REKLAMA

O "wyborach w kraju" podwójnych standardów

Wywiad Pogłębiony
Data emisji:
2020-04-26 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu to jest wywiad pogłębiony nawet sławi korki dzisiaj moimi państwa gościem jest profesor nauk prawnych Ewa Łętowska sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku tego prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego, który kiedyś mieliśmy była Rzecznik Praw Obywatelskich dobry wieczór pani profesor dobry wieczór panie dobry wieczór państwu natarcie trwa uśmiechnęła od razu na początek, bo wiem, o czym wobec tego jak pani powiedziała o tym, że jest Rozwiń » prawdziwego Trybunału pytanie tak przyszło do głowy chyba powinniśmy porozmawiać o tym co jest państwo podwójne do tej ustawy, a może nawet potrójnie, bo to chyba tyle rzeczy, które w tej chwili budują akurat w tym nic w tym taką właśnie jest taki właśnie taką właśnie raport dobrze by się pisało było założenie, że mamy państwo podwójna, bo państwo potrójny zakłada, że w ogóle mamy jakieś państwo, więc chyba mam tę samą myśl, jaką pani tutaj nam proponuje tylko inaczej bym to nazwała jak wygląda wyrób państwo podobny a kto może zacząć od początku jest dostatecznie stara, żeby dobrze pamiętała matura pięćdziesiąty ósmy rok na to można sobie policzyć nawet o pierwsze tysiące siódmy o nawet tu Otóż to, żeby dobrze pamiętała życie nawiąże motywy tego pojęcia, bo tak może słuchaczy bardzo wiedzą co ja przez to podwójnie państwo z powodu Otóż państwa także mamy demokrację socjalistyczną państwa socjalistyczne dziennik wschodni nazywane państwem podwójnie do postaci, a samo tamten termin wcześniejszy oryginalny obrzęd obecnie nie myślą tylko on pochodzi od niemieckiego socjologa franka, który jeszcze przed wojną stąd powrót do niej rodził się faszyzmu w Niemczech powstawało państwo nazistowskie od stron myślę do tam tworzonego państwa przy tym o to chodziło znacie to drugie państwo było tylko od zdolności do tego, że na normalnej strukturze tak jak powinna być ona ukształtowana zgodnie z prawem konstytucją wczesną ukształtował się u nas struktura faktyczna, która jakoś dublowały to zasadniczo struktury, czyli krótko mówiąc co innego było z założenia ukształtowanym konstytucję weimarską minister w swoim czasie później zaczęły się na tym kształtować w zupełnie państwo faktyczne dotąd uznawane dużą centralizacji określoną ideologią i jest bardzo mocnym wpływem retencji, czyli wpływu jednostki, które autorytarny sposób kształtowała tę drugą strukturę i po prostu studium historyczno istniejącego tego zjawiska, ponieważ klub właśnie sytuacji nadano nazwę do państwa później jak już byłam byłam w Polsce ludowej wrócił tam myśli łączyła wróciła do tego, żeby określać nazwę państwa podróżnego do korzysta to się Gloster tym sensie, że celnego było w konstytucji, a czy mogę było w rzeczywistości np. w konstytucji PL zmienia tego drugiego roku było powiedziane, że sędziów Sądu Najwyższego od jubilera tak naprawdę wcale nie wybierano tylko mianowała rada państwa no ale to było wtedy powiedziałem, że tak się wybiera, bo są kandydaci listy kandydatów to do mianowania i będę unikać różnią one były rzeczy, które nie są przedmiotem równolegle już żartów, że co mogliśmy co innego jest napisane taka podwójna rzeczywistej, w którym funkcjonuje Otóż tego rodzaju sytuacja jest niszcząca dla społeczeństwa, bo po pierwsze, społeczeństwo im zachować zdrowy rozsądek musi orientować się źle, którą rzucili, o której rzeczywistości mówił, o której myśli, które się porusza ilości sprzętu są historyczne, grając jak chce odnosić tego co nas w tej chwili spotyka bezpośrednio do historycznych uwarunkowań, ale z powodu jesteśmy świadkami tego samego procesu to sytuacji, w którą ma rzeczywistości, która wynika z przyjętych założeń dotyczących tego, że jesteśmy demokratycznym państwem liberalnym mającą określającym określoną strukturę mającym określone organy mającą com zabrano skoncentrowaną kontrolę konstytucyjności sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny mamy niezależny niezawisły niezależny niezależne sądy itd. tak dalej narasta struktura tu na Stogi tu rzeczywistość w czasie w końcu w każdym państwie w rzeczywistości od grudnia od ideału, ale problem polega w ilości tego narastania w masie zjawiska i po raz Rzym po gitarę mnie przywitała mnie jako osobę, która jest sędzią w stanie spoczynku to co innego Trybunału Konstytucyjnego to pani odniosła się to właśnie po rzeczywistości dlatego wnosi o podwójnej ilości Trybunału Konstytucyjnego, ale zobaczymy jeszcze inną rzecz, która zresztą też teraz niedawno zdarzyła no mamy sytuację taką, w której mamy jakiś orzeczenie np. Sądu Najwyższego no chociażby to, które 5grudnia o o orzeczeniu Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu, który zajmował się kwestią oceny tego czy polskie sądy niektóre z nich odpowiadało warunkom niezbędnym do już mamy ich za sądy europejskie i Sąd Najwyższy 5grudnia powiedział, że np. izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia tych warunków, a mamy jednocześnie w misji dokładnie kilka dni temu zapadł wyrok w Trybunale Konstytucyjnym, który powiada, że Trybunał Konstytucyjny, mówi że Sąd Najwyższy mógł wprowadzają w życie rozstrzygnięcia Trybunału sprawiedliwości orzekać o tych kwestiach to my zaczynamy żyć w rzeczywistości, które składa chaotycznych sygnałów mąż skończy rodziny patologiczne są wyższe mógł nie mógł na ten temat wypowiadać czy Trybunał Konstytucyjny, który w niczym innym stanowisku może czy może kontrolować uchwały Sądu Najwyższego zacząłem się kształtować podwójna rzeczywistość tylko 2 rzeczywistość przeżywamy coś nadchodzi cudnie widzimy na żadną no mi sytuację, która jest znamienna ograniczeniami, które na szczęście spotykają, a jednocześnie inflacja w polityków spotykały się z poglądem 3 i trybu nadzwyczajnego ludzi mówi uzasadnia to wprowadzone żadnego stanu nadzwyczajnego nawet stanu klęski żywiołowej więc, wręczając tę część moich buntownicy lat główną konkluzją chcę powiedzieć, że my zaczynamy rzeczywiście wydarzyć w państwie pozwolimy spadł to jest zjawisko i krajów miejską przepraszam bardzo dzwoni telefon teraz zaraz zaraz, proszę bardzo, choć komu, ale nie i właśnie broni właśnie działamy w warunkach pod innego państwa w normalnych warunkach pani zaprosiła do studia, by urządzali członki izolowanym pomieszczeniu i byśmy sobie rozmawiały, a 5, a dzisiaj rozmawiamy także ja jestem u siebie pani u siebie mój telefon komórkowy przed chwilą przerwał nam działanie, ale wracając do zakładu musi Otóż wręczający część mojej wypowiedzi mamy taką sytuację żyjemy staje się podwójne to jest zgubne dla sunnickich społeczeństwa, bo brak zaufania do tego, że po co mówi państwo to co jest naszą drogą organów to wysoki punkt duszenia zaczyna być powtarzane tak właściwie zgadzam się, że w całej rozciągłości cieszę się, że udało się pani również wyjaśnić mi do pewnego stopnia poczucie pewnego dyskomfortu w jakim funkcjonujemy jako społeczeństwo od pewnego czasu, bo tego rodzaju proces, o ile dobrze rozumiem w wprost prowadzi do dezintegracji społeczeństwa, które traci jakiś kompas, jakiej zasadzie już, zwłaszcza ludzie mniej przygotowani do rozumienia tego czym jest państwo tracą rozeznanie w tym, które instytucje do czego służą do czego mają prawo na czym na co mają wpływ jak to się przełoży na moje życie, a gdzieś za tym wszystkim również za tym co pani przed chwilą powiedziała zostajemy z pytaniem na jeszcze wyższym poziomie czym właściwie państwo ma być, jakiego rodzaju to jest zbyt i po co jakiś państwo tworzy tę podwójną ość, jaki jest nadrzędny cel osób, które świadomie robi takie rzeczy proszę panie istniał odpowiem przecież państwo słyszeli dzwonek telefonu to dzwoniła moja wychowanka, która wciąż główną przyczyną Czech plus ligi zamknięta, gdyż płaca w wyższej uczelni za granicą w Niemczech prawo pani profesor o tym od opcji mąż zajmuje się nią wysokiej klasy menadżerów zajmuje się programami komputerowymi pracy zawsze w domu wynika nic to się z domu to w roku szkolnym oraz czas rozmawiamy właśnie o tej porze dzwoniła i porównujemy naszą sytuację Otóż państwo w tym sensie to jest państwo pracodawcy, bo to jest w Polsce państwo także pracodawcy przy dba o to, żeby już zdalna praca odbywała się w warunkach maksymalnego komfortu i go to, żeby ją, korzystając też znał czują na odległość mogły zapewnią efektywną pomoc przy korzystaniu z tej nauki krótko mówiąc różnie ma im przesyłane sygnały o organizację pracy i zapytania czy przynosił braku czy później potrzeba świadczą o tym, że poszczególne struktury, w których one 3 uczelnia w prasie szkoła dla dzieci pracodawca dbający o to czy tam de właściwy sposób są spełnione i zapotrzebowania dotyczące np. materiałów do układów, które ona prowadzi przez komputer Otóż te wszystkie struktury dbają o komfort, nawet jeżeli są jakieś gesty, które nawet nie są potrzebne ona ma poczucie przepraszam bardzo to dramatycznie również zaaplikowana Otóż u nas znów byłam też się, że po lekturze, którzy w ten sam może są czytelnikami tygodnika powszechnego w bardzo dobry PiS-u tam Klaus Bachmann osiadł w Polsce Niemiec uważny obserwator naszego życia społecznego opublikował Teresa artykuł w tym tygodniu, który mówi o tym, że w Polsce różnego rodzaju posunięcia odnoszącej się koniecznie to tego jak mamy żyć tam 2× na rok, bo i słuszne trudno tylko, że ich wykonanie pospieszne nieprzemyślaną co do skutków scentralizowane na poziomie państwa bądź zupełnie nieobliczalny konsekwencji, które nie tylko są kontrproduktywne, ale które zmuszają do ustawicznych poprawek i 9 wzbudzają cenę zaufania do tego, że państwo czy struktury państwowe chcą nam ułatwić buntu irytacji, dlatego że po prostu przemyślany brak konsultacji traktowanie dorosłych ludzi dzięki prowadzi do tego, że związanie stada przykład Bachman podaje przykład, bo zakaz wstępu do parku terenów zielonych u nas Otóż znany z usług rozmów telefonicznych kilka wypadków, w których po prostu trzeba przejść przez skwer, żeby krócej przejść jakąś drogę no to zaczyna się od wydania ludzi stąd minister przeciw na okrągło dziś już to celem trzymania nic o zamknięciu, bo ludziom ubiorą się, że ich obronić tylko o to zadbać, bo oni zarażali w związku z tą zapas przejścia przez parę dni zielone powinny wprowadzać, żeby nadmiernie takiej żywności chęć złapania ukarania tylko 20 lat do tego, żeby ustrzec ludzi przed zgromadzeniem Otóż to jest różnica może oni władza, nawet jeżeli Bóg to prawdę ja nie wiem tam radar policjant, który kontrolują ulice czy pojazd wyławia w postaci bowiem samo picie np. ktoś dodając, bo już nie myśli o tym, żeby zrealizować właściwie cały plik restrykcji czy do głowy myśli o tym, pokaże swoją siłę mogę ukarać mimo to Kasia i u nas brakuje tego właśnie co bardzo wyraźnie dziś mimo wychowanki cud władze stara się przynajmniej nie tylko pokazać ma plany te dni w razie tam Badu sprowadza się z portu w marszach czy czegoś innego ale gdy zdarzy im od rzeczywistych komfort ulżenie ludziom niedługo oddać pół pokoju jak po to, istotne niepokoje życia codziennego obecnych warunków w związku z tym, jeżeli pani zapytała od państwa Otóż państwo społeczeństwa otwartego to jest państwo, które stara się o wspólnym mianownikiem wspólnym działaniu objąć możliwie największą liczbę tych, którzy w tym wspólnym mianowniku mieszczą, a państwo społeczeństwa zamkniętego to jest, którzy mówią niestety będzie z nami, a możliwe jest też przeciwko nam to różnica czy poza parasol ochronny jest względnie dać mu już na to potrzebujemy czy okażemy się również mniejsze grupy trzyma się razem, a tobą wtedy zajmiemy jak kończą im rzucić to jest różnica, ale wciąż zastanawiam się po co po co państwo tworzy strukturę taką z Rakowa ciało, bo to jest chyba dobre słowo, czyli łatki proszę pani, bo to jest po prostu łatwiej łatwiej jest utworzyć tylko strukturę taką zwartą scentralizowaną, ale jest jeszcze coś co buduje się nauczyłam, żeby była Rzecznikiem Praw Obywatelskich to było bardzo dawno 30 lat temu Otóż latem fundamentem jest pewnym utrudnieniem się zorientowałam, że ludzie w Polsce dłużej liczymy dużo dużo części społeczeństwa oczekują tego, że się od da możliwość decydowania o wciąż tylko chcą być po kierowani chcą utrudnić fundusz spokój jest dobra pożywka dla oportunizmu też dobra pożywka dla cudo zrzeczenia się możliwości decydowania o czymkolwiek różni tak, jeżeli takich ludzi z ostatnich zresztą wszystko oczywiście aniżeli takich ludzi dużo w społeczeństwie to oczywiście władza scentralizowana władza taka, która sama skupia w sobie konsultowano z kin uważa, że ci, którzy mają pogląd są w opozycji w sytuacji zator ZU o tym, słowa nie mają związku tu warto mogli słuchać nawet ludzie mają rację bloki sprawa to dla samego przykładu trzeba pokazać, że ci, którzy z nami są przejęci tą przeciwko nam budujemy ich szukali to jest dlatego takich świadczeń, a poza tym już może dla niektórych osobowości może to jest przyjemne ani specjalistką z tego zakresu, ale czytałem takie opracowania socjologiczne, które zajmowały się problemem osobowości tematu nie budzi jakąś skłonność mają ludzie do próbowania tłumaczenia tego co ich otacza np. taki jest autorytaryzm opowiada 1 pani profesor socjologii urządzono tu pytania, które w, których odpowiedź kształtuje ludzie o tym, jaki społeczeństwa jest dla ludzi ideałem to, więc np. grupa, którą są różne poglądy przetrwa to co z tą pytanie to pytanie dotyczy pluralizmu dziś chcemy żyć w skorupie pluralistyczną czy też uważamy, że grupa krwi lub realistyczne jest zagrożeniem przetrwamy w takiej grupie, a więc w związku z tym odrzucimy tego rodzaju rozumowanie dumny z tych badań socjologów badania prowadzone przez 3 000 000 lat powtarzano kilkakrotnie wchodził w oko efekt rezultat, że jesteśmy społeczeństwem, w którym postawy także aprobująco autorytarny sposób zarządzania są dużo procencie od obywateli podziela takie poglądy może tak to wobec czego takim społeczeństwem łatwo jest rządzić w ten sposób jako powiedziała myślę, że na obu i tu jest akurat odrobina optymizmu dlatego też niedawno rozmawiałam z tą panią prawa ustanie procesów Jakubowską rolniczych, które te badania te bajki ona powiedziała, że te ostatnie badania, które przeprowadzała okazało się, że właśnie w zakresie tego pytania, które państwo przedstawiłam od grupy letniej rzeczywiście grupa, w której są różne poglądy zagrożoną czy grupa, której różne poglądy ustawiają już ósma listów od akceptacji ona powiedziała, że w sumie wyszło, że ma to właśnie w pytaniu mówi się podjąć ci ludzie skłonni są bardziej akceptować tego rodzaju myślę, że grupa, w której są różne poglądy, że listę pozytywów to by znaczyło, że na przestrzeni czasu umysł trochę odeszło się od placu, bo z zamiłowania preferowania poglądów autorytarnych i myślę, że to jest 30 lat, które minęło od zmian ustroju, który nas ukształtowało mam nadzieję trochę bardziej niż było to dawniej w kierunku społeczeństwa otwartego pani profesor przypomnę, że moje państwo gościem jest prof. Ewa Łętowska, ale może to znaczy, że my się mylimy, że pani się myli żyje się mylę jeszcze parę innych osób też się myli, że to wcale nie jest dobrze mieć takie pluralistyczne społeczeństwo liberalne państwo, że lepiej jednak być nocy ktoś w nocy gotowe proszę pani ja myślę, że to jest ona oczywiście o tym rozmawiamy rozmawiamy pewnie modela każda przesada w każdym kierunku jest właściwa w odniesieniu mówi chciałabym być zrozumiano, że taka, zwłaszcza 50 teren w okresie zarazy, która wyraźnie pokazała jak dalece jest konieczne staranne kompetentne rozumiejące państwo, które potrafi zorganizować chociażby służby zdrowia czy w stosunku do tych, którzy w tej służbie zdrowia pracują okaże empatii odpowie na ich potrzeby wcale nie są to, żeby takie ma jak być radosna wolność no ale liberum veto była czymś innym aprobaty bezkrytycznej aprobaty na pewno nie, ale po prostu staram się wyjaśnić pewne mechanizmy pewne mechanizmy, które pokazują jak łatwo władza może kształt, która chce się krótko mówiąc to jest nieładne słowo podlizać panującym w tym swoim poglądom łatwo może prowadzić do wypaczenia zasad, które uważamy za właściwe taśmy teraz ten przykład jestem osobą, która jak ma 80, która nie należy do tej grupy, która od funkcji, bo zaraz, że powinna unikać kontaktów społecznych tak dalej, ale podjął stworzenia też odczuwam no i po dosyć boleśnie np. rozważania na temat takiego tonie Staruch 10 domach bojowymi 2 lata to trzeba wydać jeszcze klamka już bardzo by to co zbierać później nic nie są oczywiście problem nie może być, aby przesady, ale nie może być państwo oku, które ukształtowane nasze państwo mamy konstytucję po dziewięćdziesiątego siódmego roku ona nam mówi plan bóle starajmy się ukształtować dłuży zmiana wynik, w których wspólnym mianowniku państwową powinniśmy się wszystkie stosujmy zasłabnięcie w czasie to one lub też na naszą reprezentację to wydaje się, że to drogowskaz niż uleganie tendencjom do kształtowania owego to też statku zaczynałem kształtować to przecież myśmy nawet wybory w tej chwili prawdę wiadomo, że istnieje ten ogromny stół o problemie Nieborów czy to w sposób korespondencyjny czy to w sposób tradycyjny no i wybory korespondencyjne nim żadna nowość, bo ćwiczone obyczaju tylko, że diabeł tkwi szczegółach dobre zorganizowanie wyborów korespondencyjnych wymaga mówi butnie starannego przygotowania Bawaria to przykład tak często w tej chwili powołany niedawno tam się od wyborów uzupełniających w drodze korespondencyjnej Otóż od 60 lat ma ten system, a u nas musimy wdrożyć 3 tygodnia nikt nic nie byłby taki czeski film w tej chwili żyjemy w takim właśnie testy uczniów do UE dla domu, bo tak 1 ustawa, która wprowadza te wybory korespondencyjne jest jeszcze w Senacie ona jest uchwalona, ale musi mieć kalendarz wyborczy trzeba drukować warto, bo w myśl zdobyć tego susze to od przedstawiciela władz wykonawczej, która naprawdę powinna zajmować organizacją wyborów, bo tego już Państwowa Komisja Wyborcza w komisji, bo tu eksmitowano z miejsca jedno ustawy, a jednocześnie działa przedstawiciel w Łodzi dokona wciąż wydają różnego rodzaju dyspozycję dotyczącą organizacji wyborów druk kart zabrano ich wyborców samorządów w późny wyborców turniej z woli przekazania poczcie, która ma być pochłania komisji wyborczych ma być główną animatorom wykonawczą Borów Otóż ma już, że mają tutaj działać nocą podstawą był już widziałam co absolutnie ustawy nie Wola i władza Otóż to jest do lista wobec tego, jeżeli ktoś mnie zapytał, jakie to są bowiem o tej stanął bokiem to są wybory podwójnie te, o których które powinny być zagramy ma utworzony w maju będzie mówione to w ogóle pewni drogą to w pośladek tego nie ma nie są po prostu już coś w tym kształtowane, a tłok w zdradzie to jedno 19 lutego podał czymkolwiek trybem 2 młodych, bo po raz odpowiem ma część pytania, które była zawarta pani, a pytanie pani postawiła grupa monitoruje czy można w tym zamknięciu, bo najniższe, a nie boimy się o odczuwamy lęk to coś innego ministra od słomy irytację odczuwamy frustrację może oszczędnościom jestem obywatelem oni głos jest potrzebny do wyboru niż oni zadbają, żeby uczestniczyła w tych wyborach, żeby policzono w tych wyborach, żeby mój głos coś znaczą, a zarazem cały sposób przygotowania tej operacji okazuje się dość Brzeźno to bardzo chcesz coś wyrzucimy do skrzynki wciąż kości zadłużamy sprawdzimy nie wiadomo w jaki sposób może czuje używa już tego określenia Mot nie są, bo życie, bo jestem potrzebna, ale nikt przy wolno mówić nikt nowy klucz chcą dać luksusu okazania tego Lubiński klub sposób dostęp naprawdę przyjemna pora od dna i trochę mam wrażenie 3 dla mnie przyczynę lęku o to czy w tej chwili w państwie pociągi właśnie po pierwsze, zastanawiam się nad tym czy używanie słowa wybory w ogóle organizacji tego czegoś co ma się odbyć w maju jest uzasadniona proszę pani używam słowa, że bary z państw podwójnym albo, jeżeli pan czas od dnia wyboru ja nazywam to plebiscytem, bo słowo wybory nie przechodzi przez usta druga w każdym razie na pewno nie są takie wybory jakich mówi konstytucja kodeks wyborczy na pewno nie, ale które jeszcze buduje moc ustawa przejdzie po tak mówimy o tym, państwo od 2 innym państwie, a ja chcę powiedzieć o potrójnym państwo jeszcze myśli na tych wszystkich strukturach proszę zwrócić uwagę tego nie było wtedy to było mniej widoczne mostu PRL-u wtedy byliśmy, bo lista kształtowała się w mieście była oczywiście opozycja podłączenie ono istniało funkcjonowało w zakresie wymiany poglądów mediów prasy, ale do tego w gruncie rzeczy to się też struktura od innego państwa ogranicza, bo mieliśmy państwo tak jedno to, które było ukształtowane w przepisach konstytucji 50 do drugiego roku drugi to, które było pewną rzeczywistością budowano na tym do planowanej lub w przepisach w rzeczywistości, która odbiegała od tego do reszta jeszcze mieliśmy powstających warunkujące są co państwo, ale czy my mamy do czynienia teraz proszę zwrócić uwagę w tej usługi mamy w Europie mamy wolne media w przemyślany cieniutko w tej chwili przędą, dlatego że po prostu wymaga kosztów do do nich inni idą w tej chwili ani reklamy a o czym wspomaganie finansowe mamy organizację społeczną, które pełnią funkcje zastępcze wobec nieudolnego systemu państwowego no przecież sama słyszałam, żeby pani wiceminister rodziny kierowała do oszczędności społecznej do organizacji pozarządowych, żeby pomagać zaopatrzeniem do po domu opieki społecznej, bo tam nie ma tych środków ochronnych w związku z domami stały osobistym zaraz mogą dobrze funkcjonować mamy do czynienia z ze wspomaganiem przez główne źródła kochane i organizacje pozarządowe, które wspomagają mnóstwo inicjatyw oddolnych krótką zacząłem się kształtować jeszcze oprócz tego do reszta będzie kształtu lub spadku, a państwo potrójne, czyli krótko mówiąc to trochę nazywani są to tylko ja, ale i różne inne osoby, które piszą to trzeba to zjawisko zjawisko z przodu sam zrób sobie sam alternatywne o media zrób sobie sam alternatywną kontury zrób sobie sam alternatywne alternatywne informatyk lub niżej nad zaczyna drukować jakaś alternatywa miliardom działania dziś obywatele niszczy coś takiego dotyczącymi wszystkich umów o kotle stosować alternatywne źródła, ale zimą 18 społeczne, ale zobaczymy jeszcze coś czuję od kilku lat działa bardzo aktywnie od stratom kobieta orkiestra Owsiaka, która wspomagała bardzo wyraźny domagającą służby zdrowia w wielu wypadkach przecież to był Otóż fenomen, który wspomagał co zrobić coś pani sobą od wielu lat zresztą było ono związane akurat ostatnimi laty bronił dodajmy, iż w związku z tą oszczędnością społeczną wspomagał się sami sobie Polacy robili za pośrednictwem tej organizacji służby zdrowia jakoś to powtarzać od Rosji to zjawisko zaczyna być masowe mamy sobie sami stworzyć coś, czego mamy daje oficjalna bracia myślą teraz też niedawno czytałam taką książką to bardzo godna polecenia wydalają kultura liberalna też książka Łukasza Pawłowskiego o drugiej fali prywatyzacji tak ciężko opowiada o tym, samorządu w jakimś państwie tak się jednak w naszym państwie, że np. bardzo odroczono pożądane są to uposażenie obywateli w drodze transferów socjalnych tuńczyk, ale jeżeli dotyczą stażysty traktowani, że w ogłoszeniu działania służb w zakresie chociażby oświaty służby zdrowia to jak podrobić co z tego, że gotujący przychodzą do ludzi co do coraz mniej może sobie za kupić tego czegoś w szczególnie możemy rzucić dlatego od domu, żeby oszczędności społeczną funkcji otworzą trzeciego państwa, lecz publiczne jak w takiej dwuznacznej sens to znaczy, ponieważ państwo już nie mentalnie to my musimy sami to wszystko odbudować bliskość niż obie strony doskonale rozumiem, że są sama staram się na to jakoś odpowiedzieć, że jeżeli mam się pogoda to coś co funkcjonuje głos socjalnym to po to, jesteśmy właśnie obywatelami możemy dziś zagłosować już kluby w naszym naszymi nogami z określaniem odpowiednich pomimo punktów na karcie wyborczej, ale możemy zagłosować naszą sowiecką Moto Wspomóż, których uważamy za godną Wspomożenia niż mów ja jestem blisko związana z ruchem Zielińskim z fundacją Helsińską wybuchem ochrony praw człowieka stąd blisko związane z natury rzeczy zawodem w obu z tym wszystkim tym co związane z prawem jego funkcjonowanie myślę, że może istnieć społeczeństwo, w którym nie ma tam stanąć na własną informacji jadąc mostem przywiązana do idei mogił, które patrzą rządzącym na ręce i które sprawdzają czy we właściwy sposób rządzący robią to co do larum, że robią wolne media tego typu są czymś nieodzownym dla zdrowia społecznego społeczeństwo dlatego mówiąc o tym wszystkim mogą państwo to nic tak sobie myślę, że jesteśmy w kwietniu funk czy jesteśmy pozamykani apele o naszą ofiarność mnożą ustawą z przyczyn po pierwsze dlatego bardzo cienko przędą wszystkie instytucje społeczeństwa obywatelskiego dlatego w tej chwili, ponieważ ludzie będą one są lubiane przez establishment to, że są establishmentu zależne umów należności lub lepszy byłby to można zabłądzić nie dostają subwencji cienko przędą nić funkcję w związku z tym akurat zbliżać okresy rozliczeń podatkowych na pewno należy liczyć, żeby tak w tym ofiarność społeczną dlatego no grozi nam ogromny kryzys gospodarczy związany znalazło i zarządzaniem tą zarazą, która prowadzi do ostatniej zapaści gospodarczej w związku z tym ofiarność ludzka osłabnie, ale myślę, że to jest niesłychanie ważne, żeby właśnie w tym momencie jednak pamiętać o tym, że odtrutką na PL lista państwo potrójne, które staramy się zbudować chociażby w miniaturze dzięki ofiarności, która płynie na zamontowanie wszystkich zjawisk i ciał, które mogą być w ten sposób argumentowane listę stacji powodem są związane z lecznicy tam jestem związana też Funduszem obywatelskim są te wszystkie źródła, które jakiś sposób starają się wspomóc te wizyty mającą się w końcu 4 trzeciego państwa udziałem wykorzystują tego czasu po to, żeby kogokolwiek, dokąd komukolwiek do o do czegokolwiek na magię tego, że byłabym całkowicie niewiarygodna w tym nic w tej chwili w tym wywiadzie, ale po prostu chcę zwrócić państwa uwagę pisze w Polsce ludowej odtrutką na, toteż stad tarczą sąd strumyki oporu ludzi, którzy na to zdecydowali któż rozumie na czym polega funkcjonowanie prawdziwego pluralistycznego społeczeństwa otwartego, ale wspólnie funkcjonujemy w innej rzeczywistości w tym, który musi bardzo źle różnego rodzaju lub siatek trzeciego państwa światy związanych z funkcjonowaniem modłów umów związanych z oficjalnym nurtem płynącym na sali propagandy sukcesu mamy do czynienia z organizacjami, które wspomagają media, które wspomagają dokumentowanie odchodzenia od zasad konstytucyjnych wymagań stawianych ciut ustawodawstwu czy funkcjonowaniu państwa myślę, że to zjawisko, którą dziś wspomniałam to co, za które zaobserwowała moja znajoma profesor socjologii to, że w tej chwili bardzo cenne pluralizmu w naszym społeczeństwie osi związane z tym, że musimy zrozumieć niektóre rzeczy nie stopy musimy sobie skonstruować sami to akurat napawa mnie nadzieją mówiąc szczerze im fakt, że np. wielka orkiestra, której pani wspomniała notuje co roku rekordy jest właśnie swoistym głosowaniem wysokie wkoło jak pani nazwała przed chwilą nawiasem mówiąc fundusz obywatelski czy Helsińska Fundacja, z którymi akurat pani związana to są te organizacje pozarządowe ten kawałek trzeciego sektora, który może bardzo dostać przepraszam za wyrażenie po uszach również lepiej również, dlatego że gdzieś znikają wobec tych problemów, które nas przytłaczają na co dzień wobec tego, że wielu z nas straci pracę traci pobory itd. tak dalej, gdy zaczynamy się troszczyć o swój byt najbliższy z oczu umykają nam te cele, które pozwoliły być może w dalszej perspektywie ten byt poprawić właśnie dzięki temu, że jestem trzeci sektor, że ktoś będzie się upominał nasze prawa i że wtedy, kiedy ekonomicznie zaczniemy się podnosić nie okaże się np. że ekonomicznie nam się polepszyło, ale nie mamy jako obywatele już żadnych praw ono żadnych to tak nie ten tak mam nadzieję nie będzie, ale to, że one będą okrojone tu jestem przekonana, dlatego że rozwój społeczny z takimi manewrami takim RAŚ stabilizację z drugiej strony raz drugą, więc na pewno tak tak się zdarzy, ale przecież, skąd my nawet na otaczającą rzeczywistość dziś przykład Legii to wszystko razem powiązane czytam informację o gazie czy na temat tego, że z pewnym punktem zapalnym bardzo dobrze, że przez transport jakich środków ochronnych pamięć emocji przyszedł tylko rząd przed bardzo dostatnie cytatów właściwych w związku z tym oprócz z tą publiczny tylko swoją rolę może spełnić, a po drugie, że, ponieważ to było ogłoszonego ogromny sukces medialny no to jest oczywiste, że w studni gazety głównego nurtu ani policja uwzględniono tu będą pisały o nieprawidłowościach, które wiążą z logo z wprowadzeniem do Polski tylko będą chciały o tym, media albo opozycyjne albo ten dla trzeciego nurtu jako towar państwa, więc mamy, proszę bardzo, namacalny przykład, że ma już bródki, który chce ukończyć władza idą, bo maja tylko dzięki umorzeniu tego sektora niezależnego to jest przykład wobec czego chcemy żyć w błogiej nieświadomości może dać nawet to byłoby przyjemne tu tylko, że na pewno żadnego zła w odniesieniu ujawniło dalej oportunizm nieprawidłowości związane z jakimiś osobistymi nadużyciami może ujawnić, jeżeli zachodzą tego rodzaju wypadki po stronie establishmentu może ujawnić tylko niezależne media może zimą będą wspomagane będą tego robiły dali przykład takiego konfliktu, którego główne inaczej nie da się ujawnić jak ta sytuacja, w której niezależne ośrodki informacji formacji przykład odnosi się w Polsce czytałam o tym, oczywiście w mediach niezależną tu przykład w związku z ukryte nie chcę mówić o szczegółach konkretnego wypadku, ale tam zjawisku jeśli wykryto poważne przestępstwo nawet być może zabójstwa i być może te do opinii Otóż umorzono niewykryte dziennikarz, który dzięki skok im kontaktom jednak ujawnia ile może tkwić uciekł zagranicę sprawcza pisze o tym wszystkim prokuratura, która nie ma dokładnych możliwości dotarcia do źródeł żąda od dziennikarza ujawnienia źródła informacji dziennikarz zgodne z prawem nie chce tego ujawnić wobec czego sprowadza dziennikarza zostanie nałożona kara dziennikarz tego odwołuje sąd, który sprawę rozpatruje źle, że w wypadku przestępstwa, które zagrożone wstęp tylko o przestępstwo zabójstwa dziennikarz źródło informacji ujawnić powinien w związku z tym sąd podtrzymuje tę karę i teraz proszę pani mamy do czynienia z Gilem nad prokuratura działa zgodnie z prawem dziennikarz chronią swoje źródła informacji lub naraża się Makary to już konflikt na miarę rzeczy się konfliktu rozwiązywałem w takich wypadkach oraz umorzoną byłoby wolnych mediów to nikt o tym, konflikcie, by nawet nie napisał i wobec tego wobec czego w takich rodzaju wypadków, bo do rady może ujawnić, bo 3 my chcemy wobec tego sytuacji taki, który rzeczywiście już klub opinii publicznej do konfliktu nowością w naszej rzeczywistości czyni nam złudzenie zimy najlepszym ze światów czy takich przykładów jest w ciągu ostatnich kilku lat bardzo duże czy to sprawa kamienicy Banaś czy afera harcerska Piebiaka Ministerstwo Sprawiedliwości wiele innych łącznie ze sprawą Igora Stachowiaka ów ujawnia ujawnianych przez niezależne media i tylko dzięki temu te sprawy doczekały się jakichś ciągów dalszych takich jakich oczekiwalibyśmy jako społeczeństwo, że coś zostanie naprawione ktoś zostanie ukarany inna rzecz o skali tego jak nadużycia były przez władze traktowane wracając jeszcze na chwilę do tego, o czym pani mówiła wcześniej prof. Szulowski na łamach gazety wyborczej nazwał to pseudo wyborami i apeluje nie legitymizować działań władzy swoim ich uznawaniem czy też uczestnictwem, jaka byłaby pani rekomendację obok nas wszystkich dla obywateli w sprawie tego majowego plebiscytu proszę panie akurat właśnie na to nie odpowiem mam wyrobione zdanie powiedziałem zresztą z czasów naszej rozmowy natomiast jestem zdania, że dobrze zrozumieć Otóż dlatego jesteśmy obywatelami, żebyśmy podejmowali decyzje teraz stajemy każdy z nas staje w obliczu dylematu czy mogę coś budować czy nie mogę procedować to jest proszę zwrócić uwagę ma rozumowanie również tych, którzy podlegają taki sposób zrodził się też określonego warunku, na którym się zapowiada właśnie bez udziału w wyborach, bo niska frekwencja gwarantuję ten pożądane często, bo wynik wciąż, bo rozmowa nie drugie rozumowanie rozmówcę do wyboru w związku z tym, uczestnicząc w tym przykłada słomkę do psucia tego co powinno budzić istotą demokratycznego państwa, czyli wolnych wyborów to już drugie rozumowanie 20 przecież rozumowania rozumowanie establishmentu, który jest zainteresowany albo, który byt rodziny myślę czy umyślnie depcze zasady, o których byśmy mogli mu to co bardzo dobrze nie bałagan już mają komplet do mózgu nie wobec tego wobec tego zrobić coś co nam ułatwić zadanie bardzo przy oglądaniu 3 stanowiska my stajemy w tym człowiek na rozdrożu piszą zastanawiamy co i tu odpowiada naszym pytani Teresą czy naszemu przekonaniu może ktoś tak opcja jest przywiązany do tego co demokracja zasadza się na naprawy powojennych wyborach, które muszą spełniać pewne muszą być pewne cechy, aby rzeczywiście mogą być takowe uznane to będzie miał problemu, którą pójść drogą może ktoś wybierze drogą inną pragmatyczną o Maciej jest zawsze było tak przedłuży nad tym zastanawiali Otóż wyrobie, zachowując pragmatyczne czy lepiej zrobię, zachowując się zasadnością to trochę zależy od temperamentu trochę zależy od umorzenia swoich własnych sił trochę zależy od czego tak mamy rodziny zmieniać otoczenie wokół nas czy dobrym przykładem dawania świadectwa trzyma zaczęli działaniami o charakterze pragmatycznym, ale głównie nad jedno rozwiązanie na pewno od wykluczone to, jeżeli człowiek przestawia w Polskim pozycji tego, kto chciałby wybrać trzecią drogę bardzo dobrze lubiliśmy, bo to zróbmy tak postąpić, aby ułatwić ustały ułatwić działanie wykorzystanie mojej godności utrudnień, które innym sprawiają problem uczestniczą dokonania czegoś co jest prawdziwym aktem głosowania Otóż tę trzecią drogę trzeba odrzucić, a co do wyboru to dług dróg, bo każdy musi sobie od popytu na to pytanie sam byłabym bardzo rozumie złą robotę szkodliwą dla kogoś do tego namawiała mogącej wzrokiem z czego mam skłonność, a inni to nie wobec tego o sobie osoby uczciwe, czego chcą co wierzą ulokowanej na jakiej no poza oczywiście tymi przesłankami, które będą wpływać na naszą decyzję, czyli pragmatyka, który z kontroli przekonania dochodzi jeszcze ten trzeci element mianowicie kontrola czy mamy jakiekolwiek marzenia to zresztą, żeby skontrolował 100 to ten cały proszę nie godzili się powinien wrócić muszę pobudzić tutaj tutaj bardzo dobrze pani o to zapytała mu uczciwy powinien był przełomem trzyma zaufania do tak zorganizowany po po prostu cały ten zwyczaj mam cienia zaufania będzie w związku z tym rząd powiedziała, jeżeli dziś traktuję jako unik co prawda potrzebny, ale mniej istotne na tyle, żeby dać satysfakcję z traktowaniem nie ma poważnie to morze, a jeżeli wobec tego nie pójdzie do wyborów no to sobie w takim wypadku wychodzi na przeszkodzie manipulacji, które szykowana podlicza Emilia uległ obiekt, jaki wprost to nam żadnej gwarancji na dużą moc no i mam żadnych gwarancji to był uczciwy sposób potraktowane, że 8 ustawy przedmiotem ustawy nie mówię fałszerstwa, ale po prostu polecą dokładności niedbalstwa czy osoba ta instytucja proszę zwrócić uwagę byście mogli wziąć w tym celu rachunku u wzięliśmy pod uwagę problemu mówiła, że jesteśmy naprawdę w czasie zarazy, przy której ci, którzy liczą do głosu ci, którzy działają przy przy popycie na obróbce tego tego materiału do głosowania to są w jaki sposób to wszystko zaangażowanie w koszty może się okazać, że nic już, że to bardzo trudną decyzję zależną umożliwia on współfinansowany z panią minister czasu poświęcam na to kłopotom czy wątpliwościami związanymi z tym czy błotnistą jesteśmy społeczeństwem obywatelskim to myślę, że akurat to źle mam się takie właśnie pytanie pojawia o takiej służby nie ma tutaj musimy sami rozstrzygną to jest bardzo znamienne to właśnie właśnie te świadczą o sytuacji mieliśmy się znaleźć co powiedziałam, że mamy do czynienia z tym jakiś przepis jak powinno być mamy do czynienia z tą pop reszta, czyli wytworzonym, że pewnego trudności mogą one roczną tego obyczaju, który nie ma żadnego zakotwiczenia nawet w tych przepisach, które odtąd unijne Jane to w jaki sposób na określał to coś nam szykuje w maju bardzo dziękuję za rozmowy z moimi państwa gościem była profesor nauk prawnych Ewa Łętowska sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku powtórzę jeszcze raz na koniec tak jak na początek, że tego Trybunału, którego już nie mamy niestety raz już skończyła moja kadencja dziękuję państwu kłaniam się tu, ale także członkini kapituły funduszu obywatelskiego osoba związana z Helsińską fundacją praw człowieka twórczyni tego trzeciego sektora z wolnej Polsce po zmianie ustroju w osiemdziesiątym dziewiątym roku mówi o tym, dlatego, że faktycznie jest kwiecień mamy 1% podatku, którym coś możemy zrobić jeszcze tym kawałkiem naszej rzeczywistości włada, więc sądzę, że tego rodzaju organizacje, które teraz będą miały naprawdę ciężki żywot polecam państwa uwadze taktu i oględnie lub cokolwiek nawet nie dużo, nawet jeżeli Sakiewka jest uda bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję Anna Wacławik-Orpik to był wywiad pogłębiony zapraszam za tydzień po dwudziestej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POGŁĘBIONY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA