REKLAMA

Ile możemy wydać na pomoc gospodarczą?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-04-05 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:44 min.
Udostępnij:

Gościem programu był prof. Grzegorz Kołodko, były wicepremier i minister finansów, Akademia Leona Koźmińskiego, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przed chwilą pani prof. Cecylia Leszczyńska z katedry historii gospodarczej przypomniała nam wielki kryzys z lat 2935, ale kilka lat temu już 1 z naszych znakomitych ekonomistów przepowiedział, że nadejdzie jeszcze większy kryzys w 1 ze swoich książek pisał, że czeka nas narastające zagrożenie masowymi chorobami i szybko przenoszącymi się i rozprzestrzeniający epidemia epidemiami liczne kryzys uchodźczy ich destrukcyjnym fizycznie Rozwiń » psychicznie skutkami tym ekonomistą był nasz gość pan prof. Grzegorz Kołodko były wicepremier minister finansów witam pana serdecznie, a dzień dobry państwu panie profesorze no rzeczywiście można, by powiedzieć, że z pewnym lękiem się dzisiaj czyta to, że przewidział pan jeszcze większy kryzys zakładałem to myśląc, więc to wielotorowo, dlatego że powtarzam sobie taką frazę, że rzeczy przez to rozumieć zjawiska procesy gospodarcze rzeczy dzieją się, jaka się dzieją, ponieważ wiele dzieje się naraz i analizach także w prognozach najczęściej skupiamy się jakichś wybranych wątkach przez chwilę, zapominając przyjąć takie założenia, wyrzucając porozmawia też inne sprawy inne zjawiska natomiast jeśli spojrzeć szerzej głębiej na to co się dzieje współczesnym świecie i połączyć te wątki którymi zajmujemy my ekonomiści najchętniej finansowe handlowe inwestycyjne produkcyjny zaopatrzeniowe nimi sferami aktywności ludzkiej na styku człowieka społeczeństwa z technologią kulturą polityką ze środowiskiem naturalnym, a więc, choć mimo zmiany demograficzne o zmiany klimatyczne wyczerpywanie normalnych zasobów ziemi wędrówki ludów zmiany kulturowe dobre złe aspekty zmian technologicznych to nie ulegało dla mnie najmniejszym wątpliwościom, że jeśli nie zmieni się sposób funkcjonowania państw gospodarek społeczeństw na bardziej ekskluzywny na nasycony większą dozą tego co nazywamy wspólnością społeczną w mniejszym stopniu agresja większy cmentarz to będzie jeszcze większy kryzys Jonaszem oni tak bywa się tylko nieszczęście polega na tym, że teraz na niego nałożyła się jeszcze pandemia, która sama siebie jest wielkim procesem kryzysowym także mamy jeszcze większym kryzysie z tego powodu, a będziemy mieli wciąż wiele problemów obecnie także podkreślam to prawie, walcząc na wszelkie możliwe sposoby wciąż jeszcze niewielki do końca pandemii ją nie zapominać, że nawet, gdyby nie było nawet już nie będzie mniejszy przeczytam wszystkie inne programy, które sprawiają, że na jeszcze większy kryzys bez mała cywilizacyjny one pozostaną dlatego nie należy, walcząc z największymi, jeżeli w rodzinie zapominając, że zapomina wojny przeciwieństwa, które mamy, kiedy przeholować rozmawiałem z panią prof. Leszczyńską o tym jak wychodzą z tamtego wielkiego kryzysu na to oczywiście przypominaliśmy nowy ład Roosevelta ogromną politykę, którą nazywam interwencjonizm państwowy dzisiaj wydaje się, że w wielu państwach stosuje się w tym sensie podobną metodę no właśnie tej interwencji państwa jest dużo, ale niektórzy zadają pytanie czy ona powinna być jakikolwiek sposób limitowana szczególnie, kiedy słyszymy od tych wielkich kwotach wielkich miliardach, które kolejne rządy przeznaczają i na walkę z pandemią i na różnego rodzaju programy ochrony gospodarki no bo to jest właśnie jasne, że dotknie ją wielki kryzys czy wg pana ta pomoc należy jakoś limitować czy właściwie no trzeba wpompować tyle pieniędzy ile trzeba, zanim odpowie na to pytanie jednak pewna uwaga, bo z tamtego kryzysu wielkiego kryzysu lat 19291933 wychodziliśmy różny sposób pan redaktor wspomniał ten sposób najlepszy to znaczy nowy ład, który był zastosowanej wtedy już, nabierając sił najbardziej swojej gospodarce światowej, bo jeśli nie wcześniej przynajmniej do pierwszej wojny światowej to była wielka Brytania dopiero potem stany Zjednoczone tak wtedy pojawiła się ekonomia Pieńkowska to jest ciekawe, gdy wielki jest skądinąd Brytyjczyk wyższa zbiera w domu od ówczesnego prezydenta Franklina Delano Roosevelta o pomoc powiedział takiego ekonomicznego ignoranta nie spotkałem w życiu, ale jeśli nawet trudno było ekonomicznym ignorantem to wielkim mężem stanu wyczuł coś w tym co mówił mu część nowatorskich odmiennych niż ortodoksyjny koncepcja, żeby zaatakować problem od strony niedostatecznego niedostatecznego popytu i interweniować gospodarkę także, finansując ogromne wydatki publiczne na roboty publiczne wtedy to pojęcie zrobiło karierę z przyrostu deficytu budżetowego długu publicznego co wcześniej było anatemą czymś co było niemożliwe, ale inne państwa wychodziły w sposób paskudny politycznie, bo stanie leczony w ramach nowego ładu zrobiły to w sposób demokratyczny natomiast my w tym czasie mieliśmy nakręcenie patologicznego stalinizmu w związku Radzieckim, który wykorzystał wielki kryzys na Zachodzie, żeby dokonać określonych zmian w systemie politycznym gospodarczym, ale także mieliśmy do czynienia z faszyzmem nazizmem japoński militaryzm natomiast w każdym przypadku jak pan redaktor mówi to daleko posunięty interwencjonizm państwowy, a w różny sposób kombinowany totalitaryzmem albo z kontrolowaną czy sterowaną w jaki sposób jednak demokracją, a teraz jeśli chodzi o samo pytanie to powiedzenie, które powszechnie obecnie cytowane za poprzednim prezesem Europejskiego banku centralnego Mario zdradzimy, a motywem tej tak duże jak trzeba ma pewne uzasadnienie natomiast to nie jest bez Camerona niewiele koniec końców ile dodatkowych środków publicznych zarówno te, które będą płynęły systemu fiskalnego poprzez rządy budżety i systemu banków centralnych zostanie wpompowanych do gospodarek świata do gospodarki światowej, dlatego że my wiemy trochę co się dzieje w stanach Zjednoczonych Japonii Chinach Unii Europejskiej się kilku innych mniejszych nie zapominajmy o tym, że przytłaczająca większość ludzkości żyje poza krajami wysoko rozwiniętymi oraz tymi 2 największymi rozwijającymi się do niedawna szybko gospodarkami Chinami Stanami Zjednoczonymi i nie wiemy jeszcze czy szczęśliwie konary rósł o o jej minie, a w ogromnej części Azji Południowej tak może stać się, ale jeśli musi i nie wiadomo jak rozpoznać on będzie ta interwencja, ale w sumie to są kwoty idące w grube biliony jako Amerykanie trywialny dolarów przejrzałem na dolary są poza kwotą blisko 10% światowego produktu brutto wobec tego takie pytanie, które musi zadawać każdy ekonomista tak samo jak potrafi zadać każda gospodyni domowa z tego co finansować jak związać koniec końców coś dobrego momentu można finansować ekspansją fiskalną i monetarną dzisiaj już poza 2 nasz kapitalizm sami czy skrajnymi libertarian ami może jeszcze 1 drugi nadwiślański liberał nie będzie nikt rozsądny nie będzie występował przeciwko monetyzacji jak odpowiadamy deficytu budżetowego, a więc ekspansji monetarnej, ale dają się na tym, że bank centralny emituje pieniądze w pewnym stopniu bez pokrycia tylko akurat one są wchłaniane przez gospodarkę, bo gospodarstwa domowe i miliony przedsiębiorstw tych maleńkich jednoosobowo do wielkich gigantów trans narodowych łakną obecnie płynności dodatkowego zasilania finansowego jak przysłowiowa Kania dżdżu wobec tego, kto ma pewne swoje granice jeśli nawet dzisiaj albo tydzień temu prezes Narodowego Banku Polskiego używasz jakiejś innej frazy, ale najprawdopodobniej mając to samo, a myśli prawda ile trzeba powiada, że zasoby cytuje pamięć banku NBP są nieograniczone one są ograniczone zdrowym rozsądkiem możliwościami przyszłego finansowania wobec swego można trzeba zwiększać dług publiczny można skupować na rynku wtórnym skoro jest zakaz Konstytucyjny bez mała to też należności jako kraju mówimy teraz mówimy o naszym bezpośredniego finansowania deficytu budżetu skupować papiery wartościowe obligacje, które rząd teraz coraz więcej ich będzie musiał emitować po to, żeby finansować w sposób skokowy drastyczne przerastających deficyt budżetowy będzie dużo większy niż zakłada w tej chwili rząd, chociaż rząd pewnie ma też wiele scenariuszy nie wszystkim biega na konferencji prasowej, dlatego że nikt nie wie koniec końców ile pieniędzy publicznych w roku 2020, a także w następnym będziemy musieli będziemy skłonni wydatkować, żeby w sposób możliwie maksymalnym minimalizować straty gospodarcze, które towarzyszą pandemii, ale są kwoty na pewno w Rzymie w 1 z materiałów prasowych 23marca znalazłem takie taką informację dotyczącą właśnie szukania tych kanałów pozyskania pieniędzy, aby wypełniać jakoś tę możliwą dziurę budżetową, którą pan określana może nawet 190 miliardów złotych poza tym pierwszym kanałem jak pan tą nazwą, a więc właśnie tych skupowania przez bank centralny na rynku wtórnym obligacji emitowanych przez państwo mówi pan jeszcze 2 możliwych kanałach 1 z nich to możliwe podniesienie podatków no, a trzeci co myślę, że warto, abyśmy to słuchaczom też przywołali to zamrożenie wydatków na obronność użył pan dosyć mocnego sformułowania nie będziemy przecież walczyć skoro na wirusem przy pomocy myśliwców w 35 nakręcając przy okazji koniunktury amerykańskim protektorem to lizusostwo proamerykański powinno się skończyć dodał pan jeszcze, że należy chyba zapomnieć przynajmniej w najbliższym czasie o wielkim wydatku na projekt, jakim ma być centralny port lotniczy trzeba jednak dodać jeszcze pewne komentarze, a ratuj się to może panie redaktorze mam nadzieję, że ma pan pewne oszczędności jeśli np. komitet okresem, bo bez trudności i właściciele szefowie, jeżeli drogi redaktorze dalej już pracuje teraz prawda mamy mniej wpływów reklamowych obcinamy i płacy o połowę to pan, ratując standard swoje życie swoje rodziny tak dalej sięga do zasobu oszczędności jeśli pani nie ma tak samo mają dzisiaj czynić ci z nas, którzy mają pewne zasoby, a nie wyciągać ręki od razu do państwa i przede wszystkim przedsiębiorcy proszę pamiętać, że przedsiębiorcy mają na rachunkach bankowych ponad 200 miliardów złotych obecnego w pierwszej kolejności muszą ratować się własnymi środkami także być może uruchamiać środki w jakiś zupełnie nowatorskiej innowacyjne instrumenty finansowe pożyczają sobie nawzajem kiedyś w dawnych czasach było coś takiego nazywało kasa zapomogowo pożyczkowa, kiedy pracownicy w swoich zakładach pracy troszeczkę oszczędzali miesiąc miesiąc, a i jak też potrzebował wybrał właśnie zapomogę pożyczkę nieoprocentowaną podobną formułę mogliby sobie przedsiębiorcy uruchamiać teraz nie tylko bez przerwy krytykować politykę działania rządu, który w rzeczywistości dwoi Troi, choć nie oznacza to, że pewnych rzeczy nie powinien zrobić lepiej więcej może w sposób mniej zbiurokratyzowane okresu do sposobu finansowania Otóż tak przede wszystkim trzeba się zastanowić, jakie wydatki z tej ciężkiej sytuacji w rodzinie trupy wtedy, kiedy przyszła czarną godzinę można ograniczyć, czego można zrezygnować tak samo jeśli np. w domu mamy odpukać poważne zachorowania choroby zwiększa to nasze wydatki na leczenie opracujemy pewne inne wydatki, które uznajemy, że nie są konieczne jest pytanie, jakie państwo polskie, które obecnie steruje rząd taki, jaki mamy może uciąć może z nich zrezygnować bez utraty bezpieczeństwa określonego poziomu dobrostanu perspektyw rozwojowych dla mnie w pierwszej kolejności od razu nasuwa się tutaj zbyteczne wydatki zbrojeniowe nazywane wydatkami obronnymi tras w tym również te, które pan tutaj przywożą mianowicie zakup niektórych asortymentów broni, bo dzisiaj okazuje się, że bezpieczeństwo rodaków nie zależy od tego co będziemy mieli amerykańskie sprzętom antyk rakietowy, który nigdy nie będą użyte i tak niczego poza prestiżem pewnych polityków politykierów i wojskowych nie są potrzebne to jest niepotrzebne wobec tego można tutaj pewne środki wyzwolić się nad zgraniem jeszcze odeszła pandemia proponowała mi dalej to proponuję, żeby zamrozić wydatki militarne nazywane obronnymi na dotychczasowym nominalnym poziomie wynosi około 50 miliardów złotych jest bardzo dużo pieniędzy wyzwolone środki przekazać na ochronę zdrowia na inwestowanie w kapitał ludzki w obecnej sytuacji przede wszystkim na ochronę zdrowia inne punkty są punkty są tylko przykłady jestem przekonany po rozmowach także z fachowcami od akustyki Ekonomiki transportu przecież megalomania w tym wielkim portem lotniczym, że trzeba oprzeć funkcjonowanie transportu komunikacji na lotniskach regionalnych oraz tak modernizowanej sieci kolejowej i drogowej i damy sobie radę bez tego już nie mówię o zupełnym fanaberie jak i pomysł nieracjonalne, który jest też kosztują duże pieniądze ekologicznie szkodliwe przekopywania Mierzei Wiślanej między pytanie ile można wydatków publicznych skreślić co nie jest bez bolesne, bo za wszystkim stoją czyjeś interesy, czyli losy ludzkie druga grupa to są zwiększa też kończąc panie profesorze nie tak to pytanie, skąd wziąć więcej pieniędzy na razie nikt nie mówi, bo są sprawy pilniejsze ponadto odwagi politycznej pełnił nie starcza, ale będzie czy później to zadłużanie się obecne trzeba będzie w pewnym stopniu finansować ze wzrostu podatków pytanie, w których pośrednich bezpośrednich ludności czy przedsiębiorcom biedniejszym co bogatym oczywiście przede wszystkim tym są bardziej zamożni ani biedakom, których będzie niestety trochę więcej wskutek tejże pandemii potem w sposób ostatni to znaczy tak przez po prostu wzrost długu publicznego, gdzie są pewne granice, ale na szczęście sytuacja finansów publicznych w punkcie starców była w miarę korzystna to są rezerwy, które stworzyliśmy w naszej gospodarce usunięty zarzuca poprzednim rządom nie stworzył żadnych zarobków stażu wprowadziliśmy dług publiczny do produktu krajowego brutto wyraźnie poniżej 50% to stworzyło nam pewną rezerwę, jaką wypełniają przestrzeń zwiększania zadłużenia bez popadnięcia, a pułapek niespłaconego długu czy też spotkania się z barierami formalnymi 55% PKB co mamy zapisanych w ustawie o finansach publicznych czy musimy kończyć rozliczane w konstytucji, więc sposobów, ale łatwo przecież nie będzie piękna dzięki Antas Grzegorz Kołodko Akademia Leona Koźmińskiego były wicepremier minister finansów był gościem weekendowego poranka bardzo bardzo dziękuję dziękuję również kolegom, którzy pomogli audycje dzisiaj przygotować wydać się pan marszałek Szymon Kulisz przed nami informacje po nich program Grzegorza Sroczyńskiego świat się chwieje się państwo słyszeliście historia Polski dziś o godzinie dziewiętnastej zapraszam serdecznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA