REKLAMA

TSUE: Polska ma zawiesić przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej SN

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-04-08 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj spotkają się państwo się temu minęło południe Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował dziś o wydanie zabezpieczenia, który wstrzymuje działalność Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego tej Izby wyłonionej w całości przez nową KRS zabezpieczenie wydano na wniosek komisji Europejskiej do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał czy działalność tej nowej Izby jest zgodna z prawem europejskim, a państwa moim gościem jest prof. Krystian Markiewicz prezes Rozwiń » stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu panie profesorze co oznacza to wydane dzisiaj zabezpieczenie czy czy władza może nie uznać tej decyzji Solę i czy oznacza to że, że izba po prostu nie działa orzeczenie przede wszystkim rzeczywiście zawiesza z momentem wydania czy od dzisiaj działanie Izby dyscyplinarnej i sędziów Izby dyscyplinarnej czasem to wrażenie sędziów osoby te są dla nas wojsko sędziów Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to znaczy ani w pierwszej ani II instancji żadne sprawy dyscyplinarne mogą być rozstrzygane przez te osoby, których te zostały powołane na stanowisko sędziego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę nie wyobrażam sobie, mimo że że ostatnie lata nauczył pokory co do granic wyobraźni, żeby to rozstrzygnięcie nie zostało natychmiast wykonane przez polskie władze nie mam wątpliwości, że państwo zbyt wspieranie wylicza niezależności, jeżeli będzie akceptacja polityczna nie obrażam się, żeby było inaczej no to po prostu nie będą wychodzić na salę rozpraw w Sądzie Najwyższym, a panie profesorze tymi sprawami, które są w trakcie, które toczą się przed Izbą dyscyplinarną i co z tymi orzeczeniami wydanymi już przez nową izbę czy one są ważne czy jak to jest nie ma najmniejszych wątpliwości, że te orzeczenia nie są ważne, jeżeli czytamy się samo samą sentencję uchwały 3 połączonych izb Sądu Najwyższego natomiast wyraźnie mowa o tym, że obojętnie, kiedy wydane orzeczenia przez izbę dyscyplinarną są nieważne dla mnie absolutnym skandalem czymś zupełnie nią wyobrażalne jest to, że do tej pory te osoby, które noszą togi sędziowskie, które zasiadają w izbie dyscyplinarnej, wydając takie orzeczenia jak choćby w stosunku do do Pawła już znaczy wielu innych sędziów, którzy o praworządność walczą też rzecz absolutnie niedopuszczalna ja mam nadzieję, że już dzisiaj wraz z tym rozstrzygnięciem nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby te osoby w izbie dyscyplinarnej orzekały, ale myślę że, niemniej ważne jest to, żeby ten wyrok to dzisiejsze postanowienie Trybunału sprawiedliwości odczytywać szerzej, a mianowicie także w stosunku do osób powołanych na stanowisko sędziego w izbie kontroli nadzwyczajnej spraw nowość, bo tali za 2 taka izba oznaczy wybory są ważne czy nie to jest także izba w całości powołana przez KRS oczywiście to czasowe zabezpieczenie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej nie dotyczy tej Izby tylko Izby w sprawie, której wnioskowała komisja Europejska, ale właśnie można uznać, że wszystkie te ciała powołane przez nową KRS są sprzeczne z prawem unijnym tak doprecyzuje powołanych przez nową karę pana prezydenta Andrzeja Dudy tak, bo to jest potrzebne współdziałanie 2 organów, żeby ktoś w ogóle sędzią był w moim przekonaniu panie redaktorze tak właśnie jest ja co daje może paręnaście minut, żeby zapoznać nie tylko z komunikatem, ale także z uzasadnieniem już jest mamy całe postanowienia wraz z uzasadnienia Trybunału sprawiedliwości i pierwszym elementem tym najważniejszym, do którego odwołuje się Trybunał sprawiedliwości to jest właśnie samo powołanie przez organ, który jest krajowa rada sądownictwa, a przecież jak pan redaktor słusznie zauważył osoby do Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych do Izby dyscyplinarnej i kilkoro do Izby cywilnej przecież wszyscy zostali powołani przez ten sam organ to jest 1 rzecz, czyli ma właśnie na okres drugie mówi się o specjalnym traktowaniu Izby dyscyplinarnej, ale ja zwracam uwagę, że izba kontroli nadzwyczajnej też w całości po pierwsze, składa się właśnie z tych osób są powołane przez nową krajową radę sądownictwa ba ostatnia ta tzw. ustawa kagańca owa zwiększyła zakres autonomii specjalne traktowanie właśnie Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych i wreszcie co trzeci co ważne po trzecie w można powiedzieć, że nawet sytuacja prawna tych sędziów Izby kontroli jest gorsza niż Izby dyscyplinarnej dlaczego, bo akurat oni zostali powołani przez pana prezydenta, mimo że wcześniej co co do tych sędziów Izby kontroli, a więc, którzy będą ścigali ważności wyborów Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie o zabezpieczeniu powiedział panie prezydencie nie może nie może pan nic robić, a pan prezydent całkowicie zlekceważył orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i powołał te osoby na urząd sędziego w izbie kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych panie profesorze, jeżeli tak nie jest bardzo czy władze w Polsce mogą zignorować to zabezpieczenie wydany dzisiaj przez co złe i gdyby zrobiły to co to oznacza to ja wiem, że o tym, mówiło się już wielokrotnie, ale niepodporządkowanie się orzeczeniom Trybunału sprawiedliwości to oznacza tak naprawdę faktyczne, ale nie tylko faktyczne prawne wyjście Polski z Unii Europejskiej Unia Europejska zbudowana właśnie w ten sposób, że najważniejszym organem Trybunał sprawiedliwości, jeżeli Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej Luksemburgu wydaje takie postanowienia o zabezpieczeniu to natychmiast wykonane to niewykonywanie takiego orzeczenia niezależnie od to jest po prostu po wypowiedzeniu porządku prawnego Unii Europejskiej, a myślę, że teraz w dobie ochrona wirusa wszyscy widzimy jak ważna jest współpraca wszyscy widzimy, że Unia Europejska to nie jest wyimaginowane wspólnota tylko to jest rzeczywiście olbrzymia wartość tych trudnych chwilach wszyscy teraz jednoczymy z lekarzami włoskimi strony z drugą sytuacją, która jest w Hiszpanii staramy się, by pomagać nawzajem i tym bardziej powiedzmy sobie uświadomić, że to nie jest jakaś zabawa i Gierka w ping-ponga między nowym ministrem Ziobrą czy polskim rządem, a komisją Europejską czy w ogóle Europejską to jest Rafale oraz aby tam ten sam instrument został użyty przez UE w sprawie wycinki drzew Puszczy Białowieskiej i to oznacza finansowe kary prawda tak przy czym w istocie tam tam było od razu z tego co pamiętam za zagrożenie zagrożenie konkretnymi karami finansowymi za każdy dzień niewykonania niedostosowania się do do tego postanowienia tutaj jeszcze nie przystała żeby, żeby coś takiego miało miejsce, ale chyba nie te najważniejsze nie to jest najważniejsze czy w tej trudnej sytuacji także przy kryzysie ekonomicznym, które już ma miejsce w tej katastrofie ekonomicznej które, która jest, żeby Trybunał sprawiedliwości jeszcze dodatkowo uderzał w polskich finansów, nakładając tę kary finansowe nie to jest najważniejsze najważniejsze jest to czy my uszanujemy fundamentalne orzeczenie Trybunału sprawiedliwości 4 powiemy nie chcemy mieć Europejską wspólnego będziemy sobie samotną wyspą na mapie Europy, której bliżej jest do sąsiadów ze Wschodu jak Białoruś i Rosja niż do wspólnych wartości zachodnie Europy wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM prof. Krystian Markiewicz prezes stowarzyszenia sędziów sędziów polskich Iustitia jest państwa i moi goście, a teraz na poważnie prof. Krystian Markiewicz prezes stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia jest państwa moim gościem przypomnę, że unijny Trybunał sprawiedliwości zamroził dzisiaj działania Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał skargi komisji Europejskiej Trybunał ma sprawdzić czy działanie tego ciała jest zgodne z prawem unijnym od dzisiaj izba dyscyplinarna nie ma prawa działać, ale być może ta decyzja UE ma znacznie szersze i poważniejsze jeśli chodzi o Polskę implikacje no w tym tygodniu Sejm uchwalił nowe prawo wyborcze w głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich ważność tych wyborów jeśli w ogóle można takie nazwać ma właśnie rozstrzygnąć izba kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych w Sądzie Najwyższym, która została wybrana w identyczny sposób jak izba dyscyplinarna panie profesorze czy to oznacza, że te nie wybory w Polsce to jest sprawa która, której właściwie ta ta nowa nowa izba kontroli nadzwyczajnej rozstrzygać w ogóle nie powinna tak po pierwsze, proszę wybaczyć panie rektorze, ale z uwagi na to, że też nie lubię tracić czasu była chwila przerwy cały czas czytam to postanowienie, więc mogę odpowiedzieć bardziej precyzyjnie na wcześniejsze pytanie co do kar pieniężnych Otóż jest informacja, że komisja sygnalizuje, że zastrzega sobie prawo do złożenia dodatkowego wniosku nałożenie okresowej kary pieniężnej w przypadku, gdyby wynikało, że Rzeczpospolita Polska nie zastosuje się do tych zarządzeń tymczasowych, a przypomnę, że Polska dostała 1 miesiąc na to, żeby zdać sprawozdanie z tego w jaki sposób zastosowała się do do orzeczenia Trybunału sprawiedliwości, więc kary pieniężne jak są cały czas można powiedzieć w grze i wiszą nad polską, odpadając zaś na niezwykle ważne pytanie ja nie mam wątpliwości co do 1 rzeczy, że jeżeli my chcemy zadbać o funkcjonowaniu państwa polskiego, jeżeli chcemy uciąć pewne straty coraz to większe wątpliwości co do funkcjonowania najważniejszych organów w państwie to nie powinno być w takiej sytuacji, by wątpliwe osoby wątpliwie tzw. sędziowie sędziowie Izby kontroli wydają teraz orzeczenia odnośnie ważności wyborów odnośnie protestów wyborczych to jest kwestia odpowiedzialności za to co oni robią, ale niestety jest tak, że mimo, że początkowo po tej uchwale 3 połączonych izb państwo Izby kontroli nadzwyczajnej wstrzymali się od orzekania i zapadały orzeczenia powiedzmy Senat na początku przez tzw. starych sędziów to już w ubiegłym tygodniu były orzeczenia dotyczące protestów wyborczych, gdzie na nowo odżyje ci sędziowie Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych i też zapowiedź tego, jeżeli teraz orzekają w sprawie protestów to niewątpliwie przygotowują się do tego, żeby jak będzie potrzeba to orzec o ważności wyborów to będzie tragedia, jeżeli tak się stanie, bo równie dobrze Trybunał za kilka miesięcy mamy 2 takie ważne duże obawy przed Trybunałem sprawiedliwości może orzec, że w ogóle nie sędzia wtedy i co wtedy rozumiem, że będziesz po wyborach na i wiele wskazuje na to, że prezydent Andrzej Duda nadal wg właśnie sędziów z Izby kontroli nadzwyczajnej będzie prezydentem, a Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ta izba w ogóle nie jest żadnym sądem i nie ma prawa orzekać co wtedy tak będzie mieć orzeczenie w razie czego wydane w całości przez osoby powołane w nieprawidłowy sposób przez prezydenta Andrzeja Dudę, które będą orzekały zapewne o ważności wyboru wśród Andrzej Duda będzie no bierze udział, więc to już budzi poważne wątpliwości ja uważam tak panie redaktorze że, zanim będziemy zastanawiali co będzie w takiej sytuacji należałoby się zastać na czymś innym co możemy zrobić, żeby do takiej sytuacji nie doszło to jest dla mnie fundamentalne pytanie, a może będzie dalej robić może zrobić Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy ma swoich rękach sprawy, które zostały wytoczone przez sędziów Rzeczypospolitej o ustalenie czy m.in. osoby z Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych są sędziami, a to z tego powodu, bo nie zapominają też bardzo ważnej rzeczy, że mamy przecież informacje nową dotyczących krajowej rady sądownictwa, a mianowicie tego, że co najmniej 11 członków, czyli sędzia Nowacki nie miał wymaganej liczby podpisów to musimy przesądzić tu i teraz Sąd Najwyższy powinien to rozstrzygnąć dla dobra nie tych sędziów, którzy wytoczyli takie powództwo zrobią też wytoczył ale, ale dla dobra Polski, bo to jest Polska racja stanu, żeby przesądzić to czy będzie organ, który może stwierdzić ważność wyborów czy też nie, bo niezależnie od tych kwestii prawnych czy potem będzie orzeczeniu czy nie czy jest ruszymy czy nie czy będzie uznawane czy też nie czyjaś obawia, że to będzie bardzo duża i bolesna kolejna zadra dla dla nas Polaków tra będzie nas bolała przez następne długie lata, więc teraz nie ma czasu na chowanie głowy piasek tylko trzeba odważnie przesądzić sprawy ewentualnie wstrzymać tak jak to Trybunał sprawiedliwości orzekanie przez wątpliwych sędziów to nie jest czas na zabawy to nie jest rozstrzygnięcie, które może zapewnić 3 błahe sprawy te orzeczenia, które będzie dotyczyło fundamentalnej sprawy, bo nas wszystkich prawa wyborcze prawo do wyborów tajnych do wyborów powszechnych to jest prawo nas wszystkich do wyborów bezpośrednich no dobrze, ale ani wyrażające czy pańskim zdaniem ta ustawa, którą właśnie uchwalił Sejm, która trafiła do Senatu jest deliktem konstytucyjnym w związku z tymi prawami, które gwarantuje nam konstytucja w wyborach powszechnych tajnych itd. tak nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest zaprzeczenie jakichkolwiek standardów państwa prawa, jeżeli chodzi o prawo wyborcze nasze prawa wolność tak jest dla mnie oczywiste problem gorzej na tym, że prezydent nie stoi na straży konstytucji, o czym przekonaliśmy się już wielokrotnie sąd Konstytucyjny właściwe w Polsce przestał istnieć, więc kto właściwie mógłby bronić naszych praw, więc od tego Sąd Najwyższy zawsze od tego by Sąd Najwyższy, żeby wypowiadał się co do ważności wyborów ja nie mówić ja mogę oczywiście wypowiadać czy pan redaktor możemy wypowiadać swoje poglądy, ale sam Sąd Najwyższy powinien zadbać o to, żeby był w stanie taką ważność wyborów albo brak ważności stwierdzić to jest przede wszystkim nie na co mamy czekać na co mamy liczyć co jeszcze, kto ma zaraz zrobić komisja Europejska Trybunał sprawiedliwości to jest tylko panie profesorze połączone 3 Izby Sądu Najwyższego przypomnijmy wydały uchwałę w sprawie tego, kto jest aktor nie jest sędzią właśnie praca bardzo panie redaktorze Sąd Najwyższy zrobić coś innego Sąd Najwyższy powiedział o tym czy mamy do czynienia ewentualnie sądem niezależnym ciążyć będzie ważna, ale jeżeli się czytać uzasadnienie zrobiłem to proszę wierzyć bardzo dokładnie Sąd Najwyższy powiedział też tak na chwilę obecną orzekany nie wiedząc o tym jak mówią krótko działa KRS czy został VAT wadliwie czy też prawidłowo powołany i dopiero po uchwale 3 połączonych i zwraca uwagę nie wie, dlaczego o tym wszyscy zapominamy doszło do ujawnienia list poparcia do KRS-u naprawdę ta nowa okoliczność, niemniej uchwała 3 połączonych Lis jest powszechnie marzenie powszechne, ale jest ignorowana przez co uznano KRS jak i tych sędziów, którzy orzekają nadal Sąd Najwyższy musi stwierdzić czy te osoby są w ogóle sędziami czy nie koniec i Krupka w sposób zero-jedynkowy i wtedy będziemy wiedzieć czy mogą orzekać o ważności wyborów czy mogą orzekać o protestach wyborczych czy mogą wybierać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego za 22 dni kończy się kadencja Pani Poseł Małgorzaty Gersdorf pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jak co proszę pan barwami na razie tworzy profesor poruszył bardzo ciekawą rzecz panie profesorze, bo może to jest także 1 z tych powodów, dla których rząd nie wprowadza stanu nadzwyczajnego stanu klęski żywiołowej w nas, ponieważ taki wprowadzanie takiego stanu przedłużała, by działanie pierwsze prezes może tak jest tyle tylko, że czas płynie kadencja upłynie 30kwietnia i ja zadaję pytanie nie do pana prezydenta nie do Sejmu, bo szczerze powiedziawszy bez straciłem ochotę tak będą do kierowania tamten, ale mam prawo i mam obowiązek jako sędzia zadać pytanie do Sądu Najwyższego do sędziów co państwo robicie w związku z tym, że 30kwietnia mija kadencja pierwszy prezes Sądu Najwyższego pierwszego prezesa nowe państwo robicie, bo tutaj i implikacje będą nie w niezwykle szerokie no bo np. czy sędziowie Izby dyscyplinarnej będą mogli wybierać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego czy nie chyba nie odpowiada, bo jeżeli nawet zerknie na różne socjal mediator wypadają sędziowie Izby kontroli po dzisiejszym orzeczeniu Trybunał zgodził się oczywiście, że będą mogli co więcej wcześniej już wypowiadali się tak inni sędziowie Sądu Najwyższego, że przecież ta uchwała dotyczy tylko orzekania, bo dotyczy sądu, ale oni są sędziami, bo nie przesądziliśmy powiada Sąd Najwyższy czy sędziami są czy nie są dlatego proszę wierzyć to nie jest zabawa prawnicza jakieś takie akademickie wywodu który, a teraz mówię jak ważne jest stwierdzenie to czy te osoby są sędziami czy nie, bo jeżeli zostanie stwierdzone ani nie są sędziami to nie będą mogli ani wybrać pierwszego prezesa ani stwierdzać ważności wyboru i to wszystko w rękach Sądu Najwyższego nowość one żąda to jest bardzo ważne apel, który teraz sędzia Krystian Markiewicz kieruje do Sądu Najwyższego, by ten zbadał w ogóle legalność wyboru OKS chodzi np. o zebranie podpisów przez sędziego Nowackiego, ale ciekaw jestem panie profesorze czy no czy choćby nieoficjalnie słyszał pan takiej gotowości Sądu Najwyższego, by jeszcze w tej kadencji takie orzeczenie wydać ja powiem tak nie słyszałem o czymś takim, ale wiem, że zostały złożone nasze pozwy został złożony wniosek o zabezpieczenie tak jak komisja Europejska złożyła wniosek zabezpieczeń do Trybunału sprawiedliwości tak samo my naszych pozwach złożyliśmy do Sądu Najwyższego wniosek zabezpieczeń pytań, żeby najwyższy może działać w sytuacji pandemii panie redaktorze proszę wybaczyć, ale dla mnie to jest mało poważne pytanie o to chodzi o polską racją stanu posiedzenie postanowienie o zabezpieczeniu można wydać na posiedzeniach niejawnych my w sądach obecnie w całej Polsce musimy wydawać dziesiątki tysięcy orzeczeń 1 z tych kategorii, których orzeczeń, które musimy rozstrzygać co zrozumiałe są właśnie postanowienia o zabezpieczeniu ciast, więc jeżeli ktoś chce pani redaktorzy to je wyda, bo tego wymaga konstytucja Polska racja stanu, a jeżeli ktoś nie chce powiedzieć pandemia bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę prof. Krystian Markiewicz prezes stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia był państwa rodzima GM zarząd zdrowia zapraszam teraz państwa na informacje, a po nich w imieniu Macieja głogowskiego na raport gospodarczy program przygotował Tomasz Krzymiński realizował Szymon waluta Mikołaj Lizut usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA