REKLAMA

W czasach romantyków ta rozmowa mogła być katastrofą

OFF Czarek
Data emisji:
03-04-2020 11:00 (Powtórka: 13-04-2020)
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
43:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj wracamy do programu Owczarek przez skarb państwa i moim gościem jest pan Marek Bieńczyk pisarz historyk literatury tłumacz pracownia literatury romantyzmu Instytut badań literackich Polskiej Akademii Nauk dzień dobry witam serdecznie służy nawet tam ja zawsze zwracam się z apelem do słuchaczy, żeby pisali o jakiś interesujących tematach, które chcieliby usłyszeć w programie Owczarek i 1 ze słuchaczy pan Mariusz Warszawy poprosił zasugerował znakomitą antologię Rozwiń » tekstów romantycznych o katastrofach i cholerze to jest książka wyszła z serii nowa dr romantyczna w tym prawda raczej ten tytuł z katastrofy wypadki, ale jest tylko jedno róg, a także część tej antologii tak tytuł jest katastrofy wypadki w czasach romantyków wydawnictwa Instytutu badań literackich Polskiej Akademii Nauk to jest książka, która ukazała się w 2017 roku, ale katastrofa, skąd jak jak w ogóle doszliśmy do do tego słowa katastrofa, bo nie zawsze było takie oczywiste, że katastrofa jest katastrofą, którą dzisiaj rozumiemy w do dzisiejszego rozumienia tego słowa może nie tylko dzisiejszego współczesnego dochodziliśmy dług ze mną ze 200300 lat nie ma takiej czysto przejrzystej wykładni genezy tego słowa wiadomo że, że używano je 1617 wieku, zwłaszcza one tylko w przypadku literackim to znaczy to tutaj które, które potrzebne, żeby wyrazić to co się dzieje tragedii wówczas pisany bardzo często przez przez wybitnych dramaturgów, zwłaszcza francuskiej określało to wydarzenie przełomowe, które taki sposób dokonywało zwrotu w akcji dobrze by dało do okresu akcji i scementowało bohatera i przez długi czas to teatralne użycie słowa utrzymywał właściwy do dwudziestego wieku już np. mówiło się w teatrze jest taka decyzja z 1 ze sztuk za 1800 czterdziestego, że sztuka niezła głodni za dużo katastrof to znaczy i piorun uderzył i była powodzi i jeszcze jakieś trzęsienie ziemi za dużo w 1 w 1 miejscu, ale czasem dziś tak to od osiemnastego wieku zaczęto używać tego słowa metaforycznie czy ono opuściło teren literacki i coraz bardziej zbliżała się do dzisiejszego do dzisiejszego rozumienia już po 1 z takiej decydujących dla wyobraźni Europejskiej tamtych czasów zdarzeń, czyli o trzęsieniu ziemi w Lizbonie 1700 pięćdziesiątym piąty roku mówiono jako katastrofie poza poza takim znaczeniu ściśle teatralnych i przez długi czas 2 znaczenia już, jakby równolegle do 50 z początku dwudziestego wieku tak naprawdę katastrofa stała się już tylko takim metaforycznym poza literackim w każdym razie określenie na zdarzenie, które dobrze takie czy inny sposób naznaczył naszą rzeczywistość mówi pan tutaj głównie o literaturze francuskiej, a co z terminem katastrofa, kiedy się pojawią w języku polskim i jaki w, jakim kontekście używane w osi zaczął pojawiać na początku dziewiętnastego wieku nie był był cały czas używane w tym w tym pojęciu teatralnym, ale coraz bardziej się się tak powiem państwu zawał to znaczy teraz będzie oznaczał wydarzenie z życia codziennego przeczytaj to te wydarzenia życia codziennego były były tak banalne, że jego życie dzisiaj może może szokować, bo np. kiedy no aktorce spadła wg z głowy w czasie spektaklu to mówiono, że stała się stała się katastrofa takim znaczeniu no, jakby poważnym, że to było jakieś takie takie istotne kosztami istotne zdarzenie jak było z zasili do użycia słowa wobec tego co się co się faktycznie faktycznie wydarzyło albo np. mam taki mam tutaj wypowiedź pacjentki, która została pochowana na raka piersi to były lata 30 piętnastego wieku, które po pobudzeniu dowiedziawszy się już minęło tak okrutna ani katastrofa nie zmienia tego była uradowana niż w tym tych w tym pojęciu katastrofa jest noc z takim takim pojęciem raczej o określający intensywność zdarzenia niższych niż samo jego tragiczną dość, ale czasem jak mu gotowy to zaczęło się coraz bardziej upowszechnia dzisiejszym w dzisiejszym znaczeniu słowa Edward Odyniec wspomina przykre katastrofie, kiedy nie mógł odnaleźć pojazdu z Mickiewiczem, bo na chwilę wyskoczył zmienić pieniądze, a Mickiewicza rozumiem dalej podąża ten wspomniał właśnie przykryj katastrofie to tak to są to to są takie takie życie w chodzie jeszcze troszkę pół teatralne, a ich już zaszczepione codzienność, bo po w tym rządzie Odyńca jest coś takiego co się odnosi właśnie do pewnego wydarzenia tematycznego jakoś tam literackiego jednocześnie są też odnosi dochodzi do do do tego zdarzenia konkretnego codziennego, że złoto poszedł wymienić pieniądze w tym czasie Mickiewicz Radia w tak czy owak tak czy warto to słowo nabierało z czasem coraz większej mocy coraz większego znaczenia i i potem wszystkie trzęsienia ziemi, które wcześniej określano jako nieszczęście jako Kraiński jako kataklizm jako dopust Boży zaczęto określać słowem katastrofa i posty i powstaje pytanie w zasadzie jak się jak się tego słowa powinny używać to jest to jest naprawdę katastrofa to jest tylko banki na ten temat jest jest mnóstwo różnych jak do definicji, dlatego że jest to jest pojęcie bardzo bardzo niejasne, by najszybciej można powiedzieć także w Polsce w polu badań filozoficznym historycznym kulturowym pojęcie katastrofa jest im jest pojęciem moc i mocniejszy niż w życiu niż ożyciu codziennym, a może to tak wyjaśnić np. w, odwołując się do do naszych bliskich historii, że katastrofa lotnicza, która miała miejsce w pochodzie rozbił się i 62 kilkadziesiąt lat temu to z punktu widzenia filozoficznego historycznego kulturowego badawczego nie była katastrofa tylko wypadkiem podczas gdy katastrofa Smoleńska jest jest jest katastrofą własnym pojęciu Sowa to znaczy zdarzenie, które go przedefiniować naszą nasze spojrzenie na rzeczywistość była wstrząsem szokiem, który zmienił w pewnym sensie sposób funkcjonowania naszego państwa, czyli można powiedzieć, że jest użycie mocnych katastrofy właśnie w tym sensie, który przed chwilą powiedziałem i użycie słaby jak w wypadku kat kata katastrofy lotniczej, która nie ma żadnego żadnego takiego potencjału 3 przetworzenia społecznego przy przemiany poczucia stworzenia poczucia, że że co się stało niezwykłego, że świat wypadł z kolei, czyli tutaj w tym kontekście też rozbiory Polski mogą się jawić jako swoista katastrofa narodowa tak w takim takim pojęciu Rokita przy czym, kiedy zaczniemy tak bardzo szeroko to pojęcie stosować to w zasadzie całe dzieje się będą nam okazały jako okazywały całe dzieje ludzkości nie tylko Polski, jaką jako dzieje jak katastrofa Francja bo dlaczego w tej swojej antologii ograniczały się też się, że to jest aż takie chyba lepsze rozwiązanie jednak ograniczają się takich zdarzeń bardziej powiedział naturalnych które, których konsekwencją były przemiany ewentualnie mogą być właśnie przemiany społeczne jak to się stało w dzisiejszym dzisiejszej Polsce po Poka Poka katastrofie smoleńskiej tak się stanie teraz po pandemii właśnie to jest fascynujące bo, bo mówi pan trochę takim ujęciu, które jednakowoż widać raczej post factum niż w momencie, kiedy ono się dzieje tak bo, bo oczywiście dla wielu osób, które straciły bliskich w wypadku lotniczym albo wypadku samochodowym albo jakimś innym wypadku związanym z tragiczną śmiercią nieoczekiwaną te wydarzenia to są katastrofy tak jednakowoż to czy to była katastrofa w takim ujęciu jak pan mówi tak, czyli czy to zmieniło bieg historii czy to doprowadziło do zamieszek to doprowadziło do zmian społecznych no to raczej mówimy tutaj o ujęciu post factum, bo ta katastrofa związana z Koroną wirusem może okazać się, bo może się okazać, że kiedy to wszystko minie to wszystko wróci do normy taki powiemy ach to była po prostu taka przedłużona epidemia grypy, ale właściwie wszystko jest na właściwych torach od morza dziś także teraz teraz walczymy o to co tobym sobie będą pisane podręczniki historii 2001. wieku za 50 została znaczy, bo trzeba o to czy to będzie 1 stronę czy to będzie 5162, jeżeli to będziemy stąd wypowiedź w tym lepiej, ale oczywiście jest takie jak pan, mówi że że katastrofa w tym w tym znaczeniu tego, że na znaczeniu mocnym jest tak wielkim jest tak wielkim zdarzeniem wnosi sporo społecznym politycznym gospodarczym kulturowym, że ono musi wywołać pewną taką falę rezonansu interpretacji wypowiedzi przemian, które dopiero z tego zdarzenia tworzą, jakby właśnie taką całościową katastrof podczas gdy to co pan mówi o tych katastrofach indywidualnych osobistych to są Comarch to są to są tragedie to są tragedie jednostek rodzin czy ewentualnie małych społeczności, ale to nie są katastrof jestem w tym w tym znaczeniu, które od tej mówi wrócimy powrócimy do naszej rozmowy, jeżeli pan pozwoli po informacjach Radia TOK FM informacji o godzinie jedenastej 20 państwa moim gościem jest pan Marek Bieńczyk pisarz historyk literatury tłumacz pracownia literatury romantyzmu Instytut badań literackich Polskiej Akademii Nauk poznajemy wydanej przez wydawnictwa Instytutu badań literackich Polskiej Akademii Nauk w książce katastrofy i wypadki w czasach romantyków ta książka ukazała się w 2017 roku powrócimy do naszej rozmowy po informacjach które wracamy do programu Owczarek 3 do tej pięknej katastrofy państwa moim gościem jest pan Marek Bieńczyk pisarz historyk literatury tłumacz pracownia literatury romantyzmu Instytut badań literackich Polskiej Akademii Nauk katastrofy wypadki w czasach romantyków to książka, która dzisiaj rozmawiamy ukazała się w 2017 roku katastrofa romantyczna czy też katastrofa no tak pamięć romantyzmu jest pamięcią katastrofy wiadomo o tym od samego początku kształtowania się prądów pre romantyczny i romantycznych w Polsce to jest cytat z opieki pamięć o romantycznych katastrofach wczoraj dziś Krzysztofa trybu sza, dlaczego ta pamięć o czyta pamięcią maty, dlaczego z pamięcią katastrofy, bo to jest pamięć o złodziejach, choć nadzieja, choć zgodnie z pielęgniarkami Polski toczy toczy pan oczywiście kwestia rozmiaru przegranych czynionych przegranych powstań sprzedanej wcześniej czy czy też o powstaniu Kościuszkowskim kampanii napoleońskiej ostatecznie, więc to jest jakby spojrzenie na historii jako spojrzeć jak ona naciąg Ks też spojrzenia na historię jako na miejsca, które wymaga, które wymaga nieustannej pamięć o tym, o czym sobą do o tym, wielokrotnie pisano to o tyle o tym, pisano wiele książek o tym jak jak polskie ma w Polsce polscy pisarze poeci rozumieli procesy historyczne niż wydawało trochę trochę ciekawsze od techno setkach artykułów na ten temat książkach sprawdzenie konkretnie co coś się co się zdarzało na co dzień, jakie były kataklizmy codziennie jako były opowiadane co się, jakie działania ludzkie wywoływały wiele wiele się czy właśnie są całe nasze myślenie o literaturze romantycznej od cioci czy czasie romantyczny to było myślenie właśnie wielkich ideach, które znajdujemy działach Mickiewicza Słowackiego czynnych poetów natomiast pewnie mało, kto pamięta, kto w czasie tym interesował o wielkim pożarze Krakowa w 1800 pięćdziesiątym roku albo o wielkiej katastrofy kolejowej co pada ważący 1800 czterdziestym drugim, ale w katastrofie, która zyskała taką nieprawdopodobną obróbkę medialną także w Polsce w tamtym okresie albo też mało pamięta o katastrofach morskich leśne, które w tamtym czasie to jakby nadal w jego, dlatego że myślę, że przy tej fali migracyjnej Europy do Ameryki postęp techniczny spowodował że, że statki były większe szybciej dokonywał oceny, ale też były bardziej narażone na, a przez to przez to szybkość na różne wypadki katastrofy, które o, których wtedy się dużo mówiła, których nie pamiętam kiedy, kiedy czytamy w wielką literaturę romantyczną albo powodziach, których było bardzo dużo 19 wieku to była to była taka plaga podstawowe mówi się opieką dziewiętnastym jako szóstego punktu widzenia jako jako wieku powodzi, a wystąpi do wydawałoby się dosyć dosyć interesujące, żeby tak od od z drugiej strony spojrzeć na dawnym na tamten czas czasem mam już wtedy, gdy był ciekawy, bo oczekiwanie oczekiwania na katastrofy było powszechne i ono troszeczkę przypomina da się dzisiejsze oczekiwania na katastrofę od mniej więcej na początku 2001. wieku na złość od firm łącznie z kryzysu 2008 roku zobaczyliśmy w takim w takim to moje poczucie pewnego okresu to się to tak było dosyć powszechnie dzielone to jest oczywiście poczucie poczucie kresu natury, które po co ta, na który poda w dziejach kultury światowej co jakiś czas jest taką jest takim to poseł dyrektor, który nigdy nie znikną albo na pewno w ciągu ostatniego dziesięciolecia się Bóg wybiera się w tamtym wartym okresie, toteż było bardzo bardzo mocne, tyle że w tamtym okresie to się wiązało z odkryciami naukowymi dotyczącymi zwłaszcza, zwłaszcza życia ziemi, czyli czy geologii odwracamy do potopu tak wtedy zaczęto w sposób, który by wyszło, bo określić bardziej naukowy mówić o potopie mówi o nim niejako o zjawisku spowodowanym intencją polską jako zjawisko jak najbardziej realnym spowodowanym przez różne właśnie geologiczne poruszenia ziemi i ich wtedy powstały takie pierwsze to katastrofa to katastroficzne które, które mówiły tutaj najważniejszym nazwiskiem jest na skoki 1, które mówiły o tym, że dzieje ludzkie i wąska kasta dziwię się do katastrofy katastrofa do Odry od 1 kataklizm MoDO do drugiego i w tym sensie nie mają nie mają ciągłość to potem było jak korygowane albo poddawane dyskusji powstały to rewolucyjne które, która się przeciwstawiał to wiele w każdym bądź razie takie takie poczucie pewnej katastrofa gości czeka straty katastroficzne ości dziejów było silniejsze niż niż wcześniej do tego stopnia, że tak, iż to jest też takie pojęcie, które przetrwały dzisiaj trochę jesteśmy tak zawieszeni pomiędzy katastrofami tak to znaczy wspominamy jakąś katastrofę czy osobistą czy narodową czy jest nie ogólnoświatową, a jednocześnie czekamy na kolejną katastrofę np. katastrofę klimatyczną no tak tak wtedy pan powiedział że, choć kary w każdym czasie w każdy poseł taki takim podstawowym rozpoznaniem czasu jest czas pomiędzy pomiędzy tym co się stało pomiędzy tym co nadejdzie Bogu to jest pomiędzy jedno jak pan mówi 1 katastrofa drogowa czy ten moment pomiędzy jest jest taki jak w podstawowym rozpoznaniem czasu czasu to szkolnictwa w 2 ludzkości to tworzenie nasz damy obecna zdarzyło zdarzyła się katastrofa, która nadeszła pokoleniom tylko został oczekiwań wtedy dziewiętnastym wieku to oczekiwanie było mocne po właśnie te wszystkie badania geologiczne naturalistyczne odkrywanie kości zwane wówczas przed topowy mi szkieletów zwierząt uruchomiło taką taką wyobraźnię katastrof liczną do czego się jeszcze dołączyły dołączył taki szok wstrząs ewolucji francuskich wojsk wojen napoleońskich i upadku Napoleona był takim jak nasze fenomenalny wstrząsem była dla poczucia dziejów wewnętrzny pierwszy Samanthy, więc są to się wówczas nawarstwiło lin z takim nawet popularnym aktorem wydaniu tego tematu dochodziło do bogaczy to wręcz komiczne kiedy, kiedy prasa pisała o tym, wyliczał, kiedy ma się zdarzyć kolejna katastrofa która, która położy kres dotychczasowemu istnieć być może uruchomi nowe dziś wyliczano to od nas gotową rozliczenia na nawet kilkanaście kilkadziesiąt tysięcy radni następowało po nich ustnie, aby takie opisy konsul konsultacyjne toczy się niemal co jeszcze dzisiaj jeszcze nie wiem co to za 6000 lata za 60 000, ale but były takie poczucie wrzenia ja mam tutaj pod ręką taki bez chwili 1 z moich ulubionych cytatów to jest Juliana Ursyna Niemcewicza, który pisał, że musiałam musiała w machinie czasów z włoską łazienka, jaka się zepsuciu szybko wypaść wszystko bowiem dzień po swoje w sparingach wypadła ze świata tak, aby szybko wypadł w związku z tym wszystko jest taki nos gorączkowym izolowaniu nie wiadomo co z tego wyjdzie jak katastrofa tego się dawać jeszcze ma takie cytatu też bardzo długa pod ręką od Zygmunta Krasińskiego pisze o pogodzie najpierw do czasu dziwacznie dziwny dziwny mgły deszczu mgły londyńska w końcu maja czy może sobie wyobrazić pisze do przyjaciela coś naruszonego organizmy planety w ciele ludzkim ciele rodzaju ludzkiego mózgu Mickiewicza sens waszym na niebie na ziemi w powietrzu na morze wszędzie coś co się regulował jest nie są takie coś to co zostawia się na pewno się zdarza wielkie wielkie, lecz leczenia do tego jeszcze dochodziła pamięć o katastrofie Europejskiej wtedy wtedy badania archeologiczne ujawniły rozmiar katastrofy Kołłątaja i ona też bardzo bardzo rzutowała na wyobraź, więc takie takie istnienie właśnie wobec katastrofy wówczas głowy było dosyć silny przy czym tak jak podobnie jak u nas przy czym tak można powiedzieć, że z dzisiejszego punktu widzenia, że takiej katastrofy, jaką jest dzisiejsza katastrofa katastrofa pandemii w dziewiętnastym wieku nie było nie dostrzegali, że ten były były ogromne katastrofy naturalne trzęsienia ziemi wybuchy wulkanów oczywiście, by fantastycznie wielkie pożary w jak mówiłem powodzie, ale nie było takiej katastrofy, która by taki sposób brutalny bezwzględny przelała życia życie społeczne polityczne codzienne jak to zrobili prawdopodobnie katastrof prawdopodobnie katastrofa panem tylko tego jeszcze nie wiemy z natury mówiła wstać o katastrofie to się dopiero uczą się zdarzyła, ale daje pełnego wymiaru będą do objęcia tego co się zdarzyło nie jest potrzebny czas czas jest przewidziany na 2000 setna rok, bo o tym, zdaje się traktuje powieść ostatni człowiek tak, bo wtedy naczelnego o końcu świata chyba na temat końca świata szesnastego wieku mamy kolejne szesnastego wieku jeśli wcześniej się wcześnie mamy mamy mnóstwo mnóstwo tekstów autorka Frankensteina listy książki bali się jest bardzo znana napisała tylko taką opowieść, która się właśnie ten ostatni człowiek on jest oczywiście, kiedy kierują czytamy na to to widzimy widzimy jak na podobieństwo podaliśmy to to jest nieliczni to jest nieuniknione mogą zadać pytania i myślimy, kiedy czytamy dawne książki epidemii, kiedy czytamy dziennik zarazy powieść Jane Daniele de są z 17002002. roku poświęcona epidemii względnie w 1600 pięćdziesiątym roku to to siłą rzeczy nasuwają się na nasuwają się jakiś woleliśmy to bardzo wolno co zresztą są też coś walczy co oczywiście też też mający skarżyła się w każdym razie bali się napisała tę powieszono Jona jest dosyć porażająca na samym końcu więcej pojawia się taka że, że wszystko za wszystko zniknęło pozostałe miasta pozostały pozostała kultura materialna, że epidemia zadziałał jak ja, bo był czołową kiedyś mówiono czy winnych do niszczące człowieka stawiającą kulturę materialną stawiająca miasto z budynki mogę tutaj majątki warte, bo nowa antologia pod ręką państwo przeczytać Paryż we włoszech gotowe później odwiedziła wszystkim mówi ostatni członek później odwiedziła wszystkie zjawiska, ale wszystkie zaułki w miastach Polski wydawało się jeszcze bardziej opustoszałych wsiach chińskie czy francuskie dżuma pojawiła się wcześniej ciut wcześniej dokończyła swego dzieła ostatniego lata nie było prawdopodobnie żywej duszy od brzegów kolacji po szczyty, a dalej mamy to się stosunki płciowe są ciężkie opis tego pustego budynku działa bohater pozostaje sąd w każdym miejscu, gdzie przebywa poza bazą innemu albo wiadomość w 3 językach wahają się nazywa bohater ostatnich przedstawicieli od angielskiego zadał siedzibę dawną siedzibę Rzym no, więc ale w takim razie zawieszamy głos i powrócimy dziś o informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie jedenastej 40 już za kilka minut państwa mają gości jest pan Marek Bieńczyk pisarz historyk literatury tłumacz wracamy po informacjach o czary państwa moim gości jest pan Marek Bieńczyk pisarz historyk literatury tłumacz pracownia literatury romantyzmu Instytut badań literackich Polskiej Akademii Nauk katastrofę i wypadki w czasach romantyków to książka wybór takich doniesień o katastrofach książka ukazała się w 2017 roku nakładem wydawnictwa Instytutu badań literackich Polskiej Akademii Nauk to właśnie to wspomniał pan o tym, troszeczkę chyba warto o tych dolegliwościach powiedzieć, czyli powodzie powodzie, które pustoszyły Polskę i Europy pożary to jest kolejna rzecz katastrofy morskie co ciekawe wszyscy są od katastrofy morskie, które dla ówczesnych wydawały się no właśnie katastrofami jakimiś wielkimi tragediami, a dzisiaj chyba nawet już pamięć o nich zaginęła z największa hańba w Europie, bo ta katastrofa tu pan wspomniał czy ten transatlantyk akty, który co ciekawe niedaleko nowej Fundlandii zdarzył się z francuskim statkiem rybackim także katastrofy od mówiliśmy cholera właśnie pojawia się także cholera, którą pan trochę ominął, ale warto też do niej wrócić do z pojawiła się tak to jest to właśnie pojawia się to są, bo to są ciągle nas do tych piwami winami mówi się kilku forach Hole 19 wieku to jedno z mocniejszych była była fasada roku 1800 trzydziestym pierwsze docelowy to przy roku wojska wojska rosyjskie ze Wschodu ona oczywiście bardzo silna nie mogę też, że wzbudzała w taką trwałą panikę czy stan, który w zasadzie będzie bez tej chwili jesteśmy, dlatego że uda pod cała się i osłabiało miła byśmy powiedzieli, że ten sam czyn bądź miła, ale nie ustawę panicznym bili się w pewnym sensie do tego dzisiaj dążymy także PZU, żeby ten strach przed wirusem wiadomym nas miła niektóre zagarnął tak tak ma być przyszłość, że to będzie 1 z wielu osób będzie Czechowa w naszym, proszę bardzo, dawna siecią wtedy wtedy falę na cały z dużą regularnością, gdyby NATO przygotowani podejmowane środki, które mogłyby się wydawać się znają środki ostrożności zamyka miasta budowano kordon sanitarny, bo taki stały kordony sanitarne na granicy właśnie został gen zasady takie on jako oddziela świat Zachodu światu oczy od świata osłon tutaj mam taki cytat z licznych testów drogowych czytam o sobie listów dlatego domy, które potem będzie uczciwe budował koleje czy osoba to nie jest tak wielu z tego chyba od nadmiaru gadania opisałem Adamowi Mickiewiczowi smutny obraz na Litwę pisze do mojego w 1 z listów do przyjaciela oraz nasiennictwa wymykający się co moment przyjścia obwodowej zarazy zwanej Hole, które od Moskwy ikona przybliża to tylko dodam, że to obawa, jaką widzę przez niektórych mieszkańcach Majdan nie wpływ, którego nie umiem opisać to bardzo delikatni mówią o tym, swoim ostatnio, by wstać otworzy to tylko Doda w zakresie dyskretnie, bo czy trzyma twarz trzymaj trzymaj formę mówiłem o tym, o tym podziale Wschodu Zachodu Dziubę uznawaną oczywiście dochodowy Zachodowi przychodzącą ze Wschodu to to jeszcze była wciąż choroba rozpoznawana jako choroba jest apatyczne to znaczy choroba i złego powietrza morowego powietrza, czyli choroba nie wywoływana przez równie wywoływana przez bakterie i czy wielu chyba jeszcze nikt nie nie znajdą to się za chwilę stanie, gdy powiem, że w drugiej połowie dwudziestego wieku tylko choroba dobrego powiedzieć Jim tych w opisach podróżników na wschód od rynków europejskich na tych wyjazdu wypadów jest nie są mnóstwo to jest taka kamerka bliski wschód jest mekką zachodnioeuropejskich także naszych podróżników ciąg dalszy ciąg wciąga tak tak ma poważne są bardzo nic jest bardzo wyraźna różnica między postawami ludności wschodniej, bo bez dumy mieszka, a podróżników europejskich czy Europejczyków którzy, którzy mieszkają tam tam na miejscu, a różnica szybko proc jest taka, że Europejczycy wykazują się ewentualnie uciekają z miast Skarżysko stąd do Poznania, a tamci sami nic z tego nie robią, a ludność tubylcza Żenia tak jak żyła do tej pory dba dba o tradycyjne formy formy życia np. grzebie grzebie działa w sposób, jaki powinno się grzebać w wedle tradycji i z pewnym takim rodzajem myszy może powiedzieć z Europejskiego punktu widzenia bierności pasywności czy też rezygnacji się z tą chorobą zderzy jest taki taki ciekawy dokument z Konstantynopola z boku chyba między 1800 czterdziestego opisywał to jest opisane w 1 z pamiętników Europejskiego podróżnika, który mówi, że wieczorem, kiedy się podaje ilość ofiar zmalały w ciągu dnia toczy się toczy się na cyfrę tak jak teraz patrzymy tylko patrzy się taki sposób, jeżeli przekroczyła ilość lokat 999, czyli wyniosła 1000 wtedy zaczynają się, bo licznie zbiorą co w tłumaczeniu no chyba naszą uważnie znaczy, że wtedy się zaczyna działać tak w powstają pewne gesty pewne pewne zachowania, których wcześniej czy do liczby ofiar, która tysiące nie przekroczą nie występuje, kiedy mówimy o katastrofach to katastrofa chcesz pojawiają się bohaterowie dobroczyńcy i herosi tak to jest rodzi się taki bardzo się takie opowieści z powieści także powieście odcinkach które próbują właśnie taką chroniczną chorobę heroiczne postawy kogoś, kto uratował reszta osób z powodzi, kto sam staną sam stanął do walki z pożarem itd. tak dalej literatura tamtych czasów bardzo chętnie te tematy podejmuje jest tak, że taki motyw medialnej obróbki zaczynają się podróże, a niektóre zaczynający intensyfikują się podróże władców tego świata cesarzy królów premierów do miejsc dotkniętych kataklizmem ikonografią z tamtych lat pokazuje powiedzmy cesarza, który patrzy w pozie pełnej zadumy na za rzekę i na biednych na jedno, ale na ludzi oczywiście też obiecuje pomoc czy ja, ale też rodzi się odpowiedzialność państwa wobec tych ciasta także państwo powinno pozostać w stan istniał, choć nie bada tego jakoś precyzyjnie bo, bo pomoc królewska w skład 11 jakąś istniał natomiast tutaj ta pomoc jest coraz bardziej, jakby tak tak państwo zorganizowane, ale też wywodzi się w sodzie można powiedzieć się siano z pierwszej do Europejskiego chcą się także w tym momencie momencie momencie kilka osób takim takim szczególnym szczególnym rokiem 1800 czterdziesty drugi ze względu na zaporach opolski Otóż wspomniałem, który byłby taką katastrofą, bo w tym sensie słowa o tym, któremu, czyli czym są co co spowodowało że moc z rzezie świat wypadkowej i jak to określają, że nic stało się coś co co położyło kres życiu miasta i w czasie snu szansę poradzić, ale też jestem w tej mocnej definicji katastrofy jest zawarta w gdy do federacyjnej łącząca to znaczy, że wobec wobec tego kataklizmu, który nastąpi należy podjąć działania, które cementują set Senatu ludzkości doprowadzą do do naprawienia strat do zbudowania nowej do konstrukcji społecznych politycznych tak dane w jakimś jakaż to społeczna narodowa wykuwa się właśnie takiej katastrofie jako jako rezultat katastrofy w 1800 czterdziestym drugi roku w Brukseli został uchwalony taki apel sygnowany nagle przez przez barona nie są obce teścia jak podawane dalej ZOZ rozpisywała na setki egzemplarzy drukowanych gazetach także w Polskiej 9 przyjaznym połączą się przez organ rządu, bo wdzięczną Bogu szewski z tego przez wielkie wypadki przechodzące, skąd się z działalności do sądu usiłowania nieraz i za długo nie za długo zobaczą powstał z popiołów starożytni kwitnący Hamburg stawiał myślę postawy postanowienia, które podobno złotymi głoskami zapisał, więc ktoś mu kości w 1 chwili trzeba był z nędzy skargi i ustaliło na zawsze pokój pomyślność szczęście było tak da nią tomy oddaje dosyć konkretne propozycje, że państwo narodowe powinny się zrzucić na datę społeczności, które dotyczyły zostały kataklizmu bez względu na to czy są wewnątrz takiego czy innego kraju to w pewnym sensie można powiedzieć jest jest 1 z pierwszych tej tak pan paneuropejski w takim razie po resztę szczegółów odsyłam państwa do tej publikacji bardzo gruby i bardzo no właśnie to jest przegląd katastrof wypadków wczasach romantyków jak głosi tytuł książka wydana przez wydawnictwo Instytutu badań literackich Polskiej Akademii Nauk wstępem i bardzo interesującym opisem właśnie opatrzona przez pana Marka Bieńczyka to bardzo panu powiedzieć jest jedno zdanie wobec sankcji za ich warsztatowi pracy co do pracowniczych, bo to jest to Senat ma się nazywać nowa biblioteka romantyczne pod redakcją maty dzielnicy to mogą państwo przeczytać o modzie romantycznej matematycznych pamięci romantycznej pogodzi romantycznej innych ważnych sprawach dziękuję bardzo, dziękuję panu Marek Bieńczyk pisarz historyk literatury tłumacz pracownia literatury romantyzmu Instytut badań literackich Polskiej Akademii Nauk państwa moi goście informacji już za kilka minut o godzinie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara nad jakością naszych połączeń czuwał Krzysztof Woźniak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA