REKLAMA

"Plan Marshalla" czyli co proponuje Komisja Europejska?

Połączenie
Data emisji:
2020-04-06 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 145 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Anna Słojewska Rzeczpospolita dzień dobry dzień dobry porozmawiajmy o tzw. planie Marshalla, którym mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen planie Marshalla dla Unii, czyli czymś co ma jak rozumiem uratować gospodarkę unijną w obliczu kryzysu wywołanego Korona wirusem jak dokładnie ten plan się w tej chwili przedstawia trochę tutaj było szumu informacyjnego przy okazji nie ma czy jakiś 1 dokładny schemat, Rozwiń » którego ten plan ma dotyczyć ja pana Rysia rozumiem w ten sposób, że wiele różnych instrumentów, których dopełnieniem finalizacją będzie prawdopodobnie to, o czym zdecyduje ministrowie finansów jutro wieczorem w czasie wideokonferencji są finansów strefy euro w ramach tzw. eurogrupy i tutaj oczywiście jest mamy cały wysyp różnych pomysłów, bo jest jest manifest o Sullivan dzielenie jest propozycja komisarzy jest temu artykuł, który do niektórych gazet napisał Pedro sam premier Hiszpanii są pomysły niemieckich ministrów, więc każdy teraz ma jakiś dobry pomysł, który generalnie sprawdza się do tego, żeby jakieś nowe setki wiele setek miliardów euro dać do dyspozycji rządu tego najbardziej potrzebujących, żeby po prostu uruchomić coś w rodzaju taki nieograniczonej linii kredytowej dla tych, którzy walczą z kryzysami wiadomo że, że na początek na najbardziej dotknięte, które najbardziej musiał skorzystać pewnie byłyby Włoch może Hiszpania być może potem, gdyby nie daj Boże ta pandemia jakoś bardziej awansowała również w krajach północnej Europy być może również Niemcy czy Hollande mógłby z tego skorzystać, choć to akurat są kraje bardzo bezpiecznych stabilnych finansach publicznych, więc może niepotrzebnie nie miał takiej potrzeby i oczywiście tutaj trwa dyskusja dotycząca tego jak jak ten instrument konkretnie miał wyglądać jeśli chodzi o o kształt tego instrumentu to są to są spore różnice głównie między północą, a południem Unii Europejskiej, ale czy ta pomoc miałaby dotyczyć tylko krajów eurogrupy czy też całej Unii Europejskiej to znaczy mi się wydaje, że to jest dobre pytanie ja sama tutaj o to pytam różnych ludzi w Brukseli i są instrumenty, które są ograniczone do strefy euro i z nich Polska absolutnie nie może skorzystać jednak takich instrumentów, które właśnie całą grupą rozmach, który najpewniej byłby tak naj hojniejsi instrumentem to jest europejskim ani stabilności to jest instytucja czy instrument, który powstał w czasie kryzysu finansowego po po 2009 roku, kiedy strefa euro zorientował się, że nie ma żadnych sposobów ratowania siebie nawzajem czy państw strefy euro co stworzono taki międzyrządowy mechanizm nad nim uginać zawiedziony unijne ale, ale mam nawet nie do końca unijną po prostu z umową między rządami państw strefy euro, które składają jakiś kapitał ten w tym mechanizmy i dodatkowo swoje gwarancje dzięki temu ten ten ta instytucja może emitować obligacje tych obligacji pieniądze przekazywać kraju w potrzebie ona może do 500 miliardów euro takich obligacji emitować zgodnie ze statutem tego tej organizacji oczywiście nie ma mowy, żeby te pieniądze przekazywane krajom spoza strefy euro, ponieważ ich jak fundatorami dawcami gwarantami są tylko państwa strefy euro drugi instrument jest ograniczony tylko do strefy euro to 750 miliardów euro, które kreśli legat prezes Europejskiego banku centralnego obiecała też jako taką nieograniczoną nieograniczoną pomoc, czyli Europejski bank centralny będzie kupował obligacje do takiej kwoty od rządów państw tego potrzebujących państw, które najbardziej potrzebują pieniędzy na walkę z kryzysem Korona wirusowym to również są pieniądze dla Polski, ponieważ Polska nie jest system strefy euro natomiast są instrumenty te, które zostały uruchomione dużo dużo mniejszej skali finansowej, czyli głównie przesuwanie pieniędzy w ramach unijnego budżetu i szukanie jakiś niewykorzystanych środków i z tego akurat Polska dość dużo pieniędzy dostaje relatywnie 20 parę miliardów euro weźcie się tam chyba niedokładnie ostatnie dane plus oczywiście będzie nowy unijny budżet, który projekt śmieliśmy nie został zaakceptowany w lutym przez państwa Unii no a teraz komisja zapowiedziała, że w związku z nową sytuacją przedstawi nowy projekt budżetu, który do 1 będzie musiał mieć już zupełnie inną strukturę będzie musiał jak gdyby nastawione na wyciąganie państw kryzysu i na takie szybkie przestawienie gospodarki na zatory stabilnego na tory które, które pomogłyby wyjść nam wszystkim z tego kryzysu, czego się tutaj możemy spodziewać jeśli chodzi o ten nowy budżet jako mógłby może być skonstruowany tego nie wiemy ja pytam się w komisji jeszcze jeszcze w ostatnich dniach i trwają w tej chwili prace analityczne ja nie wiem jakich zmian może być też aż tak bardzo rewolucyjny, bo musimy pamiętać, że to jest budżet, który musi zostać zaakceptowane przez wszystkie państwa Unii natomiast no i kilka rzeczy wiadomo co znaczy wiadomo na pewno, że Unia nie zrezygnuje ze swoich priorytetów, czyli tzw. zielonego ładu czy przestawianie gospodarki na NATO zielone na trudną działalności klimatycznej nie zrezygnuje z cyfryzacji, mimo że jest kryzys gospodarczy spowodowany Korona wirusem, dlaczego dlatego, że uważa, że po pierwsze, cyfryzacja co widać choćby teraz w czasach izolacji jest po prostu absolutnie kluczem do do sukcesu gospodarczego jest czymś co choćby w tak trudnej sytuacji może nam życia, ale też pozwoli gospodarce szybciej kryzysu i zielony ład też myślenie takie, że po pierwsze po pierwsze zmiana klimatyczna, ale też zmianę ograniczeń drużyna bioróżnorodności niszczenie środowiska naturalnego jest po części przyczyn różnych problemów może nie bezpośrednio, które mamy skoro nawet sama różnych problemów im różnych możliwych pandemii przyszłości, więc jest czymś trzeba zadać, ale też, dlatego że w Brukseli uważają komisji Europejskiej uważają, że właśnie takie pompowanie miliardów euro w nowy model gospodarki może być czymś co bardzo nie pobudzi wyobrażam sobie, że polityka spójności, której Polska jest głównym beneficjentem po powinna być głównym beneficjentem jako naj największe z tych powiedzmy biedniejszych czy na dorobku państw Unii ona oczywiście pozyskanie ale, ale myślę, że ona będzie po prostu jakość definiowana że, że też więcej tam będzie nacisku EPO Ozone na te cele które, które dla Unii są w tym momencie istotniejsze prawdopodobnie też być może będzie więcej pieniędzy na takie cele społeczne biorąc pod uwagę że, że w tym kryzysie w szczególności trzeba pomagać ludziom, którzy nie ma pracy czy im zapewnić jak w środę zasiłku płacy minimalnej czegoś takiego to na pewno istnieje coś co zakończy się za parę miesięcy to coś co jeszcze 2021 roku czy pierwszym roku obowiązywania nowego budżetu też będziemy musieli tym zajmują na pewno ten aspekt społeczny też będzie jakoś tam silne myślę, że znów pojawi się pomysł komisji, żeby tak więcej pieniędzy wydawać na badania rozwój, ponieważ to jest coś co choćby w obecnym wobec obecnej pandemii pokazuje, że jak wspólne zasoby wspólne inicjatywy europejskie tutaj mogą bardzo dużo dać więcej tak wiele wiele takich kryteriów wiele zmiennych które, które tutaj się pojawiają, ale jest jeszcze 1 problem taki, że racę nad budżetem trwały jednak bardzo długo nawet jeśli już przewód w miarę szybko Bóg uzgodnili co też nie wiem jak szybko mógłby nastąpić biorąc pod uwagę wszyscy pracujemy teraz w trybie wideokonferencji no to potem jednak jest kwestia przegłosowania różnych rozporządzeń aktów prawnych przez parlament Europejski to wszystko zajmuje czas i też pojawiły się głosy, że po prostu może być także, że nie złożymy z tym budżetem od 1stycznia 2021 roku może lepiej byłoby uchwalić coś tymczasowego coś coś na teraz jakieś przedłużenie środków na 1 rok skupione właśnie na tych walce z bezpośrednimi skutkami kryzysu, a na dłuższy budżet jednak dać sobie więcej czasu no tutaj nie ma, bo z kolei komisja Europejska uważa, że to zły pomysł, bo lepiej od razu z góry wiedzieć, jakie są długoterminowe cele, że gospodarka szczególnie w tym czasie potrzebuje stabilności potrzebuje pewności potrzebuje długoterminowych celów i lepiej od razu zdecydować na czym będziemy, jakby się w skupie przez najbliższe 7 lat, ale to jeszcze nie jest rozstrzygnięte czy właściwie, żebyśmy mieli się zastanowić nad tym, który polityk unijnych mogą tutaj najbardziej no paść ofiarą może być najbardziej okrojone w związku z ze zmianą priorytetów wywołaną przez koronę wirusa to właściwie co nam wychodzi to właściwie myślę, że każdy musi być trochę CAL wszystkie polityki muszą być trochę okrojone myślę, że polityka spójności może być może nie tyle bezwzględnych liczbach okrojona na pewno przedefiniowania w ten sposób że, że to trudno będzie o pieniądze z dnia może jednak będzie trzeba, a no wyraźnie pokazać, że realizuje cele, które są teraz priorytetami Unii, więc nie wiem czy ona będzie do tego stopnia finansować to co tradycyjnie finansowała w Polsce ale, ale naprawdę wydają się na tym etapie to jest mimo, że to w niej nowe wytworzyć za kilka tygodni ten ten projekt pojawi to nic tak naprawdę tym to trwają w tej chwili prace koncepcyjne w poszczególnych Dyrekcji generalnej komisji Europejskiej na tej podstawie jakich tam zostanie zebrany zebrane to pomysł na tej podstawie już najwyższe władze komisji będą decydować czy my, z czym warto dalej dalej pójść, bo też oczywiście pytanie jest takie na ile państwa członkowskie zdecydują się czy gotowe będą mając tak ogromne potrzeby budżetowe u siebie na ile będą gotowe wpłacać do budżetu unijnego więcej pieniędzy czy tyle samo pieniędzy co teraz tyle co nie oczekuje komisja Europejska, mimo że wszyscy wiedzą, że jest wartość dodana choćby teraz widać kryzys, jeżeli wartość dodana tych unijnych funduszy, że dużo więcej można sobie z unijnymi funduszami tylko z krajowymi no ale czasem to taka wiedza to za mało, kiedy ma się sytuacja dramatyczna, kiedy nie ma się nie pieniędzy na wypłatę emerytur czy pensji budżetówce czy takich rzeczy no to to Niewiem czy akurat ten budżet unijny w danym momencie będzie jakąś będzie w bieżącym priorytetem i myślę, że też ci, którzy uważają, że lepiej teraz uchwalić jakiś szybki roczny budżet tymczasowe w tym wieloletnim poczekać też trochę mając pół głowy coś takiego, że teraz może nie czas może nie każdy będzie gotowy myśleć w kategoriach 7 lat może lepiej zrób coś na szybko to jest prawdopodobne pani zdaniem właśnie taki się tak jak prowizorium na ten czas na ten czas kryzysu wywołanego koronę wirusem powiem szczerze nie wiem komisja nie tego nie chce i komisja Europejska tego nie zaproponuje natomiast takie głosy się pojawiły wśród, których przywóz państwo głosy członkowski prowadzi niektórych krajów tak sugerują, ale no ta sytuacja tak dynamiczna, jakby z dnia na dzień przecież czytamy gazety się zmienia sytuacja i mój zarówno w sensie jak liczby chorych zgonów liczba hospitalizowanych tego jak pandemia rozwija usługę krach, ale z tego jak są na nasze perspektywy, kiedy gospodarka zostanie otwarty częściowo otwarta, więc no wszystko co się naprawdę zmienia z dnia na dzień wydaje się, że nikt dopóki ten projekt komisji się nie nie pojawi to nikt nie powiezie na 100% absolutnie to musi być tylko roczny budżet i potem dopiero wieloletni albo nie w porządku zgadzamy się od razu na budżet wieloletni to myślę będzie dyskusja potem jak się pojawić projekt oczywiście jest też to to pytanie, nawet jeżeli gospodarka zostanie otwarta co będzie oznaczało, gdzie rzeczywiście ten impuls wzrostowy się pojawi jeszcze się pojawi dziękuję bardzo, Anna Słojewska Rzeczypospolitej była z nami 1417 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA
REKLAMA