REKLAMA

Edukacja w ramionach standaryzacji: "Oczekujemy od uczniów krytycznego myślenia, ale system oświaty nie zachęca do tego"

OFF Czarek
Data emisji:
2020-04-14 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie przez Skype państwa mamy gości jest pani prof. Małgorzata Żytko wydział pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry, a może przez KE w dzień dobry pani profesor dzień dobry pan dzień dobry państwu cudownie bardzo się cieszę, że udało się nam połączyć w dłoniach swoich trzymam czas kultury kwartalnik BP, który to najnowsze wydanie poświęca kulturze Rozwiń » szkoły kultura szkoły to jest temat szkoła edukacja to jest tutaj bardzo dużej trujących tekstu, więc jeżeli komuś edukacja jest bliska to tutaj znajdzie po prostu zatrzęsienie różnych interesujących tekstów 1 z tych tekstów to jest artykuł właśnie pani autorstwa w zatytułowany edukacja w ramionach standaryzacji czy autonomia jest jeszcze możliwe i w tym tekście były bardzo trudne pytanie, dlaczego właściwie zakładamy, że monopol na edukację ma szkoła rozumiana jako pewna instytucja zarządzana centralnie przez wiem jak to wygląda skąd, dlaczego właściwie myślimy sobie tylko szkoła nic więcej jak szkoła to już po prostu jesteśmy w lesie, a a, nawet jeżeli szkoła to dobrze można już to pierwsze pytania potem przejdziemy do kolejnych pytań pani profesor tak jak cię, że to jest przede wszystkim wynik dosyć tradycyjnego myślenia takiego przyzwyczajenia, które sięga no daleko daleko wstecz, bo początków tak powiem edukacji na przełomie osiemnastego dziewiętnastego wieku, kiedy wydawało się, że stworzenie właśnie takiej instytucji instytucji, która będzie miała charakter publiczny będzie próbowała przekazywać określoną wiedzę określone informacje po to, żeby przygotować dobrych pracowników przypominam, że to jest czas, kiedy zaczynała rozwijać się uprzemysłowienia ciągle myślę tkwimy gdzieś w tym schemacie myślowym, że stworzy się pewien obszar osób, które będą specjalnie do tego przygotowane będą szkoła będzie instytucją, która będzie stanowiła pewien monopol na wiedzy na wiadomości proszę państwa no dawno już, by ten czas minął i to stwierdzenie, które znalazły się na początku tego artykułu, który zaciągnęłam zresztą książki profesora kwaśnicy dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego potrzebie refleksyjną ości, którą też gorąco polecam, bo myślę, że ważne ważna jest właśnie w tym czasie no zupełnie zapominamy, że współcześnie szkoła straciła już dawno ten swój monopol na wiedzy na informacje, że czerpiemy i dzieciaki czerpią te informacje z bardzo wielu różnych źródeł, że jest jakiś obszar poza szkołą, który bardzo intensywnie wpływa na nas wszystkich, a w szczególności na młodych ludzi, że tkwią oni też w takim obszarze edukacji cyfrowej, która czy nowych mediów, które są ich codziennością są tymi cyfrowymi tubylcami i zupełnie zmienia się w związku z tym rola szkoły, ale także zmienia się sposób rozumienia tego czym jest edukacja, że szkoła równa się edukacja to nie jest już coś co jest takim pewnikiem i co powinniśmy poddawać jednak określone refleksji i zmianie zastanawia się w ogóle nad rolą szkoły, nawiązując do sytuacji, która jest obecnie, przed którą stoimy, kiedy właściwie szkoła z wkroczyła została zaproszona, a może nawet powiedziałbym w prosiła się za pomocą elektronicznych mediów do naszych domów no wydaje się, że jest to też określony czas na to, żeby zastanowić się, jaką funkcję ona spełnia, jakie cele sobie wyznaczamy i czy rzeczywiście tak ani inny sposób funkcjonowania przystaje do rzeczywistości i do tego w jakiej sytuacji np. obecnie się znaleźliśmy ja tutaj może też nawiąże do tych doświadczeń, które są pewnie udziałem wielu wielu dzieciaków na różnych poziomach edukacyjnych całych rodzin, kiedy rozpoczęła się ta zdalna edukacja i tutaj proszę państwa też znajdziemy na pewną konsekwencję bardzo tradycyjnego myślenia o sposobie nauczania i roli szkoły jako na miejsca, gdzie no transmituje się określoną wiedzę, bo pewien sposób pracy, który został zaproponowany wygląda w ten sposób, że za pomocą tych mediów, które lepiej lub gorzej są wykorzystywane, bo nauczyciele też znaleźli się w sytuacji, która jako ich wrzucił płacę nową rzeczywistość, do której nie byli w stanie się w pełni przygotować jest oczywiście pewne o to jest ten moment, kiedy okazuje się, że na 2001. wieku technologia nie jest idealna mam nadzieję, że bardzo szybko Szanowni Państwo uda nam się połączyć z panią profesor tak, żebyśmy mogli kontynuować tę rozmowę przypomnę czas kultury kwartalnik wydawany w Poznaniu zresztą, ale dostępne, a całym świecie oraz nas przez stronę internetową ma wiele tekstów dostępnych poświęca swoje najnowsze wydanie szkole kulturze szkoły tam m.in. tekst, który dzisiaj rozmawiamy edukacja w ramionach standaryzacji autonomia jest jeszcze możliwa i wspomniany przez panią profesor cytat na początku tego artykułu, dlaczego to dla nas takie oczywiste, że szkoła jest pomyślana racjonalnie i że to właśnie jej należy powierzyć spoczywające na nas obowiązek troszczenia się o edukację naszych dzieci to jest to pytanie o tym rozmawiamy z panią profesor na razie nie mamy jeszcze połączenia, ale cały czas o tym, Szanowni Państwo pracujemy, a przypomnę w międzyczasie, że czeka także na państwa pytania uwagi, dlaczego szkoła, dlaczego szkoła sądzimy, że jest jedyną instytucją, a właściwie tak jak pani profesor mówiła te wszystkie inne źródła informacji raczej raczej myślimy o nich jako o konkurencji albo może o zagrożeniu proszę pisać, jeżeli państwo pytania albo uwagi albo sugestie czarek małpa to Krupka FM czarek małpa to kropkę FM to jest adres mailowy czeka na państwa informacja w międzyczasie pracujemy usilnie nad połączeniem z panią profesor wcale chyba udało nam się ponownie połączyć Szanowni Państwo pani prof. Małgorzata Żytko z wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz jeszcze dzień dobry pani profesor dzień dobry cudownie bardzo cieszy, że udało nam się podobnie połączyć rozmawiamy o szkole w najnowszym kwartalniku czas kultury nowości większość tekstów jest poświęcona szkole kulturze szkoły edukacji rozmawialiśmy o tym, skąd pomysł, dlaczego uważamy, że to właśnie szkoła ma monopol, dlaczego szkoły są instytucjom, które myślimy, że jest docelową instytucją do kształcenia i spełnia pani o tym, że dobrze żyjemy przecież w czasach, kiedy informacje płyną do nas zewsząd nie mówiąc o mediach tych tradycyjnych, ale przecież internet i które te dzieci są młodzież zanurzona zanurzone i teraz myślimy raczej o tym, jako o konkurencji do szkoły tak czy o albo szkoła albo ten wyłącza internet, jeżeli nie odrobił lekcji, czyli jak jest taką przestrzenią rozrywki 1 z przestrzenią nagrody, a drugi jest przestrzenią nie wiem ciężkiej pracy tak albo właśnie gracze konkurencja albo zabawa albo coś nie nie niefrasobliwego, a jednocześnie wciąż powraca pytanie siano powraca co nie wiem co pan matury czy co początek roku szkolnego czy właśnie ma być szkoła do czego ma przygotowywać czy szkoła to ma być zdobywanie narzędzi do tego, żeby być dorosłym tak mieć narzędzia, żeby znaleźć pracę i się potem samemu jakoś utrzymać czy ma być szkoła, czego ona ma nauczyć tak czy i właśnie czy tylko szkoła ma nauczyć, jeżeli tak to czy taka szkoła, jaką zrobiliśmy, czyli szkoła, która ma uczy nas odpowiadać napytania, które wiemy, że będą na testach zaliczanie materiału czy wracamy do właściwie od podstaw cały czas tak tak to pytanie sobie zadajemy i dyskusja trochę zaczęła się w naszej przestrzeni publicznej na ten temat wtedy, kiedy rozpoczął się strajk nauczycieli czy pan sobie to także przypomina lot pan przypomnieć przypominam sobie pani profesor i tutaj jest to bardzo interesujący wątek z tym strajkiem nauczycieli, dlatego że w takich sytuacjach sporu mam wrażenie, że nie można określić inaczej niż zero-jedynkowy, czyli albo ktoś wspiera nauczycieli albo jest przeciwny bardzo trudno było np. o stanowisko pt. no wspiera nauczycieli, ale uważam, że to jest otwarta dyskusja jak powinna wyglądać szkoła to było takie bardzo rynkowe albo jestem za albo przeciw być może właśnie nie strajkowe czas jest takim momentem, kiedy można spokojnie o tym, porozmawiać pani profesor tym razem nie słyszymy pani profesor, a więc Szanowni Państwo próbujemy dalej proszę się nie irytować to jest znak czasów w pewnym sensie to może, żeby państwo słyszeli tylko mojego głosu zaproponuje coś innego króciutko może muzyczny Terno de, a może jakiś materiał inny, a w międzyczasie próbujemy połączyć się ponownie z panią profesor tak, żeby byśmy mogli dalej rozmawiać pani profesor czy tym razem się słyszy we z Przemyśla cały czas państwo słyszeli coś online komunikacja na nie wychodzi dobrze wracamy właśnie do mówiłem, że się pani zapytała czy wspomniała o tym, że, że powrócił przy okazji strajków nauczycielskie wiem, że tak to był taki moment, kiedy trudno było, ale za zająć silną pozycję niż za albo przeciw czarny biały 0 albo 1, tak więc może teraz w takim momencie można właściwie po porozmawiać na spokojnie o tym, czym powinna być edukacja bo jaka jest czy, a może inaczej w ogóle jest szansa na to, żeby ona była jak jakakolwiek inna, bo mamy tutaj do czynienia oprócz, gdyby całej tej bazy nadbudowy jeszcze element polityczny tak tak oczywiście ja sądzę, że absolutnie musimy na ten temat dyskusję refleksję podejmować, ale nie tylko dyskusję refleksję, bo mam wrażenie, że o tym od dłuższego czasu się rozmawia różne gremia, ale także w sferze publicznej to musi być temat, który autentycznie angażuje wszystkie podmioty to znaczy rodziców nauczycieli i decydentów, bo proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy obył odbywał się ten strajk nauczycieli to najpierw to środowisko i rodziców nauczycieli w jakim stopniu się ze sobą integrowały, ale potem jak zaczęto myśleć o egzaminach i o tym, etapie, kiedy przybliżały się egzaminu ósmoklasisty ów egzaminy maturalne to potem wyraźnie te 2 te 2 grupy zaczęły się dzielić, ale ja chcę o tym, powiedzieć z innego punktu widzenia to ujawniło tak naprawdę pewne oczekiwania w stosunku do edukacji, jakie mamy, jakie mają też rodzice, jakie są świadomość rodziców najważniejsze są najważniejsze są egzaminy teraz także o tym, ciągle mówimy, czyli pewien rodzaj sprawdzenia właśnie tej wiedzy, którą uczniowie zdobyli i druga sprawa to była kwestia strajk nauczycieli, a więc brak opieki tak nad uczniami nad dziećmi szczególnie tymi młodszymi na to pytanie czy to są te podstawowe cele zadania edukacji jak to się zmieniać, w jaką stronę to ma pójść do myślę, że m.in. to co się dzieje teraz w szkole jest bardzo dobrym wyznacznikiem, jaką stronę to zmiany mają dokonywać bardzo często mówimy, że w ten świat, w którym dzieci funkcjonują czy nie słychać słychać panią, która tak dobrze profesor to się cieszy to w takim razie jest taka, bo takim lekki niepokój ta sytuacja, w której jesteśmy powoduje, że zauważamy, iż to zanurzenie w tym świecie różnorodnych informacji to czerpanie wiedzy z różnych źródeł, a może najpierw powiedział właśnie informacji powoduje, że szkoła powinna być przede wszystkim mnie miejscem pamięciowego opanowywania informacji, które ulegają dezaktualizacji, które w dynamicznym tempie się zmieniają nieprzekazywania tego co jest w podręcznikach, ale to, o czym już od dłuższego czasu mówimy znaczy rozwijania u uczniów pewnego pewnej umiejętności uczenia się dokonywania selekcji tych informacji, które do nich docierają, ale przede wszystkim krytycznego ich odbioru i rola nauczyciela staje się rolą osoby, która jakimś stopniu towarzyszy tym młodym ludziom w porządkowaniu i rozumieniu tego świata i tworzeniu pewnej bazy do tego, żeby oni z bardziej świadomie i mniej, ulegając także różnego typu manipulacją potrafili w tym natłoku informacji się znaleźć ta wiedza jest często poza szkołą zgromadzono właśnie w tych różnego typu źródłach cyfrowych da można z tego wybiera pani profesor można stworzyć wskoczy tutaj, bo myślę sobie, że to jest takie tak przypomina mi się taki wąż, zjadając własny ogon mówiący o od tych zadaniach taki sposób je pani definiuje i programie nauczania, jeżeli pani sobie np. przejrzy podręczniki historii do jakich dowolnej klasy szkoły podstawowej np. to te rzeczy się tak dzieje na zasadzie byśmy oglądali jakiś film serial, że tam taki król spotkał z takim, a potem zdecydowali, że tam chcą najechać na jakieś inne państwo w tym czasie coś post wszystko jest takie to Deus ex machina i myślę sobie i że osie pierwszą rzeczą, która może zrobić to dziś, dlaczego się uczymy np. historii z takich książek zakwestionować tylko obrazek kwestionujemy podstawę programową np. do historii no to cały system się wywraca jak nauczyć narzędziami, które właśnie odstraszają od krytycznego myślenia jak nimi nauczyć krytycznego myślenia no to prawda to prawda myślę, że pan zwrócił uwagę na rzeczy absolutnie kluczową to znaczy my oczekujemy krytycznego myślenia od uczniów, a z drugiej strony cały system jest tak skonstruowany, że nie skłania nie prowokuje nie zachęca do tego, żeby taki sposób funkcjonować nauczyciel też nie jest zachęcany do tego, żeby krytycznie patrzeć dokonać wyboru z tego co ma do dyspozycji myślę, że rzeczywiście jest także ten system trzeba przywrócić, bo to, o czym pisałam w tym tekście mówiąc o standaryzacji takim nastawieniu na wyznaczanie z góry pewnych określonych celów na weryfikowanie tej efektywności kształcenia damy sobie sporządziliśmy taką ramę, wg której do, której dopasowujemy tych uczniów tak czy oni pasują do tej ramy czy nie pasują jak nie pasują to trzeba tam ich do tej ramy, że tak powiem jakoś przysposobić da i ja myślę, że ta standaryzacja to jest też taki sposób myślenia, który kompletnie nie pasuje do tej rzeczywistości, bo nie da się z góry w sposób tak szczegółowy pewnych celów określić możemy mówić o pewnych priorytetach tak, ale nie możemy tak szczegółowo jak to jest np. w naszej podstawie programowej no wyznaczać tego planu działania tam pisze też o takim myśleniu o rozwoju w ogóle dziecka, który wiąże się z takimi koncepcjami psychologicznymi, które mówią o pewnych stadiach rozwoju my do tych stadiów rozwoju sobie też wypracowaliśmy pewien zestaw kategorii umiejętności, których szukamy u dzieci tak jak mam coś pasuje to wysoka jak nam coś nie pasuje no to już jest poza normą my tak naprawdę nie monitorujemy obserwujemy tego rozwoju autentycznie dziecka tylko próbujemy dopasować do pewnych ram, które sobie z góry opracowaliśmy wyznaczyliśmy mu się nie wydają się, że tuszę musi dosyć znacząco zmieni to, o czym pan mówił no to jest przykład tego jak opracowaliśmy sobie pewien typ źródeł wiedzy takich podręcznikowych certyfikowanych właśnie, które tak naprawdę usypiają usypiają tak nie czynią tej edukacji atrakcyjną pasjonującą to po to, żeby to miało sens, żeby dzieci dzieciaki rzeczywiście miały motywację do uczenia się to musi budzić jakieś emocje budzić jakieś zainteresowanie stawać się czymś co także będzie pokazywało, że warto się tego nauczyć ja mam jakąś potrzebę to wytwarzanie myślę w ogóle tych potrzeb edukacyjnych umiejętność selekcjonowania przez uczniów tego co rzeczywiście jakoś wiąże się z moją motywacją też jest bardzo ważne wrócimy pani profesor do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje już za kilka minut o godzinie dziesiątej 40 państwa moim gościem pani prof. Małgorzata Żytko z wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego wracamy po informacjach które państwa mają gości jest pani prof. Małgorzata Żytko wydział pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego znają się kwartalniku czas kultury temat szkoła kultura szkoły zmiany edukacja temat bliski każdemu, bo albo jesteśmy w tym systemie, bo byliśmy w tym systemie albo pewnie mamy kogoś bliskiego w tym systemie albo po prostu jak to Polacy lubią mieć zdanie każdy temat więc, więc idealnie napisała do nas pani Małgorzata, któremu zauważa takie fale, które tutaj rozumieć to dotyczy edukacji wyższej średniej wyższej fale, które pojawiały rozumie zmyślą o przyszłości najpierw wykształciliśmy humanistów potem marketingowców potem menedżerów z 18 zabicia edukacji narodowej być może teraz moment nie jest na jakiś konkretny zawód czy kierunek tylko bardziej na umiejętność rozwiązywania problemów, bo zmiany technologiczne zmiany środowiskowe zmieniająca się gospodarka sprawia, że pan kluczowe będzie to jak odnaleźć się szybko, czyli jak szybko rozwiązywać problemy jak analizować trendy jak realizować prognozy jak jak reagować na to właśnie, czyli wersja tego, o czym pani mówiła, czyli umiejętności raczej niż jakaś konkretna wiedza, którą możemy zdać za pomocą odpowiedzi czy też, którą możemy się wykazać za pomocą odpowiedzi na wcześniej znane pytania tak ta refleksja nawiązuje też do takiego podziału, który sformułował taki holenderski filozof badacz też problematyki edukacyjnej Gerd jest ta mianowicie mówiąc o funkcjach szkoły wymienia 3 to znaczy funkcja kompetencyjna funkcja socjalizacyjnej i to trzecia funkcja upodmiotowienie się, że to jest ciekawe podsumowanie także tej refleksji, której mówiła słuchaczka to funkcja kompetencyjna socjalizacyjnej to są 2 tak naprawdę ze sobą ściśle powiązane to właśnie takie przygotowanie osób, które będą reprodukowany to co zostało już wytworzone tak, czyli dobrego pracownika, a także dobrego członka określonej społeczności, która funkcjonuje wg zastanych reguł, których nie zmieniamy chcemy to reprodukować chcemy to ud u wzmocnić tak, ale funkcjonujemy w świecie, który bardzo dynamiczny sposób się zmienia takie myślenie nie wystarczy stąd ta trzecia funkcja, która odbiega od tych 2 pozostałych mianowicie właśnie upodmiotowienia te 2 funkcje wcześniejsze dają m.in. właśnie poprzez tę standaryzację takie poczucie bezpieczeństwa my jesteśmy sytuacji, które przewidywalną jesteśmy w stanie całą tą edukację sobie dokładnie zaplanować, a potem te efekty sprawdzić, a tak jest to wszystko ustawione natomiast w momencie, kiedy mówimy o upodmiotowienie tej trzeciej funkcji i myślę, że to właśnie m.in. wpisuje się taka umiejętność reagowania w różnych sytuacji właśnie rozwiązywania problemów bycia w sytuacji, która nieprzewidywalna tak takiego nastawienia na przyszłość, czyli pewnej umiejętności uczenia się i integrowania informacji tworzenia z niego z nich pewnej puli wieży, która i umiejętności, które pozwolą nam zareagować w sytuacjach które, których nie da się z góry przewidzieć myślę, że to jest 2 przyszłość, a jednocześnie nie maleje rola zadania myślę nauczyciela one się w sposób znaczący zmieniają często mówimy obecnie o tym, mówią także od tej relacji online to zdalnej edukacji, że to po nie o to chodzi tu chodzi o pewną relację także poprzez w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy edukacja, tym bardziej warunkuje podkreśla ten swój cel, jakim jest nawiązywanie relacji i ta relacja powinna pomagać takim budowaniu swojego rozwoju i takiego bycia no właśnie świadomym obywatelem członkiem tej zmieniającej się rzeczywistości poprzez krytyczne myślenie poprzez rozwiązywanie problemów poprzez świadomość tego, że podlegamy różnego typu manipulacją tak, że musimy być wrażliwi na to, żeby naszych praw naszych przywilejów czy tego co dla nas jest ważne w jaki sposób bronić tu rola nauczyciela, który zadaje prowokujące pytania, który także pomaga w takim budowaniu pewnego systemu wartości właśnie tych potrzeb, które będą istotne ważne, ale to jest sytuacja, która nie daje zdaniem jest takiego poczucia właśnie pewności tego nie da się zadekretować pewnym szczegółowo opracowanym pisze efektów kształcenia tak sądzę to jest jakiś punkt wyjścia do refleksji, jaka powinna być ta edukacja na pewno nastawiona na przyszłość ana ani na przeszłość tutaj się przypomina ta książka prof. Baumana o retro utopii retro topi, czyli chyba trochę ostatnimi czasy byliśmy nastawieni na tę przeszłość ani na przyszłość i jest czas na to, żeby poddać to wszystko refleksji także w kontekście tych doświadczeń mamy ze zdalną edukację wobec taki, by pani profesor pisze w tym tekście o tym, że, kiedy dotychczas w ostatnim czasie mówiliśmy o reformie inni reforma edukacji to właściwie mówiliśmy o tym czy to ma być model ośmioletni 43+5 tak albo czy bardziej takie lektury bardziej inne lektury kogo wyrzucono ze spisu lektur to się pojawił no ale to prawdziwe reformy edukacji zmierzenie na to ma polegać to będzie siedziało w czasie w czasie 810 lat tak tylko trochę chodzi o o to co jest pod pod tą ręką tak to znaczy to jest zmiana postaw to zmiana nastawień to zmiana w ogóle myślenia o tym, jaką funkcje, jakie cele edukacja ma spełniać po to, żebyśmy dokonali tutaj pewnej refleksji pewnej reformy nie może ta zmiana polegać na zweryfikowaniu rekonstrukcji struktury tutaj przypomina chociażby Majkel Hula tego kanadyjskiego badacza reforma edukacyjny, który w sposób wyraźny podkreślał m.in. kilka istotnych elementów, które jakoś tak wyraźnie ujawniają się teraz np. wprowadzenie nowej technologii bez przemyślenia zmiany metod nastawień postaw jest pozorną nowoczesnością tak pozorną reformą pozorną zmianą co z tego, że prowadzimy edukację online jak my do tej edukacji online owej czy też zdalnej edukacji wstawiamy starą strukturę tak stary sposób myślenia, czyli wstawiamy książkę stawiamy podręcznik wykazały się karze się dzieciakom z tego podręcznika uczyć przez ileś godzin i to to nie jest zmiana to nie jest reforma nie my musimy podjąć dyskusję społeczną, która pozwoli nam w ogóle przewartościować to, jakie powinny być te cele edukacyjne my nie bardzo niepokoi smucić, że od wielu wielu lat proszę zwrócić uwagę to się także obecnie powtarza co jest głównym celem nauczyciela w jaki sposób się w stosunku do niego Skuły oczekiwania formuje realizacja podstawy programowej ta ja powtarzam to to nie jest tylko od tego czasu to jest już wcześniejszy problem mankament na cele nie jest realizacja podstawy programowej podstawa może być jakimś środkiem do celu to też nie tak sformułowane jak jak nasza podstawa programowa celem nauczyciela jest wspieranie rozwoju ucznia zindywidualizowanie dostosowywanie do tego potencjału, który najpierw musimy rozpoznać ta natomiast my też fety szykujemy podstawę programową to się staje podstawowym czynnikiem rozliczania efektywności pracy nauczyciela nawet teraz w momencie, kiedy mamy do czynienia z tą specyficzną sytuacją nauczyciele też są ciągle zmuszani do jakiej formy sprawozdania tak na ile realizują podstawę programową to w takiej ani inny sposób oceniania uczniów w trakcie tego procesu, więc jest, zupełnie jakby utrata poczucia tego co jest ważne i jak dalece możemy stracić tę szansę, która stoi przed nami, która myślę to głównie od tej refleksji dotyczącej kierunków zmiany edukacji, która powinna być podejmowana właśnie w szerokim gronie osób, które bezpośrednio w tym uczestniczą, które bezpośrednio są to zaangażowanej w podnoszeniu w ogóle świadomości społecznej tak, że nie celem jest przygotowanie tylko wyłącznie dzieciaków do egzaminu, bo taką świadomość mają rodzice, bo to przez wiele lat zostało tak wypracowany taki mamy system ta tylko wspieranie rozwoju osobowego ucznia, który ma być nie tylko dobrym re produkt torem treści, które interpretacji, które przekazuje mu szkoła, ale ma być samodzielnym uczestnikiem świadomym i ta świadomość tego życia społecznego i stawiania wyzwań tej czy w przyszłości jest absolutnie kluczowa i do tego musimy się przygotować nowy zupełnie inny sposób krytycznie muszą być autonomiczne nauczyciele i to jest 1 z postulatów, który tutaj powinien być też jasno ołówek no dobrze szkoła potrzebuje utoną no dobrze autonomii nie mam do tak, ale to, że muszą być to co to znaczy to znaczy, że oni to mają tylko muszą dostać polecenie, że już można trzeba ich od nowa wyszkolić czy nie myślę, że to jest no przez polecenie zrobienia czegoś myślę, że też efektu się nie osiągnie, bo takie rzucanie pewnych pakietów, a teraz mamy działać nowocześnie teraz mamy uczyć teraz ma być niezależnie teraz mamy być niezależnych to to nic nie da prawa to jest nie da się tak do tego zmusić to jest wytworzenie pewnej przestrzeni i pewnego także do kształcenia przygotowane stosowne w ogóle zagadnienia, którym można, by dyskutować kształcić, jakie są wyzwania w ogóle przekształceniem nauczycieli współcześnie, ale przygotować do bycia przestrzeni i stworzyć warunków warunki do tego, żeby no właśnie tę potrzebę pewnego niezależnego działania wytworzyć, żeby stworzyć warunki do no właśnie takiej różnorodności kulturowej szkół to, o czym piszemy w tym numerze kultura szkoły może być bardzo różnorodna to jest pewien kapitał trzeba na to otworzyć tę przestrzeń dać ludziom pewne narzędzia do tego, żeby oni w ten sposób działali natomiast nie narzucić niewątpliwie nie od tego, jeżeli nie będziemy mieć do tego przekonania, jeżeli nie będziemy nauczyciel nie będzie miał świadomość, że warto to robić to niczego nie wejdzie natomiast ja mam też taką pozytywną refleksję, która wiąże się z tym co ostatnio się także w naszej edukacji działo przez kilka ostatnich kilkanaście lat, że tworzą się takie grupy osób grupy nauczycieli grupy wsparcia, które próbują zmiany do robić, bo dolni AK w swojej szkole w swoim środowisku właśnie bez tego nakazu zewnętrznego albo wręcz wbrew temu nakazowi zewnętrznemu ja w tym tekście podaje kilka przykładów takich nauczycieli, którzy w swoim środowisku w małej grupie wprowadzają pokazują, że można, że można zrobić coś co będzie pewnym takim sygnałem czy oznaką tego, że właśnie zmieniamy stwarzamy bardziej demokratyczne relacje w szkole łamiemy tę hierarchię łamiemy też tradycyjny model takiego transmitowania wiedzy tak i formuje się to upowszechniać poprzez praktyczne przykłady i myślę, że to jest jakiś czynnik, który może tutaj od dołu taką zmianę wywoływać tylko najtrudniejsze czy najgorsze w tym wszystkim jest to, że często ci nauczyciele ci pasjonaci tej grupy nauczycieli, które integrują muszą walczyć ze strukturą i taką skorupą, że tak powiem schematu zewnętrznego, żeby właśnie coś niezależnego zrobić no dobrze bardzo dziękuję pani profesor cieszy się, że tak dużo bardzo pozytywnej energii pani głosie, ale wynika trochę z tego, że jesteśmy w w środku jakiegoś ciemnego lasu i do tego bez kompasu latarki, a do dokoła wilki wyją ich pytanie teraz, jakbyśmy wstawiali się co się wydarzy dalej to prawda, ale nadzieja jak wiadomo jest matką wynalazków dziękuję bardzo, pani prof. Małgorzata Żytko z wydziału pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego była państwa i moim gościem informację o godzinie jedenastej już za kilka minut po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA