REKLAMA

Odpowiedzialność karna lekarzy i personelu medycznego w warunkach pandemii: "Działania jak na wojnie"

OFF Czarek
Data emisji:
2020-04-23 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:44 min.
Udostępnij:

Co grozi lekarzom i personelowi medycznemu za odmowę pomocy w czasie pandemii? Wyjaśnia prof. Piotr Girdwoyń. Rozwiń »

Więcej: https://covid.pietrzaksidor.pl/odpowiedzialnosc-karna-lekarzy-i-personelu-medycznego-w-warunkach-pandemii-uwagi-praktyczne/?fbclid=IwAR2R82pOtkhSNetaV0_CTLyZsc2-WgEEsGfubNnhTLbUSC9bqRPBcRDhH7w#more-71 Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie przez skarb państwa i moim gościem jest pan prof. Piotr Girdwoyń katedra kryminalistyki wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie panie profesorze w dzień dobry witam pana witam państwa w trudnych czasach pandemii codziennie pojawiają się nowe pytania pytania jak żyć jak przetrwać, ale pojawia się też wiele pytań natury Rozwiń » prawnej część tych pytań dotyczy personelu medycznego lekarzy pielęgniarek personelu medycznego jak działać funkcjonować w warunkach pandemii nie chodzi tutaj tylko o praktyczne kwestie zabezpieczenia się leczenia pacjentów tak dalej, ale właśnie pojawiające się pytania związane z przepisami i sprawę to znaczy nawiązuję tutaj też do pana artykułu, który pojawił się niedawno na 1 ze stron dotyczącego odpowiedzialności karnej lekarzy i personelu medycznego w warunkach pandemii skoncentrował się na praktycznych uwagach tak, jeżeli mogę bardzo proszę pana słyszę mam nadzieję, że jakoś będziemy tak jak poprzednio chce się dotrwały do remontu, ale rzeczywiście prawo co pan wiedział, że w ogóle żyjemy w ciekawych czasach prawnie, ale chyba nie tylko ze względu na tandemie, ale w szczególności w okresie w okresie pandemii i tego co się dzieje prawie pojawiają się pytania pojawiają się takie sytuacje, które powiedział do tej pory znaliśmy wyłącznie z podręczników to były takie sytuacje wymyślone jakieś modelowe dydaktyczne, w których się mówiło jak należy postępować teraz, kiedy obserwujemy sytuację na świecie w szczególności w tych krajach, które są bardzo mocno dotknięte epidemią jednocześnie jest na tyle duża skala dochodzi do do takiej sytuacji, że zaczyna brakować sprzętu brakować łóżek brakować środków ochrony osobistej no oczywiście po te teoretyczne sytuacje znane z podręczników do prawa karnego materialnego zaczynają nam się konkretyzować i nie okazuje się, że to wszystko wygląda troszkę troszkę inaczej chyba każdy nabiera takiego konkretnego znaczenia bardzo dziękuję pan tutaj wspomniał to ten taki krótki przewodnik, który gdzieś napisałem i tych i od tych uwagach praktycznych, bo też chce od razu zastrzec, że mnie jest oczywiście lista ta praktyczna strona praktyczna strona prawa może mniejszym zakresie dogmatyka, której pewnie tutaj nie uciekniemy nawet w czasie tej tej audycji mam nadzieję, że mówię słowo dogmatyka to jest trafi połowa słuchaczy nie wyłącza nie wyłącza Radia, bo tu, bo to, bo to trudne słowa, więc postaram mówić tak taki dosyć dużym uproszczeniu tak, żeby też przedstawić temat najważniejsze rzeczy bez nadmiernego uciekania się do tory, ale pan to jest trochę tak, że zupełnie inaczej pewnie w ogóle na odpowiedzialność karną lekarza za różne rzeczy, bo są samo pojęcie codzienności karnej lekarza jest fascynująca, bo to jest taki podmiot, który trochę inaczej funkcjonuje społeczeństwo jednak ze względu na swoje zadania zadania polegające na tym, żeby wyleczyć ludzi oczywiście ma prawo do błędu, ale to to jeszcze podmioty o tym, będzie mówić w każdym razie te dotychczasowe rozważania odpowiedzialności karnej lekarza one się one troszkę takie były powiedziałbym tak jak powiedziałem na początku akademickie to znaczy gdzieś tam zaciszu profesorskiego pokoju wymyślano sobie jakąś sytuację w tej chwili z różne są tam zapowiedzi ze strony ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, że będzie wszczynał postępowania to badał no to tutaj możemy mówić o takiej perspektywie gabinetu prokuratorskiego, ale chyba dzisiaj to nawet nie wiem czy tak do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiejszy lekarz proszę mówi lekarz, toteż się odnosi lub w ogóle szeroko rozumianego personelu medycznego są wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie nie działa tak jak na wojnie to znaczy co mnie akurat też uderza nie tylko mnie to jest to, że przy opisie wszystkich ciał całej tej sytuacji pandemii, czyli bardzo często w ogóle używamy takiej retoryki militarnej tak walka wojna z duszenie niewielu pokonanie atak no, więc są to co ludzie działają w takich warunkach naprawdę naprawdę naprawdę jak jak wojenny to są ludzie, którzy pracują w niedostatku sprzętu środków ochrony osobistej testów diagnostycznych co też jest bardzo istotne nie tylko z medycznego punktu widzenia oczywiście, ale także z punktu widzenia i świadomości odpowiedzialności tych ludzi po, jeżeli byłby pan takim lekarzem, który styka się schody nie może pan się zdiagnozować czy pan sam nie jest przypadkiem nosicielem czy pan sam nie zaraża no to w jaki sposób to też wpływa na pana pracę na i etycznie i oczywiście prawnie do tego, jeżeli jeszcze dołożymy permanentny stres związany także obciążeniem zawodowym izolacją od rodziny no odpowiedzialni odpowiedzialni ludzie, którzy stykają ustęp chorych na, toteż izolują izolują od rodziny stan wielu czynnikom presją, ale także coraz częściej pojawiającym się w opisywanym w każdym razie w mediach hitem strachem wobec tych lekarzy także to oni mogą być roznosić celami roznosiciela mi tego tego tego zarazka teraz wyobraźmy sobie jak może wyglądać czy te wszystkie czynniki nie wpływają na odpowiedzialność odpowiedzialność karną, ale bardzo praktycznie to znaczy nie tak na zasadzie jak myśmy do tej pory się zastanawiali prawda, że to jest taki lekarz, który sobie siedzi ma czas w gabinecie, żeby się zastanowić skonsultować z kolegami co narobić i podejmie odpowiednie działania nie on musi tych wszystkich skomplikowanych warunkach naprawdę potwornie ciężki często podejmować decyzje kogo ma kogo ma ratować NATO ma mało czasu dla sprzętu no, więc czy czy można do niego stosować takie reguły odpowiedzialności karnej jak jak no krótko mówiąc jak myśleliśmy jak myśleliśmy do tej pory wydaje się, że nie no właśnie panie profesorze może skoro jesteśmy na tej wojnie to należałoby się zastanowić, jeżeli chodzi o wojnę i kwestie etyczne moralne to od razu nam się zastanawia oznacza, że mam pytanie czy można odmówić wykonania rozkazu, jakie są tutaj potencjalne konsekwencje w przypadku lekarzy czy personelu medycznego przy takim głównym pytaniem jest to czy pracować, jeżeli np. nie mam odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego, czyli z 1 strony narażam życie zdrowie pacjenta, bo odmawia albo ograniczam z drugiej strony, jeżeli ID bez pytań to naraża życie zdrowie swoje tak to jest pytanie, na które zresztą na wiele pytań prawie będzie bardzo trudno udzielić panu i państwu jednoznacznej odpowiedzi czy prawnicy są znani z tego, że dla mam proste nawet pytanie mogę to zależy, ale to jest właśnie ten przypadek ja, dlaczego to jest przypadek nie chcę tutaj nadmiernie przerzucać się z przepisami, ale oparł życia musimy powiedzieć, jakby wychodząc z nowoczesnym wychodząc właśnie od tych przepisów od takiego teoretycznego patrząc to teoretycznie u to lekarz który, gdy porzucił pacjenta czy nie nie udzielał mu w jaki sposób pomocy może odpowiadać w szczególności, bo tam jest znacznie znacznie szersza, o czym można wymyślić jeszcze kilka kilka innych kilka innych ewentualności, ale te podstawowe to są takie też albo art. 160, czyli narażenie człowieka na niebezpieczeństwo tak tak na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu to jeszcze o, że takie w odniesieniu do takiego typu lekarz tzw. gwarantem od dna sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo lekarz, który jest jakoś to czy winie czy administracyjne związane z pacjentem w takim sensie, że pracuje w szpitalu tak ma jakiś swój zakres obowiązków jest takim gwarantem w związku z tym jeżeliby jeżeliby porzucił taką taką osobę, a tak jeszcze raz mówię teoretycznie statysta perspektywa profesorskiego gabinetu to wówczas naraża się na na odpowiedzialność art. 160 § 2 albo w pewnych innych sytuacjach, jeżeli nie jest gwarantem podniósł nie zawsze musi być gwarantem to jest takie przestępstwo nieudzielenia pomocy mnie to człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy mogącej udzielić tak dalej podlega karze podlega karze pozbawienia wolności tutaj jeszcze i trzeba warto także § 1 to jest kara pozbawienia wolności do lat 3 ten § 2, o którym pan wspomniał też 3 miesięcy do lat 5 tak, ale daleko, ale to byłoby za proste Otóż lekarz co do zasady panie profesorze, ale dla kogoś wieś, bo bez za proste, ale proponuję, żebyśmy zawiesili lekarze uważają informacje, a po informacjach rozszerzymy to prof. Piotr Girdwoyń z katedry kryminalistyki wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego z państwa i moim gościem wrócimy po informacjach Radia TOK FM wczoraj państwa moim gościem jest pan prof. Piotr Girdwoyń katedra kryminalistyki wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o odpowiedzialności karnej lekarzy personelu medycznego w warunkach pandemii ja wspominam o artykule pana profesora dodam tylko, że ten nigdy tego artykułu znajdą państwo w opisie dzisiejszej audycji panie profesorze przed informacjami mówiliśmy o art. 160 § 1 i drugi, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 § 2, który mówi, że na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo to dodatkowo jest to przedział od 3 miesięcy do lat 5 pan mówi nie nie wszystkie są już jest surowiej karane tak to oczywiście nie wszystko, dlatego że właśnie poniesiemy wyjść od tego o czym zaczęła mówić na końcu idzie nam weszły wiadomości, bo w tak podstawowym źródłem tej odpowiedzialności, które jeszcze mówimy jest art. 30 ustawy o zawodzie lekarza, który mówi także lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz innych przypadkach niecierpiących zwłoki lekarz jest takim poprawnie jest takim podmiotem, który ma beskidzcy zdecydowanie większy zakres tego obowiązku udzielania pomocy i źródła jego odpowiedzialności czy to karnej czy to cywilnej czy to dyscyplinarnej no właśnie kryją się w całym szeregu ustaw czytamy ustawa o działalności leczniczej art. 15 jasno każdy chce to może mniejsza z tym co, jakie są dokładnie te źródła natomiast ważne jest to, że obowiązki są w tych ustawach medycznych natomiast prawie karnym nie ma takiego przepisu, który dotyczył wyłącznie lekarza to się zdarza w innych jest w innych systemach prawnych mamy takie właśnie przestępstwo, które może być popełnione tylko wyłącznie przez lekarza w Polsce nie poseł to taka zasada zasada zasada ogólna tak jak powiedziałem kwalifikacja prawna, czyli to, który z tych artykułów, których o, których mówiliśmy ewentualnie jeszcze mogą być inne artykuły tam 15556 to są przestępstwa też przeciwko życiu, że życiu zdrowiu zależeć przede wszystkim od relacji, która łączy lekarza z pacjentem tak jak już wspomniałem to jest gwarant to jest to nie jest gwarą gwarą to jest taki, a taka osoba, która ma szczególny prawny obowiązek zapobiegania negatywnym skutkom dla danej grupy osoby czy grupy grupy osób, by nie ulega wątpliwości lekarz pracujący na oddziale w szpitalu taki takim takim gwarantem takim gwarantem oczywiście nie oczywiście będzie w związku z tym teoretycznie teoretycznie, bo to odpowiedzialność grozi teraz jak na to znowu czy doktryna człowieka narazić na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia ciężkiego uszczerbku na zdrowie można poprzez samo sprowadzenie zagrożenia, czyli np. nie o podanie kilku zainfekowanego zrobienie zastrzyku brudną strzykawką albo albo albo coś w rodzaju tak mamy sprowadzenie zagrożenia znaczące zwiększenie co też jest raczej związane z działaniem, ale jest również taka możliwość, że ty to na razie nie może być poprzez nie spowodowanie jego ustąpienia albo albo zmniejszenia w związku z tym w odniesieniu do lekarza tego, który jest, który jest gwarantem nie ulega wątpliwości, że co do zasady można postawić też jak abstrahuję od tego to jest sensowne to jest sensowne w tej szczególnej sytuacji w cudzysłowie wojennej, od której byśmy powiedzieli, bo od razu chcę powiedzieć moim zdaniem nie jest to sensowne co do zasady być może pewnych indywidualnych wypadkach byłoby to sensowne mocno do zasady chyba nie bardzo, ale można byłoby w związku z zaniechaniem w szczególności np. to był taki fakt medialny, o którym w, którym mówiono w związku z niestawiennictwem w związku z niestawiennictwem do pracy no dla takiej odpowiedzialności sprawca musiałby naruszyć pewne reguły postępowania w stosunku do drugiego człowieka oparte na wiedzy doświadczeniu chroniące bezpieczeństwo życia zdrowia ludzkiego no i tylko, że trzeba, by tutaj było udowodnić spowodowało to konkretne skutki to znaczy zagrożeń zidentyfikowanych imienia nazwiska osób i utratą życia czy ciężkim uszczerbkiem na zdrowe, ale nie wiem czy nie mówię zaraz za bardzo skomplikowanie, ale to naprawdę jest wszystko razem dość skomplikowane, bo musimy wziąć pod uwagę jeszcze 1 z 1 rzecz w przypadku może niestawiennictwo do pracy to sytuacja jest w oczy mogą tak, gdyby ten wykorzystuje się nie chciało przyjść do pracy, bo był zmęczony po po imieninach tak to to na to patrzymy zupełnie zupełnie inaczej, ale inne rodzaje zaniechania, czyli nie podjęcie pewnych czynności, że czegoś tam nie nie wykonał chciałbym zwrócić uwagę na to, że właściwie nasza wiedza na temat tej choroby jej objawów jej przebiegu terapii no właśnie cała wiedza dotycząca tych tego wirusa jego działania na na ustrój ludzki jest w nie jest do końca ustalona pewna, więc jest niepełnoletni można powiedzieć, kiedy jest pełna tak czy co jakiś czas już abstrahuję od tego że, że teraz wszyscy na ten temat wypowiadają coraz to nowe odkrycia uczonych takich czy innych tam na ile wędruje kichnięcie jedynie wędruje kichnięcie część część pewnie tego jest jest jest nieprawdą natomiast, jeżeli tak naprawdę nie wiemy jak to leczyć i jaką terapię podejmować no to w jaki sposób można komuś postawić zarzut tak sensownie, że czegoś nie podjął prawda, jeżeli wiemy jak nie wiem ja nie jestem nie jestem lekarzem, ale jeżeli wiemy jak leczyć się jakąś chorobę było można byłoby wymyślić prostą, którą można wyleczyć nie miał jak zaszyć ranę tak po jak ktoś sobie przed dniem notowań na pismo z dniem jest opracowany w związku z tym albo ktoś zrobi dobrze albo ktoś tego tego nie zrobi dobrze natomiast w momencie, kiedy pojawiam się choroba co się dzieje na naszych oczach co, do której co jakiś czas czytamy, że są nowe objazdy nowe powikłania nowe możliwości wirus mutuje no to czy można komuś racjonalnie postawić zarzut, że nie podjął czegoś pewnie można, ale to co musiałoby być z bardzo mocno odniesione i relatywizowane do konkretnego momentu kraju do stanu wiedzy, czyli że dzisiaj na godzinę dziesiątą 30 tu w Polsce 23kwietnia mamy określony stan wiedzy o tej chorobie cały czas poruszamy się świecie dosyć idealnym w związku z tym jeśli ktoś nie podejmie pewnego działania, które dzisiaj byśmy uznali za konieczne do podjęcia można postawić twarz, ale teraz czy za 2 dni to działanie będzie nadal zalecane albo niedozwolone tego też tego też tego też nie wiem, więc to jest naprawdę trudne, ale idziemy dalej to odpowiedzialność karna lekarza gwaranta może wynikać z takiego prostego zaniechania czy czegoś, bo nie zrobił taką bowiem zaspał tak za sprawą przyszedł do pracy, ale także właśnie po trosze już o tym, powiedziałem zaniechania będącego konsekwencją błędu diagnostycznego natomiast pojęcie błędu diagnostycznego jest też bardzo szeroko rozumiane to, bo stosownie do orzecznictwa odpowiedzialność tata lekarza nie musi polegać tylko na popełnieniu przez niego błędu diagnostycznego czy medycznego mogą być różne inne podejmowane albo zaniechane przez niego czynności narażające człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia ciężkiego uszczerbku zdrowia i cały ten mój skomplikowany wywód prowadzi do tego czy też nie może być traktowany w oderwaniu do tego, o czym powiedziałem na samym początku, czyli szczególnej sytuacji, które ci ludzie się po prostu znajdują w szczególnej zarówno pod względem psychicznym takiej ogromnej presji jak i są pewne okoliczności obiektywne, o których słyszymy tak właśnie Niewiem brak środków ochronnych i tego typu tego typu kwestii teraz czy sytuacji panie profesorze mamy do wartości jedno wartością jest życie zdrowie pacjenta, które należy chronić, szczególnie że jest się lekarzem czy personelem medycznym, a z drugiej strony mamy drugą wartość, czyli życie zdrowie tegoż lekarza lub personelu medycznego ja bym dodał do tego jeszcze 1 rzecz, dlatego że pan na to patrzy w relacji lekarz spadki, ale ten to nie jest to nie jest także jest dla 1 pacjenta przypada 1 lekarz i teraz ten lekarz, który styka obejrzeliśmy zakaz zakładową może aż za każdym pacjentem to nie chodzi tylko wziąć życie tego pacjenta życie tego lekarza, ale także o innych pacjentów tego lekarza który, z którymi się później będzie stykał w ogóle jeszcze jakby cały znacznie szerszy kontekst jak ksiądz nie daje panu Jasnej odpowiedzi, ale pokazuje trudności to tym się tym zajmujemy m.in. na Uniwersytecie dlatego, że jeżeli tak mówiąc nieładnie byśmy tak wypuścili tych lekarzy kazali im iść na wojnę dokładnie z wirusem to oni się po zakazali w pewnym momencie doprowadziłoby do takiej sytuacji wszyscy lekarze byliby kwarantanny cały personel medyczny i to byłoby naprawdę tragedia, bo wtedy nie miałby ludzi, kto leczyć prawda więc, więc oczywiście nie to jest szalenie skomplikowane, ale wracamy do punktu wyjścia do odpowiedzialności to znaczy ja cały czas uważam, że nie można na tę sytuację, którą teraz mamy jeszcze przy sobie na zegarek niedługo pan siebie będą kolejne wiadomości, a potem chciał powiedzieć o tych przypadkach podręcznikowych, ale nie można na tę sytuację, która teraz jest patrzeć tak jak się patrzyło przed pandemią znaczy zupełnie inaczej musimy oceniać odpowiedzialność tego lekarza to co się dzieje także w jego głowie jego otoczeniu, jakby co wpływa na jego decyzję co wpływa na jego także błędy, które może popełniać, bo to są jednak takie warunki do powiedziałbym właśnie wojenne on moim zdaniem nie może na mnie wojny, bo tak go oceniać jak gdyby był tak powiem normalnych sterylnych warunkach swojego gabinetu i bardzo mnie ciekawi to właśnie to jest bardziej praktyczna strona, o której pan wspomniał bardzo ciekawi, którą stronę to pójdzie, dlatego że rozwiązanie bardzo wielu to panie profesorze może na czas informacji jeszcze podpowiem 1 temat czy 1 kwestię, którą być może rozstrzygniemy po informacjach Otóż niedawno w programie Owczarek rozmawiałem z diagnostyką laboratoryjną i rozumiem, że diagności laboratoryjni to też są dzisiaj ważni ludzie tak, bo oni przeprowadzają laboratoria test i dają wyniki no i teraz pytanie wspomniał pan o błędzie diagnostycznym pytanie czy jaka jest odpowiedzialność diagnosty laboratoryjnego, który zatwierdza wyniki badań nie będą fizycznie w laboratorium, czyli możliwość zdalnej autoryzacji tak z 1 strony ministerstwo mówi no tak będzie szybciej tak będzie łatwiej, a z drugiej strony mamy odpowiedzialność właśnie karną, ale to jest kolejny wątek, który być może poruszymy po informacjach Radia TOK FM, a także wrócimy do tych praktycznych aspektów przypomnę, że link do artykułu pana profesora znajdą państwo w opisie dzisiejszej audycji pan prof. Piotr Girdwoyń z katedry kryminalistyki wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa moim gościem informację o godzinie dziesiątej 40 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek tym razem na poważnie wracamy do programu off czarek państwa moim gościem jest pan prof. Piotr Girdwoyń katedra kryminalistyki wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o odpowiedzialności karnej lekarzy i personelu medycznego warunkach pandemii w opisie dzisiejszej audycji znajdą państwo link do artykułu pana profesora, proszę bardzo, dziękuję bardzo mam nadzieję teraz nie odpłyną albo albo pan ostatnio mogliśmy diagnosta tak czy diagności też oczywiście odpowiadają tutaj odpowiedzialność jest w gruncie rzeczy z punktu widzenia prawa karnego to są analogiczne przepisy to troszkę inaczej wygląda z punktu widzenia będę obowiązków i podstaw prawnych działania samego samego diagnosty natomiast osoba, która autoryzuje wynik badania i zrobi to nieprawidłowo źle itd. już nie wkraczam, który w Meritum może odpowiadać karnie SA za analogiczne przestępstwo jak jak w odniesieniu do lekarza, bo to jest nieumyślne spowodowanie śmierci nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy średniego lub lekkiego to są takie takie takie kwestie, które rozróżnia rozwiązują przepisy i oczywiście, jeżeli nie nastąpił nie nastąpił skutek w postaci śmierci i to może dojść do do odpowiedzialności narażenia na ubezpieczenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo albo ciężkiego ciężkiego uszczerbku na zdrowie wód w szczególności wtedy, kiedy np. poprzez poprzez zaniechanie wykonania jak jakiegoś badania czy nieprawidłowości spowodował taki stan, w którym konkretny pacjent znalazł się właśnie takim z takim niebezpieczeństwie grożącym czy w sytuacji grożącej bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia ciężkiego uszczerbku na drogi, mimo że poprzednio w nim, mimo że poprzednio nim nie był tutaj tak jak mówiłem jeszcze przed przerwą szef czy na samym początku, że do tej pory bardzo często mówiliśmy o takich sytuacjach, które dzisiejszy dzieją w odniesieniu do jakichś trochę wydumanych przykładu w podręcznikach kiedyś studentom tłumaczył na czym polega np. kolizja obowiązków czy stan wyższej czy stan wyższej konieczności loty generalnie takie pojęcie stan wyższej konieczności społecznej prawie karnym prawie cywilnym, ale to pochowała chodzi tutaj o największym skrócie o taką sytuację, gdy 1 dobru prawnemu zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo, którego nie można uchylić inaczej, poświęcając inne dobro prawne, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższe od tego ratowanego i w ramach tej tej tej tej regulacji w naszym kodeksie karnym uznano nie tylko naszym w naszym nowym okresie znacznie wyraźniej zapisano, że stan wyższej konieczności czy też, a należy te przepisy stosować także w odniesieniu do tzw. kolizji obowiązków to znaczy, gdy z ciążących na sprawcę obowiązków tylko 1 może zostać spełniony i jeszcze raz mówię do tej pory to się podawało podręczniku taki przykład, że mamy ratownika na plaży, który widzi 2 osoby taki jest na 1 stronie plaży tonie druga po drugiej stronie plaży tonie i teraz musi podjąć decyzję, do którego do, których do, której z nich już tak powiem, które z nich biec, ale proszę zwrócić uwagę, że już słyszeliśmy o takich w takich sytuacjach, kiedy właśnie w odniesieniu do tej do tej choroby osób cierpiących lekarz ma do dyspozycji tylko 1 respirator i 2 chorych wymagających jego zastosowania no, więc on staje w sytuacji absolutnie dramatycznej nie tylko prawnie tak, ale myślę, że no moralnie myślę, że tak po prostu najzwyczajniej w świecie po ludzku i zetknięcie tej konkretnej sytuacji, kiedy osoba znajdująca się dokonująca zawód polegający na ratowaniu życia musi palcem wskazać komu to życie ratować komuś życie odebrać jeszcze podjąć właściwą decyzję przepis jak przepisy dosyć wsi sucho tak abstrakcyjny mówi o ratowaniu 1 dobra prawnego kosztem innego, ale tu mamy życie życie życia są życie ludzkie jest dobrem, które tak jedno życie jedno życie, które z nich jest cenniejsze wkraczamy właśnie tutaj warto chyba wspomnieć panie profesorze też o zasadzie proporcjonalności, że tutaj, ratując jedno dobro ono musi przestać przedstawiać wartość wyższą niż to, które poświęcamy, a w przypadku kiedy mamy do czynienia właściwie z 1 dobrym takie same wartości, a drugie tak to to niema dobrego jak nie ma dobrej nawet dobrej ścieżki tak już następną samym początku jak jednak od samego początku, jeżeli pan ma nie wiem mienie kontra życie tak to wiadomo, że jest jakiś wybór takie teoretyczne dostaje pan sytuacji, kiedy to jest życie życie teraz kogoś kogo preferować, bo on musi podjąć jakąś decyzję, jeżeli jeszcze dodam dramatyzmu, że nie ma czasu na długie zastanawianie się do tego, że jeżeli będzie się za długo zastanawiał pacjenci są o obydwoje 2 osoby są w takim stanie wymagają tego respiratora zbyt długi okres na podejmowanie decyzji skończy się śmiercią 2 osób są trzeba podnieść błyskawicznie i teraz nie pan o otwieramy właściwie taką nawet trudno powiedzieć dyskusję podyskutować można sobie przy kawie o ciekawych intelektualnie problemem tutaj jest tutaj jest konkret czy teraz np. przyjąć kryterium wieku, żeby ratować młodszego względem starszego czy kryterium medyczne wyżej chorego kosztem tego, który ciężej chory albo takiego, który bardziej rokuje na wyzdrowienie kosztem tego, który mniej rokuje na wyzdrowienie to są to czy np. jeszcze Niewiem, bo mają to być jakieś względy społeczne i społecznej użyteczności także mamy chorego lekarza wskaźnik, który jak wyzdrowieję to będzie leczył i w związku z tym pokonamy w cudzysłowie wroga bo, bo cały czas używamy tej retoryki militarnej kontra np. prawnika, który błędnie niespecjalnie jest nie jest potrzebny albo wynika z ról społecznych mamy matkę mamy dzieci i osobę samotną no ale to wszystko są to co się wydaje także, że w tych przykładach które, które w tej chwili podaje wydaje się, że można wskazać jakąś preferencję tak kogo wybrać, ale z, ale pan no na pewno chyba na pewno nikt nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, kiedy musi o tym, decydować, dlatego że abstrakcyjnie to może tak wyglądać, ale w konkretnym przypadku wcale czar wcale nie teraz z punktu widzenia odpowiedzialności jest to jak mówimy o odpowiedzialności no to trzeba brać pod uwagę to co człowiek nie w danym momencie nie to co się to co się okaże to co się może później panie profesorze prosta sprawa np. przychodzi pielęgniarka na dyżur popołudniowy wieczorny no i chciałaby się przygotować do tego dyżuru, czyli przy ulica maseczka rękawice ochronne itd. ale okazuje się, że np. maseczki są zamknięte u oddziałowej szafce oddziałowa poszła do domu, bo jej szychta już się skończyła no i teraz, jakie narzędzia prawne ma pielęgniarkę czy powinna powiedzieć no dobra zagryza zęby nic nie stanie albo no dobra to wezmę szalik chustę i tak przyjdę przygotowana na oddział z chorymi czy powiedzieć przepraszam bardzo nie mogę pracować w takich warunkach, bo te warunki zagrażają mojemu życiu zdrowiu pan co, gdy miał udzielić też takiej odpowiedzi na szybko dramatycznie to powiedziałbym najprościej się włamać do szafki Zając maseczki po prostu, dlatego że auto ma obowiązek zarówno chronić siebie jak chronić innych innych pacjentów tutaj mamy taką kolizję to jest kwestia włamania do szafki kontra kontra życie zdrowie ludzkie w związku z tym u płatnika w tym przypadku wydaje się, że wystarczyłoby wziąć jakiś Niewiem taboret albo albo albo młotek siekierę i po prostu do tej do tej szafki się do tej szafki się dostać no myślę, że się Kieresa na standardowym wyposażeniem przez większość szpitali niemal taborety myślę, że jednak są jakoś tak, bo do tej szafki poznały się było dostać w każdym razie NOK biorąc pod uwagę i pan to dług to wszystko, o czym oczy, o czym mówimy, czyli niedobory środków ochrony osobistej systemowe braki w dostępie do aparatury medycznej centrum świadczeń zdrowotnych działanie w warunkach stresu presji przemęczenia, a także co tu zagadać ludzkiego strachu przed chorobą to lekarz to nie jest taki, który się nie boli on też, bo być może nawet bardziej świadomy tego tego tego tego tego tego czym, czego potrzeba no to by wszystko razem nakazywał nam na PiS jakiś inny systemowy sposób spojrzeć na te na tę odpowiedzialność no tu rozwój rozwiązań jest bardzo dużo od w ogóle myśliwy nie ma ustawowego zwolnienia z odpowiedzialności karnej po po o przyjmowanie, że właściwie wszystko, że właśnie nic nie dzieje tak to jest takie myślenie, które też czasami w naszym życiu publicznym widzenie przez wszystkie z porządku możemy organizować uzna akcję społeczną, czyli czy Czech wyborcze, które z tych kierunków zostanie ostatecznie przyjęty to to co nie mam pojęcia, ale ale, ale jest taka zasada zindywidualizowanej odpowiedzialności karnej za konkretne zawinione zachowanie tutaj jakby te elementy winy na pewno, jeżeli w ogóle można mówić to te wszystkie okoliczności bardzo istotny sposób należałoby uwzględniać kół, żeby wyłączeniu odpowiedzialności to jest to jest mój prywatny pogląd wyłączeniu od codzienności, bo to osoby znajdują się naprawdę nie porównywalnej nieporównywalne sytuacji teraz pod punkt odniesienia do tego co było przed, czyli z tego pan mówi wynika, że prostych odpowiedzi nie ma, że tutaj mamy do czynienia z każdym przypadkiem, który powinien być rozpatrywany indywidualnie no chyba nigdy upada na antenie poza anteną nikt nikomu nie wiedziałem, że są proste odpowiedzi na pytanie prawne nie nie ma nie ma prostych odpowiedzi, a i to jest pewnie bardzo takie też, jeżeli można powiedzieć fajny wprawie rzecz, że nie ma tych prostych odpowiedzi niż jako prawnik jako nie wiem co są tak uderzał takie takie tony, ale jako obywatel chciałbym, żeby ludzie sobie zdawali z tego sprawę politycy zdawali sobie z tego sprawę, że prawie nie ma prostych odpowiedzi, jeżeli chodzi odpowiedzialność karną to nie jest takie wszystko zero-jedynkowy trzeba zbadać zważyć zmierzyć w odniesieniu do konkretnej osoby biorąc pod uwagę naprawdę mnóstwo różnych różnych czynników i obiektywnych subiekt no to pan jest interesująca sytuacja, ale pewnie wracać do tego, o czym pan mówi na początku to jest też nieco sytuacja na zajęcia tak albo na debaty intelektualne dotyczące kazusów, a tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy muszą działać w no tak jak pan to nazwał w warunkach wojennych i podejmować decyzje, bo tych decyzji zależy życie lub zdrowie tak no i dlatego znaczy 1 z tych tutaj samozwańczym rzecznikiem tak, ale tym tym ludziom należy się szacunek, a w gruncie rzeczy podziw w odniesieniu do ich heroizmu, bo to jest trochę tak jak panu jakiś wojsko wysłane na wojnę z tak powiem nie chcę powiedzieć patykami zamiast karabinów ale, ale generalnie nie najlepiej wyposażone w ciężko wszystko i prawdopodobnie czasami nie najlepiej zarządzane w związku z tym kwestia tego tego, kto ma ponieść odpowiedzialność nie może się sprowadzać tylko i wyłącznie do tegoż mają to być lekarze, bo to jest takie myślenie na skróty po jak jak jak są prezentowane już swego czasu za problemy przy edukacji układam wyłącznie nauczyciele są problemy wymiarze sprawiedliwości padają wyłącznie sędziowie mam wrażenie, że to jako może się przerodzić w taki nurt za problemy służby zdrowia odpowiadają wyłącznie lekarze personel medyczny to to nie jest takie proste na pewno, a ci ludzie, którzy dzisiaj przychodzą do pracy, którzy podejmują się wykonywania tych wszystkich swoich czynności w takich warunkach, jakie są jeszcze mówienie im, że oni mogą PIT-y generalny tak, bo ja, bo apteki w konkretnym przypadku gdzie, kiedy ktoś się tak wtedy człowiek kupił nie przyszedł do pracy to jest oczywiste, że taka osoba powinna powinna powinna odpowiadać natomiast no tak patrząc po prostu bardzo generalnie to wydaje się, że mówienie o ich odpowiedzialności karnej jest chyba ostatni temat, który w, którym powinniśmy się, w którym powinniśmy się zajmować punktu widzenia polityki polityki karnej oraz ścigać gorzej, że opis przyszedł do pracy panie profesorze bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie prof. Piotr Girdwoyń z katedry kryminalistyki wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, by państwa moim gościem w opisie dzisiejszej audycji znajdą państwo link do artykułu pana profesora dziękuję serdecznie informację o godzinie jedenastej po informacjach wracamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA