REKLAMA

Gróbarczyk: Nie ma żeglugi śródlądowej bez retencji i nie ma retencji bez żeglugi. Nadrabiamy zaległości wielu pokoleń

Analizy
Data emisji:
2020-04-23 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dzisiaj w analizach Krzysztof Żuk prezydent Lublina 1840, więc już teraz apel do lublinian do lublinianek Piszcie pytajcie swojego prezydenta co chcecie ja na to pytanie przekazywać analizy małpa to próbka FM do 1840 jest czas na pytania do Krzysztofa Żuka oczywiście będzie mowa też w walce z epidemią, a także o tym jak sobie radzi budżet miasta po osiemnastej sprawdzimy czy cokolwiek udało się ustalić ministrem do spraw Rozwiń » europejskich, którzy dzisiaj dyskutowali na temat pakietu wsparcia dla samej Europy to są duże pieniądze pytanie czy jest zgoda jak jak nimi dysponować, kto powinien dostać najwięcej i przede wszystkim, kiedy miałby taki pakiet zostać uruchomiony o tym wszystkim po osiemnastej dr Bartłomiej Nowak politolog i ekonomista zaczynamy analizy od rozmowy z 1 z ministrów pan Marek Gróbarczyk minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jest naszym gościem przez Karpa dzień dobry Panie Ministrze dzień dobry witam pani redaktor wszystkich pań oczywiście będziemy rozmawiać o suszy ale, korzystając z obecności członka rady ministrów na naszej antenie chciałam jednak upewnić się czy do wyborów pozostało 17 dni Panie Ministrze pani redaktor wydaje się, że zgodnie z konstytucją podjętymi decyzjami i ekstraordynaryjny sytuacją w Polsce potwierdzam tak za 17 dni wybory to ważna ważna informacja nas, a np. czy jest możliwe wybory odbędą się i dziesiątego 17maja no pani redaktor to z tego wskazują na oczy mówi pani drugiej turze swe pierwsze jeszcze więcej na dobrze no wszystko na to wskazuje, że wybory odbędą się dziesiątego ma rozumiem dobrze dziękuję cieszę się, że przynajmniej 1 osoba w kraju jest jakoś przywiązana do tej daty, bo my wszyscy pozostajemy w jakimś wielkim za mieszaniu jeszcze jedno pytanie już czysto związane z pracą ministerstwa znają się naprawdę nad tym czy gdy resort wysyła swoją korespondencję zewnętrzną to czy używacie państwo takiej Formuły z wyrazami szacunku ministerstwo bez podpisu to znaczy trudno mi odpowiedzieć no oczywiście z mojego punktu widzenia powiem pani, że tak się nie dzieje, bo każde pismo, które wychodzi o tym nie jest podpisane przeze mnie, ale różne rzeczy w życiu widziałem jeśli chodzi o pisma, które trafiają niekoniecznie z ministerstwa, ale z różnych instytucji, więc jeśli ma pani taki przypadek z naszego ministerstwa pozostaje tylko przeprosić, ale absolutnie nie absolutnie nie mam takiego przypadku wręcz przeciwnie doskonale nam się pan pana resortem pan minister współpracuje z miasta podpisała swoje listy do samorządowców poczta Polska z wyrazami szacunku poczta Polska wydawało się, że po prostu nie ma nie zawsze jednak ważny, który się pod takim listem podpisał, ale rozumiem, że prędzej pytanie do poczty polskiej, a nie do pana ministra do to przejdźmy do tego czym pan minister zajmuje od 2015 roku jest pan odpowiedzialny za żeglugę za gospodarkę morską żeglugę śródlądową śledziliśmy postępy z takim procesie użeglownienia polskich rzek pojawi się duży projekt przekopu Mierzei Wiślanej, ale jednocześnie mamy kolejną susze i mam wrażenie, że tej suszy nie łagodzi Polska polityka niż na imię wodną, czego Panie Ministrze nie udało się przez 5 lat zrobić, a co teraz bardzo by się przydało no ja myślę, że te działania, które prowadzimy właśnie powodują złagodzenie tych złego oddziaływania jeśli chodzi o proces słuchowy myślę, że problem leży przecież nie chodzi tutaj do nikogo nie kierujemy rzeczy żadnych pretensji, ale przecież się pokolenia Polaków pokolenia rządzących o drugi raz drugiej wojny światowe, a może i kawałek jeszcze drugiej RP to w Polsce tylko wyłącznie wykonywane były działania melioracyjne, a więc osuszają łące na tereny nie było wykonanych żadnych instalacji, które miały na celu nawadnianie czy też taką ideę, więc proszę zwrócić uwagę, jakie ciężkie zadanie przed nami, żeby na tych urządzeniach na tej infrastrukturze wymóc poniekąd się już udaje właśnie podniesienie poziomu wody w ten sposób ułożenie przede wszystkim tym obszarom, które są dzisiaj najbardziej narażona, więc terenom rolnym terenom tym zasiłkowych przede wszystkim Jarem, więc to co dzisiaj się dzieje to przede wszystkim melioracja Korytowo, czyli budowa zastawek jazów i wszelkiego innego rodzaju urządzeń w zakresie właśnie rowów rolni rolnych i melioracyjnych tak, aby tam podnieść wody po prostu ją gromadź, ale dwukrotnie wyciągał powiedział pan co dzisiaj się dzieje to co robimy teraz co z czym zaczynamy jakoś mało się pan odnosi do tych ostatnich 5 lat pragnę zwrócić uwagę pani redaktor, że sytuacja, którą jeśli pani chciałbym się odniosę do historii nie prędzej właśnie do tych ostatnich 5 lat do historii w bardzo najnowszej, że będą oczywiście nie będę cofał się dalej to co zastaliśmy niestety po poprzednikach to przede wszystkim brak rzeczy najistotniejsze najistotniejsza, więc głównej regulacji, czyli prawa wodnego, które zablokowało generalnie wszystkie inwestycje naszych poprzedników również te inwestycje, które były realizowane to proszę zwrócić uwagę Platforma Obywatelska PSL budowała tylko wyłącznie zbiorniki suche, czyli tzw. poldery, które nagle nie rozmawiamy o Platformie porozmawiamy o tym co udało się zrobić czegoś nie udało rzeźba wyobraża sobie Panie Ministrze to jest na tyle poważny problem ogólnokrajowy dotyczący nizin Wyżyn i gór i nadmorskich terenów, że tutaj nie jest możliwe, że państwo przez 5 lat robili wszystko jak należy i nie żałują, że czegoś te 5 lat temu 4 lata temu nie zaczęli coś inwestować ani redaktor oczywiście z żałujemy szczególnie ja żałuję, bo chcieliśmy bezwzględnie wprowadzić duże inwestycje na polskich rzekach i to był główny cel przede wszystkim w zakresie żeglugi śródlądowej pomogło w tej w tym przez o działaniu suszy tej ulicy narzeka nie największe najważniejsze zadanie, bo nie ma żeglugi śródlądowej bez odpowiedniej retencji i nie ma retencji tak jak to w jest jednoznacznie postawione chociażby naszych niemieckich sąsiadów bez, że bez żeglugi śródlądowej, więc jedno drugiemu zapaleniu musiałem prosić o wyjaśnienie boja się na nie znam, dlaczego część urzędowych, dlaczego bez łóżek lub mienia rzek nie ma retencji i tu przykład Krakowa, więc w Krakowie w wyniku budowy czy też istniejącej istniejące od stopnia wodnego w Dąbiu poziom wody w Wiśle na wysokości bulwarów krakowskich wynosi 1,5m, jeżeli popatrzy pani na bulwary warszawskie to mamy dzisiaj 65 cm i w Krakowie ten poziom będzie się utrzymywał przez większą część roku natomiast zapewniam panią, że z każdym dniem w Warszawie ten poziom wody będzie opada, ale w Warszawie nie mamy rolnictwa, więc chyba nie jakiś wielki kłopot, bo właśnie o to chodzi panie redaktorze, jeżeli to jest taki właśnie ekologiczne myślenie to nas nie dotyczy to nie jest nasz to nie zmienia ja myślę o tym, że bardziej się, o co martwić muzyka w Warszawie nas tak samo jak ta ścieki w Warszawie w ogóle nie w interes one miały dalej prawda walk i o o pani woli już nie idźmy do Czajki już nieco inaczej pani nie naprawdę boję się także akt o to chodzi przecież ta rzeka płynie przez i wszystkie polskie rzeki płyną przez tereny rolnicze, jeżeli pani podniesie poziom w nich właśnie poprzez stopniowanie to uzyska pani większą ich godności tej należy także zresztą woda być może będzie w rzece będzie po prostu szybciej spływać do morza, gdzie ono zawsze tracimy punkty jak Bronisław Komorowski, a my postaramy się bezwzględnie obrót odwrócić więzienia jest jak Bronisław Komorowski naprawdę mnie w domu używa polityk argument naprawdę nawet nie wiedziałam no proszę powiedział, że woda ma to do siebie, że jest, a potem spływa, bo Panie Ministrze mam 1 prośbę są zaraz zaraz będziemy tłumaczyć tylko 1 prośba, bo słuchacze nie wszyscy rozumieją, o czym rozmawiamy co jest mała retencja to jest średnia retencja będzie nam łatwiej zrozumieć co coś czym się łączy dobrze przede wszystkim to jest ten program, który ogłosiliśmy, czyli mała ten nie znaczy to mała retencja potowa przede wszystkim retencji w oparciu o rowy melioracyjne rowy, które służą właśnie do gromadzenia wody małe zbiorniki retencyjne również takie mikro zbiorniki do 1000m, który dzisiaj każdy kwadratowy, który każdy może sobie wybudować to jest ta mała retencja rozproszona średnia retencja to już znacznie większe zbiorniki oczywiście to jest obszar niekoniecznie związany z czekami, ale budowa właśnie takich zbiorników popularnych stawów, które już wymagają większego zaangażowania przede wszystkim większych pozwoleń i duża retencja, czyli również budowa stopni wodnych jak z dużych zbiorników po przeciwpowodziowych lub retencyjny gromadzący już powyżej wiele zależy np. tak też, ale zależy, które budowaliśmy kiedyś musi Poręba ostatnio budowana na noc za żoną Czorsztyńskiej i to jeszcze 1 rzecz przed informacjami później będziemy kontynuować rozmowę pan mówi o tym, że teraz będzie nowy projekt spec ustawa, dlaczego nas dopiero teraz, kiedy już można powiedzieć płoną lasy i nawet mokradła w Polsce już płonął, a nie robiono tego wcześnie, dlaczego te 150 000 000 teraz dorzuca cie pani redaktor tak jak zapowiadaliśmy ten program program rozwoju retencji został ogłoszony w zeszłym roku została przyjęta specjalna ustawa i on zakładał finansowanie przede wszystkim w oparciu o ośrodki unijne, ale nie tylko cały obszar natomiast jest skorelowany z nową perspektywą budżetową to bezwzględnie ogromne znaczenie w kontekście inwestycji regionalnych, czyli tych wojewódzkich marszałkowskich, ponieważ na zespolenie tego finansowania uwzględnia również procesów inwestycyjnych i cały koncert jest jasna, bo to jest wszyscy muszą ze sobą współpracować, ale w takim razie to ja chyba też jakoś nieprawidłowo, która twierdzi, że pan sam powiedział w polskiej agencji prasowej, że przygotowana jest nowa specustawa i pewną przeznaczone dodatkowe środki właśnie 105 000 000zł to nie jest najlepsza firma, a dobrze wszystko zgadza pani redaktor aż ten program zostaje obecnie wzmocniony o spec ustawę, która ma przede wszystkim przyspieszyć inwestycje zakładamy, że termin zakończenia będzie trwał termin wykonania zakończenia całej całego procesu będzie przypadał nowy rok 2027, czyli tak jak trwa perspektywa budżetowa, czyli w przeciągu 7 lat chcemy wykonać 94 duże inwestycje 33 zbiorniki w tym 9 mentorzy również stopnie wodne, aby to mogło się zrealizować musi być szybka ścieżka legislacyjna i ta ścieżka została obecnie przyjęta poprzez to spec ustawę i ta spec ustawa ma z 1 strony obligować samorządy do współpracy w ramach właśnie one służą, a z drugiej strony przyspieszyć mający to zaraz porozmawiam o tym, czego obliguje samorządy i za co nie będą musieli te obowiązki finansować Marek Gróbarczyk minister gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej z naszym gościem po informacjach druga część audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami cały czas nasz gość pan Marek Gróbarczyk minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej i oczywiście rozmawiamy o tym jak przeciwdziałać suszy jak przeciwdziałać skutkom suszy stan ministra uczymy się przez Skype tuż przed informacjami mówił pan o tym, że macie plan, żeby zobligować samorządy do jakiego rodzaju działań przeciwko suszy co pan Panie Ministrze na myśli czy to co było wielką bolączką generalnie wszystkich procesów inwestycyjnych w zakresie przede wszystkim gospodarki Wodnej to bezwzględnie różne koncepcje strategie, które były realizowane rząd realizował na swoją koncepcję samorząd swoją powiat swoją gmina swoją cenę można tu wymieniać różne rozwiązania każdy oczywiście chciał działać dla swojego dobra, ale bez jak gdyby tego efektu synergii w związku z tym, że sytuacja z ekstra ordynarna, ale kilku powodów, ale przede wszystkim susza owo, aby zrealizować inwestycje, które zakładamy musi tutaj nastąpić współpraca to znaczy, jeżeli zakładamy, że i przyjmujemy popyt poprzez cały proces inwestycyjny budowy danego zbiornika wodnego proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie obchodzimy prawa żaden sposób przede wszystkim skracamy terminy są miło miło, że warto podkreślić naprawdę docenia, ale proszę Opowiedz 1 rzecz, bo do tej pory zbiorniki małej retencji budowały głównie samorządy i lasy państwowe znałem się co w takim razie się zmieni wyobraźmy sobie właśnie taką gminę, która chciałaby u siebie zbiornik retencyjny zbudować to teraz dzięki tej spec ustawie co dla niej się zmieni no tak, jeżeli przyjmiemy, że dana gmina będzie budowano gmina powiedzmy po powiedzmy urząd Marszałkowski, bo głównymi inwestorami będą przecież marszałkowi, bo oni mają pieniądze nie mówię tutaj drobnych inwestycjach w granicach do 1 000 000zł, ale już powyżej to w większości gmin po prostu nie stać na tę inwestycję w związku z tym będziemy mieli możliwość wpływu na samorządy, aby ta inwestycja, aby priorytetem w procesie inwestycyjnym była ta inwestycja, czyli gospodarkę wodą budowy danego, a zbiór czynności to znaczy od co oznacza, że od stopnia zagrożenia czy też innych elementów, które będą u, które będą ujęte w np. niskiego niskich źródeł wody pitnej Cetera no to nie chciałbym chory proszę wyjaśnić wróciła do zmian chodzi o to, żeby np. w 1 gminie nie budowano zbiornika retencyjnego, który sprawia, że woda spływa do tego zbiornika, a nie wiem obniża się poziom wody on na tych samych usług sąsiada, a więc stwierdzić że, a jej tego zbiornika nie potrzeba no, więc będzie zobligowana do tego, aby uczestniczyć w tym ale, ale sama będzie musiał zapłacić nie właśnie tutaj mówimy, że bardziej nie chcemy obciążać gmin gminy nie mają pieniędzy na tego typu działania przede wszystkim marszałkowie raz a bo to są przede wszystkim fundusze związane z RPO w swoim się z innymi ludami jasno to brzmi kumulowanie tych środków w oparciu o wody polskie, które będą tutaj tym na zostać tak zaś pani miejsce to wszystko brzmi bardzo ciekawie bardzo tak konstruktywnie tylko zostaje się znowu dzięki temu te ta susza to była przewidywana przez naukowców ta zeszłoroczna, dlaczego tych wszystkich doskonałych pomysłów nie rozpoczęto 5 lat temu no właśnie tutaj pani, choć bardzo dla nas niewygodna sytuacja, więc to, że poprzednicy nieprzygotowani nam aktów prawnych, które umożliwiały takie działanie, bo proszę zwrócić to przez 10 lat nie mogliście przyjąć przepisów potraficie zmieni ustawę być właśnie dziś aż w pierwszym roku przyjęliśmy prawo wodne w drugim roku powstało to powstały od właściciela nie ma i tych inwestycji mówi pani całej gospodarce Wodnej, czyli nią bezpieczeństwie kraju skumulowanie tego w 1 ministerstwie wymaga również pewnych zabiegów legislacyjnych przede wszystkim na rozpoczęcie inwestycji proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy zachowek proszę zwrócić uwagę co się działo przy budowie zbiorników jeszcze w zamierzchłych czasach, gdzie nie obowiązywały generalnie żadne obostrzenia środowiskowe na zbiorniku chociażby w Czorsztynie czy Świnnej Porębie po 30 lat to jest 50 lat, więc my zakładamy siedmioletnie okresy za Panie Ministrze mówi pan od naj istotniejsza w ramach procesu inwestycyjnego mówi pan o tym, że tutaj będą pieniądze wody polskie będą nimi zarządzać, ale tych dodatkowych środków ma być tylko 150 000 000 tak sprawdziłam sobie nie przeprasza to ja suka trzykrotnie oczywiście nie te 150 000 000 to co przetargi, które już są uruchamiane i one służą przede wszystkim na to małą retencję w zakresie Melioracji koryto, czyli tej rolnej budowa tych zastawek drogi to są naprawdę drobne prace dla wielu wielu firm przede wszystkim gminnych lub lokalnego 1 koparka wystarczy nie wiem postawienie pewnego urządzeń blokujących na tych rowach wymiana zastawek czy przebudowa zastawek także, by podnieść poziom wody w tych rowach ja mówię tutaj o wysokości słupa 1,5m 2m natomiast obszar oddziaływania to około 300 000ha, na których chcemy zrealizować inwestycji to są zadania, których ceny za w ciągu 3 lat w aspekcie 3 z nich z 4 mistrz Azji to jest ten ten rok i to właśnie to krótko terminowe, ale teraz doktorem o tym, ani mu to program rozwoju retencji to jest zadanie, którym baza z na celu podniesienie do 15% retencja chowanie wody w Polsce, a więc obecnie mamy 6 pół procenta, a podnosimy do 15 no wprost no jak rozumiem te są 2 różne 2 różne ważne ma założyć się w letnim zrealizowana przy użyciu tej specustawy, która zasnęła nad 1 teraz można rzeczywiście kopać rowy i wstawiać zastawki czy je odnawiać, tyle że wody nie ma nie ma susza suszą jest po prostu teraz i tych deszczy niestety Instytut gospodarki Wodnej nie spodziewa czy mógł pan wyjaśni słuchaczom, dlaczego jest aż taka susza no właśnie myśmy przewidywali brak tych opadów, więc już od początku roku znaczące całego roku wydaliśmy dyspozycję czy też wody polskie wydało dyspozycje, aby wszystkie te zastawki, które obecnie można użyć zostały podniesione maksymalnie tak, aby wychwycić tę wodę i w niektórych obszarach oczywiście te które, bo proszę zwrócić uwagę cały czas te urządzenia nigdy tak nie pracowały i ich zasada działania zupełnie odwrotna, czyli mediowa ani tak od odwadniania strach ordynarnie przygotowaliśmy odwróciliśmy to natomiast cały proces inwestycyjny teraz na te kilka miesięcy mana celu właśnie przebudowę pozostałych budowę natomiast w obronie przekonują rozumiem, dlaczego dopiero teraz dzieje, ale ostatni raz jeszcze 1 zapytam odpowie odpowiem, bo to jest bardzo bardzo ważny teraz mówimy o osuszyć, ale w maju pani do mnie zarzucił pani, dlaczego podnieśliście zastawki mamy teraz powódź, bo ja mogę AJA wiem, dlaczego będzie po licznych no przecież będą na pewno gwałtowne opady np. poprzedniego roku o tej porze na Wiśle na bulwarach mieliśmy 6m wysokość Wisłę bessa 6 tygodni uzyskać tam 40 Panie Ministrze powódź m.in. dlatego że że jakoś nie właśnie tego okresu teraz chcemy przechwycić jak najwięcej wody, która pojawi ma pani założenie tych zastawek działania krótkookresowe powodzi też możemy porozmawiać, dlatego że 1 z 1 ze skutków globalnego ocieplenia dla Polski są nie tylko susza, ale właśnie nawalne deszcze, które powodują powodzie i takich osób, a osuwanie się ziemi osuwanie się to też dla rolników jest duży kłopot i problem jednak problemów jest to, że nie mamy miejsc leków, na których ta woda mogłaby się rozlewać zbudowaliśmy mokradła usłyszeliśmy bagna tereny zalewowe również oddano pod zabudowę i przez 5 lat rząd mógł wprowadzić zmiany w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, żeby powstrzymać procesy, ale taka ustawa nie została ani przyjęta poprawiona, więc tutaj jest wielkie zaniedbania dyrektor, ale nieprawda któż nie zgodzę, bo to m.in. było uzależnione od dyrektywy Wodnej wprowadzonej narzuconej przez przez komisję Europejską przez Unię Europejską rozpoczęte przez naszych poprzedników plany powodziowe czy plany zarządzania wód są podstawą dzisiaj gospodarowania wodami przede wszystkim właśnie zagospodarowaniem rządzące planami zagospodarowania przestrzennego i tutaj mamy ogromne problemy, bo jeżeli pani zapyta chociażby prezydenta Warszawy co mamy zrobić no to właśnie uwolnić tereny pod kątem inwestycji i tego po prostu nie robimy wszystkie gminy dzisiaj chcą, abyśmy tereny, które mogą być zalewowe uwalnia właśnie pod kątem inwestycyjnym jak gdyby przesuwali granice na Niko, a czy to jednak zasługa rządu komisji Europejskiej, która nas ochroniła przed nami samymi, ale to dyrektywa wodna, która tysięcznym czwartym roku odejść, bo przyjął chyba chwała Unii zator, ale on historia i a i przy okazji można powiedzieć, że niestety przez naszych poprzedników nie wykonana po o mało co nie płacić ogromnych kar z powodu naruszeń, ponieważ ta dyrektywa nie została wprowadzona przez cały okres jasne oni wolnością, bo mało co im się udało to możemy się zgodzić, zwłaszcza nic na szczęście już teraz nie rządzą i mamy spokój, ale oni nie inwestycję wodną jak nie wolałabym siebie za to wymienić widzi pani to jest okazuje się, że jednak to woda po prostu mieć pieniędzy na bardziej, dlatego że chciałbym się aż w ogóle nie odnosimy się do historii chcemy zostawić to jest nadgodziny, jeżeli mamy mnóstwo pytań od słuchaczy jak bardzo chciała ich im też dać szansę tutaj pan Łukasz pyta o to co też, że ja chciałam zapytać, czyli protesty Niemiec niemieckiej organizacji wobec betonowania Odry twierdzą oni, że łamiemy w ten sposób dyrektywę wodną, który pan raczył wspomnieć i no po prostu to jest to zniszczy zniszczy ten teren spowoduje pogłębienie problemów takich jak brak wody w dobie suszy niszczenie cennych przyrodniczo ekosystemów i w efekcie naruszenie i także naruszenie przepisów to samo w sobie jest ważne co pan NATO nie jest to prawda mamy porozumienie z Niemcami dotyczące oddziaływań transgranicznych zostały te plany akceptowane przez stronę niemiecką jeśli chodzi o rzekę Odrę natomiast jeśli chodzi o betonowanie mówi Niemiec o niemieckim państwem w organizacji ekologicznej bunt, która twierdzi, że łamiemy prawo podobnie było przypomnijmy przy Puszczy to wtedy też organizacje pozarządowe na skarżyły na Polski rząd do komisji Europejskiej, a nie inne państwo więc, więc może mają rację przypuszcza mieli do pani redaktor jeśli pani wchodzi będzie osy to rola obecnie 5 osób niekoniecznie zmierza w stronę ekologiczną, bo przecież na słynnym zamku bodajże na Stobnicy nie mieliśmy żadnego głosu naprawdę sprzeciwu ekologów, więc także za sztukę było słychać głosy to dziwne dobrze może nic nie dotarł do ministerstwa i inwestycja ma się całkiem dobrze, a teraz proszę zwrócić uwagę, że oczywiście bezwzględnie respektujemy prawo i realizujemy to w oparciu o najbardziej surowe normy myślano środowiskowe, ale 1 założeniem bez kota bez Eko terroryzm ma ono jest duża właśnie było czekać na termin się po pojawieniu się w terenie taki występuje już nie używa tego Pani Minister już stare pojęcie jak dziś mamy też leki w Polsce wybetonowane, ale już tak, ale nikt nie wie chyba pani redaktor odniesie czy też pan prezydent Trzaskowski wniesie do nas, abyśmy oba warszawskie burzyli, bo będziemy, o ile gwary bulwary warszawskie nie zabetonowała Wisły tam był beton tylko zostały można państwach od unijnego dystyngowany pani sobie pozwolić jeśli pani ma do mnie uwagi co jeśli chodzi o Eko terrorystach zostawmy ten Eko terroryzm WHO, że betonowanie rzek to są bulwary walczono dobrze zostaną także wspaniale można wypoczywać, które są elementem bezwzględnie przybliżający ludzi do wody 1 ostro Panie Ministrze to żart zostawmy już do pozwoli słuchaczom jeszcze parę pytań spłynęło pan Sławek pyta, dlaczego nie poszliśmy tropem Hiszpanii Portugalii nie mamy zapasów wody tam przez lata budowano i teraz oni są lepiej przygotowani na słyszeliśmy pan Sławomir pyta pana Sławka zapytał, dlaczego jego tata tego nie wymyślił też nie optował za tym, by teraz trzeba tu albo mama od drugiej wojny albo mama czy też dziadek po drugiej wojnie światowej i wcześniej w Polsce były osuszane tylko teren nie budowano negacji po prostu mamy dzisiaj fakty zmian klimatycznych im po to, musimy ekstra na nie przygotowywać jakiegoś pana, że dopiero teraz nie nie od 5 lat, ale rozumie, że potrzebne były przepisy na zmiany nie nagle nie dało się bez bez różnic prawnej się nie dała czas nasi poprzednicy walczyli z powodzią i w życiu bym do głowy nie przyszło, żeby walczyć z suszą, bo tak to było wszystko skonstruowane w Polsce to jak minister, ale nie błagam niech pan nie mówi pan nie wie, że to są splecione ze sobą zjawiska susza pożar powódź przecież to oczywiste no no oto właśnie chodzi do tej pory nikt w Polsce nie prowadzi inwestycji napełniają, ale na moście zacznie je prowadzić minister Marek Gróbarczyk, który niestety niestety musimy już zakończyć rozmowy Panie Ministrze ogromnie dziękuję za to spotkanie mam nadzieję szybko do usłyszenia już trochę tej retencji małej powstanie będziemy mogli ją obserwować jak ona wspaniale nawadnia pola minister gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej był z nami teraz informacje, a po nich przeniesiemy się do Brukseli Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA