REKLAMA

Czy prezes Gersdorf oddała "walkowerem" wybory nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-04-18 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:14 min.
Udostępnij:

"Musimy pamiętać, że nie mieliśmy sytuacji gdzie czynniki polityczne chciałyby przejąć SN, a dwie izby tego sądu obsadzono w sposób niepoprawny" komentował sytuację w Sądzie Najwyższym dr Paweł Marcisz Katedra Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie zupełna zmiana i epoki i i tematów wracamy bardzo mocno do współczesności teraz gościem poranka jest pan dr Paweł Marcisz wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego specjalista prawie europejskim cywilnym dzień dobry panu ciężarne, które pan poprosić o taki opis wyjaśnienie słuchaczom co takiego się wydarzyło w Sądzie Najwyższym, że nota ciągle wspierający sympatyzujący z panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego panią Rozwiń » Małgorzatą Gersdorf prawnicy ze stowarzyszeń prawniczych mają do niej teraz żal, że swoimi decyzjami doprowadza do sytuacji, w której oddaje w pewnym sensie bezpośrednio w ręce prezydenta Andrzeja Dudy kwestii wyboru kolejnego pierwszego prezesa te sprawy, w których pojawiły się pretensje są tą sprawą tzw. sprawy zabezpieczeniem przed Sąd Najwyższy w tej chwili znajduje się kilka spraw wytaczanych zresztą przez różnych sędziów, który ci sędziowie dążyli do ustalenia, że do czasu różne różne tryby te sprawy dążyli cisza, gdyby ustawienia rzecznikiem tych nowych i PiS dyscyplinarnych kontroli nadzwyczajnej zostali niepoprawny sposób powołani z powodu braków podpisów przy powoływaniu krajowej rady sądownictwa z powodu braku niezależności krajowej rady sądownictwa teraz tym sprawom towarzyszyły wnioski o zabezpieczeniach zmierzające do wyłączenia z orzekania sędziów uniemożliwiania im pełnienie funkcji te wnioski nie zostały rozpoznane do tej pory jest problem, kto miałby rozpoznawać wg nowej ustawy nowelizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość takie wnioski prawdopodobnie musiałaby rozstrzygać izba kontroli nadzwyczajnej, gdyż jest jedyna właściwa do oceny statusu sędziów również sędziów Sądu Najwyższego w tym wypadku własności użyczania prawidłowość ich powoływania na to ma świadomość Ross orzekał on w swojej sprawie Ney on jest tu 1 z głównych podejrzanych takiej sędziowie, że zostanie niepoprawnie powołań obawa jest taka, kiedy z końcem kwietnia upłynie kadencja profesor kapitan prezes Duda wyznaczy osobę pełniącą obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to osoba kieruje te wszystkie wnioski to Izby kontroli nadzwyczajnej i oczywiście tej pani uwzględnia żadnych wniosków i obawa o tych sędziów, którzy wszczęli postępowania polega na tym, że nie będzie dokonana realna kontrola prawidłowości powołań nowych sędziów Sądu Najwyższego i mówiąc w skrócie przez to zawłaszczenie Sądu Najwyższego stanie się faktem tak będzie nowa pierwsza prezes będą inspektora sobie same stwierdzą własną poprawność powołania koniec no to w pana zdaniem tutaj pani profesor popełniła jakiś błąd czy właściwie ze względu też na ten kalendarz pandemię torze, że kadencja się kończy 30kwietnia nowości niewiele mogła zrobić trudno jest to powiedzieć nie wiedzą od środka nie jakąś sytuacją mamy do czynienia jak jak wygląda na szczepienie innych sędziów w Sądzie Najwyższym prezes Sądu Najwyższego nie dyrektor, który jest w stanie wydawać polecenia zarządu w tym jak ma wyglądać działalność orzecznicza akt, więc tutaj powiedzieć, a my oczywiście tutaj jest takim czynnikiem losowym na skutek pandemii nie może się odbyć zgromadzenie ogólne, które miałby przedstawić kandydatów pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i oczywiście będę nie można było przewidzieć i pokrzyżowało ona szybko czy pierwsza SS mogła przyspieszyć w jaki sposób postępowania doprowadzić do ich rozpoznania być może tak no każdy wał bym się pewnie tak metek w gruncie rzeczy nie będziemy tego wiedzieć z zewnątrz tak nie wiedzą w jaki sposób w tej chwili funkcjonuje czy nie funkcjonuje w częściach Sąd Najwyższy i też musimy pamiętać, że sytuacja jest nadzwyczajna to znaczy rozumiem tych sędziów, którzy mają pretensje też wolałbym, żeby te wnioski zostały rozpoznane tutaj nie ukrywam tego uzupełnia natomiast sytuację stan zwyczajnej też różni ludzie inaczej chcą się w niej znaleźć te pierwsze prawa profesor często może mieć inne poglądy na to jak należy się w takiej sytuacji zachować wynik tego nie testował tak nie mieliśmy do tej pory do czynienia z sytuacją czynniki polityczne chciałyby, żeby przejąć Sąd Najwyższy, że w zasadzie 2 całej Izby tego sądu obsadzone w sposób poprawny, więc nie my sami mogą tak jasno po 12 stronie, bo też nie uważam, że jest taka klarowna sytuacja 1 strona ma rację druga nie ma są różne sposoby, które możemy przyjąć jak możemy się zachować, żeby próbować w tej sytuacji dyplomacji żaden nie jest dobry, ponieważ sytuacja nie jest dobre nie jest zwyczajna nie jest to sytuacja zmyślą, o której kształciliśmy się jako prawnicy zmieszczą, który pisano konstytucję czy takie usta no to jeszcze jest ten kontekst Izby dyscyplinarnej, dlatego że jak pamiętamy na początku kwietnia Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wniósł o tzw. zabezpieczenie normalnie jest tak, że każde państwo członkowskie Unii Europejskiej do tego typu decyzji się powinno zastosować wiemy, że pojawiła się propozycja chyba premiera Mateusza Morawieckiego, aby tę sprawę zbadał Trybunał Konstytucyjny i trzeci tutaj element mamy też właśnie oświadczenie pani prezes Sądu Najwyższego, w którym ona wzywa, aby wszystkie osoby powołane na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego izbie dyscyplinarnej powstrzymały się jakichkolwiek czynności związanych z rozpoznawaniem spraw no, więc i jak na to wszystko patrzy jeszcze w tym kontekście właśnie tej decyzji cudze i tego co się dzieje w sądzie naj najwyższym i w tych izbach co do legalności, których no właśnie wątpliwości również wyraził cóż tutaj panie redaktorze na szczęście sytuację dużo prostsza orzeczenie czułem musi być wykonane i tu pierwsza prezes Sądu Najwyższego ma 100% rację obowiązek wykonania tego orzeczenia tego napisała w swoim oświadczeniu spoczywa na wszystkich organach państwa spoczywa również na izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, który to orzeczenie dotyczy i sędziowie Izby dyscyplinarnej absolutnie na podstawie samego tego orzeczenia powinny wstrzymać od orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów, których ten środek zabezpieczający wydanie przez Trybunał sprawiedliwości dotyczy oczywiście walczyć wiemy czy się do zastosowali do tego się wstrzymali daje się, że nie wiemy jeszcze troszkę z powodu pandemii, ale raczej nie wstrzymają do tej pory ignorowali podobne orzeczenia przez ignorowane w ten sposób dzisiaj dobrze pamiętam tę uchwałę Sądu Najwyższego Tektura kwestionowała możliwość orzekania przez nich w ogóle nie tylko w sprawach sędziów natomiast przyznam, że od tamtej pory nie słyszałem o sprawach dyscyplinarnych toczących się przed Sądem Najwyższym artykułem na naszą percepcję tu zaburza epidemia też tak niewiele braku czy toczy się w sądach w tej chwili mówi pan, że ta sytuacja jest dużo prostsza, niemniej jednak najwyższa sił urzędnicy państwowi no właśnie podjęli decyzję przekazania oceny tego zabezpieczenia tej decyzji złe do Trybunału Konstytucyjnego i znowu się zaczął toczyć spór on on dzisiaj tak jak mówimy też jest w tle wydarzeń, które skupiają naszą uwagę w kontekście epidemii pana zdaniem to co z tego może wynik w wynikać dalej mieliśmy komunikat rzecznika 1 z rzeczników komisji Europejskiej, który raz jeszcze przypomniał, że tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości, że państwo musi wykonać takie orzeczenie zabezpieczenie na dodatek próby rozstrzygania teraz tego czy ono jest właściwe czy nie np. przez sąd Konstytucyjny w Polsce jest czymś zupełnie niewłaściwymi niezrozumiały to jak to jest tak to znaczy jak to się może zakończyć albo jak to powinno dalej wygląda tak, że może zacząć pytanie powinno dalej wyglądać to jest dużo prostsze pytanie jak to możliwe z punktu widzenia prawa Europejskiego rzecznik komisji absolutnie ma rację sama kontrola niezależnie od wyniku kontroli niezależnie czy Trybunał Konstytucyjny powie, że wszystko z porządku orzeczeniem SN Trybunał sprawiedliwości czy narusza ona polską konstytucję samo dokonanie tej kontroli stanowi naruszenie zasady lojalnej współpracy, ponieważ środkiem, który może zagrozić skuteczności prawa Unii Europejskiej, więc sami takiej kontroli nie można dokument, jaki jest naruszenie prawa Unii natomiast jeśli rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny orzekłby w praktyce, że to środek zabezpieczający narusza konstytucję teoretycznie wniosek, że jakiś tam przepis traktatu narusza konstytucję i w rezultacie Trybunał sprawiedliwości nie może takich środków wydawać, gdy jest oczywiście kolejne naruszenie bardzo poważne prawa Unii Europejskiej na pewno tylko naruszenia Unii Europejskiej nie lekceważyć to znaczy na pewno skończy się to co najmniej skargą komisji Europejskiej, czyli w Polsce do Trybunału następnie karami pieniężnymi z punktu widzenia kar pieniężnych to też grożą nam kary pieniężne za samo niewykonanie zabezpieczenia tak niezależnie czy, a potem będziemy kontrolować czy Trybunał Konstytucyjny ogłosi ona narusza konstytucję fakt, że nie wykonamy jeszcze go nie wykonamy oznacza, że grożą nam dzienne kary pieniężne nakładane aż do czasu, kiedy wykonamy zabezpieczenie, więc summa summarum wydaje mi się, że już spore szanse, że rząd Polski po prostu się ugnie tak jak do tej pory wsporach z komisją Europejską i wykona orzeczenia natomiast co się stanie naprawdę niestety nie zależy od żadnych aspektów prawnych tylko zależy od woli politycznej dlatego przecież skierowana do Trybunału Konstytucyjnego ten Trybunał dawno został zawłaszczony nie funkcjonuje tak jak powinien orzeknie takie czynniki polityczne tego oczekują, więc jako prawnikowi jest im bardzo trudno przewidywać jak sprawa się skończył skończy się w mojej ocenie wedle zapotrzebowania politycznego ani brak jakichkolwiek kryteriów prawnych wedle kryteriów prawnych polskiej Trybunał Konstytucyjny nie może żaden sposób kontrolować orzeczeń wydawanych przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej co więcej nie zachodzi tutaj żadna sprzeczność między polskim porządkiem konstytucyjnym prawem unijnym Trybunał sprawiedliwości i komisja Europejska nie wątpi w ogóle to, że Polska sobie może zorganizować swoje własne sądownictwo tak jak jej się podoba tylko to sądownictwo nie może przy okazji naruszać prawa Unii Europejskiej w momencie, kiedy sprawy sprawa unijnego nie mają gwarancji, że będą rozpoznawane przez niezawisłych sędziów niezależne sądy, a takiej gwarancji nie ma w momencie, kiedy nad tymi sędziami wisi upolitycznione postępowanie dyscyplinarne mamy do czynienia z naruszeniem prawa unijnego, bo w tych sprawach unijnych nie ma gwarancji rzetelnego procesu w rezultacie obcokrajowcy obywatele innych państw Unii Europejskiej nie mają gwarancji, że tych swoich praw uprawnień unijnych są w stanie dojść w Polsce to jest naruszenie prawa unijnego i nie chodzi o to, że Unia chce nam narzucić jakiś model organizacji sądownictwa tylko o to, że jakikolwiek model organizacji sądownictwa przyjmiemy musi respektować pewne reguły te same w sobie nie możemy powiedzieć o naszych sonda więcej praw mają Polacy, a mniej obcokrajowcy nie możemy powiedzieć my sobie możemy zorganizować sądownictwa chcemy, więc organizujemy w ten sposób tak bardzo ładnie niedawno o tym, mówiła pani prof. Łętowska przyrównując to po to, były takie obrazowe do samochodu, że każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może produkować samochód, jaki chce, tyle że ten samochód musi spełniać pewne standardy bezpieczeństwa to wszystko co się umawiamy jeśli chodzi o emisję spalin prawda o tym jak jaki powinien być system nie wiem zabezpieczenia kierowcę poduszkami tak dalej i że to rzeczywiście jest już wtedy unijne, a nie ani krajowe, ale samochód może być może być kraju bardzo to po porównaniu się spodobał proszę jeszcze tylko wyjaśnienie 1 rzeczy, bo pan powiedział o tym, że grze jeśli właśnie będzie rząd zwlekał z realizacją tego zabezpieczenia wydanego przez cudze no to właśnie mogą pojawić kary, ale czy to nie jest także to zabezpieczenie już działa, bo chyba było wydane jakoś Niewiem 0809. kwietnia tak ono już działa już powinno być wykonywane tylko szczerze mówiąc jeśli tam będzie zwłoka 2 tygodni czy tygodnia to pewnie nikomu nie będzie chciało, a żadnych kart nakładać kary będą nałożone na przyszłość jeśli zostanie wykonane z opóźnieniem to w mojej ocenie nic prawdopodobnie nie stanie chyba, że to opóźnienie w układzie, jaki akurat katastrofalny rezultatów tam samym orzeczeniu jest napisane, że w ciągu miesiąca rząd Polski mają poinformować komisję, jakie środki i przyjął co stało się wykonanie tego zabezpieczenia, więc mojej ocenie dopiero jeśli komisja od miesiąca nie dostanie satysfakcjonującej odpowiedzi to wtedy w praktyce grożą nam kary natomiast formalnie absolutnie one redaktor rację już w tej chwili to orzeczenie powinno być wykonywane, więc jeśli izba dyscyplinarna prowadzi publiczne niepubliczne jak i nijak nie jakiekolwiek sprawy dotyczące sędziów to mamy do czynienia w ten sposób w tej chwili już naruszeniem wydanego przez Trybunał postanowienia bardzo panu dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia pan dr Paweł Marcisz wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego był gościem weekendowego Polaka dziękuję życzę miłego dnia tajemnych, a państwa zapraszam na informacje w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA