REKLAMA

Polacy za granicą będą pozbawieni możliwości głosowania?

Połączenie
Data emisji:
2020-04-17 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1423 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest prof. Piotr Uziębło konstytucjonalista z uniwersytetu gdańskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu będziemy mówili o wyzwaniu, jakim są wybory prezydenckie 10maja tym razem kolejna odsłona kolejny problem się rysuje poza kwestiami rozsyłania kart poza kwestiami organizacji tutaj w kraju pojawia się problem dostępności tych wyborów czy możliwości przeprowadzenia dla obywateli polskich Rozwiń » przebywających za granicą okazuje się, że jako 19 epidemia to 19 może w dużym stopniu utrudnić tworzenie okręgów wyborczych poza granicami Polski właściwie utrudnić dostęp Polonii do punktów wyborczych tak dużym skrócie można, by to określić rosnąca liczba tak osób zakażonych jak i zmarłych z powodu zakażenia Korona wirusem spowodowała, że niniejszy projekt przewiduje dziś utworzenie za granicą tylko 103 obwodów głosowania, które zostały zaproponowane przez konsulów Rzeczypospolitej polskiej po dokonaniu przez nich analizy pod kątem możliwości przeprowadzenia głosowania z uwagi na wprowadzone przez kraje zakazy zgromadzeń to możemy przeczytać w uzasadnieniu rozporządzenia projektu rozporządzenia ministra spraw zagranicznych, które znalazło się na stronach Rządowego Centrum Legislacji może spróbujmy odnieść to ten projekt do sytuacji sprzed Kol na wirusa jak wówczas prowadzono przeprowadzono wybory poza granicami Polski jak to się miało te 103 obwody głosowania jak to miało do dawnej normy znaczy generalnie powiem szczerze nie wiem jak te wybory zostaną przeprowadzone, bo na razie mówimy o sytuacji bardzo specyficznej rząd zapowiada, że wybory przeprowadzi w oparciu o nową epizodyczną ustawę uchwalono z rażącym naruszeniem prawa zresztą przez Sejm, ale one jeszcze cały czas nie weszła w życie, a nawet Senat nie za swojego stanowiska, więc cały czas jesteśmy bardzo dziwnej sytuacji natomiast kluczowe znaczenie moim zdaniem dla wyborów przy prowadzonych za granicą miało zniesienie w 2018 roku głosowania korespondencyjnego co zresztą przede wszystkim z inicjatywy PiS-u się stało tam było głosowanie korespondencyjne nieco inaczej przeprowadzone, ale mieliśmy do czynienia z powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, które mogą być wykorzystane po drugie, no jeśli chodzi o liczbę obwodów głosowania to też ta liczba zgonów, która ma być teraz będzie nieporównywalnie mniejsza no co powoduje, że znaczna część osób nie będzie miała możliwości dostępu do lokali wyborczych, szczególnie że no nie oszukujmy się w wielu krajach zasady dotyczące ograniczenia poruszania się są co najmniej tak jak w Polsce czasami nawet dalej idące, więc z punktu widzenia głosowania w obecnym stanie prawnym to moim zdaniem dostępną dla wielu osób będzie niemożliwe natomiast ta ustawa, o której wspominałem ta ustawa epizodyczna ona oprócz całej masy błędów legislacyjnych błędów proceduralnych także wyborców za granicą tak trochę pod ścianą i nie daje jakiś realnych możliwości głosowania, bo oni co prawda mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego, ale tutaj po pierwsze, problem terminu wolą terminu do słania pakietu odesłanie jest stosunkowo krótki, a co więcej także rodzi cały szereg niejasności ze względu na brak precyzji, które zostały tutaj wprowadzono, więc może być to sytuacja taka, że w tych wyborach za granicą głosuje wyjątkowo mało osób co przeczyłoby tendencji dotychczasowej ta liczba głosów zagranicą rosła, szczególnie że coraz więcej Polaków za granicą zamieszkuje właśnie tutaj mamy taką sytuację, w której właściwie już sam fakt, że my w zasadzie nie mamy jasności jak te wybory miałyby zostać przeprowadzone na mniej niż miesiąc przed datą, w której miałyby się odbyć już chyba stawia pod znakiem zapytania w ogóle sensowność racjonalność tego przedsięwzięcia tak dokładnie tak przez pana redaktora całkowicie zgadzam, bo my cały czas poruszamy się w obszarach nie wiadomo co prawda czytałem nie tak dawno temu minister wypowiedź ministra Sasina przygotowywane są wybory w oparciu o nowe przepisy o tych przepisów nie ma ich nie będzie moim zdaniem wcześniej jak 7maja, dlatego że zakładam, że Senat wykorzysta 30 dni żeby, chociaż zablokować na jakiś czas to ewidentnie niekonstytucyjną ustawę, więc no przygotowanie wyborów oni istniejące prawo to jest ewidentny delikt Konstytucyjny MF z punktu widzenia wyborców za granicą taka niepewność jest i no co może spowodować może spowodować to, że część osób, które chciałyby wziąć udział w wyborach tym po wyborach udziału nie da rady, więc ze względu na skomplikowane procedury część osób po prostu nie będzie chciała uczestniczyć w tym takim co wybory będzie przypominać nawet jeszcze gotowy, ale tutaj pojawia się właśnie pewien kłopot, nawet jeżeli te wybory się odbędą w takich realiach jak te, o których mówimy tak ewidentnym naruszeniem procedur naruszeniem prawa w oparciu o ustawę, która właściwie jest tak jak pan powiedział obarczona bardzo istotnymi wadami prawnymi to i tak może się okazać, że Sąd Najwyższy uzna ich uznaje je za prawidłowe za prawomocny oczywiście może się okazać natomiast nie będzie nie ma wątpliwości, że nawet ta ustawa wejdzie w życie, bo to one nie zapewni powszechności głosowania właśnie przede wszy zasady powszechności głosowania właśnie przede wszystkim w stosunku do wyborców za granicą no tutaj wyborca za granicą mówi o założeniu ma zgłosić zamiar głosowania oraz spomiędzy innego na 14 dni przed dniem wyborów i w tym czasie musi uzyskać pakiet do głosowania, którą będzie wysłany za pomocą jakiegoś operatora lokalnego lokalnego myślą o operatorze, który w danym kraju funkcjonują musi potem ten głos z powrotem także w Odessie, a więc to jest termin niezwykle krótki biorąc pod uwagę operatorzy pocztowi we wszystkich państwach działają dzisiaj w warunkach nadzwyczajnej do istnieje duże ryzyko, że te głosy nie trafią w terminie do komisji tutaj akurat ustawodawca był kategoryczny, który wskazał, że koperty zwrotne będą brane pod uwagę tylko wtedy jeśli dotrą do konsula najpóźniej do czasu zakończenia głosowania, czyli w zasadzie trochę to jest sytuacja patowa będzie po prostu coraz wyraźniej widzimy, że ta data 10maja jest po prostu datą nierealną z punktu widzenia wyborców za granicą jest datą mocno dyskusyjną weźmy pod uwagę w Polsce można nakazać rozliczenie pakietów wyborczych listonosza można tak jak mówiłam nawet wykorzystać wojska terytorialne czy inne podmioty no tutaj minister ma co do tego władze natomiast nie ma żadnej władzy co do zasad funkcjonowania operatorów po państwa o oszczędne w innych państwach, które mają swoje zasady swoje problemy, bo weźmy pod uwagę pandemia Korona wirusa jest ogólnoświatową i wszędzie to obłożenie operatorów pocztowych nie mówię poczty publicznej gotową w grudniu operatorzy jest nadzwyczajnym weźcie państwo pod uwagę chociażby to, że w Polsce także obecnie nie mówię tylko poczty polskiej, ale także różni operatorzy prywatni są nadzwyczajnie obłożeni wysepkami, bo przecież większość handlu do internetu się przeniosła tam zakupy są robione często bardzo dużymi obciążeniami po stronie podmiotów dostarczających tego typu przesyłki, więc moim zdaniem, o ile jeszcze jest w stanie sobie wyobrazić, że w kraju pakiety uda się dostarczyć po nie mówię tego sposobie dostarczenia o tyle za granicą no ten okres jest okresem niezwykłego jak pan sobie wyobraża rzeczywistość po tak przeprowadzonych wyborach to znaczy, że rzeczywiście prawo sprawiedliwość uprze przy nich zostaną przeprowadzone co się wówczas będzie działo tak nie ma wątpliwości, że będzie bardzo wiele protestów wyborczych, bo na protesty wyborcze mogą być wnoszone bardzo różnych firm chociażby z powodu niemożności prowadzenia kampanii wyborczej one jednak znaczący sposób utrudniona, ale będą także protesty związane właśnie z niemożnością oddania głosu prawdopodobnie znaczna grupa osób też musimy brać poprawkę do określenia dotyczy wyboru za granicą, ale skoro pakiety będą dostarczone osobą wg ich miejsca zamieszkania ujętego wreszcie wyborców no to musimy mieć świadomość tego znaczna część wyborców mieszka jednak poza tym miejscem zamieszkania szczególnie dzisiaj z różnych powodów duża część wyborców przeniosła się inne miejsce, tym bardziej że duża część z nas pracuje także zdalnie i no i często musi się opiekować taka osoba np. starszymi rodzicami czy innymi osobami, więc będzie na pewno sporo protestów wyborczych pytania one zostaną rozstrzygnięte to jest pytanie otwarte z punktu widzenia merytorycznego to niema wątpliwości te protesty powinny zostać dopełnione, ale jak będzie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego to tutaj tutaj nie wie Sądu Najwyższego, w którym kończy się z końcem kwietnia kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf możemy się spodziewać, że będzie to kolejna instytucja w pewnym sensie podporządkowane obecnej władzy znajduje się kolejny problem w świetle zapowiedzi prezydenta prezydent nie będzie chciał respektować postanowień konstytucji tylko będzie chciał powołać na stanowisko prezesa pierwszego prezesa Sądu Najwyższego inną osobę uznając, że tak przynajmniej prasa donosi uznają, że skoro Sąd Najwyższy nie przedstawił kandydatów ma pełną swobodę wyboru tutaj może się pojawić jeszcze kolejny, czyli właśnie na naszych oczach rozpada się jeszcze 1 z filarów tego państwa demokratycznego, czyli właśnie wybory powszechne wybory tutaj największym problemem jest moim zdaniem to praktycznie Państwowa Komisja Wyborcza została wprowadzona, a do organu czysto technicznego ani organu przeprowadzającego wybory natomiast główna władz w zakresie przeprowadzenia wyborów przypadła ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych to jest kolejny problem, że mamy do czynienia z wyłączeniem organu podstawowego rano minister, a wyborcze procesy wyborcze Troyes myślę 1 chyba najważniejszych elementów całej tej układanki prawda to jest kolejne z tych bezpieczników, których się tyle mówi tak to jest też problem wynikający trochę z krótkowzroczności polityków uchwalających konstytucję 1007. roku nie doszło do konstytucjonalizacji Państwowej Komisji Wyborczej, bo ona, by ten problem w zasadzie wykluczyła Państwowa Komisja Wyborcza nie jest organem konstytucyjnym stąd też na poziomie różnych ustaw można jej rolę w istotny sposób ogranicza Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym co z tego można, by powiedzieć no tak, ale to pewne bezpieczniki mogą coś utrudnić mogą coś ułatwić przejęcie Trybunału Konstytucyjnego nie było takim procesem bardzo czym natomiast tutaj Państwowa Komisja Wyborcza w zasadzie stała się zakładnikiem politycznym tutaj pierwszym krokiem było stworzenie innego modelu Państwowej Komisji Wyborczej odejścia tego klasycznego modelu sędziowskiego w Polsce mieliśmy, który mimo wszystko po wszystkich wag funkcjonował nie najgorzej, bo nie zawsze była na Państwowej Komisji Wyborczej jeśli chodzi o ewentualne wpadki wyłącza natomiast dzisiaj po komisjach zgłoszenie dosyć, że jest organem upolitycznionym, choć to trzeba przyznać, że to osoby, które zasiadają w Państwowej Komisji Wyborczej to są jednak osoby, które mimo nominacji politycznych pewien stopień niezależności mają, ale tutaj ten epizod związany z ustawą o wyborach prezydenckich 2020 roku tę komisję marginalizując naprawdę ma kompetencje zasadzie czysto techniczne dziękuję bardzo, prof. Piotr Uziębło konstytucjonalista z uniwersytetu gdańskiego był państwa i moim gościem 1436 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizował Krzysztof Woźniak łączenie umknęła Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA