REKLAMA

Groźba kar do tej pory skutkowała - polski rząd wykonywał wyroki TSUE [ekspert o dzisiejszym orzeczeniu]

Światopodgląd
Data emisji:
2020-04-08 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz przede mną komunikat prasowy Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów, więc jest na razie postanowienie o zabezpieczeniu zaraz wszystko rozłożymy na czynniki pierwsze i też mam nadzieję opowiemy państwu o tym co może być dalej, jakie są potencjalne Rozwiń » konsekwencje właśnie dzisiejszej decyzji Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, by móc to zrobić poprosiliśmy o komentarz połączyliśmy się przez skarb z dr. Pawłem Marcin sam dzień dobry winda dr Marcin jest związane z katedrą prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim, więc najpierw jeszcze raz panie doktorze, by poprosiła o po wsparcie i wytłumaczenie słuchaczom, czego dotyczy dzisiejsza decyzja Trybunału sprawiedliwości dziękuję pani redaktor mówiła to jest postanowienie tymczasowe to znaczy komisję Europejską pasza, że Polska naruszyła prawo unijne przez obecne reformy systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w szczególności przez utworzenie Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która nie gwarantuje niezawisłości sędziowskiej niezależności tego sądu w związku z tym komisja Europejska wszczęła przed Trybunałem postępowania zaskarżyła Polski na czas tego postępowania wniosła o udzielenie środka tymczasowego, czyli po prostu o to, żeby na czas postępowania wykazać w Polsce działania Izby dyscyplinarnej te śledzie, który zajmuje się ta wyspa sprawami sędziów taki środek nosi się po to, żeby zabezpieczyć skuteczność ostatecznego wyroku znaczy zdaniem komisji dostanie Trybunał podzielił, gdyby w czasie trwania postępowania przed Trybunałem oczywiście przez najbliższe kilka miesięcy w Polsce nadal działała w dyscyplinach doszłoby do poważnych nieodwracalnych szkód postaci tego czytelnictwa rozpoznawała sprawy dyscyplinarne sędziów bez zagwarantowania należytego procesu trudne czy procesu w warunkach niezawisłości sędziowskiej i teraz rozumiem, że Polska co dalej to znaczy co z tego wynika może od razu pozwolę się posłużyć kilkoma tutaj już cytatami przedstawicieli ekipy rządzącej czy jak to powiedzieć synom np. rzecznik tejże właśnie Izby dyscyplinarnej uznał ogłosił, że to postanowienie Trybunału w żaden sposób nie podważa funkcjonowanie Izby dyscyplinarnej ani statusu sędziów, którzy w niej orzekają, ale nie do niewykrytych niezrozumiałe stanowisko pana rzecznika Trybunał wyraźnie Osieku, że ich praw musi powstrzymać się, że nie mogą być stosowane przepisy w ogóle to dziewiąty właściwość Izby w sprawach dyscyplinarnych sędziów i oczywiście, że te przepisy nie mogą być stosowane w konsekwencji pani może orzekać w sprawach dyscyplinarnych sędziów Trybunału nie podważał statusu sędziów Izby dyscyplinarnej miłości nim w ogóle nie sejmowych to trudność w zdrowiu, ale oczywiście, że powiedział, że tej musi się powstrzymać swej zasadniczej działalności bo owszem, ma właściwości różnych postępowaniach dyscyplinarnych, ale przede wszystkim w postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących sędziów i tutaj Trybunał zabronił całe polityczne te przepisy i właściwości nie mogą być stosowany trudno mi się tu uszkodzić także rzecznikiem, a też oczywiście wicepremier wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta na Twitterze ogłosił z kolei, że Sułek Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma kompetencji do oceny ani tym bardziej zawieszania konstytucyjnych organów państw członkowskich dzisiejsze orzeczenie jest uzurpacji innym aktem naruszającym suwerenność Polski w tym swoim postanowieniu sędzia Trybunału natomiast napisali, że organizacja wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście rzeczywiście moje należy do kompetencji państw członkowskich, ale przy wykonywaniu państwa członkowskie mają obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających z prawa Unii co teraz to znaczy po czyjej stronie jest teraz piłka co może się stać OJ, najwłaściwszym sposobem wykonania tego postępu postanowienia byłaby zmiana ustawowa, która powodowałaby, że ich statystyczna ma jasno, żeby dyscyplinarne nie wprowadziła spraw sędziów okresie trwania postępowania co najmniej od wydania orzeczenia przez Trybunał sprawiedliwości to po pierwsze po drugie, żeby te sprawy rozpoznawane w sposób nakazany przez Trybunał sprawiedliwości, bo Trybunał sprawiedliwości zastrzegł również, że te sprawy, które obecnie zawisły przepisał musiał być rozpoznawane przez niezależny sąd, więc najlepsza była zmiana ustawowa, ale można sobie wyobrazić wykonanie tego orzeczenia różne sposoby, ponieważ orzeczenie wiąże wszystkie organy państwa, więc miał się również interdyscyplinarną izba dyscyplinarna na podstawie samego tylko orzeczenie ma obowiązek trzymać się od orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów jeśli chodzi tutaj argumentację, którą pani dyrektor zacytowała pana Kalety minister w latach trudno się z nią chodzić, bo tak po pierwsze, izba dyscyplinarna nie jest organem konstytucyjnym państwa organ Konstytucyjny Sąd Najwyższy po drugie, 30 te tak jak pan redaktor cytowała Trybunał sprawiedliwości 8 Polska może organizować swój wymiar sprawiedliwości w dowolny sposób funkcjonowania tego wymiaru sprawiedliwości nie może doprowadzić do naruszenia prawa unijnego, gdy wcześniej także, dlatego że mamy kompetencje do formułowania swojego wymiaru sprawiedliwości ten wymiar np. może dyskryminować cudzoziemców tak i te same nie może dyskryminować cudzoziemców narusza wtedy prawo unijne tak samo nie może być w ten sposób organizowany jest sprawa unijnych nie zapewnia prawa do sądu czy nie zapewnia rozpoznanie sprawy przez niezależnych sędziów w momencie, kiedy sędziowie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej przed organem powołanym nieprawidłowy sposób organem, którego niezależność nie jest gwarantowana, czyli Izbą dyscyplinarną to niema gwarancji niezawisłości sędziów, więc nie ma gwarancji niezawisłości orzekania w sprawach elementem unijnych jest dość oczywiste naruszenie prawa unijnego teraz pan, mówi że pana zdaniem najlepiej byłoby zmierzyć się z tym wyzwaniem ustawowo tymczasem premier Morawiecki już zapowiedziało odpowiednie analizy i odpowiedź w stosownym czasie zgodnie z procedurami, ale zapowiedział też zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego do jakiego stopnia Sułek Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej może wydawać z tego typu wyroki zabezpieczające no, więc nie myśli pan do tego odniesie nie męczy oczy to nie jest chyba już pytanie prawne tylko bardziej pytanie polityczne, bo wiemy w jakiej kondycji czy nie wiemy, kto nawet nazwać jest obecnie instytucja, którą nazwaliśmy Trybunałem Konstytucyjnym ale gdzie drugie pytanie, które od razu pozwolę sobie zadać, a co, jeżeli rząd będzie dalej czy rząd czy izba dyscyplinarna funkcjonowały tak jak funkcjonowały do tej pory nie wiem co pan premier zamierza zrobić nie istnieje żadna procedura odpowiadania na orzeczenia Trybunału sprawiedliwości to orzeczenie się wykonuje nie odpowiada się na 1 nie mam o to panu premierowi chodzi natomiast jeśli chodzi o jeśli rząd nie wykonał 15 w praktyce jeśli parlament nie nie wykonałby orzeczenia w ten sposób uchwaliło odpowiednią ustawę tak jak mówiłem spraw dyscyplinarnych z nim bezpośrednio związane jeszcze ani parlament, czyli w dyscyplinach pani w ogóle organy państwowe nie przyjmą się tym orzeczeniem rzeczywiście dojdzie do momentu, kiedy został niewykonane Trybunału zaproponował wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej może już słuchacze nie pamiętają, że w sprawie Puszczy Białowieskiej, które komisja skarżyła wycinkę też doszło do takiej sytuacji rząd Polski niektórzy po prostu zlekceważyć postanowienie tymczasowe zabezpieczenie i tam Trybunał sprawiedliwości powiedział, że w takiej sytuacji należy zasądzić kary jedno za każdy dzień wykonania orzeczenia w takiej sytuacji Trybunał odpowiedział, że chodzi o prawie nie mniejszą niż 100 000EUR dziennie tutaj możemy spekulować, jaka byłaby wysokość nie mamy pojęcia jest w każdym naszym możliwe zasądzenie przez Trybunał sprawiedliwości kary finansowej każdy dzień wykonania orzeczenia przez Polskę i kiedy to może być, bo to też ciekawe pytanie nie wiem najlepiej potrafi śledzić to powiedzieć jak Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogóle teraz funkcjonuje, skąd to orzeczenie i czyta to postanowienie no i pytanie jak szybko jest w stanie zareagować na potencjalne decyzje czy działania polskiego rządu jest, więc reagować szybko, ale pewną podpowiedź mamy w samym orzeczeniu rząd Polski został zobowiązany, żeby w ciągu miesiąca powiadomić komisję Europejską ośrodka, które przyjęto w celu wykonania tylko postanowienia tymczasowego, więc jeśli rząd nie udzieli informacji w ciągu miesiąca albo okaże się, że udzieli informacji, które niewystarczająca wtedy moim wtedy można dopiero spodziewać kolejnego wniosku komisji i tutaj nie wiemy jak szybko Trybunał nałożył kary nie będzie to sytuacja bezprecedensowa do tej pory w tym trybie Trybunał nie nałożą żadnej kary po Puszczy Białowieskiej mówił tylko żyje taka możliwość, ale tej możliwości nie trzeba było wykorzystać lub usłyszawszy taką możliwość je władze polskiej ustąpiły i wykonały środek tymczasowy, więc można mieć nadzieję, że tym razem też ustąpi, czyli teraz czekamy nami mamy mecz Polski rząd rząd tak ma miesiąc, by powiadomić komisję Europejską jak wykona to postanowienie dzisiejsze i wtedy to komisja Europejska powiadomił oceni tak Trybunał sprawiedliwości czy Polska czy Trybunał musi coś po podjąć dodatkowe kroki, bo Polski rząd nie słucha to znaczy godnie nie tylko powiadomi Trybunał tylko jeśli Polski rząd nie wykona tego postanowienia w komisjach wtedy prawdopodobnie złoży wniosek o nałożenie kary pieniężnej mówi prawdopodobnie, ponieważ tak jak sobie była to precedensowa sytuacja nie mieliśmy do tej pory takich sytuacji nie jest ona uregulowana regulaminowo, a w Trybunale sprawiedliwości wtedy byśmy tu na nieznanych wodach po prostu, ale tak sobie wyobrażam, że po tym, miesiącu komisja może złożyć wniosek o nałożenie kary finansowe w trybie również postanowienia, czyli czy czy wcześniej takie spekulowanie, bo jeżeli Trybunał orzeka, że izba dyscyplinarna ma natychmiast zawiesić działalność czy ona może po prostu bez zmian prawnych zawiesza działalność im powiedzieć żona nie działa w trakcie w moim przekonaniu tak powinna zrobić z nim musimy pamiętać, że to orzeczenie Trybunału dotyczy działalności w sprawach dyscyplinarnych sędziów, dlaczego dlatego, że przedmiotem postępowania uprawnienie były inne sprawy dyscyplinarne, które rozpoznaje izba dyscyplinarna, więc teoretycznie tej pomocy tych działań, ale w moim przekonaniu tak jak mówi pani dyrektor urzędu sama bez ingerencji ustawodawcy powinna poprzez działania przynajmniej w sprawach dyscyplinarnych pytanie takie do pana jako człowieka, który śledzi to czy co pan, czego pan się spodziewa myślę, że rząd Polski stan alternatywnej w Polsce zawsze w tych sporach unijnych środki razem do tej pory nie wychowani nowy sposób Irena pamięta sobie kaszę dmuchać, ale akurat te groźby ze strony Unii Europejskiej do nałożenia kar pieniężnych zawsze do tej pory skutkowało i rząd Polski wykonywał różne orzeczenia Trybunału myślę, że tym razem tylko to co pani dyrektor cytowała uzurpacji suwerenność innych wielkich słowa jesteś propaganda na użytek wewnętrzny, a ostatecznie rząd rząd łata wykona postanowienie w hobby dziękuję bardzo, za komentarz i wsparcie dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim przez Skypea komentował dla państwa no dziś nadzwyczajne niezwykłe w takim sensie wpływu tego, jaki może mieć konsekwencje postanowień Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawa Izby dyscyplinarnej informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA