REKLAMA

Katon żałował, że przeżył bez niego choć jeden dzień

OFF Czarek
Data emisji:
2020-04-20 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj państwa i moim gościem jest pani prof. Anna Karwacka katedra prawa rzymskiego wydział prawa administracji Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego dzień dobry witam serdecznie pani profesor dzień dobry państwu do budowy dzisiaj Szanowni Państwo porozmawiamy o czymś, o czym Rzymianie właściwie myśleli prawie, że od samego początku swojego życia no już na pewno ktoś osiągnął wiek dojrzałości, czyli czymś, o czym w Polsce w rzadko myślimy, a na pewno nie czasach Rozwiń » młodości dorosłości zwykle myślimy o tym, pod w okresie, który wydaje nam się chyłkiem naszego życia, ale być może być może czasach pandemii to jest coś, o czym myślimy części w dowolnym momencie, czyli o testamencie, ale także o prawie spadkowym u Rzymian Rzymian tak jest nie tych współczesnych, bo to współcześnie to nadal przez zestaw współczesnych ale, ale wróćmy do tych niegdysiejszych Rzymian no właśnie nie o testamentach tak jak pan powiedział myślę bez przerwy ba uważali, że bez testamentu w ogóle człowiek nie wiadomo powinien nie powinien funkcjonować, ale w każdym razie nie godziło się na pewno funkcjonować Kato mawiał, że żałuje w swoim życiu tylko 3 rzeczy tego, że przeżył, chociaż 1 dzień bez testamentu tego, że poszedł, że nie poszedł piechotą tam, dokąd się udało dojść tylko pojechał popłynął przepraszam łożą i tego, że to jest akurat bardzo niepoprawny politycznie, że zdradził sekret swojej żonie powierzył sekret swojej żonie natomiast testament rzeczywiście był czymś co zaprzątało uwagę Rzymian bardzo młodych lat zwykle było także oni sporządzali w swoim życiu kilka nawet kilkanaście testamentów, bo prostu wtedy, kiedy zmieniały się im okoliczności życiowe dochodzili do wniosku, że muszą zmienić również treść ostatniej woli i to czyni, czyli to taka nowość coś nie rozumie to chyba kwestia mody tylko raczej potrzebę poczucia wewnętrznej społecznej takiej wykształconej oczywiście przez społeczeństwo potrzebę, dlatego że schodzi z założenia, że dziedziczenie bez testamentu owa, która oczywiście było w czasach archaicznej czymś zupełnie naturalnym i było tym pierwszym sposobem dziedziczenia, który został wprowadzony jeszcze na zasadach prawa zwyczajowego w czasach Królewskich, ale wychodzi z założenia, że to dziedziczenie testamentowe może nie spełniać wszystkich wymogów wszystkich potrzeb, które oni widzą na przede wszystkim dziedziczenie bez testamentu owe nie pozwalał na to, żeby zaspokoić pewne potrzeby różnych członków rodziny w tym również potrzeby, które niekoniecznie mieli członkowie rodziny, ale które wynikały z uwarunkowań społecznych, bo np. w testamencie można było ustanowić dla kobiet, które podlegały władzy danego ojca rodziny zwierzchnika rodzinę opiekunów prawnych można było np. wyzwolić niewolnik w testamencie na oczywiście dziedziczenie bez samolotowych takich możliwości nie dawało no wreszcie można było w testamencie powołać się spadku kogoś zupełnie innego niż najbliższa rodzina, która dziedziczyłaby systemem polu, czyli chyba rozmawialiśmy kiedyś o tym w programie off czarek, że czasem niewolnik dostawał od swego właściciela obietnice, a jak po mojej śmierci albo któryś momencie wyzwolenie no i rozumie, że jeżeli tego nie było w testamencie to niewolnik mógł sobie co najwyżej pisać na rzymskim Berdyczów, owszem, natomiast proszę zwrócić uwagę, że takie zapewnienie niewolnika czy zostanie wyzwolone w testamencie było dla właściciela potencjalnie niebezpieczne, dlatego że wtedy mógłby się obawiać, że niewolnik będzie chciał delikatnie rzecz ujmując przyspieszyć trochę jego zejście z tego świata i tu mamy do czynienia z bardzo ciekawą regulacją prawną Otóż zdarzały się oczywiście takie sytuacje, kiedy właściciel niewolników ginął jakiś bardzo tajemniczych niewyjaśnionych okolicznościach zamordowany np. we własnym domu w takiej sytuacji nie otwierano w ogóle jego testamentu do czasu wyjaśnienia sprawy po to, żeby nie okazało się, że jego mordercą ukaże się właśnie niewolnik wyzwolone w testamencie i w związku z tym dopiero po wyjaśnieniu całej sytuacji po posiedzeniu mordercy nie otwierano testament wówczas te wyzwolenia, które tam się znalazły mogły zostać zrealizowane to było takie dosyć realne zagrożenie w jaki sposób wyglądało to od kuchni czy od liczby od strony technologii testamentu czy to było dokument jak w jaki sposób sporządzany, kto go przechowywał, kto i czy obecności rozporządzał jak jak można było zmieniać jasne czy tak przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że historia starożytnego Rzymu to jest to są całe wieki prawda, więc nie wyglądało to w każdym okresie historycznym tak samo pierwotnie w czasach archaiczny, kiedy jeszcze pismo nie było bardzo popularna sporządzano te same ustnie i to 2 możliwości pierwszą z nich był testament sporządzany na zwoływanych w tym celu 2× do roku zgromadzeniu Ludowym, a drugą formą było sporządzenie testamentu szyku bojowym, czyli wtedy, kiedy żołnierze ustawiali się przed bitwą mogli swoim towarzyszom stojącym koło nich w tym szyku bojowym przekazać treść swojej ostatniej woli natomiast obie te formy mają swoje wady, bo wiadomo, że ta druga wymaga wojny jakiejś bitwy szykującej się natomiast pierwsza też ma swoje ograniczenia dlatego, że to zgromadzenia były zwoływane tylko 2× do roku, więc jeżeli kościół, że zbliża jego koniec chciał sporządzić testament mogą się okazać, że jest to po prostu niemożliwa w związku z tym Rzymianie zaczęli sobie radzić inaczej najpierw w sposób szalenie karkołomne ryzykownym mianowicie fakt na pomysł, że mogą za życia przenieść własność swojego majątku całego swojego majątku na zaufaną osobę i przekazać ustnie osobie swoje dyspozycje dotyczące tego co z tym majątkiem ma się zdarzyć po śmierci i taka osoba powinna, ale tylko łącznie powinna tam nie ma żadnego prawnego przymusu jest tylko i wyłącznie obowiązek moralny w powinna po śmierci spadkodawcy przekazać ten majątek wskazane, bo w wskazanemu przez niego spadkobiercy ryzyko takiego rozwiązania są ogromne może się po drodze wydarzyć wszystko przede wszystkim ten kto, kto wziął ten majątek na własność może np. że jako pierwszy prawda i co wtedy także to rzeczywiście są bardzo bardzo karkołomna konstrukcja prawna natomiast ona potem zaczęła wolało no właśnie, jeżeli np. ktoś mówi zostawiam wszystko Kasi, ale nie wiadomo czy kasze czy Basi ani czy Hani może źle usłyszał w sensie odpowiednik oczywiście Rzym się nie da tak się nie da się przede wszystkim spadkobierca w testamencie rzymskim musiał być ustanowiony tak, żeby co do jego tożsamości nie było żadnych wątpliwości, a w związku z tym jeśli np. ktoś napisał po moim spadkobiercom nie będzie mój syn to było Okaj tylko pod warunkiem, że miał 1 cena, ale i, że w związku z tym nie było wątpliwości co do jego tożsamości natomiast nie można było stanowić spadkobiercy np. pisząc nie wiem nie chcę mówić spadkobiercom zostanie ten, kto przyniesie największy najbardziej okazały wieniec na mój pogrzeb tak absolutnie tak tego typu dyspozycje są wykluczone to muszą być po prostu persona certa, czyli osoba tak jak podział co, do której tożsamości nie było wątpliwości natomiast wracając jeszcze tutaj ewolucji to był bardzo ciekawy, ponieważ z czasem tę dyspozycję ustną zastąpiła dyspozycja w formie pisemnej, czyli zaczęto na takich drewnianych tabliczkach pokrytych woskiem spisywać coś co de facto było testamentem takim jak mego dzisiaj znamy on rządził bardzo ścisłymi regułami trzeba było określone słowa zawsze w formie interaktywnej wskazującej przekazać swoją dyspozycję i to przeniesienia majątku na czyjąś własność odbywało się zawsze od obecności 5 świadków jeszcze tzw. Libii pensa, czyli człowieka, który trzyma wagę to była tzw. emancypacja teraz w związku z tym na tych tabliczkach zawierających dyspozycje samolotowa swoje pieczęcie podpisy składało tych 5 świadków emancypacji Liberii państwa i pan trzymający wagę i ten, kto nabywa majątek chciał się właścicielem tego majątku spadkowego przy czym o ile pierwotnie faktycznie dochodziło do przeniesienia własności później stał się po tylko włącznie jak symbol stał się łącznie aktem symbolicznym pozbawionym tego faktycznego znaczenia, czyli testamentem rzymskim z czasem stały się po prostu te tabliczki rozumiem Pani Poseł tego sobą takie książeczki do tego wątku chciałbym powrócić, ale po informacjach, które już za 3 minuty 1120 pani prof. Anna Karwacka z katedry prawa rzymskiego wydziału prawa i administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z państwa moim gościem wracamy do programu po informacjach Radia TOK FM wczoraj państwa mamy gości jest pani prof. Anna Karwacka katedra prawa rzymskiego wydział prawa i administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego rozmawiamy o rzymskim prawie spadkowym, ale nie tym obecnym tylko tym już chciał być dawno minionym, ale być może jakieś elementy zachował do dziś, a także testament mnóstwo no właśnie, a także czy dobrze dobrze przemyśleli swoje prawo dobrze przemyśleli, bo rzeczywiście większość regulacji rzymskich cały czas nas obowiązuje szczególnie jeśli chodzi o dziedziczenie bez testamentu owe, dlatego że te zasady właściwie nie zmieniły się w ogóle jeśli już to tylko jakiś drobnych szczegółach systemem sami może jest trochę inaczej, chociaż też ten ta najbardziej popularna forma testamentu czy testament holograficzne czy taki, który wpisujemy podpisujemy własnoręcznie bez potrzeby powoływania jakichkolwiek świadków to jest też jedno z najbardziej popularnych form sporządzania testamentu współcześnie prawdzie to późna instytucja dopiero piąty bieg naszej ery, ale rzymska są pewnością wróćmy do tego sposobu właśnie spisywania testamentu także na tych tablicach, które tak jak powiedział składano takie w zasadzie książeczki także tryptyki najczęściej znajdowała się ostatnia Wola zmarłego i podpisy pieczęcie 5 świadków plus z tego lider PSL tego na osi nazywał familię e-myto, czyli tego, kto najpierw faktycznie później tylko włącznie formalnie czy tak symbolicznie kupił majątek rodzinne i te tabliczki musiał przechowywać oczywiście jakaś zaufana osoba z popiersia dopilnował, żeby one nie dawały się łatwo odczytać, czyli okręt samo je wg takiej dosyć skomplikowanego wzoru, który później był regulowany nawet konstytucją cesarską okręcona sznurkiem i woskowa opieczętowane natomiast później mógł je przechowywać albo jakiś obywatel osoba prywatna albo też oddawano je na przechowanie bezpieczne miejsce w samym Rzymie takim bezpiecznym miejscem była może nie tyle świątynia Westy co do stawek wersalki, czyli kapłanki bogini Westy Tektura czuwały nad świętym ogniem palącym się cały czas świątyni Westy z zajmowały się właśnie przechowywania testamentów miał całe wielkie archiwum z, do którego można było złożyć swój testament musiało oczywiście mieć katalogi no bo wiadomo, jaką się w tym trzeba było poruszać to było uznawane za to miejsce uznawane za najbezpieczniejsza naruszenia zdarzały się bardzo bardzo rzadko, ale zdarzały np. nie określa Oktawian późniejszy August po to, żeby zdyskredytować swojego politycznego przeciwnika Antoniusza wydobył jego testament 2 stale przemocą oczywiście oczy to jego treść kompromitujących, dlatego że w tym testamencie miały znaleźć się jakieś zapisy dotyczące Kleopatry dzieci, które Antoni śmiał sklep patron, czyli nie Rzymian prawda obywateli rzymskich w dodatku panie mówią nawet mające nie mógł nadać zdrady stanu nie mógł im nadać obywatelstwa jakoś sprytnie tak tak tak siłową usiłował 23 tak naprawdę nie do końca wiadomo ile z tego co tam przekazały źródła z prawdziwą informacją ile to jest jakaś tam sfabrykowana przez Oktawiana propaganda, bo tak jak już kiedyś miałam okazję państwo mówicie gotową był generalnie mistrzem propagandy i to jego zasługą jest to, że np. Kleopatrę uznajemy w dalszym ciągu za taką sen fatalne w starożytności za kobieta absolutnie straszliwą, a rzeczywistość mogła być zupełnie inna tylko, tyle że nie mamy dostępu do odpowiednich źródeł i za każdym razem, kiedy człowiek wpadł na pomysł, żeby ten testament zmienił czy to musiał zbierać te same osoby czy mógł przy pomocy mogło być inne osoby to mogą być inne osoby też świadków można było oczywiście wymieniać dowolnie, tym bardziej że oczywiście którykolwiek z nich mógłby w międzyczasie też umrzeć prawda albo być obecny w kraju być gdzieś tam prowincji na jakiś kampanii wojennej natomiast bardzo było ważne, żeby każdy testament był opatrzony datą, dlatego że ważny był ten najnowszy najświeższe, czyli drzew, gdyby ktoś zmieni testament to szedł do stale mówił dzień dobre nazywam się Gajusz Juliusz Kowalski i głową czy mogą pani wydać kopie mojego testamentu, bo mam nowe pomysły na moje pieniądze na inwestycje czy tak wiadomo na pewno, że osoba, która sporządziła testament od wystawy mogłoby go swobodnie w każdej chwili odebrać, bo była tą osobą uprawnioną prawda natomiast jak to wyglądało w praktyce one tak chętnie wydawały testamenty każdemu, kto przyszedł czy przyjmowały też od wszystkich trudno powiedzieć, ponieważ nasze informacje dotyczą oczywiście wielkich świata starożytnego np. Swetoniusz opisano właśnie tę mrożącą krew żyłach przejmie Rzymianom historia o tym jak Oktawian wyciągną wystawek testament Antoni Szala opisywali te opisywali również testamenty Cezara, których było na pewno co najmniej kilka zrobiły składaną ze stale ja zakładam, że nawet, jeżeli ktoś nie odebrałby poprzedniego testamentu to tak czy siak na podstawie datowania można byłoby ustalić, który testamentów nawet tych przechowywano w stale jest jest ważny testament w ich we dalej działał w Rzymie ilość punktów punktów dech w depozyt wiele wystarczy ich, bo nie to generalnie miejsce było tylko jedno, a ponieważ na Forum romanum znajdowało się znajdował się kilka budynków poświęconych czy użytkowane przez przystanki 1 z nich było właśnie świątynia to taki okrągły niewielki bardzo budynek tam płoną nastał ten ogień natomiast oprócz tego było coś nazywało atrium Westa i to właśnie budynek, który poświęcony był m.in. na to archiwum natomiast nie mamy nie mamy jakiś przekonujących dowodów archeologicznych na jak to wyglądało także także trudno powiedzieć no dobrze, czyli mamy, by sprawę w miarę Jasną czy to była usługa odpłatna czy po prostu dowód uznania czy czy można sobie, gdyby ktoś się nudził nie wiem czy zmieni ludzi ale gdyby się ludzi to mogli np. do stale chodzi codziennie zmieniać tak podejrzewam, że w którymś momencie cierpliwość mogłoby skończyć bardziej, że wystarczy generalnie łatwego życia nie miały wyższy wyobrazić cha kobiety, które muszą tak no po pierwsza wyrzec się wszelkich przyjemności życia doczesnego pomóc oczywiście jakiekolwiek kontakty z mężczyznami bliższe kontakty były absolutnie zakazane do tego jeszcze muszą cały czas na zmianę siedzieć w tej nieszczęsnej świątyni pilnować ognia, jakim nie daj Boże ten ogień zgaśnie narażają się na 2 poważne konsekwencje to jest przynajmniej wymierzana przez kapo tego policji seks Maximus urząd kogoś kogoś w Polskiej literaturze najczęściej określa jako Najwyższego kapłana Chłosta, a nie wypada już tak, by państwa chyba ta tak to jest oczywiście to samo Pontifex Maximus, czyli największy budowniczy mostów do zwolnienia to jest tytuł, który w, który tak oczywiście przejęli papieża no dobrze, ale te kontakty z mężczyznami to tak na poważnie sensie brak uważnie czy tak jak księża katoliccy uznawała mu, że jeżeli Starka złamie tę zasadę to na razie cały Rzym na straszliwe konsekwencje w związku z tym, jeżeli miało się cokolwiek niedobrego, czyli Rzym odnosi jakieś ponosi jakieś straszliwe klęski, jeżeli przychodziła zaraza albo działo się cokolwiek nadzwyczajnego o 1 z pierwszych rzeczy, które robiono sprawdzano co z wyskokami bardzo często w takich niebezpiecznych w okresach wytoczono procesy, w których usiłowano udowodnić, że one miały jakiś stosunki z mężczyzną kara była straszliwa, ponieważ Starka de chowano grzebano żywcem było takie miejsca Rzymian nazywało kampus scenę ratusz, czyli przeklęte pola i tam właśnie wykopywane tak lubiane, z której wersalkę grzebano razem z lampką oliwną odrobiną mleka odrobiną jedzenia i zamurowano, ponieważ uznawano, że człowiek nie może wykonać bezpośrednio kary śmierci na wystawę co musi zrobić bogini oczywiście wszystko wskazuje na to, że przynajmniej od czasu do czasu rodzinom udawało się do takiej wystarczy gdzieś tam nocą dokopać z boku i wyciągnąć ją wywieźć gdzieś daleko, żeby nikt nie rozpoznał natomiast rzeczywiście taka była bardzo przerażająca ktoś tam robiły prace wykopaliskowe, żeby zobaczyć ile rodzin i rodzinom udało się wykopać się do zrozumie, że to te wyroki nie były tak, bo do obrotu wykonuje wyrok tylko z jakimś uprzedzeniem wyprzedzenie czyta się, żeby można było rodziny zorganizować tak przede wszystkim nie było częste aha to jest oczywiście bardzo spektakularny sposób wykonania kary śmierci de facto prawda nawet jeśli nie do biura natomiast na pewno to się nie zdarzało zdarzało często tylko rzeczywiście w takich momentach dla Rzymu trudnych, ale jak to wyglądało w praktyce, toteż trudno powiedzieć, bo dysponujemy tak naprawdę bardzo ograniczonymi źródłami i w związku z tym nasza wiedza na ten temat jest może nie szczątkowa, ale na pewno niepełna także wszystkiego się powiedzieć powiedzieć nie da natomiast całą pewnością wystarczy to były kobiety, które znajdowały się na świeczniku to była jedyna grupa kobiet, które z 1 strony cieszyły się ogromną swobodą, bo mogłem rozporządzać swoim majątkiem samodzielnie bez zgody kogokolwiek mogły w miarę swobodnie poruszać się poziom miały prawo łaski tak czy jak Danusia mój ci on mogły ułaskawić skazańca przysługiwała im eskorta Wiktora, która normalnie przysługiwał tylko najważniejszym urzędnikom, więc to, by kobiety, którzy rzeczywiście miały coś do powiedzenia w tym społeczeństwie, ale zawsze jest druga strona medalu tutaj to był właśnie te straszliwe kary, które grozi w Starcom w sytuacji, kiedy albo coś im udowodniono naprawdę albo wtedy, kiedy była taka potrzeba polityczna, żeby zrobić jakiś pokazowy proces pytanie od naszego słuchacza pana Mateusza czy starożytnym Rzymie było coś takiego jak współczesne zachowek i tak jak najbardziej tą pierwszą może ocenić brak uznawano, że Pater familias, czyli ten zwierzchnik rodziny ojciec rodziny to jest ktoś, kto ma nie tylko wiele praw, ale ma też obowiązki i podstawowym obowiązkiem było zabezpieczenie bytu tych członków rodziny, którzy znajdowali się pod jego władzą, którzy w chwili jego śmierci uzyskiwali samodzielność, ponieważ te osoby przez całe życie pracował na majątek ojca majątek rodziny nie mogą sobie wypracować własnego majątku w związku z tym, jeżeli ktoś taki w swoim testamencie nie zabezpieczył bytu tych osób uznawano go wprost, ale przynajmniej pośrednio za szaleńca za kogoś, kto nie był w pełni władz umysłowych w związku z tym taki stan można było podważyć dzisiaj mamy inne kryteria uznawania go za szaleńca prawda zupełnie inna np. każda do rozwiązania wszyscy wiemy w pewien przykładów tak ciśnie się wiele na usta z każdym bądź razie taki zachowek wynosił przez większą część okresu trwania imperium rzymskiego 14 tego co ktoś powinien otrzymać w przeliczeniu systemem to łącznie, jeżeli np. było 2 synów i każdy z nich po śmierci ojca bez testamentu dostałby połowę spadku zachowek dla niego wynosi 18 spadku tyle minimalnie ojciec musiał się w testamencie zostawić natomiast jeśli tego nie zrobił z nas było obalić testament wtedy dochodziło do dziedziczenia przeciw testamentu owego, które powodowało, że taka osoba dostawała nie zachowek, ale całą część spadku, która by przypadł w dziedziczeniu testamentowym czy, nawet jeżeli ktoś nie pokłócił się z synami nie znosił to lepiej było może zostawić ten zachowek niż narażać się na to rząd dostanie połowę spadku właśnie ze względu na to, że zachodni wrócimy do prawa spadkowego Rzymian po informacjach Radia TOK FM informację, że 3 minuty o godzinie 1140 państwa mają właśnie pani prof. Anna Karwacka katedra prawa rzymskiego wydział prawa i administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego które państwa i moim gościem jest pani prof. Anna Karwacka katedra prawa rzymskiego wydział prawa administracji Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego rozmawiamy o rzymskim prawie spadkowym o testamentach przed informacjami pytanie naszego słuchacza pana Mateusza, ale pierwszy dopiero, bo jeszcze drugie pytanie czy rzymskim testamencie rzymskim powinno być małą literą panie Mateusz zapisywało się spadkobiercy konkretne oznaczone rzeczy np. rozumiem kubeczek z napisem Juve, aby nie lat Roma albo relacje to jest dla mojej jego kuzyna, ale za to z napisem po to, zieloni czerwoni biali albo niebiescy, bo to były tylko 4 drużyny na no ale to były kluby na wyścigach, a Circus Maximus wyścigi rydwanów potem był jeszcze 2 kluby było w sumie w sumie 6, ale 2 dodatkowe były takie a takie takie słabe tak takie tak tak tak tak zdecydowanie należało do woli kibicować komu to najlepszy czy tak to był najlepszy różnie natomiast w tabeli pewnie przechodziła różnego rodzaju modę na Kubę aktor był najlepszy w tabeli naprawdę bardzo bardzo różnie w ogóle była tabela mamy zachowane jest, aby tak my tabeli nie mamy żadnej nie absolutnie bez szans natomiast wiemy na pewno były wielkie sławy wyścigów, że najlepsi woźnicy byli uznawani za takich celebrytów świata starożytnego trochę tak jak niektórzy gladiatorzy natomiast wracając do pytania to można było zrobić w testamencie rzymskim bardzo wiele rzeczy natomiast trzeba było trzymać się pewne ściśle ustanowionych reguł czy tak przede wszystkim spadkobierców wyznaczało się albo do całości albo części ułamkowej spadku czy, jeżeli np. w testamencie ktoś napisał niech moim spadkobiercami będą moi 2 synowie Marek Tytusa każdy z nich był spadkobiercą 50% spadku konkret tylko 50% taki napis traktu i dopiero, jeżeli oni decydowali się na to, żeby spadek podzielić to mogli to zrobić mogli to zrobić, stosując odpowiednią skargę i wtedy sędzia arbiter przesądzały odpowiednie części tego spadku natomiast gdyby spadkobierca chciał mając właśnie tych 2 czy więcej spadkobierców dać konkretne rzeczy to do tego służył konkretny zapis testamentowy to był legat legato Perth recepcji one, który polegał na tym, że ze spadku tak jakby wyciągano przed nawet te konkretne rzeczy, które zabierali najpierw spadkobiercy, który ma zostały oddane natomiast potem całą resztę spadku traktowano już tak jak tak jak zwykle, czyli była podzielona ułamkową między spadkobierców czy nie można było od tego nie można było morze można było np. tam Zielona skórzana kanapa koło sauny to można o można tylko, tyle że pytanie komu, jeżeli chcemy tę zieloną skórzaną kanapę koło sauny przeznaczyć nie wiem naszemu koledze od kielicha Tytusowi 3 czy Gajusz owi to możemy na jego rzecz ustanowić zapis testamentowy legat tych gadów z dużą mamy się rządzą też swoimi prawami i wtedy on w zależności od tego jaki Legacy stosujemy albo staje się właścicielem tej rzeczy albo ma przynajmniej roszczenie do spadkobiercy natomiast ważne było żeby, sporządzając testament uważać na to bardzo uważać na to co się robi i stosować odpowiednie zapisy w odpowiedniej sytuacji, dlatego że początkowo patrzono na tę kwestię szalenie restrykcyjnie, jeżeli ktoś popełnił nawet drobny błąd to mogę poprowadzić ku górze albo cały testament albo z nami ten zapis był nieważny później zaczęto trochę łagodzi stanowisko uznając, że zawsze najważniejsza jest Wola zmarłego i trzeba się trzeba zrobić wszystko, żeby zadośćuczynić tej woli natomiast od pierwotnie było dużo dużo bardziej restrykcyjnie dobrze, a czy po swojej pani o tym, że, jeżeli ustawiamy ustanawiamy spadkobiercy spadkobierców to ponad wszelką wątpliwość należy wpisać kogo chodzi czy ustalić kogo chodzi czy nowo tak jak czytamy różnego rodzaju listy literatury to wam coś co drugi mężczyzna ma najmniej Juliusz albo Gajusz albo Marek czy tak tak myślę, że może łatwo było pomyłkę łatwo było pomyłkę to znaczy tak po pierwsze, Rzymianie mieli bardzo niewiele wyobraźnię jeśli chodzi o imiona i Rzymie brzmią no nie wiem może około 20, a tak właśnie trzeba się rozebrać, a plus niewiele w drugiej kolejności było nazwisko rodowe, czyli właśnie przykład Julius i tutaj no oczywiście różnorodność była większa, ale np. trud Juliuszu był bardzo dużym rodem tam mogło być sporo do tego Rzymianie tacy nią dobrze urodzeni mieli jeszcze zwykle przydomek np. Cezar no to człowiek ten punkt, po którym można było kogoś rozpoznać w miarę skutecznie znaczy niewielu było niewiele było osób, które miały te same Dianą inaczej 3 członek tego swojego nazwiska czy jak ktoś z dnia 2 na świat już już, czyli już w domu Juliuszu słabo no to już to mógł chodzić kucać dziedziczyć majątki ludzi, którzy się pomyli nie proszę pamiętać oczywiście tam zwykle w tym testamencie wskazywano na jakieś związki pokrewieństwa, a tak no to nie było także, że można było zupełnie dowolną osobę podstawić ona mogła odziedziczyć mają, ale rozumiem, że zdawano sobie sprawy zdawano sobie sprawę z tego, że może być ktoś to, że nazywa ma bardzo popularne imię nazwisko traktujemy je stanowi Juliusz Juliusz ten, który tam mieszka za niedaleko forum oczywistą lewej stronie trzecia dla po lewej stronie takiego tak jest takiego lubi znów za lubi zupę pomidorową, a oczywiście zupa pomidorowa rządzi zawsze natomiast niebezpieczeństwo było zupełnie inna największym niebezpieczeństwem jakiego, jakiego obawiali się szczególnie właśnie mężczyźni sporządzający testament w Rzymie była był scenariusz taki trochę brazylijskiej telenowelą znaczy taki, że nagle po śmierci objawi się, iż syn, którego w testamencie nie uwzględnili, bo pojawienie się syna nieuwzględnionego w testamencie obala cały stan, że wszyscy mężczyźni się, badając to dziś, ale rzeczywiście ten ponadczasowy problem teraz mogą możliwe są 2 scenariusze 1 taki, że pojawia się po grobowiec czy dziecko, które zostało poczęte jeszcze za życia spadkodawcy, a urodziło się już po jego śmierci swoją drogą Rzymianie, którzy cieszyli się zdaje się naprawdę wspaniałą wyobraźnię wszystkie takie dzieci nazywali postu, czyli właśnie pogrobowiec ma część jestem po grobowiec bardzo świetnie brzmi miast rzeczywiście przed taką ewentualnością w testamencie bardzo często się zabezpieczono, wprowadzając do niego formuła ktokolwiek urodził się synek nie będzie wydziedziczony tak na wszelki wypadek, żeby taka ewentualność nie popsuła całego testamentu natomiast mamy w źródłach opisane sytuacje, w których ktoś np. przez jakiś czas przebywał w jakiejś prowincji i miał tam żonę potem umorzono rozstał wrócił do Rzymu miał kolejną żonę dzieci sporządził testament i po jego śmierci do Rzymu przybywa właśnie z tej prowincji sen, rujnując kompletnie testament, który nie został uwzględniony w trudne życie mieli zmianie, ale rozumie, że trudno, że testament w momencie osiągnięcia pełnoletności czy też jakiegoś takiego uzyskania przez wszystkich praw należało mieć brak testamentu mógł prowadzić do sporów po gorących czy taki sam to był po prostu obciachu bezpieczne dlatego ta od UE to też w każdym razie uznawano, że jeżeli ktoś jest już dojrzały to testament mieć powinien po to, żeby przypadkiem nie doszło do dziedziczenia bez Samanthy nowego, bo to było rozumiem bardzo pożądane bardzo pożądana ciągnie życie Piszcie mieli jakąś taką wyjątkową wyjątkowe przytulanie uczucie to co się daje wyczyn PAX rzut no w związku, jeżeli ustanawiał swoim spadkobiercą osobę niedojrzałą np. swoje dojrzałe dziecko to dla takiej osoby ustanawia substytuta, który obejmował spadek w razie gdyby taki niedojrzały zmarł przed osiągnie dojrzałość właśnie dlatego przez PiS sytuacja nie z momentu no właśnie doszłoby do odliczenia bez systemowego myślę sobie też o prawie spadkowym Rzymian w kontekście np. różnych przypowieści, które pojawiają się w ewangeliach i mam wrażenie, że myśląc o tych przy powieściach np. o synu marnotrawnym czy tam podziale majątku różnego rodzaju żebrze myśląc o tych przypowieść przepływ przepowiedni w 1001 w przypowieści oczywiście mamy namyśli raczej współczesne prawo spadkowe, a nie prawo spadkowe Rzymian czy wreszcie zwrócić uwagę, że to niekoniecznie musi być ten porządek prawny dlatego rzeczywiście w ewangeliach całe mnóstwo prawa rzymskiego to było podawano, że nad Danią natomiast jest nie tylko prawo rzymskie, więc trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić patrzeć mniej więcej, o który porządek prawny może chodzić, chociaż oczywiście prawo rzymskie generalnie z czasem stawało się takim prawem uniwersalnym mamy do czynienia dosyć często sytuacjami, w których nawet osoby zamieszkujące nad listą rubieże imperium niekoniecznie identyfikujące się, że mam, sporządzając testament wg reguł prawa rzymskiego nawet trochę nieudolnie, ale to daje jakiś takie poczucie pewności, że ten sam na pewno będzie ważny ba nawet żołnierze służący w rzymskiej armii żołnierze, którzy z urodzenia nie są zmianami oczywiście, otrzymując nagrodę rzymskie obywatelstwo, a nie mówią nawet po łacinie też, sporządzając testament w obu tych reguł, chociaż wolno sporządzić testament tzw. żołnierski, który jest testament po prostu on, który nie wymaga zachowania takich straszliwych forma pościg ważne bez względu na to co tam by się znalazło nie zawsze wolą jednak sporządzić testament lege Artis po to, żeby na pewno było dobrze są w stanie nawet na to wydać sporo pieniędzy, bo przecież zatrudnienie skryby, który to porządnie napisie, który to sformułuje taki trzeba wcale nie musiał być tanie no i co potem z tym testamentem do do Rzymu do salek nie no to nie najczęściej było także to testament był przechowywany gdzieś tam jakiś zaufane osoby prywatnej, a czasami słów z jakimś tam odpadnie urzędzie z tym, że tak znajdowane były np. papirus papierosy statutowa gdzieś tam właśnie pensji w archiwach urzędowych, ale to już fakt zwykle po otwarciu testamentu w pani profesor bardzo pani dziękuje ja również to była uczta dla ducha pani prof. Anna Karwacka z katedry prawa rzymskiego wydziału prawa administracji Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego była państwa i moim gościem informacje Radia TOK FM już za kilka minut po godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut i jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara wspierał go Tomasz Krzemiński, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon ba LUPA Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA