REKLAMA

Pandemia: jak ratować gospodarkę i klimat? [raport IRENA]

Światopodgląd
Data emisji:
2020-04-21 15:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz czy połączyliśmy się teraz z Izabelą Zygmunt dzień dobry dzień dobry państwu Izabela Zygmunt jest związana z polską zieloną siecią ECE banku czy Network będziemy rozmawiały zaprosiliśmy Izabelę Zygmunt pomogła nam opowiedzieć państwu i skomentować pierwszy no najnowszy, ale dlatego, że pierwszy raport międzynarodowej agencji energii odnawialnej Global Rybus Outlook, czyli pierwszy raport na temat energii odnawialnej, zanim opowiemy o Rozwiń » nim wydają się, że jest on ciekawy, a jest ciekawy szczególnie w teraz w tym czasie, gdy pandemia pustoszy świat, ale też, gdy rządy podejmują decyzje inwestycyjne, gdy rządy podejmują pewne decyzje, które ma lata ustawią już tak powiem kryteria priorytety inwestycje, zanim przejdziemy to może w 2 słowach powiedział byśmy co jest międzynarodowa agencja energii odnawialnej, bo obawia się, że wielu słuchaczy mogło jeszcze nie mieć z nią do czynienia oczywiście mówię w przenośni o nasze kryje pod skrótem Irena, dlaczego to porównać jest po prostu międzynarodowa agenda, która tak jak podobne instytucje np. międzynarodowa agencja energii atomowej i inne tego typu instytucje zajmuje się zajmuje się obserwowaniem tego co dzieli się w energetyce odnawialnej i przewidywaniem przewidywaniem tego co się będzie działo w przyszłości, czyli droga międzyrządowa agencja koordynująca tak to można tak powiedzieć, bo oni również formułują zalecenia jakieś polityczne rekomendacje istnieje czytam mocno już ponad dekady i no i co pani będzie tym raporcie na początek, jakie ma znaczenie czy ma znaczenie czy jednak jest niechęć takim 1 z tych dokumentów międzynarodowych, które wychodzą gdzieś tam czekają na swój moment się go nigdy nie oczekują na nie to ja bym powiedziała tutaj, że to jest raport, który pojawia się naprawdę w takim momencie, że lepszym nie mógł się pojawić, bo tak jak pani redaktor wspomniała w tej chwili będą zapadały decyzje na temat kierunków tych różnych działań ratunkowych dla gospodarek przyszłych inwestycji pakietów stymulacyjnych i ten raport agencji Irena pokazuje nam porównanie takich 2 scenariuszy 1 scenariusz, jeżeli chodzi o o energetykę scenariusz taki pomysł zachowania obecnego kursu ze scenariuszem, który był doprowadziłby do trans takiej głębokiej transformacji energetyki właśnie na bazie odnawialnych źródeł energii tak, żeby obniżyć emisję zgodnie z celami porozumienia paryskiego czy porównuje zaraz powiemy co dokładnie porównuje rozwiąże nie tylko wyniki gospodarcze i ewentualnie priorytety klimatyczne w sytuacji, w której utrzymujemy wszystkie państwa utrzymują dotychczasowy kurs co się stanie, gdyby jednak więcej pieniędzy wydały na odnawialne źródła energii, który ten rok, które nie, porównując skutki w 2032 tam są takie 2 Horyzonty czasowe 2030 roku 2050 rok co jest najważniejszego one najważniejsze jest to, że ten scenariusz transformacji energetycznej ambitnej jest z takiego ekonomicznego społecznego punktu widzenia o wiele korzystniejsze niższe niż zachowanie obecnego kursu tam jest ten raport porównuje bardzo wiele czynników patrzy się na ilość miejsc pracy na wielkość PKB na potrzebne inwestycje, ale też listami mierzone powiedzmy dobrostan społeczeństw pod kątem np. tego, jaki jest, jaki poziom zdrowia publicznego, jaka jest jakość środowiska, w którym ludzie mieszkają pod każdym z tych względów ten ten ten scenariusz szybszej transformacji okazuje się być korzystniejszy jak myślę, że w tej chwili w momencie, kiedy my wszyscy tutaj zastanawiamy się jak ratować gospodarki w obliczu w obliczu pandemię najważniejsze być może w tej chwili, bo to inne rzeczy są bardzo ważna, ale tak teraz na ten moment właśnie najważniejsze to tam jest napisane na temat miejsc pracy, bo to jest istotne i okazuje się, że ten scenariusz głębokiej transformacji energetyki on w samej Europie daje nam netto 1 000 000 miejsc pracy więcej w tym scenariuszu transformacyjnym, więc jest to by jasna wytyczna, który kierunek będzie korzystniejszy, jeżeli chodzi o restart i ponowne uruchomienie gospodarki rozumiem, że tam nie ma analiz rozbitej na poszczególne państwa tak, bo mówimy o 1 000 000 miejsc pracy w Europie bez uwzględnienia tego książkę w Polsce więcej ludzi może stracić pracę w tych brudnych tzw. no w kopalniach no tak naczynie nie ma nie ma analizy w rozbiciu na poszczególne państwa są regiony i Unia Europejska jest traktowana jako jako 1 z regionu w ogóle jak największą tak beneficjentem Unia tak tak co jest zrozumiałe, bo Unii Europejskiej najbardziej zaawansowana na tej drodze do dekarbonizacji gospodarki mamy już bardzo dużo gotowych rozwiązań, które funkcjonują system ETS jest cała polityka wszystkie, by cała legislacja energetyczna klimatyczna Unii Europejskiej, więc mamy bardzo dobry punkt startu, ale wracając do tych do tych miejsc pracy, które będą utracone w tym raporcie to jest podane w całej Unii Europejskiej niecałe pół 1 000 000 miejsc pracy w tzw. konwencjonalnej energetyce znikło w tym scenariuszu natomiast 1,51 000 000 zyskamy miejsc pracy związanych z transformacją energetyczną, więc na każde miejsce, które zniknie powstaną, jakby co najmniej 3 nowe i myślę, że to Polski dotyczy w takim samym stopniu wszystkich innych państw to liczba od 3 oczywiście tych miejsc pracy na co pani zwraca uwagę, na którą oni podkreślają to jest oczywiście to, że ambitniejszy plan inwestycji w odnawialne źródła energii oznacza wzrost globalnego PKB o 2,5 punkta tak mniej więcej 2,5% mniej więcej to jest około no prawie 100 bilionów dolarów globalnie mówimy do 2050 roku ale gdyby pani opędzić to też oczywiście ciekawe, że oni analizują nie tylko właśnie PKB i nie tylko miejsca pracy to znaczy też próbują szacować roczne koszty zdrowotne tak i co jest dobrostan społeczeństwa tam chodzi o przede wszystkim o zdrowie zdrowie ludzi, jakby te elementy, które wynikają ze stanu środowiska, czyli jak duży nacisk na to jak wygląda kwestia zanieczyszczenia powietrza i to to jest ten najważniejszy element zrozumiałe, ale również badane są kwestie takie jak wpływ zmian klimatu, bo tych równo wiadomo, że wobec tej w tym ich ideą, która się jego stoi za tym wszystkim za całym w ogóle pomysł na taki raport jest kwestia tego, że mamy zmiany klimatu, które niosą ze sobą określone konsekwencje i i ten scenariusz bardziej ambitną pozwoliłby z postępu taką ścieżką emisji redukcji emisji gazów cieplarnianych, które mieści się w celach porozumienia paryskiego, więc mielibyśmy szansę uniknąć tych najgorszych skutków zmian klimatu, czyli liczby one one wszystkie wiążą się ze stanem zdrowia publicznego mówimy tutaj np. dostępności wody pitnej czy rozprzestrzenianiu się chorób czy czy o dostępności pożywienia, więc to są takie elementy, które w tym scenariuszu, gdzie pójdzie ścieżką, jakby jednak zahamowania zmian klimatu i złagodzenia te skutki będą, jakby lepsze niż, gdybyśmy pozwolili na nas na to, żeby zmiany klimatu jak postępowały w tym tempie co do tej pory w dużej mierze oni mówią, że te inwestycje się zwracają nawet te najbardziej ulotne jeszcze raz kilkakrotnie zwracają każdy za każdego zainwestowanego dolara zyskujemy od 3 do 8 z bardzo ciekawe tylko tak się zastanawiam najlepiej nie wiem czy potrafi już pan ocenia to też dosyć świeży raport, ale powiedzmy szczerze to jest między rządowa agencja też powołane do promowania odnawialnych źródeł energii, więc starałem się jak bardzo ten taki entuzjazm na rzeczy Ozzy no jesteś wynika z tego powiedziałbym założenia o że, że ich zadaniem promować ani dyskredytować ten rodzaj energii czy ich ja widzę tutaj cel tego raportu trochę inaczej, bo oczywiście, by stawia odnawialne źródła energii bardzo dobrym świetle to jest jasne, ale raczej to jest taki, jeżeli popatrzycie na strukturę tego raportu, jaką jest zbudowane to raczej wydaje się, że jest takie poszukiwania optymalnego optymalnego optymalnej ścieżki walki ze zmianami klimatu pokazanie, jaką rolę odnawialne źródła energicznej mogłyby odegrać i jest oczywiste, że jak nie będziemy walczyć ze zmianami klimatu, inwestując Węgier odnawialne źródła energii są tym co tym naszym głównym narzędziem w walce ze zmianami klimatu i stąd ja jedynie postrzegam tego jako takiego jakiegoś reklamowego przedsięwzięcia zresztą tam jest mowa o tym, że osiągnięcie tych redukcji emisji, jakby odnawialne źródła energii jest to oczywiście bardzo ważny element, ale nawet, jeżeli popatrzycie na skalę potrzebnych inwestycji to drugą taką bardzo dużą pozycją, na którą należałoby skierować pieniądze to jest redukowanie zapotrzebowania na energię elektryczną ten scenariusz, który oni tam liczą zakłada, że zapotrzebowanie na na Energie będzie ograniczane i spora część tych inwestycji, które tutaj są przewidziane do wykonania w ramach tego scenariusza poszłaby właśnie np. na termomodernizację budynków, więc to nie tylko nie tylko źródła odnawialne, ale też, jakby inne aspekty dekarbonizacji gospodarki są tutaj wzięte pod uwagę dyrektor generalnej Irena mówi rządy stoją przed trudnym zadaniem zapanowania nad kryzysem zdrowotnym, wprowadzając jednocześnie poważne bodźce stymulujące gospodarkę kryzys ujawnił głęboko zakorzenione słabości obecnego systemu raport Irena wskazuje sposoby budowania bardziej zrównoważonych sprawiedliwych i odporny gospodarek poprzez spóźnienie tam krótkoterminowych działań naprawczych, a potem średnie długoterminowych celów porozumienia paryskiego agendy zrównoważonego rozwoju naturalnie kryzys klimatyczny nie zniknął, chociaż chyba przez te izolacje kwarantanny trochę ekosystem odpoczywa teraz od naszej obecności, ale oczywiście bardzo ograniczonym stopniu jest to okupione no cierpieniem też nas ludzi zaraz pytanie pani obserwuje reakcje polskiego rządu Unii Europejskiej Stanów zjednoczonych to wydaje się pani, że jest szansa, żeby właśnie te wszystkie działania antykryzysowe ratunkowe inwestycyjne związane z wyciąganiem teraz gospodarek z zapaści ona uwzględnią te kwestie klimatyczne kwestie ekosystemów bioróżnorodności czy jednak odwrotnie pójdą pieniądze w kopalnie i pójdą pieniądze w to w stanach już widać, że pójdą w odbudowę lotnictwa tych wycieczkowców wielkich, które pływają po morzach, czyli bez w ogóle no nie wykorzystują tej okazji, żeby dokonać transformacji gospodarek no tak na szczęście Unia Europejska jest tutaj pozytywnym wyjątkiem bo, bo mróz Brukseli płynie jasny sygnał, że Europejski zielony ład nadal pozostaje strategia wzrostu będzie tym, jakby bazą do stworzenia takiego naszego nowego Europejskiego planu Marshalla w celu odbudowy gospodarki, więc tutaj akurat, jeżeli chodzi o Europę myślę, że wygląda to wygląda to nie najgorzej w odróżnieniu właśnie od od stanu, chociaż tutaj też w stanach jednoczonych myślę, że warto rozróżnić co dzieje się na szczeblu polityki Federalnej stanowej, bo stany zawsze, lecz od od dawna są dużo bardziej progresywne niż niż administracja obecnego prezydenta trampa, ale Polski chodzi o, a Polski rząd nowym słyszymy cały czas nawoływania do do zawieszenia Europejskiego zielonego ładu i do zawieszenia systemu handlu emisjami te pomysły Izraela wzywa do tego tak jak ja ja rozumiem, że z punktu widzenia Górniczej Solidarności albo ministerstwa, które odpowiada za za spółki węglowe i i przedsiębiorstwa energetyczne, które są bardzo mocno oparte na węglu to rzeczywiście to jest pewne wyzwanie, dlatego że może łatwiej, by było wszystko zostało po staremu, gdyby tych opłat za emisję nie było pytanie czy to rzeczywiście jest dobre dla ogółu społeczeństwa jestem przekonana, że nie i drugie pytanie czy to na jak długo dałoby się utrzymać, bo tak naprawdę w tej chwili odnawialne źródła energii stają się konkurencyjne coraz bardziej wobec wobec wobec źródeł kopalnych i tak naprawdę można tutaj coś odwlec, ale na dłuższą metę tak naprawdę im szybciej my ten postanowił się ten główny nurt wpisać w tym, a lepiej dla nas na koniec czy polskie regiony przygotowują się Polski rząd, żeby móc korzystać z tych wszystkich sprawiedliwością owych funduszy mechanizmów unijnych z tego co wiem to prace trwają regiony regiony w Polsce które, które mają u siebie kopalni, zwłaszcza Wielkopolska Śląsk są już one już od jedno co kilku lat intensywnie pracują nad przygotowaniem swojej transformacji są bardzo w tym aktywne wiem również, że w rządzie trwają prace nad nad przygotowaniem się do wykorzystania tych unijnych mechanizmów, więc tutaj co się dzieje, aczkolwiek przydałoby się dużo więcej takiej dobrej woli politycznej entuzjazmu, bo rzeczywiście widać tego raportu, że korzyści do wyciągnięcia takiego ambitniejszego działania jest bardzo dużo bardzo dziękuję Izabela Zygmunt z polskiej Zielonej sieci też Sea banku czy Network rozmawiałyśmy o pierwszym raporcie na temat odnawialnych źródeł energii Enea Energa przygotowany przez Irena czy międzyrządową agendę trasy informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA