REKLAMA

Jak zagrożenia dla demokracji i obywateli niosą z sobą wybory korespondencyjne?

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-04-22 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karina Lewicka państwa mój gość prof. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry pomysł o wyborach chciałabym panu profesorem porozmawiać wczoraj Tomasz Grodzki marszałek Senatu mówił, że Senat czeka na opinię Rzecznika Praw Obywatelskich do specustawy prawa i sprawiedliwość wyborach korespondencyjnych na początek sprawa najnowsza, ponieważ wicepremier Jacek Sasin poinformował dzisiaj, że Rozwiń » Polska wytwórnia papierów wartościowych już drukuje karty do głosowania przy czym ustawa jeśli wejdzie w życie, która da uprawnienia Jackowi Sasinowi wydania takich poleceń spółce skarbu państwa będzie obowiązywać najwcześniej od 6maja mamy 22kwietnia co pan Nata byłem zadziwiony, słysząc wypowiedź pana premiera Zasina na ten temat i przypomniało mi się, że w czasach PRL-u mówiliśmy o tym, że coś takiego prawa powielaczowego czy takie prawo, które polega na tym, że ktoś powiedział na tej podstawie wszystkie organy władzy zaraz działały i aktywnie pomyślałem, że to być może jakaś taka dziwna rekonstrukcja historyczna to zarówno w sensie prawnym, jaki faktyczny, bo tutaj chodzi przecież powielanie tych kart wyborczych, bo nie ma nic wspólnego ze sobą legalizmu i z tym, że organy państwa powinny działać na podstawie prawą jeszcze dzisiaj swoje pismo do szefa kancelarii rady ministrów ministra Jurczyka, pytając się o podstawę prawną, ale także wskazując, że zgodnie z przepisami to na koniec Państwowa Komisja Wyborcza musi przedstawić swoją pieczątkę karty głosowania i równymi sobie wyobrazić PKW przystawiła pieczątkę do karty, która była drukowana na podstawie poprzednich przepisów to jest w ogóle jakaś aberracja systemu na razie Polska wytwórnia papierów wartościowych drukuje karty podobno na podstawie wzoru druku, który przygotowała Państwowa Komisja Wyborcza w lutym powiedział pan panie profesorze, ale inspektorzy to jest inny druk niż ten, który będzie teraz po to jest ustawa prowadzone tak z dnia przez w lutym w ogóle ten w lutym ogólniki myślę o głosowaniu korespondencyjnym w lutym to głosowanie korespondencyjne był instytucją zakazaną, która była wręcz tępione przez pamiętam dobrze pana pana posła Schreibera pana posła Horały, którzy mówili, że to jest instytucja zła niewłaściwa nie powinna być stosowana, bo prowadzi do nadużyć dopuszcza się fałszerstw na masową skalę mówiła też, że Krystyna Pawłowicz mówił pan panie profesorze przesunął zapytał pan podstawę prawną wczoraj dziennik Gazeta prawna informował o tym, że 17kwietnia premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie przygotowania wyborów polskiej wytwórni papierów wartościowych i poczcie polskiej czy takie polecenie wydane przez Mateusza Morawieckiego jest wystarczającą podstawą prawną, żeby wydrukować już karty oczywiście w przepisie tej ustawy anty ludowej czy tzw. tarczą kryzysowej w art. 11 ust. 3 nam się znajduje takie upoważnienie do premiera może wydawać różne polecenia z dnia różnym organom także spółkom skarbu państwa, jeżeli chodzi o wykonywanie zadań państwa, ale wciąż, nawet jeżeli to co po to, polecenia są wydawane to muszą swoją podstawę taką ustrojową tym przypadku podmiotem, który powinien być odpowiedzialny za organizację wyborów jest Państwowa Komisja Wyborcza i co więcej cały proces powinien ruszyć po przyjęciu odpowiedniej ustawy ani poprzez właśnie szukanie jakiś pseudo normy prawnej do tego, żeby podejmować działania, które po prostu godzą w cały ustrój państwa to jeszcze 1 wątek w tej sprawie pan pozwoli koalicja Obywatelska składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli kontrole podobnie zrobiła lewica koalicja Obywatelska składa także wniosek do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wyborczego art. 238 kodeksu karnego pytam o to, dlatego że jak już wiedzieliśmy, że ten wniosek do prokuratury skierowane przez koalicję Obywatelską trafi to wyszedł prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował publicznie, że ma pełne zaufanie do pana premiera Sasina no właśnie odczuwamy po raz kolejny już po raz być może setny nawet w konsekwencji tego co się zdarzyło w 2016 roku, czyli porze połączenia urzędu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego oraz także uznania i że prokurator generalny może być jednocześnie posłem i liczyli, że nawet zakaz Konstytucyjny tutaj został w stosunku do prokuratora generalnego egzekwowane i uważam, że rok, że polityczne podporządkowanie prokuratury z 1 z głównych narzędzi sprawowania władzy to znaczy to poczucie, że cokolwiek się zdarzy to z tego tytułu nikogo nie spotka odpowiedzialność tak długo, jeżeli ten ktoś jest w tym bloku rządzącym polską to jest myślę, że 1 z wielu przyczyn tych wszystkich problem, który w Polsce mamy OBWE komisja Europejska także ostatnio parlament Europejski, który przyjął rezolucję na temat sytuacji w Polsce na Węgrzech niepokoją się tym co dzieje się z polskimi wyborami w tej rezolucji parlamentu Europejskiego czytamy, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich środku pandemii całkowicie jest niezgodne z wartościami europejskimi, jakie zagrożenia dla demokracji widzi pan panie rzeczniku, jakie zagrożenia dla obywateli pan dostrzega pytam teraz to co będzie w tej opinii Rzecznika Praw Obywatelskich specustawa specustawy prawa i sprawiedliwość wyborach korespondencyjnych musi, że po pierwsze, pamiętajmy, że to wszystkie instytucje świata międzynarodowe które, którym mają krytyczną opinię w stosunku do Polski pamiętajmy, że Polska objęta specjalną procedurą komisji monitoring owi zgromadzenia parlamentarnego rady Europy jako jedyne państwo jedno państw członkowskich Unii Europejskiej jesteśmy uważano za takie, które podważa poczucie wartości demokratyczne jesteśmy w 1 szeregu obok takich państw jak Rosja Turcja czy Azerbejdżan u natomiast co do samych wyborów ja stawiam taką tezę w opinii, które auto już siedzą kilka godzin temu do marszałka Senatu powinna być powoli na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich wskazuje, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na to w jakim stanie prawnym mamy do czynienia, że wprawdzie został wprowadzony ten stan nadzwyczajny w rozumieniu art. 228 konstytucji natomiast wydanie tej specjalnej ustawy dotyczącej pandemii ustawy z początku początku marca 2020 roku, a następnie kilku rozporządzeń do akt wykonawczy tworzy fakturą coś rodzaju takiego hybrydowego stan nadzwyczajny, a jeżeli przyjmiemy taką tezę to by oznaczało, że w ogóle nie może organizować wyborów i wybory powinny ulec przesunięciu i i o tym, pamiętajmy, że obecnie warunkach nie można w ogóle prowadzić kampanii wyborczej i że to nie jest czas te wszystkie obostrzenia dotyczące naszej wolności osobistej wolności zgromadzeń to nie jest czas na prowadzenie normalnej działalności politycznej natomiast oczywiście w opinii ma szereg uwag dotyczących już samego trybu przeprowadzenia wyborów wyłącznie korespondencyjny po pierwsze, standardy wskazują, że tego typu wybory są w ogóle wybory korespondencyjne jako takie są uznawane tylko łącznie za uzupełniające w stosunku do wyborów ty głównych, które polegają na oddaniu karty do głosowania lokalu wyborczym natomiast, nawet jeżeli one już są organizowane jako uzupełniający celem właśnie wsparcia różnych grup de faworyzowany to powinno się odbywać taki sposób, że mamy pełne zaufanie do organu, który pośredniczy w tych wyborach po drugie, że są one przygotowane taki sposób, że nie ma wątpliwości co do tego co do ich rzetelności co do zaufania do całego procesu wyborczego, bo w Polsce to, bo trudno mieć zaufanie, jeżeli chociażby widzimy związkowców pod polskimi wielki szacunek dla ich stanowisko oficjalne, którzy mówią, że jeśli zgodzą na bycie uczestnikami tego procesu wyborczego widzą zagrożenie dla własnego życia, jeżeli widzimy, że za wybory odpowiedzialne nie PKW tylko 1 z 1 z najważniejszych postaci partii rządzącej co więcej, jeżeli są wybory zorganizowane taki sposób, że wyłączność, że to są tylko łącznie wybory korespondencyjne też uwagi przykładamy do uczestnictwa w wyborach osób pozostaje mieszkających przebywających poza granicami Polski to są obywatele Rzeczypospolitej kilkaset tysięcy osób brało udział w ostatnich wyborach parlamentarnych, dlaczego oni dużej części zostaną też pozbawieni możliwości udziału w wyborach dlaczego, ale to dotyczy także wyborców, którzy są w Polsce ponieważ, jeżeli ktoś jest gdzie indziej zameldowany, gdzie indziej mieszka to ten pakiet wyborczy po prostu do niego nie dotrze możemy mówić nawet o kilku milionach wyborców tak było w spółdzielni, bo jeżeli kolejne kilka tysięcy osób to osoby, które pobierały karty do zaświadczenia o tym, że chcą głosować w innym miejscu zamieszkania pamiętajmy prawda później były i nawet zdziwiło ile osób jak wiele osób się w Polsce przemieszcza i nie ma tego stałego punktu zamieszkania i potrzebuje dekad wyborczych, a teraz nią wszyscy mamy ograniczenia dotyczące przemieszczania się więcej raczej nic się nie spodziewał, że będziemy teraz jeździli po naszych gmin rodzinnych i szukali tyka do głosowania i też osoby zostaną de facto pozbawiony prawa głosu, bo wątpię, żeby te kilka dni udało się namierzyć wszystkich obywateli, bo udało się stworzyć bezpieczny system internetowy, który by to, że wszystko zapewni wreszcie takie rzeczy jak tajność głosowania nadajemy przesyłkę no i co dalej tak czy można wy, choć te przepisy, które zostały wprowadzone pozwalają na NATO żeby, żeby być może zachwiać tą pewnością głosowaniu szereg różnych problemów co z tym, że jeżeli mamy głosowanie korespondencyjne poznał członkowie rodziny mogą duży wpływ NATO na kogo oddamy głos, bo przecież to nie jest tak, że mamy, a jeżeli będziemy wymagali, żeby podpisać pod każdą przesyłką zbierano od listonosza to wtedy narażamy na narażamy zdrowie listonoszy całym mnóstwo różnych problemów praktycznych w czasie pandemii, bo po prostu tego typu powinny być organizowane o komentarz do dość świeżej sprawy chciałbym pana profesora poprosić, ponieważ zarząd Europejskiej sieci rad sądownictwa poinformował w mediach społecznościowych, że zamierza wydalić krajową radę sądownictwa ze swoich Szeregów list w tej sprawie otrzymał już Leszek Mazur szef krajowej rady sądownictwa i tylko przypomnę, że od 1,5 roku KRS jest zawieszona wprawach członka tej redaktor to jest strasznie przykre, bo to to są takie momenty, kiedy serce boli nie pamiętam jeszcze 2014 roku widzimy jak i konferencję międzynarodowych, gdzie krajowa rada sądownictwa była stawiana jako wzór jako przykład jak można pogodzić różne interesy sprawować rzetelny nadzór nad niezależnością sądownictwa, kiedy angażował się uważa się we współpracę międzynarodową zgłaszano na świecie, a teraz jesteśmy wykluczani z istotnej organizacji oraz za zakłada taką dobrą współpracę na uznaniu ważności wyborów, ale wiemy dobrze to jest, że to jest tylko łącznie 1 wielu sygnał, kto wie czy nie większym sygnałem problemu, który mamy jest to, że został wydany wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej przez obecną tymczasową Trybunał jedności Europejskiej dotyczące Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego władze polskiego w sposób otwarty lekceważą to postanowienie i raczej nie zamierzają go wykonać narasta konflikt między Sądem Najwyższym, a Trybunałem Konstytucyjnym właśnie panie profesorze pan czyta te 2 ostatnie orzeczenia, że Sąd Najwyższy nie miał prawa podjąć uchwały 23stycznia, że była ona niekonstytucyjna pan żąda umorzenia tej sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich i drugie wczorajsze orzeczenie w związku z rzekomym sporem kompetencyjnym między Sądem Najwyższym Sejmem prezydentem, że Sąd Najwyższy wszedł bezprawnie kompetencje Sejmu prezydenta będzie aktor od początku skończył dziś osoby zostały nominowane do Trybunału Konstytucyjnego mianowicie pan Stanisław Piotrowicz oraz pani Krystyna Pawłowicz ja składam pisma, w których uczestniczy w regularnym wnioski o wyłączeniu tych osób orzekania w tych sprawach, które dotyczą sądownictwa, bo to były osoby, które były twarzami tej reformy sądownictwa w cudzysłowie tak Formula one po prostu część świecie po ludzku nie mogą w tych sprawach orzeka, a teraz, jeżeli widzę, że to osoby nie, tyle że nawet nie wyłączając siebie co nawet na wniosek, a później jeszcze dają twarz tym orzeczeniu i są sędziami, którzy ogłaszają treść orzeczeń to, jakie mógł mieć jakiekolwiek zaufanie do tego typu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny niestety utracił swój przymiot niezależności, iż jeżeli chodzi o sprawy, które mają znaczenie polityczne ciąg określenie ja nie odbiera panu sędziemu Piotrowiczowi czy pani sędzi Pawłowicz przymiotu sędziów, jeżeli może każdy wie o ustawie o lokalach albo o gospodarce nieruchomościami albo o jakiś szczególny kwestia zakresu ochrony środowiska nie orzekają nie ma kłopotu akuratnie w sprawach dotyczących sądownictwa, bo tych sprawach byli osobiście zaangażowani wiadomo, jaki mają pogodne temat podporządkowania sądownictwa czy uczynienia sędziów tych osób służebnej dla stosunku do państwa, używając tego cytatu z pana przewodniczącego Piotrowicza prof. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich był gościem wywiadu politycznego dziękuję panie rzeczniku za rozmowę prezes wdzięku sensu audycji wydawał Tomasz Krzymiński realizował Adam Szurek za chwilę informacja o nich analiz, na które zapraszam w imieniu Agaty Kowalskiej, a ja słyszy się z państwem jutro w czwartkowym poranku Radia TOK FM zapraszam zapraszam do siódmej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA