REKLAMA

Konstytucjonalista: Można zmienić kadencję prezydenta, ale taka zmiana będzie miała skutek na przyszłość

Analizy
Data emisji:
2020-04-03 17:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami prof. Marek Chmaj konstytucjonalista łączymy się telefonicznie dzień dobry panie profesorze dzień dobry witam bardzo serdecznie Och, życie, żeby się do pana w dobrym zdrowiu też, dlatego że dzisiaj bardzo się martwiłam wszystkich konstytucjonalistów, których cenię najwyżej ze wszystkich prawników najmilsza zdobyła gałąź prawa dla mnie no i martwią się strasznie myśląc o tym, że prawdopodobnie większość państwa Rozwiń » może być miecz stan przedzawałowy albo jakieś inne trudności, by ze względu na skutki lektury projektu zmiany konstytucji więc, ale słyszę, że pan dobrym zdrowiu uśmiechnięte, więc chyba jednak nie dotknęło pana tak bardzo to co wymyślił premier wicepremier Jarosław Gowin szczerze mówiąc od 2 tysięcznego piętnastego roku zdążyłem się w odporni na co bardziej radykalne propozycje czy działania no dobrze to jest, że jest pan od odporną, chociaż ja powiem, że no ten projekt zmiany konstytucji ma swoje smaczki jest krótki to tylko 3 artykuły w pierwszym postanawia się, że oto Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma być wybierany na 1 za to siedmioletnią kadencję i to nie jest zmiana tymczasowa to jest po prostu nowy pomysł na prezydenturę co pan na to panie profesorze to jest bardzo bardzo długa kadencja i systemów europejskich pamiętam, że takie rozwiązania rozwiązanie przyjęto w konstytucji francuskiej 1958 roku i w latach osiemdziesiątych Francuzi też do wniosku, że kadencja siedmioletniej stanowczo za długa i w związku z tym skrócono kadencję do 5 lat, ale Francuzi zakładali możliwość reelekcji i np. prezydent generał de Gaulle był wybierany na urząd prezydenta trzykrotnie no tak tutaj odwrotnie ma być tylko 1 siedmioletnia kadencja, ale ciekawości tu przechodzimy do art. 2 ma ona być zastosowana również wobec obecnie urzędującego prezydenta, który ukończy po prostu swoją kadencję dopiero za 2 lata, czyli 5+2 równa się 7 i będzie będzie to jego zarazem ostatnia kadencja co pan na takie rozwiązanie jest rozwiązanie absolutnie niezgodne zarówno z orzecznictwem trybunałów konstytucyjnych jak z poszanowaniem konstytucji to można zmienić kadencji prezydenta, ale taka zmiana będzie miała skutek na przyszłość ani obecnie co więcej ale dlaczego tak mówi to jest napisane stosuje się do urzędującego prezydenta, więc pan mówi taka pan premier Gowin inaczej papier wszystko przejmie pamiętamy, jakie dobre były w czasie PRL-u w podręcznikach historii i jakoś te kartki nie zapaliły ta koncepcja może być rozważane, ale absolutnie nie może odnosić do obowiązującej to istniejący prezydentury wybraliśmy prezydenta tutaj na kadencję pięcioletnią ta kadencja kończy się w sierpniu i ewentualnie będzie przedłużona, jeżeli będzie zarządzany stan nadzwyczajny, a w trakcie trwania kadencji można zmieniać kadencja, ale tylko łącznie na przyszłość no powiedzmy, że tak jest ma jeszcze patrzę na pkt 2 art. 2 bardzo interesujący zarządzone przed wejściem w życie tejże ustawy wybory stają się bezskuteczne co miałby właściwie oznaczyć w praktyce właśnie tutaj przypominam sobie szkołę średnią, kiedy nauczycielki języka polskiego pytały co poeta miał namyśli, więc zakładam, że projektodawca chciałby, aby te zarządzania obecnie wybory uznać za istniejące bądź nie tyle, a zatem akt marszałka Sejmu wykonujący przepisy konstytucji na to marszałek Sejmu zarządza wybory prezydenckie unieważnić tak, ale właśnie to narazi się na tym, że trzymajmy, bo można sobie wyobrazić, że ten ta zmiana konstytucji, bo przypomnę wszystkim państwu cały czas usunie tuż po urodzinach konstytucji rozmawiamy o tym, że ten świstek powzięte po prostu świstek papieru nowelizacja konstytucji przewiduje właśnie unieważnienie wyborów, ale zaraz potem jest art. 3, który mówi o tym, że ustawa wchodzi w życie z dniem 3 kropeczki czerwca 2020 roku, czyli już sam autor uznał, że dopiero po wyborach 10maja ta ustawa wejdzie w życie innymi słowy unieważnić wybory, które już odbyły dobrze to odczytuję na chyba tak, ale to wskazuje na to, że projekt został upubliczniony tak szybko, iż nie zdążono zrobić korekty konkretnych przepisów z każdym bądź razie przedłużania kadencji prezydent ca na finiszu tej kadencji, a przecież tak zakończy się było nie było średnio jest nieracjonalne bardziej na racjonalne dół byłoby przełożenie wyborów prezydenckich np. pół roku czy 8 miesięcy wskutek zarządzenia staną na no tak, ale o tym wszyscy mówimy, że jest racjonalny sposób przewidywalny przez konstytucję ustawy w związku z tym oczywiście ten sposób nie jest stosowany tylko szuka się innych wyjść, o których też na szczęście powiemy jeszcze na chwilę zatrzymać naszym pomyśle Jarosława Gowina od razu państwem, że tak jak zwykle lubuje się w czytaniu uzasadnień do projektów i wskazywaniu na ich wady zalety o tyle teraz państwo to tego oszczędza uważam, że był tak obraża inteligencję uzasadnienie, że nie będą marnować czasu natomiast panie profesorze przecież to jest jednak nowela konstytucji, czyli od momentu jej zgłoszenia do Sejmu jeszcze nie wpłynęła poparcie tej strony sejmowe przez 30 dni musi w tym Sejmie sobie poleżeć, zanim można się zacząć nad nią obrad więc, więc chyba tak przed 10maja nie byłoby szans, żeby to przy procedowaniu no rzeczywiście konstytucja art. 2303005. ust. 3 wskazuje, że pierwsze czytanie tak pani słusznie powiedziała projektu ustawy o zmianie konstytucji może się odbyć wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy przez urzędy punkt ustawy CIT i to jest oficjalnym wpisie do marszałka w Górniku, którego marszałek daje temu projektowi numer druku i zażądał publikacji, a zatem moglibyśmy Sejm mogły hipotetycznie głosować ten projekt dopiero na początku maja no właśnie, a potem mamy jeszcze Senat, bo chyba póki co wyprawy po zamierza jednak przestrzegać tej ścieżki, który ma swoje terminy może przetrzymać ten projekt długo w efekcie nawet nie wiem czy czerwiec czy raczej nie lipiec byłby miesiącem, w którym by ewentualnie ta ustawa weszła w życie i wtedy byśmy unieważnianie ustawą wybory, które być może np. wcześniej uznałby za ważne Sąd Najwyższy na przypadku zmiany konstytucji Senat ma troszeczkę więcej czasu w związku z tym może po 60 dniach się do niej odnieść głosować, a zatem, gdyby hipotetyczne Sejm chciał przegłosować większością 23 głosów taka większość kwalifikowaną wymagana na samym początku maja o Senat ma 60 i od początku maja, licząc teraz kalendarz na to, żeby głosować nad ustawą, a zatem między czasie kadencja Andrzeja Dudy będzie trafić na ukończeniu no tak, a przede wszystkim będziemy już po wyborach 10maja, w których póki co nikt nie odwołuje, bo nie wprowadzono stanu żadnego stanu nadzwyczajnego będziemy po wyborach, jeżeli te wybory odcięto, bo na razie są różne koncepcje niektóre w miarę rozsądne, czyli przełożenie wyborów, a inne bardzo mało rozsądne zupełnie nierozsądny typu powszechne głosowanie korespondencyjne czy koncertowe przyznam się, że byłem zdumiony kompleks autor projektu zdumione, bo nie da się przeprowadzić wyborów prezydenta Rzeczypospolitej tylko wyłącznie drogą korespondencyjną, gdy media donoszą zdumiony był też prezes poczty polskiej w związku z tym został już usunięty ze stanowiska, bo bez bardzo się zdumiewa no dobrze, ale o tym, korespondencyjne głosowanie już naga daliśmy się wczoraj nawet zostawmy te skrzynki tych biednych listonoszy bardzo ciekawa propozycja jeszcze 1 jest to a jakie firma jednak czasem polityków prócz posłać Władysław Kosiniak-Kamysz mamy rok mamy rozwiązanie patowej sytuacji i następnie ten drugi drugie drugie zdanie w tej wypowiedzi chcemy złożyć w sejmie uchwałę zobowiązującą rząd do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i pytanie brzmi czy rzeczywiście Sejm może za pomocą uchwały do czegokolwiek zmusić rząd czy istnieje takie narzędzie w oczy Sejm może podjąć taką uchwałę, bo każda uchwała może być podjęta, jeżeli stosowna większość zwykła większość osób będzie głosować na patelni kworum, ale rząd żaden sposób nie będzie zobligowany, jeżeli natomiast w sejmie jest odpowiednia większość za podjęcie takiej uchwały można się pokusić o większość ustawowej liczby człon, czyli parami 2137 i wtedy głosuje się wotum nieufności dla rządu, a jeżeli pokonuje się łatwiej dostać się zdarza to automatycznie być powołany nawet premier, który to powołanie rady ministrów może wprowadzić stan Pańskiego po mszy no tak, ale to Ależ pan profesor daleko od 2 pan wysokoprężny przez 2015 rokiem się znalazł no tak nie myślę nawet Władysław Kosiniak-Kamysz nie nie myślał o tym w ten sposób bardziej chciał też coś zaproponować, więc zaproponował taką uchwałę mówi pan pani wrażenie, że nie może żadna uchwała Sejmu nie jest w stanie zmusić do niczego rządu i powiedzieć twardo tą drogą podążaj jedyne co można to ustawami lub wzywaniem np. do przedstawienia informacji w sejmie, ale nie można tego zrobić za pomocą zwykłej uchwały na nie można mamy przenieść patetycznie, ale mamy trójpodział władz rząd należy do organu władzy wykonawczej jest niezależna parlamentu parlament, a doświadczali nad rządem z wraz z hipotetyczną możliwością uchwalenia wotum nieufności solidarnie dla całego gabinetu, ale nie może niczego rządu PiS oraz nakazać, chyba że jakaś ustawa wprowadzi dodatkowe zadania poszczególnych ministrów tego rządu no tak tutaj oczywiście także ostateczną decyzję o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego podejmuje rząd ani Sejm i po prostu tyle, ale za to uchwała Sejmu ta, którą zaproponował Kosiniak Kamysz już jest na stronach sejmowych i jest po prostu mowa o tym, że życie zdrowie Polaków jest wartością nadrzędną Sejm RP uważa, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest konieczne do opanowania rozprzestrzeniającej się epidemii i do zahamowania negatywnych skutków społecznych gospodarczych no dobrze zobaczymy co będzie z tą uchwałą jeśli chcieliby państwo z kolei zajrzeć do projektu Jarosława Gowina, czyli tej zmiany konstytucji nie ma na stronach sejmowych, ale jest innym równie poważnym miejscu, czyli na Twitterze wystarczy znaleźć konto Jarosława Gowina tamten projekt się znajduje to efekt dla tych, którzy lubią czytać uzasadnienia projektu jeszcze jakiś komentarz pani profesor, bo zostawia się czy jest jakiś inne wyjście, które pan zaproponować, bo jeszcze chyba lewica niczego nie zaproponowała, a dzień młody, więc może jest jakaś siódma droga nie innej drogi nie ma mamy coraz mniej czasu widzimy, że epidemia jest zawsze ana przed nami dopiero jest rozwój, a zatem trzeba sobie jasno powiedzieć nie da się przeprowadzić wyborów prezydenta Rzeczypospolitej 10maja 2020 roku skoro nie da trzeba sięgnąć po te mechanizmy, które są przewidziane w konstytucji można walczyć z epidemią w tych granicach, które daje konstytucja nie musimy deptać łamać to zobaczymy co zrobi, a co zrobi prawo sprawiedliwość spory trwają także o 1730 wcześniej dwunastym już rozpocząć ponownie Sejm, a ma być teraz do osiemnastej przerwa zobaczymy co się tam wydarzy czy rzeczywiście ten pseudo projekt pseudo po noweli konstytucyjnej znajdzie się w ogóle w sejmie, a z nami był prof. Marek Chmaj konstytucjonalista słyszeli państwo w dobrym humorze nie przejęty specjalnie tym, że tak strasznie szarga się w konstytucji Rzeczypospolitej polskiej za część analiz kończymy teraz państwa zaproszę na informacje po nich będzie z nami dr Paweł Grzesiowski centrum medycyny zapobiegawcze i rehabilitacji w Warszawie i czekam na państwa maile pytania o doświadczenia ostatnich tygodni dotyczące epidemii analizy małpa to krótka FM co chcą państwo zapytać pana doktora albo jakie mieć wskazówki dla innych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA