REKLAMA

"Byłam pomocą w domu i na urzędzie”

OFF Czarek
Data emisji:
2020-04-09 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj państwa moim gościem jest dr hab. Maciej Ptaszyński z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu niewiele osób wie, że lubię sobie od czasu do czasu przejrzeć słowo myśl przegląd ewangelicki i to 20 w nr. 1003003. z lutego zeszłego roku zdarza się bardzo interesujący artykuł pana autorstwa zatytułowany byłam pomocą w domu i na urzędzie, czyli rolę kobiet w okresie reformacji Rozwiń » instynkt trwający jest tytuł pierwszego akapitu czy pierwszej części rozpustnika mnisi i lubieżnik księża dziękuję bardzo, ta miłe słowa on jest intrygująca, ale tak naprawdę dla historyka nie zaskakujące to jest obraz kościoła, jaki mamy na pod koniec średniowiecza obraz ukształtowany w dużym stopniu przez krytykę formowane przez reformatorów, ale do pewnego stopnia również usprawiedliwione ta krytyka oddawało obraz kościoła to pewnego stopnia tak jak on wyglądał na przełomie piętnastego szesnastego wieku oczywiście reformatorów to była ta motywacja, która pokochała te działania był on ten obraz nie do zaakceptowania rozpruł obraz oraz ustnego Michaiła Jużnego księdza należał do tej takiej klasycznej takie klasycznego arsenału polemik przez reformacji rozumiem, że od tego rozpozna go mnicha lub innego się księdza wychodzimy tutaj rozważania roli kobiet co na początku się wydaje, że ze sobą niepołączone, ale no, ale właśnie, ale z punktu widzenia teologii to rzeczywiście nie jest kwestia najistotniejsza to raczej sprawa dotycząca historii społecznej czy porządków kościele dyskusji na temat tego jak wprowadzą się księża pod koniec średniowiecza naszym z tego co wiemy proces badań historyków wynika, że właściwie celibat wówczas bardzo często nie był przestrzegany to wyglądało różnie w różnych diecezjach szacuje się, że nawet do 90% pracowników kościoła w niektórych diecezjach żyło po prostu z kobietami mogli tego związku zalegalizować celibat był prawem był obowiązkiem regułą natomiast życie biegło swoim torem ten spór wokół tego czy księża mogą mieć legalny małżonki i w związku z tym również czy mogą mieć dzieci był 1 z istotniejszych konfliktów na takiej płaszczyźnie społecznej projekt pytamy o to jak ludzie postrzegali reformację co było dla nich takim widomym znakiem, że kościół się zmienia kościół się reformuje 16 wieku pytanie o to czy ksiądz smażone było 1 z pierwszych to 1500 siedemnastym roku mamy wystąpienie Marcina Lutra, który porusza kwestie praktyki sprzedawania odpustów protestuje przeciwko nadużyciom władzy w kościele natomiast nie pojawia się tam jak rozumiem na początku kwestia czy księża powinni mieć żonę czy nie oczywiście oczywiście, że nie historycy często podkreślają, że to wystąpienie tysiące siedemnastego roku dla nas takie istotne teraz również sądy niedawno niedawno jubileusz właściwie nie zasługuje na miano takiej prawdziwej ta prawdziwego początku reformacji prawdziwej inauguracji reformacji Luter nie chciał nic zmieniać zgłosił się takiej punktami do dyskusji z punktami do krytyki kościoła i ciągle uważa się za bardzo lojalnego syna kościoła, który jedynie walczy wynaturzenia taka prawdziwa istotnymi błędami instytucji prawdziwa zmiana nastąpiła 23 lata później właściwie to widać dopiero wyraźnie na przełomie roku raty 15191020, niemniej 1 z tych wynaturzeń było 1 z błędów kościoła było złe prowadzenie się kleru to nie to była krytyka formułowana nie tyle przez samego lub tracą, by głośno również w różne środowiska również wewnątrz kościoła w piętnastym wieku i hasło reformy stylu życia było podnoszone jeszcze przed lustrem sam Luter tysiące siedemnastym roku o tym jeszcze milczy nie zdaje sobie z tego być może do końca sprawy również pierwsze przypadki takiego świadomego łamania celibatu przez księży świadomego w tym sensie, że one stanowią wystąpienie przeciwko Kościołowi rzymskiemu Kościołowi katolickiemu powinien się po stronie formacji one mają miejsce zadziwiająco późno dopiero w Saksonii na przełomie lat 152021 pierwsze przypadki takich 45 księży, którzy złamali celowo świadomie celibat, kierując się interpretacją PiS Marcina Lutra sam Luter bardzo długo zachowuje wielki sceptycyzm w tej sprawie pisze już tysiące dziewiętnastym roku pierwsze w jego pismach pojawia się też wzmianki, że celibat jest takim naruszeniem ludzkiej wolności ludzkiej ludzkich potrzeb niepotrzebne zupełnie gwałtem na sumieniach ludzi to celibat zmusza do wystąpienia przeciwko do załamania on prowokuje ten nierząd błędy w kościele, ale sam z tym nic nie robi i poza pewnymi markami w pismach właśnie od 1000 dziewiętnastego roku, a potem wracają regularnie w 10002003. roku już Luter ogłasza pismo przeciwko klubom zakonnym, wzywając do, zachęcając do też występu w zrywaniu występuje przeciwko tym niesłusznie narzuconym obowiązkom w jego oczach sam natomiast ciągle pozostaje samotny mężczyzna no właśnie w 1500 dwudziesty trzecie roku poszerzony ważny, dlatego że w tym roku do Wittenbergi przebywa grupa zakonnic, które uciekły z klasztoru i jednostek zakonnic wkrótce stanie się żoną Marcina Lutra to jest chyba ten moment, kiedy Luther jego najbliżsi współpracownicy wymierza się z tym wyzwaniem, jeżeli tak można powiedzieć myślę, że Marcin Luter także czuł, że potencjalne ewentualne jego małżeństwo mogłoby posłużyć jako narzędzie do walki z reformacją, bo można powiedzieć, proszę bardzo, wszyscy myśleliśmy, że chodzi tutaj jakieś kwestie dogmatyczne o nadużywanie, a jemu po prostu chodziło o kobiety dla nie tylko mogą posłużyć, ale posłużyło trwałość tej klasy tych oskarżeń widzimy dzisiaj redaktor państwa oglądał słynnej bardzo kontrowersyjny film Grzegorza Brauna wie jak te klisze katolicki wyjęte z katolickich polemik z lat dwudziestych dzisiaj funkcjonują w pewnych kręgach powiedzmy intelektualistów nie bardzo szeroko publicystów tak Luter jest świadomy tego tego zagrożenia i też bardzo szybko jest świadomym dystynkcji czym innym jest zwalczenie celibatem księży, który jest tylko uregulowane prawem kościelnym pewnym zwyczajem ukształtowanym już na przełomie 0809. wieku potem również przez uregulowane kościelnymi zasadami, a czym innym jest wystąpienie przeciwko ślubów zakonnych, które są takim obowiązkiem zobowiązaniem złożonym przez człowieka wobec samego Boga i Luter pamiętajmy to w tym okresie jest zakonnikiem członkiem zakonu augustianów bardzo pobożny niezwykle surowo przestrzegający reguł dopóki uważał te reguły obowiązujące i on być może również tylko taką czystą pragmatyką polityczną sieci kieruje tylko takim pytaniem co powiedzą ludzie jak to wpłynie na wizerunek, ale być może również osobistym przekonaniem, że śluby są ciągle obowiązujący 2003. roku pod wpływem tego pisma Marcina Lutra przeciwko klubom zakonnym z sąsiedniego witam sąsiadującego z Energą zakonu ucieka grupa zakonnic część tutaj zamierzamy wybrać profesorze to jest ciekawy wątek i powrócimy do naszej rozmowy po informacjach w tym czasie może tryb można zawirowania zmienić na suszenie państwa moim gościem jest dr hab. Maciej Ptaszyński z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego informację o godzinie 1120 już 4 minuty po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa moim gościem jest dr hab. Maciej Ptaszyński z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego tam ponownie panie profesorze dzień dobry jeszcze tym razem bez pralki wlewa nadzieję, że się uda na początku myślę, że pan sobie jakiś koktajl zdrowi, ale potem poznał charakterystyczny dźwięk wirowania tak to do charakterystyczny dźwięk kierowanie ich charakterystyczny dźwięk pracy w domu, a Office, który wszyscy jesteśmy skazani na dobrze w takim razie wracamy do zakonnic 15002003. rok to się rozpoczyna jak dobry film sensacyjny tak, bo to jest historia jak na scenariusz dobrego filmu już wiele firm oczywiście nakręcono o tym, zakonnice, które uciekają w beczkach z klasztoru w beczkach, które wcześniej handlarz ryb do ZUS śledzie, które regularnie dowoził do zakonu i część z nich, które mogą wróciły do swoich rodzin, które nie mogły albo nie chciały tych pań, bo tylko kilka udało się do Wittenbergi do człowieka, który właśnie stał się twarzą zmiany twarzą reformacji, czyli Marcina Lutra tam bardzo szybko zajęto się paniami stopy zajęto się tak jak można było, czyli jak tylko można było szybko wydano je za mąż i w ten sposób zabezpieczono ich byt materialny i pozycję społeczną mimo nacisków Marcin Luter nie chciał się ożenić przyjaciel skłaniali go do tego, mówiąc że powinien, by zaświadczyć swoimi czynami te słowa, które znajdują się tylko pracach bowiem potwierdzić, że naprawdę wierzy w to co pisze do czego namawia innych ludzi on tak jak powiedziałem wcześniej przed przerwą właśnie, że wiele obaw 1 z nich była taka Piotrowska co powiedzą ludzie czy krytycy nie będą uderzali to małżeństwo druga była taka po prostu uważa, że wiele ślubów, które złożył jako mnich jeśli ciągłego obowiązuje zakonnik jest ciągle obowiązuje zmiana przyszła 2005. roku i my do końca nie wiemy, dlaczego to historycy od lat spekulują podejrzewają, że 1 z przyczyn była wojna Chłopska, która wybuchła oczywiście powstań Chłopskich, które wybuchły na przełomie 2405. roku Luter był przekonany, że nadchodzi koniec świata i ta to takiego narodowych świata dobrze się ożenić jak wiadomo, że każdy robi to, czego do tej pory jeszcze nie zdążył w obliczu nadchodzącej katastrofy, a więc poważnie uznał, że po prostu musi dać świadectwo, że w tej sytuacji nie ma już nie wolno cofać nie wolno, jakby pozwalać jakimś koniunkturalny myślą kierować swym działaniem po prostu trzeba podjąć radykalne kroki i po zachowywać się tak jak litera przewiduje litera prawa czy tych jego przekonań no i ostatnią osobą, która został wówczas na rynku małżeńskim była Katarzyna von Bora 1 zakonnic kilkakrotne fakty okazały się nieudane w jej przypadku i ona też o historycy twierdzą spójrzmy historii od strony kobiet to on też oczywiście bardzo aktywnym aktorem ona sama podejmuje decyzje z kim chciałaby się wiązać z kim nie no właśnie uznaje w momencie, że Marcin Luter to jest dla nich dobra partia Luter też dochodzić do tego wniosku, więc te kwoty trwały dobrze jest dla niej dobrą markę roku tak także ona dla niego, że to jest dobra decyzja, więc rzeczywiście może być małżeństwo z rozsądku prawda 1,5 roku się prawie 2 lata dobierali państwo i okazało się może budzić ku wielkiemu zaskoczeniu, że było to bardzo udane bardzo uderzyło to bardzo udany związek związek, w którym pełen miłości Pawłem zmysłowości również erotyki mamy tego wspaniałe świadectwa w korespondencji Marcina Lutra zachowanych w opisach ich życia codziennego, więc no czasami w takich przypadkach jak miłość za krocie za rozsądkiem co jest bardzo budującym przykładem, ale wracając do kwestii do kwestii regulacji kwestii nie tak co się pojawia kwestia roli kobiet prawda to tu, na które zresztą reformacja do dzisiaj szuka odpowiedzi szczególnie w Polsce tak tak no nie tylko w Polsce rzeczywiście jest to pytanie od szesnastego wieku palące, żeby tak już to mieć za sobą powiedzmy, że kwestia dyskusji roli kobiet w reformacji to oczywiście nie jest tylko wyłącznie kwestia celibatu niemożna, by też zredukować tej dyskusji o udziale kobiet w historii tylko do kwestii małżeństwa czy tylko do kwestii seksualności nawet celibat jest 1, a być może drugorzędnym tematem, który wówczas jest dyskutowany znacznie ważniejszym wkładem reformacji do zmiany sytuacji kobiet jest oczywiście utworzenie szkół dla dziewcząt to jest też postulatom istniały przed reformacją Luter, kreśląc jego i osób pracownicy, kreśląc taki nowy system regulacji życia społecznego redystrybucji środków społecznych postuluje utworzenie szkółek parafialnych bliny w każdej parafii i to powinny być również szkółki dla dziewcząt oczywiście się nie tworzy w ciągu 1 nocą powstają szesnastym wieku niektóre w niektórych obszarach protestanckich zakładane są dopiero siedemnastym osiemnastym wieku w wyniku długich całego ciągu reform inną przemianą jest oczywiście zamknięcie klasztorów tutaj wracamy do losu Katarzyny von Bora to być może niekoniecznie zawsze pozytywna zmiana dla kobiet wiele historycznych badaczy w ostatnich latach zwrócił uwagę, że właściwie zamknięcie klasztorów żeńskich zredukowało tę liczbę ról społecznych, które kobiety miały do dyspozycji prawda ograniczono im możliwość jak pewne pole swobody, które w szesnastym wieku istniały zamiast tego można powiedzieć patrząc do historii z drugiej strony skazano na małżeństwo i skazano na zamknięcie tego uczestniczy w tych ramach, która w dziewiętnastym dwudziestym wieku będą ukazywały jako jako takie szuka rada Kinder dzisiaj pierwsze i ciszę, czyli dzieci kościół kuria zamknięcie prywatności tak tylko wydaje mi się, że ta diagnoza to oskarżenie w przypadku szesnastego wieku jest niesłuszne ono wynika z tego naszego myślenia o podziale na życie takie zawodowe i prywatne w podziale, które dziś jesteśmy świadkami tej izolacji prawda bardzo boleśnie tego doświadczamy, że nagle nie możemy wyjść do pracy jesteśmy skazani na trwanie w domu w szesnastym wieku, gdy myślimy o realiach, którzy Marcin Luter to jest właściwie norma wszyscy pracują w domu nie ma tego podziału między pracą pracę, a w sferę prywatną każdy dom jest warsztatem i wówczas okazuje się, że osoba, która w tym domu kieruje pracą właściwie to jest osoba, która generuje dochód generuje zarobki tak też wygląda codzienność Katarzyna von Bora ona jest właśnie wielki menadżerem kieruje jutro otrzymują wówczas w Wittenberdze dawny budynek zakonny, czyli może być wielki wielki Dwór, w którym gości naraz kilkudziesięciu 60 osób na utrzymuje trwa o to, żeby dla tych osób była było jedzenie troszczy się o trzodę krowy świnie kury dzierżawi łąki dzierżawi ona, więc jest to można powiedzieć osoba, która jest pełnoprawnym graczem na takim w takiej sferze biznesu Luter zajmuje w czasie układaniem teologii pisaniem kolejnych dzieł słynne stworzono za to działa, które tworzy jakimś takim ogromnej gorący jest najbardziej płodnym autorem wówczas Wrzeszcz ratownicy z trudniejszych w Europie w ogóle nie chce grać honorarium mamy taki obraz właśnie zapobiegliwa bizneswomen, która toczy się o to, żeby cała rodzina lub krów, które co roku albo to 1,5 roku wchodzą na świat kolejne dzieci miała co jeść, żeby te kilkadziesiąt osób goszczących ludków było dobrze opakowany, a Luter w tym czasie wymyśla jak naprawić świat jak pchnąć go na słuszne tory i to właściwie takie odwrócenie perspektywy dziewiętnastego wieku no tak tutaj też rozumiem, że czai się pewna pułapka, która później będzie rozwiązywana tak znaczy Luter, próbując zbawić świat nie zastanawia się co się stanie z moją rodziną, kiedy mnie już nie będzie z tego z tego słyną Luter, że nie do końca dobrze rozumiał politykę nie do końca dobrze rozumiał realia społeczne i rzeczywiście on jest autorem kilku takich zapisów już pod koniec życia umiera 15003006. roku, które stawiają przyszłość rodziny pod znakiem zapytania tę przyszłość rodziny, która dzięki zapobiegliwości Katarzyna von Bora nigdy nie powinna być niczym przyćmiona majątek klubów jest bardzo pokaźne Katarzyna von Bora pogrążyła pieniądze, które mieli na początku małżeństwa jest rzeczywiście znacznie co są zamożnymi ludźmi w momencie, gdy lud umiera Luter z 1 strony takiego zapisu on lubi się studiować na chłopa na 1, czyli prostego człowieka, więc też pisze wówczas o Boże wszystko trzeba otrzymamy tobie też oddaje też zatroszczy o moją żonę dzieci, czyli przykład takiego można powiedzieć jego prowincjonalizm niech Bóg się nie mógłby się opieką moją rodzinę na pewno tej rodzinie będzie dobrze z drugiej strony w testamencie uczynił Katarzyny von Bora opiekunką majątku i dzieci to było niezgodne z prawem Saskim wówczas obowiązującym przez kilka lat trwały spory na temat tego czy ona rzeczywiście może być opiekunką majątku czy potrzebuje jednak męskiego opiekuna, który będzie w jej imieniu takim podmiotem wszystkich aktów prawnych wszystkich posunięć gospodarczych, które będzie podejmowała rodzin, więc no, chcąc ją jakby, doceniając rolę Katarzyny von Bora, którą sam nazwał ucztą panem Kasią Luter postawił ich przyszłość pod znakiem zapytania, ale ta przyszłość Katarzyny von Bora po śmierci Lutra o tyle ciekawe, że to jest rzeczywiście bardzo znaczący moment w dziejach reformacji Europy no i nagle okazuje się, że pierwsze pokolenie pastorów, czyli tych księży z żonami dziećmi umiera i powstaje poważne pytanie co zrobić z wdowami, które nie pozostawiają na świecie co zrobić z dziećmi majątek, który do tej pory dysponowali dziś pastą te rodziny właściwie majątkiem gminy oni tylko zarządzali majątkiem i oczekuje się, że właściwie ten majątek przejdzie w ręce następcy na urzędzie pytanie co zrobić z żoną dziećmi było wówczas wielką zagadką no tak podejrzewam, że większość żon możliwość, żeby tylko, żeby mój mąż nie był taki jak Luter czy może być tak jak Luter, jeżeli chodzi o pisanie, ale niech nie będzie taki jak Luter, jeżeli chodzi o zabezpieczenie rodzin, ale do tego pytania do tego wątku i odpowiedzi bardzo na to pytanie powrócimy po informacjach Radia TOK FM, które zbliżają się informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej 40 państwa i moim gościem jest dr hab. Maciej Ptaszyński z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wracamy po informacjach Radia TOK FM które wracamy do roli kobiet w okresie reformacji byłam pomocą w domu i na urzędzie to bardzo interesujące artykuł autorstwa mojego dzisiejszego gościa, który pojawił się w zeszłym roku w słowie myśli przeglądzie ewangelickim nr 10033luty 2019, czyli nasi słuchacze są zainteresowani autor tego tekstu i mój dzisiejszy gość to dr hab. Maciej Ptaszyński z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego wracam panie profesorze do tych zmian, bo nagle dzisiaj, bo użyte w programie szereg mleko rozlało i trzeba było coś z tym wyzwaniem zrobić, czyli księża pastorzy, którzy nie zabezpieczali, a nawet, jeżeli zabezpieczali Noto mamy obowiązujące prawo mamy wspólnotę, której na kogoś nagle zostaje z wdowami i z dziećmi taki powstaje pytanie, które dla nas jest zupełnie oczywiste prawda co zrobić podróżni, którzy wychodzą z rynku pracy albo nie mają ubezpieczenia trzeba nieść pomoc w szesnastym wieku nie było takie oczywiste 16 wieku aż do perspektywy średni ciągle myślano, że właściwie to głównie w obrębie rodziny zabezpiecza się losy następców czy Rosji samotnych kobiet czy los dzieci albo w obrębie cechów i w obrębie stanowych organizacji pytanie co z pastorami, którzy są wyjęci i takiej typowej Strug stanowi struktury społecznej stoją są ustawieni obok jako zupełnie osobna nowa grupa zawodowa i też często ze względu na swoją pracę, która wymusza mobilność przemieszczanie się praw do parafii podróże edukacyjne często z rywali relację z rodzinnych, których do tej pory funkcjonowały różne mechanizmy pomocy wymyślono generalnie 4 sposoby stosował 4 sposoby troski o tę pozostawiono rodzinę samo to rodzina po pierwsze, zagwarantowano kobietom rok czy też kwartału łaski polegające na tym żony kobiety całe rodziny zachowywały prawo do wszystkich opłat, które wpływały do parafii przez ten okres często w tym okresie szukano następcy albo sąsiedni pastorzy przejmowali część obowiązków natomiast oddawali kobiecie znaleźne opłaty troszcząc się o utrzymanie dróg rzeczą było szukanie przez tworzenie mieszkań dla odbudowy ich tzw. domów to ich sama instytucja była średniowieczna ona też takie domy w dobie jako miejsca przytułki dla samotnych kobiet opuszczonych już istniały natomiast teraz ufundowano specjalne domy wdowie dla wdów po torach chodziło o to, żeby był to osobny dom, żeby stwarzać wrażenia, że żona pastora w 2 jest to, że po pastorzy musi korzystać z pomocy dla biednych, bo to automatycznie oznaczałoby również pastor i pracownicy kościoła są na skraju granicy nędzy na skraju nędzy, czyli są marginesem społecznym tego oczywiście każdy chciał uniknąć zwierzchnicy kościelni zwierzchnicy polityczni świec potrzeć stworzyło najzabawniejszą instytucje konserwacji ona nazywa się tak nieco kontrowersyjnie chodzi po prostu o to, że następca miał poślubić wdowę tak, jeżeli mają wszystko własną żonę no właśnie ta instytucja bardzo niedoskonała, dlatego że po pierwsze, ten następca, czyli osoba, która w, którą gmina wybrała jako swojego pastora mógł być musi mieć żonę, żeby żonaty i w tej sytuacji to oczywiście zawęża pole wyboru dla gminy gmina nie mogą wybrać najlepszego kandydata, bo ci, którzy byli żonaci po prostu odpadali i z tego punktu widzenia nie była to widać było to idealne rozwiązanie dla gminy, ale również 17 wieku budziło wiele kontrowersji dlatego, że to mogło uruchomić inny mechanizm kandydaci na pastorów mogli starać o rękę kobiety, dlatego że chcieli uzyskać parafie to też, by podważało całą ideę instytucji małżeństwa, które jednak powinno być 17 wieku coraz silniej zaczęto wierzyć powinno być takim miejscem, w którym pielęgnuje się miłości i takie zjawisko intymności bliskiego związku dwojga ludzi no rzeczywiście, kiedy widzi małżeństwa zawarte z rozsądku tylko dlatego, żeby dwoje ludzi mogą wspólnie gospodarzyć no to niema tam raczej rzadko kiedy jest taki trafi w przypadku Lutra Katarzyna von Bora, więc od siedemnastego wieku ta instytucja budziła coraz większej więcej kontrowersji myślę, że głównie ze względu na tę narodziny koncepcji intymności i nowej takiej koncepcji miłości, która już w okresie romantyzmu 191819 wieku stała się dominującą takim dominację przekonań na temat tego jak funkcjonuje w ogóle ludzka psychika ludzka emocjonalność w tym sensie ta trzecia rzecz rozwiązanie budziło bardzo wiele kontrowersji najciekawsze było czwarte, bo zaczęto tworzyć kasy wdowie na początku była to w sumie inicjatywa oddolna duchowni zaczęli się składać dawać swoich część swoich dochodów na poczet właśnie ewentualnej przyszłej budowy, którego z nich, które mogą czerpać z takiego utworzonego funduszu stopniowo 17 wieku to tworzenie kas wdowich zaczęły się angażować również Księstwa państwa, czyli zwierz świecka, która zaczęła nakładać obowiązek uczestnictwa wszystkich duchownych w tym procedur w procedurze tej instytucji w tym momencie, kiedy zaczynamy nakładać związek na wszystkich ta pula, którą dysponujemy staje się całkiem spora i wówczas okazuje się, że taka kasa Bytovia zaczyna dobrze funkcjonować rzeczywiście staje się taką kasą ubezpieczeń społecznych w cudzysłowie on jeśli obejmuje całego społeczeństwa były tylko tę wąską grupę zawodową również ze względu na to, że tych ludzi no tak naprawdę jest bardzo dużo, którzy płacą składki taka bardzo często szybko bankrutują właściwie nagminnie szesnastym 17 wieku one ciągle bankrutują ciągle się władz terytorialnie muszą tam dosypywanie pieniędzy, ale wszystko zmierza w tym kierunku uczynić je jak najbardziej takim zbilansowany instytucjami dzięki poproszę powszechnemu związkowi, który nakłada na wszystkich uczestników struktur kościelnych ten obowiązek uiszczania składek one stopniowo stają się dobrze funkcjonującymi kasami i co ciekawe tu docieramy do najciekawszego elementu tej historii, którym kiedyś obawialiśmy pana redaktora audycji ten wzorzec jest następnie przejmowane przez inne instytucje trzystopniową władz terytorialnie postrzegają dostrzegają, że można podobny system ochrony pracowników wprowadzić również w przypadku swojej administracji pracowników administracji biurokracji książęcej również w przypadku np. wojskowych w przypadku szeregu innych grup zawodowych i tak krok po kroku od tego od pierwszych kas wdowich tworzone dla 2 poselskich, gdzie w małych polskich parafiach 16 pod koniec szesnastego wieku dochodzimy do wielkich powszechnych kas ubezpieczeń, które funkcjonują w dwudziestym wieku właściwie regulują ten niewielki stan niewielki margines biedy nędzy, które jeśli istnieje w zachodnim świecie rozumie, że wraz z małżeństwami księży kobiety zaczęły odgrywać większą rolę przez długi czas myślę trochę jako taki dodatek do dość do pastora tak, czyli taka powiedziałbym zakulisowa działalność, która coraz bardziej wychodziła i w końcu jak rozumiem no w niektórych kościołach kobiety stały się pełnoprawnymi graczami partnerami można, by rzec właśnie Zniczem zaczął od tego, że to sformułowanie pana redaktora zakulisowych graczy, którzy spojrzenie to jest taka męska optyka patrzył na tę historię jako historię mężczyzn tworzą wielki dzień kobiet działają tam dziś w tle za kulisami podczas gdy w rzeczywistości, gdy spojrzymy na 16 wieczne okazuje się, że to raczej kobiety są bardzo często są równoprawnymi graczami to jest ciekawe w przypadku, gdy wracamy do tego podstaw naszego podstawowego pytania o rolę kobiet w okresie reformacji okazuje się, że one nie tylko tak jak Katarzyna von Bora kierują domem gospodarstwem, negocjując cenę sprzedają towary opiekują się ludźmi on również z tą pomocą urzędzie to jest ta druga część mojego tytułu, które zaczerpnięta z kazania Katarzyny cel Katarzyna cel była podobnie było mniej więcej rówieśniczka Katarzyna von Bora też wyszła, a może za reformatora tylko, że reformatora Strasburga i wygłosiła na jego pogrzebie mowy czy też takiej wręcz kazanie pogrzebowe, którym powiedziała, że wspomniała, że na cały świat będzie żałował odejścia męża i ona była mu wielką pomocą w domu na urzędzie, gdyż stanowimy informowaniem pomocą urzędzie w przypadku Katarzyny cel okazuje się, że to sformowanie kryje w sobie znacznie więcej Katarzy na cel wygłaszała kazania w kościołach Katarzyna cel była pisarką informacyjną ogłaszała Kazań również drukiem co więcej on ogłasza również polemiki to logiczne wstawiała się za niektórymi polemizowała katolik z katolickim przeciwnikami broniła niektórych duchownych Strasburga na forum publicznym zresztą dzisiaj pisma są wydane one liczą to są takie 2 tomy liczące w sumie kilkaset stron, więc jest to całkiem pokaźny dorobek i Katarzyna cel dzisiaj wiemy nie była wyjątkiem takich kobiet Pisarek aktywnie wypowiadających się w sferze publicznej 16 już w sferze druku było całkiem sporo, więc to sformułowanie byłam pomocą na urzędzie jest nie tylko retoryką nie tylko oznacza, że karmiłam tego duchownego przynosiła mu myśl mu potrzebne dobra koc czy herbatę, gdy siedział w domu, a również oznacza występował w obronie reformacji wygłaszałem kazania pisałam teksty niektóre z nich ukazywały się również drukiem pod jej nazwisko nazwisko pod nazwiskiem Katarzyny cel czy też Katarzyny Szyc cel na pod koniec życia wróciła już jako wdowa wróciła czasem wracała do swojego panieńskiego nazwiska podpisywała się 2 nazwiskami bardzo bardzo dziękuję panie profesorze za dzisiejsze spotkanie za przypomnienie tej historii, która wciąż wciąż trwa zarówno w kościele protestanckim jak w innych myśl ta walka o równouprawnienie o to, aby słowo stało się ciałem można, by rzec państwa moim gościem był dr hab. Maciej Ptaszyński z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję informacji Radia TOK FM już za kilka minut po godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut i jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara wspierał go Maciej Jarząb, a nad jakością naszych połączeń czuwał Krzysztof Woźniak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA