REKLAMA

"Wrócimy do rynku pracodawcy, a nie pracownika"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-04-23 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:36 min.
Udostępnij:

- Teraz czeka nas rynek pracodawcy. Jednak do rynku pracy pracownika jeszcze powrócimy. Ile to potrwa? Wszystko zależy ile będziemy trzymać gospodarkę w takim spowolnieniu. Każdy tydzień jest tutaj problematyczny - mówiła w Magazynie EKG Agnieszka Chłoń-Domińczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka, a w radiu TOK FM trwa magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są dziś pani Agnieszka Chłoń-Domińczak szkoła główna handlowa w Warszawie dzień dobry pani profesor dzień ubraną panią Annę dobre i pan Piotr bielski dyrektor departamentu analiz ekonomicznych w Santander bank Polska dzień dobry panie dyrektorze ach, dzień dobry na nasz naszym zdaniem następne miesiące pokażą jeszcze większe spadki sprzedaży detalicznej niż już Rozwiń » odnotowane -9% z marca napisał pan Piotr bielski w swoim komentarzu do danych, które wczoraj opublikował Główny Urząd Statystyczny to były dane właśnie sprzedaży sprzedaży detalicznej za marzec -9% w ujęciu rocznym, czego nie kupowaliśmy, czego nie kupujemy, czego nie będziemy kupować panie dyrektorze tak dokładnie ten sam kolega niczego ale, ale zgadzam się z nim w całej pełni zdrowia przez Jerzego, tak więc nie kupujemy przede wszystkim przestaliśmy kupować towary, które nam w tym zamknięcie domowym nie są potrzebne w pierwszej kolejności są towarami pierwszej potrzeby przede wszystkim przestaliśmy kupować odzież obuwie tutaj chyba wydatki spadły o praktyczną czołowe zostaliśmy też kupować oczywiście meble bo, siedząc w domu pewnie dużo więcej nie potrzebują zostać też ciekawy przypadek już potrzebuje nowego, ale biurka, ale abstrahując od tego oczywiście spadek jest mocny spadek sprzedaży samochodu też w sprzedaży książek prasy przerzucamy się prawdopodobnie mocno elektroniczne media także znaki, gdy zasady w zasadzie poza takimi dowodami naprawdę pierwszej potrzeby, czyli żywność w 2 środki związane z higieną to w większości kategorii mamy spadki na Jane są większe lub mniejsze im bardziej to ten towar nie jest towarem na niezbędne do tego inwestowania w warunkach domowych w tym, tym bardziej tutaj spada zapotrzebowanie przypomnę to były dane, które GUS pokazywał za marzec, a dopiero od połowy marca jesteśmy w tym odosobnieniu zamknięciu czy to oznacza, że kwietniowe dane pokażą jeszcze głębsze spadki jeszcze większe minusy w tych poszczególnych kategoriach, o których pan mówił jeszcze większych minusów możemy się spodziewać myślę, że tak też weźmy pod uwagę to, że to marcowa sprzedaż detaliczna właśnie ratowały mozaiki można powiedzieć po części takie zakupy zwiększone o stanie w niektórych kategoriach typu akumulowanie takie ostrożnościowe akumuluj akumulowanie zakupu żywności czy tych środków związanych z higieną i teraz my pewnie jako jedyny bank w zasadzie w każdym banku takiej analizy robi jeśli patrzymy na np. płatności związane z kartami kredytowymi i widać, że w tych w tych obszarach, które nawet czy właśnie nicią podtrzymywały tak pamiętam co warte są w marcu teraz w kwietniu już te wydatki również słabną, czyli już już za zgromadzone zapasy żywności powodują, że już tak tłumnie do sklepu nie chodzimy na żywność tyle wydajemy to samo ze środkami higieny i wydatkami na zdrowie więc, a jednocześnie ono potrzeby nasze jeszcze bardziej są dostosowywane jest pan przycinane pod od zmieniających się oczekiwania też myślę, że to co jest kluczowe to, że po latach takiego portu wzrost poczucia bezpieczeństwa finansowego bezpieczeństwa związanego z rekordowo niskim bezrobociem dziś coraz Bogna w szybkim tempie rośnie świadomość tego, że te czasy skończyły i jeśli nawet jeszcze nie będzie nie mamy w tej chwili do czynienia z masowymi zwolnieniami, chociaż też dane o zatrudnieniu pokazał, że w 1000 zaczęły kurczyć, ale jeszcze nie jest zjawisko jak bardzo masowe to za chwilę może nastąpić też świadomość utraty bezpieczeństwa zatrudnienia też może ograniczać po prostu wydatki to zdecydowanie może wpłynąć na nasze inne podejście do wydawania pieniędzy mówił pan Piotr bielski mam nadzieję, że uda nam jeszcze powrócić do 1 elementu takiego słowa, którego pan żył o inflacji, bo miałem jeszcze jedno pytanie może to za chwilę naszym gościem jest także pani prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak tutaj w naturalny sposób przy okazji naszych zakupów wywołany został temat rynku pracy, zanim danych, bo także dysponujemy już pewnymi informacjami wstępnymi o tym co dzieje się na rynku pracy to pani profesor, jakkolwiek to pytanie zabrzmi banalnie czy na długi czas skończył się w Polsce rynek pracownika, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie kwartały na pewno na czas jakiś skończą łączy te dane, które widzimy na rynku pracy to już tak już widzimy przede wszystkim zwolnienia w grupie firm powyżej 9 pracowników, które też GUS opublikował bardzo dużo osób pracujących na nietypowych umowa taka umowa zlecenia to co osoby, które prowadziło działalność na własny rachunek też zakończył swoją działalność na poprosiło świadczenia postojowe to widzimy, że już około 80 000 wniosków o takie świadczenia zostało skierowane, więc na pewno to spowolnienie gospodarcze przełoży się przekładać na sytuację na rynku prace, więc krótko okresowo wrócimy do rynku pracodawcy bardziej niż pracownikom się tego należy się spodziewać natomiast nie zapomnijmy o tym, że te długookresowe trendy, z którymi mamy do czynienia kulturalnie się zasobu sprawy związane ze starzeniem ludności odnotowano zapewne do rynku pracy pracownika powrócimy ile to potrwa no to trochę zależy od tego jak długo będziemy trzymali gospodarkę takim spowolnieniu koszt tydzień jest tutaj problematyczne z drugiej strony wyobrażam sobie i to być może jest element jakiejś większej dyskusji może nawet nie na dziś, że to co w tej chwili widzimy to co dzieje się w części gospodarki to przejście na elektroniczną część na taką przymusową digitalizację to ładnie nazwać może oznaczać że, że wcale nie będzie tak łatwo na tym rynku pracownika okaże się, że sporo rzeczy można zrobić inaczej niż my innymi kosztami części spraw rozwiązań zrezygnować, ale z drugiej strony to pocieszające jest pani optymizm, że ten rynek pracy pracownika może niedługo znowu powrócić do dzieci do komisji myślę, że to jest bardziej kwestia realizmu tak jak to się na rynku pracy dzieje myślę, że tak naprawdę te tendencje, które obserwujemy wiele rzeczy oczywiście można zrobić elektronicznie na pewno wie o tym nie wiem czy na pewno tak, ale myślę, że po tych doświadczeniach możliwa zwiększy się elastyczność wykonywania pracy bardzo wielu obszarach, ale znowu paradoksalnie patrząc w długiej perspektywy tak to jest te coś co może przyczynić się do tego, że nasz rynek pracy będzie bardziej efektywne w kontekście właśnie stwarzania ludności lepszego wykorzystywania zasobów prace w krótkim okresie do wszyscy mówią i ja się z tym zgadzam się mną bezrobocie w Polsce zapewne wróci do poziomów dwucyfrowych to będzie około 10 może nawet 12%, więc trudno to będzie trudna sytuacja na rynku pracy natomiast mówi długookresowe rangę są nieuniknione, jeżeli chodzi o demografię, więc do do pewnego stopnia może być pocieszająca jest jeśli nasi rodzice chwileczkę to ja myślę w ogóle będzie Agnieszka Chłoń-Domińczak pan Piotr bielski ogólnie myślę, że będzie ono właśnie bardzo szereg bardzo ciekawych procesów zachodził będzie szereg takich lokalnych niedopasowany myślę, bo jednocześnie będą zwolnienia na dużą skalę i ludzie będą tracić tracić pracę bezrobocie będzie rosło, ale też będą obszary, w których tych rąk do pracy będzie potrzeba brakowało już w zasadzie brakuje już dziś mamy do czynienia z tą sytuacją że, że w dużych miastach ludzie pewnie właśnie będą dość licznie tracić etaty, a na wsi jest problem, bo nie ma komu zbierać truskawki i to oczywiście w jakim stopniu może się jednak drugim znieść, ale nie do końca to nie jest także ten premier czy mechanik, który mechanik akurat mniej pewnie ale, ale pracownik usług, które w Warszawie straci pracę oraz dwójka pojedzie z resztą stawki, więc będą takie lokalne niedopasowania jest 1 rzecz druga rzecz myślę, że ogólnie w tym procesie, który właśnie zachodzi kłopotem będzie to, że pewnie najbardziej poszkodowani będą ci, którzy na tym rynku pracy są tego zapewnić im na najsłabiej przygotowani najmniej wyposażeni w różnego rodzaju właśnie umiejętności np. cyfrowy myślę, że taką właśnie tendencją, o której pochodzi to ta tendencja automatyzacji cyfryzacji no pewnie będzie postępowała i firmy będą tam, gdzie można właśnie sposób robić zastępować pracowników technologiami no ale w efekcie będą potrzebni ludzie jeśli gdzieś będą potrzebni ludzie tutaj to tam, gdzie nocami i kompetencje cyfrowe jakieś wyższe troszeczkę wyższy poziom umiejętności tylko np. praca rąk i tutaj kłopot polega na tym właśnie znów pojawi się problem może się pojawić jeszcze większej skali ten problem nierówności, bo ci, którzy są słabe wyposażenie dziś umiejętności pewnie najszybciej będą dotknięci kłopotami ich mniej będziemy za chwilę potrzebowałem, a także to takie komplikacje z tego terenu to na pewno profesorką ciekawą pierwsze tutaj trudno trudno polemikę tak naprawdę dokładnie tak jest widać teraz też pracę tracą przede wszystkim ci, którzy ze mają najniższe kwalifikacje, którzy wykonywali takie prace publiczne najbardziej prosto pan począwszy od kwestii związanych z z usługami gen w restauracji skład sprzedawcy praca fizyczna i to wszystko są tutaj to miejsca, gdzie prace były utracone szybko tam też dużo osób pracowało na not RW tzw. umowach śmieciowych, które de facto nie dają żadnej ochronnej widać, że to osoby najszybciej pracę straciły i teraz ma poczekaniu absolutnie tak nierówności będą rosły ci, którzy pracują umysłowo z reguły ma nadal pracują w innych warunkach, ale oni są najmniej powiedzmy teraz są narażeni na ryzyko utraty pracy państwo już przytaczali też dane, które mieliśmy z większych przedsiębiorstwach dostępne informacje z przedsiębiorstw zatrudniających 10 więcej osób takie dane podawał GUS ubytek etatów w marcu 34 000 sam GUS w komentarzu do tych danych zastrzega, że powodów zmian czy tego przyrostu tego ubytku etatów jest oczywiście wiele na tę dyskusję już toczyliśmy, więc do niej szczegółowo wracać nie będziemy minister pracy mówiła wczoraj o tym, że ten przyrost bezrobocia to jest około 30 000 to spójna znaczy to właśnie mówiła o tym, się w tej sytuacji rynku pracy nie, podając jeszcze dokładnych danych dotyczących bezrobocia, chociaż oczywiście ministerstwo pracy dysponuje jak rozumiem nawet codziennymi meldunkami z urzędów pracy widzi co się dzieje dziś mówiła, że w centralnej bazie ofert pracy jest około 33 000 miejsc pracy w różnych branżach, a rok temu o tej samej porze było 77 000 ofert pracy, a więc widać, że ta sytuacja nam się na rynku po prostu zmienia, jeżeli w ogóle takich danych można wysnuwać wnioski, ale jak rozumiem można jakieś wnioski wysnuwać ma ją w sposób pan konkurs Centralna baza ofert pracy przypomnijmy to jest ta baza, którą prowadzą urzędy pracy zostaną oczywiście nie ma wszystkich ofert pracy, które na rynku są to są oferty kierowane do osób, która i tak Ross rejestru w urzędach czy właśnie tu milej kwalifikowano nogom ale jakby sama dynamika oczywiście pokazuje, że sytuacja się znacznie gorsza niż niż rok temu myślę że, gdybyśmy popatrzyli na oferty pracy, które są dostępne za pośrednictwem różnego rodzaju portali tam, gdzie tych ofert pracy ogółem najwięcej autorstwa dynamika wie znacznie niższa od tych ofert jest znacznie mniej raczej wszystkie przecież znaczna część przedsiębiorstw też ostatnio opublikowane zostały wyniki badania Kima Instytutu ekonomicznego i polskiego funduszu rozwoju, gdzie wyraźnie widać, że około 13 pracodawców deklaruje zmniejszenie zatrudnienia zmniejszenie wynagrodzeń także to jest oczywiście wszystko to co w najbliższych miesiącach może na sztukę tygodniach roku bardzo dziękuję państwu za dzisiejszą rozmowę i za komentarze dotyczące m.in. rynku pracę naszych gdyśmy byli pani prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak szkoła główna handlowa w Warszawie dziękuję pani profesor i pan Piotr bielski dziękuję parlamentu analiz ekonomicznych Santander bank Polska również bardzo dziękuję za dziękuję za rozmowę jeszcze mały dodatek do dyskusji, którą w magazynie EKG prowadziliśmy o tej porze wczoraj była mowa w przejmowaniu firm, a właściwie działania rządu, który zapowiada nie pomoc dla firm, które miałyby teraz w obliczu tego kryzysu zmieniającej się sytuacji finansowej tych firm zostać przejęte czekamy na szczegóły, bo one mają być częścią kolejnej tarcza anty kryzysowej dzisiaj w pani premier Milewicz publicznym radiu mówiła, że w Polsce od kilku lat obserwuje obowiązuje ustawa o ochronie spółek o znaczącym interesie dla bezpieczeństwa państwa są to głównie spółki z infrastruktury krytycznej, bazując na tej ustawie przygotowaliśmy założenia do kolejnej, w której rzeczywiście przyjmowanie dużej części spółek będzie zależne od decyzji rady ministrów tak powiedziała to interesujące zdanie, ale kluczowe będą szczegóły, bo różnie można zrozumieć takie zdanie, w której które brzmi przyjmowanie dużej części spółek będzie zależna od decyzji rady ministrów, które spółki chodzi czy prywatne czy państwowe z różnych sektorów w jakiej sytuacji no pojawia się pojawiają się, więc kolejne zapowiedzi w dobrze by było, żeby już teraz w związku z tymi zapowiedziami sygnałami wypowiadanymi zdaniami pojawiła się konkretne pojawią się konkretne rozwiązanie prawne, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy to tyle jeśli chodzi o cytat wypowiedzi pani premier Milewicz w radiu TOK FM czas na informacje po informacjach trzecia część magazynu EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA