REKLAMA

Izba Dyscyplinarna SN zamrożona przez TSUE

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-04-08 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka państwa i mój gość Michał Laskowski sędzia Sądu Najwyższego rzecznik tejże instytucji łączymy się przez Karpa dzień dobry pani sędzia dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazuje polskim władzom zamrożenie Izby dyscyplinarnej zamrożenie miałoby obowiązywać aż do momentu wydania orzeczenia przez Trybunał w Luksemburgu co stanie się prawdopodobnie w drugiej połowie dopiero Rozwiń » na tego co roku jak praktyczny sposób władze Polski miałyby zareagować na ten środek zapobiegawczy tej decyzji uczynić zadość, bo jak rozumiem chodzi o zawieszenie przepisów o funkcjonowaniu Izby dyscyplinarnej no praktyczną konsekwencją będzie taka, że pewnie jutro pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego bez prezesa kierującego pracami Izby dyscyplinarnej wszystkich sędziów do natychmiastowego powstrzymania wśród jakichkolwiek działań być może także zobaczymy wezwie przekazanie spraw, które pozostają w izbie to, aby mogły być rozpoznane przez innych sędziów ma w normalnych warunkach to taki sygnał jak dzisiejsze postanowienie to powinien być impuls do podjęcia prac ustawodawczych takich, żeby być przygotowanym na ewentualny wyrok albo nawet uprzedzić ten wyrok Night dostosować dostosować polskie ustawodawstwo polskie rozwiązania do tych standardów, które są, które wynikają z tego dzisiejszego postanowienia, ale także dla pań mówi już o działaniach wyprzedzających potencjalnych polskiego rządu jest raz zapytam pana od reakcji polskiego rządu, którą mamy tu i teraz ale w jaki sposób miałoby się odbyć zamrożenie Izby dyscyplinarnej co teraz Polski rząd powinien zrobić pan mówi o zmianach ustawowych, które mogłyby uregulować tę sprawę na nowo inny sposób, który nie był kwestionowany przez Brukselę, a co zrobić w tej chwili jak to powinno wyglądać w tej chwili po prostu sędziowie Izby dyscyplinarnej powinni zaprzestać jakichkolwiek działań orzeczniczych te sprawy powinny leżeć, a jeśli nie są to sprawy pilne, ale to leży ze względu na panującą pandemia, a sprawy pilne powinny być niezwłocznie przedstawione pierwszy prezes, która znaczyłaby sędziów, którzy rozpoznali te sprawy, bo tam mogą być jakieś pilne wymagające natychmiastowej decyzji sprawy tego nie wiem no ale teraz pan mówi o tym, że sędzia Izby dyscyplinarnej słuchają tego co mówi z UE i dostosowują się do tego co złe stwierdził natomiast pamiętam, kiedy pytano to Polski rząd wcześniej jeszcze tego orzeczenia nie było to słyszeliśmy od polityków prawa sprawiedliwości oni nie mogą niczego nakazać sędziom Sądu Najwyższego władza przecież nie będzie wpływać na władzę sądowniczą i zastanawiam się czy ta decyzja Suez dziś, a wymaga wymusza działania na sędziach Izby dyscyplinarnej czy wymusza działania na polskim rządzie, jakie natychmiast wymusza na sędziów Izby dyscyplinarnej nie trzeba żadnej nawet zarządzenia pani prezesa jakiejkolwiek decyzji rządu czegokolwiek ci sędziowie powinni natychmiast odsunąć od działań orzeczniczych w przypadku, w którym tego nie zrobiono to w tym ona na tym szczeblu ich odpowiedzialności to jest potencjalna odpowiedzialność dyscyplinarna Nana na szczeblu odpowiedzialności państwa polskiego rządu polskiego to są kary pieniężne, które mogą być przez Trybunał nałożony i tu żadnej innej innych konsekwencji nie ma po prostu nie będą orzekać nie będą nic zrobić do czasu wydania wyroku w tej sprawie premier Mateusz Morawiecki był pytany o decyzję cóż dzisiaj na konferencji prasowej stwierdził, że najpierw Polski rząd podejmie analizy potem przygotuje stosowną odpowiedź, ale jednocześnie zostanie skierowane zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego do jakiego stopnia cóż może wydawać wyroki zabezpieczające jak pan patrzy na tę figurę to prawdą polityczną, którą chce wykonać Polski rząd na to znowu wyłączony jest Trybunał Konstytucyjny, który akurat w tej płaszczyźnie nie ma nic dopowiedzenia to nie jest nie jest także jeśli Trybunał luksemburski orzeknie nie po naszej myśli to można się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego ją jakoś naprawić albo zmieni albo powierzenie musimy się stosować reguły tutaj są jasne no oczywiście możemy możemy się nie podporządkować jako państwo sędziowie mogą się nie podporządkować taka może być praktyka będzie jawne łamanie prawa Unii Europejskiej ze wszystkimi konsekwencjami tego włamania i oczywiście rząd ma miesiąc czasu na odpowiedzi, bo tak Trybunał zakreślił ten termin w postanowieniu, ale wykonalne to postanowienie jest natychmiast i wszystkich władz i do wszystkich osób do wszystkich sędziów należy wykonanie tej decyzji tutaj wielkich wątpliwości nie ma oczywiście praktyka może się rozwinąć, jakby z rzeczywistością prawną co nieraz już miało miejsce ale, ale tak powinno być izba dyscyplinarna w zasadzie nie powinna pracować już od kilku miesięcy po styczniowej uchwale 3 izb Sądu Najwyższego w tej uchwale uznano, że wszystkie orzeczenia Izby są obarczone wadą będzie potem można wzruszać, ale przecież doskonale wiemy, że izba dyscyplinarna pracowała w najlepsze, że mieli państwo problem z pozyskaniem dokumentów poszczególnych spraw od podejrzeń w lutym była próba uzyskania tych dokumentów akt i to się nie udawało zresztą Izby dyscyplinarnej sędziowie przyjęli takie stanowisko po tej uchwale, że uchwała 3 izb Sądu Najwyższego łamie konstytucję i że sędziego można odsunąć od orzekania jedynie w tych przypadkach, które wskazuje konstytucja w art. 180 ust. 2, więc izba dyscyplinarna, która nie powinny orzekać od kilku miesięcy orzeka, więc jak rozumiem także mogą się sędziowie Izby dyscyplinarnej nie przejmować wyrokiem czuła się środkiem zabezpieczającym psuła no pewnie, że mogą nie przejmowali się wyrokiem Suez 19listopada ubiegłego roku później przypomnę Sąd Najwyższy 5grudnia wydał wyrok, z którego wynikało wprost czy nie powinni orzekać potem pani prezes wystosowała taki apel o powstrzymanie się do orzekania potem była uchwała przepis można oczywiście wszystko ignorować można ignorować także postanowienia z UE, ale ze świadomością konsekwencji i to nie w takim wymiarze tam osobistym sędziów Izby dyscyplinarnej, ale konsekwencji na arenie międzynarodowej w pewnym sensie wyłączymy się pewnej wspólnoty prawnej, do której sami zgłosiliśmy i już tam nie myślą o tych nawet konsekwencjach finansowych, chociaż one z reguły są orzekane w taki sposób były dotkliwe ale, ale po prostu wyłączymy się ze społeczności no pewnych wspólnych wartości, bo Unia to jest nie tylko tam jakaś jedność gospodarczą one to jest wspólność pewnych wartości te wartości zostały dzisiaj przypomniane przez Trybunał sprawiedliwości to 15 sędziów w tym prezesi orzekli w ten sposób myślę, że tutaj nie powinniśmy ktoś mówi popularny kombinować tylko po prostu zastosować do tego nawet się na mnie smak orzeczenie Trybunału tak to bywa z orzeczeniami sądu to samo ten sam dylemat często staje przed każdym obywatelem nie podoba nam jakieś orzeczenie nie zgadzamy się niemal jest jeśli jest prawomocny jeśli wykonamy minut nie pozostaje nic innego jak się od początku pamiętam, że w styczniu, kiedy 3 Izby Sądu Najwyższego uznał że, że izba dyscyplinarna właściwie nie funkcjonuje działanie jest sądem to pan potem tłumaczył, że od sędziów Izby dyscyplinarnej państwo oczekują tego, by nie orzekali, ale jednocześnie przyznawał im pan prawo do tego, by zasiadać w zgromadzeniu ogólnym Kolegium, by podejmować funkcje administracyjne czy taki status wg tego co dzisiaj cóż orzekło mógłby nadal utrzymywać to znaczy pozostałe funkcje działalności mogliby podejmować tylko nie orzekać tak tak tak rozumiem dzisiejsze postanowienie takie punkty w tym uzasadnieniu tego postanowienia się znalazły Trybunał nie podważył statusu sędziów Izby dyscyplina podważył izbę dyscyplinarną jako organ jako organ orzekający w postępowaniach dyscyplinarnych konkretnie postępowaniach dyscyplinarnych sędziów, bo taki był wniosek komisji Europejskiej tylko tego zakresu dotyczą także jedno wydaje się, że tutaj sytuacja nie uległ zmianie oni są sędziami Sądu Najwyższego tak powiedział Trybunał i tak wynika z nominacji prezydenta tym samym mają prawo do udziału w zgromadzeniu ogólnym do wybierania pierwszego prezesa czy kandydata na pierwszego prezesa no i tam 1 Kolegium tego typu uprawnień nie zostali pozbawieni dzisiejszym postanowieniu czy to zamrożenie Izby dyscyplinarnej, jeżeli dojdzie do skutku to tak naprawdę tymczasowo wstrzymuje także działanie systemu dyscyplinarnego, bo no wyjmuje 1 element tego systemu wydaje się, że tak być nie może to znaczy nie może być teraz zamrożone cały system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sędziowie jednak czasami nie często ale, ale popełniają różne delikty dyscyplinarne przewinienia dyscyplinarne czasem zresztą są to poważne czyny i wymagające natychmiastowej reakcji np. odsunięcia od orzekania zawieszenia w czynnościach itd. więc po prostu te decyzje będą musiały być podejmowane jeśli właściwy będzie Sąd Najwyższy to będą podejmowane przez innych sędziów tam z tego dosyć tak zawile sformułowanego drugiego punktu tego dzisiejszego postanowienia wynika moim zdaniem, że trzeba powierzać rozpoznawanie takich spraw takim składem, który w żaden sposób nie podlegają jakimkolwiek wątpliwościom, których mówił Trybunał w swoim wyroku z 19listopada najbezpieczniej byłoby to byli tzw. starzy sędziowie, gdyby nie podejmowali tę czynności dyscyplinarne w stosunku do sędziów to jeszcze na koniec panie sędzio zapytam pana o kwestie wyborów prezydenckich, które mają się odbyć poprzez pakiety wyborcze dostarczone poprzez pocztę polską marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że zwróci się do Sądu Najwyższego o opinię w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym także dzisiaj Konfederacja ruszyło złożyła pismo do pana marszałka grodzkiego proszą, by Senat zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem czy uchwalenie takiej ustawy w takim kształcie nie naruszy praw obywateli Polski przebywających za granicę czy pan miał okazję zerknąć na te na ten projekt jak doznał ogólnych zarysach tylko z mediów nie nie czytałem samego projektu Sąd Najwyższy wiemy o tym, że ma zająć oficjalne stanowisko wydać formalną opinię moją osobistą opinia jest taka, że tego projektu nie da się pogodzić ze wszystkimi wymogami, które stawia się wyborom myślę o tym, kto, choć równości palności, ale tam wiele różnych zastrzeżeń można zgłosić tak jakby 1 płaszczyzna to najważniejsza, ale wydaje mi się również tego w tych warunkach jakich obecnie żyjemy nie sposób tego tego przeprowadzić taki dobrze zorganizowane po sposób właśnie będzie będzie bałagan tak mi się wydaje, że tego nie da zrobić albo nie, narażając zdrowia ludzi albo albo po prostu, żeby to rzetelnie w sposób odpowiedzialny było przeprowadzone, a o wyborach będzie orzekać czy są prawomocne czy nie izba kontroli, która ma analogiczny status do Izby dyscyplinarnej zostawcie sam sposób powołana wybrana tutaj też pojawia się duży znak zapytania w związku z tym no może to nie jest identyczny status samej Izby prawda natomiast sędziowie przechodzili tę samą procedurę przed tą samą krajową radą sądownictwa rodzi, toteż w tym dzisiejszym postanowieniu jest tam opisywane przez Trybunał no tak ustawodawca zdecydował ma być to właśnie ta izba to jej powierzono wszystkie sprawy wyborcze to ona obecnie zresztą zabrała się do rozpoznawania tych spraw w tych dniach rozpoznawane są te protesty, które dotyczą niezarejestrowania kandydatów, którzy nie zdołali tych 100 000 podpisów zgromadzić no pewnie nie wie jak to będzie, ale pewnie będą orzekać o ważności, bo Michał Laskowski sędzia Sądu Najwyższego rzecznik Sądu Najwyższego także bardzo dziękuję panie sędzio za rozmowę dziękuję audycji wydawał Tomasz Krzymiński realizował Adam Szurek za chwilę informacja o nich program analiz, na które zapraszam w imieniu Agaty Kowalskiej, a ja słyszy się z państwem jutro w czwartkowym poranku Radia TOK FM tuż po siódmej do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA