REKLAMA

Ile judaizmu w świętach Wielkiej Nocy?

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-04-13 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świąteczny poranek w radiu TOK FM ósme 41 i 10 sekund dokładnie na testy poświąteczny poranek w radiu TOK FM przez telefon połączyliśmy się z prof. Stanisławem Obirkiem teologiem i antropologiem kultury dzień dobry panie profesorze ten dobry panu świętują nie tylko chrześcijanie świętują także Żydzi, którzy od 5 dni obchodzą swoje najważniejsze święto, czyli Pesach to potrwa do 16kwietnia nie byłoby wielkiej nocy katolickiej chrześcijańskiej wielkiej nocy, gdyby nie Rozwiń » było judaistycznej święta Pesach no pod ręką, ale oczywiście nie to znaczy przede wszystkim Jezus nie był chrześcijaninem jak mówię to moim studentom zawsze się dziwią, ale faktem jest, że Jezus jego uczniowie byli Żydzi, więc to co dzisiaj chrześcijanie obchodzą jako Wielkanoc to jest po prostu przedłużenie właśnie jak redaktor słusznie mówi święta żydowskiego Pesach, które jest nieprzerwanie celebrowane do dzisiaj i tak naprawdę łatwiej jest mi odpowiedzieć na pytanie, czego nie ma w chrześcijańskim święcie co już wcześniej nie było żydowskim tak naprawdę niczego oryginalnego chrześcijanie nie dodali, bo po prostu kontynuuję tradycję żydowską i to zarówno zarówno kontynuują je w tej sferze symbolicznej jak też w takiej sferze niecodziennej związanej zwyczaj ze zwyczajami czy ze śniadaniem wielkanocnym w ogóle z tym kilkudniowym obchodami tych podobieństw pomiędzy żydowskim świętem, a chrześcijańską wielka nocą jest bardzo wiele przede wszystkim sama uczta Federowicz, którą Żydzi obchodzą zgodnie z kalendarzem księżycowym, więc ruchomym i w tym roku wypadła w środę czasem się te tradycje nakładają, ale faktem jest, że pamiątka, jaką jest Wielkanoc chrześcijańska to jest właśnie pamiątka wieczerzy Szwederowo, jaką jest jako pobożny Żyd Wiera Marta jest miły obchodził celebrował właśnie w przeddzień szabatu i to jest może warto też przy okazji powiedzieć, że Penta symbolika, którą np. pastor tak bardzo podkreślał we z panem w rozmowie jest również bardzo głęboko wpisana przeżywanie żydowskiej Paschy, bo przecież to jest pamiątka przejścia z niewoli do wolności to jest jak sama nazwa wskazuje technologicznie to jest przejście, czyli można powiedzieć, że również chrześcijańska metafory KE przejścia ze śmierci do życia na to to jest dokładne przedłużenie tej samej metafory i obecnie idei ale, jakbyśmy sięgnęli jeszcze się, że to pojawiające się w okresie tego przesilenia wiosennego pojawiające się symbolika pewnego nowego życia nie jest ani nowa dla judaizmu ani nie jest nowa dla chrześcijaństwa pojawia się właściwie we wszystkich religiach łącznicy z pogaństwem, które było tutaj obecny na polskich ziemiach kilkaset lat temu to jest bardzo dobra uwaga taka, jaką artystyczne czy religii oznacza, że religie nie pojawiają się znikąd one zawsze bazują rozwijają elementy zastane i tak jak chrześcijaństwo rzeczywiście osadzone jest na tym urządzeniu żydowskim tak i rozwijając się tak pojemne cały świat chrześcijaństwo przejmowało łącznie z miejscami kultu zastane ryt religijne tylko po prostu mniejsze bardziej brutalnie mszcząc, czyli nazywając to co było święte, a Słowian różnych daje różne wzgórza, że tutaj jest obecnie już od tej chwili, kiedy się chrześcijanie 1000 lat temu zjawili na Europie środkowo-wschodniej, że teraz będzie wszystko chrześcijańskie więcej w istocie, gdyby tak poszukać obyczajowości i np. chrześcijan w naszym kręgu kulturowym to się okaże, że poza tymi z cennymi elementami żydowskimi jest bardzo dużo tych elementów, które nazywamy powodu braku lepszego słowa pogańskimi, ale rzeczywiście wpisywanie się kolejny Religi w kolejne swoje 3 warstwy wierzeń religijnych, które od, kiedy ludzkości istnieje ma kulturę również religia jej towarzyszy, więc tutaj też panie profesorze pokazuje, że jest nam antropologicznej jest nam bardzo potrzebna taka wizja rzeczywiście przejścia od zła dobra z niewoli do wolności ze śmierci do życia, że jest bardzo potrzebujemy kultywować celebrować ten taki nowy początek ten to nowe życie niezależnie od wyznania od Religi to jest bardzo, zwłaszcza dzisiaj może, przeżywając te święta w domu i patrząc na świat przez okna czujemy to wyjątkowo intensywnie, że jesteśmy częścią przyrody i właśnie teraz jest przede wszystkim to przesilenie dotykane widzimy jak drzewa zaczynają pękać rozwijać się liście kwiaty itd. więc w tym sensie jesteśmy częścią tej natury i tak jak natura po okresie snu zimowego budzi się do życia tak samo czujemy, bo przecież religie te są pewne intuicje obecne każdą szerokością geograficzną one jak podejmują te doświadczenia wrażenia, które ludzie mają za oknem je nazywają swojemu właśnie wynajdują bogów, którzy są przychylni itd. itd. więc natura nie to jest jakaś wpisana naturę ludzką potrzeba odczuwania czegoś więcej niż tylko nie wiem jedzenie picie tak dalej, więc religia jest takim elementem, który wzbogaca, jakby przeżywanie naturalne chciałbym panie profesorze, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do tego porównania żydowskich świąt i świąt chrześcijańskich wspomnieliśmy nie wspomniał pan właściwie m.in. sedesie tej kuracji ciemne oko wieczerzy serwerowej na od pewnego rodzaju obchodach o tym, symbolu nowego życia, ale też to co łączy chrześcijan Żydów to chociażby ta symbolika baranka, która pojawia się i historii dotyczącej wyjścia Izraelitów z Egiptu i historii zmartwychwstania Chrystusa to jest w istocie też element łączący, zwłaszcza judaizm rabiniczny, czyli ten po zniszczeniu już świątyni, bo Jezus jego uczniowie w ogóle pierwsze pokolenie chrześcijan była tak naprawdę mamy te opisy ziemian np. historyków rzymskich, który postrzegali 6 jako sektę żydowską, więc aż takich różnic nie było na początku, ale to było 6 KW judaizm oparty na KUL świętym ofiarny natomiast po zburzeniu na 40 lat po śmierci Jezusa, czyli siedemdziesiątym roku świątyni judaizm nie przestał istnieć tyle innych kultur tylko stał się innym judaizm właśnie publicznym opartym nie ma ofierze baranka tylko właśnie na na wspólnocie synagoga jest przecież greckie słowo mówiące o byciu razem, więc w tym sensie chrześcijaństwo przejęło te sępy te symbolikę baranka, żeby była ona zrozumiała w pierwszych wiekach lepsze dla wczesnych chrześcijan, którzy w ten sposób koncertowali z judaizmu na chrześcijaństwo na tuje właśnie ten to pytanie czy to była konwersja czy to była inna forma judaizmu, lecz to Pawle mówi się rządu format torem żydowskim sam o sobie mówił zresztą, że był faryzeusze najlepszym najpoważniejszym Żydów, jaki można sobie wyobrazić i to była ta grupa, która rozpoznała w Jezusie Mesjasza tak i oczywiście szybka cała symbolika religijna, jaką oni się posługiwali to była ta symbolika, którą oni rozumieli, czyli właśnie symbolika żydowska i ostatnia wieczerza to jest właśnie ten CD wiecie wiecie, że przez celebrowana przez Jezusa jego uczniami to jest dokładnie żydowska uczta atak, czyli uczniowie chcą czynić pamiątkę robią dokładnie to samo tylko, że no już inny i inne znaczenie inna symbolika wbrew chodzi o tym, barankiem już nie jest właśnie ten baranek ofiarowany przez Żydów wychodzących z Egiptu tylko to już jest w tej nowej interpretacji jest, który ofiarował swoje życie jest za zadanie właśnie, ale tak naprawdę bez tego przejścia judaizmu chrześcijaństwa to by nie było w ogóle zrozumiałe, czyli oczywiste, że to jest ta sama ta sama symboli metafory KE tylko, że nowe znaczenie przy dane i no potem oczywiście zbierali się rozeszły równolegle się rozwijały często, żeby podkreślać swoją odmienności inne akcenty stawiały swoich rytuałach celebracja itd. tak projekt dzisiaj po 2000 lat mamy oczywiście do czynienia z 2 odmiennymi religiami, ale początki są absolutnie te same, tym bardziej że tym wspólnym fundamentem wspólnym mianownikiem dla obu wielkich religii dla judaizmu dla chrześcijaństwa szeroko rozumianego jest stary testament, ale w kontekście 2020 roku chciałem pana zapytać, jaką w ogóle rolę kościele katolickim w wśród chrześcijan pełni stary testament przede wszystkim las za niezbyt fortunne, bo ona trochę wartościuje ja zgodnie zresztą przyjętą przez teologię chrześcijańską również katolicką lubię mówić o Biblii Hebrajskiej przecież znowu wrócę do tego Jezus nie znał starego testamentu miał tylko Torre miał 1 bije tak, czyli jeśli chcesz się naprawdę naśladować Jezusa tym podobne chrześcijaństwo jest przede wszystkim to trzeba traktować Biblię hebrajską święte teksty, który odczytywał Jezus syna do mamy zapisane w Ewangelii to trzeba traktować jako słowo Boże jako tekst, który nam mówi przede wszystkim o miłości Boga o tym jak bardzo ukochał lud wybrany tak dalej, więc w tym wszystkim i co się dzieje na naszych oczach katolicyzm od 50 lat od Soboru Watykańskiego drugiego, kiedy rzeczywiście pismo święte zostały dowartościowane to jest równoległe 2 stoły suto zastawione, aby powiedział, że Biblia hebrajska nawet o wiele bogatsza, bo ta pani profesor, ale z drugiej strony zastanawiając się na tym odrobinę oczywiście nie chciałbym absolutnie urazić niczyich uczuć religijnych, więc na potrzeby tej tezy pozbawia zarówno stary testament, jaki nowy testament tych wartości transcendencji i religijnej i powiem, że ta historia zapisana w Starym testamencie zdaje się być dla obecnych chrześcijan tak kompletnie odległa i niezrozumiała jest trudna w interpretacji trudna w zrozumieniu no wie pan uczymy się w szkole różnych rzeczy również literatury, jeżeli ktoś się idzie na wagary w trakcie lekkich literaturze nigdy nie przeczytał lalki Prusa na to oczywiście 19 wiek będzie dla niego mało zrozumiałe tak samo jest Biblię hebrajską matek tych rzeczy trzeba się po prostu normalnie nauczyć i nawet Triduum paschalnym, które jest wyjątkowo nasycone tekstami Biblii Hebrajskiej, nawet jeżeli ktoś ma szczególnie szansa na targi paschalnej prawda, której ten te pytania pojawiają się właściwie przekrojowo jest całe dzieje to przejście przez morze czerwone proroctwa proroka Izajasza na to wszystko jest tylko trzeba sięgnąć do tej Biblia zresztą wie pan traktuje Libię jako tekst literacki to są wspaniałe zapisy w przeszłości, które jeśli chce się rozumieć w ogóle własną tożsamość religijna judeochrześcijańskiej metę się teksty znać, jeżeli ktoś, mówi że interesuje się, bo to jest stary testament, jaki tam żydowskie wierzenia, którego nie interesuje ono znaczy, że jest ignorantem, któremu trzeba pomóc odkryć bogactwo jego własnej tradycji i bardziej zmierzam panie profesorze też oczywiście abstrahując od tego starego testamentu jako tekstu literackiego bardziej zmierzam też do tego, że siłą rzeczy oczywiście chrześcijaństwo jest nastawiony bardzo centrę ręcznie na nowy testament, ale jednocześnie mam wrażenie, że w takim odbiorze społecznym w dużej mierze zrywa z tą tradycją związaną ze Starym testamentem jednak nagromadzenie historii bardziej taktu i ją w formie przypowieści, jeżeli takiej realnej nauki, która płynie o słowie Bożym obozie idei, która zagościła tutaj na świecie na moim zdaniem, jeżeli czyta się ze zrozumieniem nowy testament to tak naprawdę to jest mówiąc takim jest organem trochę naukowym to jest taki i RAŚ żydowski to jest tekst, który na nowo interpretuje właśnie stary testament bez znajomości i odniesień prorockie mądrością owej do sal, bo przecież całe nauczanie Jezusa jest oprócz tego, żeby właśnie obserwatorem pilnym zwyczaju ludzkich i przyrody to jest nic innego jak nowe, a interpretacja Biblii Hebrajskiej, więc nie można ze zrozumieniem czytać nowego testamentu, jeżeli się nie dla tego palimpsest ukrytego za niemalże każdym zdaniem są biblioteka cała poświęcona właśnie tej tej temu żydowskiemu background dowiezie tak technicznie po 1 nie ma kontekstu kulturowego lepszego niż właśnie Biblia hebrajska, żeby zrozumieć nawet testami, jeżeli ktoś tego nie rozumie to znaczy, że jego chrześcijaństwo jest spłaszczone nie pogłębiane no żal aż człowiek, który uważa siebie za katolika chrześcijanina nie dba o pogłębienie własnej kozie ja bardzo bym zachęta, żeby mając tak dużo czasu teraz w domu, żeby jednak wczytać się te teksty Biblii Hebrajskiej i pogłębić sobie znajomość swojej własnej tożsamości religijnej i to nie tylko pod względem wiedzy o literaturze to polecamy dołączamy się do tego apelu bardzo serdecznie panu dziękuję prof. Stanisław Obirek teolog i antropolog kultury był państwa moim gościem dziękuję ósma 5730 sekund za chwilę informacje TOK FM, na które zapraszamy w imieniu Agnieszki Lipiński my wracamy już po nich będziemy rozmawiać m.in. o tym jakie miejsce w etyce chrześcijańskiej zajmują zwierzęta zastanowimy się także jak rozszyfrować teorie spiskowe Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA