REKLAMA

Czy rząd wstrzymuje się z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej, żeby wybrać prezesa Sądu Najwyższego?

Połączenie
Data emisji:
2020-04-08 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1343 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest prof. Robert Grzeszczak z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry pani redaktor Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów taką decyzję podjął Trybunał sprawiedliwości Unii europejskie, ale czy to jest ostateczne rozstrzygnięcie tej Rozwiń » kwestii związanej z Izbą dyscyplinarną nie jak sama nazwa jest środek tymczasowy jak sama nazwa o tym, mówi on służy zabezpieczeniu nieodwracalności szkód to znaczy zabezpieczam zamraża można powiedzieć pewne rozwiązania w tym wypadku zmiany środki, które w tym wypadku właściwie funkcjonowanie Izby dyscyplinarnej o tym, zmowa Sądu Najwyższego aż do czasu wydania wyroku merytorycznego innymi słowy przypomniano sytuację z puszczą Białowieską i kiedy to, a środki tymczasowe w postaci zakazu robót leśnych dotyczyły określonych obszarów Puszczy Białowieskiej aż do czasu wydania wyroku no mam nadzieję, że powtórzy się też sytuacja z tym co było dalej po wydaniu odstępować panowie niestety wiemy co było dalej to znaczy dalej były cięcia w Puszczy Polska po prostu ta środki tak orzekł organ może stanowić przedstawia to trochę bardziej Sarosiek w jaki sposób jednak nie nie tak arogancko mamy w poważaniu głębokim na postanowienie sądu w Luksemburgu w związku z tym nic z tym zrobimy tylko twierdziła, że tam się wtedy żyjący minister Szyszko twierdził, że zabezpiecza porządek bezpieczeństwo publiczne grzybiarzy jak działa, że no komedia, a i w trybie brał udział rząd i innym strony, ale taki taki to jest może trzeba wysłuchać nie tylko bowiem, że tutaj mamy do czynienia z bardzo poważną, a nie nie ujmując oczywiście kwestii ochrony środowiska spraw związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrody Puszczy Białowieskiej ten, kto ma o tyle sytuacja odmienna, że dotyczy to funkcjonowania podstawowego organu sądowego w państwie, które się wciąż nazywa państwem prawa, a inni i Noma dalekosiężne znaczenie dla funkcjonowania państwa państwa niestety czas wydania postanowienia nie z niekorzystnych to znaczy on się biega oczywiście tematem żelaznym ostatnich tygodni, a więc pandemią Korona wirusa zapewne zostanie tak odnotowany przez społeczeństwo, a jak byłby odnotowany i śledzony w innych czasach to działa na korzyść partii rządzącej koalicji rządzącej natomiast nie zmienia to zupełnie oczywiście charakteru sprawy ten to postanowienie jest skuteczne już dziś nie podlega żadnym środków zaskarżenia odwołania po prostu Polska ma natychmiast Polska to znaczy rząd oraz władza ustawodawcza tutaj potrzebne, żeby zaangażować jest zobowiązana do działania natychmiastowego w postaci niestosowania tych przepisów, które statuują izbę dyscyplinarną, a my teraz pytanie co zrobi rząd, a jeśli będzie próbował to sabotować lekceważyć tak jak to było w przypadku Puszczy to co się będzie działo wtedy jak pan sądzi o miejsce rząd polskim działa natychmiast za miesiąc za 30 dni ma przedstawić się pełny wykaz środków, jakie podjął celem realizacji owego środka tymczasowego i wówczas komisja ocenia, jakby skale podjętych środków i skuteczność czy to jest pozorowanie zapewne rząd coś wykona jakiś jakiś ruchy wykonać, aby zobaczyć jak i jakie to pytanie i komisja oceni czy one są rzeczywiście zmierzają do rozwiązania systemowego do zamrożenia funkcjonowania Izby dyscyplinarnej czy te sprawy się dalej toczyły się rząd cokolwiek po prostu zrobił z władzą, jeżeli uzna, że środki są, żeby z, że nie ma nic żadnych działań albo są one niewystarczające lub zmierzają do innego celu tak naprawdę tylko mistyfikacji jakich działań został bardzo prawdopodobne wówczas może wystąpić z co sobie zastrzegła z wnioskiem dodał kolejnym o zasądzenie kar finansowych te kary finansowe są bardzo medialnym już wiele razy słyszeliśmy jak dotąd Polska nigdy nie była ukarana finansowo natomiast może sobie tym właśnie pierwszy przypadek dlatego, że jeżeli komisja już sama wnioskuje to też jest w zasadzie po ogłosi postępowania z nią Puszczy Białowieskiej Polska wchodzi podręczników prawa Unii lodu z powodu do dumy brakuje, dlatego że jest to kolejny przypadek, kiedy co się dzieje po raz pierwszy na bazie na tle, gdzie osią zdarzeń jest właśnie Polska sytuacja, a w Polsce Otóż Polska zarzucała zresztą w postępowaniu, bo zamkiem postanowienie nie było został wydany przypomnę, że 3kwietnia 2019 komisja wezwała Polskę do usunięcia uchybień w postaci nowych środków dyscyplinujących wobec sędziów one są przewidziane różnych ustaw, jako że w krajowej radzie sądownictwa Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych w Polsce powiedziała zwlekając i tylko mogła dopiero 1czerwca 2019 oczywiście nic nie, zmieniając notą 17lipca 2019 komisja wystosowała takie formalne pismo, czyli uzasadnioną opinię, gdzie bez wała do natychmiastowego usunięcia kwestionowanych przepisów no ale Polska tego nie zrobiła odpowiedziała na to uzasadnioną opinię 17września widzimy się rozkłada w związku z tym, że to odpowiedź na uzasadnioną opinię nie była zadowalająca to komisja złożyła skargę w październiku w międzyczasie wystąpiła także o, a środki tymczasowe i tryb pilny i dalej Trybunał przychylił do stanowiska komisji Soni podkreślam nie rozstrzyga oczywiście sprawy merytorycznie tylko zabezpiecza przed tym co mogłoby być albo bardzo trudne albo wręcz nieodwracalne a gdyby używać czy gdyby to prawo dalej funkcjonował w takim kształcie jakimi, a i teraz mamy i teraz Polska nie zastosuje za 30 dni komisja nie będzie przekonana, że działania były rzeczywiste ich realne realne i z zmierzający takiego skutku to może wystąpić o KO kary finansowe co nie było takie jasne czy w ogóle za niewykonywanie środków tymczasowych mogą być kary, ale właśnie w postępowaniu w związku z puszczą Białowieską doszło do takiej sytuacji podczas posiedzenia podczas rozprawy tak podczas wysłuchania, czyli na spotkaniu w Trybunale luksemburskim z doszło do konfrontacji z takich stanowisk komisja występowała środek tymczasowy zarzucała, że ośrodek jest nie przestrzegany minister Szyszko mówił że, owszem, Kor kornik drukarz zagraża bezpieczeństwu m.in. grzybiarzy i ten sąd się odezwał, że właściwy jest sytuacja jak niewykonania wyroku analogiczna, czyli za niewykonanie środka tymczasowego może być zasądzona kara finansowa i tras komisarz połączona z tamtym postępowaniu to wprost powiedziała jeśli środek zostanie wykonany będę występować mogę wystąpić o kary finansowe, ale musimy pamiętać tutaj pewna cost kontekstu realizacja sprzedaży 30kwietnia kończy się kadencja pani prezes Małgorzatę Gersdorf pierwszy prezes Sądu Najwyższego i teraz czy sędziowie Izby dyscyplinarnej będą mogli głosować za wyborem nowego prezesa czy prawo zostanie im gra w jakimś sensie odebrane od razy widzieli to my jesteśmy takim właściwie kotle, gdzie im, gdzie mamy pewną wmawianie im, a to czy takim da nie gdzie wieloskładnikowe, gdzie właściwie trudno powiedzieć, jakim systemie, że operujemy, bo patrząc na dotychczasowe wyroki Trybunału możliwość Unii Europejskiej jak również wyroki Sądu Najwyższego izba dyscyplinarna sądy nie jest, a osoby, które tam zasiadają nie są sędziami zarząd słynne wystąpienie mecenasa Giertycha, który przecież zakwestionował, że podczas rozprawy, a w izbie dyscyplinarnej powiedział, że bardzo przepraszam nie wstaje, ponieważ skład wszedł do składu jakich osób, ale nie sędziów i w ogóle będzie z nimi rozmawiamy nie są sędziami co potwierdził Trybunał możliwość Unii Europejskiej i zwłaszcza w swoim wyroku, a 5grudnia 2019 roku Sąd Najwyższy to właśnie w odpowiedzi na to, że Sąd Najwyższy powiedział, że izba dyscyplinarna nie jest sądem lub KRS zabezpiecza niema przymiotu niezawisłości niezależności, a w efekcie w ogóle składy orzekające w różnych sądach w tym Radomiu Kaliszu chętnie itd. jeżeli zasiada tam osoba mianowana przez KRS albo awansowana to może to być to właściwie jest to przesłanka do zniesienia nawet wyroków prawomocnych jesteśmy u progu potężnej problemów prawnych i tras efekcie, a stoją na stanowisku patrząc pod Sąd Najwyższy IT i Trybunał luksemburski ci sędziowie są sędziami to z obowiązku nie mogą wybierać prezesa ale aby ustawy o kształcie mieliśmy efekcie zapewne rząd zrobi wszystko, żeby te osoby właśnie mogą wybierać zresztą my czekamy moim zdaniem to oczywiście spekulacja pod podkreślam nie wypada się teraz jako znawca prawa, ale czasu ze wskazuje wiele czynników na to, że rząd wstrzymuje się w ogóle z ogłoszenia stanu klęski żywiołowej konstytucyjnej właśnie do momentu wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo przypominam ogłoszenie klęski żywiołowej przewidziany w konstytucji zawieszenie tylko prezes wybory prezydenckie, ale wszelkie wybory w tym także prezesa Sądu Najwyższego skoczył na korzyść rządu byłoby wstrzymanie się taką klęską żywiołową do wyboru nowego prezesa użycie starych dotychczasowych przepisów minister o nowych przepisów o Sądzie Najwyższym i formule wyboru prezesa, czyli łączy się tutaj też ustawa kagańca warto, czyli zmiany w ustawach są m.in. o Sądzie Najwyższym i potem ewentualnie dopiero ogłoszenie stanu klęski żywiołowej już własnym prezesem Sądu Najwyższego co może przypomnieć sytuację Trybunału Konstytucyjnego, czyli będziemy mieć 2 po bardzo istotne najistotniejszy ciała sądowe Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy w rękach władzy, gdzie na czele będą stały można się spodziewać nią jeśli mamy nowego prezesa, ale osoby, które się będą marionetkami Panta nazwał wszystko, a to, ale i to w, czyli gulasz może być pyszny, a w tym czasie można zatruć tak na to mamy mamy w tym garnku pokiereszowane ustawy o krajowej radzie o karę się o Sądzie Najwyższym sądach powszechnych wojskowych w tym w prokuraturze musisz TUW to mamy tyle wad prawnych, a trzecie nie zapominajmy o Trybunale Konstytucyjnym projekt, który właśnie tam tylko atrapą, więc to wszystko złoży metoda rzeczywiście mamy zbiór bardzo złego prawa obarczonego wadami prawnymi stwierdzonymi przez różne sądy międzynarodowe i krajowe, ale jak się uparła widzimy mechanizmy działają już niema strażnika konstytucyjności dotyka milczy jak wielkie nie milczy to wiemy, że jest właśnie z wykonawcą woli egzekutywy w efekcie nie działają mechanizmy demokratycznego państwa prawa i w efekcie mamy zepsute prawo, które dalej funkcjonuje, które w postaci ustaw zmienia konstytucję, bo ją modyfikuje unieruchamia niektóre postanowienia no, więc nikt się do państwa prawa do tego jak to powinno funkcjonować w świetle tego, że jesteśmy państwem powinno być est zdrowa ja będę bardziej brutalnie określił, ale trochę się wstydzę używać tego tego rodzaju pojęć na antenach z nami był prof. Robert bardzo by pokazać nie powinien spędził rok od ich otrzymuje także nowe trochę głupio pan prof. Robert Grzeszczak był z nami z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1355 za chwilę informacji łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA