REKLAMA

Petycja: stwórzmy Tarczę która pozwoli ochronić kobiety doświadczające przemocy

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2020-04-13 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
18:06 min.
Udostępnij:

Zaostrzenia wprowadzone przez rząd w ramach walki z pandemią, bez systemowego wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy sprawia, że dla wielu własny dom staje pułapką. Centrum Praw Kobiet proponuje rozwiązania i apeluje do rządu. Rozwiń »

Na stronie fundacji można podpisać petycję:
https://cpk.org.pl/petycje/przyjdz-z-pomoca-podpisz-petycje/?fbclid=IwAR35q-WhbLO-wQP5k1dWumPr54P6wGdFkm3nv0sqv0SjsamsWwl3uQKzzQc Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świąteczny poranek w radiu TOK FM ósma 2143 sekundy to nadal świąteczny poranek w radiu TOK FM połączyliśmy się z panią Urszulą Nowakowską z fundacji centrum praw kobiet dzień dobry dzień dobry belgijskie władze w ciągu trwania tej społecznej kwarantanny, jakie jesteśmy jak po poddawaniu około miesiąca szacują notują 70%owy wzrost kontaktu z informacjami anty przemoc nowymi zastanawia się jak te dane wyglądają w Polsce czy cel chodzi o Polskę całą to niestety nie Rozwiń » wiem, bo nie mamy takich danych jeśli chodzi o centrum praw kobiet to nasz naszym telefonie interwencyjnym zdecydowany wzrost liczby telefonów, a w stosunku do okresu sprzed pandemii przez około 50%, więc tutaj obserwujemy wyraźnie wzrost, więc tak też organizacja zajmująca się pubami dzieci Fundacja dajemy dzieciom siłę obserwują znaczne wzrost cen wielu innych organizacji istotne nie wiemy, chociaż lubimy taki rysa czekając na nią też do innych organizacji, które zajmują się podobną tematyką, jaki charakter mają też zgłoszenia te telefony do państwa do de do państwa na infolinię to są telefony od rodzin członków rodzin, w których przemoc domowa pojawia się po raz pierwszy właśnie w wyniku tej izolacji to jednak są osoby, których do tej przychody dochody tutaj przemocy dochodzi powtórnie po raz kolejny, ale są zgłoszenia wynikające z pewnych ograniczeń związanych z ewentualną możliwością odseparowania od sprawcy tej przemocy i tak i tak z pewnością zdawał się takich pytań czy panie dzwonią po raz pierwszy ma często anonimowa rozmowa, ale takie wrażenie koleżanki, które grają telefony mają spory procent kobiet są to też kobiety nowe, które bywają też tak informacyjnie, żeby się dowiedzieć, jakie mają możliwości, jakie mają prawa, ale też spora część osób ma się stałe klientki, które znajdują się w trudnej sytuacji nie zawsze też mogą dzwonić w określonych godzinach, więc zdarza się, że od zwalniamy do pań czy staramy się właśnie rozszerzać naszą ofertę pomocową poprzez takie bardziej wyciszone formy pomocy, a święta uruchomimy też taki czas, który pozwoli też panią tak na żywo rozmawiać, a nie za pośrednictwem telefonu roczne poczty elektronicznej, bo to zawsze wydłuża też możliwość uzyskania odpowiedzi na zadane pytania staramy się wypracować jakieś procedury właśnie takie, które pozwoliły nam więcej dowiedzieć od pań również dzwoniące, które nie mogą rozmawiać, żeby mogły potwierdzić określone zdarzenia i reagować na zagrożenie, które się pojawia, bo mamy takie sygnały od koleżanek, że nie dzwonią panie mówią no właśnie nie mogę dłużej rozmawiać po kluczył ze spaceru czy prace muszą przerwać, więc musimy też dostosować nasz system komunikacji do, a tej zmienionej sytuacji pytam pytam też o to jaki jest charakter tych z tych zgłoszeń tych telefonów, bo prawdę mówiąc zastanawia mnie na ile tam miesięczna izolacja kwarantanna to, że musimy ze sobą spędzać w domach tyle czasu nie mamy za bardzo możliwości do tego, żeby mnie, żeby jakieś inne miejsce się oddalić tego domu jak to wpływa na ewentualne pojawienie się czy też uwypuklenie się przemocy, która w tym ognisku domowym się pojawi to zdecydowanie o tym, mówią kobiety, że właśnie ten aktor izolowane, że nie mogą opuszczać domu są różne ograniczenia, że jest duża frustracji związanej z trudną sytuacją w domu, bo przecież mamy czas mają jeszcze dzieci, które mają obowiązek szkolny, a tutaj też podziały dostęp do komputerów często pogarszająca się bądź lęku pogarszającą się sytuację finansową to też wpływa dodatkowo na stres odreagowanie w ten sposób przez osoby, które miały skłonność do stosowania przemocy i nawet tak jak mówiliśmy również w tych domach, których wcześniej nie przemocy nie było łącznie było taki sposób dostrzegana jest świetne myśli okres oczywiście dla tych, którzy tam przemoc stosują do jeszcze większej izolacji kontroli nad osobą bliską odreagowania przemocą mamy też sporo zgłoszeń kobiet, które to zdecydowanie więcej niż było dotyczących bezpiecznego schronienia nie ma niestety informacji na dzień dzisiejszy nawet świąteczne może powinnam, a informacje uzyskać od koleżanek, ale zdecydowanie dużo kobiet tak jak powiedziałem szuka informacji bądź bezpiecznego schronienia niestety jak dotychczas mało kobiet zdecydowało się na opuszczenie domu ten właśnie ZS zastanawiamy się czy tutaj przyczyną był to, że ona nie mogło opuścić danym okresie w domu, ponieważ cały czas są razem, więc jest dużo trudniej wyjść w sposób bezpieczny z domu i też normalnych czasach żeśmy wielu klientką naszym doradzały, żeby właśnie pakowały się czy opuszczały dom w momencie, kiedy nie ma partnera nie ma męża jest dużo bezpieczniejsza, ale też przyczyna może być to, że kobiety mogą się obawiać się nowego ma być w takim zbiorowisku są inne osoby inne kobiety, ponieważ to też stanowi może i może stanowić zagrożenie kontakt skoro wirusa inne państwa stronie na stronie centrum praw kobiet jest popyt petycja, którą można podpisać dotycząca wprowadzenia tarczy anty kryzysowej dla dla kobiet dla ofiar przemocy domowej zaraz bym chciał, żebyśmy do tej petycji przeszli, ale muszę panią zapytać czy w tych przepisach, które ustawodawca przyjmował w ostatnich tygodniach w tych specustawa dotyczących walki pandemię Korona wirusa czy zostały tam zabezpieczone prawa członków rodzin ofiar przemocy domowej jest możliwość przewidziano możliwość znalezienia innego miejsca np. do przebywania w kwarantannie niestety takich rozwiązaniach nie wiemy takich np. się stosują inne kraje np. Francja właśnie umożliwiająca przypadł przebywanie w hotelach, które płaci zawsze zapłaci rząd osad i rozwiązania nie mają m.in. apelujemy, czyli to jest także ofiary przemocy domowej w tym momencie jeśli są np. poddawane kwarantannie są pozostawiane pozostawione same sobie no ja nie mam takich sygnałów nieestetycznie mamy taki sygnał, ale obawiam się, że że nikt by się tym nie interesuje i tutaj mogą być zostawione niestety sama sobie rozumiem, że rodziny jest zupełnie czymś innym jest taka dobrowolna izolacja, której społecznie poddajemy się wszyscy, ale czymś zgoła innym jest już ta ustawowa formalna kwarantanna narzucona przez sanepid który, która oznacza, że wyjście z domu jest równoznaczne z popełnieniem wykroczenia przestępstwa stąd też pytanie o to w jaki sposób osoby, które w trakcie tej izolacji w trakcie kwarantanny doświadczają przemocy domowej jak one mogą sobie poradzić jak mogą, by zważyć przepisy z 1 strony te, które ograniczają wyjście z domu, a z drugiej strony na te, które mają chronić jako ofiary przemocy domowej właśnie właśnie jeśli chodzi o inne kraje tutaj też zapuszczonego dają także kobiety, które doznają przemocy i są na kwarantannie mogą opuścić nie będą z tego tytułu karana, a my też postulujemy o to, żeby oraz system monitorowania przestrzegania zasad kwarantannę łączony swoisty monitoring czy w tym domu dzieje się coś złego, że właśnie dochodzi do przemocy, żeby kobieta mogła bezpiecznie tę pomoc zwrócić się do służb, które monitorują przestrzeganie zasad, którą tam w Polsce, ale wiadomo tego typu rozwiązań, a nie ma dlatego też m.in. o to postulujemy od tych rzeczywiście szczególnie trudna sytuacja kobiet, które przebywają w kwarantannie i nikt mnie interesuje się ich losem ani nie zbadał tylko czy wcześniej w tej rodzinie dochodziło do przemocy w związku z tym na wspólne zamykania tych ludzi z zakazem opuszczania domu może być dla życia zdrowia bardzo niebezpieczne, tym bardziej że zdaje się, że w obecnej sytuacji, by taka policyjna kontrola ewentualnie nad tymi gospodarstwami, w których przemoc się pojawia powinna być znacznie prostsze skoro policjanci i tak muszą przechodzić sprawdzać kwarantanny wiadomo, że robią to z reguły na odległość poprzez balkony czy czy okien, ale ich, by taka kontrola ewentualnie prewencyjna tego co dzieje się w domach co, do których są podejrzenia powinna być znacznie prostsze dużo łatwiejsza, że ta obecność policjanta funkcjonariusza jest cykliczna codzienna właściwie to tak tutaj powinien być jakiś sposób procedury, które ułatwiają komunikację bądź wyznaczone określone numery SMS-owe, które można, by dziś można, by wysłać czy właśnie odpowiedniego poza pracą spadnie procedurę dopytywania się kobiet, które przeczytają ma kwarantannie bądź też w tych rodzinach, których nie ma niestety kwarantanna, a zarządzona, ale też są izolacji takiej przymusowej związanymi z ograniczeniami powinny być sposoby takiego komunikowania się, które pozwoli nowe artykuły dać kobietom, które doznają przemocy problem, z którym się borykają i służbowej podjęcie umożliwić podjęcie określonych kroków wręcz nakazać także takiej sytuacji rzeczywiście ta procedura była uruchamiana i pomoc docierała do kobiet, które doznają przemocy i dzieci wydaje się, że w Polsce niestety się losem kobiet dzieci przebywających na kwarantannie, ale też przymusowej izolacji nie wynikającej zresztą z tych przymus kwarantanny interesowało poza jedno to oczywiście została zapisana w kwarantannie mogą o art.11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdzie mowa o tym, że są to sprawy powinny być sprawy pilne jeśli chodzi o sądy no tak, ale z drugiej strony nie stworzono całej infrastruktury prawnej, która umożliwiłaby na umożliwiłoby odseparowanie ofiary od sprawcy co do państwa petycji, która jest na stronie centrum praw kobiet tutaj jest kilkanaście punktów nie rozumiem takich głównej mierze wytycznych prawnych co dotyczy tych, które pozwoliłyby ofiarą przemocy domowej na większą opiekę i zabezpieczenie w tym czasie kwarantanny, jakie to są postulaty, które państwo zgłaszają to 1 postulatów jest również z aktualizowanie baz danych organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy czy samego systemie przeciwdziałania przemocy domowej, bo lista, która jest obecnie na stronie ministerstwa pracy polityki społecznej jest nieaktualna to my robimy na własną rękę zresztą nawet zrobione centrali tego co wiemy już minister pracy minister rodziny pracy i polityki społecznej zwróciła się do wojewodów o to, żeby te listy zostały zaktualizowane, więc mamy nadzieję, że lada dzień będą takie listy to ułatwiłoby też organizacją takich jak nasza też kobietą i oczywiście szukanie tej pomocy i posiadanie pełnych informacji o tym w jakim trybie jak można pomoc uzyskać na pewno dla nas niezwykle ważną rzeczą jest z tym bardzo wiele kobiet do nas zwraca też kwestie związane z kontaktami z dziećmi o czasie kwarantanny tam, gdzie czy te kontakty są zasądzone matki często mają uzasadnione obawy lęki o to, że w tej ojcowie będą przestrzegali zasad kwarantannę bądź właśnie w inny sposób narażą dziecko da no to, że będzie dziecko zagrożone i tutaj bardzo dużo mamy tego typu telefonów i też daje się, że to jest sprawa niezwykle pilna, żeby o uregulować ustawowo tymczasem mamy jedynie taki komunikat na stronie ministra sprawiedliwości, że wszystkie te przepisy dotyczące kontaktów obowiązują i że za nieprzestrzeganie grożą kary to jest rzeczywiście sprawa, którą bardzo bardzo przeszkadzam kobietom, które mają dzieci, żeby czuć bezpiecznie i mieć poczucie, że zapewniają swoim dzieciom bezpieczeństwo, ale osobiste również kwestia alimentów jest niezbyt niezwykle pilna, bo wiele kobiet jest pozbawionych alimentów ojcowie, którzy rzeczywiście są w trudnej sytuacji inni z kolei wykorzystującą sytuację związaną skoro wielu sam, żeby albo wnioskować o obniżenie alimentów my tutaj Instytut spraw nie są wśród tych spraw pilnych bądź też no właśnie po prostu nie płacą obie te pozbawione są czas tej istotnej części swojego budżetu domowego, a ich sytuacja jest czas bardzo bardzo dramatyczna, więc postulujemy, żeby rząd przejął zobowiązania alimentacyjne w takim wypadku trudnych w trudnych sytuacjach finansowych dla kobiet i później egzekwował to od osoby zobowiązanej tak są w wielu krajach są sformułowane w przepisach wakacyjne rzeczki rząd dopłaca, a później rząd egzekwuje od osób zobowiązanych czynami na czas kwarantannę myślę, że byłoby to rozwiązanie, które zabezpieczyło finansowo wiele kobiet dzieci teraz na uruchomienie tej całej procedury przy ograniczeniach pracy sądów jest to w ogóle długotrwałe i rzeczywiście jest jest trudne postulujemy również, aby wprowadzić te rozwiązania, które pozwoliłby na cichą komunikację z policją, żeby dzielnicowi również częściej kontaktowali się również formy takiej Cichej poprzez właśnie SMS-y bardziej przygotowany scenariusz rozmowy, które pozwoliłyby zidentyfikować domu dzieje się coś złego brały pod uwagę to, że telefonicznie zawsze kobiety doświadczające przemocy mogą się komunikować to samo dotyczy telefonów, ale takich ogólnokrajowych alarmowych takie rozwiązania są święta np. w wielkiej Brytanii są jeszcze przed erą Korona wirusa i to się sprawdza ona w sytuacji kobiet, które są trudnej sytuacji nie mogą rozmawiać są też deklarujemy, że wiele innych organizacji włączyła zdaniem przygotowanie takich procedur używane były ujednolicone skoordynowane w skali całego kraju mętna trudno tak proszę proszę proszę proszę myślę, że to są takie rzeczy, które są w tej chwili niezwykle pilne i też to myślę, z czym z kolei organizacje na Zachodzie muszą się borykać apelować, bo rząd sam wychodzi z inicjatywą, żeby wesprzeć takiej organizacji dodatkowymi środkami finansowymi na zmianę i organizację pracy czy też się zwiększone zwiększono liczbę telefonów zatrudnienia dodatkowych osób też przygotowanie miejsc na ewentualność właśnie separacji czy kryzysu, gdyby okazało się np. w miejscu gdzie, który teraz prowadzimy i wprowadza inne organizacje dochodzi dokonano wielu SA to co mamy zrobić możemy wtedy szukać pomocy tego też nie ma, a my przeznaczyliśmy same siebie dodatkowe pomieszczenia biurowe, które nie są w tej chwili wykorzystywane na taką ewentualność Krzyszto powinna być rozwiązana rozwiązanie w sposób taki skoordynowany przez ministerstwo pracy rodziny pracy i polityki społecznej i organizacje powinny dostać odpowiednie wytyczne i środki na to, żeby w takich sytuacjach właściwie reagować właśnie teraz zapytam pana panią o to z nadzieją też, że znam prawdopodobnie odpowiedź w ostatnich latach było także rząd obcina środki na organizację zapewniające czy też chroniące prawa od ofiar przemocy domowej teraz w sytuacji kwarantanny zrzuciło odpowiedzialność na organizacje społeczne jak rozumiem po części o o to, żeby te prawa zapewni czy też zapewnić bezpieczeństwo ofiar rozumiem, że za tym nie poszły żadne dodatkowe środki ze strony rządowej ani wsparcia takiego psychologicznego też prawnego ani wsparcia finansowego niestety nie także tutaj czujemy się trochę rzeczywiście osamotnione w naszej pracy wprawdzie dostałyśmy 1 syna nie wiem też przyszło, ale wojewoda zadeklarował, że prześle nam środki ochrony osobistej środki dezynfekcji rozumie, ale to jak to jest, więc również dodać, że Rosa z góry lodowej związanej z uda nam oczywiście naród brakowało nam rękawiczek np. panie, które przebywają w naszym ośrodków niektóre z nich pracowały na zewnątrz dając też brakowało masek te same siły na 1 z naszych rozmów TOK FM panie z koła gospodyń wiejskich nam przesłały maseczki idąc to też jest to ważne, ale oczywiście są przesyłane do działania dla pani z koła gospodyń wiejskich za maseczki deklarację bardzo serdecznie dziękujemy za takie wsparcie, ale się to musi być rozwiązane systemowo nie sposób tylko akcyjne to w takim razie jeśli jesteśmy przy świątecznych życzeniach też składamy sobie nawzajem to z całego serca życzę, żeby ustawodawca w końcu zauważył też państwa potrzeby może w tych najbliższych przepisach wprowadził takie, które z 1 strony pomogą fundacją stowarzyszeniem, a z drugiej strony przede wszystkim pomogą ofiarom przemocy domowej i pozwolą im przeżyć ten trudny czas kwarantanny i pewnego zagrożenia ekonomicznego także, bo to nie w dłuższej perspektywie prawdopodobnie także będzie olbrzymim wyzwaniem jeśli chodzi o wzrastającą przemoc ekonomiczną w rodzinach bardzo serdecznie dziękuję państwu moim gościem była Urszula Nowakowska z fundacji centrum praw kobiet dziękuję bardzo, zachęcam do podpisania naszego apelu znajdą uznają znajdą państwo petycję na stronie centrum praw kobiet ósme 3940 sekund teraz za chwilę wracamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA