REKLAMA

Walczyć z pandemią, chronić dane. Czy prawo chroni naszą prywatność podczas pandemii?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-04-16 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
41:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wcale przez skarb państwa moim gościem jest dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochrony danych dzień dobry witam bardzo serdecznie dzień dobry panie doktorze witam państwa bardzo serdecznie, chociaż muszę powiedzieć, że bardzo bardziej mamy się podoba taki termin angielski, który oczyści ma inne konotacje pewnie po polsku to zabrzmi trochę inaczej, ale często taki właśnie osoba, które zarządzają jakąś dziedziną mówi się Car także, ale warto władca, który Rozwiń » nie ma żadnej konkurencji w swoim państwie to jest ktoś, kto może wydawać widzimy się zamiast aktów prawnych to z pewnością będą one regulacyjne w Europie nawet na poziomie ogólnoeuropejskim takiej funkcji nie stosuje i taki jest w takiej sytuacji nie jest już z pewnością Europejski inspektor ochrony danych, który zajmuje się ochroną danych instytucjach europejskich doradza instytucjom europejskim doradza przy tworzeniu aktów prawnych, ale nie ma prawa wydania nakazu konkretnej instytucji czy konkretnemu podmiotowi 1 z państw członkowskich, aby tak inny sposób miał zachować, chociaż ten termin pojawi się kilka euro artykułach Dei tak, ale jakże różnych osób no tutaj do różnych osób tutaj akurat stosunku do pana do jak mówię mamy tutaj sytuacja dość skomplikowana, jeżeli chodzi o uprawnienia Europejski inspektor ochrony danych zajmuje się ochroną danych w instytucjach europejskich oraz na doradzanie przy tworzeniu prawa Europejskiego natomiast każdy z państw członkowskich jest organ ochrony danych w Polsce jest to prezes urzędu ochrony danych osobowych, który sprawuje nadzór nad tym w jaki sposób przetwarzane są dane chronione jest tym samym prywatność w państwie w konkretnych państw członkowskim i doradza instytucjom czy legislatorów w tymże państwie to, że coś z naszymi danymi dziwnego się zaczęło dziać to miało związek z epidemią wtedy jeszcze pewnie nasi słuchacze zauważyli szczególnie ci, którzy np. podróżowali samolotem bądź pociągiem, bo nagle personel zaczął rozdawać jakiś formularzy z prośbą o bardzo wiele szczegółowych informacji imię nazwisko data urodzenia numer PESEL adres zamieszkania numer telefonu adres mailowy itd. itd. natomiast nie wiadomo było do kogo dane mają trafić nikt nie był podpisany na tych karteczkach nie wiadomo, bo kto w jakim celu je zmieniać mamy wgląd itd. itd. tłumaczono to, że to dla dla naszego bezpieczeństwa, ale już wtedy niektórzy czujni obserwatorzy zauważyli, że taka epidemia dzisiaj pandemia to jest moment, w którym niektóre dziedziny są narażone na zmiany na pytania oczywiście jak bardzo ochrona danych jest przestrzenią, która jest odporna na ograniczenia wynikające z dynamicznie zmieniającej się sytuacji chyba wydanie kilku poziomach, które trzeba było sobie zadać najpierw, zaczynając od takiego poziomu czysto organizacyjnego otworzy związanego z tymi papierami, które otrzymywaliśmy w samolocie otrzymywaliśmy, przekraczając granice innymi środkami lokomocji myślę, że każda instytucja publiczna w takim momencie każda instytucja każdy każda organizacja w takim momencie wyciągała coś co się nazywa biznes kontynuuje plan, czyli plan kontynuowania pracy, który został przygotowany nim powinien przewidywać tego typu rozwiązań jak przyznaje, że te wpłaty na pierwszych rzeczy, którą zrobiłem coś swojej instytucji, którą prowadzę okazało się, że taki biznes kontynuuje plan, który posiadamy w instytucji przewiduje takich zdarzeń wręcz opisany jako okoliczności trzeba trzeba wykonać w wielu przypadkach niestety taki biznes kontynuuje plan nie została odnaleziona albo też nie zawierały tych informacji, które powinna instytucja posiadaczy zaczął się trochę chaotyczne poszukiwania odpowiedzi na pytanie, które trzeba było sobie zadać ja nie byłem zaskoczony tym, że otrzymają taki formularz profesor przylatują do Polski w samolocie ono wydało rzeczywiście rozsądny w tym znaczeniu ktoś próbował się zorientować, gdzie ja się uda mu, gdyby np. okazało się, że na pokładzie tego samolotu była osoba, która była zainfekowana wirusem, a tym samym należałoby mnie poinformować, że mogłem być zagrożone zarażeniem się to to brzmiało rozsądnie problem polegał na tym, że tak został dany, który był ode mnie gromadzone jak ten brak informacji o tym kto przejmował powodował, że tak naprawdę nie wiedziałem co wpisać do tego formularzy obu pytanie o to gdzie zamieszkuje, ale właściwie, gdzie zamieszkuje zamierzchłe dzieje już w Polsce do Polski przyjeżdżają tylko na 2 dni, żeby wygłosić wykład na Uniwersytecie w tym sportem do Brukseli więc, by nie było do końca wiadomo tak naprawdę, kto zbiera dane postoju zbiera do czego mają służyć to już był problem wewnętrzny z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz europejskimi przepisami widać było, że ktoś coś chaotycznie próbował odpowiedzieć na słuszne pytanie, które sobie z sobie zadawał natomiast pańskie pytanie dotyczące tego jak prawo ochrony danych osobowych jak nasza prywatność zachowuje się to jak zachowujemy się sytuacji tego typu zagrożenia jest pytanie oczywiście znacznie szerszym wydaje się, że same przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych było na zdarzenie przygotował tam jest wyraźnie napisane co należy robić sytuacjach wyjątkowego zagrożenia sytuacja, kiedy pojawi się zagrożenie ponad graniczne, by ponadgraniczne dla zdrowia ludzkiego natomiast trzeba wszelkie rozwiązania, które są wprowadzane potraktować jako portu w przejściowe i tu już zaczynały się schody zaczęły się schody w jaki sposób należy wprowadzić na poziomie krajowym czy wprowadzać tylko na poziomie europejskim czy istnieje jakaś koordynacja to było ciekawe pytania z punktu widzenia organizacyjnego, które niekoniecznie dobrze sobie odpowiedzieć odpowiedzieliśmy na temat najważniejszych pytań, które są postawił każdy z nas w momencie, kiedy zaczął się problem pandemii w skali światowej to pytanie czy rzeczywiście zostaliśmy postawieni przed czymś nowym co powinno zrewidować sposób myślenia na podstawowe zasady którymi kieruje Polskę państwo nie Europa jako organizację moim zdaniem nie mamy tutaj poddania krytyce poddania wątpliwością całej konstrukcji praw podstawowych w tym prawo ochrony prywatności była z pewnością mnóstwo pytań drobnych dotyczących to w jaki sposób na co dzień powinniśmy reagować na sytuację, w której ci, którzy zajmują się ochroną zdrowia społecznego powinni więcej wiedzieć o tym co się w państwie dzieje co się z nią ludzie wyczuwam panie doktorze rzeki, kiedy mowa o np. wprowadzeniu aplikacji służących obserwowaniu może tak użyli tego terminu przemieszczania się obywateli to Europejski inspektor ochrony danych raczej by widział rozmowy na poziomie europejskim czy jakimś centralnym niż pozostawienie decyzji co do takiej aplikacji państwom indywidualnych decyzji państwo i tak nie w tym znaczeniu, że zdaje sobie sprawę z tego, że stworzenie aplikacji na poziomie europejskim, która wydałaby na oczekiwania wszystkich w całej Europie byłoby trudne, bo naprawdę inne oczekiwania są w tej chwili miejsca, które zostały kompletnie zdezorganizowane przez epidemie w krajach, które zostały całkowicie właściwe ustawienie zamknięte, a innych krajach, które podeszły do sprawy trochę bardziej spokojnie też ze względu na inną ilość przypadków ze względu na inne podejście kulturowe, więc to jest sprawę z tego, że odpowiedzi mogą być różne natomiast z pewnością to odpowiedź powinny być ze sobą zgrane powinny być ze sobą w 1000, bo ładnie nazywa Inter operacyjne tak w tym znaczeniu, że oni muszą, poruszając się Europie za każdym razem zastanawiać się, po którą aplikacja tak naprawdę mam grać na swój telefon, żeby mieć w miarę jak najbardziej prawidłowe dane jednocześnie samemu przekazywać najbardziej prawidłowe dane tym, którzy zajmują się moją ochronę mojego zdrowia, więc powinna być właśnie współpraca pomiędzy państwami, ale też świadomość, że ta aplikacja, które są wprowadzane w poszczególnych krajach służą bardzo różnym celu te cele można było podzielić na kilka grup dopiero wtedy zastanowić się tak naprawdę, które z nich są celami lokalnymi, które dziś Europejski po takim pierwszym celem, który się pojawić różnego rodzaju aplikacjach, które były dostępne była informacja informacja o tym gdzie można się dowiedzieć o swoim zbadać swój stan zdrowia, gdzie można przeprowadzić test, gdzie można znaleźć leki materiały medyczne środki indywidualnej ochrony czy te słynne maseczki to jakieś środki odkażające to było pierwsze informacje, które były w ten sposób Ross rozpowszechnione, ale toteż, o czym pan mówi, czyli śledzenie możliwych dróg rozpowszechniania się wirusa na podstawie monitorowania jak się populacja przemieszczał śledzenie potwierdzonych czy zagrożonych przypadków nic bardzo zbliżone doń w praktyce śledzenie historii kontaktów osób pomiędzy sobą w końcu kwestię zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących gwarantami też w niektórych krajach m.in. w Polsce są realizowane przy pomocy takich aplikacji za chwilę pojawiają się na pytanie o wprowadzenie ewentualnych tzw. paszportów odporności bardzo zresztą pod podejrzana metoda, żeby robić to przy pomocy różnego rodzaju aplikacji mobilnych i w końcu pojawią nam się usługi ME zdrowia tzw. czyli droga przez urządzenia mobilne, czyli oddaniu naszego stanu zdrowia ewentualnego przekazywania informacji pomiaru na zewnątrz to wszystko są różnego rodzaju funkcjonalności, które taki punkt lub apel taki aplikacja muszą posiadać mogą posiadacze niektóre z nich są klasyczne związane z najbliższą okolicą choćby kwestia dostępności miasteczek średnio interesujący jest dla nas taki sposób tematycznie są dostępne w Południowej części Portugalii czy na Malcie, chyba że tam będziemy chcieli wybierać natomiast informacje dotyczące tego, gdzie przebywamy z kim się kontaktowaliśmy w ostatnim czasie mogą być już to niezależnie od krajów ze względu na to, że poruszam się od środków komunikacji internetowej wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację za 3 minuty o godzinie 1120 państwa moim gościem jest dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochrony danych wracamy pro po, a nawet pro informację o które państwa moim gościem jest dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochrony danych panie doktorze ta pandemia to moment, w którym trochę wszyscy się zatrzymali przedsiębiorcy artyści i zastanawiają się co robić jak prowadzić swoją działalność w nowych w nowej rzeczywistości nowych warunkach różnego rodzaju plany ulegają formatowania czy przy formowaniu zmieniają się priorytety zmienia się spojrzenie na dotychczas prowadzoną prowadzoną działalność szuka się nowych form nowych nowych sposobów zastanawiam się jak wygląda ta sprawa, jeżeli chodzi o Europejskiego, czyli urząd Europejskiego inspektora ochrony danych, ale także jestem przekonany, że w rozmowach ze swymi kolegami i krajowymi inspektorami także pojawia się ten wątek, czyli co się zmienia jak zmienia się myślenie o prywatność, że priorytet tak jak zmienia się strategia co się zmieniło co się musi zmienić coś co pozostaje niezmienne co się dzieje myślę, że jeżeli chodzi o pryncypia nic nie zmienia cały czas jesteśmy tam, gdzie byliśmy cały czas uważano, że częścią godności ludzkiej jest prywatność osoby jest ochrona informacji, które która, od której osoby dotyczy to możliwość samodzielnego decydowania o tym, zapomni informacją mamy do czynienia z informacją przekazujemy na temat oczywiście czasy z dość nietypowy czas szczególny, w którym powinniśmy zgodzić się na różnego rodzaju ograniczenia w tym w jaki sposób dokonujemy swoją tutaj swoje uprawnienia, ale jednocześnie za każdym razem pytać samych siebie pytać tych, którzy też cięcie wprowadzają czy na pewno zdają sobie sprawę z tego co robią, bo jeżeli pierwszą odpowiedzią na zagrożenie epidemią na to, że trzeba będzie reagować na osoby, które są osobami zakażonymi im poruszanie się po kraju była był pomysł na to, żeby władze posiadały pełną informację o osobach i z tej pełnej informacji był w stanie w każdej chwili skorzystać z każdą osobę śledzić się indywidualnie usłyszeliśmy strach, choć przebywała, po czym po kilku dniach okazało się, że to jednak nie jest technicznie wykonalne ani też nie jest nikomu niczego przydatne tłumaczy nie ma możliwości wykorzystania tak dużej ilości informacji przetworzonej dał się pomocy tych metod, które nazywamy się sztuczną inteligencją wyłowić z tego coś co rzeczywiście mogą być do końca przydatne okazało się, że są inne metody, które mogą prowadzić do ku temu celowi są znacznie mniej inwazyjne takie jak np. jeżeli mówimy o śledzenie kontraktów śledzenie kontaktów pomiędzy osobami, które są oparte o technologię lotów, które jest w tej chwili najbardziej rozłożonym rozważaną metodą, gdzie nie ma centralnego punktu, w którym informacja jest gromadzona natomiast nasze telefony przekazują informacje przekazują informacje o urządzeniach mobilnych telefonach innych osób, które były w okolicy, a w momencie, kiedy któreś z tych osób zostają oflagowane jako osoba, która była zakażona dostajemy informację, że wczoraj, bo przedwczoraj może 3 dni temu byliśmy w okolicy takiej osoby z taką osobą niż wychodek kilka dni temu jeszcze dyskutowaliśmy o tym w jaki sposób dane telekomunikacyjne mogą być wykorzystane do celu śledzenia osób zakażonych, po czym szybko okazało się, że Telekomunikacja nie jest w stanie dostarczyć danych, które byłyby wstanie zindywidualizować konkretne osoby i tych w Ros skrót osobami o kontakt, czyli próbujemy to po omacku szukać odpowiedzi na pytania, pamiętając o przykładach pojedynczych osób, które były śledzone tłumnie pojedynczych osób, których dane którymi policja np. sprawowała kontrolę przy pomocy takich urządzeń podczas kiedy nie ma możliwości zastosowania tego stosunku do całego społeczeństwa i nic dobrego to również nie przyniosło, czyli próbujemy prace techniczne możliwości planowaliśmy do tej pory i stosować w aktualnej sytuacji jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że ten czas kiedyś skończy nie wiemy, kiedy się skończy, ale nie było, że jeżeli dzisiaj udostępnimy stosowną informację dotyczącą wszystkich osób zakażonych to informacje już internet nie zapomni ta informacja będzie wykorzystywana do końca życia tej osoby będzie wykorzystywana do różnych celów przez różne osoby te kraje, które zdecydowały się takie rozwiązanie, które azjatyckich wprowadziły takie dobrowolnie na samym początku dzisiaj zaczynają się orientować co dane są wykorzystywane nie w ten sposób albo uczy, który byłby przydatny przy zwalczaniu epidemii, a zwalczą epidemii specjalnie się nie trzeba uczyli szybkiej odpowiedzi, które trzeba, których trzeba udziela życie nie zawsze są odpowiedzialni prawnymi nie zaś z odpowiedziami, które czekało go społeczeństwo jako całość z drugiej strony powinniśmy być przygotowani do tego, żeby oceniać to co zrobiliśmy, żeby ocenia na ile w przyszłości przydatne będą doświadczenia, które się zdobywamy, czyli myślę sobie panie doktorze, że to jest trudny czas na budowanie długofalowych strategii raczej siedzenie obserwowanie szybkie reagowanie tak jak pan powiedział z pewnością tak z drugiej strony nie sądzę, żeby było to czas, gdy trzeba byłoby te długofalowe strategie szybko zmienia tak to nie jest jeszcze czas na wyciąganie wniosków to jest czas na działania w tej chwili czas na reagowanie na to co się dzieje co się będzie działo, bo dzisiejsza sytuacja z procy, której tak Polska jak Belgia jako nie Hiszpania są ci zupełnie zamknięte na ulicach praktycznie nikomu nie jesteśmy w stanie spotkać to nie jest to ze stron będziemy w stanie przeżyć przez kilka miesięcy czy kilka lat nie wiemy, kiedy pojawi się skuteczna szczepionka nie wiemy dzisiaj nawet osoby, które były chore na KOV 19 to są ludzie są odporne nie wiemy czy jest to 1 ze szkoły zakaźnych, które dają stuprocentową odporność na przyszłość czy też taka, który takiej odporności nie będzie dawała zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby, które były chore na 1 rodzaj turysty, bo po kilku latach zachorować na inny rodzaj grupy i odporność nie występuje zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby, które mają przeciwciała przeciwko niektórym z nich są np. przeciwko wirusowi Info nie są osoby, które się wyleczył już tej choroby czy posiadania tego wirusa tylko osoby, których organizm cały czas walczy w związku z tym nawet wykrycie przeciwciał u osoby, która była chora niekoniecznie musi oznaczać, że ciężar jest osobą jest odporna nie wiemy tego jeszcze nie znamy odpowiedzi na te pytania w związku z tym trudno jest wyciągać wnioski na daleką przyszłość trzeba cały czas reagować na to jaki stan wiedzy mamy dobrze, żebyśmy reagowali na podstawie wiedzy ani na podstawie wróżenia z fusów czy tylko czy wymyślania pomysłu na podstawie literatury czy na podstawie filmu, żeby w czasach, kiedy właśnie ZAK mamy ze wszech stron ze wszech stron płynące z zagrożenia dla naszej prywatności i o ile to jest może bardziej zrozumiałe nie akceptowalne, ale zrozumiałe, kiedy mamy do czynienia z państwami autorytarnymi czy nie demokratycznymi, a tyle wydaje mi się, że pojawiają się też takie tendencje czy ciągoty pewnego rodzaju do tego, żeby także w państwach, które wciąż nazywamy demokratycznymi przy być może pod płaszczykiem ochrony przed pandemią czy przed wirusem wprowadzać właśnie różne elementy różne narzędzia, które zagrażają naszej prywatności różnego rodzaju wspomniał pan niektórych rozwiązaniach dotyczących programów, które śledzą obywateli ale, ale rozumiem, że także chodzi o różnego rodzaju rozwiązania programy, które np. rozpoznają twarzy teraz coś z tymi danymi robią tak, choć akurat rozpoznawanie twarzy chyba tutaj niespecjalnie nam się przydało się przy kwestie związane z widzem, choć np. badanie temperatury ciała przy pomocy skanerów, które byłyby rozstawione czynna czy ustawione w miejscach publicznych może być już związany z walką tą chorobą co sugerował, by nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że tego typu badania na nas są wykonywane już w obecnej chwili natomiast wciąż data polegają one na zbieraniu konkretnych danych osobom, które są przywiązane do konkretnej osoby na na lotnisku jesteśmy to prawda badanie co do tego jak ma moc, jaką mamy temperaturę ciała, ale przy bramkach bezpieczeństwa na lotniska znajdują się np. urządzenia, które dokonują pomiaru radioaktywności i wyłapują osoby, które emitowały jakiś rodzaj aktywności co ciekawe również osoby, które chwilę temu przyjmowały kontrast przy badaniach medycznych, ale też zostaną wyłapane na lotnisko nie zdają sobie sprawę z tego, że tego typu sensory znajdują się w okolicy na te artykuły w tym przypadku nie mamy akurat do czynienia z gromadzeniem danych, które są przy przekazywane automatycznie do konkretnej osoby warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wprowadzanie prostych nakazów i próba badania przy pomocy różnego rodzaju technologicznych rozwiązań niekoniecznie musi przynosić efektów spróbujmy sobie wyobrazić jak miałoby wyglądać badanie te sprawdzanie przez policję czy ktoś stosuje obowiązkową aplikację służącą do śledzenia populacji śledzenia tego czy osoba przebywała w okolicy osoby zainfekowanej, gdyby to było np. przymocować oblotów, którym wspominałem przed chwilą no musiałby to być także policja najpierw pytał wynosiłaby smartfon, a jeżeli nie mamy to dlaczego mimo, że smartfon z Rzeszowa założył mamy ten smartfon to dlaczego nasza bateria ma poniżej 20% naładowania co powoduje, że pilotów może działać odpowiednio prawidłowo czy odpowiedni sposób aktualizować mu nasz system operacyjny, aby umożliwiało działanie tyle aplikacji, która korzysta z Bluetooth co niektórych rodzajach telefonów i niektórych rodzajach systemów operacyjnych nie jest możliwe trudno wyobrazić sobie, żeby policja zadawał takie pytania mają wykonać obowiązek wynikający z aktu prawnego, który nakazywał posiadanie rozwiązania technologiczne, więc sporo spróbujmy sobie kojarzyć to, jakie nakazy zakazy wydajemy z tym w jaki sposób ona rzeczywiście muszą, bo miały być respektowane na tym m.in. polega spojrzenie demokratyczne na społeczeństwo myślimy nie tylko o tym w jaki sposób coś wymuszać, ale przede wszystkim o tym, czemu miałoby służyć, dlaczego miałoby to społeczeństwo dobry, bo taki nie uczyć w jaki sposób te zakazy nakazy czy sugestie będą nadzorowane będą egzekwowane tak pojawiła się cała masa rzeczy w tym np. dotycząca zajmowanie miejsc w autobusach naj albo innej teraz to odpowiedzialny kierowca konduktor itd. tak dalej, ale rozumie, że szyba nie jest pytanie do toi też dokładnie to nie jest zadanie osobowych, ale jest to pytanie ważne, bo to jest pytanie o dyskryminację to pytanie o to, w którym miejscu Ross zaczynał, w którym miejscu kończy się ochrona nas przed zagrożeniami, w którym momencie zaczyna się dyskryminowania osoby, które jak z kolei sposób jest inny atak musimy sobie zrobić sprawę z tego, że dzisiaj również czy wczoraj, zanim zaczęła się epidemia kobiet również byliśmy narażeni na odmowę rodzaju niebezpieczeństwa, które w, jaki sposób czy ignorowali myśmy czy można go baliśmy się na istnienie z tego powodu uważaliśmy, że kultura cywilizacja przyniosła nam, aby pewne plusy nie eliminowali ćmy z naszego otoczenia osób tylko dlatego, żeby kiedyś chorobę jako choroby tylko, dlatego że może wyglądają, jakby były nie do końca zdobyte czy nie do końca świeże, a nie eliminujemy kogoś tylko z tego powodu jesteśmy że, że jest osoba obca osoba, która pochodzi z innego kraju to jest bardzo ważne pytanie, które będzie musiał się w pewnym momencie postawić Europa czy fakt, że ta pandemia może spowodować, że niektóre z krajów ościennych wobec Europy będą rezerwuarem wirusa przez następne kilka lat będzie powodowało no zmianę naszego spojrzenia na osoby przychodzące spoza Unii Europejskiej nie chciał, żeby takie zdarzenia miały miejsce, ale nie będę się dziedzin, kiedy tego pytania typu rodzaju pytania będą wodowane przygotujmy się na odpowiedź na to pytanie, bo będziemy w ten sposób testowani będziemy testowanie tego czy na pewno bierzemy to co napisane jest w konstytucji polskiej co napisane jest w traktatach europejskich to pytanie pewnie do różnych grup panie doktorze, kto w to wierzy, kto to nie wierzy, kto w to wierzy, a mimo to prowadzi działania sprzeczne ale, toteż nie jest pytanie do pana informacje zbliżają się już za kilka minut informację o godzinie 1140 po informacjach wracamy do programu Owczarek do naszej rozmowy państwa moim gościem jest dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochrony danych informacje za 3 minuty 1140 które państwa mają gości jest dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochrony danych rozmawiamy o ochronie danych w czasie pandemii jak na wirus zmienia instytucję i Europejskiego inspektora, ale także narodowe instytucje ochrony danych i zestawia, jakie są wyzwania na dzień dzisiejszy największe to znaczy, kiedy trwają prace w Europejskiej inspektor ochrony danych, kiedy są 2 konferencję co jest na pierwszych punktach na pierwszych miejscach agendy oczywiście na pierwszych pierwszy punkt agendy są zawsze kwestionowała samo pandemią myślę jednak, że to co może nas niepokoić to czy przypadkiem nie zapominajmy wreszcie czy nie zapominamy o tych innych kwestiach, które do tej pory były głównymi tematami którymi zajmowaliśmy nie ma wątpliwości, że dzisiaj ogromna część naszych działań nastawiona jest konsultowanie aktów prawnych rozwiązań praktycznych, które pojawiają się w poszczególnych krajach czy poszczególnych regionach czy poszczególnych instytucjach natomiast nie powinniśmy zapominać o tym, że świat poza tym jeszcze istnieje poza tym reszta zdarzeń toczy się czasem bez zmian jak np. jako Europejski inspektor ochrony danych staje przed problemem jak powinny wyglądać inspekcję w tym roku, jeżeli mamy przed sobą inspekcje dużych systemów informatycznych prowadzonych przez instytucje unijne inspekcje takich instytucji jak EuRoPol czy powinienem rezygnować przeprowadzenie Inspekcji, dlatego że boi inspektorzy są w tej chwili uwięzieni w swoich własnych mieszkaniach wykonują pracę przez telepracę czy też powinien zastanowić się nad tym, żeby jednak inspekcje przeprowadzone zostały i żebyśmy mogli dalej uznawać się, że te rozwiązania, które istnieją w tej chwili Unii Europejskiej z rozwiązaniami bezpiecznej to jest kwestia codziennych decyzji o tym co będziemy robili również pewnych strategicznych kwestii to by to wczoraj miałem dużą telekonferencje ze Strasburgiem instytucją, którą z agencją, która właśnie ulica, która zajmuje się właśnie dużymi systemami informatycznymi, które w tej chwili tworzy nowe rozwiązania informatyczne nowe rozwiązanie informacyjne również, jeżeli chodzi o ochronę granic europejskich i musimy w tej chwili troszkę zdalnie nadzorować w jaki sposób przeprowadzone ocena ryzyka dla tego dla tego przedsięwzięcia, czyli z 1 strony oczywiście wyzwaniem nr 1 jest walka z pandemią próbę ogarnięcia tego o opanowanie sytuacji, z którą mamy liczy w tej chwili, która wciąż jesteście daleka od normalności, a jednocześnie zapominanie o tym, że świat toczy się dalej internet nawet co stało się ważniejsze środki komunikacji społecznej niż był przed okresem bombami bardzo ciekawa dyskusja, która w tej chwili to jakby mapy po bo po pobocznym tematem, który wywołał wywołany został przez pandemię to kwestia bezpieczeństwa systemów konferencyjnych bezpieczeństwa systemu, które są używane do praw i szkół szkół wyższych różnego rodzaju rozwiązań gamingowych na ile dane, które tam są gromadzone, które tam są przekazywane sądowi bezpiecznymi jak okazało się, że rozwiązania, które do tej pory stosowaliśmy i pominęliśmy kwestie bezpieczeństwa uznając, że nie są wystarczające istotna jak okazało się krytycznymi systemowa z tego powodu, że komunikacja, którą do, której do tej pory wykonywana była w zamkniętych pokojach oraz dokonywane być przy pomocy mediów elektronicznych jak zresztą przypuszczam, że pan redaktor również w tej chwili znajduje się w radiu Limy to konwersację też prowadzili mając lat tylko jako punkt sporny informacji przekazywanej z 2 różnych systemów konferencyjnych 2 różnych programów Szuba zapewne różnych urządzeniach różnych systemach operacyjnych podczas kiedy jeszcze kilka lat temu dziś to samo studio dyskutowaliśmy w czasach pokoju to prawda, że zmienia się sposób także w jaki radio funkcjonuje na tle myślę, że ważne jest dzisiaj, żeby pamiętać, że kiedy mówimy różnych wartościach, kiedy mówimy o bezpieczeństwie bezpieczeństwo zarówno dla naszego życia zdrowia jak i bezpieczeństwie dla naszych np. danych osobowych to rozwiązania, które się pojawiają nie powinny kazać wybierać co wolisz czy wolisz bezpiecznie zachować bezpieczeństwo nr 1, ale stracić bezpieczeństwo nr 2 myślę, że te rozwiązania, które powinniśmy wybierać te są takie, które tego różnego rodzaju bezpieczeństwa tak różnego rodzaju wartości mają namyśli, a nie czy to czy to absolutnie się sprawą zgadzam zdaję sobie sprawę z tego, że staramy się osiągnąć kilka celów jednocześnie do nawet trudno powiedzieć, że balansujemy pomiędzy tymi różnymi wartościami, które chce co chronić tym wszystkie te wartości w jaki sposób zachować zdając sobie sprawę z tego, że nikt nie będzie to działanie w 100% skuteczna, ale tego, że nawet konstytucja, która w tej chwili obowiązuje w Polsce to konstytucja, która została uchwalona w latach dziewięćdziesiątych, czyli już jednak prawie 30 lat temu to prawie 30 lat temu zaczęły powstawać przynajmniej zręby 25 lat temu zaczęła być pisana, a jednak mimo tych zmian, które myśli nastąpił od strony technologicznej mówi o tych samych wartościach powinniśmy je w podobny sposób podobny sposób rozumieć no dobrze te pytania, które pan stawia dotyczące właśnie pracy urzędu aspekt Europejskiego inspektora ochrony danych to, jakie mają odpowiedzieć już zostało rozwiązane te wyzwania jak pracować jak dokonywać jak się komunikować na poziomie codziennych decyzji zapewne zostało to pod zostało zdecydowane wiemy więcej w jaki sposób będziemy funkcjonowali natomiast cały czas zastanawiamy się właśnie w USA, jakie przyniesie to faktyczne efekty jednocześnie, jakie pytania zostaną postawione po zakończeniu tej okazji mamy do czynienia czy w razie jego dalszego wielomiesięcznego trwania na samym początku kryzysu akurat tak się zbiegło, że mieliśmy ogłosić strategię działania Europejskiego inspektora ochrony danych na kolejne 5 lat na całą kadencję, która się dopiero zaczęła miało nastąpić 15marca tego roku może na kilka dni kilka właśnie 2 tygodnie przed zdarzeniem zaczął się problemy z pandemią szalejącą po całym świecie są przodującą w Europie uznaliśmy, że dokumenty do pan został przygotowany powinien być czas ciężarne, zanim zostanie ogłoszony ostatecznie postanowiliśmy nie zmieniać sedna tego dokumentu uznać, że priorytety są dokładnie te same trzeba je w jaki sposób dostosować opisać potem zdarzeń, które miały miejsce napisać również części wstępnej, że prywatność czy ochrona danych zostały poddane takiemu testowi jest pandemia, ale nadal wciąż okazuje się, że najważniejsze tak naprawdę dla nas to samo co znaczy to, żeby stworzyć system, który nie zapominamy o tym, że ludzie żyją w społeczeństwie nie zapominamy o tym, że ludzie nie są tylko maszyna do prasowania nie są tylko maszynami do budowania, ale są przede wszystkim ludźmi, którzy żyją pewnych powiązań rodzinnych powiązaniach etnicznych językowych kulturowych, które muszą sobie zdawać sprawę jednocześnie przenikają przez granicę jednocześnie poruszają się w ramach Unii Europejskiej chcieliby posiadać ten sam sposób ochrony tutaj mieć dostęp do tego samego sposobu ochrony tego samego sposobu usług publicznych a jakie Unia Europejska powinna zapewniać w związku z tym powinni mieć do czynienia z inteligentną administracją administracja, która wie, jakie są wyzwania i wierzę to wyzwania to nie tylko budowanie dobrobytu ekonomicznego, ale również bezpieczeństwo środowiska bezpieczeństwo zdrowia bezpieczeństwo życia na kontynencie, który u, którego plusem jest to, że mamy tutaj wiele kultur wiele narodowości, a jednocześnie podobne spojrzenie cywilizacyjny na to w jaki sposób powinny funkcjonować społeczeństwo mam jakieś informacje badania ewentualnie takie po prostu, choć nieoficjalne informacje dotyczące no właśnie ważności bezpieczeństwa naszych danych osobowych bezpieczeństwa naszej prywatności czy czy to się zmienia Unii Europejskiej np. tak czy to jest także jesteśmy gotowi zamienić albo oddać pewne rzeczy obietnice czegoś innego czy jako obywatele wciąż czujemy, że nasza prywatność nasze dane osobowe są ważne, że państwo różne inne instytucje powinny chronić nie ma żadnych wątpliwości, że istnieje swego rodzaju piramidę potrzeb to jest od lat badane przez socjologów antropologów, którzy wskazują na to, że istnieją potrzeby, które traktujemy jako pierwszej potrzeby, które traktujemy jako dostępne i z pewnością przetrwanie biologiczne jest to potrzeba, który w, którą odczuwamy jako pierwszą, a jednocześnie to wcale nie znaczy, że te, które na tym piramidzie są w niższej części są istotne są nieważne nie stanowią część naszego życia codziennego natomiast decyzję o tym w jaki sposób powinniśmy chronić te wartości powinniśmy podejmować wtedy, kiedy mamy tu z do tego neutralne podejście przyniosło zawsze taką dyskusję, którą kiedyś myśl na temat kary śmierci na 1 ze spotkań akademickich, kiedy profesor, który prowadził powiedział, że jest przeciwnikiem kary śmierci natomiast gdyby coś się stało komuś z jego rodziny to z pewnością był pierwszym zwolennikiem kary śmierci natomiast to dzisiaj myśli rozsądnie ani wtedy, kiedy pojawi się zagrożenie w związku, z czym decyzje o tym jak powinny wyglądać się jak powinna wyglądać ochrona tego co traktujemy jak godność człowieka powinny być podejmowane wtedy, kiedy one neutralne spojrzenie na zagrożenia nie w momencie, kiedy już przedstawiona do głowy pistolet nie w momencie, kiedy mamy już naszej to nie wtedy decydujemy o tym czy wartości kulturowe wartości społeczne są tymi, z którymi czujemy się związani, czyli z pewnością w momencie, kiedy pojawi się zagrożenie zagrożenie socjalnych jest epidemia jest zdrowie na naszej rodziny jesteśmy w stanie oddać wszystko byle tylko poczuć się bezpiecznie każdy z państwa to by kiedykolwiek miał nieszczęście wylądować w szpitalu i trafiły przedniego w papiery, które mówiły o zgodzie na dokonanie czynności przez przez personel medyczny do szpitala zdaje sobie sprawę z tego, że mnie pusty w momencie w sytuacji dobrowolnej zgody muszą zgodzić na wszystko szczególnie, jeżeli to nie, jeżeli to było zdarzenie nagłe liści w Barcelonie, jeżeli ustanie w ogóle przeczytać co to jest napisane zakłada, że był w stanie zakładamy, że była to sytuacja, w której jest w stanie przeczytać w stanie zapoznać i tak jest w stanie zgodzić się na wszystko tylko o to, żeby wrócić do zdrowia im bardziej zaskakujące jest taką sytuację im bardziej poważne zagrożenie, tym bardziej jesteśmy w stanie zgodzić się na wszystko, żeby przetrwać czy natomiast dopiero później decydujemy o kolejnych o kolejnych wartościach, które też traktowali byśmy jako poważne nie powinien się pewnie odwoływać do przykładów literackich, ale większość literatury tak naprawdę, o czym większość filmów którymi mamy do czynienia to właśnie sytuacji, w której bohaterze postawienie zostanie nagrodzone przed koniecznością oceny wartości, które do tej pory wydawało się oczywiste no dobrze w takim razie trzymam kciuki, żebyśmy nie zapominali także naszej prywatności, żeby Europejski inspektor ochrony danych czuwał nad nami na tyle na ile to jest możliwe tego typu czuwaniem w tym przede wszystkim byliśmy czuwać nad wartościami, które uznajemy za ważne sami natomiast ja mam szczerą nadzieję, że organ ochrony danych regulatorzy również było to europejscy będą w stanie pomóc w tym działaniu będą w stanie reagować wtedy, kiedy pojawią się zagrożenia zagrożony myślę bardzo dziękuję dr Wojciech Wiewiórowski Europejski inspektor ochrony danych był państwa i moim gościem dziękuję serdecznie dziękuję bardzo, informację Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut i jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara wspierał go Maciej Jarząb oraz Anna Piekutowska, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA