REKLAMA

"To, że organizacja sądownictwa należy do kompetencji państwa, nie oznacza, że Polska może robić z sądami, co chce"

Analizy
Data emisji:
2020-04-08 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pozycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami prof. Piotr Bogdanowicz z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego łączymy się przez Karpa dzień dobry czy Europa redakcji panie profesorze przed chwilą był z nami pan sędzia Dudzicz i właściwie niewiele do zdołaliśmy powiedzieć o dzisiejszym postanowieniu Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego że już na wstępie pan sędzia jako przedstawiciel KRS powiedział, że Rozwiń » ten wyrok właściwie to postanowienie zasadnicze jest nie no nieistniejące, bo Sułek wyszedł poza swoje kompetencje, a sprawę tę rozstrzygnie Polski Trybunał Konstytucyjny, ponieważ zdaniem to już jeszcze raz przytaczam zdaniem Jarosław Dudzicz niezgodne z polską konstytucją jest to, że oto Trybunał w ten sposób szeroko ingeruje w w polskie sądownictwo zwiedzanie zaczniemy trzyma się temu co powiedział Trybunał to musimy się przyjrzeć temu powiedział Jarosław Dudzicz co pan na to pani redaktor w rozmowie z panem sędzią powiedziała, że za chwilę będzie na szczęście będzie za chwilę z nami konstytucjonalista jak konstytucja lista nie jest to nie uzurpuje kompetencje do bycia konstytucji są tak samo jak Trybunał sprawiedliwości sobie nie uzurpuje kompetencje brak pomocy mówi sędzia Dudzicz to jest stara śpiewka to jest mówię to bardzo dużą przykrością, a pan sędzia nie używa w tym momencie żaden sposób argumentów plany tylko stosuje przekaz dnia, który dzisiaj został już zaprezentowany przez rzecznika rządu został zaprezentowany przez premiera Polski, który jest prezentowany od kilkunastu miesięcy każdej 1 sprawie, której Trybunał sprawiedliwości orzekał, ale tylko za nie do końca, dlatego że z innej strony tak ja rozumiem propaganda, ale z drugiej strony Polski rząd ostatecznie ugiął się w sprawie Puszczy ugiął się w sprawie Sądu Najwyższego, kiedy sędziowie mieli być wysyłani na wczesne emerytury, więc nie jest także Polska tylko ustami kolejnych rzeczników opowiada Axel prawne, ale bój, ale w sprawie Sądu Najwyższego przejścia sędziów stan spoczynku po, a Polski rząd prezentował dokładnie takie samo stanowisko Trybunał sprawiedliwości nie ma kompetencji do orzekania w zakresie dotyczącym organizacji wymiaru sprawiedliwości nakazuje nie, choć panie prezesie oto, żeby ostatecznie się ugięli zmienili przepisy więcej, by możemy się z publiczną, a ja ja mam taką samą nadzieję, że tak samorząd dał tutaj ta usługa po prostu będą będą się stosować do do postanowienia Trybunału chodziło o to we to jest kwestia, która jest rozstrzygnięta w orzecznictwie Trybunału sprawiedliwości i Trybunał sprawności objęto utrwalona linia orzecznictwa, że fakt w 2 dana dziedzina należy do kompetencji wyłącznej państwa tak jest np. w zakresie dotyczącym organizacji organizacji wymiaru sprawiedliwości to nie oznacza najprościej, mówiąc że państwo może robić co co co sobie tempo rzecz jasnego z tej całej rozmowie zrozumiałem, że teraz Polski Trybunał Konstytucyjny uzna, że traktat jest niezgodny z polską konstytucją może coś takiego zrobić dot oczyści o Polsce Trybunał Konstytucyjny w tej chwili może wszystko zapomniałam tak natomiast to on niestety będzie będzie niezgodne z prawem Unii Europejskiej będzie zaprzeczeniem euro u Trybunału Konstytucyjnego przy przypomnijmy pani redaktor dzisiaj przypominała mówiła w 2, gdy jak Polska przystępowała do Unii europejskich, gdy traktat z Lizbony był ratyfikowany przez Polskę Trybunał Konstytucyjny wypowiadał się na temat na temat ustaw ratujących Bogu przypadkach uznał sprawa, że nie ma tutaj żadnej niezgodności pomiędzy polską konstytucją, a tak traktaty co pan sędzia przypomniał też taki charakterystyczny sposób przypomniał 2 przepisy konstytucji art. 8 art. 90 ani przypomniał np. art. 9 konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita szanuje wiążącego prawa Międzynarodowego i czyli czy także prawa Unii Europejskiej no dobrze zostawmy te nieszczęsne Trybunał Konstytucyjny skupmy się na dużo bardziej Szczęsnym Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zobowiązuje Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących tej właściwości Izby dyscyplinarnej, która mieści się w sprawach dyscyplinarnych sędziów i tutaj znowu odwołam się do Jarosław Dudzicz, który twierdzi że, aby zawiesić stosowanie przepisów to konieczna jest zmiana ustawy nikt inny i nic innego nie może wpłynąć na na przepisy w związku z tym to jest to jest wyłącznie decyzja rządu czy zmieni przepisy do tego czasu izba dyscyplinarna nie ma podstaw, żeby sama zawieszać swoje część swojej działalności nieprawda oczywiście nie jest potrzebna żadna ustawa po prostu izba dyscyplinarna o dzisiejszym postanowieniu niemą orzekać w sprawach dyscyplinarnych zarówno w pierwszej jak i II instancji dotyczących dotyczących sędziów i nie ma co do tego żadnych wątpliwości zresztą o w tym postanowieniu dzisiejszy Trybunał sprawiedliwości przynajmniej 3 miejsca w 3 miejscach mówi, bo Polski rząd próbował w ten sposób argumentować przed Trybunałem po pierwsze, mówił, że to byłaby właśnie bezprecedensowa sytuacja ta akcja gwarancja na trybunach, mówi że HR sam ten argument, że coś miało być bezprecedensowego to też oznacza w zakresie zrobić nie może się wydaje, że jest to jest jakby absolutną elementarną logiką nie tylko prawniczą, ale ale, ale po prostu logiką po po drugie, że to wcale nie oznacza wbrew temu co mówił ten rząd Polski nie mówił pan sędzia tej zasadzie legalizmu to zmierzały do usunięcia z urzędu niektórych sędziów że, że nie mogliby orzekać chodzi tylko wyłącznie oto zła zawieszone do czasu rozstrzygnięcia będą zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy sporne przepisy, a tym samym sprawowanie przez przez tych sędziów ich funkcji do czasu ogłoszenia ostatecznego nadzoru na szczęście w kat radców prawnych wciąż mogą dyscyplinować adwokatów jeszcze trochę śmieje, bo kompresor jest radcą prawnym dlatego tak trochę dokucza, ale tyle tylko właśnie w sprawach sędziowskich nie może izba dyscyplinarna działać istnieje także, kto się zamyka albo tych sędziów unieruchamia natomiast snują się na ile to oznacza, że czekamy na ruch samej Izby, a najlepiej jest jest jednak niestety teraz z po stronie stron sporu czy konkretnych sędziów, żeby się powoływać na zabezpieczenie psuła, bo sama izba nie nie podporządkowała się przecież wspomnianej przeze mnie wcześniej uchwale cechy, która dokładnie to samo nakazywała, więc chyba nie możemy tutaj mieć większej nadziei jest jednak różnica mam nadzieję, która tura tutaj będzie miała istotne znaczenie rzeczywiście sędziowie członkowie ich Izby dyscyplinarnej tak jak pani redaktor mówi zlekceważyli uchwałę Sądu Najwyższego lekceważy wyrok sądu mają wyroki Sądu Najwyższego wydana w wykonaniu tego wcześniejszego wyroku Trybunału sprawiedliwości to jest dziewiętnastego popada, ale ich koronny argument był taki, by tamten wyrok i konsekwencji te kolejne wyroki Sądu Najwyższego dotyczy wyłącznie tego stanu faktycznego indywidualnej sprawie, która była wtedy wtedy rozstrzyga to by ten argument padł zarówno w oświadczeniu prezesa kierującego Izbą dyscyplinarną Izby dyscyplinarnej jak w takim oświadczeniu o 8 bodajże sędziów członków, a członków Izby edycja rozwiąże teraz to ten kontach konkretne postanowienie jest ogólne dotyczy całej działalności dyscyplinarnej wobec sędziów Izby dyscyplinarnej, a nie szczególnej sprawy jest ten argument spada, a proszę spojrzeć choćby Trybunał wprost o tym, mówi o postawieniu często także abstrahując od tego, że ta argumentacja była po prostu elementarne niezła nie do obrony to to teraz, żeby nie rozwijać koło kogokolwiek wątpliwości Trybunał sprawiedliwości wprost mówi ustawa Isia nie można zawęzić tego okoliczności faktyczne konkretnej sprawy inne na dodatek złośliwie przytacza bez przerwy tę sprawę tamte tamte postanowienia panie profesorze czy to oznacza, że nawet jak rząd zacznie pracować nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym zmieni całą izbę dyscyplinarną znaczy na razie w projekcie powiedzmy za chwilę napisze do komisji Europejskiej ma miesiąc na temat tego, kto pracuje nad zmianą tego systemu przez cały czas izba dyscyplinarna będzie spokojnie sobie działać i ścigać sędziów dyscyplinarnie to my zapłacimy te wszystkie astronomiczne kary jest ta jest takie ryzyko jest takie ryzyko, że komisja Europejska rzeczywiście, bo sprawa jeszcze wówczas o o nałożenie kar Jerzy od pamiętajmy o tym, że będzie musiał być dodatkowy wniosek komisji Europejskiej w tej sprawie żyją uznać, że Polska się nie zastosowała do obarczania to jest być może najważniejszy efekt skutek dzisiejszego postanowiła mnie to, że po raz kolejny nie w zasadzie Trybunał sprawiedliwości wypowiedział się na ten temat, ale ta ścieżka w tej chwili do potencjalnego nałożenia kary pieniężnej jest po prostu znacznie znacznie szybsza jest miesięczny termin, jeżeli w ciągu najbliższego miesiąca okazałoby się, że to, że izba dyscyplinarna jednak ciała jednak funkcjonuje jak zdaniem pana sędziego do bicia nie powinna funkcjonować komisja może wnieść taki środek rzeczywiście tak, ale mogą być patrzą na na NATO co Trybunał powiedział w postanowieniu dotyczącym Puszczy Białowieskiej tam było ponad 100 000EUR za każdy dzień naruszenia jak to pani redaktor siła astronomiczne w aktywny do stać nas, ale jeszcze 1 ostatnia rzecz na szybko ja powiedziałam tak sobie z dezynwolturą, że rząd obiecał, że zmieni ustawę o Sądzie Najwyższym, ale tutaj chyba do tych dotyczyłoby to też przy, a może nawet przede wszystkim ustawy o krajowej radzie sądownictwa czy może rzecz nowa niewinna pozbawiona tych grzechów z VAT izba dyscyplinarna bez nowej i niewinnej krajowej rady no nie warto, bo ktoś musi w tej 3 izbie nowej izbie dyscyplinarnej zasiadać, a więc z, chyba że bardzo mieliby zasiadać wyłącznie sędziowie powołani przez starą krajową ranny to ta może to też trzeba by ustawy chyba jakoś zmienić bo gdy o tym nie zdążyłam poznać sędzia Dudzicz strasznie żałuję, dlatego że grzech pierworodny tkwi w samej krajowej radzie nie w izbie dyscyplinarnej i bardzo mnie ciekawiło najlepsza rada się poczuwa, ale na to nie zdążyliśmy panie profesorze bardzo dziękuję zobaczymy co przez miesiąc wymyśli rząd na na szybko wymyślił Trybunał Konstytucyjny, ale coś mi się wydaje, że to grubymi nićmi szyta propaganda nic więcej pan prof. Piotr Bogdanowicz 3EURpejska z wydziału prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim był z nami czas informacja o nich zapytamy listonoszy pocztowców co tam słychać tuż przed majówką na poczcie polskiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA