REKLAMA

"Misz-masz przepisów, potrząśnięty i uchwalony" prawniczka o tarczy antykryzysowej

Połączenie
Data emisji:
2020-04-02 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Małgorzata Szuleka z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiali o tym co się zadziało z polskim prawem w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem qui 19, czyli mowa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem prawie 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych Rozwiń » ustaw naprawdę potężne jest to narzędzie, że dużo rzeczy się tu dzieje może spróbujmy jakoś to w hierarchii Zobacz, gdzie tu być widziała największe zmiany najdalej idące czy może wrócę jeszcze pytanie i usta i trzeba ustawić tę rozmowę w kontekście co się nie działa w Polskim prawie czy może w Polskim systemie prawa to znaczy te w dalszym ciągu jesteśmy sytuacji, w której rząd nie ogłasza stanu klęski naturalnej, a co za tym idzie stosuje szereg przepisów dotyczących budżetu tworzy szereg przepisów, które mają odpowiadać na o obecną sytuację teraz mamy kilka takich aspektów no pierwszy jest bezdyskusyjne znaczy rząd i parlament musi muszą podjąć kroki w kierunku o jak mity Głowania czy ograniczania skutków tej epidemii przede wszystkim chodzi o skutki gospodarcze, ale za tym idzie również konieczne są wprowadza również konieczne wprowadzenie pewnych ograniczeń, który ma zapobiec rozprzestrzenianiu się tej tego tej epidemii teraz ta ustawa, która została w ostatnich dniach przyjęta ona odnosi się to całego mnóstwa aspektów życia gospodarczego, ale również sfery praw wolności interes społeczny większy pytanie dotyczące tego na ile te zmiany, które są wprowadzane, bo pierwsze są zasadne, a po drugie, są proporcjonalne nie pozostawia na marginesie wszystkie te kwestie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy z sytuacją na rynku pracy sytuację osób 0 zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i chciałem się skupić tylko na tych kwestiach dotyczących podstawowych wolności tego jak i jakie rozwiązanie wprowadzone znowu trzeba rozgraniczyć sytuację na wzrost będzie rozróżnić ten problem na 2 różne kategorie pierwsza to są te przepisy, które tworzy się tylko ad-hoc, odpowiadając na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się tej epidemii, a drugi to są rozwiązania, które wrzucono do tej ustawy o uzupełnienie uzasadniających w związku z obecną sytuację Epidemiologiczną kraju i np. takim przepisem jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej za narażenie kogoś na zarażenie wirusem HIV, a to żaden sposób nie wiąże się przynajmniej moim zdaniem na tyle też nie zostało to, że sposób skarga w uzasadnieniu odpowiada odpowiedzią na zagrożenia związane ze skok 19, a z drugiej strony jest to rozwiązanie, które już nawet po tej epidemii w kodeksie karnym pozostanie tak, ale mamy w nazwie ustawy innych chorób zakaźnych, więc rozumiem, że przypomniano sobie nagle o tej chorobie lekarz mając taką karę, dlaczego teraz, dlaczego co przede wszystkim to badać to na tym, że zostanę protest to jest kolejna kwestia tak kolejną kwestią kolejnym przepisem, który w żaden sposób no i może inaczej iluzoryczne jako odpowiadałby sytuowanie na momencik ja tu jest taki moment wejdzie słowo, bo wydaje się to trzeba dobrze zinterpretować to zwiększy to ten po to, podniesienie kary 3 do 8 lat pozbawienia wolności za narażenie innych na zakażenie wirusem w czas powiedzieć, że to jest przepis no Super rzadko używany w zasadzie martwe jedyne co ona robi to stygmatyzuje osoby zakażone natomiast na pewno nikogo nie chroni przed zakażeniem od razu możemy powiedzieć oczywiście i interes pytanie, dlaczego jak i jaki jest związek 1 z drugim czy jakiś związek tej regulacji obecną sytuację to to w dalszym ciągu pozostaje dla mnie zagadką, ale kolejna kwestia jeszcze taka jak np. zmiany w kodeksie wykroczeń tutaj ta odpowiedzialność wykroczeniową również za niezastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy policji Straży Granicznej tutaj sytuacja może trochę łatwiejsze do zinterpretowania, bo może ustawodawcy chodziło o sytuacje, w których ktoś jest objęty nie wiem kwarantannę policja zatrzymuje i ta osoba nie wykonuje poleceń tak to interpretuję, ale dlaczego to dlaczego wprowadza się taki przepis skoro policja już obecnie ma cały Arsenał środków, które w takiej sytuacji mogłaby wykorzystać jak jest sens karania karą aresztu za niezastosowanie się do za niezastosowanie się do tych poleceń, zwłaszcza w sytuacji epidemii pamiętajmy o tym, to czym to jest kolejna rzecz obawia się, że to jest, że ten akurat przepis jest taki to będzie taki spadek po koronę wirusie, który zostanie w kodeksie wykroczeń i który i prawdopodobnie będziemy widzieli przypadki, kiedy on będzie instrumentalnie wykorzystywane przez funkcjonariuszy ochraniających np. antyrządowe protesty albo, bo droższą jakiekolwiek inne protest tego albo zgromadzenia publiczne także to jest szalenie niebezpieczny przepis, który nie wiadomo właściwie, dlaczego sprowadzane, ale trzeci problem jeszcze 1 jest taki a czego ta ustawa nie reguluje jest jeszcze cała masa sytuacji, a na, które ustawodawca w ogóle nie spojrzał, które mają za nie są szalenie problematyczne czy np. jest sytuacja osób o ośrodkach zamkniętych nie tylko w tym nie tylko w więzieniach tutaj ta ustawa przewiduje możliwość przerwy odbyły się KE w odbywaniu kary, ale np. sytuacja osób pozostających w domach pomocy społecznej tutaj nie mamy żadnego mechanizmu przewidzianego, który pozwolił na albo szybsze zwolnienie tej osoby w domu pomocy społecznej lub przekazanie z powrotem np. do i domu rodzinnego wsparcia tej rodziny w opiece nad nad tą osobą nie mamy żadnych mechanizmów, które w analogicznych mechanizmów, które dotyczyło osób w szpitalach psychiatrycznych przecież to są duże ośrodki, w których wiele osób pozostaje w zamknięciu i tezą tną idealne wprost warunki rozprawę losami przestrzeni jest takiego wirusa w związku z tym wydaje się, że tutaj w tym pośpiechu w tych pracach nad nad tą tarczą antykryzysową zupełnie zapomniano tych osób, które mogą za za zapłaci największą cenę za tą epidemią to co mnie zastanawia to właśnie tam masa pozamykanych, gdzie nikt takich jajek niespodzianek w tej ustawy to znaczy naprawdę to w zasadzie można, by tak jak pójście na grzyby dla prawnika prawda czy wyszukujemy jakieś takie naprawdę po ciekawostki pochowane Stal w tych przepisach absolutnie to są też dobrze powiedziane ciekawostki i niektóre rozwiązania, które nie pozostają w żadnym związku ani między sobą ani już aktami, które zmieniają także trudno jest tutaj mecze zobaczymy w praktyce będzie to działało zobaczył też w praktyce na ile to te ryzyka, który mówi się zmaterializują natomiast tutaj wracam do tego od czego zaczęłam, a obecnie ustawa o stanie klęski żywiołowej, a ona już zawiera katalog pewnych regulacji, a czy inaczej niż gotowych regulacji, ale określa obszary, w których można wprowadzić regulacje dotyczące pewnych konsekwencji związanych np. pojawienie się takiej epidemii i to, że w zakresie wskazówkę ściąga dla ustawodawcy którą, by można było pójść i nie tworzyć tych przepisów na nowo inna kwestia jeszcze taka, że ja nie widzę żadnego powodu, dla którego do 1 worka wkłada się tyle regulacji znaczy racjonalnym rozwiązaniem byłaby sytuacja w kraju rząd skupia się przede wszystkim na sytuacji gospodarczej przyjmuje te przepisy nie znowu kilka dni tylko wyznacza pewien minimalny, ale jednak często konsultacji społecznych, a dopiero w drugim jak w drugiej turze zastanawia się nad zmianami w kodeksie karnym w kodeksie wykroczeń, które trzeba wprowadzić że, żeby rzeczywiście odpowiedzieć na zagrożenia związane z epidemią jeśli spojrzymy teraz na statystyki to mamy 1000 osób objętych kwarantanną domową czy czy izolacją, ale mam raptem pojedyncze przypadki, kiedy osoby ten rygor łamały w związku z tym nie wiem też jak czym spowodowane to np. podwyższanie kar administracyjnych za złamanie tej decyzji także mam wrażenie, że to nie jest najlepiej przemyślane rozwiązanie w tym w tym aspekcie, o którym mówi, ale czy twoim zdaniem czy widzi, jakby jakiś taki generalny kierunek zamysł w tej ustawie taki, który by pokazywał, na którą stronę to idzie czy to jest planowane działania czy też po prostu bałagan w pisaniu prawa i masa byków po prostu zwyczajnych nie znaczy wizje czytałam kilka wersji tego projektu on się zmieniał na etapie prac legislacyjnych powiem, że samo nawigowanie po dokumencie to zajmowało strasznie dużo czasu, dlatego że te to jest taki miszmasz różnych przepisów złożonych do do 1 worka, a i jeszcze otrząśnie i następnie później o uchwalanych przez przez Sejm także wiele nie widzę tutaj jakiejś wielkiej strategicznego rozwiązania, ale z drugiej są też nie chce być krytykę rozumiem, że sytuacja, w której obecnie znajdujemy była sytuacją jeśli ktoś nam powiedział 2 miesiące temu, że będziemy o takich rozwiązaniach rozmawiać prawdopodobnie nigdy jeszcze nie uwierzył także ja rozumiem, że niektóre z tych rozwiązań pisze się z na szybko one mogą nie być przemyślane, ale no tak mówi z mojego punktu widzenia jeśli odpowiadamy na ryzyka związany ze wszystkim się epidemii to zmiany w kodeksie wykroczeń czy czy też zmiany w kodeksie karnym, które mówią nie są tutaj tymi zmianami, które się na pierwszą w pierwszej kolejności w ja zostałem jednak nad tym czy czy tutaj się nie pojawiły też takie trochę kiks legislacyjny tak jak np. część nie jest to zauważyli, że w rozporządzeniu rady ministrów z 3031marca w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tak się nazywa ten dokument też znalazły się rozmaite absurdy np. jak się okazało tak trochę rzutem na taśmę zabroniono w tym dokumencie pracy dziennikarza, a konkretnie chodziło tutaj pracę twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury rozrywki potem okazuje, że te formy kultury rozrywki ujęte w Polskiej klasyfikacji działalności to są właśnie też takie formy kultury rozrywki jak praca niezależnych dziennikarzy co z tego po prostu nie zauważył ktoś tego nie zauważyła co gorsza ktoś w ogóle nie zastanawia się nad tym co robi co jest efekt jest do tego do tych rozporządzeń wkładane ja myślę, że to jest wczasach kryzysu widzimy dobitnie wszystkie deficyty systemu, który funkcjonował dzień przed, a i poświęciliśmy tysiące rozmów na temat jakości tworzenia prawa w Polsce tego w jaki sposób ono jest przygotowywane na tej antenie też odbyło się dziesiątki godzin rozmów na temat braku poszanowania postanowień konstytucji w ciągu ostatnich 5 lat niestety teraz zbieramy tego żniwo, a sytuacja w takiej sytuacji nie mamy trzeba działać szybko tylko szybkie rozwiązanie szybkie jest wrogiem dobrego, a i te rozwiązania, które są przyjmowane może tak jak mówię może mieć w przyszłości zapłaty za nie cena czy niema wrażenia, że my próbujemy w tej chwili przegonić tego Korona wirusa takimi teatrami działaniami to znaczy, że strasznie dużo jest działanie na wyrost decyzji podejmowanych bez sensu, ale takich, które są nie wiem czy miłe uchu, ale na pewno robią wrażenie np. odnosi się do tego co obwieszczono 2 dni temu na konferencji prasowej, gdzie mamy wszyscy w rękawiczkach jednorazowych chodzić do sklepów tych rękawiczek niema nawet w szpitalach, więc tym momencie nagle wysyłamy taki impuls, żeby wszyscy ludzie zaczęli biegać nerwowo po sklepach kupować to tam jeszcze ewentualnie jest podczas gdy osoby, które naprawdę tego potrzebują nie mają ochrony tak, gdy z zadaniem myślę, że jest wiele takich komunikatów, które powinny być tuż po bardziej dostosowane do sytuacji albo ostrożniejsze może może w ramach ich przekazywania natomiast ten ten trend takich od toczą się restrykcji to dni jest tylko kwestia polskiej zmiany zmiany polskiego prawa czy zmian w Polsce to jest właściwie każdym kraju może z pewną poza Skandynawią, ale w każdym kraju te ograniczenia są wprowadzane nikt z niektórych np. w Rosji idą one jeszcze dalej innym to jest pytanie na ile intencje władzy są uczciwe tylko także niedawno czytam, że w Rosji obecnie ten zakres swobody przemieszczenie po idzie poszedł tak daleko jeśli ktoś chce przemieścić się poza granice danego obwodu to musi najpierw zarejestrować się na specjalnej stronie podać powód swojego swojej podróży i następnie ma godzinę na to, żeby dojechać do miejsca docelowego myślenia musi nastąpić wizę, bo właśnie wygląda prawie że, ale no to jest 1 z takim bardziej skrajnych przypadków Alan doskonale pokazuje kierunek, w którym idziemy może i kierunek, którym będzie można też intencje władz, które takie obostrzenia wprowadzają mniej teraz ja podchodzę z dużą czy inaczej nic powiedzieć może wzrost może wyrozumiałością i ten potrzebna jest społeczeństwo jest kompleksowe informacje na temat tego w jaki sposób jej najlepiej chronić siebie najbliższych oraz nie stwarza dla innych zagrożenia i rzeczywiście współpracować na rzecz ograniczenia tej epidemii natomiast w tym zalewie informacji, które obecnie mamy tych informacji, które właśnie są przemieszane po od jedne od jedno informację, że należą się zakończyć rozumiem jak ten chaos niepokoi go wcześniej ta presja ze strony władzy dziękuję bardzo, mogą zaś dla Helsińskiej fundacji praw człowieka była z nami trzynasta 58 połączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA