REKLAMA

"Niezwykle rozproszone struktury i bizantyjskie procedury". Jak dziś działa ONZ?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-04-25 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
19:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przed zamianą schowanych temat rozmowa oto bowiem 25kwietnia 1945 roku, a więc 75 lat temu rozpoczęła się konferencja założycielska organizacji narodów Zjednoczonych w San Francisco no i teraz łączymy się z naszym kolejnym gościem, którym jest pan prof. Adam Daniel Rotfeld dzień dobry dzień dobry pan dobrym no oczywiście dyplomata polityk minister spraw zagranicznych, ale co może dla naszej dzisiejszej rozmowy jest najistotniejsze Rozwiń » współzałożyciel studenckiego stowarzyszenia przyjaciół ONZ w Polsce, a później i przewodniczący tej organizacji, a więc można, by powiedzieć, że pan w jakim sensie również z historią ONZ-etu no i może, zanim przejdziemy do tych początków, kiedy pojawiła się konferencja wielkie nadzieje z tą organizacją może najpierw ujawni pan swoją opinię ONZ cie dzisiaj w tak trudnym czasie dla świata to czy organizacja w ogóle jest coś robi powinniśmy być z niej dumni w pytaniu tkwi jak powiedział, że pewne założenia, że jest to organizacja na tyle mało skuteczna, że na nas na porządku dziennym są to pytanie, które postawił Otóż tak nie jest zaś ta organizacja oczywiście jest i działa, jakkolwiek ona budzi u wielu ludzi pytania dotyczące jej skuteczności skuteczności już od dawna i to ten brak skuteczności jest postrzegany w w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim w 2 dziedzinach po pierwsze, zapobieganiu konfliktom na świecie, ponieważ ten początek organizacji kartę narodów Zjednoczonych, która była właśnie w San Francisco uzgodniona ostatecznie i wtedy była podpisywana, jakkolwiek Polska, która by jeszcze sygnatariuszem uznana jest za 1 państw założycieli organizacji oraz Zjednoczonych kredyty karty nie mogła podpisać podpisał ją w październiku jeśli są piątego roku do tego jeszcze uprawnień wrócimy natomiast od początku było takie poczucie, że organizacja powinna była zapobiec wszystkim tym konfliktom, bo w tej karcie powiedziano żonę do tego powołana trzeba zapobiec wojnom i drugim elementem jest to, że tego rozczarowania jest to, że w dzisiejszym świecie jest bardzo duże zaniepokojenie brakiem respektowania zasad, których karty są sformułowane, ale one nie są respektowane i w związku z tym jest takie poczucie, że państwa i członkowie tej organizacji nie nie robią tego, czego powoływano przed 75 laty organizację, która miała się w sposób zasadniczy zasadniczo różnić od słabej ligi narodów, które poprzedziła była powołana na podstawie decyzji konferencji Wersalskiej 1919 roku od początku organizacją słabo ONZ miała być znacznie silniejszą i teraz na zakończenie od swoich wad także, że nie tylko zewnętrzni obserwatorzy, ale również sekretarz generalny ONZ Antoni Kogut Rutte, który obejmował kilka lat temu stanowisko sekretarza generalnego ONZ żalił się w swoim pierwszym wywiadzie, który udzielił na temat całości organizacji pamiętam rząd użył takiej Formuły, że organizacja udziela wywiadu bo, że dla brytyjskiej prasy i powiedział wówczas że organizacja jest słaba, dlatego że na fragmenty strach czy Bizon tajny, widząc prosić już NSR w tej renty od o jeśli organizacja jest słaba dlatego, że ma niezwykle rozproszonej struktury bizantyjskie procedury i niekończące się czerwone chodniki i to współ biało bardzo taką krytyczną opinię na temat organizacji wyrażoną przez prezydenta trampa ja tylko tutaj, jakbym mógł po wejściu słowo panie panie profesorze tobym powiedział to powiedziałbym tak właściwie to wszystko co pan przedstawił prowadzi do wniosku, jeżeli stworzyliśmy organizację, która została powołana do tego, żeby nie było wojen i żeby skutecznie radzić sobie z problemami świata, a to wszystko się nie udaje realizować przez 75 lat no to albo trzeba było już dawno zresztą wiem, że takiej propozycji pojawiały w tym Polska m.in. propozycja z 2002 roku albo zmienimy tę organizację myśmy ją na nowo wyrzućmy z jej zasad przepisów kompletnie nieadekwatne do współczesności punkt chociażby takie jak dotyczące stałych członków rady bezpieczeństwa nieobecności w tych strukturach chociażby ważnych demokratycznych Niemiec itd. itd. albo dajmy sobie spokój, bo jednak mimo wszystko ta organizacja kosztuje kupę pieniędzy no to potrzeba reform powiedział tak, że najprostszą odpowiedzią na to jest to, że oczekiwania powinny być adekwatne do mandatu i możliwości rzecz w tym, że organizacja przez ludzi jest postrzegana tak jak gdyby to był rząd światowy Otóż to nie jest rząd światowy też międzynarodowa organizacja suwerennych państw, których najważniejszym organem na wschód od głównych organów narodów Zjednoczonych to jest rada bezpieczeństwa i pan zwrócił uwagę na to, że ta rada bezpieczeństwa, która ma 5 stałych członków mianowicie stany Zjednoczone Rosję Chiny wielką Brytanię Francję Otóż ta organizacja była powoływana w czasie wojny negocjowano jego negocjowanej jej założenia jest tam Barton aut, w którym 0405. roku jej nazwa sama wskazuje tu są narody Zjednoczone czy państwa sprzymierzone przeciwko Niemcom hitlerowskim Japonii i innym państwom osi, które sprzyjały tej rzeszy hitlerowskiej i Japonii i w tej sprawie nawet w skardze odznaczony stosowne klauzule art. 50 dzieci i są trudne długi państw nieprzyjacielskich, a kim są te państwa nieprzyjacielskie wg karty Otóż oprócz Niemiec Japonii, które wspomniałem to były Włochy Finlandia Rumunia Bułgaria Węgry moje pytanie czy to odpowiadać jeśli rzeczywistość nie odpowiada, niemniej ten to postanowienie w dalszym ciągu karty do wyznaczonych jest zmierzam do tego, że ta organizacja tak wszystkie po 70 latach w opinii, który tak 40 latach wiele organizacji wprowadza pewne zmiany dostosowuje się do nowej rzeczywistości, ponieważ ONZ czym byłoby niezwykle trudne to te zmiany były wprowadzane i to zmiany bardzo istotne np. organizacja narodów Zjednoczonych powołała swoim czasem ogromne siły środki dla prowadzenia tzw. operacji pokojowych zyski tylko Operations też o tym, ani słowa karty do Zjednoczonych nie ma występowali żołnierze z różnych krajów pod niebieską flagą ONZ w zębach ONZ Otóż o tym nie było mowy w karcie Zjednoczonych zmierza do tego, że w organizacji podejmowano różne środki i gdybyśmy sobie mogli na moment tak zastanowić się a gdyby tej organizacji nie było to świat byłby lepszym, który wie, że nie byłby lepszy nasza propozycja Polska propozycja zgłoszona przez ówczesnego ministranta byliśmy Włodzimierza Cimoszewicza, której ja aktywnie współpracowałem i potem myśmy ją rozwijali tę propozycję wciągu następnych kilku lat przedstawiliśmy sekretarzowi generalnemu nawet 2 tomy w tej sprawie było szereg zorganizowanych międzynarodowych spotkań paneli seminariów o charakter zamknięty, na które zapraszaliśmy wybitnych specjalistów ekspertów byłych polityków byłych premierów ministrów spraw zagranicznych, którzy wnieśli bardzo dużo propozycji niezależnie od od nas od Polski inne kraje również takie wysiłki podobały i to zawsze spotykało pewnym takim dystansem i czasy odpowiedzi na pytanie, dlaczego Otóż moim przekonaniu to jest niezwykle istotne zdanie, które chce w tej chwili przekazać, dlatego że w języku dyplomacji bardzo często przedstawiciele państw mówią jedno, a myślące zupełnie innego to znaczy wszystkie państwa te, które wymieniłem główne mocarstwa, które są stałymi członkami rady bezpieczeństwa ONZ to jest jedyny organ, który podejmuje decyzje wiążące i są z najistotniejszych Otóż państwo obawiają się, że jeśli ta reforma byłaby przeprowadzona to z natury rzeczy ona musi być bardziej demokratyczna i te państwa utraciłyby swoją dotychczasową pozycję, więc one oficjalnie wszystkie postulują, żeby ONZ zmienić skuteczni niż uzupełnić, ale ich pozycja powinna pozostać niezmienna nie byłoby nic prostszego, gdyby ta piątka doszła do wniosku, że ten skład stałych członków rady bezpieczeństwa należałoby poszerzyć to byłoby to po byłaby taka decyzja podjęta i ten skład powinien być poszerzony powinny tam znaleźć takie państwa jak np. Indie Japonia, a z Europy np. Niemcy, ale właśnie, dlatego że wielkie mocarstwa nie chcą swoich uprawnień swojej nazwijmy to władzy i potęgi zredukować, bo przyjęcie nowych członków oznaczałoby, że następuje, w jakich jest demokratyzacja, a ich odczuciu demokratyzacja nie uczyniłaby tego kraju o organizacji skuteczniejszą innymi słowy no tutaj pozwoli montażowej do wejdę słowo no bo chodzi też od o to, że bardzo często słyszymy nie tylko w kontekście ONZ-etu właśnie jakieś niemożności o tym, że coś jest blokowane ja już pomijam fakt, że oczywiście ten skład rady bezpieczeństwa przez lata m.in. po pokazywał bezsilność ZU, bo jak wiemy wystarczy weto 1 z nich już decyzji nie można podjąć, więc właśnie można być od początku wpisaną w strukturę tej organizacji taki mechanizm bezradności w efekcie tej organizacji, ale pan, pisząc 5 lat temu art. 70 lecie powstania ONZ bardzo ciepło pisze o drugim sekretarzu generalnym długu Hamerski, gdzie i i mówi pisze pan o nim, że był to największy mąż stanu prawda w jeśli chodzi o sekretarzy generalnych to na pewno tak o nim się wyrażał John Kennedy co co przywołuje pan chyba w tym swoim tekście teraz chodzi o to pan wspomniał, że mamy nowego sekretarza generalnego jest dziewiąty z kolei Antonio butę od pierwszego tak on jest od 1stycznia siedemnastego roku od ponad 3 lat na czele organizacji stoi sekretarz generalny, który przyznaje, że ta organizacja jest nieskuteczna nie działa ja pytam on nie może wyjść powiedzieć drodzy panowie albo bierzemy za realną reformę tej organizacji albo ja będę wnioskował, żeby ją rozwiązać może w końcu ktoś powinien robić aż 50 dół na co pani pan poseł, że on to mówi bardzo często dlatego przytoczyłem na początku tego słowa, że on tak ocenia, że w organizację zbyt dużą droga za druk faktycznych form działania on nawet wyrażą taką opinię, że on ma wrażenie, że kiedy te procedury uzgadniano to ją na czym te procedury zostały z klientem na podstawie decyzji takich przedstawicieli państw, którzy chcieli tę organizację od początku uczynić mało skuteczną i jak powiedział tutaj dotknąć istoty sprawy, że ta organizacja z organizacją państw i one nie mogą w pewnym momencie mówić, dlaczego ONZ nie robić tego lub czegoś innego, bo to te państwa są w ONZ na czele ONZ jesteśmy my wszyscy wszystkie państwa świata bez wyjątku są członkami dzisiaj tej najbardziej uniwersalnej organizacji jeśli te państwa nie godzą się na przyjęcie takich rozwiązań to one nie są przyjmowane i tutaj nie pomogą żadne konferencje wybitne umysły raporty te raporty są potrzebne tylko wtedy i mają znaczenie jeśli główne mocarstwa i inne państwa chcą rzeczywiście te organizacje od środka zmienić, ponieważ dla na podstawie dotychczasowych rozmów wszyscy już wiedzą jak trudno bez byłoby uzgodnić nową kartę narodów Zjednoczonych taka mogła być uzgodniona 75 lat temu, bo wtedy była jeszcze taka atmosfera wspólnoty jedności tych państw, które walczyły przeciwko Niemcom hitlerowskim Japonii czy on zaś zrodziło w czasie drugiej wojny światowej, ale nie w końcu drugiej wojny światowej już bezpośrednio po zakończeniu ujawniły się istotne różnice między wielkimi mocarstwami, które po dzień trwają niekiedy się pogłębiają ludzie następuje zbliżenie, kiedy nastąpiło zbliżenie na zbliżenie nastąpiło po osiemdziesiątym dziewiątym roku, a właściwie na rok wcześniej, kiedy Rosji na czele państwa staną Michaił Gorbaczow i wtedy on doszedł do porozumienia z panią Margaret pracę i Donaldem legalnym i ONZ przyjmowano jednomyślnie w ramach rady bezpieczeństwa wspólnie z Rosją Chinami szereg postanowień, które przenoszą dzisiaj bieg w uchwale tej organizacji to żona odegrała taką rolę nie tylko dekolonizacji i Maciej praw człowieka i polityce równoważne zrównoważonego rozwoju innymi słowy ta organizacja naszych czasach ma kluczowe znaczenie cech problem można pierwsze podmioty bezpieczeństwo drugi prawa człowieka i dzieci zrównoważony rozwój od we wszystkich no to może wtedy może pamiętajmy w takim razie tych Super ważnych sprawach w dniu urodzin, ale nie tylko natomiast jak rozumiem panie profesorze pan wielu pewnie ważnych mądrych ludzi uważa, że to jednak coś trzeba zrobić, żeby trzeba za 5 kolejnych lat znowu nie, mówi że organizacja słabo działa coś trzeba zrobić pan 5 lat temu zakończył swój artykuł właśnie mówiąc o tym, że to państwa tworzą ONZ tekstem czy, parafrazując Gogola kogo krytykuje siebie samych krytykuje no tak tylko chodzi o to, żeby za kolejne 5 lat podobny tekst nie kończyć podobną myślą, a dzisiaj ja muszę skończyć już naszą rozmowę dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA