spory przy sądach arbitrażowych, korzystając z mediacji pewnie będzie na to czas, by zastanowić przemyśleć i być może skorzystać już w czasach bardziej przewidywalnych, a teraz wciąż jednak jesteśmy bardzo nieprzewidywalnej sytuacji nie wiedząc jak ta pandemia będzie się rozwijała jak długo będzie trwało zamrożenia gospodarki przy okazji nie przywołam jeszcze dzisiejsze wydanie magazynu EKG od państwa wiedzą od kilku godzin obowiązuje już nowa regulacja dotycząca wchodzenia do sklepów i korzystania z dużych sklepów w ogóle sklepowych powierzchni o tym nie w tym tygodniu informował rząd i pan premier Morawiecki ograniczeniach co do ich grupy osób, która może przebywać w szpitalu 3 osoby na jedno stanowisko kasowe no i wyznaczone godziny dla osób w wieku 65 plus to dla nich sklepy apteki drogerie mają być otwarte między godziną dziesiątą dwunastą wydaje się to bardzo ważna rozwiązanie, tym bardziej że osoby najstarsze są w grupie ryzyka związanego z zakażeniem karana wirusem chorobą i 19 ważne rozwiązania jak dziś mówiła radiu TOK FM w magazynie EKG pani Renata Juszkiewicz szefowa polskiej organizacji handlu dystrybucji to rozwiązanie jest do zmiany pozostawmy 2 godziny handlu wyłącznie dla seniorów, ale nie w dni w obecnym układzie to znaczy nie między godziną dziesiątą dwunastą tylko 2 pierwsze godziny handlu placówki handlowej tak, by seniorzy wchodzili do placówki, która jest właśnie otwarta świeża dezynfekowana sprzątnięte, gdzie nie ma innych klientów klientów z tych grup ryzyka to ułatwi pracę i być może będzie też z korzyścią dla osób, których to regulacja dotyczy, czyli osób najstarszych zresztą to rozwiązanie nie byłoby zastosowane w Polsce tylko wyłącznie nie są już takie regulacje, które wyznaczają godziny wstępu do placówek handlowych dla osób najstarszych ona nie obowiązuje tylko w Polsce i w tych innych krajach bliżej dalej tam, gdzie obowiązuje właśnie tę godzinę są najczęściej godzinami pierwszymi godzinami handlu być może jest to do szybkiej zmiany i ta zmiana nie musiałaby być bardzo kosztowna dla rządu i wystarczy to rozporządzenie poprawić warto o to apelować, tym bardziej że byłoby to o wiele bardziej logiczna rozwiązanie kończymy dzisiejsze wydanie raportu gospodarczego w radiu TOK FM o godzinie 13 informacja po informacjach audycja Jakub Janiszewski Jakuba Janiszewskiego połączenie już teraz zapraszam na kolejny raport gospodarczy jutro po 1240 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA