REKLAMA

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o odmowie relokacji uchodźców: Polska, Czechy i Węgry złamały prawo

Analizy
Data emisji:
2020-04-02 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie z nami telefonicznie pani mecenas Małgorzata Jaźwińska ze stowarzyszenia interwencji prawnej dzień dobry witam na antenie dzień dobry dzisiaj Trybunał prawdziwości Unii Europejskiej orzekał w sprawie komisja Europejska przeciwko Polsce Czechom Węgrom chodziło o od odmów odmowy zastosowania mechanizmu relokacji uchodźców jak już mówiłam słuchaczom zresztą słyszeli też informacjach Polska Czechy i Węgry przegrały chciałbym Rozwiń » zapytać panią, zanim zaczniemy z kolei na czynniki pierwszy ten wyrok to za chciałam zapytać, z którym z tych, które z tych opinii bardziej by się pani zgodziła rzecznik polskiego rządu Piotr Miller powiedział, że wyrok 3 UE nie będzie miał żadnego znaczenia praktycznego premier czeski powiedział, że spór wprawdzie przegraliśmy, ale to nie jest ważne ważne jest, że za nic nie musimy zapłacić, a szefowa komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że ten wyrok jest ważne, ponieważ daje nam wskazówki na przyszłość jasno mówi odpowiedzialności państw członkowskich, która z tych osób jest najbliższa istoty tej tego wyroku dzisiejszego to prawda, że z 1 strony może się wydawać, że skutki tego wyroku to nie takie było, że decyzja o relokacji i w ogóle cały mechanizm relokacji funkcjonował do 2017 roku, a więc ten gra swoje dzisiejsze nie będzie oznaczał tego, że nagle Polska Węgry oraz Czechy będą musiały de facto zredukowany uchodźców przyjąć z drugiej natomiast strony Trybunał sprawiedliwości po pierwsze, jasno wskazały, że w związku z naruszeniem zobowiązanie przez te 3 kraje członkowskie jest zarówno instytucje unijne poszczególne państwa członkowskie oraz jak również osoby fizyczne będą potencjalnie mogły dochodzić odpowiedzialności odszkodowawczej od tych państw zakładam, że w praktyce może oznaczać przede wszystkim ewentualne dochodzenie odpowiedzialności przez Włochy Grecja, które najbardziej zostały dotknięte całym kryzysem uchodźczym imigracyjnym i w stosunku, do których ten mechanizm relokacji miało miał działać na rzecz poprawy miał być takim rodzajem wsparcia ale gdyby dana firma jest oczywiście zatrzymamy się na tym wątku, gdyby rzeczywiście kraje, których dotyczył mechanizm relokacji jako pewnego rodzaju ulga chciały żądały od Polski Czech Węgier odszkodowań to wtedy również przez po przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej musiałoby go domagać uznał Trybunał Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej takich możliwości nie ma, więc to raczej musiałoby być inne międzynarodowe trybunały, które zajmują się rozstrzyganiem rozstrzyganiem sporów pomiędzy państwami no właśnie zobaczył bardzo to jest ciekawe to co jeszcze w takim razie przyjrzymy się temu co powiedział Trybunał czy rzeczywiście ten wyrok ma tylko znaczenie symboliczne i ewentualnie finansowe czy jednak tutaj Ursula von der Leyen ma rację mówiąc szewska są jakieś wskazówki na przyszłość jeśli tak to, jakie oczywiście kalka wyrok Trybunału sprawiedliwości też zawiera pewne wskazówki na przyszłość ogólnie do sposobu interpretacji prawa unijnego tego jak powinny działać instytucje unijne poszczególne państwa członkowskie też postęp względem ten wyrok nie jest wyjątkiem główną kwestią, którą merytoryczną, która została poruszona przez Trybunał sprawiedliwości to jest to do jakiego stopnia państwa członkowskie mogą uchylać się swoich zobowiązań, powołując się na kwestie bezpieczeństwa tutaj Trybunał jasno wskazał, że te kwestie bezpieczeństwa rzeczywiście są istotne z punktu widzenia państwa, ale są też istotne z punktu widzenia prawa unijnego, o ile państwa członkowskie mogą one mogły w tej w tym kontekście relokacji cudzoziemców odmówić przyjęcia konkretnej osoby po zbadaniu indywidualne miejsce płatnik o tyle nie ma nie można tak Blanche połowę powoływać na kwestie bezpieczeństwa ochrony bezpieczeństwa i zupełnie odmówić bez stosowania obowiązującego prawa unijnego od zawsze musi być poprzedzone indywidualnym zbadaniem konkretnej jednostkowej sytuacji, a nie pewnego rodzaju prewencję ogólną do czego starają się przekonać Polski rząd w Trybunale sprawiedliwości sędziów, bo to jest też pamiętam taki argument polskiej strony, że ten mechanizm relokacji nie działa, dlatego że już na poziomie tego pierwszego etapu wybierania osób relokacji nie jest wiarygodny, a zatem Polska nie może zaufać partnerom unijnym na tyle, by był po prostu przyjąć tę osobę, więc co na to Trybunał czy w ogóle odnieść do tego do tego do tego co takiego sposobu obrony przez Polskę tak wydaje się, że akurat w tym wyroku Trybunału dosyć szczegółowo odniósł trzeba praktycznie każdego argumentu podnoszonego przez 3 państwa w tym Polska Trybunał ogłoszą akurat do tego argumentu 3 faktycznej możliwości badania zagrożenia, które potencjalnie nie stanowi dana osoba wskazywał że, o ile na początku, gdy ten mechanizm relokacji dopiero rozpoczyna działanie było to nowe działanie na dosyć dużo, ale w unii Europejskiej to mogły występować w związku z tym pewne trudności było i problemy też komunikacyjne pomiędzy państwami natomiast w miarę jak ten mechanizm zaczął funkcjonować ten problem powoli wynikały poznacie Włochy Grecja dopuszczały do przeprowadzenia przesłuchania danej osoby jedno przed wyrażeniem zgody na relokację przesłuchaniach mogły brać udział funkcjonariusze policji u też w sytuacji, gdy była taka potrzeba EuRoPol funkcjonariusze Europolu też mogli zostać zaangażowani to, aby zbadać czy dana osoba może po nawet potencjalnie stanowić jako jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa dla porządku publicznego danego państwa jeśli w przypadku danej osoby ustalono, że rzeczywiście istnieje takie zagrożenie to wtedy byłoby podstawą były podstawą, aby móc legalnie odmówić przyjęcia tej 1 osoby no ale to w takim razie może rzeczywiście rację mają przegrani twierdzą, że wiele więcej z tego wyroku nie wynika, dlatego że mechanizm relokacji został zlikwidowany tutaj oczywiście Czechy tryumfują, że to jest właśnie dowód na to, że Czechy Węgry Polska miała rację już w pierwszym rzędzie się do niego nie, dostosowując a, ponieważ ten mechanizm zniknął no to jak rozumieć dzisiejsze orzeczenie na przyszłość chcą co miałoby nam dawać no oczywiście, o ile ten mechanizm relokacji zostanie przywrócony to prawda, że to było rozwiązanie czasowe już na samym początku 2015 roku zostało wprowadzone wyłącznie 2 lata natomiast to, o czym warto pamiętać w tym kontekście, że na poziomie unijnym cały czas trwają rozmowy dyskusje dotyczące tego w jaki sposób zagwarantować, aby ta dystrybucja uchodźców czy cudzoziemców w ramach Unii Europejskiej UE jak najbardziej sprawiedliwe, żeby nie tylko kraje graniczne było obciążone obowiązkiem przejmowania cudzoziemców, ale także pozostałe kraje unijne i ile mają taki stały mechanizm relokacji wewnątrz budynku wewnątrz Unii nie funkcjonuje wciąż to prowadzone rozmowy na temat tego czy jakieś formie albo takiej, jaka funkcjonowała w tym 2015 siedemnastego roku albo pewnej zmodyfikowanej formie wprowadzić na stałe do porządku unijnego z tej perspektywy oczywiście ten wyrok będzie miała najbardziej znaczenie oprócz tego też Trybunał dodatkowo po raz kolejny podkreślił obowiązek solidarnego działania państw unijnych, które realizują politykę rowerową migracyjną w Polsce wskazał na obowiązek szanowania prawa Polska zobowiązała się do przestrzegania tych przepisów i w związku z tego w związku z tym obowiązku też lojalnej współpracy powinna wywiązać się z obowiązków, które zostały albo na nią nałożone nałożone decyzją organów unijnych albo dobrowolnie wyraziła na nią zgodę na przyjęcie obowiązku ja obserwowałam dzisiejsze reakcje polskich mediach jeśli chodzi o ten wyrok i musi powierzyć zaciekawiło zdumiało mnie to ile miejsca jak dużo miejsca poświęciła temu prawicowa prasa i okazuje się, że wg prawicowych publicystów ten wyrok jest z papieża skandal, że uznano Polskę za łamiącą prawo unijne, a po drugie, za chwilę po zostanie on rozciągnięty na inne przestrzenie, bo Bruksela, jakoby miałaby przypisywać pewne prawa narzucania Polsce różnego rodzaju rozwiązań nawet pojawił się pomysł zostaniemy ukarani za to, że zamknęliśmy granicy z powodu Korona wirusa i zaczynają się na ile w tym wyroku można wyczekiwać poszerzenie pewnej przestrzeni unijnej wspólnotowej względem państw członkowskich na ile raczej jest to tylko potwierdzenie status quo, którego Polska po prostu nie przestrzega absolutnie nie nie nie czytam tego wyroku jako, jakie jakiegokolwiek poszerzenia oraz stosowania prawa unijnego wręcz przeciwnie Trybunał sprawiedliwości po prostu jasno wskazał jeśli się wyprzedzić zobowiązujemy w ramach Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa do decyzji dla re lokacyjne zostały wcześniej uznane przez Trybunał sprawiedliwości UE wydane zgodnie z przepisami prawa unijnego to my jako państwo członkowskie ma obowiązek się do prawa stosować mam nie mamy nie możemy robić sprawa farsy i udawać, że pomimo, że jesteśmy zobowiązani przepisami nie będziemy stosować będziemy w sposób wybiórczy stosować no tak to takie słowa, które chciałoby się, żeby miały zastosowanie również do prawa krajowego w Polsce, ale jakoś nie mają bardzo dziękuję pani mecenas Małgorzata Jaźwińska ze stowarzyszenia interwencji prawnej, które od początku śledzi te sprawy i przy okazji pomaga nie tylko uchodźcom w ogóle cudzoziemcom w Polsce bardzo serdecznie dziękuję przy okazji przypominam, że na stronach stowarzyszenia interwencji prawnej znajdują się informacje dotyczące sytuacji w Polsce w językach innych niż Polski co jest miłą odmianą, zważywszy na to jak osoby nie polską zręczne traktują nasze urzędy, więc zachęcam jeśli państwo znają jakiś jakieś osoby przebywające w Polsce szukające informacji na temat nowych ograniczeń w poruszaniu się czy w pracy to proszę za zachęcać do odwiedzenia strony stowarzyszenia interwencji prawnej kończymy analizy ja jeszcze raz przypomnę, że po dwudziestej w mikrofonie Radia TOK FM oprócz państwa głosów telefonicznych będzie również głos rzecznika komendanta głównego policji pan inspektor Mariusz Ciarka będzie odpowiadał na państwa wątpliwości pytania związane z orzeczonymi ograniczeniami w poruszaniu się właściwie powinnam mówić jasno z zakazem przemieszczania się i z skutkami tego jak interpretować różnego rodzaju ograniczenia o tym, po dwudziestej inspektor Mariusz Ciarka gość Pawła Sulika państwa pytania cały czas zbieramy przypomnę, jaki jest adres mikrofon małpa to krótka FM mikrofon małpa to klub KSM i po dwudziesty oczywiście można skorzystać też z telefonu 224444044 od 20 jeszcze Paweł Sulik będzie wielokrotnie numer przypominał wiąże mają państwo mnóstwo pytań, które wpłynęły na skrzynkę analiz przekazuje do Pawła Sulika, więc mogą się państwo też spodziewać wtedy odpowiedzi dzisiejsza audycja analizy przygotował Bartłomiej Pograniczny realizował Adam wczoraj teraz będą informacjami spotkamy jutro po 1720 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA