REKLAMA

Pandemia łamie ekonomiczne tabu, coraz więcej mówi się o MMT

Światopodgląd
Data emisji:
02-04-2020 15:20 (Powtórka: 13-04-2020)
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz o światopoglądzie połączyliśmy się przez Sky passy Marcina Czachora dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu prawnik związkowiec założyciel wydawnictwa ekonomicznego hetero Docs współ fundator fundacji imienia Edwarda Lipińskiego chciałbym, żebyśmy pan jako też uważam postrzegam pana trochę jako promotora opowiedzieli o pewnej nowej teorii ekonomicznej niektórzy twierdzą, że wcale nie takiej nowej linii twierdzą, Rozwiń » że całkiem innowacyjnej, która krąży już pod nazwą zaledwie trochę się gdzieś tam zmieniającą od kilku dekad, ale w ostatnich latach jest o niej cieszy się szczególnym zainteresowaniem, a teraz w czasie wywołanej przez pandemię kryzysu, który już jest ma miejsce niektórzy uważają, że ona może być ratunkiem w pewnym sensie już jest ratunkiem chciał, żebyśmy słuchaczom trochę wprowadzili taką zamówiona jest kontrowersyjna ja oczywiście będę zaznacza stara się zaznaczyć punkty, gdzie po emisji mają inne zdanie ale, ale wydaje się, że część słuchaczy mogą oni nie słyszeć ona pojawia się w tekstach w analizach, przechodząc do rzeczy nie kryje się pod takim skrótem MMT jest to nowoczesna teoria pieniądza chyba tak takiego używa pan sformułowania czy innych nowoczesna teoria pieniądza lub też nowoczesna teoria monetarna bardziej akademickich opracowaniach funkcjonuje pod nazwą kartami natomiast to wszystko odnosi się do tej 1 z 1 sposobu myślenia o gospodarce i zwiąże się też z tym takie pojęcie od razu wprowadza pojawi się też tekstach Helicopter Money, czyli co pieniędzy z helikoptera Helix parterowych pieniędzy tak czy 4 znaczy Helicopter Money IMM to są 2 zupełnie różne rzeczy także tutaj jakoś bym tego specjalnie od niej żadnej ze swego natomiast, jeżeli chodzi o nowoczesną teorię monetarną czy ten czerpali z Ameryki po prostu jest to nurt w ramach takiej szerszej tradycji intelektualnej ekonomii zwanej polską firmę sam po części jest 1 z najważniejszych hetero akcyjny szkół ekonomicznych i tutaj musi się zgodzić z tymi osobami, które twierdzą, że rynki rzeczywiście nie jest niczym nowym, bo pod wieloma względami banki nie jest niczym nowym to jest raczej taka twórcza synteza pomysłów i teorii ekonomicznych, które od dawna funkcjonowały historii myśli ekonomicznej to były pomysły takich ekonomistów jak chińska Lewski baleriny limicie Lines Karol Marks John Robinson ten rodowód jest naprawdę bardzo bardzo długi i złośliwi powiedzieliby, że zwolennicy MMT IMM May and Heat uważają, że w zasadzie rząd to morze nieograniczony sposób emitować pieniądze i nie poniesie za to konsekwencji jest to szczególnie przydatne w czasie takiego kryzysu, jaki mamy, dlatego że nie musi myśleć o tym, skąd brać pieniądze po prostu pieniądze są potrzebne do inwestycji do wspierania miejsc pracy w różne miejsca po prostu trzeba wydawać tak rzeczywiście to jest zarzut, który bardzo się często informuje poza rzecz za adresem mam tylko czy, jakoby ekonomiści związani z tym prądem ekonomicznym nie brali pod uwagę zjawiska inflacji to jest akurat prawda, bo minister mówiąc nie przychodzi do głowy inna szkoła ekonomiczna, która by tyle uwagi poświęcała zjawisko inflacji tak to znaczy ci krytycy mam wrażenie, że słyszą tylko 1 jedno stwierdził, że rynki, czyli to, że suwerenny emitent waluty nie jest jakby ograniczony fiskalnie swoich wydatkach natomiast emeryci też mówi, kiedy rząd powinien przestać wydawać tak to znaczy w momencie, w którym gospodarka osiąga, jakby pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych to jest ten moment, wg którego znacie, w którym wg ekonomistów cement rząd powinien przestać wydawać pieniądze już każda złotówka dodatkowo poza ten punkt będzie złotówką, która będzie zwiększała inflacja to znaczy chcemy 1 punktu tylko chciał, żebyśmy jeszcze nas te kroki wykonali wolniej, czyli o to jest takie założenie, że rząd, kiedy potrzeba i to ta potrzeba rozumiem jest teraz np. wg pana nie powinien wahać się zastanawiać, skąd weźmie te pieniądze tylko po prostu czy rozda w postaci jakiegoś gwarantowanej wypłaty dla wszystkich pracowników czy, finansując miejsca pracy czy finansujące inwestycje po prostu musi to teraz zrobić nie ma patrzeć, skąd ma brać tak to można tak na to spojrzeć natomiast ja wspomniałem nazwisko na samym początku Abby Lernera tak jest ekonomista, który jest autorem koncepcji finansów funkcjonalnych uważa, że oczy, jakby klub tych finansów funkcjonalnych polega na tym, że pieniądze w obiegu powinno być tyle, żeby zapewnić 2 cele bądź po pierwsze, pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych gospodarki, a po drugie, o to, żeby zapewnić mu zabezpieczyć wartość nabywczą pieniądza tak, czyli nie powinniśmy patrzeć na jakiej zupełnie arbitralnie wyznaczone poziomy długu do PKB czy też deficytu do do PKB, bo mogliśmy się skupić raczej na osiągnięciu tych 2 celów, czyli pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych i zachowania siły nabywczej pieniądza kilka polega na tym, że Betanii obecnie jeździmy po domach nie zerwane łańcuchy produkcyjne zamknięte sklepy popyt oczywiście spada nawet teoretycznie byłby kierunek deflacyjne, więc można tych pieniędzy co zresztą de facto część rządów robi no emitować, używając języka klasycznej czy na okres ekonomi nieodpowiedzialnie w tak to znaczy inaczej to znaczy trzeba przepraszam może, gdybym mogła pani teraz filmowego przez nie chodzili jasne przepraszam, bo to rzeczywiście technologia czasem nam utrudnia, ale chodzi o to, że nie, dlaczego teraz mielibyśmy się nie bać inflacji jeszcze raz zapytam to znaczy pamiętają, a sytuacja tak to nie jest sytuacja, w której to nie jest taki tradycyjny kryzys, który można, w którego źródeł można szukać znaczy wyjaśnienia w podręcznikach ekonomicznych to jest zupełnie wyjątkowa sytuacja tutaj w czasie trwania epidemii zupełnie nie powinniśmy się wydaje martwić wartością pieniądza raczej zachowaniem siły wytwórcze gospodarki tak to jest zupełnie inna sytuacja natomiast prędzej czy później się obudzimy takim jak już minie daje PiS miało nadzieję, że bardzo szybko to obudzimy się w takim świecie, w którym będzie mógł takiego klasycznego Pieńkowskiego kryzysu ekonomicznego, który wynika z niewystarczającego popytu efektywnego w tym momencie nie powinniśmy się absolutnie martwić żadną o tym, skąd brać pieniądze, bo to pytanie pytanie, skąd brać pieniądze w ogóle z punktu widzenia nowoczesnej, który monetarny jest mało interesującą nas mało interesująca o, tyle że odpowiedź na to pytanie jest zawsze takie samo jak tłumaczy źródłem pieniędzy zawsze jest Emu suwerenny emitent waluty w związku z tym rząd ma monopol na emisję tego pieniądza to morze czy źle czy przejdę do tych poszczególnych pkt MMT może stanie się jaśniejsze Lacie tak emerytki na samym początku było takim bardzo suchym i technicznym opisem funkcjonowania współczesnych infrastruktury monetarnych tak było na początku teraz się bardzo zmieniło chciałbym też byli za zainteresowanie tym czym jest pieniądz, jaki kreowany, jaką w tym rolę odgrywają banki centralne banki komercyjne sektor prywatny i teraz nie wchodzą jak technika tej tej teorii, lecz są ważne 33 twierdzenia na, na podstawie których jest budowany ten cały gmach teoretyczną po pierwsze, pytanie o wartość pieniądza, a jeżeli zada pani pytanie ekonomistą mord ortodoksyjnym nasz przedstawiciel głównego to oni mają ogromny problem odpowiedział na to pytanie tylko, że współcześnie pieniądz nie jest powiązany z żadnym metalem szlachetnym tak oni takich do ciśnie z tym pytaniem co oni czekają takie argumenty prawne to znaczy pieniądz ma wartość jest akceptowalny, dlatego że jest sprawnym środkiem płatniczym na terenie danego kraju natomiast Ewa też uważają, że taka podstawowa kategoria ekonomiczna, jaką jest pieniądz potrzebuje ekonomicznego wyjaśnienia jak uważają, że wartość pieniądza jego akceptowalności wcześnie bierze się stąd bierze się z istnienia systemu podatku tak nasze podatki współcześnie nie służą do tego, żeby zapewnić środki państwo, żeby ono mogło wydawać tylko podatek podatki nakładane przez państwo na sektor prywatny one służą do tego, żeby kreować popyt na walutę, która jest emitowana przez państwo to jest jak pierwszy twierdzeniem drugie testem to nalegania na rozróżnienie pomiędzy aktywami realnymi finansowymi to co się może wydawać banalne było ekonomiści posługują się tym rozróżnieniem natomiast, jeżeli chodzi o pieniądz to mam wrażenie, że oni często ekonomiści głównego nurtu tutaj jednak mylą niektóre rzeczy tutaj no aktywa realne to wiemy czym są tak to są samochody nieruchomości mają to do siebie, że one mogą być równocześnie albo w punkcie albo w punkcie UB natomiast aktywa finansowe są zupełnie czymś innym proste są niematerialne abstrakcją bita z relacją społeczną to co na gruncie kodeksu cywilnego się z zobowiązaniami, czyli 1 stronie mamy wierzytelność po drugie, obietnica świadczy świadczenia i problem polega na tym, że ekonomia głównego nurtu, że jako odrębna szkoła myślenia powstawała w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku zupełnie innym otoczeniu instytucjonalnym to znaczy wtedy obowiązywał standard złota rzeczywiście mogło się wydawać, że to metali stycznia wytłumaczenie wartości pieniądza, czyli że jego wartość bierze się z metali szlachetnych, które stoją za tym za tym pieniądze jakoś tam odpowiada prawdzie tak, że problem polega na tym, że te kategorie analityczne i teorie, które powstały w dziewiętnastym wieku one przetrwały do dzisiaj nadal są wykorzystywane do opisu gospodarki, która działa już w środowisku pieniądze fido czarnego to że, gdyby miast z 1 zdaniu zdefiniować MMT bym powiedział, że to jest po prostu makroekonomia dostosowana do środowiska pieniądze wg czarnego i niematerialnej akt i wysokiego czarnego przepraszam i tu czy teraz będziemy powoli zmierzać cechę taki pierwszy wykład być może dla wielu słuchaczy do końca ja tylko powiem, że najbardziej liberalnie klasycznie nastawienie eksperci właśnie też przeglądam sobie fajne tańce zwracają uwagę, że wiele wiele tabu ekonomicznych zostało przełamane, więc jest to czas, w którym do jako społeczeństw jesteśmy bardziej otwarci na inne teorie niż te, które zawiodły nas do tej pory zresztą to co pan zwraca uwagę, że tak jak świat ewoluuje tak ewoluować muszą teorie ekonomiczne i dodam jeszcze, że to wrócimy może w kolejnej rozmowie do tych pieniędzy helikoptera, dlatego że wielu wiąże to z możliwością sfinansowania tego co nazywamy tę dochodem gwarantowanych po prostu czas pieniądze ludziom przekazywać tak, by to może połączyła i nocą i też ma pan poczucie, że ta teoria, którą pan promuje już od jakiegoś czasu teraz słyszano bardziej także jestem oczywiście bardzo zadowolony z tego, że to to jest odczuwalne, że to zainteresowanie mamki wzrosła w ostatnim czasie natomiast, że nawet w Polsce to żaden sposób nie tonie nie zaskakuje, bo MMT jest w całym sercu takich dyskusji politycznych ani ekonomicznych na całym świecie od kilku lat, a właśnie czy skupowanie przez bank centralny obligacji państwa rząd tych emitowanych tak przez państwo to jest w zasadzie to, o czym rozmawiamy niejako to jest to co to co robi bank centralny to jest to jest luzowaniem ilościowym troszeczkę coś innego znaczy to konkretna polityka gospodarcza taki moment jest opisem powstawania pieniądze natomiast to nie jest nic niezgodnego ze mnie absolutnie dobrze to będziemy w takim razie obserwować co się dzieje i też opowiadać państwu o tym jeszcze dodam też godni, by proszę rzucić po pani redaktor wspomniała o tym, o gwarantowanym dochodzie, jeżeli można to mógłbym w 2 zdaniach powód takiej Bartos 2 bardzo spektakularny inicjatywie ustawodawczej w stanach Zjednoczonych, które się nazywa mają do końca ona polega na tym, że Rashida like to jednak w polityce, która jest młody nami źle zaczął już tak zeszło, jakby otoczenia Aleksandra okazję Kortez ona zaproponowała właśnie taką reformy, które miały nasze ekipy ustawę, która polegałaby na tym, że Departament skarbu, czyli amerykański Ministerstwo Finansów wybiła monety platynowe o nominale 7 biliona dolarów byłyby 2 monety o nominale 2 000 000USD, a one byłyby do zdeponowane na rachunku rządu w banku centralnym, czyli rezerwy Federalnej w ten sposób UE rachunek rządu w rezerwie Federalnej byłby zwiększony o 2 000 000USD odbyłoby się to bez ściągania żadnych podatków bez zwiększania zadłużenia Stanów zjednoczonych i te pieniądze miałyby być przeznaczone właśnie taką formę gwarantowanego dochodu podstawowego znaczenia one byłyby wypłacone byłoby to oddalić zawiesza ciąg dalszy w takim razie musi nastąpić epoka dominacji monetaryzmu dobiegła końca 2008 roku akurat pisze w polityce prof. Wojciech Morawski ze szkoły głównej handlowej oraz więcej osób jest o tym, przekonanych tak będziemy rozmawiać należy bardzo dziękuję za rozmowę Marcin Czachor założyciele wydawnictwa ekonomicznego hetero Docs prawnik związkowy był państwa gości informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA