REKLAMA

Od migrantów do ministrów

Połączenie
Data emisji:
2020-04-20 13:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
25:01 min.
Udostępnij:

Integracja polityczna przedstawicieli społeczności muzułmańskich w elitach Europy Zachodniej – wniosek dla Polski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Adam Balcer autor podcast Lechistan na portalu tokfm PL oraz wykładowca Kolegium Europy wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry studium Europy wschodnia Kolegium Europy pracuje witam pań będzie mówili proszę państwa o raporcie autorstwa naszego gościa, czyli o raporcie mówiącym o integracji politycznej muzułmanów w gruncie rzeczy czy może nawet czymś więcej o karierach politycznych muzułmanów w Europie partia Rozwiń » europejskich, zwłaszcza w partii lewicowych centroprawicowych oraz takich tradycyjnej można powiedzieć prawicy, bo w zasadzie ten fenomen obecności osób reprezentujących środowiska muzułmańskie nie dotyczy tej sceny populistycznej prawda tej sceny w pewnym sensie można powiedzieć nowej dla Europy dla polityki Europejskiej, jeżeli populizm uznane za nowy fenomen rzeczywiście można będzie muzułmanie tutaj akurat nie mają dla siebie żadnego miejsca z przyczyn dość chyba jasne prawda tak to pracę oczywiście można mówić o pewnych lokalnej lokalnej specyfice, bo jak np. są robione badania we Francji i to okazuje się, że w drugiej turze, kiedy ludzie to pytanie wyborcy pochodzenia muzułmańskiego używam świadomie tego sformułowania, bo u nas do tej problemem czy też traktujecie grupę jako jednolitą one bardzo wewnętrznie zróżnicowana Tomanek i kilkanaście procent mniej więcej niektórzy deklarują, że w drugiej turze wyborów prezydenckich, bo to byliby zagłosować na panią Le Pen natomiast jak spojrzymy na partie polityczne i generalnie na jak głosują w krajach europejskich osoby właśnie wywodzący się społeczność imigracyjnych muzułmańskich dodał oczywiście mamy coś takiego częściej głosują na lewicę centrolewicę, ale mamy rosnący ich obecność w partiach centrowych centroprawicowych, czyli o miałeś i a czasami nawet coś takiego 8, a w tych partiach one jako pierwsze wprowadzają do rządu ministrów do władz partii i tutaj dam przykład Niemiec, której oczywiście poświęciła największą część pełny raport został wydany fundację Bella jest związana z armią zielony i która może się oczywiście poszczycić tym dniem będzie to UE pierwszym szefem partii, gdzie jest podwójna kierownictwa był ten od premier, który właśnie jest pochodzenia, które owinięte pochodzenia tureckiego celtyckiego natomiast np. pierwsza minister w landzie co ciekawe znowu kobieta, bo to też okazja w tym raporcie, że wbrew takiemu stereotypowi mamy wyraźną ona reprezentacji kobiet w elitach politycznych to była właśnie, a ich o ska, która je była CDU i była ministrem w landzie dolnej Saksonii to był pierwszy minister też CDU, jakie wprowadziło pierwsze kobiety wywodzące się ze społeczności tureckiej do ścisłych władz partyjnych do rady i do prezydium partii i i generalnie widać tendencję napadniętych badania jego elektoratu UE jest pochodzenia muzułmańskiego żony sam zróżnicowany znacząco inaczej nie głosują tu Kurdowie, a często mamy do czynienia z taką niesamowitą polaryzację, że w ostatnich wyborach 2 partie trybun najbardziej popularne wśród osób pochodzenia Kurdyjskiego to było właśnie CDU, a z drugiej strony od skrajnie lewicowa Die Linke lewica i mamy też coś takiego, że ten ich po sympatie polityczne się zmieniają się stają bardziej podobne do takiego obiektu rozłożenia głosów we w ramach tego społeczeństwa to np. różni wiele krajów europejskich od Stanów zjednoczonych, gdzie polityka Republikanów, a szczególnie prezydenta trampa spowodowała pewne gry tego rozkładu głosów jako przykład jeżeli, a Amerykanie olbrzymiej większości głosują na Demokratów też w przypadku Latynosów szczególnie pochodzenia meksykańskiego Ameryki Środkowej głosują przede wszystkim od większości Demokratów, a doświadczy ten rozkład głosów o tym, właśnie możemy też przejawem Integra i ja staram się pokazać w raporcie jak wielopoziomowy możemy obserwować to wejście do elit politycznych od poziomu lokalnego gminy z dnia, a następnie na poziomie prowincji województwa landu w Niemczech mając pomińmy rządy z ministrami i mamy federacje i następnie poziom centralny i parlamenty krajowe i rządy Burnett sobie dnia i też parlament Europejski partią tak całościowo to kara tego zjawiska nie moim zdaniem jak i 57 Fina w wielkiej Brytanii Francji Niemczech tych największych krajach, ale daje też przykłady Holandii Belgii i Heads i Austrii jest naprawdę duża imponująca i tempo też jak co się dzieje natomiast w Polskiej polskich mediach Polski w debacie publicznej ta kwestia niemal nie istnieje i mamy bardzo tak jednoznacznie negatywne trzeba tak jednoznacznie negatywny obraz społeczności muzułmańskiej, która nie później też traktowana jako jakiś monolit ja nie zaprzeczam temu był jednocześnie w raporcie pokazuje, że mamy to, o czym wspomniał, że mamy zderzenie dyskusje wewnątrz społeczeństw europejskich dotyczących tożsamości tutaj ewidentnie środowisk skrajnie prawicowe narodowe polityczne które, a priori odrzucają te wspólnoty muzułmańskie nie, akceptując jako po i obywateli albo potencjalnych obywateli natomiast mamy mamy też ambiwalentny stosunek muzułmanów to jest społeczeństwo związek w różnym stopniu poszczególne prace oczywiście jest związane są problemy z integracją mam mieliśmy też względu na powstanie państwa islamskiego Syrii idą te zamachy w Europie, które były miałyby wtedy bezprecedensową skalę, ale właśnie tym, czego można właśnie, bo też odnosi się tym raporcie do Polski, że brakuje tylko dostrzeżenia tego drugiego zjawiska, które dla podatku, czyli właśnie tej integracji, którą ja pokazałem szczególnie w wymiarze politycznym i też tam właśnie właśnie, ale co mnie zastanowiło nie wiem czy można jakoś jakąś odpowiedź, dlaczego tak istotna się okazało ostatnia debata czasem dekada to ostatnie 10 lat prawda znaczy to dotyczy też kluczowe, zwłaszcza ten duże nazwiska, skąd kojarzone ze społecznościami muzułmańskimi one się pojawiły właśnie w polityce w ciągu ostatnich 10 lat wcześniej w pierwszej dekadzie 2001. wieku nie może Hershey Ali była jedyną zdaje z Holenderką, którą Somalii Holenderką, która tak identyfikowane jako taki niezwykły przykład kariery natomiast wydaje się to się zdarzyło później, więc pytanie czy nasza odpowiedź czemu myślę, że po pierwsze, potrzebny był ten proce, że ludzie, którzy mają korzenie imigracyjne musiało minąć trochę czasu prawda nawet kwestia otrzymają kwotę po wspominam w Niemczech, o których pisze najwięcej dopiero nastąpiło od roku 2000 to stopniowo, więc to była kwestia też awansu społecznego poprawy sytuacji materialnej poziomu wykształcenia i wtedy mogli przedstawiciele tych społeczności też wejść do elity pojawiać, bojąc się na większą skale w elitach politycznych na pewno istotne jest też ten proces, że tak jak powiedziałem wcześniej mamy tą fundamentalną dyskusję na temat tożsamości Europejskiej i tożsamości Narodowy w krajach europejskich, które do upraszczając oczywiście bardzo ono dotyczy tej kwestii, że preferujemy taki model nacjonalizmu tożsamości narodowej obywatel bardziej obywatelski oparty oczywiście też ma rządach prawa liberalnej demokracji, który wprowadza właśnie różne zabezpieczenia dotyczące praw człowieka praw mniejszości czy preferujemy taki model nacjonalizmu etnicznego na tych widmo, który w, którym oczywiście odważy się pojawia kwestia, że te społeczności są góry uznawane pochodzenia emigracyjnego właśnie za niezdolne do integracji za wynagrodzenie piątą kolumnę itd. tak zakłada ona się gniewu tak to się zatrzymamy wrócimy po informacjach z 1317 łączenie trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest Adam Balcer rozmawiamy o raporcie od imigrantów do ministrów, czyli integracja polityczna przedstawicieli społeczności muzułmańskich w elitach Europy zachodniej i to tzw. wnioski dla Polski, o których za chwilę, ale może spróbujmy się zastanowić nad tym czy ta kariera polityczna to najbardziej znane nie wiem razi daty np. we Francji prawda albo Sadiq Khan Wielkiej Brytanii czy można będzie coś łączy żony mają jakiś wspólny scenariusz, że z ten rodzaj ścieżki kariery jest podobny można dosyć często są to osoby z rodzin np. wielodzietnych rodzin robotniczych, które były bardzo ambitne zdeterminowanej naprawdę dokonały takiej kariery można powiedzieć się to amerykańskie określenie od pucybuta do milionera tak jak mówiłem to często jest też tak, że mamy osoby, które chcą ze środowiska w skład uchodźcy czy mają poczucie, że państwo otworzyło im warunki są wdzięczni temu państwu mamy oczywiście bardzo zróżnicowana społecznie, bo mamy np. bardzo dobrze wykształconą społeczność ukończą, ale wychodzącą to były elity irański, które uciekły po rewolucji w Iranie i one też robią kariery często są nad reprezentowani osoby pochodzenia irańskiego myślę, że tak jak wcześniej mówiłem o tym, prawda w kontekście, że tak jak czy powiedziałem, że raport jest wydany przez fundację Bella związaną z zielonymi Noto mamy też coś takiego, że partie zielone bardzo często były te ugrupowania, które prowadziły w jaki sposób można będzie taką akcję firma ją wspierają awans tych ludzi w strukturach partyjnych to takie bowiem nie przypadkiem pierwszym takim ugrupowaniem byli właśnie zieloni w Niemczech z dżemem z emirem, który teraz nie jest szefem partii, ale Bundestag jako pierwszy właśnie przedstawiciel społeczny i Niemiec korzeniach imigracyjnych społeczności muzułmańskiej został szefem komisji Bundestagu i to ważnej komisji do właśnie zajmuje się digitalizacją i tak samo przyjrzymy się w Belgii Holandii na czele tych partii Belgia atak mamy we Flandrii in 1 partię zielonych i Walonii drugą stoją często oczywiście są do 2 szefów partii dla Czechowa szef Noto mamy właśnie we Flandrii Belgijka pochodzenia tureckiego, a Walonii pochodzenia marokańskiego i to jest coś takiego, że myślę, że jest to też pochodną tego co mówiłem, że my patrzą Niemcy było bardzo duża w Polsce artykułów AMD alternatywie dla Niemiec, która teraz spadła poniżej 10% natomiast mało mówiono o tym, że właśnie mieliśmy wyraźny wzrost poparcia bezprecedensowy dla zielonych, którzy w sondażach kilka miesięcy temu nawet mieli prawie 25% poparcia Stali się drugą siłą kraju teraz spadło poparcie, bo mamy taki syndrom wiadomo pandemia ludzie się konsolidują wokół rządu, który się, że dużym zaufaniem natomiast czy może nakłada odwrócić, bo to trend strukturalny jak zmieniają się systemy polityczne odchodzi od tego tradycyjnego prostego podziału socjaldemokraci chadecy to mamy też coś takiego, że otwiera się większe pole do integracji tych właśnie przedstawicieli mniejszości społeczności muzułmańskiej dziękuję elita ach, i wtedy można powiedzieć, że często to jest robi się pewien trend robić nawet taka moda świadomość tego życia być do tego elektoratu integrować nawet na zasadzie pokazania rzeczy inny motyw narodowych populistów i często jest tak, że jeśli scena polityczna jest przechylona na prawo tak jak znaczka we Flandrii czy Holandii to okazuje się, że wtedy spotkamy proporcjonalnie części przedstawicieli tych społeczności muzułmańskiej w wynikach partii centrowych centroprawicowych to jest zastanawiające prawda czy właśnie obecność tych reprezentantów środowisk muzułmańskich właśnie w partiach centrowych centroprawicowych i dyskusja, która towarzyszy temu prawda tak myślę, że to bardzo ważne we Francji czy w ogóle fundamentalna kwestia tak, bo jest też prezydent Macron dzisiaj wszyscy żyją Korona wirusem wcześniej Francja żyła jego wywiadami dla prac tak naprawdę na narodowej prawicowej, gdzie m.in. moni, którego wypowiedzi były uznane za taką wersję miękką takiej retoryki dyskursu Le Pen, która sama za to co ciekawe też złagodziła tę Pen i planów publiczne dyskurs o to, żeby właśnie zwiększyć poparcie przesunąć się do środka natomiast wiadomo, że każdy kraj ma swoją specyfikę w przypadku Francji to widzimy, że fundamentalne znaczenie ma ta jest ten aspekt dziedzictwa kolonializmu problemy społeczne ekonomiczne, których moglibyśmy długo mówi związany z powstaniem tych biednych przedmieść, które mogliśmy oglądać filmy np. Nędznicy ostatnio w znakomitym i także ta kwestia bardzo takiego restrykcyjnego może być jako fińskiego rozdział rozdział sfery sacrum Profanum kram, że w Polsce czy Bawarii we włoszech wywołuje to wywoływały zastrzeżenia cieszy się bardzo dużym poparciem społecznym wśród Francuzów, więc to są te różne punkty, które też w środę napięcia, a które np. to wiadomo, że Niemcy nie będą mieli nigdy tego dziedzictwa kolonialnego, które występuje w przypadku francuskim szczególnie ma być lepiej w ramach Maghrebu Algieria wyjątku wyjątkowo kwestią, ale to za co jest mu jak intencją rzekomego raportu, żeby pokazać to, że często niedostrzegane, gdy społeczeństwa się te są bardzo zróżnicowane są często podzielone pod względem światopoglądowym ekonomicznym etnicznym jak mówią często mówimy Turcji Turcy w Niemczech tam wśród Turków i naprawdę dużo Kurdów, którzy są nad reprezentowani mamy, ale itu mniejszość religijną prawda mamy podział na lewicę prawicę i o kwestiach stopnia integracji w zależności od tego czy masz obywatelstwo czynie badania niemieckie to logiczne pokazują np. mecz nam często służy przekonaniu nie ta integracja zakończył się fiaskiem jak zmieniły się zmieniło się podpłynąć szkoły mają już itd. to kolejne pokolenia pochodzenia migracyjnego o obywateli Niemiec oczywiście trudniej też spotkamy się radykał to bezdyskusyjnie, ale np. spotkamy też właśnie ludzi, którzy w mają stosunek np. ich do jak te badania pokazują, które zrobiono Herbertem ma stosunek do Gaju jest zdecydowanie lepszy niż w Turcji także to jest efekt tego właśnie żyją w Niemczech stosunek np. poziom antysemityzmu znacznie mniejszy okazuje się np. że badania, które chcą porównać na świecie, że ten poziom antysemityzmu może być mniejszy niż w niektórych społecznościach muzułmańskich w Europie niż w Polsce tak trudno nam zaakceptować to jest czy to jest podstawowa kwestia ta dostrzeżenie tej różnorodności tak i nawet jakiekolwiek programy integracyjne one muszą to uwzględniać to na pewno przypadek francuskiej ciekawe, że państwo było przekonane to się powoli zaczyna zmieniać wszyscy są równi tak wolność równość braterstwo nie ma znaczenia, jakiego pochodzenia publika wspaniała stwarzać warunki do awansu społecznego tak ludzie są równi, ale mają też pochodzenie, które wpływa na szansę na rynku pracy na prawda awansu społecznego itd. no tak, ale z drugiej strony cały czas zastanawiam nad tym czy wśród tych polityków pochodzących czy spoza Europy czy ze środowisk muzułmańskich czy krajów, które są kojarzone z islamem czy mamy populistów czy przy przy przy przytoczył jakiś przykład polityka, które w zasadzie mam myśl oczywiście przypomina właśnie pierwszej fali z jej anty muzułmańską retoryką z branży pewnym paradoksem powtarzam, że są jednak też takie kariery polityczne no tak, dlatego że pamiętajmy o tym, że ja zakładam, że im Le Pen będzie się przesuwała do środka łagodził retorykę to jest tańsze byłoby też, że też później spotkamy muzułmanów albo osoby pochodzenia muzułmańskiego, bo oto chodzi jak spojrzymy NATO, które będą mówiły jak bardzo groźny jest islam jestem przekonany wakat np. tak, dlatego że mamy pamiętajmy o tym, właśnie ta różnorodność jest bardzo ważna mamy sporą grupę ludzi, która w tych badaniach opinii publicznej po po to, właśnie pochodzenia muzułmańskiego, która odpowiada jestem agnostykiem albo wiezie Boga, ale nie identyfikuje się z islamem albo jest nawet ateistą i mamy spotkamy też w nich ludzi bardzo krytycznej wobec religii, a z drugiej na drugim biegunie spotkamy fundamentalistów radykałów i tak Integry stów między nimi spotkamy całą grupę ludzi to bardzo różnym stopniu praktyki religijnej i tutaj pan różnice pomiędzy poszczególnymi społecznościami pomiędzy poszczególnymi krajami w Niemczech jak się wchodzi na poziom niżej to widać, że pomiędzy poszczególnymi landami, a nawet miastami są różne polityki integracyjnej w efekcie różne efekty właśnie może przejdźmy do tego finalnego pod tytułu, czyli wnioski dla Polski, jakiego rodzaju wnioski może możemy tutaj na swoim podwórku politycznym wysnuć z tego właśnie co powiedziałem przed chwilą to znaczy z tej obecności muzułmanów i różni się identyfikujących na osi politycznej, ale też mających bardzo różny stosunek do swojego dziedzictwa kulturowego religijnego myślę, że pierwsza najważniejsza kwestia, żeby w ogóle nam o wiele większą skalę do 300 zjawisko i uwzględnić, że ono będzie postępować w efekcie w pewnym momencie jak lód mogę np. wyobrazić, że te osady Kam po tym, jak burmistrz Londynu zostanie tak jak żądzą został premierem Wielkiej Brytanii to zostanie szefem partii, lecz czysto ludzkiej zostanie premierem Wielkiej Brytanii przed rolnictwem tylko to jest tak najgorzej to musi akurat to bardzo przydał tym GROM Obamy byśmy powiedzieli to samo trzeba to to jest kolejna to nie jest coś się dzieje gdzieś daleko jakaś egzotyka tylko pamiętajmy, że na planach najważniejszym krajem Unii Europejskiej jest to Niemcy i te procesy też zachodzą naprawdę szybkim tempie, bo tak jak powiedziałem wcześniej dopiero od roku 2000 mamy wprowadzenie obywatelstwo prawa opartego na prawie, że nie prawie 3 to będziemy mieli coraz więcej przedstawicieli społeczności w elitach i teraz tak można oczywiście w internecie musimy zastanowić, bo u nas badania, które np. przeprowadzało centrum badań na obszar nad uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego wiele takich badań dotyczących mowy nienawiści uprzedzeń stereotypów podróżnych to się okazuje, że elektorat tzw. te nasze 2 upraszczając plemiona PiS anty-PiS takie badania okazało się, że to co łączy ten elektorat najmniej różnią to zniechęci do muzułmanów w przypadku innych grup były znaczące różnice tutaj się spotyka tak Niemcy oczywiście na większą skalę spotkamy ich samochody nieporównywalnie większą w mediach publicznych rządowych, ale też możemy spotkać przypadki te media liberalnych dziś przekonanie my tego nie mamy ciągu sama mam pobiec wymysłem ona nie istnieje ale, ale myślę, że to jest coś innego bym raczej mam przekonanie, że nie mamy muzułmanów u siebie to jest myślę Piechota społeczność jest delikatnie oczywiście bardzo niewielka tak to niezaprzeczalny w Polsce natomiast jeśli się identyfikujemy z Europą Unię Europejską musimy sobie zdać sprawę, że to są nasi współobywatele, a ilu Polaków ma z tym problem tak to jest też to są te momenty kuriozalne, kiedy po ja podaję ten przykład mamy partię konserwatywną w wielkiej Brytanii do niedawna była głównym sojusznikiem PiS-u w parlamencie europejskim szefem był na początku sama potem było dwugłowy szefostwo tego grupy politycznej konserwatyści reformatorzy Said niemal tak, który oprócz niego partii konserwatywnej pewne jest w parlamencie europejskim 20% wszystkich eurodeputowanych było muzułmanami to jest gra wielką Brytanią po porównaniu z udziałem tej społeczności populacji brytyjskiej to tu jakby tego w ogóle nie dostrzegano, że mieliśmy tak kuriozum, że u nas w Polsce byśmy całą retorykę retorykę tylko muzułmanów inie mówienie, że w ogóle fiasko kompletnie nic się nie udało i piąta kolumna zagrożenie, a w parlamencie europejskim to jednak koniunkturę polityczną fajkę bronił rządu podczas 2 premier Szydło, tak więc mieć co momenty, kiedy sobie, że my musimy uwzględnić to może w przyszłości rodzić napięcia, bo to będzie bardzo ważne taki papierek lakmusowy debaty w Europie stosunek do tych społeczności muzułmańskich z 1 strony będziemy mieli nacisk na to, żeby być konsekwentnym dni pryncypialny w kwestii rozdział rozdział religii do od państwa nie musi być stylu francuskim, ale taki, że przeciwstawiamy się integrują mówi pan fundamentalizm w jakimś innym przejawom antysemityzmu partia realizmu homofobiczne rockowi wśród społeczności muzułmańskiej to wszystko prawda, ale jednocześnie będzie też nacisk nie można, a priori tych ludzi wyrzucać ze wspólnoty mówić o nim nie pasują, że nie ma szans żonie nie należą często to zastanawialiśmy się nad tytułem nie oczywiście, choć na początku ten tytuł Island Records dołączyli islam należy do Niemiec pomówił akurat szczególnie kończy centroprawicowe i tak dziękuję bardzo, Adam Balcer autor spotka stulecie istnienia portalu tokfm PL Kolegium Europy wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 1338 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA