REKLAMA

26 lat temu Polska złożyła w Atenach formalny wniosek o przyjęcie do UE

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-04-11 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
18:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie w tym tygodniu w środę dokładnie minęła może nie okrągła, ale ważna rocznica, którą chciałbym teraz zwrócić państwa uwagę 26 lat temu bowiem minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Andrzej Olechowski złożył na ręce ówczesnego przewodniczącego rady Unii Europejskiej greckiego ministra spraw zagranicznych pana Teodor osa panga Llosa oficjalny wniosek o członkostwo Polski w unii Europejskiej wśród tych wielu kroków, które nas do Rozwiń » tej Unii przybliżały wydaje się, że ten był szalenie ważne, bo w końcu był to oficjalny wniosek polskiego rządu chcemy być członkiem Unii europejskich od dzisiaj jest z nami bohater tamtego wydarzenia pan Andrzej Olechowski dzień dobry dzień dobry panu no to proszę opowiedzieć na najprościej jak to było z tym złożeniem tego wniosku i dlaczego w Atenach no tak jak pan powiedział to było ważne wydarzenie w tym sensie, że można mieć różne projekty, ale projekt nie zaczęto się nie udać w związku z tym można było się przygotowywać do członkostwa w unii, ale nie można było zostać członkiem mniejsze niż wzór wniosku, o ile pamięta to pomysł, żeby złożyć właśnie wtedy ten wniosek przyszedł do pana Saryusza-Wolskiego, a i też z nim zależne polecieli do Aten nawet sięgnąłem jak pan zaprosił do rozmowy do kalendarza to lecieliśmy poprzedniego dnia późnym wieczorem dwudziestej drugiej pytacie to, że tam czas jest przecież inny, więc noc była krótko i gdzie w godzinach rannych poszliśmy odwiedzić pana ministra pan Gar Rosa, a on nie był pełnym ministrem był tzw. miejscem alternatywnym, czyli zastępcą ministra tak naprawdę, ale minister wówczas był poza Atenami, a Grecja pełniła funkcję przewodniczącego no to do niego trzeba było z tym wnioskiem o podjechać ktoś powiedział, że to jakiś niezwykle ważny był natomiast jakiś skomplikowany dokument on w pewnym stopniu odzwierciedla symboliczną historyczną jak niektórzy twierdzą lakoniczną ówczesnego premiera polskiego rządu pana Waldemara Pawlaka, więc może dla historii słuchaczy przeczytam treść tego wniosku to naprawdę dużo nie jest Ekscelencji rząd Rzeczypospolitej polskiej niniejszym mam zaszczyt złożyć wniosek o członkostwo Rzeczypospolitej polskiej w unii Europejskiej w oparciu artykuł, który numer traktatu Unii Europejskiej oraz poinformować, że Polska jest gotowa podjąć stosownym czasie negocjacje na temat przystąpienia z wyrazami szacunku Waldemar Pawlak i tyle pan bardzo dobrze scharakteryzował premiera Pawlaka, ale dokument przygotowywali oczywiście prawnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a był poprzedzony uchwałą rady ministrów i teraz może nie mylił pamięć, ale mniejsze wydaje, że również moją informacją do Izby dostęp dla Sejmu, która była dobrze przyjęta w tym sensie, że nic nie odrzuci, ale mogę mylić z jakimś innym wydarzeniu nie myli pan rzeczywiście dzień wcześniej 7kwietnia odbywało się 17 posiedzenie i pierwszy punkt porządku dziennego informacja rządu wniosku Rzeczypospolitej polskiej członkostwo w unii Europejskiej przedstawiał minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski mam przed oczami całe pana wystąpienia i może też powiem, że znajduje w tym wystąpieniu sporo takich rzeczy co jak mówimy czasami zaś wokół kręci no m.in. właśnie dlatego, o czym już pan wspomniał, że wniosek poparły wszystkie kluby parlamentarne od lewa prawa, a panu wystąpieniu sala poświęcała klaskała i cieszę się, że pan znalazł ja muszę też odszukać w takim razie, ponieważ ja wtedy to dobrze czy ma pamięć nie zawodzi strefy na razie powiedzieć, że poszedł to jest jednak miłe, ale trud się, że ja wtedy dołożyłem dołożyłem staranności żeby, żeby ten wniosek był właściwie właściwie uzasadniony to znaczy z 1 strony oczywiście rada ministrów przyjęła stosowną uchwałę, ale Sejm, przyjmując tę informację również poparł działanie władz Rzeczypospolitej dlatego ja w dniach poprzedzających odbyłem rozmowy z odwiedziłem w zasadzie wszystkie kluby poselskie i stąd zapamiętałem jak nie serdecznie przyjął pan Moczyński, który akurat KPRM bardzo było nie po drodze to był klub 4 zlotych jeszcze wcześniej, gdyby minister finansów w różne sztuczki wobec mnie osobiście no nieważne w każdym razie go odwiedziłem pan Baczyński obiecał, że klub będzie też głosował za ne odprowadzić mnie do Wschodu dni, ciesząc się, żeby to pierwszy przypadek, żeby minister spraw zagranicznych odwiedziła Tattoo także wszystko zostało zrobione myśmy pojechali w związku z tym z tym z tym dokumentem, ale również poczucie poczuciem, że jest to dokument poparty przez wszystkie władze Rzeczypospolitej do tego ministra, a prawda rosną mamy tutaj też przed oczami zdjęcie, kiedy pan wręcza mu ten dokument można, by powiedzieć cały pan Andrzej Olechowski dwurzędowa marynarka ciemny krawat pana ulubiony tylko liczyli kołnierzy przypiętych uliczkami ja też mam takich zdjęć zdjęć i ale bez zdjęcia pamiętam pana zaraz pan gala została jako o mocy jest pan mecenas Tuska jest później 1 z gazet, które oferowała to wydarzenie powiedziała, że minister ostro spotkał się z ministrem greckim panem Galos każda z 3 minister pan Galos, a jest, a mężczyzną niewiele niższy ode mnie natomiast na pewno wyższej wadze wagowy agencji rozmawiało dobrze na tym samym mniej więcej poziom on zresztą, bo tuż po prostu nacisnąć on zresztą sympatią bardzo się odzywało Polakach, o ile pamiętam mówił że, aby jego ojciec albo dziadek miał kolegę kolegował z Polakami prasy nie sądzę, żeby to był dziadek jego dziadek po stronie ojca był premierem Grecji twarzy w czasie zawału, więc nie potrafię latać ojciec wydarzy się zbuntował, a wobec swojego ojca, ale może dziadek po kądzieli to dość powiedzieć w każdym razie panga sobie sprawę, że tego wniosku nie zgubi i przekaże dalej no tak nie zgubił i ich chwała Bogu natomiast warto może jeszcze powiedzieć jednak sekund wracając do wydarzenia właśnie tego sejmowego, bo chciałem zapytać też pan w tym swoim w tej swojej informacji zawarł taki oto akapit Polska stwierdza, że czuje się gotowa do podjęcia negocjacji w sprawie warunków członkostwa w unii Europejskiej zdajemy sobie sprawę, że okres negocjacji będzie długi dopiero po jego zakończeniu będziemy wiedzieć na pewno, że do Unii możemy przystąpić na jakich warunkach dopiero wówczas podejmiemy decyzję każdy osobiście w referendum, że chcemy tego uczestnictwa czy to już wtedy było jasne, że rzeczywiście jak w zakończone negocjacje ta ostateczna decyzja narodu będzie podejmowana w drodze referendum nic nie było jasne w sensie formalnym, ale takie było moje przekonanie i myślę, że większość, że to będzie wymagały także 7 także tutaj tutaj może nic nas zaskoczyło poza nic nie zaskoczyło poza długością negocjacjami przewodniczyć ja uważałem, że najdalej w roku 2000 będziemy państwu ten rok 2000 będzie tak potraktowany jako przełomowy gruba kreska prawda budujemy Europę nowa czy też nową zjednoczoną, ale to się bardzo przeciągnęła się z naszej winy uważa wtedy no tak rzeczywiście w tym przemówieniu panu tej od tej dacie mówi, że to najprawdopodobniej wtedy wtedy będzie natomiast kiedy już mówi pan, że to nie z naszej winy to chciałem już nawiązać do może mniej przyjemnego momentu, kiedy pan postanawia odejść z rządu i udziela pan we wrześniu 90 tego piątego roku dokładnie dziewiętnastego wywiadu Adamowi Michnikowi w Gazecie wyborczej w, w którym to w wywiadzie zwraca pan uwagę, że jednak rzeczywiście nawet sam premier, ale i przede wszystkim jego obóz polityczny, a więc politycy PSL-u no właśnie zaczynają być tacy sceptyczni trochę co do tej polskiej drogi do Unii Europejskiej co miałoby również tak wynika z treści tego wywiadu pokazywać, że sami też jakoś z kopyta nie ruszyliśmy w sprawie tych negocjacji co prawda ale, zważywszy na to, że to jednak dość ostra dość rozległa klasa polityczna o jedność wokół Unii Europejskiej była dość imponująca były głosy, które były przeciwne Unii bądź bardzo ostrożna ja zawsze wspominam tu takiego posła pęka, który był ważną osobą PSL-u, a przez ZSL lub, a później był 1 z ikon na nie jest nadal prawicy w Polskim, który swoje głośnie w sejmie zgłosi postulat, że skoro Polska zawarła układu stowarzyszeń z Unią Europejską ze wspólnotami co powinna zawrzeć też były te, czyli ze wspólnotą chcą nazwijmy post radziecką, a ja pamiętam, że występowałem tłumaczyłem osobie członkowi sali, że Polska nie jest krajem środka tak jak postulował Chiny kraj środka, ale Polska musi być zakotwiczona, w którym strony, więc jeszcze taka była konfuzja, ale generalnie Unia nie rodzi udzielenie nie budziła jakiś jakimś niechęć w czasie politycznego robi był z opinią publiczną, kiedy żeśmy się zaczęli zbliżać do referendum nie było jasne, jakie będą tendencje i ku mojemu zdumieniu wówczas, ale to było potem, kiedy skończyłem pełnić funkcję ministra spraw zagranicznych ja bywałem sprawę, że środowisko mówi najbliższe 9 katolicki może być najbardziej odległe od od idei jedyne zacząłem też taką pracę takie studium prowadziłem kilka arii, ale robiłem teraz też na prymasa Glempa itd. tego, że coś zmieniało się zmieniło na cała ta robota była pożyteczna, ale tak nieważna wobec tego zaliczyć świadczy to za żywność wysokiej prawda, że dla innych jest doskonałym doskonałym miejscem także opinia publiczna prawdopodobnie może tak, gdybyśmy wyobrazili taki scenariusz referendów w Polsce, by się odbyło bez głosu ojca Świętego i nie przewodnie przygotowanym gruncie politycznego nie wie, jaki byłby w no mogło tak być, bo to rzeczywiście te słynne słowa które, które zostały na pamięci najpierw od Unii lubelskiej do Unii Europejskiej, a jeszcze wcześniej przecież w osiemdziesiątym ósmym roku potem niektórzy wyciągali papież, przemawiając w parlamencie europejskim w Strasburgu mówił właśnie o tym, że Europa musi oddychać 2 płucami prawda i to wszystko razem dawało dawało to ten jego głos tak szalenie ważny z tamtego okresu chciałem jeszcze na koniec przywołać słowa no bo to się też w jakim sensie potwierdziło tej debaty w dziewięćdziesiątym piątym roku parlamentarnej pan Aleksander Małachowski z Unii pracy wtedy wicemarszałek Sejmu przestrzegał mówiąc na nieporozumieniach wynikających z dochodzenia do Unii może zbić kapitał polityczny niejeden nowy Tymiński no i rzeczywiście jak sobie przypomnimy ulotki ligi polskich rodzin chociażby przed referendum to ugrupowanie ewidentnie rozwijało skrzydła właśnie na te anty unijne retoryce no niestety to dość wcześnie podniosło czym niestety sposób naturalne trudno oczekiwać, żeby tak duży kraj miał jednolitą absolutnie postawy jak może powiedział swojej mocy czy tamtego czasu, że Unia to była sprawa w zasadzie zakończone, że może to dłużej stać, ale tam będziemy będziemy do tego tak ewidentne, że sposób było inaczej inaczej postępować, aby wszystko marginalne ruch jednak, że przeciwne, a była kwestia edukacji społeczeństwa dlatego byłem tak bardzo bardzo dla mnie 1 z najbardziej traumatycznych wydarzeń i politycznym to była wtedy ta akcja, której pan zapewne pamięta nic albo śmierć moich kolegów z kolei Donalda Tuska, którą ja uważałem za szczególnie szkodliwą, bo ona po prostu nie chciała ludziom głową, a dla mnie było wtedy bardzo ważna, żeby przedstawiać Polakom prawdziwy obraz korzyści obowiązki trudności oczywiście z tym związane ale, żeby ten obraz pokazywać ZL, a nie tak bała budzi sprawa między politycznym, które były, zwłaszcza związane z ustroju dodam jeszcze jedno zdanie, że trudniejszym projektem było na to ono miało mocnych przeciwników w klasie politycznej i maja wtedy, gdy minister ten artykuł, w którym pan wspomina to bardziej były związane z tym murkiem w klasie politycznym ministra na stadion no właśnie minęło 16 lat już od członkostwa, więc 10 lat po tym, jak składał pan ten wniosek i właściwie można powiedzieć, że w, że to zdanie, które przed chwilą napadło pana ust, że najważniejsze, żeby Unii Europejskiej mówić prawdę staje się znowuż aktualne, więc na koniec może bym poprosił o takim wezwaniem o prawdę w sprawie Unii w czasach dzisiejszych ja panu powiem z, bo taki, że to rozmowy jest 1 z moich gości w Warszawie jako ministra spraw zagranicznych były minister hiszpańskiej Javier Solana i Javier Solana powiedział, że takie zdanie, które zapamiętałem na zawsze on mówi słuchaj dla kraju takiego jak swojemu Unia Europejska za pudełko czekoladek tam nie ma nic złego tam są same dobre czekoladki, ale najtrudniejsze najtrudniejszy moment jest dotrzeć do tego butelka w i Hiszpania czekała jeszcze dłużej niż ja chcę uczyć się dziś i jutro usunie Europejska dla kraju takiego jak jest jak pudełko czekoladek jest największą idiotyzmem ustawą, która robi Polakom, nastawiając ile poprzez poprzez informacje nieprawdziwe albo grające na emocjach to uważam, że dobrze było przywołać to porównanie, szczególnie że mamy święta wielkanocne czekolada na pewno w niejednym domu pojawi to będzie dobre skojarzenia pięknie dziękuję za rozmowę zdrowych świąt no to usłyszenia może lepszej atmosferze wszystkim znaczenie tak samo rzuca radosne dla piękna dzień Andrzej Olechowski był gościem weekendowego poranka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA