REKLAMA

Hermeliński - Sąd Najwyższy będzie miał masę powodów, żeby zakwestionować wynik wyborów

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-04-09 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM czwartkowy poranek Radia TOK FM przy mikrofonie Karoliny Lewickiej od razu łączymy się naszym pierwszym gościem Wojciech Hermeliński były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry pani sędzia dzień dobry sen pani sędzia przyjął ustawę głosowaniu korespondencyjnym trafiła do Senatu tam spędzić co najmniej miesiąc operatorem tych wyborów zupełnie nowy sposób przeprowadzanych ma być Rozwiń » poczta Polska jak pod względem praktycznym ocenia pan zapisy tej ustawy ustawa, która opisuje działania, które w zasadzie dopiero mają zostać doprecyzowany to są zupełnie podstawowe kwestie np. minister właściwy do spraw aktywów państwowych dopiero określi drogi w drodze rozporządzenia tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców albo w przypadku głosowania za granicą szef MSZ dopiero ustali jak przekazać wyborcy jego pakiet jak go odebrać jak przechowywać do czasu zakończenia głosowania jak przekazać do komisji wyborczych wszystko trzeba wymyślić tego w ustawie po prostu nie ma tak ustawa rzeczywiście jest aktem bardzo takim lakonicznym zresztą niezależnie od kwestii technicznych pewne jest obciążona ważnymi poważnymi wadami prawnymi naruszenie konstytucji regulaminu i również naruszenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ale przychodząc do kwestii tych praktycznych, które pani redaktor pyta czy rzeczywiście trzeba po pierwsze, zauważyć, że całość procedury wyborczej przejął przejął rząd przyjął minister wszystko będzie działo pod nadzorem ministra i łącznie z pocztą natomiast w ogóle została odsunięta od działalności w tej mierze Państwowa Komisja Wyborcza wprawdzie zawsze tutaj miała dużą rolę do spełnienia ona oczywiście będzie sprawowane ogólny nadzór nad tym ale, ale w zasadzie wszystkie uprawnienia łącznie mieszkać z określaniem karty przesłane karty wyborcze to zawsze tradycyjnie zgodnie z prawem robią państwo komisja wyborcza została też odebranej praktycznie wszystko jest pod nadzorem ministra spraw aktywów i i poczty polskiej, a także także tutaj to jest rozda pytam panie sędzio Państwową Komisję Wyborczą, bo mam wrażenie, że PKW nabrała wody w usta rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej, mówi że na razie PKW przygotowuje się do tych normalnych wyborów tak jak miałyby one odbyć 10maja w lokalach wyborczych do stanu epidemii po prostu nie było ostatnie komunikaty w zakładce aktualności jest 27marca, kiedy to PKW apeluje do wszystkich organów władzy administracji publicznej współdziałanie w sprawach wyborów czy pan czegoś oczekiwał od przewodniczącego PKW pana sędziego sylwestra Marciniaka, żeby PKW zabrała głos, żeby skomentowała to wszystko co wokół wyborów się dzieje Państwowa Komisja Wyborcza działa zgodnie zobowiązującymi przepisami oczywiście jeszcze przepisy, które Sejm uchwalił przedwczoraj czy 3 dni temu są teraz procedowane przez Senat jeszcze nie obowiązują skupiono państwa komisja wyborcza musi działać tak jak nakazują obecne przepisy pan sędzia Marciniak doświadczony znakomity sędzia nam szczerze, że wie co robić wydał takie oświadczenie, z którego wynikało wynikało, że jednak ma pewne obawy Państwowa Komisja Wyborcza ma też pewne obawy że, że ta procedura, która jest tej przez rząd przez władze proponowana, że może jednak tutaj nie być nie być skuteczną no na razie PSL komisja milczy no nie jest moją rolę jak tutaj zachęcanie czy podpowiadanie co co co ma czynić to są poważne zmiany i one powinny powinno pełnić jakiś wydają się sygnał do wyborców wyjść ze strony Państwowej Komisji Wyborczej jak to Państwowa Komisja Wyborcza widzi na ile przewiduje, że jak będzie skuteczność jak będzie jak będzie powodzenie tej procedury nowe czy też też nie ja osobiście uważam, że wprowadzanie wprowadzanie zmian w ten sposób w ogóle nie do pomyślenia jest coś niesamowitego taki sposób oczywiście prawo się co chwila coś dodaje się coś ujmuje to nie jest wasz worek, do którego się co rzuca się wyjmuje poprawia się znowu rzuca trzydziesta cały kontredans w tym głosowaniu korespondencyjnym to woła o Polsce do nieba nie można tak działacza przy okazji podpowiedziano narusza ten narusza konstytucję wprowadza jakąś możliwość żonglerki terminami głosowań to w ogóle jest niedopuszczalny w trakcie trwającej procedury, która zbliża się do końca procedury wyborczej najwyższe wprowadza przepis nie wiadomo jak i z jakich pobudek, że marszałek też może kolejny termin wyznaczyć wyboru w sytuacji, kiedy konstytucja wyraźnie mówi tylko 1 sytuacja, kiedy można zmienić termin wyboru prowadzenie, które właśnie przestaną nadzwyczajnych poza tym przecież procedowanie przy tej noweli wcześniejsze jeszcze sprzed kilku dni, które częściowo wprowadzi możliwość głosowania korespondencyjnego też rażące działanie łamanie regulaminu Sejmu, który przez Sejm związany sam sobie go uchwali tam jest powiedziane, że przy kodeksach przecież to jest zmiana kodeksu nie można procedować wcześniej niż pokój 14 dni od daty doręczenia projektu noweli projekt przepisów, a trzecia rzecz jest niestosowanie się do orzecznictwa Trybunału, który mówi, że wciągu najpóźniej 6 miesięcy przed wyborami może dokonywać istotnych zmian jest ta zmiana jest jak najbardziej zmiana istotna oczywiście w ogóle unicestwia się głosowanie osobiste w lokalu wprowadza się głosowanie korespondencyjne i z tego rodzaju jeszcze różnego rodzaju dziwnymi procedurami, które wydają się niewykonalne PiS przekonuje, że to są zmiany techniczne czy taka będzie narracji jeśli te wybory zaś zostaną utrzymane w mocy w sposób korespondencyjny być może Państwowa Komisja Wyborcza wypowie się w tej sprawie, bo Tomasz Grodzki marszałek Senatu zapowiedział, że będzie chciał prosić PKW o opinię, a oprócz tego, że będzie prosił także Sąd Najwyższy Rzecznika Praw Obywatelskich autorytety prawne czy epidemiologów wspomniał pan o tym, przepisie jeśli na terytorium Polski ogłoszono stan epidemii marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów chodzi o to, żeby pewnie tydzień przesunąć, żeby po 30 dniach w Senacie prawo sprawiedliwość miało jeszcze parę dni na to, żeby te wybory przygotować to jest 1 z tych potencjalnych powodów kwestionowania legalności tych wyborów przez Sąd Najwyższy zajął myślę, że tak tu Sąd Najwyższy będzie miał do wyboru masę różnych powodów co najmniej 3 o tym, wspomniałem ale, ale również będzie miał możliwość będzie miał pełne podstawy do kwestionowania braku powszechności wyborów, bo przecież zupełnie inaczej wygląda sytuacja wyborców w kraju, którzy no inaczej niż to jest obecnie nie muszą już domagać się doręczenia tego pakietu wyborczego tylko z urzędu niejako dostaną do swojej skrzynki pocztowej będzie wrzucony pakiet wyborczy natomiast inaczej sytuacja wygląda z wyborcami za granicą wolni muszą zgłosić do konsula chęć głosowania korespondencyjnego mogą to zrobić pewnie także telefonicznie poprzez pocztę mailową, ale potem konsul musi wysłać pakietem nie będzie takiej sytuacji jak w Polsce, że poczta będzie biegła do wyborcy będziemy wrzucać do skrzynki pocztowej w takim priorytetowym tempie pakiet wyborczy normalną drogą będziesz przesyłka jak wiemy, jakie są ograniczenia w Polsce tamtejszy takie same zapewne jak i u nas teraz w okresie po okresie pandę po tym, potem będzie musiał wyborca ten pakiet odezwać, ale też wrzucił do skrzynki pocztowej i będzie wędrował list do konsula, więc obawiam się, że 10 dni, który będzie miał bardzo prawdopodobnie prezydent podpisze z siódmego oraz 0607. maja podpisze nowelę jeszcze musi być wydrukowane, ale powiedziano, że pewnie maszyny będą się działy doszedł do drukowania natychmiast no, więc będzie to jak 10 dni przepis, mówi że wyborca musi najpóźniej czternastego dnia wyborców ogranicza najpóźniej czternastego dnia musi zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego tego od razu widać postęp jestem przeciw będzie będzie naruszony podobnie może być też niektóre z wyborcami w kraju te osoby, które dzień są zameldowane, a mieszkania faktycznie 9 pamiętamy co działo się osiemnastym roku, kiedy były wybory do samorządów, gdzie masę osób nie zdążyło się dopisać z uwagi na to, że po prostu u urządzenia elektroniczne, poprzez które wysyłało się tzw. ePUAP wnioski danej instytucji zapchały nie było szans na to, żeby po terminie dostarczyć wniosek właśnie ten system zawiódł, ale była taka możliwość, jeżeli mieszkasz, gdzie indziej jak dzień jest zameldowany, gdzie indziej istniejesz w spisie wyborców Tomasz taką możliwość możesz wziąć zaświadczenie albo dopisać do listy wyborców w tym miejscu, które będziesz przebywał w daną niedzielę wyborczą, a teraz jeśli niema takiej możliwości i część wyborców to może być nawet kilka milionów nie będzie miało dostępu do swojego pakietu wyborczego to nie jest już taki grzech pierworodny tych wyborów to znaczy pozbawienie wręcz część wyborców prawa głosu kontrakt oczywiście też naruszenie powszechności tej nie ze swojej winy się wyborcy będą pozbawieni możliwości głosowania przez to, że taką procedurę wprowadza to będzie to w nich uderzać i może tak się zdarzy rzeczywiście, że niemała grupa może być kilka kilka milionów osób, które nie będą w stanie nie będą w stanie zagłosować nie można tego wykluczyć o oszustwa potencjalny chciałabym pana zapytać prof. Jarosław Flis mówi tak nikt nie będzie weryfikował tożsamości osoby, które otrzyma pakiet wyborczy wypełni go wrzucić do skrzynki, bo przecież możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że ktoś gdzieś, gdzie mieszka, gdzie indziej zameldowany jego rodzina otrzymuje pakiet wyborczy ton mówi ze swojej rodzinie to wpiszcie tam moje imię nazwisko tak PSL i zagłosujcie na tego i owego dalej prof. Flis mówi tak oszustwa przestępstwo wyborcze są w takim systemie niewykrywalne każdy mieszkaniec Żoliborza, jeżeli przyjdzie do głowy może wysłać kartkę z kodem PESEL Jarosława Kaczyńskiego na oświadczeniu z bazy KRS niewyraźny podpisem głosem na Roberta Biedronia zaklejonej kopercie jest szansa pół na punkt autentyczny głos prezesa dotrze do komisji przy nazwisku na liście wyborców będzie już ptaszek poprawnie oddany głos nie trafi wcale do urny potrafi ten wcześniejszy tak tak może być przecież poczta Polska będzie kompletował wszystkie przesyłki będzie korzystała z kopii jak mówi ustawa projekt stawia mówi ustawa będzie korzystała skąpi spisu wyborców i pewnie będzie się odznaczać wysyłkę do konkretnego adresata, ale potem coś się dzieje to rzeczywiście mogą być takie sytuacje pani redaktor mówi, bo po pierwsze, jaka jest tajność tajność wynika z tego, że na tym oświadczeniu będzie dołączony do do przesyłki będzie miejsce na podpis będzie tam zdanie, że oddałem głos w sposób tajny, ale tej tajności NIK sprawdzi też nieweryfikowalne chcesz różnie bywa w rodzinach może tajność być naruszona mniejszym czy większym stopniu poza tym na ile to będzie swobodne zdanie swoje oświadczenie woli tej tej osoby, bo wcześniej różnie bywa bywa mogą też naciski ze strony członków rodziny szczególnie starsze osoby mają może być możliwość ograniczono możliwości swobodnej decyzji jest tutaj tajność to jest to jest w zasadzie iluzja kwestia również na tym oświadczeniu, które się wkłada do koperty zwrotnej razem z głosem się odsyła powinno się podać swoje dane osobowe tutaj ja mam duże wątpliwości po pierwsze, czy rzeczywiście temu to musi być podany, bo skoro skoro przysyła się wg rozdzielnika atakujemy tego wpisu przesyła się do wszystkich wyborców, którzy mają prawo do głosowania wpisywać ten zestaw wyborczy to nie bardzo rozumiem po co potem następnie jest składanie swoich podpisów PESEL, czyli danych wrażliwych potem wrzuca się taką kopertę do skrzynki pocztowej strony wiadomo co się dzieje na prawdopodobnie będą osobne skrzynki pocztowe nie wyobrażam sobie, że przy każdym postawić policjanta oczywiste nasze będzie pilnował, żeby też np. nie wiem nie układ techniczny dla swawoli różne sytuacje mogą mogą się zdarzyć, więc jest powierzenie jest powieszenie do powiedzenia nie wiadomo komu swoich danych danych wrażliwych nie mają gwarancji, że one rzeczywiście dotrą do komisji, a po drugie to jest jakieś niebezpieczeństwo wprawdzie ustawa, mówi że komisja, jeżeli widzi, że koperty poprawnie zaklejone wrzucają do urny natomiast nie rzuca oczywiście tego świadczenia pisemnego, ale też nie można wykluczyć rzekomych idzie do głowy porównanie, tym bardziej że nie wiem, jaka będzie Night będzie możliwa kontrola społeczna, by tego głosowania tak jak to się odbywa w lokalu wyborczym, kiedy przychodzi wyborca, kiedy widzi komisję są członkowie komisji jest urna stoi przy mężowie zaufania, którzy mogą to wszystko mężowie zaufania obserwatorzy, a teraz nie wiadomo czy nowa ustawa mówi, że jeżeli samorządy odmówią wskazania lokali, na jaką dla komisji to będzie o tym, decydował wojewoda jako szkody wyznaczy siedzibę komisji nie wiem w komisariacie czy kosiarek czy nawet w zakładzie karnym jak nam nie dostaną obserwatorzy czy mężowie zaufania czy oni będą mogli np. przy kompletowaniu przesyłek nie wiadomo co komu idzie do głowy, że będzie składał tylko pytam siebie ulotki agitacyjne konkretnego kandydata to dobrze to wszystko to jest naprawdę zrobiony taki sposób narusza zasady powszechności i transparentności tajności wyborów jest jednak te podstawowe przesłanki wyboru Wojciech Hermeliński były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku bardzo dziękuję panie sędzie za to połączenia dziękuję również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA