REKLAMA

NSA: urzędy muszą nadać synowi dwóch kobiet PESEL. A urzędy na to...

Analizy
Data emisji:
2020-04-15 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie wizę rozpływają pytania do pani Aleksandry Dulkiewicz prezydent Gdańska jest jeszcze czas proszę pisać analizy małpa to kropkę sam pani prezydent będzie z nami po osiemnastej 40 będziemy rozmawiać o tym jak miasto się zbroi jak i jakie ma sposoby na ograniczenie epidemii ale zanim Aleksandra Dulkiewicz naszej antenie czas przypomnę analizy małpa to krótka FM można pisać to z nami zupełnie inny gość pani Karolina gier dal Rozwiń » adwokatka prawniczka kampanii przeciw Homofobii łączymy się przez Skype, a dzień dobry dzień dobre w grudniu mówiła pani tak mamy nadzieję, że od jutra każdy urząd będzie respektował uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego to było wtedy, gdy NSA wskazał ścieżkę prawną dla dzieci wychowywanych przez pary jednopłciowe i chciałabym, żebyśmy dzisiaj prześledził jak i jaką drogę przeszła pewna rodzina dzięki tej uchwale NSA dzięki wskazówkom światłych sędziów aktorom tą rodziną od strony prawnej opiekowała się między pań m.in. pani mecenas ale zanim bowiem ONSA i tych zawiłościach prawnych to przypomnijmy, o jaką sytuację rodzinną chodzi chodzi tutaj o małego Wiktora, który urodził się w październiku 2015 roku w wielkiej Brytanii, które to Wiktor ma 2 mamy obiekt mamy mają obywatelstwo polskie i w związku z powyższym Wiktor jest również obywatelem polskim, a i to nie jest w ogóle kwestionowane ma w tym w żadnym z postępowań natomiast Wiktor od raczej mamy Wiktora od marca 2016 roku starają się o to, aby uzyskać dla niego numer PESEL dowód osobisty i paszport niestety od 2016 roku od marca to się nie udaje to myśmy tej historii mówili w różnych kontekstach, więc teraz tylko szybki test na tak lub nie czy złożyły mamy wniosek do polskiego urzędu stanu cywilnego mamy złożyły w tej chwili po uchwale nie wcześniejszy, zanim Tarn tam w ogóle przyszli została prze cała droga, zwłaszcza jeśli go odtworzyć, czyli próbowały urzędzie stanu cywilnego mamy próbowały w urzędzie stanu cywilnego w Piasecznie tak tam się nie udało, a skarga do wojewody była wioska piwna i coś wzrasta był no oczywiście odwołanie nie zostało uwzględnione, a porzucą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tak jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i co uznał sąd zgodził się zarówno z urzędem stanu cywilna z wojewodą, że nie można tutaj, a wydać ten dokument ma zostać następcą aktu urodzenia tak i ostatnia jeśli dobrze pamiętam instytucja to było właśnie NSA czy naczelny sąd administracyjnego z Administracyjny, do którego poszła skarga na czy po prostu apelacja wobec tego co ustalił WSA i 3 dochodzimy do grudnia i do uchwały 7 sędziów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym co osiągnęłyśmy nie skład 3 sędziów, który rozpatrywał skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że zamówi apelacji, ale pewnie mój błąd kasacja oczywiście uznał, że występują bardzo poważne wątpliwości rozbieżności czy można w ogóle dokonywać transkrypcji aktów urodzenia zagranicznych, czyli takiego wpisania do polskich ksiąg aktów urodzeń aktów, które zostały sporządzone za granicą, jeżeli w tym akcie widnieją jako rodzice osoby tej samej płci i zadał pytanie składowi powiększonemu tak jest i grudniu poprzedniego roku 7 sędziów wydał uchwałę, w której stwierdził, że nie jest możliwa czy niemożna dokonywać transkrypcji aktów urodzenia dat jeżeli, ponieważ byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej polskiej, gdyby wpisać tam 2 mamy, bo tego domagały się mamy Wiktora tak ponieważ, ponieważ zdaniem są Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce to podstawowe zasady wyznaczają torze można mieć tylko rodziców różnej płci i sytuacji, które wpisali bez ma taki akt urodzenia z rodzicami róż tej samej płci do polskich szok to zagrożona byłaby spójna z polskiego systemu prawa, ale syn Wiktor zbroje pięciolatek proszę no dobrze i ale ale, ale mówiła pani cytowany przez chwilę mamy nadzieję, że od jutra każdy urząd będzie respektował uchwałę NSA i raczej jako pełnomocniczka rodziny Wiktora nie miała pani nadziei na to, że po prostu urzędy będą gremialnie odmawiać wydawania dokumentów dzieciom wydawania im numerów PESEL to co miała pani namyśli miała myśli to, że Naczelny Sąd Administracyjny powiedział nam nie jest możliwa transkrypcja trzeba się cofnąć troszeczkę powiedzieć pod uwagę transkrypcja była skryta była do tego mamy taki taki przepis, które mówi o tym, że transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli Polski obywatel ubiega się numer PESEL bądź nadanie mu dokument o wydanie dokumentu tożsamości więc, żeby Victor mógł uzyskać dokument tożsamości paszport dowód osobisty bądź, aby móc nadać numer PESEL musiał dysponować polskim aktem urodzenia, czyli dokonać takiej transkrypcji Naczelny Sąd Administracyjny powiedział taka transkrypcja nie jest możliwa w przypadku 2 ma w przypadku 2 mam tak, ale nie jest nie możemy zanegować tego, że Wiktor jest polskim obywatelem na Polski obywatel ma prawo do paszportu ma prawo do dowodu osobistego na w związku z tym musimy rozwiązać inaczej i w tym momencie Naczelny Sąd Administracyjny powiedział to obligatoryjna transkrypcji to wcale nie oznacza, że trzeba dokonywać, a to oznacza, że to jest wyższe standardy dowodowe w UE i urzędnicy kiedy, rozpatrując taki wniosek o paszport dowód osobisty powinni żądać takiego polskiego aktu urodzenia ze względu na wyższy standard dowodowy natomiast w sytuacji, której wiedzą, że nie jest możliwe to no cóż nie powinni się domagać go i powinni działać w najlepszym interesie dziecka, czyli innymi słowy papieru na torze Victor jest obywatelem polskim, bo jest to potwierdzone w jego akcie urodzenia ze względu na wpisane tam matki obywatelki Polski nie ma, ale urzędy mają przestać przejmować tym obowiązkowym papierem i po prostu całą życzliwością podejść do potrzeb małego obywatela tak tak radził NSA tak Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, że jeżeli nie można dokonać transkrypcji, ale nie zmienia to faktu, że zagraniczne akt urodzenia nawet bez transkrypcji jest wyłącznym dowodem zdarzeń w nim stwierdzonych w związku z powyższym urzędnicy powinni zapomnieć o tym, przepisy, które mówi obligatoryjności transkrypcji i rozpatrywać wnioski na podstawie tego zagranicznego aktu urodzenia, który miał być tłumaczone przysięgi to zaraz powiem zaraz powiemy jak urzędy potraktowały, bo od grudnia minęło parę miesięcy i rozumiem, że mamy ich pełnomocniczki nie spoczęły na laurach i zaczęły testować rady sędziów NSA z mojego tonu głosu mogą państwo już spodziewać, gdzie spotkały się sędziowskie teorie z jak jak jaki był wynik spotkania sędziowski teorii z rzeczywistością, ale jeszcze nie podtrzymamy chwilę słuchaczy z ławki w napięciu i powie proszę powiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, dlaczego co to znaczy, że sąd uznaje, że wpisanie 2 matek do tras trans kierowanego aktu urodzenia naruszałoby porządek publiczny znaczy co ta formuła właściwie co miałaby właściwie robić, jaka byłaby krzywda dla polskiego systemu prawa bardzo trudno jest to wytłumaczyć, ponieważ się po prostu nie zgadzam z Naczelnym Sądem Administracyjnym w tym zakresie ale, konstruując ten sposób myślenia to możemy znaleźć takie tropy w uzasadnieniu jak właśnie np. hasła o tym, że groziłoby to spójności polskiego systemu prawa, ale co to znaczy, bo w USA też o tym, mówił to zresztą chyba nie tylko w tej sprawie jest na czym polega zagrożenie, że co, by się stało wtedy na polskie prawo Polski system Polska konstytucja po prostu wszystko w Polsce opiera się na tym, że można mieć łącznie mamy taty na nieprawdę polskiej konstytucji nie ma o tym, mowy ja się zgadzam z panią redaktor, aczkolwiek musi też tutaj stan poproszona o zrelacjonowanie stanowiska, ale rozumianych no jeśli cienia aha czyli, czyli jeśli źródłem sędziowie znaleźli w konstytucji rodziców dwojga płci nie może ich tam nie ma jest mowa o rodzicielstwie, które pod ochroną państwa macierzyństwa, które pod ochroną państwa nie ma mowy o tym, że mama tata są pod ochroną państwa tylko wyłącznie oni no ale za to wg Naczelnego Sądu Administracyjnego mamy inne instytucje takie jak kodeks rodzinny i opiekuńczy, który mówi o macierzyństwie i ojcostwie i nieraz nie rozpoznaje takiej instytucji jak rodzice jednopłciowe ani nie przyznaje związkom partnerskim praw rodzicielskich i z tego powodu, ponieważ to jest tak bardzo fundamentalna Naczelny Sąd Administracyjny, że ta zasada uznaje, że to jest podstawowa zasada, jakiej opiera się nasz porządek prawny, mimo że stoją przed nim 2 kobiety i ich syn, które mają nas zagraniczny akt urodzenia, a mimo to wciąż ani sąd ani rozum ustawodawca nie rozpoznaje tę rodzinę oraz zamyka na nią oczy zaraz powiem o tym czy oczy i uszy zamknęły urzędy, które miały podążyć tą ścieżką wskazaną przez NSA z naszym gościem Karoliny giełda adwokatka prawniczka kampanie przeciw Homofobii jest naszym gościem zaraz po informacjach druga część audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie z nami cały czas pani mecenas Karolina kier dal z kampanii przeciw Homofobii i wspólnie przyglądamy się ciąg członkowi dalszemu historii małego Wiktora, który zdążą mieć piąte urodziny, a wciąż nie ma polskiego PESEL-u i dokumentów jego mamy są Polkami, a państwo polskie uznaje go za obywatela, ale dokumentów nie chce mu wydać dlaczego, bo homofobiczne brzmiały prosta odpowiedź nie byłoby potrzeby robienia tej audycji, ale bardziej skomplikowana odpowiedź dzięki obecności pani mecenas jest właśnie przez nas omawiana dotarłyśmy do punktu bardzo ciekawego w grudniu NSA z powiększonym składzie orzeka, że oto nie można trans krępować zagranicznego aktu urodzenia Wiktora, bo widnieją tam 2 mamy tego po system polskiego prawa nie wytrzyma po prostu pęknięć roztrząsanie, ale NSA sugeruje bez transkrypcji Wiktor ma i tak prawo do PSL-u i do dokumentów po prostu urzędy mają posiłkować się jego zagranicznym aktem urodzenia rozumiem, że obydwie mamy i po pełnomocniczki jej rodziny postanowiły tą ścieżką podążyć, jaki był ciąg dalszy ciąg dalszy mamy taki, że zostały złożone 3 wnioski pierwszy wniosek został złożony w konsulacie oglądania o wydanie paszportu drugi wniosek został złożony w Polsce w Warszawie, ale o nadanie Wiktora numeru PESEL oraz tak samo w Warszawie o wydanie mu dowodu osobistego teraz w każdym z tych postępowań dzieją się różne rzeczy, ale w każdym znajdują się bardzo rzeczy ciekawe, że znacznie od konsulatu, zwłaszcza że rozmawiam z panem ambasadorem jakoś chyba około października, kiedy mówiłam o tym, problemie, choć rząd nie ma pojęcia nie miał pojęcia są takie kłopoty on pomoże w sensie rzeczywiście wdroży, jakie już procedura i od tego czasu no coś na u podczas pierwszej wizyty w ogóle nie chciano przyjąć wniosku, które mamy chciały złożyć podczas drugiej wizyty, kiedy już mamy zostały wyposażone przez komplet dokumentów w tym m.in. przez pismo, które przygotowała moja wspaniała droga pełnomocniczka adwokatka Anna Mazurczak podczas drugiej wizyty już pismo przyjęta, ale poinformowano, że prawdopodobnie w ogóle będą przeszkody techniczne tak, żeby wprowadzić wniosek do systemu, bo tam owocową to ta kobieta tak strasznie nam przeszkadzać przeszkoda jednak nie ma numeru PESEL, bo nie ma numer PESEL datę numer własną Wiktor miała numer PESEL to 30 § 22 baza w ja chciałbym powiedzieć, jaką ścieżkę zaproponował NSA NSA zaproponował ścieżkę proszę złożyć wniosek o paszport z dołączy do niego brytyjski akt urodzenia czy konsolą z urzędów wystąp o nadanie Wiktora numeru PESEL i jest na to powiedzmy jakaś tam podstawa prawna, a następnie wydaje mu paszport na podstawie tego zagranicznego aktu urodzenia wraz z nowym weselem tak próbą polega na tym, że w marcu dostały mamy wezwanie do przedłożenia polskiego aktu urodzenia jest dokonanie transkrypcji no nie nie nie wie, że czy słyszą to sędziowie NSA i co mają dostawcą usprawiedliwienie wprawdzie już wiemy pani sędzia mówiła Małgorzata Masternak-Kubiak jesteśmy tylko sędziami, którzy kontrola regulują działalność organów administracji publicznej sąd nie tworzy prawa i ta sprawa jest tak doniosła, że wymaga ingerencji ustawodawcy no dobrze, czyli zatoczył pełne koło bez PESEL-u nie da się, lecz paszportu PSL się do, a konsul wyda paszport jeśli będzie transkrypcja transkrypcją być nie może, bo sąd absolutnej odmówił no to może w Warszawie poszło lepiej niestety w Warszawie nie poszło lepiej może zacznę od spraw o PESEL, więc urzędnicy powinni wiedzieć co mają zrobić z tym wnioskiem mam zostały dostaliśmy informację, że poszło pismo ministerstwa cyfryzacji, ponieważ urząd ma niedające się usunąć wątpliwości co do podstawy prawnej nadania numeru PESEL, ale przecież mają tę uchwałę NSA wprost przed swoimi oczami najwyraźniej urząd miał z tym problem ministerstwo cyfryzacji ministerstwa cyfryzacji HBO odpowiada za PESEL tak, bo sprawuje nadzór może się do niego zwrócić, jeżeli masz takie wątpliwości ministerstwo cyfryzacji odpisało, że no takich wątpliwości misji, a raczej nie powinno wskazało na podstawę prawną co ciekawe jednak wskazało na taką podstawę prawną, która wymaga, aby w rubryce dotyczącej ojca wpisać brak danych, dlatego że nie mamy wiedzy o ojcu nie możemy wpisać 2 matek, bo w formularzu jest ojciec matka, więc nie możemy tak pisać to czwarty za brak danych w rubryce ojca do rubryki dotyczącej matki pisać tylko matkę biologiczną na co dosłownie w ubiegłym tygodniu otrzymały ósme zapytanie urzędu, który urząd nas pyta czy obstają państwo przy tym, żeby wpisać jako o miejsce ojca drugą matkę czy też mamy zrobić zgodnie z sugestią ministerstwa wpisać brak dach no ale dlaczego mówi pani o tym, tak sceptyczny głosem uważa, że urząd powinien postąpić inaczej no uważam, że urząd po pierwsze, powinien sam rozstrzygnąć, a nie wzywać nasze klientki do tego, aby w tym momencie one podjęły za urządzenie jako podstawę prawną ma wycofa, zwłaszcza że zwraca uwagę, że w tej rejestrze PESEL, który pod, którego zostanie wydane jakiś później, dokąd dokument tożsamości przykładowo tam nie ma i ojca imię matki tylko imiona rodziców, więc to nie jest tak naprawdę problem, że potem Victor będzie miał dowód osobisty z imiona rodziców mama 1 mama druga w tym momencie natomiast urząd całkowicie umywa ręce i ja to odbierał powiedziałabym jako szantaż, bo jeśli będziemy, bo mam takie przeczucie i obawiam się, że jeżeli będziemy obstawać przy tym, aby druga mama została wpisana w rubryce ojciec na to ten wniosek nie będzie uwzględniony na temat tego, że NSA wskazał, że urzędy mają te wydawać te wesele i inne dokumenty czy to właśnie paszport dowód osobisty nie gmin, ignorując akt urodzenia ten brak transkrypcji po prostu urząd daje nam furtkę pozwala nam zdecydować, że możemy wpisać brak danych miejsca i to od marca można było cała ścieżka byłaby niepotrzebna, gdy byłaby potrzebna tak czy tak, dlatego że w akcie urodzenia brytyjskim jest stąd 2 mamy, więc tak czy siak musimy przejść przez to wszystko jasne to nie zmienia faktu, że nasz uważamy, że urząd sam powinien podjąć decyzje, a powinien rozpatrzyć zgodnie z naszym wnioskiem nie przerzucać nasze klientki decyzję w tej sprawie jasne czy odpowiedzialność no pewnie, bo rozumiem, że potem trudno zaskarżyć własną decyzję jeśli się ją podejmie zamiast urzędu myślę, że byłoby bardzo trudna, jeżeli napisałyśmy, że zmieniamy wniosek i prosimy o wpisanie brak danych trudno byłoby znaleźć dla nas podstawę do zaskarżenia, a co dowodem osobistym to osób gotowych PSL wciąż go rozumnie macie akt Radom zemsty dowodu osobistego też mama tutaj też urząd uznał, że sam, że nie wie co zrobić i skierował do wojewodę jak też organu nadzorczego pismo, gdzie proszona o wskazaniu prawidłowych ocen procedur, które pozwolą na załatwienie sprawy jest odpowiedź, bo wniosek ma zamiar zawiera imię ojca, a w dowodzie ujawnia imiona rodziców itd. ale znowu to samo, czyli formularzy mamy imię ojca matki, a tutaj mamy 2 matki tutaj też znało bardzo długo zastanawiałyśmy się razem z mecenas Anna Mazurczak jak postąpić, ale wojewoda pisał co należy wojewoda odpisał nie wiem co odpisał natomiast 30marca została wydana decyzja odmowna, czyli odmówiono wydania, ale dowodu osobistego każdy powód tak, ponieważ nie ma możliwości, aby w rejestrze PESEL oraz dowodzie jako rodzice figurowały 2 kobiety może powiemy powiem powiem, dlaczego jest to straszna dlatego, że to traktuje jako umycie rąk przez urząd, bo znaczy, bo Naczelny Sąd Administracyjny pouczył nas jeszcze w uzasadnieniu tej słynnej uchwale 7 kolej, że te wszystkie wartości, które pod podnosimy i prawa, na które powołujemy płynące z konwencją praw dziecka Europejskiej konwencji prawa człowieka sprawa unijnego mówiące o prawach dziecka o dobru dziecka o prawie do prywatności poszanowania dla życia rodzinnego itd. itd. to wszystko nie ma w ogóle żadnego znaczenia w sprawie transkrypcja, że te kwestie powinny być badane w postępowaniach o wydanie tych dokumentów tożsamości i to tam my jako pełnomocniczki czy też mamy jako wnioskodawczynię powinny podnosić to, że brak dowodu osobistego czy brak paszportu narusza prawa ich dziecka no i umywanie rąk to rozumiem jest rozrywka, którą bawią się nie tylko urzędnicy, ale i również sędziowie tak to taksówek teraz urząd po prostu pisze nam wprost w uzasadnieniu swojej odmowę, że teraz otwiera nam się droga do sądowej kontroli decyzji, o czym napisał nam orzeczenie Naczelny Sąd Administracyjny o niezgodne macie ponownie udać się do WSA, a potem do NSA w tej chwili będziemy się odwoływać jeszcze czy umie nam odwołanie natomiast później będziemy musiał, który prawdopodobnie zostanie rozpatrzone również negatywnie później czeka nas znowu ścieżka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pewnie też do Naczelnego Sądu Administracyjnego a kto wie czy nie do kolejnej uchwałę o ma nadzieję, że ład będzie ten sam zwykle Vanessa są takie grupy specjalizujące się, więc być może po prostu panie sędzie panowie sędziowie spotkają się ponownie w tym samym zgromadzeniu będą mogli ponownie przyjrzeć się temu co wcześniej sami orzekli przypominam, że ostatnia Czeszka zajęła 4 lata prawie, więc przed nami prawdopodobnie kolejne 4 jak chciały wiedzieć, że to, że sądy teraz stoją i nic tak oczywiście bardzo chcę powiedzieć ktoś mógłby kręcić naprawdę dobry film prawniczy nad na podstawie historii, ale raczej to będzie jednak serial to raczej nie miniserial ale, ale jeszcze jest ratunek ratunek, ponieważ Rzecznik Praw Dziecka obiecywał, kiedy ta sprawa po raz kolejny wpłynęła do mediów po raz kolejny omawialiśmy przygody Wiktora jego matek to Rzecznik Praw Dziecka obiecał, że on też wesprzeć całych sił dzieci dziecko dziecko, żeby absolutnie miało dostęp do swoich dokumentów do numeru PESEL do zatem tej części ochrony gwarantowanej przez państwo jak się sprawie pan rzecznik informacji, które mamy wynika, że rzecznik faktycznie weszła do konsulatu pismo oficjalne, które wyjaśnią, jakie stanowisko rzecznika i nawet zaproponował co powinien jak pan być konkretne kroki konsulatu rozpatrującego wniosek o wydanie paszportu i to były takie kroki, jakie jeszcze też próbowały podjąć to były dokładnie takie same kroki, które również opierały się o uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale pismo to było wysłane w styczniu, a wiemy co się wydarzyło w marcu dostaliśmy wezwanie zostało wezwane do przedstawienia polskiego aktu urodzenia czy nie będą niezwłocznie nie Rzecznik Praw Dziecka też został zignorowany tak jest a, a Rzecznik Praw Dziecka nie interweniował w urzędach tutaj w Warszawie umysł świata miałyśmy przyznaje o od tych postępowaniach reszta, ale nie trzeba, bo pan rzecznik często sam z urzędu występuje to sprawa głośna medialnie, więc może już podejmować kroki sam siebie tak bardzo głośno obiecywał, że pomoże to skandal, żeby dziecko pozostawało bez dokumentów atak na tak powiem ja nie mogę się wypowiedzi rzecznika natomiast mogę wypowiadać się w ten sposób, że miałam ogromną nadzieję i miałyśmy wszystkie zarówno mamy jak i ja jak i moja koleżanka adwokat Anna Mazurczak, że są, że urzędy w Warszawie naprawdę przejmą się tą uchwałą NSA zastosują się do niej niestety to się nie wydarzyło i czeka nas po prostu długa batalia co nie zmienia faktu, że wciąż szukamy urzędów w Polsce, który będzie miał będzie po prostu chciał zastosować się do uchwały NSA postąpić zgodnie ze wskazówkami Naczelnego Sądu Administracyjnego nie czekając na to aż przejdzie kolejną ścieżkę, której zapadnie wyraźna uchwała, której powiedzą tak można wydawać te dowody tożsamości to i paszporty nadawać numery PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia pani się zawahała mam wrażenie, że pierwsze pierwotnie chciał pani powiedzieć czekamy na urząd będzie miał odwagę, bo w Polsce, żeby przestrzegać prawa i praw dzieci to trzeba mieć odwagę, a jak się nie ma to się po prostu zrzuca sprawę na innych sądu zeznaje z urzędu na sąd sądu na urząd z urzędu na konsulat i autorzy Wiktor w tym czasie nie ma ani PESEL-u ani dowodu osobistego ani paszportu, a zatem nie ma szeregu praw, które przysługują polskiemu obywatelowi to żadnej z tych osób pełniących wysokie stanowiska najwyraźniej nie obchodzi najważniejsze, żeby nie być tym, kto wprowadzi do porządku prawnego w Polsce takie zjawisko jak 2 mamy 1 małego chłopca etatem kończymy Karina Kierdal adwokatka prawniczka kampanii przeciw Homofobii dziękuję za całą skomplikowaną relację okazuje się, że kolejny odcinek przed nami na pewno w analizach teraz informacja o nich Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA