REKLAMA

Czy rośnie zadłużenie Polaków?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2020-04-20 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze 1243 to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry zapraszam w raporcie na początek krótka informacja od minister pracy i polityki społecznej oraz rodziny pani Marleny Malon, która jak powiedziała na razie nie planuje podwyżki zasiłku dla bezrobotnych ministerstwo na razie nie rozważa podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych tak mówiła dzisiaj w trakcie konferencji prasowej Pani Minister ma Long to nie jest jeszcze ten etap dodała dodała Rozwiń » również rząd na razie skupia się na działaniach w ramach tzw. pakietu anty kryzysowego ta informacja robi dzisiaj wrażenie o, tyle że w ostatnich dniach właściwie kilku ostatnich godzinach pani premier Emilewicz mówiła, że mimo, że trzeba się będzie zastanowić nad podwyżką zasiłku dla bezrobotnych dookoła po do około połowy płacy minimalnej tak mówiła w rozmowie z Polsat News wicepremier Emilewicz pytanie, więc na ile najpierw rząd musi sam wewnątrz przedyskutować apotem ma oczywiście my dowiemy się, jakie będą ostateczne decyzje no i przede wszystkim pytanie, kiedy rząd tę sprawę przedyskutuje dzisiaj oczywiście niezwykle istotne są informacje, które poznaliśmy z rynku pracy, a więc dana z większych przedsiębiorstw tych zatrudniających powyżej 10 osób oddano po płacach zatrudnieniu dane o zatrudnienie robią szczególne wrażenie mamy miesięczny spadek liczby etatów 34 000 to są oczywiście niezwykle istotne dane należy bardzo dużym zainteresowaniem do nich podejść, ale także należy podejść do nich w pewnym spokoju przypomnę to są dane za marzec sam GUS, publikując informacje napisał w swoim komentarzu w takim właściwie w odniesieniu do tych danych w marcu części podmiotów zauważalny był spadek przeciętnego zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego miesiąca było to wynikiem m.in. odejść pracowników na emeryturę zakończenia umów terminowych i nie przedłużania ich co w niektórych przypadkach mogą być spowodowane obawą przed skutkami pandemii KOV 19 ponadto na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miały także rozwiązania umów o pracę bądź przebywanie na urlopach bezpłatnych zaobserwowano również większą zjawisko pobierania przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych są w zależności od ogólnej długości trwania mogło też zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem wynagrodzeniach, dlaczego tak mogło być mogło tak być dlatego to wymaga naprawdę dogłębnego dogłębnej analizy wyjaśnienia mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli takie wyjaśnienie poznać, ale jak się popatrzy na informacji, które Główny Urząd Statystyczny zbiera od przedsiębiorców jest taki dokument DG 1 jest meldunek o działalności gospodarczej przedsiębiorcy tam raportują do głosu i okazuje się właściwie tu nie ma co pokazywać tylko tam jest wprost napisane, że dane o zatrudnieniu zbiera się np. bez uczniów i osób wykonujących pracę nakładczą oraz osób zatrudnionych poza granicami kraju po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty to może oznaczać, że w tym wszystkim co zobaczyliśmy w danych marcowych ten test spadające taty to jest jednak jakaś kumulacja wielu czynników niekoniecznie te dane odzwierciedlają faktyczny przyrost bezrobotnych zresztą taką interpretację zasugerował mi pan dr Jakub Borowski ekonomista banku Credit agricole powiedział, że dane, które zaraportował przedsiębiorstwa nie oznaczają, że automatycznie o tyle wzrośnie bezrobocie spadek zatrudnienia w marcu obejmuje osoby, które przeszły na emeryturę lub skorzystały opiekuńczego oraz osoby, którym ograniczono wymiar czasu pracy wszystko to oznacza, że w sytuacji, której wymiar czasu pracy zostanie zwiększone osoby zaczną wracać do pracy to zatrudnienie z tego właśnie tytułu może wzrosnąć, a więc pozostaje nam czekać obserwować kolejne dane kwietniu maju czerwcu wtedy będziemy wysuwać wnioski oczywiście nikt nie, mówi że na rynku pracy nie pojawią się nowi bezrobotni to jest 1 strona, ale z drugiej należy też bardzo uważnie podejść do tych danych, które dzisiaj zostały opublikowane powoli powoli kończymy tę pierwszą część raportu gospodarczego dużo już powiedziałem, ale jeszcze króciutko tylko jak ma się sytuacja na rynku walutowym w tej chwili frank po 4zł 30gr euro 452 funt 519 i dolar 4gr 4zł i groszy 16 i pierwsi goście z raportu gospodarczego pan Arkadiusz pączka z organizacji pracodawcy RP dzień dobry dzień dobry witam serdecznie już może nie dane, które poznaliśmy dzisiaj Głównego Urzędu Statystycznego przypomnę to były dane o zatrudnieniu i płacach większą przedsiębiorcy w większych przedsiębiorstwach to było już dane po marcu, a więc obejmowały okres, w którym wystąpiło ich zamrażanie gospodarki nie ujawniła nam się także o obostrzeniach pandę miast mamy do czynienia, ale może nie samych danych ale, a propos tych danych tarcza ta kolejna wersja 1 z 20 i mówią 11 przegłosowana podpisana najważniejsza zmiana to tak naprawdę tego co przeanalizowaliśmy całą tarcze 20 tak tak naprawdę nazywa to myślę, że to zwolnienie ze składek zusowskich dla firm od 10 do 49 ubezpiecza od 49 ubezpieczonych oczywiście mówimy tutaj o pełną stuprocentowa zwolnieniu ze składek ZUS-owskich zdrowotne natomiast mamy 50% no 50%owe łącznie kwotę nieopłaconych należności z tego tytułu, tak więc można palić połowiczne w dużej mierze natomiast pewnie zaważył tutaj koszty dla budżetu państwa, jaki to jest w przybliżeniu koszt, jeżeli była mowa o 100%, tak więc można powiedzieć, że te wszystkie wnioski z tej tarczy 20 są w 2 blokach tak jak analizowaliśmy dotyczące ochrony pracy i podatkowych rozwiązań podatkowych jest bardzo mało natomiast trzeba pamiętać, że ta tarcza w dużej mierze była aktualizacja trochę tarcze 11 więcej się oczekujemy po tarczy takiej typowo gospodarcze, które jest zapowiadana, który mam nadzieję będą, a dodatkowe postulaty czy to związane z ochroną miejsc pracy czy innymi aspektami działalności firm to warto to to właściwie jeśli chodzi o ten ZUS powtórzmy jeszcze raz, jaka jest zmiana, która teraz będzie obowiązywała kogo tak naprawdę dotyczy tak naprawdę kluczowa jednak kwestia to, że nowe rozwiązanie przewiduje zwolnienie z opłacania składek firma od 10 do 49 osób zgłosi zwolnienia dla tych ubezpieczonych nie było o tym, mowa wcześniej dzisiaj można powiedzieć tutaj w jaki sposób przedsiębiorcy w tych deklaracjach rozliczeniowych, a 50% zwolnienia otrzymają tam jeszcze krąg uprawnionych rozszerzono spółdzielnie socjalne, ale można powiedzieć, że to większym stopniu, a mówimy skupią się na przedsiębiorcach zwolnienie ze składek, jakie są kryteria tego kryteria znaczy tutaj jest tutaj jest podobnie to mówię tylko o zwolnieniu tak tutaj pamiętajmy o o spadku przychodów pamiętajmy o tym, że to jest też się dla firm z określonym limitem, czyli po 49 osobami przypadki gdzie, a firmy zadają szereg pytań dotyczących ilości osób czy to powyżej 49 też obecny w jakim stopniu na część osób jest na 14 drugiej etatu są różne pytania takie techniczne, ale to akurat może powiedzieć, że ZUS bardzo szczegółowo i wyjaśnia i odpowiada pamiętajmy jeszcze, że co istotne jest ze zwolnienia ze składek to była poprawka, a a, który mówi często pan minister Schreiber ze zwolnienia mogą wskazać firmy założone w lutym w marcu wcześniej tarcze 10 mieliśmy sytuację dotyczyło to podmioty, których działalność była założona przed pierwszym, ale tego dzisiaj zostało to rozszerzone na firmy, które które, które zaczęły działalność w lutym w marcu jeszcze 1 kwestia dosyć istotna, a mianowicie, że postojowe zostało, a została rozciągnięta, a na 3 miesiące wcześniej tarczy 10 była mowa o tym, że świadczenie powstają jest tylko miesięczna dzisiaj mówimy o 3 miesiącach, czyli to jest rozciągnięcie dla tych podmiotów a, czyli osób na umowach cywilnoprawnych osób samozatrudnionych czy już ona nie będzie jednorazowa, ale będzie przez 3 miesiące warunkiem jest wykazanie, że sytuacja materialna uległa poprawie, tak więc można powiedzieć to jest dla tych osób kwestia została jeszcze doprecyzowano mikropożyczki to jest ten instrument, który można powiedzieć, że widzimy po tych analizach on w jakim stopniu też się cieszy zainteresowanie oczywiście mówić o kwocie 5000, ale mikropożyczki będą mogli ubiegać mikro przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, tak więc w Cannes ma kwota pożyczki 5000 nie ulega zmianie my postulowaliśmy zwiększenie tej kwoty do do kwoty 9000 natomiast nie dotykała wrażeń nocy nie udało, a Arnie dziękuję panie zdał relację przypomnienie bardzo dziękuję aha no niestety nie udało pan Arkadiusz pączka z pracodawcą, choć tej części raportu gospodarczego ma raczej krótki przegląd sił NATO tarcza anty kryzysowej z nim oprzeć się poronione i dodane może to jednak nie była ostatnia zmiana może będzie to na pewno w raporcie gospodarczym już teraz pan Adam Łącki prezes zarządu krajowego rejestru długów, by panie prezesie dzień dobry dzień dobry państwo my jesteśmy w takim momencie, w którym wielokrotnie rozmawiamy rozmawialiśmy w ostatnim czasie rozmawiamy na temat tego co będzie się działo w najbliższym czasie w gospodarce jak będzie przebiegał proces wdrażania, a państwo spojrzeli ściana branże hoteli restauracji, która już sam kryzys nie leży już w nim się znalazła jeszcze przed kryzysem przed kryzysem wcale nie miała takiego łatwego funkcjonowania co wynika zdanych którymi dysponuje krajowy rejestr długów do Acta nie branża także dla chorych, czyli restauracje hotele i katering to jest to są branże, które w tej chwili są szczególnie doświadczone przez pandemię Korona wirusa może nie tyle przestępcę pandemię przez konieczność zamknięcia swojej działalności to praktycznie odsetku mówię tutaj w pierwszym rzędzie restauracjach ponad 50% 55% tych działalności zostało zawieszonych bądź bądź są prowadzone, ale na minimalnym poziomie te 45% tych przedsiębiorców postanowiło trochę się przebranżowić na tej zasadzie, że sprzedaje posiłki z dowozem i w ten sposób utrzymują się jeszcze w tej chwili przy ekonomicznym życiu natomiast patrząc na o te branże tak od grubych liczb jak to wyglądało przez te ostatnie lata się państwu powiedzieć, że branża boryka u zaległości w płatnościach ma już od przynajmniej 4 latach obserwujemy to krajowym rejestrze długów zaległości systematycznie przyrastają w tej chwili wynoszą 242 000 000zł jeszcze 4 lata temu było to 150 000 000 średnie zadłużenie firmy nie z tej branży to 22,51000zł można w tej chwili policzyć się prawie 11 000 hoteli restauracji czy też kateringowe, które są do krajowego rejestru długu długu wpisane ta sytuacja to mamy do czynienia teraz zapewne odbije się na całej branży dość mocno natomiast będziemy mogli obserwować dopiero za miesiąc albo za 2, kiedy spodziewa się przyrostu wpisów do krajowego rejestru długów, bo trzeba zauważyć, że u, a branża hotelarska gastronomiczna była napędzana przez rosnącą konsumpcję zmieniające się nawet ci nas Polaków także szybko ten rozmiar oraz ograniczona, a teraz, a to może być ograniczone jest ograniczone natomiast też o jak z drugiej strony apel, by jednak korzystać z usług u tych branż przynajmniej tak w zakresie w jakim jest to możliwe, czyli zamawiają posiłki do domu korzystajmy tzw. voucherów, które możemy wykorzystać później, bo to jako szansę, ale wracając do wzrostu tej branży to trzeba zauważyć ona 3 lat bardzo intensywnie rozwijała się, bo tutaj wg raportów około 7% rocznie co przy tak dużej konkurencji, bo jest naprawdę dobrym wynikiem branża boryka się z wieloma problemami jak chociażby rosnącymi kosztami pracowników coraz trudniejszym staje się też uzyskanie wykształconego wykwalifikowanego pracownika rosnąca część czy też trudności w zdobyciu do dobrej lokalizacji i ta olbrzymia konkurencja na pewno przekłada się na na ten wynik ekonomiczny, czyli spora część tych firm branży nie jest w stanie regulować należności na czas w związku, z czym właśnie trafia do rejestru długów do rejestru bardzo dziękuję panie prezesie za to wyjaśnienie pan Adam Łącki prezes zarządu krajowego rejestru długów biura informacji gospodarczej dziękuję bardzo, także raport gospodarczy mam nadzieję, że ta informacja była interesująca przypomnę tu używaliśmy tego sformułowania branża rynek korek, czyli hotelarstwo gastronomia katering to było to raport gospodarczy Radia TOK FM teraz informacje po informacjach Jakub Janiszewski audycja połączenia raport gospodarcze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA