REKLAMA

Nowy Plan Marshalla i inne nowe inicjatywy KE do walki z kryzysem

Światopodgląd
Data emisji:
2020-04-02 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz światopoglądzie mamy dla państwa w garści informacji z Brukseli z 1 strony Polska Czechy i Węgry przegrały przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej spór o tzw. wywołujące tak dużo emocji relokację zaraz też więcej na ten temat komisja Europejska no energetyczny Enea bardziej energicznie reaguje teraz przeprasza Włochów za początkowo niemrawą Solidarność, więc dziś komisja Europejska przedstawiła kolejny pakiet propozycji, Rozwiń » który no nazywa teraz nowym planem Marshalla dla Unii Europejskiej i to są te główne, choć nie jedyne informacje połączyliśmy się oczywiście z Tomaszem Bieleckim korespondentem gazety wyborczej Deutsche Welle Brukseli przez Karpa dzień dobry Tomku dzień dobry chciałabym na początek poprosić o komentarz do orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej jak tylko powiem też, posiłkując się m.in. twoim tekstem Deutsche Welle, że Trybunał uznaje argument, że rządy tych państw uznają, że jakiś, że bezpieczeństwo potencjalne zagrożenie mogą być priorytetem, ale te rządy powinny wskazać, gdzie to bez niebezpieczeństwo istniało ani tak ogólnie czuć zagrożone, dlatego że uznał argumenty Trybunał można było ta procedura przewidywała sprawdzenie tak dokładne tych uchodźców, którzy mieliby do Polski trafić w ramach tego mechanizmu, że nie zaprzecza to, że pan ogólnemu strachowi mogłoby się coś stać i jeżeli dobrze referuje to po życie, żeby się odniósł, ale druga drugie moje pytanie to w zasadzie co z tego wynika, bo ten program się skończył on przewidywał relokację wówczas w tamtym kryzysie konkretnej liczby ludzi ten czas minął i w zasadzie co, tak więc widoczne z pierwszego pytania liście Polska i w czasie relokacji, bo pamiętam był program na lata 201517 tylko dwuletnie i rząd Beaty Szydło ale, ale też Polska strona przed Trybunałem, ale po powoływała się na zapisy traktatowe, które tam jest taka klauzula, by o bezpieczeństwo w porządku publicznym, które pozwala na wyłączanie się z niektórych działań doraźne Trybunał to jest rzecz oczywistą bez zaskoczeń, że mówiąc prostymi słowy to był preteksty i generalnie wobec całego programu wobec całego wspólne całego przepisu unijnego rozporządzenia relokacji nie można odgórnie tego nikt tego stosować, jaki jest skutek oczywiście Polska nie może się podporządkować przepisom lokacyjnym, bo one obowiązywały do 2017 roku teoretycznie to stwierdzenie złamania prawa przez Polskę będzie może być podstawą do roszczeń odszkodowawczych kogoś nie ulokowanego to jest też wydaje się mało prawdopodobne no tak przewrotnie można powiedzieć, że Trybunał przyznał rację tej komisji Europejskiej czy też obrońcom tej obowiązkowej relokacji, ale polityczne skutki tego sporu i efekty polityczne, bo jednak z punktu widzenia tej powiedzmy zachodniej części Unii Europejskiej i wzmocnienie Orbána wzmocni PiS-u w Polsce to były efekty efekt tego sporo ukończono efekt jest taki że, że pomysły obowiązkowej relokacji kryzysowe, ale obowiązkowej relokacji zostały złożone na dobrą duszą rady w Brukseli taka była wciąż teoretycznie ta propozycja komisji Europejskiej stałego rozdzielnika obliczonego pod przyszłe kryzysy na nie zostało oficjalnie wycofana, niemniej komisja Europejska planuje reset jeszcze przed epidemią na świecie, bo proponowana nowa propozycja, w której jak na wszelkimi kanałami w tej przecieki słono będzie możliwości prowadzenia tego co Polska strona zabiega od początku, żeby te elastyczna Solidarność, kiedy kilku z nich loga brukselski dopuszczała nieprzyjęcia ani 1 uchodźcy w programach ogólną unijnych zamieni tego na inne formy pomocy pieniądze pograniczników na wszystkie inne sposoby, więc spór ideologiczny tutaj byłby wybrany przez grupę przykrywką, ale z drugiej strony szefowa komisji Ursula von der Leyen, mówi że tak skomentował orzeczenie cóż, że ono jest ważne, dlatego że odnosi się do przeszłości, ale daje wskazówki na przyszłość co ta sugestia może oznaczać państwa członkowskie nie mogą w celu uchylenia się od wdrożenia tego mechanizmu powoływać ani na swoje obowiązki dotyczące utrzymania porządku publicznego ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego ani na podnoszone nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmu relokacji tak jakby sugerowała, że teraz ma drzwi otwarte, by powrócić do pomysłu prawnie ma otwarte rzeczywiście no no to jest także komisja rosyjska wygrała grała dzisiaj sprawę, że Trybunał sprawiedliwości przeciwko 3 państwom więcej też tajną trzeba było jakoś skwitować, zwłaszcza jeżeli Włosi pytali na konferencji prasowej natomiast otwiera prawnie drogę natomiast na teraz obecna komisja Europejska nie zamierza proponować się obowiązkowej relokacji i projekt obowiązkowej relokacji i to nie tylko komisja Europejska państwa, które broniły tego pomysłu w latach 201517 Niemcy Holandia też teraz nie są gotowe mówi też na stan przed zarazą myślę, że raz jeszcze bardziej nie są gotowe ryzykować nowego tak głębokiego sporu politycznego z Europą środkowo-wschodnią w tej kwestii czy elastyczną Solidarność ona się już ma miejsce Niemcy Francja Portugalia Irlandia Luksemburg Finlandia Chorwacja biorą udział w nowe inicjatywy wsparcie dzieci, które są w obozach na południu taką bez żadnych przepisów a, ale się tak ad Hok dokonuje tak na zasadzie Ochotniczej i w ten sposób pozwolę sobie przejść do do drugiego wątku, czyli Solidarności wobec Włoch wczasach pandemii we włoszech pojawiło się odczucie, że to już trzeci z kolei kryzys, kiedy Włosi doświadczają braku Solidarności grało się to eurosceptycyzm wznieconym przez kryzys zadłużeniowy euro strefie, czyli 2010 rok, a potem podsycany przez kryzys migracyjny, czyli rok 2015 to m.in. dzisiaj Trybunał potwierdził, że Polska odwróciła się plecami to jest cytat z szefowej rzymskiego Instytutu Instytutu afery International, który znalazł też w twoim tekście mówimy dużo o tym jak w poczuciu zgorzkniały Włochów co ciekawe Koj szefowa komisji Ursula von der Leyen napisała list do Włochów, którym jednoznacznie przepraszam was jesteśmy zwami pisze no i przekonuje, że już, jakby wszyscy się obudzili rozumieją jak bardzo Włochy zostały dotknięte i że zaczyna ta Solidarność unijna funkcjonować lepiej czy tak jest trochę tak czy warto też pamiętać, że trochę czy pierwsze reakcje ze strony Włoch dotyczyły tam służb ręcznie słusznie inna kwestia braku doraźnej pomocy medycznej masek ochronnej lekarzy być może te, a tak naprawdę ciężar dyskusji i publicznie opinii publicznej politycznej i chodzi o pomoc dla Włoch Hiszpanii na poziomie unijnym obecnie znacznie bardziej dotyczy Solidarności finansowej gospodarczej, a nie, bo już na ten pod tym względem medycznym rzeczywiście niemieckie szpitale przyjmują część pacjentów z Lombardii trzydziesto to jest niesamowicie uderzające jak skuteczna jest w ostatnich dniach ta chińska propaganda jak w tym sensie słabe jest unijna, bo na co zwracać uwagę jak Unia Europejska wysłała do Chin miliony masek czek na początku roku to nie towarzyszyły temu takie fanfary jak to, gdy Chiny dziś oddają sprzedają setki co więcej Niemcy Francuzi tych maseczek do Włoch oddali przekazali więcej niż Chiny do tej pory, o czym myślę większy słuchaczy nie wie no taki los, zwłaszcza jeszcze dodajmy, że nowe zdaniem niektórych dyplomatycznej w Brukseli Chińczycy wręcz tam w lutym prosili, żeby nie było wielkiego rozgłosu, który został odebrany jako upokorzenie i utrudniłby polityczny przyjmowanie tej pomocy nie odpłacili drugą stąd też pewnie nie byli proszeni o brak rozgłosu, więc oczywiście propagandowo tutaj znacznie mocniej drugą to wykorzystać oczywiście to ma pewne pułapki we włoszech Salvini strasznie skierował teraz jest się przeciwko Włochom, które oskarża o zbrodnie przeciwko ludzkości, czyli im kupowanie wirusa z siatką Chinom mianem przeciwko Chinom, tak więc Włosi są bardzo rozżaleni natomiast to nie znaczy, że tak aż tak łatwi do manipulowania wzrost czy Chińczyków jest jakiś tam pocieszenie natomiast wraca do poziomu unijnego teraz trwa dyskusja o pieniądzach dzisiaj komisja Europejska przedstawiła pewne propozycje w przyszłym tygodniu ministrowie finansów, zwłaszcza strefy euro będą dyskutować znowu o o dodatkowych mechanizmach Solidarności Unii dzisiaj właśnie co nowy plan Marshalla dla Unii Europejskiej trwają na przede wszystkim za za główny element tego planu uznaje budżet unijny, czyli ten instrument, który teraz jest najbardziej wiarygodny sprawdzony i który od 2021 roku powinien być nowy nowo wynegocjowanej jeszcze jeszcze tego nie ma komisja Europejska zapowiada zreformowanie swojego projektu co do tego budżetu, żeby mógł w dużej mierze pakietem stymulacyjnym tej odbudowie po pokoju na kryzysie w naszym z Europy Środkowej wschodniej może widać to inaczej dla Europy zachodniej Korona korzysta największy jak się wydaje kryzys po drugiej wojnie światowej gospodarce tak teraz prognozowane u nas zależy, mówi że się banda centralnego trochę inaczej premier zależy też, w którego dnia, ale szef funduszu rozwoju bardzo bliżej tej zachodniej wersji jest, tak więc tutaj w Brukseli tego nocnej jedynie czynami jeśli od Europy zachodniej i to poczucie, że to jest bez prezydencji po drugie, Boniek jakoś jest dosyć powszechne szczytem budżet unijny ma być głównym instrumentem nie wiem jeszcze w jaki sposób ostatnio zreformowany na razie komisja Europejska przesuwa pieniądze czy w ramach obecnego budżetu nie płatności trwają aż do 2023 roku więcej więcej to przecież niszczyć dosyć spora dzisiaj zaproponowała radykalne właśnie zniesienie większości rygorów co do wydawania funduszy spójności przesuwania ich między programami także, by wszystko można im mogą późna na koronach kryzys zarówno na służby zdrowia jak również wsparcie dla małych średnich przedsiębiorstw rynku pracy czy komisja też to jest taki program skierowany na obecnym etapie głównie wobec do Włoch i do Hiszpanii czy nawet szczególnie do Lombardii i do Madrytu i jego okolic program złożony z nowych pieniędzy wsparcia dla wsparcia dla utrzymania miejsc pracy takiego właściwie wzorowanego na na programie niemieckim bardzo głośnym 10 lat temu podczas kryzysu finansowego kurs Arbeit czy program, który państwo pomaga pracodawcom płacić pieniądze pracownikom, których normalnie należałoby zwolnić oni czekają tylko częściowo albo chodzą na szkolenia czy otrzymują płacę bądź dużą część płacy czekająca na postój się skończy się w Niemczech sprawdziło bardziej niż takie elastyczne zwalnianie jest źródłem tak to jest instrument, który nosi nazwę szury pewnych sport dlatego i Employment zysk z in en mecz z 100 miliardów euro tak tylko tutaj no jest dużo na 8 to, skąd ma się wziąć 100 miliardów euro to jest taki pomysł, by auto, czyli wzięty z programów pomocowych dla Grecji komisja Europejska zamierza pożyczyć 300 miliardów na rynkach finansowych dzięki gwarancjom ze strony wszystkich krajów Unii to nie tylko strefa euro, ale też też Polska wszystkie kraje Unii i IT mechanizmy wsparcia zatrudnienia w krajach będą finansowane w ramach pożyczek pomocowych, czyli bardzo mało oprocentowane włącznie oprocentowane z tym seksu aż artystom jak dodatkowe sąd po raz pierwszy dodatkowe pieniądze w porównaniu do obecnego budżetu inaczej mówi, że to jest szczególnie dla bardziej Madrytu, a nie np. dla polskich zakładów, które też noc zaczynają mieć zastoje ludzie no pieniędzy brakuje na wypłaty tak dalej to jest projekt rozporządzenia do zatwierdzenia przez przez kraje członkowskie tam nie ma kryteriów żadnych podziału między na kraje tak naprawdę nie ma żadnych wskaźników w tym projekcie, który się złożona o tym, będzie komisja Europejska proponować rada UE zatwierdzać natomiast można sobie wyobrazić trochę przez analogię do polityki spójności będzie to rozpatrywane regionami i skalą po prostu, skąd umieszczą bezrobocia no, która na razie na tym etapie wydaje się, że jednak będzie większa bardziej niższy niż w Polsce na tym etapie to właśnie na koniec wracając do Włoch i mówię, że w przyszłym tygodniu ministrowie finansów mają rozmawiać no tak naprawdę to chodzi o wspólne obligacje wspólnie długu czy przeciwko czemu występują m.in. Niemcy, ale nie tylko i pytanie jak oceniasz czy tym razem na to szansa ten pomysł wraca za każdym razem, kiedy wchodzi jakiś kryzys tak poprzedni kryzys złamał pewne tabu Europejski bank centralny stał się bankiem pożyczkodawcą ostatniej instancji cieszy doktryna między nimi banku centralnego Niemiec mówią, że nie może zostać, więc teraz na teraz można przygotować dzień coś pod hasłem pod nazwą euroobligacje nie zostanie przyjętych to jest zbyt tabu nie jakieś pomysły nie tylko wspólnych usług gwarantowanych pożyczek jak jak ten siódma NATO, a wszystko po prostu jakiś formy transferów być może nawet budowanych nowych przyszły budżet euro czy eurostrefy będą już nawet Holendrzy zaproponowali fundusz grantów 1020 miliardów euro dla krajów południa wczoraj Mark Rutte, więc nastąpiło pewne przełamanie pogodzenie tych oszczędnych, których Endo z północy będą dawać pieniądze to będziemy w przyszłym tygodniu pewnie o tym, rozmawiać na razie jak zwykle bardzo dziękuję Tomasz Bielecki korespondent gazety wyborczej Deutsche Welle w Brukseli państwa koszty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA